Zoeken:
Sitemap Favorieten
Soos 'Bliuw Warber'                                                                                       (17-3)

De eerstvolgende Soosmiddag is uitgesteld naar 30 april. De aanvang is 15.30 uur.  Tenminste als de situatie dan verbeterd is en It Lokaal ook weer geopend is.
 

Bestuur Soos 'Bliuw Warber' 

 

Utstel repetysjes en slotkonsert Nij Talint Orkest Top en Twel                            (17-3)

We wienen lekker oan de gong bij Nij Talint Orkest Top en Twel.
Der sit muzyk yn de ploech.
Ta ús grutte spyt kinne we no net oars as de kommende repetysjes én it feestlik slotkonsert fan 11 april útstelle.

Sa gau't dat wer kin geane we troch.
We hâlde jim op 'e hichte wannear't dat wêze sil.

Groetnis,

Guus Pieksma
Annewiep Bloem 

 

Ingezonden: Soos moet blijven                                                                 (17-3)

Mag ik U vragen waarom bent U bij de soos. Verveelt U zich, gratis koffie en thee, het kost bijna niets, uit gewoonte of 

U vind het gezellig, de sprekers die er komen luister ik echt naar, spelletjes en bingo horen er ook bij.

 

Langzamerhand door verschillende reden verdwijnen er leden. Wat is het minimale aantal dat we er mee door kunnen gaan en is het nog zinvol.

 

Moeten we er met zijn allen niet eens over praten.

 

lk stel voor om een extra donderdagmiddag erover te praten en met voorstellen te komen:

 

Willen wij nog doorgaan, het programma klopt of moèt er wat veranderen, is het zingen nog bij de tijd, waarom zijn er bij andere acties boottocht en stamppot buffet wel meer dan 100 ouderen aanwezig.

 

Welke acties kunnen wij zelf uitvoeren om meer leden te krijgen. Moeten wij proberen bekende inwoners te vragen ons te helpen, kunnen wij zelf wat doen b.v. door elk 5 personen op te schrijven uit onze omgeving deze te bezoeken met het programma van de seizoen om te vragen lid te worden. Wij zijn nog met 10 leden x 5 is dat 50 personen worden dan benaderd, zitten daar niet bij 10 bij die lid willen worden.

 

Zulke zaken op een extra middag te bepraten en laat iedereen met plannen komen.

 

Het woord is nu aan het bestuur om iets te doen.

Louis Moed

 

Bijzondere lezing over de ‘voetbalrazzia’ van Sneek mei 1944                        (10-3)

(Ivm coronamaatregelen is deze lezing uitgesteld)

In It Harspit vindt op donderdagochtend 9 april (aanvang 10.30 uur) in samenwerking  met Beleef Dagbesteding een bijzondere lezing plaats, toegankelijk voor iedere geïnteresseerde. Deze wordt verzorgd door schrijver-sportjournalist Peter van der Meeren. Hij gaat het hebben over zijn boek '21 man' en het al even opvallende 'Naschrift', dat een week voor de lezing wordt gepresenteerd. 

 

Deze bijeenkomst in Oppenhuizen mag om meerdere redenen bijzonder worden genoemd. In de eerste plaats vanwege de wijze waarop hij tot stand is gekomen. Het vuistdikke boek '21 man' is onlangs aangeschaft door Engelien Perridon van Beleef Dagbesteding aan de Tsjerkebuorren. Het boek mocht zich meteen in de belangstelling verheugen van de mensen die de dagbesteding bezoeken. Zij kampen met dementie en geheugenproblemen.  

Het rijk geïllustreerde boek, dat zich afspeelt in Sneek en naaste omgeving, bracht vele herinneringen boven. Peter toonde zich na contact met Engelien meteen bereid om te komen vertellen over het boek en op verzoek enkele hoofdstukken voor te lezen. Van het een kwam het ander. “Waarom niet een lezing voor álle inwoners van onze dorpen?’’, aldus Engelien.  Peter ging meteen akkoord en ook It Harspit werkte direct mee. Dit sluit prima aan bij deze periode die in het teken staat van de oorlog en de bevrijding. 

