Zoeken:
Sitemap Favorieten
Hermes-Tsjerke  

Mailcontact : mwittermans@home.nl

V=voorz. P=Penningm. S=secr.

Gerrit Riphagen V, Merkelstrjitte 43

8625HX Oppenhuizen 0515-559305
Anke Branderhorst, Bregesleatswei 3,
8624 TR Twellingea 0515-559521

Marieke Wittermans P,Sjaerdawei 35,

8625 HR Oppenhuizen 0515-559332

Saskia Stellinga S, Sjaerdawei 2,

8625 HS Oppenhuizen 0515-559479

Ytje Soeten-deJong,Brêgesleatswei11,

8624 TR Uitwellingerga 0515-559319

Herman Epema. Brêgesleatswei 25,

8624 TR Uitwelllingerga, 0515-559798

Klaas Oosterheert, Koartebaen 10,

8624 TD Uitwellingerga 0515-559986

Koos Oosterhaven PR LytseSúdein 13

8624 TS Uitwellingerga, 06 51 509 532

Ria Rijpkema-van Veen, Jarichstrjitte 16, 8625 JD Oppenhuizen. 0515-559811 en 06-40277776.

Website: www.aldefrysketsjerken.nl


Adres van de Hermes-Tsjerke: Buorren 59, 8624 TM, Uitwellingerga

Hermes-tsjerke in (Zwaluw)lucifers, gemaakt door Frits Jansen uit Cornjum (1926-2002)

___________________________________________________________________

22 november

Het Atrium saxofoon ensemble o.l.v. Edith Bakker en klarinet ensemble Lucky Clarinets o.l.v. Luc Feikens
 

Aanvangstijd: 19.30 uur, kerk open vanaf 19.00 uur

Koffie en thee in de pauze

Entree is gratis en er is een collecte bij de uitgang tbv beide Atrium ensembles, als toegemoetkoming in de kosten.

 

Het "Atrium saxofoon ensemble" bestaat uit 11 saxofonisten en staat onder leiding van Edith Bakker. Het ensemble repeteert projectmatig en dit is het vierde project. 

 

Het klarinet ensemble bestaat uit 18 leden en een slagwerker. De naam is "Lucky Clarinets". Het staat onder leiding van Luc Feikens.
Ze bestaan nu 4 jaar en repeteren om de week. Repertoire is gevarieerd, van Bach tot Grundman en van klassiek tot blues. 

 

Voor ieder wat wils, voor iedere muzieksmaak geschikt!

 


 

 

Wie is Edith Bakker?

Als uitvoerend musicus is Edith werkzaam in het Zweedse saxofoonkwartet Rollin' Phones waarmee zij optreedt in Europa. Daarnaast treedt Edith regelmatig op als soliste met pianobegeleiding en met koren en orkesten.

Edith heeft als muziekdocente jarenlange ervaring. In Friesland is zij verbonden aan Kunstencentrum Atrium in Sneek en heeft zij haar eigen lespraktijk onder de naam STER muziek & onderwijs. Hier geeft ze saxofoonles en klassikale muzieklessen binnen het basisonderwijs.

 

___________________________________________________________________

22 December Kerstconcert Hymne

 

Aanvangstijd: 15.30 uur

Toegangsprijs: 5,-, te voldoen bij de entree

 

We zijn blij verheugd dat Hymne haar kerstconcert ook dit jaar in onze HermesTjerke houdt. U komt vast en zeker in de kerststemming bij dit kerstconcert!

 

Vooraf koffie en thee.

Na aflooop wordt u glühwein aangeboden door Hymne.

 

 ___________________________________________________________________
Zondag 2 februari: Leafdesbrieven, met Inez Timmer en Tseard Nauta
Aanvang 15 uur

Entree: 10,-

De Leeuwarder Courant honoreerde deze voorstelling met 4 sterren!

 

„Leafdesbrieven“ fertelt it ferhaal fan Andrew Makepeace Ladd III, en Melissa Gardner.
Sûnt har bernejierren binne se dikke freonen en hoewol’t se gek op mekoar binne…..no ja, jo begripe it al.
Beide trouwen mei in oaren-ien, krije in eigen libben, in eigen wrâld. Andrew kriget sukses yn de polityk en Melissa yn de keunst, mar se rekket fertize yn ûngelokkige affaires en drank.
Wat harren bynt, is in briefwiksel dy’t se in libben lang folhâlde. Yn dy brieven skriuwe se mekoar alles wat se yn it echte libben net tsjin mekoar sizze kinne of wolle. De toan wikselet rêd tusken humor, wanhoop, langstme en kleare erotyk.
„Leafdesbrieven“ waard in Amerika spyle troch û o. Elisabeth Taylor, Mel Gibson, Aly McGraw en Ryan O’Neal.
Yn Nederlân krûpten û. o. Anne-Wil Blankers en Paul van Vliet yn de hûd fan Andy en Melissa.

Timmer en Nauta wurken earder gear yn „Twa“(1992), yn de 5 stjerren produksje „Op alle fronten“ ( 2015/16) en yn  „HoHoHo de Krystrevu“ (2016, 17 en 18)
Inez Timmer, internationaal musicalaktrise, teaterminske en sjongeres, jout har sûnt 2012 ta op it meitsjen fan yntyme teaterfoarstellings yn Nederlân en Dútslân. Se spyle yn mear as 30 musicals, befear op cruiseskippen alle 7 seeën, sjongt jazz like maklik as musical en chansons. Mei „Mademoiselle Chanel“ skreau se har 10de soloprogramma. Yn „Stockholm of in inkelde reis Sabeare“ wurke Inez gear mei Wiebe Kaspers en die se har earste erfarings op mei húskeamerfoarstellings. „Leafdesbrieven“ set de trent om intime en bysûndere  foarstellings ticht by de minsken te bringen troch.
Tseard Nauta is multy-instrumintalist, komponist en arranzjeur en meioprjochter fan it ferneamde Klezmerorkest „Di Gojim“. Syn kinnen as akteur bewiisde er û.o. yn „Op alle fronten“, in foarstelling dy’t troch de Ljouwerter Krante mei 5 stjerren beoardield waard.
„Rijk en beroemd“ wie de titel fan it soloprogramma dêr’t Tseard jierrenlang suksefol mei troch it lân toerde. De teksten út dizze foarstelling binne stik foar stik tsjûgen fan Tseard’s bysûndere gefoel foar taal.


 ___________________________________________________________________

Heeft U soms zelf een idee voor een aktiviteit in ons kerkje?

Een leuke hobby misschien, waarover U best eens wat zou willen vertellen,

een bijzondere reis, die U met woord en beeld onder de aandacht wilt brengen?

Laat het ons weten op één van de bovenstaande adressen!

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 7 december 2019 Oud Papier
zo 8 december 2019 Intrededienst Ds. Nicolle Pronk
wo 11 december 2019 Inloopavond werkgroep A7
do 12 december 2019 Soos 'Bliuw Warber'
za 14 december 2019 TOP'63 - NOK Muzikaal Kerstdiner

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Enquête Structuurversterking Top en Twel

------------------------------

Projecten

- Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

Uitgelicht
Kommer en Kwel
Kommer en Kwel
Friesland Zeilen
Friesland Zeilen
Realisatie TTT software