Zoeken:
Sitemap Favorieten
Kerk  

Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga
Tsjerkebuorren 9, 8625 HA Oppenhuizen

RSIN/fiscaal nummer: 002672820

 

Predikant: Ds. Dingena Hasper 

Telefoon (0515) 781008

E-mail: Dominee Dingena Hasper

E-mail Ledenadministratie Johanneskerk
Contactpersoon website: Esther Smit,
tel. (0515) 559054. E-mail:
Esther Smit


U bent van harte welkom in de wekelijkse diensten van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen - Uitwellingerga, die op zondag om 09.30 uur gehouden worden. Klik voor een maandelijks overzicht van de diensten op de link 'Kerkdiensten' hieronder. Wilt u de diensten via internet beluisteren? Klik daarvoor hier. Onze gemeente onderhoudt warme contacten met de Hoffnungsgemeinde Zieko in het voormalig Oost-Duitsland. Meer informatie over hen vindt u hier.

 

(De contactinformatie van de Hermes-tsjerke van Stichting Alde Fryske Tsjerken vindt op www.topentwelonline.nl bij Cultuur.) 


Over welk onderwerp wilt u lezen/ scroll naar beneden voor meer algemeen nieuws!

Activiteiten Foto's Pastoraat
Adressen Gemeenteberichten Persberichten
Afkondigingen Jeugd Startweekend 2017
Algemeen beleidsplan Kerkdiensten Tsjerkefinster

ANBI en Financiën

Kerkenraadnieuws Vacaturebank

Beamteam T&T

Kerkplein

Vorming en Toerusting

Begraafplaatsen

Kindernevendienst

Zendingscommissie

Col v Kerkrentmeesters

Kosters

Zieko-Commissie

Diaconie

Oppasdienst

Zondagsbrief

Indien een link in deze lijst niet werkt, dan is de pagina mogelijk ivm onderhoud tijdelijk niet bereikbaar.


Beamteam zoekt bemanning!

 

Wie kan het Beamteam van de onze gemeente versterken? Je wordt intern opgeleid! Heb je een klein beetje ervaring met de computer en ken je word? Dan willen we jou graag in ons team hebben!

 

Meer informatie? Bel met 0623602597!

 

 

 

 


 


Hieronder vindt u een artikel uit het Tsjerkefinster dat helaas is weggevallen in de gedrukte versie...

WIJZIGING PROCEDURE ZOEKEN NIEUWE AMBTSDRAGERS

 

Het zoeken naar nieuwe ambtsdragers gaat dit jaar anders verlopen dan vorige jaren. Er komt dit jaar namelijk geen aanbevelingsformulier omdat gebleken is dat hier veel namen op komen van mensen die al vaker zijn gevraagd. De kerkenraad heeft daarom besloten om dit onderdeel van het plaatselijk reglement dit jaar buiten werking te stellen. De kerkenraad gaat zelf gericht zoeken naar geschikte mensen maar vindt het meedenken van gemeenteleden wel heel waardevol. Mocht u iemand weten die u geschikt vindt of mocht u  een geschikt persoon weten die mogelijk belangstelling heeft, dan horen wij dat heel graag! U kunt deze naam doorgeven aan een kerkenraadslid. Zo mogelijk graag vóór 15 februari a.s. maar ook later zijn uw suggesties van harte welkom.

 

Er zijn dit jaar vijf vacatures:

- twee ouderlingen;

- drie ouderling-kerkrentmeesters.

 

De volgende aftredende kerkenraadsleden hebben zich bereid verklaard door te willen gaan: diaken Durk Tjalsma voor één jaar; ouderling-kerkrentmeester Siebe Deinum voor twee jaar; ouderling-kerkrentmeester Jelmer de Groot voor vier jaar en ouderling-kerkrentmeester Kees van Stralen voor één jaar (alleen als scriba). Ouderling-kerkrentmeester Gertie de Boer wil aftreden maar wil nog wel even aanblijven tot er nieuwe leden bereid zijn zitting te nemen in het college van kerkrentmeesters. Bij de kerkrentmeesters was er ook al een vacature. De kerkenraad is verheugd met deze voornemens en, als er geen schriftelijke bezwaren tegen hen worden ingebracht, zullen zij herbevestigd worden. Aftredend en niet herkiesbaar is ouderling Piet Eppinga. Bij de ouderlingen was er ook al een vacature.

 

Later zal het plaatselijk reglement worden aangepast maar we willen hier nog even mee wachten omdat we ook verschillende andere wijzigingen verwachten vanwege de nieuwe landelijke visie Kerk 2025. Over de wijzigingen zult u later, onder andere in de Najaarsgemeenteavond, worden geïnformeerd.

 

Na 15 februari beginnen we met het benaderen van mensen voor de kerkenraad. We streven er naar om in de dienst van 27 mei de nieuwe ambtsdragers te kunnen bevestigen zodat we het mooie werk van onze kerk door kunnen zetten. Helpt u mee om de kerkenraad weer voltallig te krijgen?