Het boek '21 man' verscheen vorig jaar en is overal met bewondering ontvangen. De schrijver deed bijna twee jaar onderzoek naar de gebeurtenissen rond een drukbezochte voetbalwedstrijd in Sneek, in mei 1944. De Duitsers voerden een razzia uit onder het publiek. Die leidde tot grote paniek en arrestaties. Peter achterhaalde wie de opgepakte mannen waren en wat er met ze is gebeurd. Eén van hen is de vader van een inwoner van Oppenhuizen. Nog een bijzonder detail: de maker van het enige doelpunt van destijds, afkomstig uit Utrecht, deed mee aan de Olympische Spelen van 1936 én ging jarenlang op zeilvakantie in Uitwellingerga. 

 

Peter heeft – omdat zijn boek vele nieuwe verhalen boven water haalde – inmiddels een naschrift geschreven. Dat komt begin april uit. Van '21 man' zijn inmiddels 1900 van de 2000 stuks verkocht.

 

Bijzonder: Peter maakte het 480 pagina’s tellende boek niet om eraan te verdienen, maar wil de opbrengsten onder andere besteden aan een herinneringsplaquette. Die zal op woensdag 20 mei worden onthuld, voor de Bevrijdingswedstrijd tussen de elftallen van de steden Sneek en Leeuwarden. 

 

Donderdag 9 april: It Harspit, 10.30 uur. Lezing boek '21 man' - en wat er allemaal volgde. Toegang: € 3,-- (inclusief kopje koffie) Met foto’s en illustraties.  

Het boek '21 man' is op deze ochtend te verkrijgen (€24,50), evenals het 'Naschrift' (€9,50). Op verzoek worden ze gesigneerd door de schrijver. Voor meer informatie zie www.boek21man.nl  

 

Oproep: Gezocht Trouwfoto's                                                                           (1-3)

“Jouw kerk, Jouw verhaal”

Dat is het thema van het 50-jarig jubileum van de stichting Alde Fryske Tsjerken. Daarom organiseert de Plaatselijke Commissie Twellegea deze zomer tijdens Tsjerkepaad een tentoonstelling van trouwfoto’s van (oud)dorpsbewoners van Top en Twel.  


Bij dezen een oproep om een ingelijste trouwfoto eventueel voorzien van een verhaaltje, in te leveren bij onderstaande adressen.

Gerrit Riphagen, Merkelstrjitte 43, Oppenhuizen, jannagerrit@ziggo.nl    
Anke Branderhorst, Brêgesleatswei 3, Uitwellingerga, agbranderhorst@gmail.com
Ytsje Soeten, Brêgesleatswei 11, Uitwellingerga, soetendejong@hetnet.nl

 

“Tsjerkepaad” is dit jaar van 4 juli t/m 12 september en altijd op zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00.

 

Aanvullende informatie: 

Wij hopen op een hele grote respons met een prachtige bezichtiging in dit 50-ste jubileumjaar in ons mooie kerkje van Twellegea!

 

Bij voorbaat dank voor uw reactie!

 Ytsje, Anke & Gerrit. 

 

 

 

 

Schema Oud Papier 2020                                                                        (16-12)  

4 januari 18 juli
8 februari 15 augustus
14 maart 12 september
18 april 10 oktober
23 mei 7 november
20 juni 5 december

 

Oprop:                                                                                               

Graach wol ik yn kaart bringe hokker skippen en skippersfamyljes der út Toppenhuzen en Twellingea komme. Ik bin op syk nei foto's, films, ynfo, eins alles oer de skippers en harren skippen út ús doarpen?

 

Sykjend nei in bepaald skûtsje kaam ik der achter dat der mear as 50 frachtskippen registrearre binne mei Top en Twel as thúshaven. Fan pream, skûtsje, tsjalk oant coasters.

 

Ek binne der sa'n 28 famyljes dy't as eigenaars út ús doarpen wei komme. Mar sykje ik op ynternet nei it ferlyne dan is der hast neat te fynen. Wa kin mei hjir fierder mei helpe?

 

Stjoer my in e-mail  sipkewillem@hotmail.com.

 

Sipke Willem de Schiffart

 

Workshop Wolspinnen       

 

 

Inclusief gebruik spinnenwiel en wol en  Koffie of  thee

13.00 – 17.00 uur

Maximaal 3 personen.         € 15.- p.p.

Email voor afspraak: tineke.vd.sloep@home.nl

Douwestrjitte 18, Oppenhuizen.

 

Computer problemen?
 

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
zo 5 april 2020 Kerkdienst online
za 18 april 2020 Oud Papier

Gemeente Sudwest-Fryslân:

Informatie over het coronavirus

------------------------------

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

- Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top & Twel, Yn Beweging

Uitgelicht
Ardito // Rédito

Driuwhout
Driuwhout
Realisatie TTT software