Zoeken:
Sitemap Favorieten
Kerk  

Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga
Tsjerkebuorren 9, 8625 HA Oppenhuizen

RSIN/fiscaal nummer: 002672820

 

Predikant: Ds. Dingena Hasper 

Telefoon (0515) 781008

E-mail: Dominee Dingena Hasper

E-mail Ledenadministratie Johanneskerk
Contactpersoon website: Esther Smit,
tel. (0515) 559054. E-mail:
Esther Smit
U bent van harte welkom in de wekelijkse diensten van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen - Uitwellingerga, die op zondag om 09.30 uur gehouden worden. Klik voor een maandelijks overzicht van de diensten op de link 'Kerkdiensten' hieronder. Wilt u de diensten via internet beluisteren? Klik daarvoor hier. Onze gemeente onderhoudt warme contacten met de Hoffnungsgemeinde Zieko in het voormalig Oost-Duitsland. Meer informatie over hen vindt u hier.

 

(De contactinformatie van de Hermes-tsjerke van Stichting Alde Fryske Tsjerken vindt op www.topentwelonline.nl bij Cultuur.) 


Over welk onderwerp wilt u lezen/ scroll naar beneden voor meer algemeen nieuws!

Activiteiten Foto's Pastoraat
Adressen Gemeenteberichten Persberichten
Afkondigingen Jeugd Startweekend 2017
Algemeen beleidsplan Kerkdiensten Tsjerkefinster

ANBI en Financiën

Kerkenraadnieuws Vacaturebank

Beamteam T&T

Kerkplein

Vorming en Toerusting

Begraafplaatsen

Kindernevendienst

Zendingscommissie

Col v Kerkrentmeesters

Kosters

Zieko-Commissie

Diaconie

Oppasdienst

Zondagsbrief

Indien een link in deze lijst niet werkt, dan is de pagina mogelijk ivm onderhoud tijdelijk niet bereikbaar.


 

 


Kerstboomsterren

Vorig jaar werd er door onze gemeenteleden massaal gehoor gegeven aan de oproep om harten te maken voor de grote kerstboom in de kerk. Aangezien het door alle die hartverwarmende harten van iedereen zo’n prachtige boom is geworden…

…willen we u dit jaar vragen om samen zoveel mogelijk licht te verspreiden in deze donkere wereld. Dit kan door een «ster« te maken. Zo zorgen we met z’n allen voor een stralende k(st)er(st)boom.

U kunt de «ster« maken van papier, hout, karton of deze u haakt, breit of figuurzaagt een ster: het is maar net wat uw «ster«ke punt is, alles is goed. Eventueel kunt u de «ster« ook voorzien van een wens.

U «ster« kunt u vanaf 3 december inleveren:

-In doos achter in de kerk

-In doos in loods bij Jellie Atsma, Buorren 45 (direct door deur rechts)

-In doos onder carport bij Akke Riem Ter Horst, P. Walmastrjitte 35.

Veel knutselplezier! We kijken uit naar uw reactie!


 


 

 

DECEMBERACTIE VOOR MINIMA

Met de feestdagen voor de deur wil de diaconie (Protestantse Gemeente) van Top & Twel een kleine financiële bijdrage bieden aan mensen in onze dorpen die rond moeten komen van een minimuminkomen.

Indien U hiervoor in aanmerking wilt komen, kunt u een briefje met uw naam, adres, gezinssituatie en bankgegevens in een gesloten envelop sturen aan:

Penningmeester Diaconie Prot.Gem. Oppenhuizen/Uitwellingerga t.a.v. decemberactie diaconie, Tsjerkebuorren 9, 8625 HA Oppenhuizen of Pontdyk 2, 8526 DX Boornzwaag.

Het is eventueel mogelijk de bijdrage contant de ontvangen. Indien u dit wenst, dat dan graag bij uw aanvraag vermelden.

Wat is het minimuminkomen: Voor een alleenstaande netto inkomen: € 1000,- of minder per maand. Voor een gezin netto inkomen: € 1500,- of minder per maand.

Wij garanderen dat uw aanvraag vertrouwelijk behandeld zal worden.


OH DENNEBOOM ……… Wie oh wie heeft een sparrenboom in de tuin die als kerstboom in de kerk dienst mag doen?

Wij helpen u graag bij de eventuele werkzaamheden.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met:

Ruurd Veldhuis 559034 of 06-53941550

 

 


BEZOEKJES VAN DE PREDIKANT

Door de drukte van de afgelopen drie maanden is het bezoekwerk voor een groot deel blijven liggen, helaas. Ik doe mijn best om zo gauw mogelijk de achterstand in te halen, maar dat zal enige tijd vragen. Mocht u graag snel bezoek van uw predikant willen hebben, dan stel ik het erg op prijs als u dit even meldt bij mw S. Van Koningsveld (559399), die voor mij de meeste bezoekjes inplant. Uiteraard kunt u mij ook altijd rechtstreeks bellen; 781008 of 06-44199474. Op dat laatste nummer kan ik het ook zien als u gebeld hebt en ik de oproep miste, ik bel u dan zo gauw mogelijk terug.


De "kleine lettertjes": Informatie over het Tsjerkefinster:

U kunt uw kopij voor ‘t Tsjerkefinster mailen naar:
Kerkbladtopentwel@gmail.com. Wilt u voor andere (kerk)zaken mailcontact met Foekje, Esther, Rie of Gertie, dan kunt u hun eigen e-mailadres gebruiken. LEVER UW KOPIJ OP TIJD IN, ANDERS BLIJFT HET LIGGEN TOT HET VOLGENDE NUMMER! Inleverdatum is steeds de laatste maandag van de maand.  

 

 


Informatie over de website van de Johannestsjerke:

Deze pagina's worden regelmatig bijgewerkt, maar dat gaat uiteraard niet vanzelf. Uw/jouw hulp is daarbij nodig. Dus:hebt u een nieuwtje, of wil(t) u/je hier wat kwijt? Neem dan contact op met Esther Smit (tel. 559054), of stuur een mailtje naar het bovenstaande e-mail adres.

 


Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden
Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden

Agenda
do 14 december 2017 Soos 'Bliuw Warber'
za 16 december 2017 Jingle Bell yn Top & Twel
zo 17 december 2017 Krystkonsert E&E Brass
wo 20 december 2017 Top en Twelster kerstfeest
za 23 december 2017 Kerstfeest voor Top en Twel
za 6 januari 2018 Oud Papier

Uitgelicht
Opelgarage Deinum
Opelgarage Deinum
Slagerij de Jager
Slagerij de Jager
Realisatie TTT software