Zoeken:
Sitemap Favorieten
Kerk  

Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga
Tsjerkebuorren 9, 8625 HA Oppenhuizen

RSIN/fiscaal nummer: 002672820

 

Predikant: Ds. Dingena Hasper 

Telefoon (0515) 781008

E-mail: Dominee Dingena Hasper

E-mail Ledenadministratie Johanneskerk
Contactpersoon website: Esther Smit,
tel. (0515) 559054. E-mail:
Esther Smit


Welkom bij de Protestantse Gemeente Oppenhuizen / Uitwellingerga.

 

Iedere zondag om 09.30 uur wordt in de Johannestsjerke in Oppenhuizen een dienst gehouden. 

 

U kunt deze diensten ook beluisteren via www.kerkomroep.nl (klik op de link)

 

(De contactinformatie van de Hermes-tsjerke van Stichting Alde Fryske Tsjerken vindt op www.topentwelonline.nl bij Cultuur.) 


Activiteiten Foto's Pastoraat
Adressen Gemeenteberichten Persberichten
Afkondigingen Jeugd Startweekend 2017
Algemeen beleidsplan Kerkdiensten Tsjerkefinster

ANBI en Financiën

Kerkenraadnieuws Vacaturebank

Beamteam T&T

Kerkplein

Vorming en Toerusting

Begraafplaatsen

Kindernevendienst

Zendingscommissie

Col v Kerkrentmeesters

Kosters

Zieko-Commissie

Diaconie

Oppasdienst

Zondagsbrief

Indien een link in deze lijst niet werkt, dan is de pagina mogelijk ivm onderhoud tijdelijk niet bereikbaar.FOTO'S PALMZONDAGDIENST

Zondag 25 maart was het Palmpasen. Een grote groep kinderen kwam naar het Lokaal om daar een mooie Palmstok te maken. Een feestelijk gezicht. Kijk voor meer foto's hier.

 

 


TAM-TAM

 

Heb je gehoord dat…………………
Weet je wel dat………………..
Zo verspreiden zich veel berichten.
Meestal goed bedoeld (soms ook niet)
Voor de zondagsbrief en de afkondigingen zijn goede gegevens zeer welkom.
Soms bereiken ze ons niet of te laat. Dat is jammer!
Graag een mailtje naar: afkondigingentopentwel@gmail.com

 

​_______________________________________________________________________

 

Beamteam zoekt bemanning!

 

Wie kan het Beamteam van de onze gemeente versterken? Je wordt intern opgeleid! Heb je een klein beetje ervaring met de computer en ken je word? Dan willen we jou graag in ons team hebben!

 

Meer informatie? Bel met 0623602597!

 

 

 

 


 


Hieronder vindt u een artikel uit het Tsjerkefinster dat helaas is weggevallen in de gedrukte versie...

WIJZIGING PROCEDURE ZOEKEN NIEUWE AMBTSDRAGERS

 

Het zoeken naar nieuwe ambtsdragers gaat dit jaar anders verlopen dan vorige jaren. Er komt dit jaar namelijk geen aanbevelingsformulier omdat gebleken is dat hier veel namen op komen van mensen die al vaker zijn gevraagd. De kerkenraad heeft daarom besloten om dit onderdeel van het plaatselijk reglement dit jaar buiten werking te stellen. De kerkenraad gaat zelf gericht zoeken naar geschikte mensen maar vindt het meedenken van gemeenteleden wel heel waardevol. Mocht u iemand weten die u geschikt vindt of mocht u  een geschikt persoon weten die mogelijk belangstelling heeft, dan horen wij dat heel graag! U kunt deze naam doorgeven aan een kerkenraadslid. Zo mogelijk graag vóór 15 februari a.s. maar ook later zijn uw suggesties van harte welkom.

 

Er zijn dit jaar vijf vacatures:

- twee ouderlingen;

- drie ouderling-kerkrentmeesters.

