Zoeken:
Sitemap Favorieten
Kerk  

Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga
Tsjerkebuorren 9, 8625 HA Oppenhuizen

RSIN/fiscaal nummer: 002672820

 

Predikant: Ds. Dingena Hasper 

Telefoon (0515) 781008

E-mail: Dominee Dingena Hasper

E-mail Ledenadministratie Johanneskerk
Contactpersoon website: Esther Smit,
tel. (0515) 559054. E-mail:
Esther Smit


Welkom bij de Protestantse Gemeente Oppenhuizen / Uitwellingerga.

 

Iedere zondag om 09.30 uur wordt in de Johannestsjerke in Oppenhuizen een dienst gehouden. 

 

U kunt deze diensten ook beluisteren via www.kerkomroep.nl (klik op de link)

 

(De contactinformatie van de Hermes-tsjerke van
Stichting Alde Fryske Tsjerken vindt op www.topentwelonline.nl bij Cultuur.) 


Activiteiten Foto's Pastoraat
Adressen Gemeenteberichten Persberichten
Afkondigingen Jeugd Startweekend 2017
Algemeen beleidsplan Kerkdiensten Tsjerkefinster

ANBI en Financiën

Kerkenraadnieuws Vacaturebank

Beamteam T&T

Kerkplein

Vorming en Toerusting

Begraafplaatsen

Kindernevendienst

Zendingscommissie

Col v Kerkrentmeesters

Kosters

Zieko-Commissie

Diaconie

Oppasdienst

Zondagsbrief

Indien een link in deze lijst niet werkt, dan is de pagina mogelijk ivm onderhoud tijdelijk niet bereikbaar. 


 

 

SJONGE MEI HINDRIK VAN DER MEER

Weet je ’t nog?  Dat de musical “Wurden fan de Berch” in Top & Twel werd uitgevoerd? Op zondag 14 oktober 2018 gaan we even terug in de tijd; Hindrik van der Meer maakt in Friesland een ronde langs de plaatsen waar in de afgelopen jaren zijn werk is uitgevoerd. Hindrik wordt dit jaar 80, hij gaat het wat rustiger aan doen.
Wil je dit gebeuren voor alle leeftijden, ook kinderen kunnen meedoen, meemaken? Kom dan op 14 oktober naar de Johanneskerk om te luisteren en te zingen, er komt ook een pianist en andere muzikanten!
Bij de ingang krijgt u/jij een tekstboekje, het liedboek hoeft dus niet mee.

Wanneer je na afloop het boekje mee wil nemen kost dat € 3,-

Deze speciale kerkdienst zonder preek  ( preek zit in de liederen) begint om 9.30 uur. Na afloop staat de koffie/thee klaar in it Lokaal.

 

 


 

 

KOPIJ INLEVEREN!

 

De kopij voor het volgende nummer kunt u voor 29 oktober inleveren bij Foekje Veldhuis-Brouwer
Dat kan via kerkbladtopentwel@gmail.com.

 

 


TAM-TAM

Heb je gehoord dat…………………
Weet je wel dat………………..
Zo verspreiden zich veel berichten.
Meestal goed bedoeld (soms ook niet)
Voor de zondagsbrief en de afkondigingen zijn goede gegevens zeer welkom.
Soms bereiken ze ons niet of te laat. Dat is jammer!
Graag een mailtje naar: afkondigingentopentwel@gmail.com

_______________________________________________________________________

 

Het Beamteam zoekt NOG STEEDS hulp!

 

Wie kan het Beamteam van de onze gemeente versterken? Je wordt intern opgeleid! Heb je een klein beetje ervaring met de computer en ken je Word? Dan willen we jou graag in ons team hebben!

 

Meer informatie? Bel met 0623602597!

 

 

 

 


BEZOEKJES VAN DE PREDIKANT

Het is momenteel behoorlijk druk in onze gemeente. Mocht u graag snel bezoek van uw predikant willen hebben, dan stel ik het erg op prijs als u dit even meldt bij mw S. Van Koningsveld (559399), die voor mij de meeste bezoekjes inplant. Uiteraard kunt u mij ook altijd rechtstreeks bellen; 781008 of 06-44199474. Op dat laatste nummer kan ik het ook zien als u gebeld hebt en ik de oproep miste, ik bel u dan zo gauw mogelijk terug.


De "kleine lettertjes": Informatie over het Tsjerkefinster:

U kunt uw kopij voor ‘t Tsjerkefinster mailen naar:
Kerkbladtopentwel@gmail.com. Wilt u voor andere (kerk)zaken mailcontact met Foekje, Esther, Rie of Gertie, dan kunt u hun eigen e-mailadres gebruiken. LEVER UW KOPIJ OP TIJD IN, ANDERS BLIJFT HET LIGGEN TOT HET VOLGENDE NUMMER! Inleverdatum is steeds de laatste maandag van de maand.   


Informatie over de website van de Johannestsjerke:

Deze pagina's worden regelmatig bijgewerkt, maar dat gaat uiteraard niet vanzelf. Uw/jouw hulp is daarbij nodig. Dus:hebt u een nieuwtje, of wil(t) u/je hier wat kwijt? Neem dan contact op met Esther Smit (tel. 559054), of stuur een mailtje naar het bovenstaande e-mail adres.

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
do 25 oktober 2018 Soos 'Bliuw Warber'
za 3 november 2018 Oud Papier TOP'63 - VHK Spoketocht 2.0
zo 4 november 2018 Popgroep Flair
za 10 november 2018 TOP'63 - Waterpoort Boys

  Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

-----------------------------

 

Enquête Doarpsbelang/

Plan De Grachten over geluidshinder A7

(klik op de afbeelding)

 

Uitgelicht
Galerie De Ganzerik
Galerie De Ganzerik
Jachthaven "De Watervriend"
Jachthaven "De Watervriend"
Realisatie TTT software