Zoeken:
Sitemap Favorieten
 
Nazorgdag zaterdag 21 april 

Op zaterdag 21 april a.s. organiseert de fûgelwacht de nazorgdag 2018. Mocht u het leuk lijken om eens met 1 van onze nazorgers mee gaan dan bent u van harte uitgenodigd. Het programma start om 9.30 u met koffie op boerderij van Siemen en Jellie aan de Leijepoel. Rond het middaguur loopt het programma ten einde en zal er soep en broodjes voor u klaar staan om de dag gezamelijk af te sluiten.


Met vriendelijke groet,


Wynold Feenstra

Breicafé in It Lokaal  (16-4) 

Het Breicafé van 27 april schuift vanwege Koningsdag door naar de vrijdag erop. 

Dus: Breicafé in It Lokaal op vrijdag 4 mei 2018, van 9:00 tot 11:00 uur. 

 

Het tennisseizoen is weer begonnen                                                                (15-4)

Voor iedereen die interesse heeft in deze prachtige sport: De ideale kans om kennis te maken met tennis en TC Oppenhuizen.

 

Keuze uit 2 dagen van 9:30 - 11:00. Geef u snel op!

 

 

Derde prijs voor groep 8  (13-4) 

 Een prachtige derde prijs op het school voetbaltoernooi voor de jongens en meisjes van groep 8 

Verloren: Sleuteletui                                                                                    (11-4)

Op 11-4-2018 ben ik m'n blauwe sleuteletui met daarin een Renault sleutelkaart en een toegangsdruppel verloren op de Sjaerdawei richting de Nijedyk.

 

Wie heeft deze gevonden?

 

Graag bericht naar Hans Bangma (bangmahans@gmail.com)

 

Afscheid logopediepraktijk Maaike Snijders-Bloksma  (01-04) 

Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan… Direct na de voorjaarsvakantie stond het op topentwelonline.nl : Het nieuwsbericht dat Rhona van Sloten elke donderdagmorgen logopedie zal geven in het Harspit. Een goed initiatief van de aansturende logopedievestigingen van Wies Voolstra en Akke de Witte. Spreken is niet vanzelfsprekend! Het is daarom goed om deze voorziening in ons tweelingdorp te hebben.

 

 Maar Maaike dan…zullen een aantal dorpsgenoten denken. We hebben toch al jaren een “praatjuf” in ons dorp? Ja, is mijn antwoord, en hierbij wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een terugblik te werpen in de tijd:

Het was september 1987 toen ik mijn papieren in orde maakte om te starten met een logopediepraktijk. Ik nam contact op met de basisschool it Harspit en ontmoette mijn collega logopedisten uit de zuidwesthoek met wie ik tot 2016 contact zou onderhouden in diverse kwaliteitskringen. Vanaf 1993 maakte ik kennis met collega Ditty Bosscha die vanuit de GGD de screening ging doen voor spraak/taal/stem/gehoorkwaliteit in de basisschool it Harspit. Zij onderzocht, informeerde de ouders, de leerkrachten en verwees cliënten aan mij door. Het was een prettige samenwerking waar ik met plezier aan terugdenk.

 

Vele kinderen maar ook volwassenen met spraak- ,taal-, stem- en stotterproblematiek kwamen jarenlang in mijn “praatkamertje” op de Eastwei 8. Stapels schriftjes zijn volgeschreven en volgeplakt. Vele verslagen zijn getypt en besproken. Jarenlang was er overleg met de leerkrachten, de interne begeleider en de remedial teacher van de basisschool It Harspit. Stapels tekeningen, doosjes met chocolaatjes en andere leuke attenties volgden na afronding van een behandeling. Dank aan alle ouders, pakes, beppes en al degenen die meedachten in de spraak/taalbehandeling van hun kind. Dank aan alle mensen met wie ik op de basisschool overleg heb gehad. Dank aan Ditty en alle collega logopedisten die ik de afgelopen 30 jaar heb ontmoet.

Ik schreef het hierboven…”Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan…” De administratieve druk en daarbij komende kosten door de kwaliteitseisen van de zorgverzekeraars zijn de laatste jaren zo toegenomen dat het voor een kleine praktijk vrijwel onmogelijk bleek om nog te kunnen bestaan. Daarnaast moest mijn collega Ditty de screening ca. 5 jaar geleden beëindigen omdat hiervoor vanuit de GGD geen geld meer beschikbaar werd gesteld.

