Zoeken:
Sitemap Favorieten
Top & Twel, Yn Beweging!  

Top & Twel, Yn Beweging!

 

Contact:

Anne de Jager
Bonningastraat 32
8625 HJ Oppenhuizen
e-mail:a.a.dejager@home.nl


Visie en vervolgstappenWerkgroep

Rabobank Clubsupport

 

Namens de projectgroep Top & Twel Yn Beweging willen we iedereen bedanken voor de stemmen.
Het prachtige bedrag van €303,99 zal goed besteed worden aan It Kymfjild.

 


Beweegprogramma voor ouderen in coronatijd!             (17-04-2020)

 

Zoals jullie misschien hebben gemerkt is Top & Twel Yn beweging op ’t moment even niet letterlijk in “beweging”, door de situatie. Echter op de achtergrond zijn wij wel met elkaar in gesprek over wat wij op dit moment voor jullie kunnen betekenen. De subsidieverstrekker ZonMW heeft ons een paar maanden extra tijd gegeven. Dit houdt in dat het project tot december van dit jaar loopt. Hopelijk kunnen we nog aantal mooie activiteiten aanbieden of zelfs vervolgen. Zoals o.a. “Eltsenien docht mei” in samenwerking met It Harspit.

 

Omdat het leven voor iedereen op dit moment anders is dan we normaal gesproken gewend zijn en we daardoor veel minder in beweging komen, is het juist erg belangrijk voor de gezondheid (lichaam en geest) om wél te blijven bewegen. Daarom ontvangt u van ons een beweegprogramma voor ouderen om thuis te doen. Dan bereidt u zich goed 

voor om zo fit en vitaal mogelijk weer naar buiten te gaan wanneer dit weer mogelijk is. Met deze beweegkaart kunt u op een laagdrempelige manier, iedere dag vijf beweegoefeningen doen. U doet toch ook mee?

 

Veel beweegplezier.

Top & Twel Yn Beweging

 

Beweegkaart 1

Beweegkaart 2

 

 


 

 

 

Top & Twel, Yn Beweging!                                                       

 

‘’Een Duofiets vergroot je wereld!’’

 

Een aantal inwoners heeft gevraagd naar een duofiets. Projectgroep Top & Twel Yn Beweging wil graag weten of er meer belangstelling is naar een gemeenschappelijkeduofiets. Als er voldoende belangstelling is, gaan we hier namelijk werk van maken.

 

Hoe fijn is het om samen met iemand anders te kunnen genieten van de buitenlucht en de natuur? En hoe leuk is het dan om net wat verder te kunnen dan alleen ‘’het streekje op en del’’?

 

Bent u of kent u iemanddie heel graag mag fietsen of graag mócht fietsen, maar dit om één of andere reden niet meer kan of durft?

Laat dan onderstaande gegevens weten bij Engelien Perridon, Tsjerkebuorren 32 te Oppenhuizen. Of stuur een email met onderstaande gegevens naar ynbeweging@gmail.com. 

 

Ja, ik wil graag meer informatie over de gemeenschappelijk  duofiets yn Top en Twel.

 

 

Naam

 

Adres

 

Plaats

 

Telefoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindt u dit een goed initiatief en wilt u dit financieel ondersteunen? Dat kan, graag zelfs! Een tastbaar initiatief; zichtbaar, in de buurt en wellicht voor inwoners die u goed kent!

U kunt het geld overmaken op de onderstaande rekening.

NL79RABO03415974
t.a.v. Ver. Dorpsbelang Oppenh.-Uitw

 

Als er te weinig interesse is voor de duofiets zullen wij het gedoneerde bedrag naar u terug storten. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Engelien Perridon, tel: 06-25192939

 


 

Flyer nieuw beweegaanbod najaar 2019

 

 

Na een welverdiende zomervakantie voor ieder is hier de
flyer voor het aanbod voor het aankomende najaar.

