Zoeken:
Sitemap Favorieten
Ynfo gemeente  

Gemeente Súdwest Fryslân

Bezoekadres:

Markstraat 15, Sneek.
Postadres:
Postbus 10.000

8600 HA Sneek
Tel. 14 0515

E-mail: info@gemeentesudwestfryslan.nl Website: www.gemeentesudwestfryslan.nlMeldpunt: 
Klik HJIR foar it kontaktformulier fan de gemeente foar klachten oer bygelyks en stikkene lantearnepeal of losse strjitflierring. Foar fragen dêroer kinne jo kontakt opnimme mei it Gemeenteloket Snits, Markstraat 15, tel. 0515-489 000 (berikber tusken 09.00 en 16.00 oere).  

Klik HJIR foar it kontaktformulier fan de gemeente foar klachten oer amtlik gedrach.

Offalynsammeling:
Alle freeds wurdt wikseljend de griene of de grize kontener lege. Klik HJIRRE foar de “huisvuilkalender”.
Grut ôffal kin fan moandei o/m freed fan 13-15 oere en moandeitejûn fan 19-20 oere stoart wurde by it ôffalynsammelingsstasjon fan gemeentewurken: De Draei 17, 8621 CZ Heech. Tel.: 442640 of 534534.

 

Oftanke klaaiing en skuon kinne deponearre wurde yn de kontener fan it Leger des Heils foar de Attent supermerk yn Toppenhuzen.

Ald papier wurdt alle earste sneonen fan ‘e moanne hûs oan hûs ophelle troch frijwilligers fan fuotbalklup Top ’63.

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 18 juli 2020 Oud Papier
do 3 september 2020 Soos 'Bliuw Warber'
vr 9 oktober 2020 The Bounty Hunters

Informatie over het coronavirus

------------------------------

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

- Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top & Twel, Yn Beweging

------------------------------

Bekijk nu het sportzomeraanbod.

Uitgelicht
Hester Kornelis Fotografie
Hester Kornelis Fotografie
Scheepstimmerbedrijf J. Lanting
Scheepstimmerbedrijf J. Lanting
Realisatie TTT software