Zoeken:
Sitemap Favorieten
Top & Twel Duurzaam  

De werkgroep Top & Twel Duurzaam bestaat uit:

Johannes Feenstra,

Alex Coppoolse,

Gerben Visser,

Marieke Verf,

Jeroen Veenema

Hans Dijkstra.

 

E-mail: ttduurzaam@ziggo.nl

 

 

 Op eigen kracht: Energie Coöperatie TOP en TWEL           

(dec. 2019)

 

Sinds april hebben we als werkgroep niet stilgezeten. We hebben verschillende, door de gemeente SWF georganiseerde, avonden bezocht en ook hebben we contact gezocht met Energiewerkplaats Fryslân.


Op dit moment zijn we als energiewerkgroep een onderdeel van dorpsbelang.

We zijn hiermee begonnen omdat de tijden veranderen, het rustige dorpsleven maakt onderdeel uit van een hectische en complexe samenleving. Daar waar vroeger belangrijke beslissingen werden genomen in het dorp zelf, worden nu beslissingen genomen in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de provincie Fryslân of in Europa.

 

Op het terrein van de energievoorzieningen zijn er veel snel op elkaar volgende ontwikkelingen. Het energieakkoord geeft duidelijke richtlijnen. We moeten van het gas af, we moeten op zoek naar alternatieve bronnen van energie. Achter de schermen is de gemeente Súdwest Fryslân allang bezig met ontwikkelen van plannen; zij worden gehouden aan targets (doelen) die worden vastgesteld op landelijk niveau zoals vastgesteld in het energieakkoord. De gemeente zal bepaalde energievoorzieningen moeten realiseren. Het liefst met bewoners van de dorpen samen, maar als er geen animo is, dan maar zonder de inbreng van bewoners. Over de plannen voor zonneweiden wordt al gesproken, welwillende projectontwikkelaars hebben zich al gemeld.

Onze bedoeling is echter een zelfstandige coöperatie op te richten, waar u als dorpsbewoners bij aan kunt sluiten. We vinden het belangrijk dat we steun krijgen vanuit onze dorpen. Het voordeel van deze coöperatie is dat wij als Top en Twel zoveel mogelijk zelf de regie kunnen houden over de wijze van levering van stroom/warmte. Ook zullen opbrengsten onze dorpen ten goede komen. Vele dorpen/steden in onze gemeente en daarbuiten zijn ons al voorgegaan. In Fryslân zijn er intussen 56 energiecoöperaties.
We willen onze plannen graag aan u uitleggen.

 

Daarom houden we op

30 januari 2020 voorlichtingsavond in It Harspit

Noteert u deze datum alvast in uw agenda.

 

De werkgroep onderzoekt

Om te zorgen dat niet de gemeente voor ons bepaald welke energievoorziening er zal komen in onze dorpen, onderzoeken we als Top en Twel Duurzaam alle mogelijkheden op het gebied van energie transitie om energiekosten te besparen.

Isolerende maatregelen aan je huis zijn nog steeds heel zinvol.

Het zijn investeringen die een hoog rendement  opleveren in vergelijking met een gewone spaarrekening. Dit kan oplopen tot 11%, zie www.milieucentraal.nl.

 

Wat kun je besparen?

Buitengevelisolatie          €300 – €1600 per jaar

Spouwmuurisolatie          € 250 - € 950 per jaar

Isolatieglas                     € 150 – €270 per jaar

Voor alle details en alle mogelijkheden over energiebesparingen per huishouden, verwijzen wij naar het boek van Consumentenbond (in samenwerking met Milieucentraal): Mijn huis energiezuinig. Hoe pak je dat aan.

