Zoeken:
Sitemap Favorieten

Nieuws van de diaconie

 

KERSTATTENTIES
Juist in deze tijd van corona is het “omzien naar elkaar” van groot be-lang. De diaconie is dan ook van mening dat het rondbrengen van kerstattenties gewoon door gaat.
We hebben echter besloten dat de tasjes worden afgegeven bij de deur en dat er in principe geen bezoekjes aan vast (hoeven te) zitten. Dit voor ons aller veiligheid. Ook zal het rondbrengen zo veel mogelijk verzorgd worden door de kerkenraad.
Mochten bezorger en ontvanger het er over eens zijn dat een be-zoekje op afstand geen kwaad kan, is dat uiteraard geen pro-bleem.
(75+-ers en weduwen/weduwnaars die i.v.m. de omstandigheden géén kerstattentie willen ontvangen, kunnen dit doorgeven aan Trees Brouwer (559291/treesbrouwer@hotmail.com)

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
za 5 december 2020 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top&Twel, Yn Beweging

- Brug Uitwellingerga

Uitgelicht
Vishandel Cees Bijlsma
Vishandel Cees Bijlsma
Badminton
Badminton
Realisatie TTT software