Zoeken:
Sitemap Favorieten

vrijdag 7 februari 2020

Gisteravond organiseerde Rijkswaterstaat een druk bezochte voorlichtingsavond in It Harspit over het project voor de vervanging van de brug in Uitwellingerga. De brug over het Prinses Margrietkanaal moet vóór 2026 worden vervangen 


Het ingenieursbureau Witteveen en Bos gaf namens Rijkswaterstaat een toelichting over de procedure en de voorwaarden waaraan de toekomstige oeververbinding moet voldoen. Vervolgens werden de aanwezige inwoners in een werksessie van 7 tafels uitgenodigd om hun kennis en hun gedachten rond de brugvervanging onder de aandacht te brengen, zodat Rijkswaterstaat op de hoogte is wat er leeft in beide dorpen.  


Tot slot verzorgde de werkgroep van Doarpsbelang een beknopte presentatie van haar plan 'Structuurversterking'. In deze presentatie werd de keuze voor de aanleg van een aquaduct als vervanging van de brug benadrukt. Doarpsbelang ziet met de aanleg van een aquaduct voldoende mogelijkheden om in een gebiedsgerichte aanpak ook andere deelprojecten te realiseren, zoals het tegengaan van geluidhinder en de bevordering van kleinschalige (water)recreatie. Misschien vraagt een aquaduct een grotere investering dan een brug, hoewel………, maar dan heb je wel een onbelemmerde veilige doorvaart voor beroeps- én recreatievaart en een onbelemmerde doorgang voor het wegverkeer. Ook landschappelijk gezien geniet een aquaduct de voorkeur boven een brug. Vanuit de dorpen is voor deze oplossingsvariant voldoende draagvlak.  


De gebiedsgerichte aanpak vraagt intensieve samenwerking. Aan Doarpsbelang Top & Twel zal het niet liggen. Zij nodigen Rijkswaterstaat, provincie en gemeente dan ook uit de samenwerking aan te gaan. Laten we er iets moois van maken waarmee het woon- en leefklimaat van Oppenhuizen en Uitwellingerga is gediend en bovendien een nieuwe impuls krijgt.  


Wilt u de presentatie van Doarpsbelang er nog eens op na slaan, klik dan op de volgende link 'Presentatie Doarpsbelang'.  

« Terug

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
za 15 augustus 2020 Oud Papier
do 3 september 2020 Soos 'Bliuw Warber'
vr 9 oktober 2020 The Bounty Hunters

Informatie over het coronavirus

------------------------------

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep                        Structuurversterking          TenT/A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top & Twel, Yn Beweging

Uitgelicht
Fűgelwacht

Wijnja Hoveniersbedrijf
Wijnja Hoveniersbedrijf
Realisatie TTT software