Zoeken:
Sitemap Favorieten
DdJ Driebandentoernooi  

Contactpersoon:
Frank Visser 
Mobiel: 06-42429025

E-mail: visserfrankwiesje@home.nl


Spelers worden geacht 30 minuten voor aanvang van hun partij aanwezig te zijn!                                   

                                                   VOORRONDES 2020
Zondag 2 februari:
 

11:00 D1
B2
Eelco Rijkens
Cor v.d. Meer
Angela Nossin
Sybout Reitsma

  0 -1

  3 - 4

15

20

11:20 A2
D4
Anne de Jager
Marrit Bruinsma
Johan v.d. Wal
Gert Kuipers

 13 -10

 1- 0

20

20

11:45 D1
C2
Angela Nossin
Anne Ferwerda
Age Elzinga
Willem Postma

 2- 3

 1 - 1

15

15

12:10 A3
A1
Theo Faber
Frank Visser

Hans v.d. Hoek
Ids Postma

 2 - 6

 6 - 6 

20

15

12:35 C4
C2
Germ M. Atsma
Willem Postma
Grytsje Dijkstra
Bouke de Jong

 5 - 6

 0 - 2

20

15

13:00 D1
D4
Angela Nossin
Marrit Bruinsma
Ruurd Veldhuis
Klaas Jan Rijpma

 0 - 1

 1 - 0

15

20

13:25 D3
B4
Pier Visser
Douwe de Jager
Freddie Wijnja
Henk Joustra

 2 - 3

 5 - 1 

20

15

13:50 B3
C2
Fokko v.d. Meer
Tjeerd Epema
Jelle Visser
Willem Postma

 2 - 3

 8 - 1

20

15

14:15 C3
B4
Sieger Dijkstra
Tjitte Bouwhuis
Klaas Douma
Koen Prins

 5 - 6 

 2 - 8

20

15

14:40 D3
C3
Sjors v.d. Veen
Mirjam v.d. Meer
Marten Wijnja
Romke Zijlstra

 7 - 1

 3 - 9

20

20

15:05 A4
C4
Jan Douma
Grytsje Dijkstra
Pieter de Jager
Sijmen Boschma

 2 -13

 3 - 5

20

20

15:30 D4
D1
Marrit Bruinsma
Ruurd Veldhuis
Hart Hietkamp
Age Elzinga

 1 - 2 

 1 - 2

20

15

15:55 A3
B4
Hans v.d. Hoek
Henk Joustra
Age Bouwhuis
Gerben W. Atsma

 8 - 5

 7 - 4 

20

20

16:20 C1
C4
Jelle van Netten
Sijmen Boschma
Geeske Dijkstra
Uiltje G. de Jong

 3 - 4  

 2 - 3

15

20

16:45 C3
A4
Mirjam v.d. Meer
Jan Douma
Klaas Douma
Freddie de Leeuw

 3 - 4

 9 -16

20

20

17:10 A2
B3
Sietse Leenstra
Henk Soeten
Johan v.d. Wal
Fokko v.d. Meer

 8 - 10

 5 - 5

20

20

17:35 A3
B4
Uiltje Fr. de Jong
Tjitte Bouwhuis
Hans v.d. Hoek
Gerben W. Atsma

13 - 9

 7 - 3

20

15

18:00 A1
D2
Geart Fabriek
Wybe de Jong
Ids Postma
Jeroen Bijlsma

 12- 10

 2 - 0

15

15

18:25 C4
C1
Germ M. Atsma
Jelle de Jager
Sijmen Boschma
Jelle Netten

 3 - 4

 3 - 1

20

15

18:50 A4
B1
Freddie de Leeuw
Johan Abma
Pieter de Jager
Ane de Jong

 6 -16

 4 - 4

20

15

19:15 D3
B4
Pier Visser
Douwe de Jager
Marten Wijnja
Tjitte Bouwhuis

 3 - 2

 3 - 2

20

15

19:40 D2
A3
Gerrit Wijnia
Theo Faber
Jeroen Bijlsma
Age Bouwhuis

 5 - 4  

 2 - 6

15

20

20:05 D1
B2
Eelco Rijkens
Theo Bouwhuis
Ruurd Veldhuis
Dylan v.d. Zee

 0 - 4 

 2 - 3

15

20


Zaterdag 1 februari:

