Zoeken:
Sitemap Favorieten
Top & Twel, Yn Beweging!  

Top & Twel, Yn Beweging!

 

Contact:

Anne de Jager
Bonningastraat 32
8625 HJ Oppenhuizen
e-mail:a.a.dejager@home.nl


Visie en vervolgstappenWerkgroep

April/Mei 2018

 

Top & Twel, yn beweging

Wij informeren jullie graag even kort waar we nu staan met het initiatief ‘Top & Twel, Yn beweging!’.

 

Afgelopen periode is vooral hard gewerkt aan het indienen van de subsidieaanvraag “Sportimpuls 2018”. De deadline was 22 februari jl. en die is gehaald. Nu is het afwachten of de subsidie wordt toegekend. Begin juli verwachten we de uitslag. Deze aanvraag hebben we qua doelgroep wat moeten bijstellen om goed op de subsidievoorwaarden aan te sluiten. Deze aanvraag richt zich op een plan voor de inwoners in de leeftijdscategorie 55+ / 65+. Voor de aanvraag hebben we ook commitment van een groot aantal potentiele samenwerkingspartners uit Top & Twel. Samen willen we met de subsidie een impuls geven aan het sport-/beweegaanbod gericht op deze doelgroep. Als we in juli de subsidie krijgen toegekend ligt er een Plan van Aanpak klaar waar wij, als alles volgens plan gaat, in september van dit jaar uitvoering aan kunnen gaan geven. Zodra wij in juli die “GO” krijgen, zullen wij zo snel mogelijk het Plan van Aanpak kenbaar maken. Natuurlijk kan de uitvoering dan niet zonder jullie steun.

 

Wij hebben na 22 februari niet stilgezeten. We zijn ondertussen druk bezig met een andere subsidieaanvraag, namelijk bij het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân. Met deze subsidie willen we ons richten op het realiseren van fysieke maatregelen die buitenactiviteiten bevorderen, voor alle leeftijden! Deze aanvraag moet in september 2018 ingediend worden. Daarvoor zoeken we binnenkort hulp bij verenigingen, school en dorpsbelang.

 

Meer weten? Neem dan contact op met één van de leden van de werkgroep.

 

Op zaterdag 2 juni staat ‘Top & Twel, Yn beweging!’ met een kraam op het marktplein tijdens de bedrijvendag ‘Kom mar del yn Top en Twel’.

 

 


December 2017

 

Top & Twel, Yn Beweging!

‘Het sportaanbod én de mensen van Top en Twel letterlijk en figuurlijk ‘yn beweging’ krije!’. Dat roept Linda meteen enthousiast als je haar vraagt wat de werkgroep Top & Twel, Yn Beweging doet. De werkgroep is voor de zomer 2017 gestart. Even in het kort: wie en wat is ‘Top & Twel, Yn Beweging’?

 

De werkgroep

Linda, Anne, Melis, en Andrea zijn enthousiaste sportliefhebbers en hebben het initiatief genomen om een impuls te geven aan het aanbod van sporten, bewegen en ontmoeten in Top & Twel. Melis: ’Sport, spel en bewegen draagt bij aan de gezondheid én aan het ontmoeten. Dat is goed voor de leefbaarheid in onze dorpen. We willen het aanbod beter laten aansluiten bij de steeds veranderende wensen.’

 

‘Ik kijk er naar uit om nieuwe sporten te kunnen ontdekken,’ zegt Anne. ‘Maar natuurlijk zijn wij vooral erg nieuwsgierig wat de inwoners van Top & Twel vinden. We willen voorzien in hun behoefte’.

                                 

Hoe en voor wie?

Met een impuls wil de werkgroep een structurele verbreding, verbetering en versterking in gang zetten. Het aanbod letterlijk en figuurlijk ‘Yn beweging krije’! Andrea: ‘Het doel is om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Het aanbod zal vooral gericht  zijn op de grote groep inwoners van 40+.’ Uit een eerste rondje langs de velden’ is gebleken dat veel verenigingen het initiatief steunen. Op naar de volgende stap!

 

Met wie?

Samen met de gemeente is een werkgroep gevormd. Twee buurt en sportcoaches helpen de werkgroep. Een subsidie moet de verandering in het sportaanbod een stevige start geven. Begin 2018 moet de subsidieaanvraag zijn ingediend. Hiervoor wordt in beeld gebracht hoe er nu in de dorpen aan sport en bewegen wordt gedaan en waar kansen en behoeftes liggen.

 

Meer weten?

De werkgroep informeert via Top & Twel online de dorpen over de voortgang en ontwikkelingen. Belangrijke voorwaarde is dat subsidie wordt verstrekt. Dat zal in de loop van 2018 duidelijk worden. Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met de leden van de werkgroep.

 

Werkgroep Top & Twel, Yn Beweging!

Linda Brouwer, moesko@hotmail.com

Melis v.d. Meer, Meer_vdm@hotmail.com

Andrea de Jong, dejong.77andrea@gmail.com

Anne de Jager, a.a.dejager@home.nl

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
zo 26 augustus 2018 Zomeravonddienst
zo 2 september 2018 Collecteweek KWF
za 15 september 2018 startweekend kerk
zo 16 september 2018 startweekend kerk
do 27 september 2018 Lezing Wim Anker
zo 30 september 2018 Muziekfestijn 'Helden fan hjir'

  Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

 

-----------------------------

 

    

 

 

 

Uitgelicht
Atsma Loon- en Aannemersbedrijf
Atsma Loon- en Aannemersbedrijf
Fading Edge
Fading Edge
Realisatie TTT software