Kijk snel op de flyer of er geschikt beweegmoment bij zit! Nieuw in het aanbod is Bootcamp, dit wordt georganiseerd met Bootcamp-Sneek

Veel beweegplezier!

 

 


 

Top en Twel Yn Beweging!

Top & Twel Yn Beweging! 

Het is bijna een jaar geleden dat Top & Twel Yn Beweging! is gestart. Vanaf de toekenning van de subsidie van ZonMw is er al veel gedaan. Als projectgroep kijken wij tevreden terug op alle initiatieven en activiteiten die er zijn georganiseerd. Een jaar waarin de inwoners en de samenwerkingspartners hebben laten zien dat zij betrokken zijn bij Top & Twel Yn Beweging! Die betrokkenheid kwam ook terug in de behoeftepeiling die door bijna 300 inwoners is ingevuld. Met de resultaten van de behoeftepeiling zijn er 5 nieuwe activiteiten en 3 evenementen georganiseerd of ondersteund. Tijdens de Startdei, de officiële start, konden inwoners kennismaken met verschillende workshops en activiteiten die werden aangeboden in en rondom It Harspit. Inmiddels zijn Pake en Beppe Peutergym, Rinnend Fuotbâl, Suppen, Pilates en Top & Twel oan de wandel aangeboden in samenwerking met één van de partners. Een groot deel van de activiteiten wordt inmiddels al zelfstandig voortgezet door de verenigingen of inwoners. Een prachtig resultaat!  

Maar Top & Twel Yn Beweging gaat door! Na de zomervakantie pakken we de draad weer op. Met de informatie van uit de behoeftepeiling wordt na de zomervakantie gestart met “nieuwe” activiteiten. In de maand september wordt via een flyer het aanbod bekend gemaakt. Daarnaast worden  samenwerkingspartners ondersteund bij initiatieven. Heeft u als inwoner suggesties of ideeën? Dan horen wij het natuurlijk graag!

 

Tot slot wenst Top & Twel Yn Beweging iedereen een hele fijne zomervakantie!

 


 

 
 
Mededeling

 

Wegens het afgeven van code oranje door het KNMI gaat de SUP activiteit van vanavond niet door. Deelnemers die zich hebben opgegeven worden ook nog persoonlijk benaderd via de mail.

 

 

 


 
 

Suppen van start!

 

Afgelopen vrijdag was de eerste sup activiteit. Deze activiteit is georganiseerd in samenwerking met ZOU Zeilvereniging Oppenhuizen Uitwellingerga
De eerste keer Suppen vondt plaats op de De Gravinnepoel Top & Twel en stond in het

teken van kennismaken met de sup sport in het algemeen.

 

Morgen zal er een kleine tocht gemaakt worden door en rondom Uitwellingerga, we starten om 19:30 uur vanaf de Sudein 3.

 

 

 


Nieuw aanbod: Suppen!


Aankomende vrijdag gaat het suppen van start! 
Na de verspreiding van de flyer met daarop het nieuwe aanbod van mei en juni gingen de inschrijving snel
We moeten dan ook melden dat de inschrijving voor de SUP activiteit is gesloten.

Heb je je niet ingeschreven maar ben je wel benieuwd? Kom dan aankomende vrijdag gerust langs om even te kijken!

Zowel jeugd als volwassenen starten beide om 19:30 bij De Gravinnepoel Top & Twel

Deze activiteit wordt in samenwerking met ZOU Zeilvereniging Oppenhuizen Uitwellingerga​ georganiseerd. 

 

 

Top en Twel Yn Beweging!

Het nieuwe aanbod voor de maand mei, juni en juli is bekend! Dit nieuwe aanbod is samengevat op een flyer die gister huis aan huis is verspreid in Oppenhuizen en Uitwellingerga!

 

Met welk aanbod gaat u mee doen?


