Zoeken:
Sitemap Favorieten

dinsdag 3 oktober 2017

Om de fiif jier organisearret Hennie Fokkens-Hoekstra in reüny foar har klassegenoaten fan de eardere herfoarme legere skoalle fan Top&Twel. Ofrûne sneon (30 septimber) wie it wer safier en omdat se no allegearre 65 jier wurden binne wie it programma dizze kear wat wiidweidiger as oars.  De dei begûn mei kofje en gebak by Beachclub Lemmer mei dêrnei in rûnlieding troch it Woudagemaal. Nei de lunch dêr stie der in boattocht mei ‘De Nieuwe Liefde’ op it programma. De reis gong fansels troch ús doarpen en doe fia it Prinses Margrietkanaal en De Brekken rjochting Snits. Dêr waard de dei yn restaurant ‘De Kajuit’ mei in hearlik diner ôfsluten.

 
Lit it waar dan wat suterich west hawwe, nei eigen sizzen fan de skoalkammeraten -en kammeraatskes wie it in skitterjende dei!

 

fan ljofts nei rjochts:

Rommert Steenbeek, Jan v/d Wal, Wytske Joustra, Rinske Wiersma, Sipke Dykstra, Teatske Salverda, Tetsje Brouwer, Aaltsje Douma, Lolkje Feenstra, Tjessie Hoekstra, Hennie Hoekstra, Ytsje Walsweer, Sjoerd Folktersma, Ane de Jong. 
Frans van Eysinga en Tjitte Folkertsma koenen dizze dei net en Herre Fekkens moast earder fuort en stean dêrom net op 'e foto. Spitigernôch is Roel Atsma ferline jier ferstoarn.

« Terug

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden
Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden

Agenda
zo 22 oktober 2017 Risktoernooi 2017
za 28 oktober 2017 Schuurverkoop TOP'63 1 - NOK 1
za 4 november 2017 Oud Papier Schuurverkoop Vechtgala 'War of the Vikings'

Uitgelicht
AFT-RVS
AFT-RVS
Shantykoor "Top & Twel Sjongers"
Shantykoor "Top & Twel Sjongers"
Realisatie TTT software