 

Toekomstplannen

Top en Twel Duurzaam onderzoekt nu, in samenwerking met Dorpsbelang,  de mogelijkheden voor een eigen energiecoöperatie. Stel je voor dat wij in TOP & TWEL een eigen plan maken voor het opwekken van energie. Dat we niet afhankelijk worden van projectontwikkelaars die op ons grondgebied stroom gaan opwekken om deze vervolgens aan ons te verkopen tegen hun voorwaarden. Daarnaast willen we namens Dorpsbelang contact blijven houden met de gemeente Súdwest-Fryslân. Zo willen we zo goed mogelijk kunnen anticiperen op de plannen rond de energietransitie.

Wij kunnen als Top en Twel ons eigen plan trekken. Samen spreken we af hoe, met welke middelen wij de stroom kunnen opwekken, hoe we stroom kunnen leveren aan de bewoners van onze dorpen. Wij kunnen winst maken en samen zorgen voor bijvoorbeeld een energieneutrale voorziening voor It Harspit of de sportvelden. Een gezamenlijke inzet die zal kunnen bijdragen aan het behoud van onze voorzieningen in onze dorpen. In Kubaard wordt bijvoorbeeld al enige jaren met de opgewekte energie meerdere voorzieningen zoals het dorpshuis, de sportvelden, etc. financieel ondersteund van de opbrengsten van hun energievoorziening. Zij zijn niet langer afhankelijk van subsidies van de gemeente.

 

De kracht van TOP en TWEL

Samen een energiecoöperatie (EC) starten, dat moet kunnen. Wij hebben in onze dorpen nog een bijzondere “mienskip”. Er zijn vele initiatieven. Denk aan ‘t Sprútsje en het extra stukje tuin van de kerk (met praattafel), de Helpende Hân, het Repaircafé. Onze dorpsvoorzieningen zoals een bakker, slager, kappers, supermarkt, etc. en de talloze verenigingen, alles draagt bij aan een leefbare woonomgeving. Ook kennen we nieuwe initiatieven zoals een dagopvang voor mensen met dementie. Daarnaast zijn er natuurlijk diverse bedrijven op het gebied van watersport. Het samen werken aan een EC kan bestaande initiatieven versterken. Het is belangrijk om samen de kracht van onze dorpen te behouden en te versterken. We roepen u op: Wees deel van de oplossing!

 

Over hoe het er uit kan zien:

TOP en TWEL in de toekomst (Het leven in 2030)

Een verslagje op topentwelonline:

“In het laatste overleg van de Energie Coöperatie ECTENT (september 2029) hebben alle deelnemers afgesproken de prijs voor afname van de door ons opgewekte energie opnieuw te verlagen. De prijzen zijn zeker gunstig te noemen nu de twee grote landelijke energieleveranciers hun prijzen opnieuw hebben verhoogd. Ook hebben we het experiment van de elektrische deelauto’s geëvalueerd. De meeste stratenblokken hebben goede ervaringen; de bewoners van De Bou hebben samen besloten een derde deelauto aan te schaffen.

Ook de lokale voedselvoorziening levert voldoende gezond voedsel voor al onze inwoners. De lokale boeren leveren zoveel mogelijk hun producten aan de plaatselijke voedselmarkt (deze voorziening zonder tussenhandel valt voor iedereen gunstig uit) en de tweede dorpstuin (ook Uitwellingerga heeft een eigen volkstuin) zorgt door de grote inzet van bewoners voor een grote diversiteit in het voedselaanbod. Met de uitbreiding van het aantal “Lytse Húskes” aan de Afkelânsdyk heeft voor een toename van betaalbare wooneenheden gezorgd. Jongeren blijven graag wonen in onze leefbare woongemeenschap.”

 

Bent u ook enthousiast, wil jij met ons meedenken?

Sluit je aan bij de werkgroep!

 

Voor meer informatie mail naar ttduurzaam@ziggo.nl

 


 

Beste mededorpsbewoner,

 

We kunnen terugkijken op een succesvolle actieavond op 12 april in It Harspit. Er was een ruime opkomst en ieder kon na de presentaties zijn vragen kwijt naar aanleiding van de gehouden presentaties. We willen nog even wat punten onder de aandacht brengen.