 

Het was september 2017… toen het 30 jaar later stil werd in het praatkamertje… Stil, totdat collega Wies mij belde en vroeg of ik open stond voor logopedie die aangestuurd zou worden vanuit de grote logopediepraktijken van Wies Voolstra en Akke de Witte. Zij zijn collega’s uit Sneek die ik sinds september 1987 ken, en die goede kwalitatieve zorg bieden. Ik juich dit initiatief van harte toe want spreken is niet vanzelfsprekend en hoe moet het anders met al die S-jes, R,tjes, woordvindingen, zinnetjes en hese stemmen in Top en Twel…?

 

Collega Rhona van Sloten zal de nieuwe “praatjuf” van ons dorp zijn en ik wens haar samen met al degenen die bij haar in de praktijk zullen komen, net zoveel succes, plezier en voldoening als ik de afgelopen 30 jaar heb gehad.

 

Dank aan ons dorp Top en Twel
Maaike Snijders-Bloksma

 

Workshops Blauwdruk maken                                                                     (01-04)

BLAUWDRUK MAKEN BIJ ‘YN TWELLE’

Juni is de ultieme maand voor het maken

van cyanotypes! Dit is een oude

fotografische techniek die altijd lukt.

Papier wordt belicht in de zon met een prachtige

blauwe print als verrassend resultaat.

Workshops op 8, 15, 22 en 29 juni, en op

aanvraag. Yn Twelle geeft ook workshops

interieurstyling.

Info: www.delytseoosterhaven.nl

Tel: 06-46118871  

Adres: Lytse Sudein 13, Uitwellingerga (bij Sneek)

 

Overlast hondenpoep                                                                               (30/3)

Zaterdag 31 maart is het Himmeldei en dus is ons gevraagd aandacht te besteden aan de overlast door hondenpoep. Ook in Top & Twel ondervinden bewoners hinder door hondenpoep in het straatbeeld en dat roept irritatie op. Wij vinden eigenlijk dat dit bij de gemeente thuishoort en klachten hierover kunnen gemeld worden bij Team Handhaving van gemeente Súdwest-Fryslân. Het hondenpoepbeleid staat op de website van de gemeente

 

We kunnen ook gewoon met elkaar zorgen voor een schoon Top & Twel. Laat Himmeldei hier het startschot van zijn.

 

Redactie Topentwelonline

 

TC Oppenhuizen                                                                                        (14/3)

 

Logopedische praktijk in Oppenhuizen/Uitwellingerga                             (maart 2018)

Per maart 2018 vestigt de logopedische praktijk 'Vanzelfsprekend Sneek'(een samenwerkingsverband van de logopediepraktijken “Spraakmakend Sneek” en logopediepraktijk Wies Voolstra”) zich in het Multifunctioneel Centrum “It Harspit”

Beide Sneeker praktijken zijn binnen de (para) medische wereld geen onbekenden en beschikken over jarenlange ervaring welke nu ook aangeboden wordt in een vestiging in Scharnegoutum.

 

Wat houdt logopedie nu precies in?
Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal alsmede problemen in het mondgebied is het werk van een logopedist.

Praten is voor iedereen een belangrijk middel om contact te maken. Communiceren doen we namelijk altijd en overal.

 

Met spraak en taal leert een kind te zeggen wat het wil, denkt of voelt. Dat is nodig voor een goede sociale en emotionele ontwikkeling en belangrijk voor het leren op school. Volwassenen en kinderen kunnen bijvoorbeeld moeilijkheden ondervinden bij de taal en/of de spraak. Hierbij valt te denken aan de kwaliteit van de zinsbouw, de woordenschat, de verhaalopbouw, slecht verstaanbaar spreken, stotteren, uitspraakfouten zoals bv. slissen en het niet of nauwelijks op gang komen van het praten. Bij volwassenen kan ook nog gedacht worden aan problemen ten gevolge van ziektes zoals de ziekte van Parkison of een herseninfarct.

 

De adem en stem kunnen iemand verhinderen om iets duidelijk te maken aan een ander, zoals schor zijn of heesheid. Tevens kunnen het gehoor en het luisteren nog een belemmerende factor zijn in de communicatie. Het onvoldoende waarnemen van verschillen in klanken en woorden, moeite met rijmen en moeite met onthouden zijn hier voorbeelden van.

 

Hoe gaat het in zijn werk
Iedereen mag logopedie adviseren: leerkracht, CB of kinderdagverblijf maar Logopedie vindt plaats op verwijs van een medicus. Meestal is dat de huisarts. U meldt zichzelf of kind aan en maakt een afspraak. Tijdens de eerste afspraak vindt de eerste intake plaats.  Vervolgens vindt meestal bij kinderen  uitgebreid spraak- en taalonderzoek plaats. Op grond hiervan wordt er een behandelplan opgesteld en kan de behandeling gestart worden. De resultaten worden met de cliënt en/of ouders/verzorgers doorgenomen.

