Zoeken:
Sitemap Favorieten
De Laatste Eer  

Begrafenisvereniging"De Laatste Eer"

Oppenhuizen/Uitwellingerga

Voorzitter : H. Soeten tel: 0515 559009
Secretaris : N. Hofman tel: 0646253748
Penningm.: K.Nieuwenhuis tel: 0515 559922
Ledenadministratie: R. de Jong tel: 0515 559831
Bestuurslid: G. Douma tel: 0515 559001
E-mail: uitvaartverenigingtopentwel@outlook.com


Privacystatement

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Oppenhuizen-Uitwellingerga, gevestigd te Oppenhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Oppenhuizen-Uitwellingerga

Zeino van Burmaniastrjitte 5

8625HW Oppenhuizen

uitvaartverenigingtopentwel@outlook.com

Het dagelijks bestuur vertegenwoordigd de functionaris gegevensbescherming van de Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Oppenhuizen-Uitwellingerga, en is te bereiken via uitvaartverenigingtopentwel@outlook.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Oppenhuizen-Uitwellingerga verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Oppenhuizen-Uitwellingerga verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Oppenhuizen-Uitwellingerga verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Oppenhuizen-Uitwellingerga neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van onze vereniging) tussen zit. Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Oppenhuizen-Uitwellingerga gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Oppenhuizen-Uitwellingerga bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bewaartermijn persoonsgegevens (eerder genoemd): maximaal 2 jaar na beëindiging lidmaatschap, mits aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Oppenhuizen-Uitwellingerga verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Oppenhuizen-Uitwellingerga en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar uitvaartverenigingtopentwel@outlook.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek .

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Oppenhuizen-Uitwellingerga wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Oppenhuizen-Uitwellingerga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via uitvaartverenigingtopentwel@outlook.com

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 18 juli 2020 Oud Papier
do 3 september 2020 Soos 'Bliuw Warber'
vr 9 oktober 2020 The Bounty Hunters

Informatie over het coronavirus

------------------------------

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

- Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top & Twel, Yn Beweging

------------------------------

Bekijk nu het sportzomeraanbod.

Uitgelicht
WMO-voorzieningen
WMO-voorzieningen
Ziekenhuis
Ziekenhuis
Realisatie TTT software