 

De kerkenraad

 

________________________________________________________________________

 

KERKBALANS 2018

 

 

 

De leden van het CvK zijn alweer begonnen met de voorbereidingen voor de actie kerkbalans.

Zijn alle papieren aanwezig? Moet er nog wat worden besteld?

Wie kunnen er meehelpen ? Wie willen er meehelpen?

Het is ieder jaar weer een hele klus.

Het thema dit jaar is: Geef voor je kerk.

De actieperiode loopt van 18 januari tot 3 februari.

Aan het begin van die weken krijgt u een brief met het verzoek om de kas van de kerk weer te vullen.

In de loop van het jaar worden alle kosten die door de kerk gemaakt worden, betaald van het geld wat de gemeente bijdraagt aan de kerkbalans

Salarissen,  onderhoud van gebouwen, activiteiten van de jeugd, ouderenzorg, energie, vergaderingen, koffie en thee enz.  enz. enz.

Kortom: Heel belangrijk dus.

De inkomsten uit de kerkbalans vormen de financiële basis voor de hele gemeente voor het hele jaar.

Kunnen we weer op u rekenen? Wij hebben er alle vertrouwen in!

Het CvK


Terugkijken? KRO- Kruispunt 14 januari 2018: Top&Twel op TV?!

 

HOOP OP WIELEN

 

Armoede en eenzaamheid gaan vaak hand in hand. Waar kun je heen als je maar 50 euro per week te besteden hebt? Hoe kun je vrienden uitnodigen als je niet eens vloerbedekking op de vloer hebt?

 

 

In Friesland wordt met een nieuw initiatief geprobeerd deze cirkel te doorbreken. Sinds kort rijdt door het Friese platteland een bijzondere bus. Een stadsbus die omgebouwd werd tot kledingbus, een rijdende kledingbank. Mensen kunnen er kleren uitzoeken tegen een vrijwillige bijdrage, of ze komen er hun overbodige kleding afgeven. Achterin de bus is plaats voor een kop koffie en een praatje; vrijwilligers Anna en Hieke nemen er alle tijd voor.

 

 

Kruispunt rijdt mee op de bus, van Sneek tot Oppenhuizen, van Arum tot Pingjum. Chauffeur Bert vertelt hoe hij op de bus weer van zijn rij-angst afkwam en ook de andere vrijwilligers vertellen wat het werk op de kledingbus voor hen betekent.

Bezoekers lopen in- en uit, ieder met zo z’n eigen redenen om naar de bus te komen.

 

Kruispunt zondag 14 januari 2018, http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/420846/Kruispunt.html


BEZOEKJES VAN DE PREDIKANT

Door de drukte van de afgelopen drie maanden is het bezoekwerk voor een groot deel blijven liggen, helaas. Ik doe mijn best om zo gauw mogelijk de achterstand in te halen, maar dat zal enige tijd vragen. Mocht u graag snel bezoek van uw predikant willen hebben, dan stel ik het erg op prijs als u dit even meldt bij mw S. Van Koningsveld (559399), die voor mij de meeste bezoekjes inplant. Uiteraard kunt u mij ook altijd rechtstreeks bellen; 781008 of 06-44199474. Op dat laatste nummer kan ik het ook zien als u gebeld hebt en ik de oproep miste, ik bel u dan zo gauw mogelijk terug.


De "kleine lettertjes": Informatie over het Tsjerkefinster:

U kunt uw kopij voor ‘t Tsjerkefinster mailen naar:
Kerkbladtopentwel@gmail.com. Wilt u voor andere (kerk)zaken mailcontact met Foekje, Esther, Rie of Gertie, dan kunt u hun eigen e-mailadres gebruiken. LEVER UW KOPIJ OP TIJD IN, ANDERS BLIJFT HET LIGGEN TOT HET VOLGENDE NUMMER! Inleverdatum is steeds de laatste maandag van de maand.  

 

 


Informatie over de website van de Johannestsjerke:

Deze pagina's worden regelmatig bijgewerkt, maar dat gaat uiteraard niet vanzelf. Uw/jouw hulp is daarbij nodig. Dus:hebt u een nieuwtje, of wil(t) u/je hier wat kwijt? Neem dan contact op met Esther Smit (tel. 559054), of stuur een mailtje naar het bovenstaande e-mail adres.

 


Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
do 22 februari 2018 Soos Bliuw Warber'
za 24 februari 2018 Repaircafé TOP'63 1 - SDS 1 Kinderdisco
za 3 maart 2018 Oud Papier Schrijfgalerie

Foto's en ferhalen fan eartiids oer Top & Twel mei elkoar diele?

 

 

Sjoch op Facebook:

'De Streek fan Toppenhuzen en Twellegea bylâns'.

 

 

Uitgelicht
Wat dacht je wat
Wat dacht je wat
Bint makelaardij
Bint makelaardij
Realisatie TTT software