Zoeken:
Sitemap Favorieten

Pastoraat

Gelukkig zijn we sinds 27 mei weer op vrijwel volle sterkte in het pasto-rale team. Binnenkort komt er in het Tsjerkefinster een duidelijk over-zicht van welke ouderling of wijkmedewerker verantwoordelijk is voor welke adressen. U kunt dan ge-makkelijk nakijken wie u in welke situatie kunt bellen.

Sinds enkele jaren werken we nu met het nieuwe systeem: vier wijken met elk één ouder-ling en een aantal wijkmede-werkers die samen verantwoor-delijk zijn voor het bezoek-werk. Zij worden ondersteund door de contactpersonen, die ook geregeld op bezoek gaan.

In het bezoekwerk werken ouderling en wijkmedewerkers naast elkaar, de ouderlingen hebben enkel een extra taak op het gebied van beleid (de kerkenraad) en vertegenwoordiging (dienst doen tijdens kerkdiensten). Tijdens pastorale diensten, zoals begrafenissen, kan ook dit laatste door wijkmedewerkers worden waargenomen. Het is fijn voor de nabestaan-den én degene die steeds op bezoek is geweest dat je tot het laatst toe aanwezig kunt zijn in zo'n proces, een vertrouwd gezicht.

De predikant is allereerst verantwoordelijk voor het crisispastoraat. Daar-naast bezoekt zij zoveel als dat lukt jarigen rond hun 75e, 80e en 85e ver-jaardag en de jaren er na. Bovendien komt zij langs bij huwelijksjubilea: 12 ½ jaar, 25, 40, 50, 60. Uiteraard kunt u altijd een bezoekje aanvragen, rechtstreeks of via de ouderling/wijkmedewerker, of via Sjoukje van Koningsveld, die de verjaardagen en jubilea inplant in de agenda. Als u een bezoekje hebt gemist, maar dat wel op prijs stelt kunt u u zeker ook mel-den!

Bij nieuw ingekomenen gaan de contactpersonen en de ouderling/wijkmedewerker langs. Ook rondom andere bijzondere dagen, of als er sprake is van ziekte of zorgen doen zij een bezoekje. Daarvoor geldt uiteraard dat wij daar wel van op de hoogte gebracht moeten worden! Al-leen met álle oren en ogen in de gemeente kunnen we er voor zorgen dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft, dus schroom niet om te bellen of ons even aan te spreken.

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
zo 26 augustus 2018 Zomeravonddienst
zo 2 september 2018 Collecteweek KWF
za 15 september 2018 startweekend kerk
zo 16 september 2018 startweekend kerk
do 27 september 2018 Lezing Wim Anker
zo 30 september 2018 Muziekfestijn 'Helden fan hjir'

  Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

 

-----------------------------

 

    

 

 

 

Uitgelicht
Atsma Loon- en Aannemersbedrijf
Atsma Loon- en Aannemersbedrijf
Fading Edge
Fading Edge
Realisatie TTT software