Zoeken:
Sitemap Favorieten
Energiecoöperatie Top&Twel  

Bestuur:

Hans Dijkstra – voorzitter

Jos Oosterkamp – secretaris

Gerben Visser – penningmeester

Alex Coppoolse – ledenadministratie

 

w: www.energiecooperatietopentwel.nl

e: info@energiecooperatietopentwel.nl

t: 06-12827144


Kijk op onze website

www.energiecooperatietopentwel.nl


 

Nieuws en informatie

 

Energiecoöperatie Top&Twel giet troch!

(juli 2020)

 

We komen op stoom.

We kunnen inmiddels terugkijken op de eerste weken in ons bestaan als energiecoöperatie. Na de ondertekening van de statuten op 11 mei bij de notaris hebben we de website www.energiecooperatietopentwel.nl gelanceerd en via de website is het aanmelden als klant van Energie VanOns begonnen. Ook mogen we de eerste leden van onze energiecoöperatie begroeten.

 

Energie VanOns opnieuw als beste beoordeeld.

Ook nu weer is EVO als beste beoordeeld door Greenpeace, Wise, Natuur en Milieu en de Consumentenbond. Dit wordt duidelijk uit onderstaande grafiek.

We hebben goede hoop het aantal klanten van EVO en het ledental van onze energiecoöperatie gaan stijgen. Ten aanzien van EVO: we krijgen regelmatig te horen dat veel mensen een vast contract hebben bij hun huidige energieleverancier en een soms forse overstapboete moeten betalen om een overstap naar Energie VanOns door te zetten. Voor alle duidelijkheid: mocht het zo zijn dat je contract bijvoorbeeld over een paar maanden afloopt dan kun je je alvast aanmelden bij Energie VanOns. Zij regelen dan automatisch de overstap en laten de nieuwe overeenkomst ingaan vanaf de datum dat het oude contract afloopt. Mocht het contract veel langer duren dan word je na je aanmelding door hen benaderd of je echt wilt overstappen en daarvoor de boete zou willen betalen.

 

Leden Energiecoöperatie Top&Twel

We zijn blij dat we inmiddels een groep leden van de Energiecoöperatie Top&Twel kunnen begroeten. Denk erom dat je niet automatisch lid wordt als je klant wordt van Energie VanOns. Je moet je hiervoor apart aanmelden via onze site. Het lidmaatschap is gratis voor klanten van EVO. Mocht je lid willen worden maar ben je geen klant van EVO, bijvoorbeeld omdat je gehouden bent aan en langlopend contract bij een andere energieleverancier, dan kost het lidmaatschap €15 per jaar.

Voor de leden van de energiecoöperatie willen we proberen na de zomervakantie een algemene ledenvergadering te organiseren. We hopen dat dit gaat lukken in verband met de onzekerheden die voortvloeien uit deze Corona tijd.

 

En doen we dan verder niks?

Wel degelijk. We willen samen met It Harspit de mogelijkheden onderzoeken om zonnepanelen te plaatsen op het dak, waarbij dan ook It Harspit voordeel heeft. De eerste oriënterende gesprekken hebben intussen plaats gevonden.

Verder is het de bedoeling in het najaar tegen sterk gereduceerd tarief woningeigenaren gebruik te laten maken van een quickscan uitgevoerd door een architect die zich ook bezighoudt met verduurzaming van woningen en gebouwen. Hierbij krijg je een goed beeld van de tekortkomingen van de woning met daaraan gekoppeld een gericht advies wat eraan te doen is. Dit geldt voor besparende maatregelen voor energie, het beoordelen van de verwarmingsinstallatie maar ook de mogelijkheden tot opwekken van energie via bijvoorbeeld zonnepanelen.

Ook denken we aan de mogelijkheden om regelmatig een informatie moment aan te bieden aan mensen die met vragen zitten over allerlei zaken die te maken hebben met verduurzaming.

Tot slot: mocht je met vragen zitten rond de aanmelding als klant van EVO of het lidmaatschap van de coöperatie aarzel dan niet om contact op te nemen. We staan klaar om te helpen. We snappen dat aanmelden via websites en het digitaal ondertekenen van contracten niet voor ieder even eenvoudig is.

Voor vragen of hulp: info@energiecooperatietopentwel.nl

Telefoon mag ook: 06-12827144

 


Energiecoöperatie Top&Twel: It giet oan!

(juni 2020)

 

De Energiecoöperatie Top&Twel is een feit. Na veel voorbereiding en vergaderen hebben we de handtekening gezet bij de notaris voor de statuten. We zijn nu aangesloten bij Us Koöperaasje, de overkoepelende organisatie waar alle Friese energiecoöperaties zijn aangesloten. Via Us Koöperaasje hebben we nu ook een overeenkomst met Energie Vanons getekend.

 

Dit betekent dat we nu in onze dorpen zelf als afnemers van energie medezeggenschap krijgen over onze energievoorziening. Ook gaan we meeprofiteren van de opbrengsten van onze energieleverancier: Energie Vanons. Deze leverancier is door de Consumentenbond, Wise, Greenpeace en Natuur en Milieu met een 10 gewaardeerd en als nummer 1 beoordeeld als groenste energieleverancier.