 
Start Pilates op dinsdagavond en donderdagavond
 
Dinsdagavond 7 mei zal de eerste Pilates les zijn!
FIT MET DEES zal voor de invulling van de Pilates lessen zorgen.
Dinsdagavond 8 mei start de eerste les om 20:00 uur in MFC It Harspit met een bakje koffie, de les zal van 20:15 tot 21:15 zijn.
 
Donderdagavond 9 mei is de eerste donderdagles
Deze begint om 19:00 uur tot 20:00 met aansluitend een bakje koffie/thee, ook in MFC It Harspit
 
Zie we jou dinsdag of donderdag?
 

 

 

Zaterdag 6 april was de ‘startdei’ van Top & Twel, Yn Beweging. Een initiatief namens Doarpsbelang om in de tweelingdorpen een impuls te geven aan sporten en bewegen. Dit met als doel om de leefbaarheid en het verenigingsleven te versterken en om bij te dragen aan de gezondheid van inwoners.

 

In MFC It Harspit werden in samenwerking met verenigingen en andere partners verschillende workshops gegeven om inwoners kennis te laten maken met nieuwe vormen van sporten en bewegen. Zo waren er workshops pilates, wandelvoetbal, bootcamp, volksdansen, fitheidstest, stuitbal en ‘dynamic tennis’. De kinderen konden buiten samen spelletjes doen. Ook werden er kookworkshops gegeven om samen gezonde snacks te maken. Deze verrassende hapjes werden gretig genuttigd.

 

Foto’s: Jellie Boschma

 

Ongeveer honderd inwoners waren aanwezig en deden actief mee, een mooie opkomst. Namens gemeente Súdwest Fryslân was wethouder Erik Faber aanwezig om gemeentelijke steun voor het initiatief te onderstrepen. Top & Twel, Yn Beweging werkt samen met verschillende verenigingen en partners in en rondom de dorpen. De heer Damstra kwam namens de Rabobank een cheque ter waarde van € 2.500,- uit het coöperatiefonds overhandigen aan voorzitter Wynold Feenstra van Doarpsbelang.

 

Het nieuwe aanbod wordt gebaseerd op een enquête. Met 285 respondenten is een goed beeld ontstaan van de behoefte onder de inwoners. Na deze ‘startdei’ gaat Top & Twel Yn Beweging samen met verengingen het aanbod concreet organiseren. Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat er nieuwe vormen van sporten en bewegen blijven voortbestaan.

 

Deze impuls wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van ZonMw, namens Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De gemeente Súdwest Fryslân draagt bij met financiële middelen uit het Kernenfonds en met inzet door buurtsportcoaches, de dorpencoördinator en de dienst beheer & onderhoud.

 

Naast het aanbod richt het initiatief zich op het uitbreiden van de faciliteiten in de dorpen. Met financiële steun van onder meer het Iepen Mienskipfuns van de provincie Fryslân, het kernenfonds van de gemeente Súdwest Fryslân en de coöperatie Rabobank wordt een parkje gerealiseerd voor sporten, bewegen en ontmoeten voor jong en oud. Het zogenaamde ‘Kymfjild’ wordt bij MFC It Harspit aangelegd.

 

Top & Twel, Yn Beweging is een initiatief namens Doarpsbelang Toppenhuzen & Twellegea.


Meer weten? Contactpersoon:

 

De heer A.A. de Jager

Bonningastraat 32

8625 HJ Oppenhuizen

0515 559 170

06 535 410 90

a.a.dejager@home.nl

 


 

 

 

 

 

Vooraankondiging - Startdei Top & Twel Yn Beweging!

 

Op zaterdag 6 april is de Startdei van Top & Twel Yn Beweging! Zet deze datum alvast in uw agenda. Het beloofd een prachtig en actief evenement te worden voor jong en oud vol inspiratie.  Tussen 16.30 en 16.45 uur is de inloop en rond 17.00 uur zal de officiële opening zijn. 

bent van harte welkom, ook al is het alleen voor een bakje koffie of thee.

