Zoeken:
Sitemap Favorieten
Werkgroep A7

 

 E-mail: werkgroepa7topentwel@gmail.com

 


Artikel TopenTwelonline

08-11-2019

 

Doarpsbelang zet in op een unieke kans tot verlaging geluidhinder A7

 

Doarpsbelang zet in op een structuurversterking van de dorpen. Het plan wordt gekoppeld aan de vervanging van de brug over het Prinses Margrietkanaal. Rijkwaterstaat moet die brug vóór 2026 hebben vervangen. Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeente Sudwest-Fryslân bieden daarbij kans voor een zogenaamde gebiedsgerichte aanpak. Een unieke kans om in een breder plan de geluidhinder te verminderen en een impuls te geven aan de leefbaarheid in de dorpen.

 

In 2018 heeft Doarpsbelang een enquête gehouden naar de geluidhinder van het wegverkeer van de A7. In een respons van ruim 64% heeft 82% van de inwoners aangegeven de geluidhinder hinderlijk tot zéér storend te vinden. De enquête gaf voldoende reden om dit ongenoegen kenbaar te maken bij Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie. Doarpsbelang heeft enkele verkennende gesprekken gevoerd.

In november 2018 heeft de minister van Verkeer en Infrastructuur een beslissing genomen om de brug in Uitwellingerga vóór 2026 te vervangen. Deze zogenaamde Startbeslissing (ondertekend door Rijkswaterstaat, provincie en gemeente) biedt een unieke gelegenheid om gelijktijdig met de vervanging van de brug de geluidhinder van de A7 aan te pakken. In de gesprekken met Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie is geadviseerd om de geluidhinder in een zogeheten ‘gebiedsgerichte aanpak’ aan de orde te stellen. Een aanpak waarin werk met werk (brugvervanging én het tegengaan van geluidhinder) op een efficiënte wijze aan elkaar worden gekoppeld.

Rijkswaterstaat staat open om de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga mee te laten denken in mogelijke oplossingen, maar vindt het wel belangrijk dat de plannen breed worden gedragen. Doarpsbelang doet daarom een oproep aan alle bewoners hierin mee te denken!

 

Doarpsbelang werkt aan een nota Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga, met daarin een zevental aandachtspunten, t.w.:

  1. Maximum snelheid op de A7 naar maximaal 100 km p/u.
  2. Een aquaduct in plaats van een nieuwe brug.
  3. Inpassen van landschappelijke grond- en zichtwallen.
  4. Verbetering en uitbreiding kleinschalige recreatievaart.
  5. Verbetering en uitbreiding van wandel- en fietspaden.
  6. Realiseren van woningbouw voor jongeren en senioren d.m.v. Inbreiding.
  7. Gebruik van meer geluidsarm asfalt op het wegdek van de A7.

 

Om inwoners nader te informeren en te betrekken in de plannen, organiseert Doarpsbelang op woensdagavond 11 december a.s. van 19.00 – tot 21.00 uur nog een inloopavond in ’t Harspit. Verdere berichtgeving hierover volgt nog. Ook hebben we op de site www.topentwelonline.nl onder Doarpsbelang een kopje ‘Werkgroep A7’ geopend, waar wij informatie zullen gaan plaatsen om u  op de hoogte te houden van de vorderingen.

 

Heeft u nu al ideeën over de brugvervanging en het tegengaan van geluidhinder? Dan zijn deze van harte welkom via de email:  werkgroepa7topentwel@gmail.com

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
do 21 november 2019 Ledenavond Passage
vr 22 november 2019 Muziek: Klarinet- en Saxofoonensemble
za 23 november 2019 Intocht Sinterklaas
ma 25 november 2019 Ledenvergadering Rept U
do 28 november 2019 Soos 'Bliuw Warber'
za 30 november 2019 TOP'63 - Tollebeek

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

Uitgelicht
Welly
Welly
Ziekenhuis
Ziekenhuis
Realisatie TTT software