Zoeken:
Sitemap Favorieten
Top & Twel, Yn Beweging!  

Top & Twel, Yn Beweging!

 

Contact:

Anne de Jager
Bonningastraat 32
8625 HJ Oppenhuizen
e-mail:a.a.dejager@home.nl


Visie

Op initiatief van enkele enthousiaste sportliefhebbers is het idee geboren om een impuls te geven aan het aanbod van sporten, bewegen en ontmoeten in onze tweelingdorpen Oppenhuizen & Uitwellingerga, of te wel Top & Twel. Samen met medewerkers van gemeente Súdwest-Fryslân is een werkgroep gevormd. Met een impuls wil de werkgroep een structurele verbreding, verbetering en versterking in het aanbod van sport, spel en bewegen in gang zetten. Het aanbod letterlijk en figuurlijk in beweging krijgen.

 

In een notitie is de visie geschetst, zijn de hogere doelen benoemd en wordt een aanzet gegeven voor de weg daar naar toe. Het is nadrukkelijk nog geen concreet ‘plan van aanpak’ en beschrijft ook nog niet een concreet resultaat. Dat moet juist de uitkomst zijn van een ontdekkingstocht, met en voor de dorpsinwoners.

 

Tip: De volledige visie is als PDF op te vragen: klik hier.

 

De werkgroep wil inwoners, (sport)verenigingen, dorpsbelang en gemeente enthousiast krijgen, de urgentie laten voelen, mee krijgen, mee laten denken en vooral…. mee laten doen. Samen stappen nemen, beweging in gang zetten, verandering durven doorvoeren. De resultaten ontstaan en volgen dan vanzelf, desnoods met kleine stapjes en met de wil om door te zetten.

 

De werkgroep bestaat uit vrijwilligers en wordt geholpen door de gemeente. De leden handelen niet namens een vereniging, maar enkel uit betrokkenheid bij de dorpen. De werkgroep wil deze uitdaging met de verenigingen en de inwoners oppakken.

 

Vervolgstappen

Begin 2017 is gezocht naar meer slagkracht en een concreter ‘plan’. De werkgroep wil dat de doelen eerst niet te hoog gegrepen zijn. De inzet moet te leveren zijn, en de uitkomsten tastbaar en realistisch. Na iedere stap voorwaarts wordt gekeken waar we staan. Zetten we door of niet.

 

Voor nu worden de volgende stappen doorlopen.

 

De initiatieffase

Voorjaar 2017                        Vormen werkgroep, met steun van gemeente.

Zomer 2017                           Oriënterende gesprekken met verenigingen

Najaar 2017                           Voorbereiden subsidieaanvraag

Januari 2018                          Commitment / draagvlak organiseren bij verenigingen

Februari 2018                         Indienen subsidieaanvraag

 

Voor de zomer 2018 is duidelijk of de subsidie wordt toegekend. Daarna zal de volgende fase uitgewerkt kunnen worden.

 

 

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 21 juli 2018 Muzikale middei yn 'e Tsjerke fan Twellegea
zo 29 juli 2018 Zomeravonddienst
za 4 augustus 2018 Oud Papier
zo 12 augustus 2018 SimmerjŻntsjinst
zo 26 augustus 2018 Zomeravonddienst
zo 2 september 2018 Collecteweek KWF

  Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

 

-----------------------------

 

    

 

 

 

Uitgelicht
Schoonheidssalon Mo-Elle
Schoonheidssalon Mo-Elle
Galerie De Ganzerik
Galerie De Ganzerik
Realisatie TTT software