 

Zoals je mogelijk hebt gehoord heeft minister Wiebes besloten de salderingsregeling voor zonnepanelen te verlengen tot 2023. Dit betekent dat er twee jaar langer kan worden geprofiteerd van deze gunstige regeling waarbij ook energiebelasting wordt ontvangen over de terug geleverde stoom aan het net. Daardoor wordt de terugverdientijd van de zonnepanelen korter en het rendement op de investering hoger. Vanaf 2023 zal deze regeling worden afgebouwd.  Dus hoog tijd om alsnog in de stappen bij onze actie.

 

Je kunt meeliften met het aanbod ten aanzien van de inkoop en installatie van zonnepanelen en ook het laten uitvoeren van isolerende maatregelen aan de woning. Het aanbod is te vinden op https://www.duurzaambouwloket.nl/oppenhuizen Deze actie geldt tot 30 juni.Hier vind je ook de actievoorwaarden in een link terug. Heb je interesse dan kun je gebruik maken  van het inschrijfformulier zoals daar aangegeven.

 

Het Duurzaam Bouwloket zorgt voor het inschakelen van de bedrijven die zijn aangesloten bij de actie. Deze nemen vervolgens contact met je op voor het maken van verdere afspraken. Het kan zijn dat je nog vragen hebt over dit aanbod zoals achtergrondinformatie over de materialen en technieken. Dan kun je bellen met het Duurzaam Bouwloket op nummer 072-7433956. Daar kunnen ze alle informatie geven die nodig is. Het is een onafhankelijk instituut wat werkt in opdracht van gemeentes.

 

De presentaties van Peter Dijkstra van de gemeente Súdwest-Fryslân, Jeroen Veenema van ons energie-initiatief (wordt zo snel mogelijk geplaatst) en van Raoul Santibanez van Duurzaam Bouwloket zal je daar ook aantreffen.

 

We willen je er tevens op attenderen dat op de avond in It Harspit ook plannen zijn gepresenteerd om te komen tot een energiecoöperatie. Zo hopen we als dorp tot gezamenlijke initiatieven te komen om energie op te wekken om onze dorpen daarmee te kunnen voorzien. Het is een stap om in onze dorpen het beheer te krijgen van onze energieopwekking. Naast de lasten en het beheer hebben we dan ook de lusten via zo’n constructie. We hebben gemerkt dat ook dit initiatief op de avond van 12 april de mensen aansprak. Hiervoor hebben we echter meer mensen nodig die willen meedenken en daar een rol in willen spelen. Wil je hier iets in betekenen meld je dan aan op ttduurzaam@ziggo.nl 

 

Zo kunnen we het voorbeeld volgen van de dorpen in Friesland die ons zijn voorgegaan.

Ook willen we je attenderen op een actie van ons waarbij het mogelijk is om twee weken twee energieverbruiksmeters kosteloos te lenen. Zo krijg je inzicht thuis in het stroomverbruik van de elektrische apparaten in huis, ook is het interessant om zo inzicht te krijgen in sluipverbruik. Door dit te beperken kan het een aanzienlijke besparing opleveren.  Je kunt je daarvoor aanmelden via het onderstaand emailadres.

 

Voor nadere informatie mail naar ttduurzaam@ziggo.nl

 

Met vriendelijke groet,

Het buurtteam.

 

Mei 2019


 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
do 30 januari 2020 Soos ‘Bliuw Warber’ Voorlichtingsavond Top & Twel Duurzaam
vr 31 januari 2020 Start: Durk de Jager Driebandentoernooi "Elkenien docht mei"
za 1 februari 2020 DdJ Driebandentoernooi TOP'63 - QVC

Snein 2 febrewaris

'Leafdesbrieven' yn de Hermes-Tsjerke

Mei Inez Timmer en Tseard Nauta

------------------------------

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

- Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top & Twel, Yn Beweging

Uitgelicht
Opelgarage Deinum
Opelgarage Deinum
Jachthaven De Watervriend
Jachthaven De Watervriend
Realisatie TTT software