Heeft u problemen met eigen vervoer dan kunt u worden opgehaald.

Neem hiervoor contact op met Jurjen Bosch. Tel: 06-27861353

 

Van Pilates tot Walking Football (wandelvoetbal), er is een duidelijk beeld ontstaan van de (beweeg)behoeftes in Top & Twel. Maar liefst 275 behoeftepeilingen hebben we teruggekregen; prachtig! We zijn druk bezig dit nu verder uit te werken.

 

Tijdens de Startdei laten we de uitkomsten van de behoeftepeiling zien, zijn er activiteiten waar je kennis maakt met nieuw aanbod, workshops over gezonde(re) hapjes en zijn we voornemens het ontwerp van ‘ItKymfjild’ te onthullen. Een nieuw te realiseren sport- en ontmoetingstuin in Top & Twel. Het programma eindigt19.00 uur.

 

Tijdens deze officiële opening zullen alle resultaten van de behoeftepeiling worden gepresenteerd. Maar bij deze willen wij alvast een aantal interessante resultaten met uw delen.

 

 • 148 inwoners geven aan meer te willen bewegen
 • 67 inwoners willen zich inzetten als vrijwilliger bij Top & Twel Yn Beweging
 • 63 inwoners hebben interesse in Bootcamp
 • 57 inwoners hebben interesse in Pilates

 


 

 

Top en Twel oan de wandel van start!

 

De eerste wandeling van Top en Twel oan de wandel met als onderwerp looptechnieken was een groot succes.
18 deelnemers liepen samen met een fysiotherapeut van Fysiowymbrits een route rondom Oppenhuizen. 

 

Top en Twel oan de wandel is een initiatief van Fysiowymbrits in samenwerking met Top en Twel Yn Beweging.

Lijkt het u ook leuk om mee te wandelen? Dinsdag 12 maart is de volgende wandeling met als thema zwerfvuil wandelen. We starten om 09:00 uur bij MFC It Harspit

 

 

 

 

 

 

 

 

Start Top & Twel oan de wandel dinsdag 5 maart!

 

Volgende week dinsdag 5 maart gaat de activiteit, Top en Twel oan de wandel van start!

In samenwerking met Fysiowymbrits zal er wekelijks worden gewandeld met een thema.

Dinsdag 5 maart zal er worden gestart met het thema: looptechnieken

Zie we jou dinsdag 5 maart om 09:00 uur?
we starten bij MFC It Harspit

 

 

 

Voor meer informatie check dan onze facebook pagina:

www.facebook.com/tentynbeweging

 


 

 

 

 

 

 

 

Heeft u de behoeftepeiling van Top & Twel Yn Beweging al ingevuld?!

Doe het voor aankomende zondag 24 februari. 

 

Onlangs heeft u het bewaarnummer en de behoeftepeiling van Top & Twel Yn Beweging ontvangen.Afgelopen dagen zijn de behoeftepeilingen huis aan huis opgehaald. 

 

Een aantal van u was helaas niet thuis of had de behoeftepeiling nog niet ingevuld. U kunt tot aankomende zondag deze nog online invullen (onderstaande link) of inleveren inde speciale bus in MFC It Harspit. Wij ontvangen deze nog graag van u. 

 

https://goo.gl/forms/ntH0ds0YIpIAQTYf1

 

Alvast bedankt!

Namens,

Top & Twel Yn Beweging!


 

Wat brengt u in beweging..? Laat het ons weten!

 

Vanaf woensdag 6 februari ontvangt u een informatiefolder / bewaarnummer van Top & Twel Yn Beweging! op de deurmat. In dit bewaarnummer staat de belangrijkste informatie over Top & Twel Yn Beweging! en de kansen die het biedt.

