Zoeken:
Sitemap Favorieten
Kerk  

Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga
Tsjerkebuorren 9, 8625 HA Oppenhuizen

RSIN/fiscaal nummer: 002672820

 

Predikant: Ds. Dingena Hasper 

Telefoon (0515) 781008

E-mail: Dominee Dingena Hasper

E-mail Ledenadministratie Johanneskerk
Contactpersoon website: Esther Smit,
tel. (0515) 559054. E-mail:
Esther Smit


U bent van harte welkom in de wekelijkse diensten van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen - Uitwellingerga, die op zondag om 09.30 uur gehouden worden. Klik voor een maandelijks overzicht van de diensten op de link 'Diensten' hieronder.
Wilt u
de diensten via internet beluisteren? Klik daarvoor
hier. Onze gemeente onderhoudt warme contacten met de Hoffnungsgemeinde Zieko in het voormalig Oost-Duitsland. Meer informatie over hen vindt u hier.

 

(De contactinformatie van de Hermes-tsjerke van Stichting Alde Fryske Tsjerken vindt op www.topentwelonline.nl bij Cultuur.) 


Over welk onderwerp wilt u lezen/ scroll naar beneden voor meer algemeen nieuws!

Activiteiten Foto's Persberichten
Adressen Gemeenteberichten Startweekend 2016
Afkondigingen Jeugd Tsjerkefinster
ANBI-informatie Kerkenraadnieuws Vacaturebank

Beamteam T&T

Kerkplein Vorming en Toerusting

Begraafplaatsen

Kindernevendienst

Zendingscommissie

C.v.K

Kosters

Zieko-Commissie

Diaconie

Oppasdienst

Zondagsbrief

Diensten Pastoraat

 


Indien een link in deze lijst niet werkt, dan is de pagina mogelijk ivm onderhoud tijdelijk niet bereikbaar.
Probeert u het dan aub later nog eens...


OPROEP

Ieder bedrijf heeft een directie.

Iedere school heeft een bestuur.

Iedere kerk heeft een kerkenraad.

De kerkenraad van Top en Twel heeft 16 leden.

Ieder jaar treden er kerkenraadsleden af.

Zij hebben zich dan 4 jaar of langer ingezet om de kerk

in al zijn facetten draaiend en levend te houden,

voor de leden van de kerk en voor de dorpsgemeenschap.

Daar waar mensen aftreden moeten er ook weer mensen aantreden.

Iets voor u of voor uw buurman of een goede bekende?

Wilt u daar eens over nadenken, ernstig over nadenken?

We hebben op dit moment 4 ouderlingen waarvan er 2 stoppen.

Van de diakenen houden er ook 2 op waarvan er één tevens jeugddia-ken is. Daarnaast vertrekt uit het CvK de penningmeester,

de man die als taak heeft het door u ingebrachte geld verantwoord te beheren.

We zoeken dus twee ouderlingen

een diaken en een jeugddiaken

een kerkrentmeester

Wilt u meedoen / meewerken

of weet u iemand die dat zou willen / kunnen.

Geef het ons door.

U krijgt deze week een formulier in de brievenbus waarop u namen kunt invullen.

De naam van u zelf of van iemand die volgens u hiervoor geschikt is.

NB. Wilt u inhoudelijk meer weten over de verschillende ambten,

pak dan het jaarboekje er even bij.

Op de bladzijden 6 t/m 26 vindt u veel informatie.

CvK


BEZOEKJES VAN DE PREDIKANT

Door de drukte van de afgelopen drie maanden is het bezoekwerk voor een groot deel blijven liggen, helaas. Ik doe mijn best om zo gauw mogelijk de achterstand in te halen, maar dat zal enige tijd vragen. Mocht u graag snel bezoek van uw predikant willen hebben, dan stel ik het erg op prijs als u dit even meldt bij mw S. Van Koningsveld (559399), die voor mij de meeste bezoekjes inplant. Uiteraard kunt u mij ook altijd rechtstreeks bellen; 781008 of 06-44199474. Op dat laatste nummer kan ik het ook zien als u gebeld hebt en ik de oproep miste, ik bel u dan zo gauw mogelijk terug.


De "kleine lettertjes":
Informatie over het Tsjerkefinster:

U kunt uw kopij voor ‘t Tsjerkefinster mailen naar:
Kerkbladtopentwel@gmail.com
Wilt u voor andere (kerk)zaken mailcontact met Foekje, Esther, Rie of Gertie, dan kunt u hun eigen e-mailadres gebruiken. 
LEVER UW KOPIJ OP TIJD IN, ANDERS BLIJFT HET LIGGEN TOT HET VOLGENDE NUMMER! Inleverdatum is steeds de laatste maandag van de maand.  


Informatie over de website van de Johannestsjerke:

Deze pagina's worden regelmatig bijgewerkt, maar dat gaat uiteraard niet vanzelf. Uw/jouw hulp is daarbij nodig. Dus:hebt u een nieuwtje, of wil(t) u/je hier wat kwijt? Neem dan contact op met Esther Smit (tel. 559054), of stuur een mailtje naar het bovenstaande e-mail adres.

 


Advertenties

Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden
Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 1 juli 2017 Oud Papier
za 15 juli 2017 Paling roken / Slibtong bakken
di 18 juli 2017 Musical Groep 8
za 5 augustus 2017 Oud Papier
za 2 september 2017 Oud Papier
za 9 september 2017 ZOU over zee
Uitgelicht
School
School
Dwers troch it lekken
Dwers troch it lekken
Realisatie TTT software