 

De volgende aftredende kerkenraadsleden hebben zich bereid verklaard door te willen gaan: diaken Durk Tjalsma voor één jaar; ouderling-kerkrentmeester Siebe Deinum voor twee jaar; ouderling-kerkrentmeester Jelmer de Groot voor vier jaar en ouderling-kerkrentmeester Kees van Stralen voor één jaar (alleen als scriba). Ouderling-kerkrentmeester Gertie de Boer wil aftreden maar wil nog wel even aanblijven tot er nieuwe leden bereid zijn zitting te nemen in het college van kerkrentmeesters. Bij de kerkrentmeesters was er ook al een vacature. De kerkenraad is verheugd met deze voornemens en, als er geen schriftelijke bezwaren tegen hen worden ingebracht, zullen zij herbevestigd worden. Aftredend en niet herkiesbaar is ouderling Piet Eppinga. Bij de ouderlingen was er ook al een vacature.

 

Later zal het plaatselijk reglement worden aangepast maar we willen hier nog even mee wachten omdat we ook verschillende andere wijzigingen verwachten vanwege de nieuwe landelijke visie Kerk 2025. Over de wijzigingen zult u later, onder andere in de Najaarsgemeenteavond, worden geïnformeerd.

 

Na 15 februari beginnen we met het benaderen van mensen voor de kerkenraad. We streven er naar om in de dienst van 27 mei de nieuwe ambtsdragers te kunnen bevestigen zodat we het mooie werk van onze kerk door kunnen zetten. Helpt u mee om de kerkenraad weer voltallig te krijgen?

 

De kerkenraad

________________________________________________________________________

 

BEZOEKJES VAN DE PREDIKANT

Door de drukte van de afgelopen drie maanden is het bezoekwerk voor een groot deel blijven liggen, helaas. Ik doe mijn best om zo gauw mogelijk de achterstand in te halen, maar dat zal enige tijd vragen. Mocht u graag snel bezoek van uw predikant willen hebben, dan stel ik het erg op prijs als u dit even meldt bij mw S. Van Koningsveld (559399), die voor mij de meeste bezoekjes inplant. Uiteraard kunt u mij ook altijd rechtstreeks bellen; 781008 of 06-44199474. Op dat laatste nummer kan ik het ook zien als u gebeld hebt en ik de oproep miste, ik bel u dan zo gauw mogelijk terug.


De "kleine lettertjes": Informatie over het Tsjerkefinster:

U kunt uw kopij voor ‘t Tsjerkefinster mailen naar:
Kerkbladtopentwel@gmail.com. Wilt u voor andere (kerk)zaken mailcontact met Foekje, Esther, Rie of Gertie, dan kunt u hun eigen e-mailadres gebruiken. LEVER UW KOPIJ OP TIJD IN, ANDERS BLIJFT HET LIGGEN TOT HET VOLGENDE NUMMER! Inleverdatum is steeds de laatste maandag van de maand.  

 

 


Informatie over de website van de Johannestsjerke:

Deze pagina's worden regelmatig bijgewerkt, maar dat gaat uiteraard niet vanzelf. Uw/jouw hulp is daarbij nodig. Dus:hebt u een nieuwtje, of wil(t) u/je hier wat kwijt? Neem dan contact op met Esther Smit (tel. 559054), of stuur een mailtje naar het bovenstaande e-mail adres.

 


Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
vr 27 april 2018 Koningsdag Afterparty Koningsdag
za 28 april 2018 TOP'63 1 - QVC 1
vr 4 mei 2018 Breicafé Deadebetinking / Dodenherdenking
za 5 mei 2018 Oud Papier

In prachtige tredde priis foar de jongens en famkes fan groep 8 op it skoalle fuotbaltoernoai!   

 

(besjoch de foto yn it grut op it 'prikbord')

 

 

 

 

Uitgelicht
Bakkerij Tjalsma
Bakkerij Tjalsma
Peuterspeelzaal
Peuterspeelzaal
Realisatie TTT software