Zoeken:
Sitemap Favorieten
Top & Twel, Yn Beweging!  

Top & Twel, Yn Beweging!

 

Contact:

Anne de Jager
Bonningastraat 32
8625 HJ Oppenhuizen
e-mail:a.a.dejager@home.nl


Visie en vervolgstappenWerkgroep

Wat brengt u in beweging..? Laat het ons weten!

 

Vanaf woensdag 6 februari ontvangt u een informatiefolder / bewaarnummer van Top & Twel Yn Beweging! op de deurmat. In dit bewaarnummer staat de belangrijkste informatie over Top & Twel Yn Beweging! en de kansen die het biedt.

 

In dit bewaarnummer treft u tevens een flyer met nieuw aanbod en een behoeftepeiling aan. Door deze vragenlijst in te vullen willen wij erachter komen waar uw behoefte / wens ligt als inwoner. Wij vragen u om deze week de behoeftepeiling in te vullen zodat wij een zo goed mogelijk beeld krijgen. Op woensdag 13, donderdag 14 of vrijdag 15 februari a.s. wordt deze persoonlijk weer bij u opgehaald.

 

Het is ook mogelijk de behoeftepeiling in de speciale bus in MFC It Harspit in te leveren. Wilt u liever de onlineversie invullen, klik dan op onderstaande link.

 

https://goo.gl/forms/ntH0ds0YIpIAQTYf1

 

 

Top & Twel Yn Beweging

 

 


Startbijeenkomst Top & Twel Yn Beweging

 

Maandag 10 december 2018 was de startbijeenkomst van Top & Twel Yn Beweging. Meer dan 30 personen vertegenwoordigden tijdens de avond de sportverenigingen en andere (beweeg)aanbieders uit Top & Twel. Met de opkomst, de tips en de aangedragen ideeën is de werkgroep dan ook zeer tevreden.

 

De dorpen Oppenhuizen en Uitwellingerga hebben geld ontvangen van ZonMw met als hoofddoel: samen (meer) bewegen. De werkgroep Top & Twel Yn Beweging streeft naar een toekomstbestendige gezonde leefomgeving met een sterk verenigingsleven met (nieuw) aanbod voor jong en oud.

 

Tijdens de startbijeenkomst heeft de werkgroep een toelichting gegeven over de plannen, zijn de projectleiders voorgesteld (Doede Deinum en Jurjen Bosch) en zijn de mogelijkheden besproken. De twee aangestelde projectleiders zijn de aankomende twee jaar binnen Top en Twel werkzaam. In samenwerking met de verenigingen en organisaties gaan de projectleiders kijken naar de mogelijkheden die er binnen het project Top & Twel ontstaan.

 

De projectleiders gaan in januari een behoeftepeiling uitzetten om te onderzoeken wat de behoeftes van inwoners zijn op het gebied van bewegen en ontmoeten. In de maand april zal de officiële start zijn van Top & Twel Yn Beweging. De officiële start zal een feestelijke opening zijn waar alle inwoners voor uitgenodigd worden. Hier zullen o.a. alle plannen en het nieuwe aanbod worden gepresenteerd.

 

Gymnastiekvereniging V en K heeft direct ingespeeld op de ontwikkelingen. Zij starten medio januari 2019 met  “Pake en Beppe peutergym”.  Pakes en beppes (of heit en mem) kunnen samen gymmen met hun (klein)kinderen. Deze activiteit start op 10 januari. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.topentwelonline.nl.

 

Heeft u als inwoner nu nieuwe ideeën, tips of vragen. Neem dan gerust contact op met Top & Twel Yn Beweging. Dit kan via e-mail ynbeweging@gmail.com.

 

Top & Twel Yn Beweging wenst u alvast fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en sportief 2019 toe!

 

 

 


 

Startbijeenkomst 'Top & Twel, Yn beweging' 

maandag 10 december

 

Programma

19:30 – 19:45 uur     Ontvangst met koffie en thee

19:45 – 20:00 uur     Toelichting ‘Top & Twel, Yn Beweging!’

20:00 – 20:30 uur     Plan van aanpak

20:30 – 20:45 uur     Pauze

20:45 – 21:30 uur     Interactieve verkenning van samenwerking(en)

21:30 – 22:00 uur     Afsluiting met een hapje en drankje

 

MFC It Harspit, P. Walmastrjitte 8A, 8625 HE Oppenhuizen

 

Iedereen welkom!

