Zoeken:
Sitemap Favorieten
Kerk  

Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga
Tsjerkebuorren 9, 8625 HA Oppenhuizen

RSIN/fiscaal nummer: 002672820

 

Predikant: Mevrouw Ds Nicolle Pronk
Merkelstrjitte 45, 8625 HX Oppenhuizen

E-mail nicollepronk@outlook.com

Telefoon 0617516451
 

LedenadministratieJohanneskerk

Contactpersoon website: Esther Smit,
E-mail:
Esther Smit


 

Welkom bij de
Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga

 

Wij houden elke zondag een dienst in de Johannestsjerke in Oppenhuizen. Deze dienst begint over het algemeen om 09.30 uur. Kijk bij kerkdiensten voor meer informatie over de  aanvangstijden. U kunt deze diensten ook beluisteren via www.kerkomroep.nl 

 

(Informatie over de Hermes-tsjerke van Stichting Alde Fryske Tsjerken vindt op bij Cultuur)

 


Snel naar een pagina? Klik hier: 

Activiteiten Foto's Pastoraat
Adressen Gemeenteberichten Persberichten
Afkondigingen Jeugd Startweekend 2017
Algemeen beleidsplan Kerkdiensten Tsjerkefinster

ANBI en Financiën

Kerkenraadnieuw Vorming en Toerusting

Beamteam T&T

Kerkplein

Werk voor de kerk

Begraafplaatsen

Kindernevendienst

Zendingscommissie

Col v Kerkrentmeesters

Kosters

Zieko-Commissie

Diaconie

Oppasdienst

Zondagsbrief

Indien een link in deze lijst niet werkt, dan is de pagina mogelijk ivm onderhoud tijdelijk niet bereikbaar.


Foto's van de intrededienst van Nicolle Pronk vindt u hier


Oecumenische Dienst Thema: “Buitengewoon

Zondag 19 januari 2020

in de Johanneskerk, aanvang 09.30 uur

Voorganger: Joke Verboom, Organist: Pieter Hoekstra, Pianist: Rennie van Brug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Uitnodiging voor een gezellige Stamppotbuffet
op 24 JANUARI 2020

 

Op vrijdag 24 januari staat er een gezellig samenzijn voor de “âlderein fan Top en Twel” in It Harspit gepland.


Er is een prachtig programma opgezet, met een film van Top & Twel in vroeger tijden; Werom yn’e Tiid, waarbij herkenning van oud Top & Twel en mensen van vroeger voorop staan. Leuk voor iedereen die hier altijd gewoond heeft, maar ook voor mensen die hier later zijn komen wonen, om letterlijk een beeld te krijgen bij de vele verhalen en ontwikkelingen in onze dorpen.

 

 

Daarnaast is er ook nog een quiz waarbij leuke prijsjes te winnen zijn.

En natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten. We beginnen met koffie/thee met wat lekkers erbij en daarna is er nog de mogelijkheid voor een consumptie (deze is niet bij de kosten inbegrepen) en een leuk gesprekje met andere dorpsgenoten.

En dan staat er ook nog eens een stamppotbuffet klaar, dat u zich heerlijk mag laten smaken. En dat alles voor slechts € 12,50 per persoon (exclusief evt. consumpties).

We beginnen om 15.00 uur. Om te weten op hoeveel mensen we ongeveer moeten rekenen, vragen we u om u voor 17 januari op te geven bij:

Doetie Schriemer: doetieschriemer@gmail.com / 0515 857489 of
Tsjitske Span; tsjitskespanwynia@gmail.com / 0515 559550.

 

Opgeven kan ook

 via het invulstrookje dat u op het affiche elders in it Tsjerkefinster vindt, u kunt inleveren op de genoemde adressen.

Mocht u graag willen komen maar geen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met Sonja Ozinga (0515 559943).

 

Wij hopen u allen te ontmoeten op 24 januari om samen met u en vele anderen een gezellige middag te beleven.
U komt toch ook?

 


TAM-TAM

Heb je gehoord dat………………… Weet je wel dat……………….. Zo verspreiden zich veel berichten. Meestal goed bedoeld (soms ook niet). Voor de zondagsbrief en de afkondigingen is goede informatie zeer welkom. Soms bereikt het ons niet of te laat, en dat is jammer! Dus weet u iets voor de afkondigingen? Graag een mailtje naar: afkondigingentopentwel@gmail.com

_______________________________________________________________________

KOPIJ INLEVEREN:
De "kleine lettertjes": informatie over het Tsjerkefinster:

U kunt uw kopij voor ‘t Tsjerkefinster mailen naar: kerkbladtopentwel@gmail.com
Wilt u voor andere (kerk)zaken mailcontact met Foekje, Esther, Rie of Gertie,
dan kunt u hun eigen e-mailadres gebruiken. 


LEVER UW KOPIJ OP TIJD IN, ANDERS BLIJFT HET LIGGEN TOT HET 

VOLGENDE  NUMMER! Inleverdatum is steeds de laatste maandag van de maand.   


Informatie over de website van de Johannestsjerke:

Deze pagina's worden regelmatig bijgewerkt, maar dat gaat uiteraard niet vanzelf. Uw/jouw hulp is daarbij nodig. Dus:hebt u een nieuwtje, of wil(t) u/je hier wat kwijt? Neem dan contact op met Esther Smit: stuur een mailtje naar het bovenstaande e-mail adres.

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
za 18 januari 2020 Repaircafé
vr 24 januari 2020 Stamppotbuffet
zo 26 januari 2020 Start: Nij Talint Orkest Top & Twel
do 30 januari 2020 Soos ‘Bliuw Warber’ Voorlichtingsavond Top & Twel Duurzaam
vr 31 januari 2020 Start: Durk de Jager Driebandentoernooi

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

- Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

Uitgelicht
Bouwbedrijf Van der Meer
Bouwbedrijf Van der Meer
Verklaring straatnamen
Realisatie TTT software