 

Een logopedische behandeling duurt ongeveer een half uur. Tijdens de behandeling van kinderen wordt er zoveel mogelijk in spelvorm oefeningen aangeboden die erop gericht zijn het communiceren te verbeteren. De ouders zijn bij de behandeling aanwezig en krijgen uitleg over de thuis training.

 

Logopedische praktijk 'Vanzelfsprekend' heeft met bijna alle zorgverzekeraars een contract. De logopedie wordt vanuit de basisverzekering volledig vergoed tot 18 jaar. ( > 18 jaar wordt eerst  eigen risico aangesproken ).

 

Dependance MFC It Harspit

Vanaf 8 maart zal logopediste Rhona van Sloten iedere donderdagmorgen aanwezig zijn

Rhona is  25 jaar en woont sinds januari 2017 samen met haar vriend en twee katten in Akkrum. In mei 2015 is ze afgestudeerd aan de Hanze Hogeschool te Groningen, opleiding Logopedie. Ze heeft als logopediste al gewerkt in een ziekenhuis en in een vrijgevestigde praktijk

 

Rhona: “Met veel plezier help ik nu al bijna twee jaar kinderen met communicatieproblemen. Ik haal er veel voldoening uit om tijdens de behandelingen de kinderen te zien groeien in hun ontwikkeling. Mijn doel is om spelenderwijs oefeningen aan te bieden en de kinderen met een glimlach de deur uit te laten gaan. Naast mijn werk als logopedist ben ik ook werkzaam als zangdocent. Ik vind het leuk om zelf te zingen en om daarnaast tips en adviezen aan anderen te kunnen geven wat betreft de stem en ademhaling”.

 

Vragen

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 06-42800106 of:

 

- Logopediepraktijk W. Voolstra, Schierstins 90 Sneek (0515 – 413813)                          - Spraakmakend Sneek, Ooievaarslaan 51 Sneek (0515 - 421309)                             

                                                                                                                

Ethiopië, Bahir Dar, 3 februari 2018
Het is altijd weer even slikken de eerste dagen, als ik hier voor langere tijd in mn eentje zit. Een totaal andere wereld, waar het aan van alles ontbreekt en het voortdurend improviseren is om iets voor elkaar te krijgen.

En ik wist het, ik kom hier al zo lang.
En toch is de schok elke keer weer enorm en rijzen er soms twijfels.


Maar ik voel me gesteund door de fantastische opbrengst van de uitgangscollecte na afloop van het optreden van het “Kompaenenkoor” in de Hermes tsjerke in Uitwellingerga vorige week vrijdag.


Samen met een bijdrage van de ouderen soos, het geweldige bedrag van €660,00.
Namens de allerarmsten in Ethiopië geweldig bedankt.


Jan Douma

 

Culturele Hoofdstad 2018  (01-02)

Ook Top en Twel doet mee met Culturele Hoofdstad 2018. Op 6 juli 2018 zal het rondvarend locatie voorstelling “ZOUT-WEST” afmeren aan het terrein van Jachthaven “Het hart van Friesland”.  Vanuit Top en Twel is de manager van MFC It Harspit Jan Hendrik Jager nauw betrokken bij alle voorbereidingen. MFC It Harspit speelt ook een belangrijke rol bij alle workshops die worden gegeven en repetities die worden georganiseerd. Omdat alle voorstellingen worden ingevuld door een vaste cast van Sult aangevuld met lokale muzikanten/ acteurs/ dansers/zangers en figuranten worden alle voorstellingen uniek en geen een gelijk. Heb je zin om mee te doen geef je dan op.

 

ZOUT WEST, rondvarend locatietheater  

 

Stichting ‘Een brug slaan’ organiseert samen met Teatergroep Sult en een tiental culturele verenigingen in het zuidwesten van Fryslân de varende locatieproductie ZOUT WEST. 
Van 14 juni tot en met 7 juli 2018 wordt in elf plaatsen aangemeerd in dit prachtige waterrijke gebied. De deelnemende plaatsen zijn: Stavoren/Warns, Koudum, Woudsend, Heeg, Balk, Oudega/Blauwhuis, Makkum, Bolsward, Workum, Oppenhuizen/Uitwellingerga en Sneek. 
 