 

 


 

VACATURE

 

Projectleider Top en Twel Yn beweging (M/V)

(gemiddeld 8 uur per week = 720 uur in projectperiode van 2 jaar)

 

 

Wat houdt de functie in?

Binnen het project Top en Twel yn beweging; Vitale kernen en buurten is de Projectleider verantwoordelijk voor het realiseren van een aantrekkelijk nieuw sport- en beweegaanbod in Oppenhuizen en Uitwellingerga. De vernieuwing van het aanbod heeft als doel om meer inwoners in beweging te brengen en ze vaker te laten bewegen/sporten. Het vernieuwde aanbod laten aansluiten bij wensen en interesses, van de specifieke doelgroep 55+, uit de tweelingdorpen. Het aanbod hechten aan de lokale sportverenigingen of het nieuw op te zetten samenwerkingsverband.

 

Taken

De Projectleider is met onder meer de volgende taken belast:

 • creëert samenwerking tussen en draagvlak binnen de sportverenigingen en andere lokale partijen uit het dorp (als onderwijs, multifunctioneel centrum, dorpsbelang en commerciële sportaanbieders);
 • formeert een stuurgroep/klankbordgroep;
 • neemt een behoeftepeiling af onder de inwoners;
 • organiseert een startevenement in het dorp als aftrap van het project;
 • ontwikkelt en coördineert vernieuwend sport-/beweegaanbod in de vorm van activiteiten en modules en zorgt bij succes en voldoende vraag dat het structureel ingebed wordt;
 • dit aanbod wordt opgezet in samenwerking met de lokale sportaanbieders;
 • ondersteunt de lokale organisaties om te komen tot de oprichting van een eigen entiteit die als zelforganisatie verder kan;
 • fungeert indien nodig als trainer/begeleider bij nieuw aanbod in de pilotfase;
 • coördineert de promotie van alle activiteiten en de communicatie met de inwoners.
 • zorgt voor een online jaarkalender waar nieuw en bestaand aanbod zichtbaar wordt;
 • beheert en bewaakt de begroting (in-/uitgaven).

 

Wat wordt gevraagd?

Om goed uitvoering te kunnen geven aan de functie verwachten wij van de projectleider het volgende: HBO werk- en denkniveau door opleiding en levenservaring. Een afgeronde sportopleiding heeft de voorkeur. In het bezit van een rijbewijs en beschikking over een auto. Bereid om geregeld in de avonduren te werken. Ervaring met het verenigingsleven, als trainer, of vrijwilliger. Kan zich inleven in de dorpscultuur, is in staat kansen te zien en verbindingen te leggen. Een manager die mensen weet te motiveren, met doorzettingsvermogen en overtuigingskracht, een enthousiaste initiator. Communicatief vaardig. Beheersen van de Friese taal. Heeft affiniteit met de doelgroep.

 

Wij bieden

Vergoeding is op basis van opleiding en ervaring.

 

Interesse?

Je sollicitatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij als werkgroep graag vóór vrijdag 28 september 2018 op het e-mailadres: moesko@hotmail.com

 


 

April/Mei 2018

 

Top & Twel, yn beweging

Wij informeren jullie graag even kort waar we nu staan met het initiatief ‘Top & Twel, Yn beweging!’.

 

Afgelopen periode is vooral hard gewerkt aan het indienen van de subsidieaanvraag “Sportimpuls 2018”. De deadline was 22 februari jl. en die is gehaald. Nu is het afwachten of de subsidie wordt toegekend. Begin juli verwachten we de uitslag. Deze aanvraag hebben we qua doelgroep wat moeten bijstellen om goed op de subsidievoorwaarden aan te sluiten. Deze aanvraag richt zich op een plan voor de inwoners in de leeftijdscategorie 55+ / 65+. Voor de aanvraag hebben we ook commitment van een groot aantal potentiele samenwerkingspartners uit Top & Twel. Samen willen we met de subsidie een impuls geven aan het sport-/beweegaanbod gericht op deze doelgroep. Als we in juli de subsidie krijgen toegekend ligt er een Plan van Aanpak klaar waar wij, als alles volgens plan gaat, in september van dit jaar uitvoering aan kunnen gaan geven. Zodra wij in juli die “GO” krijgen, zullen wij zo snel mogelijk het Plan van Aanpak kenbaar maken. Natuurlijk kan de uitvoering dan niet zonder jullie steun.