 

Voor de duidelijkheid: ieder die stroom en gas afneemt van Energie Vanons zorgt ervoor dat er elk jaar €75 terugvloeit naar onze dorpen. Dit geld gaan we inzetten voor verduurzaming en verbetering van de leefbaarheid van onze “mienskip”.

 

Na onze succesvolle voorlichtingsavond van 30 januari hebben al veel mensen te kennen gegeven energie te willen afnemen van Energie Vanons en lid te willen worden van onze energiecoöperatie. Meer dan 50 huishoudens hebben zich hiervoor aangemeld. Nu is het zover dat men zich daadwerkelijk kan opgeven.

 

Dit kan op de volgende manieren: via onze nieuwe website https://energiecooperatietopentwel.nl/ of via de site van Energie Vanons: https://energie.vanons.org/cooperaties/energiecooperatie-top-twel/

Hier kun je meteen uw maandbedrag uitrekenen en ook een vergelijking maken met andere energieleveranciers.

 

Als je dan tevens lid bent van Energiecoöperatie Top&Twel bepaal je samen met alle leden waar ons geld aan wordt besteed en hoe we de verduurzaming van onze woningen en omgeving vormgeven.

 

Hans Dijkstra Jos Oosterkamp Gerben Visser Alex Coppoolse
voorzitter secretaris penningmeester ledenadministratie

 

Voor verdere inlichtingen en ondersteuning: info@energiecooperatietopentwel.nl  of via telefoonnummer 06-12827144. Wij zijn ook te vinden op Facebook.

 

Doe je mee!?

 


De Energiecoöperatie Top & Twel staat in de startblokken!

(mei 2020)

 

Het lijkt al maanden stil sinds de informatieavond op 30 januari in ’t Harspit, maar op dit moment worden de laatste voorbereidingen getroffen om snel van start te kunnen gaan met de Energiecoöperatie Top & Twel. Dat betekent dat dan bewoners van Oppenhuizen, Uitwellingerga en hieraan verbonden directe omgeving volledig duurzame stroom en gas kunnen gaan afnemen via de dan aan ons verbonden energieleverancier Energie VanOns. Volg de berichtgeving op topentwelonline.nl.

 

Sinds de bijeenkomst van 30 januari in It Harspit hebben we dan ook niet stil gezeten. Allereerst hebben we sinds die avond de initiatiefgroep weten uit te breiden. Via de verstrekte inschrijfformulieren hebben een aantal mensen aangegeven de groep te willen versterken. Inmiddels hebben we kennis gemaakt met elkaar, we hebben nu een paar maal samen om de tafel gezeten voor het verder ontwikkelen van plannen.

 

Via de inschrijfformulieren van 30 januari en via diezelfde formulieren die bij de winkels in onze dorpen lagen, hebben tot nu meer dan 50 mensen aangegeven energie te zullen gaan afnemen via Energie van Ons lid en te willen worden van onze coöperatie (dit is bijna 10 % van de huishoudens van onze dorpen!).

 

Energie van ons

Zoals jullie mogelijk al weten is Energie van Ons een betrouwbare energieleverancier die is ontstaan uit de energiecoöperaties van de drie noordelijke provincies. Ieder die dus lid wordt van de energiecoöperatie heeft dus indirect zeggenschap over Energie van Ons. De opbrengsten van Energie van Ons worden deels weer teruggegeven aan de energiecoöperaties van de noordelijke provincies. Zo hopen wij verdere stappen te kunnen zetten die leiden tot het verduurzamen van onze dorpen. Stappen die bijdragen aan het opwekken van groene energie. Dit onder het motto: gezamenlijke lusten, lasten en zeggenschap.

 

Goed om te weten dan Energie van Ons een 10 scoort bij een onderzoek uitgevoerd door onder andere de Consumentenbond.

 

Een paar mensen uit onze groep hebben zich inmiddels beziggehouden met het opstellen van de statuten voor onze energiecoöperatie. Het concept ligt nu ter beoordeling bij de notaris en we hopen nog deze maand dan ook officieel als coöperatie te bestaan. Vanzelfsprekend zullen we de statuten ieder ter inzage aanbieden, ook via onze website waar inmiddels ook aan wordt gewerkt.

 

En hoe nu verder?

Op korte termijn zullen wij de mensen die zich hebben aangemeld voor het afnemen van Energie van Ons benaderen. De mensen die lid willen worden van de Energiecoöperatie Top & Twel worden ook benaderd. Ook hopen we elkaar dan natuurlijk zo snel mogelijk te treffen op een avond in It Harspit om gezamenlijk deze start te maken en na te denken over plannen voor de toekomst. Dit alles in afwachting van de ontwikkelingen rond het Corona-virus.

 

Maar voor nu wacht u het beste de nadere berichtgeving af op topentwelonline.nl

Voor nadere informatie email: ttduurzaam@ziggo.nl

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
zo 25 oktober 2020 Open Deur-dienst
za 7 november 2020 Oud Papier
do 19 november 2020 Passage ledenavond
za 5 december 2020 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep                        Structuurversterking          TenT/A7

- Top & Twel Duurzaam

Uitgelicht
Switchbone
Switchbone
BeYoutiful by Maartje
Realisatie TTT software