 

In dit bewaarnummer treft u tevens een flyer met nieuw aanbod en een behoeftepeiling aan. Door deze vragenlijst in te vullen willen wij erachter komen waar uw behoefte / wens ligt als inwoner. Wij vragen u om deze week de behoeftepeiling in te vullen zodat wij een zo goed mogelijk beeld krijgen. Op woensdag 13, donderdag 14 of vrijdag 15 februari a.s. wordt deze persoonlijk weer bij u opgehaald.

 

Het is ook mogelijk de behoeftepeiling in de speciale bus in MFC It Harspit in te leveren. Wilt u liever de onlineversie invullen, klik dan op onderstaande link.

 

https://goo.gl/forms/ntH0ds0YIpIAQTYf1

 

 

Top & Twel Yn Beweging

 

 


Startbijeenkomst Top & Twel Yn Beweging

 

Maandag 10 december 2018 was de startbijeenkomst van Top & Twel Yn Beweging. Meer dan 30 personen vertegenwoordigden tijdens de avond de sportverenigingen en andere (beweeg)aanbieders uit Top & Twel. Met de opkomst, de tips en de aangedragen ideeën is de werkgroep dan ook zeer tevreden.

 

De dorpen Oppenhuizen en Uitwellingerga hebben geld ontvangen van ZonMw met als hoofddoel: samen (meer) bewegen. De werkgroep Top & Twel Yn Beweging streeft naar een toekomstbestendige gezonde leefomgeving met een sterk verenigingsleven met (nieuw) aanbod voor jong en oud.

 

Tijdens de startbijeenkomst heeft de werkgroep een toelichting gegeven over de plannen, zijn de projectleiders voorgesteld (Doede Deinum en Jurjen Bosch) en zijn de mogelijkheden besproken. De twee aangestelde projectleiders zijn de aankomende twee jaar binnen Top en Twel werkzaam. In samenwerking met de verenigingen en organisaties gaan de projectleiders kijken naar de mogelijkheden die er binnen het project Top & Twel ontstaan.

 

De projectleiders gaan in januari een behoeftepeiling uitzetten om te onderzoeken wat de behoeftes van inwoners zijn op het gebied van bewegen en ontmoeten. In de maand april zal de officiële start zijn van Top & Twel Yn Beweging. De officiële start zal een feestelijke opening zijn waar alle inwoners voor uitgenodigd worden. Hier zullen o.a. alle plannen en het nieuwe aanbod worden gepresenteerd.

 

Gymnastiekvereniging V en K heeft direct ingespeeld op de ontwikkelingen. Zij starten medio januari 2019 met  “Pake en Beppe peutergym”.  Pakes en beppes (of heit en mem) kunnen samen gymmen met hun (klein)kinderen. Deze activiteit start op 10 januari. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.topentwelonline.nl.

 

Heeft u als inwoner nu nieuwe ideeën, tips of vragen. Neem dan gerust contact op met Top & Twel Yn Beweging. Dit kan via e-mail ynbeweging@gmail.com.

 

Top & Twel Yn Beweging wenst u alvast fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en sportief 2019 toe!

 

 

 


 

Startbijeenkomst 'Top & Twel, Yn beweging' 

maandag 10 december

 

Programma

19:30 – 19:45 uur     Ontvangst met koffie en thee

19:45 – 20:00 uur     Toelichting ‘Top & Twel, Yn Beweging!’

20:00 – 20:30 uur     Plan van aanpak

20:30 – 20:45 uur     Pauze

20:45 – 21:30 uur     Interactieve verkenning van samenwerking(en)

21:30 – 22:00 uur     Afsluiting met een hapje en drankje

 

MFC It Harspit, P. Walmastrjitte 8A, 8625 HE Oppenhuizen

 

Iedereen welkom!

 

 


 

VACATURE

 

Projectleider Top en Twel Yn beweging (M/V)

(gemiddeld 8 uur per week = 720 uur in projectperiode van 2 jaar)

 

 

Wat houdt de functie in?