 

Wij hebben na 22 februari niet stilgezeten. We zijn ondertussen druk bezig met een andere subsidieaanvraag, namelijk bij het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân. Met deze subsidie willen we ons richten op het realiseren van fysieke maatregelen die buitenactiviteiten bevorderen, voor alle leeftijden! Deze aanvraag moet in september 2018 ingediend worden. Daarvoor zoeken we binnenkort hulp bij verenigingen, school en dorpsbelang.

 

Meer weten? Neem dan contact op met één van de leden van de werkgroep.

 

Op zaterdag 2 juni staat ‘Top & Twel, Yn beweging!’ met een kraam op het marktplein tijdens de bedrijvendag ‘Kom mar del yn Top en Twel’.

 

 


December 2017

 

Top & Twel, Yn Beweging!

‘Het sportaanbod én de mensen van Top en Twel letterlijk en figuurlijk ‘yn beweging’ krije!’. Dat roept Linda meteen enthousiast als je haar vraagt wat de werkgroep Top & Twel, Yn Beweging doet. De werkgroep is voor de zomer 2017 gestart. Even in het kort: wie en wat is ‘Top & Twel, Yn Beweging’?

 

De werkgroep

Linda, Anne, Melis, en Andrea zijn enthousiaste sportliefhebbers en hebben het initiatief genomen om een impuls te geven aan het aanbod van sporten, bewegen en ontmoeten in Top & Twel. Melis: ’Sport, spel en bewegen draagt bij aan de gezondheid én aan het ontmoeten. Dat is goed voor de leefbaarheid in onze dorpen. We willen het aanbod beter laten aansluiten bij de steeds veranderende wensen.’

 

‘Ik kijk er naar uit om nieuwe sporten te kunnen ontdekken,’ zegt Anne. ‘Maar natuurlijk zijn wij vooral erg nieuwsgierig wat de inwoners van Top & Twel vinden. We willen voorzien in hun behoefte’.

                                

Hoe en voor wie?

Met een impuls wil de werkgroep een structurele verbreding, verbetering en versterking in gang zetten. Het aanbod letterlijk en figuurlijk ‘Yn beweging krije’! Andrea: ‘Het doel is om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Het aanbod zal vooral gericht  zijn op de grote groep inwoners van 40+.’ Uit een eerste rondje langs de velden’ is gebleken dat veel verenigingen het initiatief steunen. Op naar de volgende stap!

 

Met wie?

Samen met de gemeente is een werkgroep gevormd. Twee buurt en sportcoaches helpen de werkgroep. Een subsidie moet de verandering in het sportaanbod een stevige start geven. Begin 2018 moet de subsidieaanvraag zijn ingediend. Hiervoor wordt in beeld gebracht hoe er nu in de dorpen aan sport en bewegen wordt gedaan en waar kansen en behoeftes liggen.

 

Meer weten?

De werkgroep informeert via Top & Twel online de dorpen over de voortgang en ontwikkelingen. Belangrijke voorwaarde is dat subsidie wordt verstrekt. Dat zal in de loop van 2018 duidelijk worden. Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met de leden van de werkgroep.

 

Werkgroep Top & Twel, Yn Beweging!

Linda Brouwer, moesko@hotmail.com

Melis v.d. Meer, Meer_vdm@hotmail.com

Andrea de Jong, dejong.77andrea@gmail.com

Anne de Jager, a.a.dejager@home.nl

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
di 19 februari 2019 Voorjaarsbal Animato
zo 24 februari 2019 Reisverhaal Noord Korea
do 28 februari 2019 Soos ‘Bliuw Warber’
za 2 maart 2019 Oud Papier
zo 3 maart 2019 Open Deur-dienst Darts toernooi

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

 

----------------------

Enquête Top & Twel,

Yn Beweging

Pak en Beppe Peutergym yn HEA fan Omrop Fryslân: 

T&T Yn Beweging!!

 

Uitgelicht
Buurtverenigingen
Fokkes Multiservice
Fokkes Multiservice
Realisatie TTT software