Zoeken:
Sitemap Favorieten
Nijs 

 


 

Beste leden van Doarpsbelang Top en Twel,

 

Het afgelopen jaar is een jaar geweest waarin we te maken kregen met het COVID-19 virus, wat ook impact heeft gehad op het Doarpsbelang. Het Doarpsbelang heeft dan ook voor het eerst in haar bestaan vergaderd middels de digitale weg. Dit bood de kans om toch met elkaar te vergaderen om diverse zaken / onderwerpen te bespreken, al- dan niet af stemmen.

Helaas kon de jaarvergadering niet doorgaan i.v.m. de opgelegde maatregelen om COVID-19 onder de knie te krijgen. Wij waren voornemens, mocht de situatie het toelaten, de jaarvergadering te verplaatsen naar november jongstleden. Opnieuw werden de maatregelen aangescherpt, waardoor het organiseren van een jaarvergadering geen doorgang kon vinden.

Uiteraard zouden wij als Doarpsbelang de jaarvergadering kunnen organiseren via de digitale weg, maar het bestuur van het Dorpsbelang geeft de voorkeur aan een fysieke vergadering zodra de maatregelen dit toelaten. Wij hopen dan ook op uw begrip hiervoor.

Voorts wil het Doarpsbelang wel een aantal bestuurlijke zaken aan u voorleggen betreffende af- en aantredende bestuursleden. Wynold Feenstra, de huidige voorzitter, zal een stapje terug doen en terugkeren als algemeen bestuurslid. Luuk Westert, huidig algemeen bestuurslid, zal het stokje als voorzitter overnemen. Penningmeester Tryntje Albada zal helaas aftreden en is niet herkiesbaar.  Het penningmeesterschap is niet meer te combineren met haar baan en het raadswerk voor de FNP. Ook Hennie Schuurer, secretariaat, treedt helaas af. Ook Hennie is niet herkiesbaar. Op dit moment heeft het huidige bestuur van het Doarpsbelang ervoor gekozen de functies penningmeester en secretariaat eerst intern op te pakken, maar hoopt op korte termijn nieuwe, enthousiaste bestuursleden te kunnen verwelkomen!

Het Doarpsbelang wil Tryntje en Hennie van harte bedanken voor hun inzet voor onze dorpen.

Naast aftredende bestuursleden mogen we ook een nieuw bestuurslid verwelkomen, namelijk Trienke Lantinga-Hooghiemstra. Trienke woont sinds een aantal jaren met haar gezin in Oppenhuizen en is werkzaam als projectleider bij de Provincie Fryslân. Het Doarpsbelang is dan ook zeer verheugd met haar komst als bestuurslid en heeft alle vertrouwen in een prettige samenwerking.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij hopen op uw begrip voor het annuleren/uitstellen van de jaarvergadering. Aansluitend hoopt het Doarpsbelang op betere tijden en dat het COVID-19 virus zo snel mogelijk naar de uitgang wordt verwezen en dat we u weer mogen ontvangen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Feriening Doarpsbelang Toppenhuzen en Twellingea

 

 

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 6 februari 2021 Oud Papier
za 6 maart 2021 Oud Papier
za 20 maart 2021 Passion Live in Top en Twel

Activiteitenkalender:

- Kerkdiensten

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top&Twel, Yn Beweging

- Brug Uitwellingerga

Uitgelicht
Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO)
Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO)
Rabobank Sneek
Rabobank Sneek
Realisatie TTT software