Over de voorstelling ZOUT WEST (FRL/NL) 


Vier acteurs nemen ons met humoristische verhalen mee in een stukje geschiedenis over het ontstaan van Súdwest-Fryslân, het IJsselmeer en de grote gevolgen voor vissersplaatsen. Boer Germ heeft andere problemen, namelijk op het gebied van de liefde. Na wat hulp van een brugwachter, koppelaarster en een oude vrijster ziet hij in de verte de vrouw van zijn dromen in een bootje voorbijvaren. 
Kiest hij voor land, kiest hij voor water? Waar voel jij je thuis? 
 
Wie kan er mee doen 


De kern van dit rondvarende locatietheater wordt gespeeld door de bekende theatergroep SULT. Daarnaast kunnen plaatselijke muzikanten, zangliefhebbers en spelers meedoen in hun eigen plaats.  Op die manier heeft iedere plaats zijn eigen unieke voorstelling. Het project wordt afgesloten met een ‘grande finale’ in Sneek, waar iedereen die op een locatie meegespeeld heeft mee mag doen. 
Speel je een instrument, zing je graag of hou je van acteren? Per locatie kunnen wel 50 deelnemers meedoen van verschillende leeftijden. Lijkt het je leuk om mee te doen aan deze fantastische culturele belevenis? Dan zijn we op zoek naar jou! Meld je dan nu aan via de site www.eenbrugslaan.nl

 

Waar koop je kaarten 


Vanaf 1 maart 2018 zijn de kaarten uitsluitend online verkrijgbaar via de website van www.teatergroepsult.nl 

Alle voorbereidingen zijn te volgen op:  
Facebook: @eenbrugslaan, @sultlokaasjeteater, www.eenbrugslaan.nl en www.teatergroepsult.nl 

 

Kerk in Actie                                                                                           (04-01)

Weet u niet wat u moet doen met de kerstkaarten, postzegels, oude mobieltjes of lege cartridges? Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven. Ook  kunt u buitenlands geld en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld sparen. Dit wordt verkocht  aan banken, handelaars en verzamelaars. In 2016 was de opbrengst maar liefst € 41.289.

 

Alles is hartelijk welkom, u kunt ze inleveren bij de kerk te Oppenhuizen en bij

Geertje Anke Bouma. Kappenburch 12, telefoon:559522/ 0637478695

 

 

Gezocht: Bemanningsleden voor d'Halve Maen                                             (03-01)

D' Halve Maen zoekt nieuwe bemanningsleden. Is bemannen op een SKS skûtsje met een ambitieuze en gezellige sfeer altijd al je droom dan wel stille wens geweest? Ben jij een watersporter, teamplayer, fit als een hoentje en sterk als staal? Stuur dan een mail naar westerdijkklaas@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Klaas Westerdijk

 

Trochsetters, dy Nordic Walking dames!                                                   (02/12)

Nei al dat reinwetter is it in dridziche boel yn it Rasterhoffpark. Eltse moandei in oerke rinne is goed foar de spieren (ek dy fan de mûlen, ha ha). Start om 13.30 oere fanôf it parkeerterrein fan v.v. TOP'63. Doch mar ris mei! Mei of sûnder stokken.
 

**********PEUTEROPVANG “BOARTLIK BIGJIN***********

 

Wat is peuteropvang?

 

De peuteropvang van Stichting Kinderopvang Friesland is een heerlijke veilige plek waar kinderen vrijuit spelen en zich verder ontwikkelen. Op de peuteropvang in Oppenhuizen stimuleren Juf Tessa en Juf Petra de ontwikkeling van de peuter op een positieve manier en leren wij ze rustig wennen naar de overgang naar de kleuterklas.

 

Maar wanneer is het nu tijd om je kind naar de peuteropvang te laten gaan? Waarschijnlijk als hij of zij meer uitdaging nodig heeft of eens met andere kinderen wil spelen en leren.

 

Voor wie?

 

Alle peuters van 2 tot vier jaar zijn welkom bij ons op de peuteropvang.

De juffen hebben een op het werk afgestemd diploma.

Wij werken met een vaste dagdeling. Dit geeft duidelijkheid en maakt dat de kinderen meer zelfvertrouwen krijgen.

 

Communiceren, op je beurt wachten en speelgoed delen: dit is wat de peuters onder andere leren bij ons op de kinderopvang. De kinderen leren omgaan met elkaar, maar ook met de spullen van een ander, zoals speelgoed of knutselmateriaal.