 

11:00 B3
B4
Henk Soeten
Tjitte Bouwhuis
Sieb Hofstede 
Henk Joustra

 4 - 8

  3 - 5

20

15

11:20 B3
C1
Pier Visser
Durk Fopma
Sjors v.d. Veen
Taco Nossin

 1 - 8

 0 - 5

20

15

11:45 C2
A1
Anne Ferwerda
Frank Visser
Bouke de Jong
Jelle Dijkstra

 5 - 1

 5 - 5

15

15

12:10 A3
D3
Uiltje Fr. de Jong
Sjors v.d. Veen
Age Bouwhuis
Freddie Wijnja

 5 - 6

15 -4

20

20

12:35 C1
A2
Durk Fopma
Anne de Jager
Geeske Dijkstra
Lammert Hoekstra

 5 - 1

 7 - 13

15

20

13:00 C2
B1
Tjeerd Epema
Pier v.d. Meer
Bouke de Jong
Johan Abma

 2 - 0

 5 - 3

15

15

13:25 B4
D2
Henk Joustra
Johannes Feenstra
Koen Prins
Gerrit Wijnia

 3 - 5

 2 - 1

15

15

13:50 C3
C1
Sieger Dijkstra
Jelle Netten
Romke Zijlstra
Durk Fopma

 7 -4

 4 - 7

20

15

14:15 D1
C1
Henk Hoekstra
Taco Nossin
Age Elzinga
Geeske Dijkstra

 2 - 4

 1 - 4

15

15

14:40 D2
D4
Johannes Feenstra
Gert Kuipers
Jeroen Bijlsma
Hart Hietkamp

 0 - 2

 1 - 0

15

20

15:05 D2
D3
Kasper Dijkstra
Freddie Wijnja
Gerrit Wijnia
Marten Wijnja

 8 - 0

 5 - 4 

15

20

15:30 A1
C1
Jelle Dijkstra
Jelle van Netten 
Ids Postma
Taco Nossin

 5 -15

 2 - 9

 15

 15

15:55 C2
B1
Anne Ferwerda
Pier v.d. Meer
Dick Venema
Ane de Jong

 5 - 4

 6 - 3

15

15

16:20 C3
A4
Romke Zijlstra
Jan Douma
Klaas Douma
Lume Paulusma

 6 - 7

 6 - 3

20

20

16:45 B4
B3
Douwe de Jager
Fokko v.d. Meer
Koen Prins
Sieb Hofstede

 7 - 3

 5 - 3

15

20

17:10 A2
C2
Johan v.d. Wal
Dick Venema
Lammert Hoekstra
Willem Postma

14 - 5

 1 - 0

20

15

17:35 C1
B2
Jelle de Jager
Theo Bouwhuis
Geeske Dijkstra
Sybout Reitsma

 6 - 3

 9 - 2

15

20

18:00 A1
B4
Geart Fabriek
Koen Prins
Marten v.d. Veen
Gerben W. Atsma

 5 - 12

 5 - 3

15

15

18:25 A4
D2
Pieter de Jager
Johannes Feenstra
Lume Paulusma
Wybe de Jong

 13 - 5

 1 - 0

20

15

18:50 B1
B3
Fokke Lanting
Henk Soeten
Ane de Jong
Jelle Visser

 3 - 2

 2 - 2

15

20

19:15 A2
B4
Sietse Leenstra
Douwe de Jager
Lammert Hoekstra
Gerben W. Atsma

 7 - 4 

 4 - 4

20

15

19:40 A1
B1
Marten v.d. Veen
Jan Overwijk
Ids Postma
Ane de Jong

 10 - 2

  4 - 1

15

15

20:05 A4 Freddie de Leeuw Lume Paulusma  8 - 8 20


Vrijdag 31 januari:

