Zoeken:
Sitemap Favorieten
WMO Platform  

Contact:

 

Sonja Ozinga

- tel.: 559943

- e-mail: herman.ozinga@home.nl

 

Tjerkje Reitsma

- tel.: 559696

- e-mail: Rick.Reitsma@home.nl

 


RESULTATEN WMO-PLATFORM SÚDWEST-FRYSLÂN

Ter introductie: Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten belangrijke taken op het gebied van zorg, welzijn, werk en jeugd toebedeeld gekregen. Dit als gevolg van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

 

RESULTATEN 2016

Als onafhankelijk adviesorgaan is het ons gelukt om:

1) Een onafhankelijke cliëntenondersteuner (OCO) te realiseren.

2) Een Mantelzorgwaardering te regelen.

3) Wensen van peuter/kinderopvang, basisscholen en voortgezetonderwijs te inventariseren.

4)  Een advies over Armoedebestrijding te geven. 

5) Te adviseren over Kwaliteit hulp bij het Huishouden.

4)  Een advies over Armoedebestrijding te geven. 

 

TOELICHTING

1. De OCO 

Medewerkers van de Gebiedsteams komen in de meeste gevallen thuis bij bewoners die zorg en ondersteuning nodig hebben. Bij een (keukentafel) gesprek kan iemand van de familie of een goede kennis aanwezig zijn. Soms kan er echter niemand van de familie- of kennissen kring. Of u wilt het gesprek voeren met een onafhankelijk iemand erbij. Of u bent ontevreden over het gesprek. In al deze gevallen kunt u een beroep doen op de onafhankelijke cliëntondersteune. Deze OCO is zo de brug tussen de vrager en het gebiedsteam. De OCO is gestart op 15 juni 2016. In maart 2017 wordt de pilot geëvalueerd.

2. Mantelzorgwaardering 

Er is veel werk verricht door de werkgroep Mantelzorg. Per gebied is er een beperkt budget voor nieuwe initiatieven. Het is de werkgroep o.a. gelukt om een mantelzorgwaardering van € 75,-- per mantelzorger beschikbaar te stellen.

Ook wordt er hard gewerkt aan een website Wegwijzer Mantelzorg. Deze website wordt in maart gelanceerd.

3. Wensen van peuter/kinderopvang, basisscholen en het voortgezetonderwijs

In elk gebied hebben interviews plaats gevonden met zorgcoördinatoren/directeuren van diverse peuter/kinderopvang en scholen over preventieve activiteiten, zorgondersteuning en wensen. Aan het college van B&W zijn op 11 november 2016 de volgende aanbevelingen gestuurd:

- Voor de scholen is het 1plan1gezin belangrijk. Hierdoor is het duidelijk wie het aanspreekpunt is.

- Een logopedist kan veel leed voorkomen. Laat de logopedist (weer) de screening doen voor groep 1 en op afroep beschikbaar zijn.

- De School Maatschappelijk Werker (SMW-er) is een belangrijke schakel met het Gebiedsteam. Belangrijk is dat de SMW-er zich laat zich zien in de school; Hij/zij faciliteert scholen door het bieden en vinden van de juiste hulp.

- Het verplicht invullen en bespreken van het overdrachtsformulier van medewerkers peuter- /kinderopvang voor leerkrachten van de basisschool is zinvol voor een goede start. - Bij aanmelding voor een training (bijv. sociale vaardigheden, assertiviteit) is het belangrijk dat die snel en dicht bij huis van start kan gaan. Verschillende aanbieders zouden de krachten moeten bundelen om dit tot stand te brengen.

Binnenkort verwachten wij een reactie van B&W.

4. Armoedebestrijding; samen werken aan schulden

80% van de vragen bij de Gebiedsteam gaat over financiën. Schulden hebben heeft gevolgen op alle andere levensgebieden. Wij hebben het volgende geadviseerd;

- De aanpak van armoede is maatwerk dus persoonlijk contact is belangrijk. Ga het samen oplossen.

- Scholen, onderwijzend personeel moeten bewust zijn van armoedeproblematiek en de mogelijkheid om via ‘potjes’ een kind mee te laten doen met activiteiten. Hulde voor het ‘kindpakket’ voor minimagezinnen in onze gemeente.

- Kijk naar de mogelijkheid om een OV kaart ter beschikking te stellen. Deelnemen aan de samenleving is ook mobiel zijn.

Deze adviezen zijn in door de gemeente voor een groot deel overgenomen.

5. Kwaliteit hulp bij het Huishouden

Wij maken ons zorgen over steeds meer kwetsbare 75+ ouderen die langer thuis wonen. We hebben een viertal adviezen gegeven:

- Medewerkers die huishoudelijk hulp bieden zouden breder inzetbaar moeten zijn om vroegtijdig te signaleren over extra ondersteuning. Er zou gemakkelijk moeten kunnen worden doorverwezen naar bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige.

- Wij vinden dat het mogelijk moet zijn dat de oudere een keuze heeft in wie er de hulp mag bieden; er moet een ‘klik’ zijn.

- Er zou wat meer vrijheid kunnen zijn in wat Huishoudelijke Hulp is; een wandeling is soms meer van belang dan een gepoetst aanrecht.

- Tenslotte zou er geïnvesteerd kunnen worden in domotica zodat kinderen of anderen in het netwerk op afstand via internet mee kunnen kijken.

 

Op 19 januari jl. hebben B&W deze aanbevelingen omarmd en gaan ze, samen met ons en anderen, de plannen zo veel als mogelijk uitvoeren.

 

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
za 10 oktober 2020 Oud Papier TOP'63 - NOK
do 15 oktober 2020 Passage ledenavond
za 24 oktober 2020 TOP'63 - SSA Creil-Bant
vr 30 oktober 2020 Ledenvergadering De Laatste Eer
za 7 november 2020 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep                        Structuurversterking          TenT/A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top & Twel, Yn Beweging

Uitgelicht
EMSD Services
EMSD Services
Oude foto's en ansichten
Realisatie TTT software