 

Hechting en kwaliteit

 

Ook stimuleren wij als juffen het gebruik van taal, zelfstandig gedrag en helpen we de kinderen hun dagelijkse omgeving te verkennen. Op die manier ontwikkelen ze sociale en persoonlijke vaardigheden en daarvan krijgen ze meer zelfvertrouwen.

Het kind staat centraal en zijn of haar behoeftes zijn het belangrijkst.

Voorafgaand aan de eerste ochtend op de opvang is er natuurlijk altijd mogelijk om even op onze mooie locatie te komen kijken. (P.Walmastrjitte 8A)

Wij, juf Tessa en juf Petra, kijken naar de behoeftes van uw kind en bouwen daarna stap voor stap een vertrouwensrelatie met ze op.

Een goed contact met u als ouders is daarbij erg belangrijk.

 

Wij zijn geopend op:

maandagochtend, dinsdagochtend en woensdagochtend.

De peuters brengen: 8.30-8.45 uur

de peuters halen: 12.00 uur

 

Stichting Kinderopvang Friesland:

www.kinderopvangfriesland.nl  /  info@kinderopvangfriesland.nl

U en uw peuter zijn van harte welkom!

 

Pizza Drive Sneek                                                                                 (13/11)

Elke dinsdag staan wij met onze Pizzabus bij de Superrr.

We willen de openingstijden een half uurtje inkorten.

 

De nieuwe tijden zijn nu van 17.00-19.00.

 

Vr. Gr. Andreas en Jelly

 

 

Vrijwilligers gezocht                                                                    (geplaatst 11/10)

We zijn nu nog druk aan het verbouwen aan de Tsjerkebuorren 34 te Oppenhuizen, in het eerste kwartaal van 2018 gaan we de deuren openen voor dagbesteding Beleef.

De bedoeling is om op de woensdag te beginnen en hopelijk uit te breiden naar 2/3 dagen per week, bij voldoende gasten .

Voor de dagelijkse activiteiten op de dagbesteding van ‘Beleef’ zijn we op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers, die een dag of enkele dagdelen per week beschikbaar zijn voor de volgende activiteiten met de gasten:

Het op een ontspannen en gezellige manier met elkaar omgaan is een vereiste. Kennis en ervaring met dementie of ouderenzorg is een pré.

Bent u een 'mensenmens’ en van nature betrokken bij ouderen, neem dan contact op met Engelien Perridon en vraag naar de mogelijkheden. Telefoon: 06-25192939

 

V&K neemt afscheid van Ans Boersma                                           (geplaatst 15/9)

Gymnastiekvereniging Vlugheid & Kracht heeft afscheid genomen van trainster Ans Boersma tijdens de jaarlijkse Jeu de Boules-wedstrijd. Met een bloemetje en een cadeaubon werd Ans bedankt voor haar jarenlange inzet voor de gymnastiekvereniging.

De damesgroep traint op vrijdagochtend van 9.00-10.00 uur in MFC It Harspit nu onder leiding van Johan Kuiper.

 

En de Jeu de Boules-wedstrijd, die werd gewonnen door Ans Hiemstra.

 

 

Oprop:                                                                                  

Oprop wa hat der nog fotos films info eins alles oer de schippers en harren skippen ut us doarpen?

 

Nei in syktocht nei in bepaald skutsje kaam ik der efter dat der mear as 50 vracht skippen yn top en twel as thus haven, registreerd binne fan pream skutsje tjalk oant coasters. En der in stik as 28 families as eigenaars ut us doarpen wei komme. Maar as ik opt internet sykje nei dit ferlyne dan is der hast neat te fynen.

 

Sipke Willem de Schiffart  Maile nei:  sipkewillem@hotmail.com

 

Workshop Wolspinnen       

 

 

Inclusief gebruik spinnenwiel en wol en  Koffie of  thee

13.00 – 17.00 uur

Maximaal 3 personen.         € 15.- p.p.

Email voor afspraak: tineke.vd.sloep@home.nl

Douwestrjitte 18, Oppenhuizen.

 

 

Computer problemen?


 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
vr 27 april 2018 Koningsdag Afterparty Koningsdag
za 28 april 2018 TOP'63 1 - QVC 1
vr 4 mei 2018 Breicafé Deadebetinking / Dodenherdenking
za 5 mei 2018 Oud Papier

In prachtige tredde priis foar de jongens en famkes fan groep 8 op it skoalle fuotbaltoernoai!   

 

(besjoch de foto yn it grut op it 'prikbord')

 

 

 

 

Uitgelicht
Bakkerij Tjalsma
Bakkerij Tjalsma
Peuterspeelzaal
Peuterspeelzaal
Realisatie TTT software