16:00 D4
B3
Klaas Jan Rijpma
Sieb Hofstede
Hart Hietkamp
Jelle Visser

 3 - 2

 5 - 3

 20

 20

16:20 D2
D1
Kasper Dijkstra
Ruurd Veldhuis
Wybe de Jong
Henk Hoekstra

 2-1

 4-1

 15

 15

16:45

C2
D2

Anne Ferwerda
Wybe de Jong
Tjeerd Epema
Gerrit Wijnia

 3 - 1

 2 - 0

 15

 15

17:10 B2
C2
Cor v.d. Meer
Dick Venema
Theo Bouwhuis
Bouke de Jong

 4 - 5

 7 - 2

20

 15

17:35 A1
A3
Geart Fabriek
Theo Faber
Jelle Dijkstra
Uiltje Fr. de Jong

 4 - 0

 8 - 7

15

20

18:00 D4
B2
Gert Kuipers
Cor v.d. Meer
Klaas Jan Rijpma
Dylan v.d. Zee

 0- 5

 5 - 6

20

20

18:25 C2
C4
Tjeerd Epema
Grytsje Dijkstra
Dick Venema
Uiltje G. de Jong

 2 - 5

 2 - 3

15

20

18:50 C1
B1
Jelle de Jager
Jan Overwijk
Taco Nossin
Pier v.d. Meer

 2 - 1

 1 - 2

15

15

19:15 A1
B1
Frank Visser
Fokke Lanting
Marten v.d. Veen
Johan Abma

 9 - 7

 1 - 4

15

15

19:40 C4
D1
Germ M. Atsma
Angela Nossin
Uiltje G. de Jong
Henk Hoekstra

 2 - 3

 1 - 2

20

15

20:05 B2
D2
Dylan v.d. Zee
Kasper Dijkstra
Sybout Reitsma
Jeroen Bijlsma

 6 - 5

 5 - 0

20

15

20:30 B1
A2
Jan Overwijk
Anne de Jager
Johan Abma
Sietse Leenstra

 3 - 1

12 -8

15

20

20:55 B1
A1
Pier v.d. Meer
Marten v.d. Veen
Fokke Lanting
Jelle Dijkstra

 1 - 5

 6 - 3

15

15

21:20 C3
A1
Mirjam v.d. Meer
Geart Fabriek 
Sieger Dijkstra
Frank Visser

 2 - 3

 6 - 10

20

15

21:45 D1
D2
Eelco Rijkens
Kasper Dijkstra
Age Elzinga
Johannes Feenstra

 4 - 1

 4 - 1

15

15

22:10 C1
B1
Jelle de Jager
Jan Overwijk
Durk Fopma
Fokke Lanting

 1 - 3

 2 - 4

15

15

22:35 D1 Eelco Rijkens Henk Hoekstra  3 - 2 15

 
 

Voorrondes Versie 7 30 Jan

 

Versie 7

Anne op vrijdag omgeruild met Dick op verzoek van Anne.

Versie 6

Anne en Tjeerd in C2 op zondag geruild op verzoek van Anne

Versie 5

Uiltje Fr de Jong en Age Bouwhuis op zondag omgeruil op verzek van Uiltje.

Versie 4

Germ Astma kon zaterdag avond niet, aangepast.

Versie 3

Fijn dat mensen even goed kijken, foutje eruit gehaald, eelco kon niet zaterdagmiddag.

Versie 2 is alweer een feit :-)

Johan Abma was verkeerd ingedeeld, na overleg is dat rechtgezet.

Gerben W. Atsma had zich wel opgegeven maar was niet goed doorgekomen.

Hij is alsnog toegevoegd aan B4 (loting).

 

Voorrondes in PDF-formaat met de wensen erbij.

Mochten er fouten in zitten hoor ik dat graag: ps.de.jager@gmail.com

 

 

 

 

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
zo 25 oktober 2020 Open Deur-dienst
za 7 november 2020 Oud Papier
do 19 november 2020 Passage ledenavond
za 5 december 2020 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep                        Structuurversterking          TenT/A7

- Top & Twel Duurzaam

Uitgelicht
Switchbone
Switchbone
BeYoutiful by Maartje
Realisatie TTT software