Zoeken:
Sitemap Favorieten

zaterdag 9 maart 2019

Ofskie nimme fan trije bestjoersleden, goed foar sa'n 30 jier ûnderfining. Der binne hiel wat ferienings dy't dêr earst noch mar net oan tinke wolle, want besykje hjoeddedei mar werris nije minsken foar sokke funksjes te finen. Gelokkich hawwe se dêr by Top & Twel Actief gjin lêst fan. De fakatueres binne alwer opnij ynfold, dus kinne Wiebren Gras, Klaske Atsma en Anne Visser der gerêst op wêze dat Top & Twel Actief mei itselde entûsjasme wer fierder kin. It earste evenemint is alwer kommendeweis, de Bernedisko op sneon 16 maart. As attinsje krigen Wiebren, Klaske en Anne in prachtich fest mei it nije Top & Twel Actief-logo. In primeur!

 

 

« Terug

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
do 28 maart 2019 Soos 'Bliuw Warber' Ledenvergadering De Laatste Eer
za 30 maart 2019 Oud Papier Himmeldei TOP'63 - QVC
za 6 april 2019 TOP'63 - Sneek Wit Zwart

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

 

Uitgelicht
Peuterspeelzaal
Peuterspeelzaal
Superrr
Superrr
Realisatie TTT software