Binnen het project Top en Twel yn beweging; Vitale kernen en buurten is de Projectleider verantwoordelijk voor het realiseren van een aantrekkelijk nieuw sport- en beweegaanbod in Oppenhuizen en Uitwellingerga. De vernieuwing van het aanbod heeft als doel om meer inwoners in beweging te brengen en ze vaker te laten bewegen/sporten. Het vernieuwde aanbod laten aansluiten bij wensen en interesses, van de specifieke doelgroep 55+, uit de tweelingdorpen. Het aanbod hechten aan de lokale sportverenigingen of het nieuw op te zetten samenwerkingsverband.

 

Taken

De Projectleider is met onder meer de volgende taken belast:

 • creëert samenwerking tussen en draagvlak binnen de sportverenigingen en andere lokale partijen uit het dorp (als onderwijs, multifunctioneel centrum, dorpsbelang en commerciële sportaanbieders);
 • formeert een stuurgroep/klankbordgroep;
 • neemt een behoeftepeiling af onder de inwoners;
 • organiseert een startevenement in het dorp als aftrap van het project;
 • ontwikkelt en coördineert vernieuwend sport-/beweegaanbod in de vorm van activiteiten en modules en zorgt bij succes en voldoende vraag dat het structureel ingebed wordt;
 • dit aanbod wordt opgezet in samenwerking met de lokale sportaanbieders;
 • ondersteunt de lokale organisaties om te komen tot de oprichting van een eigen entiteit die als zelforganisatie verder kan;
 • fungeert indien nodig als trainer/begeleider bij nieuw aanbod in de pilotfase;
 • coördineert de promotie van alle activiteiten en de communicatie met de inwoners.
 • zorgt voor een online jaarkalender waar nieuw en bestaand aanbod zichtbaar wordt;
 • beheert en bewaakt de begroting (in-/uitgaven).

 

Wat wordt gevraagd?

Om goed uitvoering te kunnen geven aan de functie verwachten wij van de projectleider het volgende: HBO werk- en denkniveau door opleiding en levenservaring. Een afgeronde sportopleiding heeft de voorkeur. In het bezit van een rijbewijs en beschikking over een auto. Bereid om geregeld in de avonduren te werken. Ervaring met het verenigingsleven, als trainer, of vrijwilliger. Kan zich inleven in de dorpscultuur, is in staat kansen te zien en verbindingen te leggen. Een manager die mensen weet te motiveren, met doorzettingsvermogen en overtuigingskracht, een enthousiaste initiator. Communicatief vaardig. Beheersen van de Friese taal. Heeft affiniteit met de doelgroep.

 

Wij bieden

Vergoeding is op basis van opleiding en ervaring.

 

Interesse?

Je sollicitatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij als werkgroep graag vóór vrijdag 28 september 2018 op het e-mailadres: moesko@hotmail.com

 


 

April/Mei 2018

 

Top & Twel, yn beweging

Wij informeren jullie graag even kort waar we nu staan met het initiatief ‘Top & Twel, Yn beweging!’.

 

Afgelopen periode is vooral hard gewerkt aan het indienen van de subsidieaanvraag “Sportimpuls 2018”. De deadline was 22 februari jl. en die is gehaald. Nu is het afwachten of de subsidie wordt toegekend. Begin juli verwachten we de uitslag. Deze aanvraag hebben we qua doelgroep wat moeten bijstellen om goed op de subsidievoorwaarden aan te sluiten. Deze aanvraag richt zich op een plan voor de inwoners in de leeftijdscategorie 55+ / 65+. Voor de aanvraag hebben we ook commitment van een groot aantal potentiele samenwerkingspartners uit Top & Twel. Samen willen we met de subsidie een impuls geven aan het sport-/beweegaanbod gericht op deze doelgroep. Als we in juli de subsidie krijgen toegekend ligt er een Plan van Aanpak klaar waar wij, als alles volgens plan gaat, in september van dit jaar uitvoering aan kunnen gaan geven. Zodra wij in juli die “GO” krijgen, zullen wij zo snel mogelijk het Plan van Aanpak kenbaar maken. Natuurlijk kan de uitvoering dan niet zonder jullie steun.

