Zoeken:
Sitemap Favorieten

Nieuws van de diaconie

 

Collectes diaconie
24-03 KIA Stop kinderarbeid in India € 99,95
31-04 Chr Bibliotheek v Blinden en Slechtzienden € 85,65
07-04 KIA Rwanda, 25 jaar na de genocide. € 124,35
14-04 SOS Kinderdorpen € 131,80
18-04 Werelddiaconaat € 174,50
21-04 Ronald Mac Donaldhoeve Beetsterzwaag € 170,05
28-04 Light for the World. € 65,10

 

DIACONIE
Het kan u/je bijna niet ontgaan zijn: onze dorpsgenoten Mettelina Baarda-Kuiper (Douwestrjitte) en Joke Koning (Tsjerkebuorren) gaan van 13 t/m 20 mei vrijwilligerswerk doen in vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos.
De stichting waar de dames zich bij aansluiten, ShowerPower, geeft vrouwen en kinderen warme en schone douches in een huiselijke om-geving waar zij zich veilig kunnen voelen. Meer nog dan alleen een plek met een warme douche, is het huis een safe house. Men kan er even bijkomen van het vreselijke leven in het kamp. Er wordt thee geschonken, fruit aangeboden en er is oprechte aandacht voor de vrouwen en kinderen.
Als diaconie juichen wij het initiatief van Mettelina en Joke van harte toe en we willen dan ook graag, samen met u/jou onze bijdrage leve-ren. Zondag 12 mei a.s. is de collecte in de ochtenddienst t.b.v.
ShowerPower, waarna de totaalopbrengst zal worden verdubbeld door de diaconie.
rek.nr. NL04 ABNA 0643904336 t.n.v. MR Baarda-Kuiper o.v.v. LESBOS.

 

Bloemengroet
03 maart mw. A. Douma-de Jong, 
10 maart mw. H. Walsweer-de Boer, 
17 maart dhr. H. de Boer, 
24 maart dhr. S. van Brug, 
31 maart mw. F. Bakker-Wijnja,
07 april mw. Angela van der Burgt, 
14 april dhr. Jan Smit, 
21 april dhr. Pieter Hoekstra
 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
ma 24 juni 2019 Informatieavond Glasvezel
za 6 juli 2019 Start Tsjerkepaad
za 20 juli 2019 Oud Papier
za 17 augustus 2019 Oud Papier
za 7 september 2019 Top en Twel Motortreffen
zo 15 september 2019 Startzondag Kerkelijke Gemeente

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

- Top & Twel, Yn Beweging

Uitgelicht
Top en Twelster Skûtsje

Overwijk Decoraties
Overwijk Decoraties
Realisatie TTT software