 

Wij hebben na 22 februari niet stilgezeten. We zijn ondertussen druk bezig met een andere subsidieaanvraag, namelijk bij het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân. Met deze subsidie willen we ons richten op het realiseren van fysieke maatregelen die buitenactiviteiten bevorderen, voor alle leeftijden! Deze aanvraag moet in september 2018 ingediend worden. Daarvoor zoeken we binnenkort hulp bij verenigingen, school en dorpsbelang.

 

Meer weten? Neem dan contact op met één van de leden van de werkgroep.

 

Op zaterdag 2 juni staat ‘Top & Twel, Yn beweging!’ met een kraam op het marktplein tijdens de bedrijvendag ‘Kom mar del yn Top en Twel’.

 

 


December 2017

 

Top & Twel, Yn Beweging!

‘Het sportaanbod én de mensen van Top en Twel letterlijk en figuurlijk ‘yn beweging’ krije!’. Dat roept Linda meteen enthousiast als je haar vraagt wat de werkgroep Top & Twel, Yn Beweging doet. De werkgroep is voor de zomer 2017 gestart. Even in het kort: wie en wat is ‘Top & Twel, Yn Beweging’?

 

De werkgroep

Linda, Anne, Melis, en Andrea zijn enthousiaste sportliefhebbers en hebben het initiatief genomen om een impuls te geven aan het aanbod van sporten, bewegen en ontmoeten in Top & Twel. Melis: ’Sport, spel en bewegen draagt bij aan de gezondheid én aan het ontmoeten. Dat is goed voor de leefbaarheid in onze dorpen. We willen het aanbod beter laten aansluiten bij de steeds veranderende wensen.’

 

‘Ik kijk er naar uit om nieuwe sporten te kunnen ontdekken,’ zegt Anne. ‘Maar natuurlijk zijn wij vooral erg nieuwsgierig wat de inwoners van Top & Twel vinden. We willen voorzien in hun behoefte’.

                                

Hoe en voor wie?

Met een impuls wil de werkgroep een structurele verbreding, verbetering en versterking in gang zetten. Het aanbod letterlijk en figuurlijk ‘Yn beweging krije’! Andrea: ‘Het doel is om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Het aanbod zal vooral gericht  zijn op de grote groep inwoners van 40+.’ Uit een eerste rondje langs de velden’ is gebleken dat veel verenigingen het initiatief steunen. Op naar de volgende stap!

 

Met wie?

Samen met de gemeente is een werkgroep gevormd. Twee buurt en sportcoaches helpen de werkgroep. Een subsidie moet de verandering in het sportaanbod een stevige start geven. Begin 2018 moet de subsidieaanvraag zijn ingediend. Hiervoor wordt in beeld gebracht hoe er nu in de dorpen aan sport en bewegen wordt gedaan en waar kansen en behoeftes liggen.

 

Meer weten?

De werkgroep informeert via Top & Twel online de dorpen over de voortgang en ontwikkelingen. Belangrijke voorwaarde is dat subsidie wordt verstrekt. Dat zal in de loop van 2018 duidelijk worden. Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met de leden van de werkgroep.

 

Werkgroep Top & Twel, Yn Beweging!

Linda Brouwer, moesko@hotmail.com

Melis v.d. Meer, Meer_vdm@hotmail.com

Andrea de Jong, dejong.77andrea@gmail.com

Anne de Jager, a.a.dejager@home.nl

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 6 maart 2021 Oud Papier
za 3 april 2021 Oud Papier

Activiteitenkalender:

- Kerkdiensten

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top&Twel, Yn Beweging

- Brug Uitwellingerga

Uitgelicht
Superrr
Superrr
Winkels
Realisatie TTT software