Zoeken:
Sitemap Favorieten
MFC It Harspit  

P. Walmastrjitte 8A
8625 HE Oppenhuizen
Tel. 0515-559666 /  06-15255333

E-mail: info@itharspit.nl

Bestuur: bestuur@itharspit.nl

Internet: www.itharspit.nl


Ver. 1 – 29-08-‘20

 

Coronaprotocol

 

Dit protocol is bestemd voor gebruikers en gasten van MFC “It Harspit”.

 

De algemene regels van het RIVM worden in dit coronaprotocol vertaald naar de praktijk.

 

De algemene maatregelen moeten altijd in acht worden genomen, die zijn:

 

 

 

Hygiëne

 

• Bij binnenkomst handen wassen of ontsmetten bij de daarvoor ingericht tafels

Iedereen moet bij binnenkomst zijn/haar handen wassen/desinfecteren.

 

• Bediennend personeel wast veel vaker zijn handen

Bedienend personeel wassen vooraf hun handen grondig.  Na een handeling of een serie handelingen met serviesgoed wast of desinfecteert hij/zij zijn handen wederom. 

Overige persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet nodig maar vermijd aanraking van het gezicht tijdens de werkzaamheden.

Pak glazen en kopjes bij voorkeur zo laag mogelijk vast.

 

• Koffie/thee wordt geschonken in het normale servies met individueel verpakte suiker en melk

Na gebruik worden deze meteen in de rekken van de afwasmachine geplaatst.

 

• Er wordt schoongemaakt volgens het reguliere schoonmaak protocol

Een regulier schoonmaakprotocol zorgt ervoor dat een ruimte na gebruik schoon wordt gemaakt.

Bij de reguliere schoonmaak wordt extra aandacht besteed aan de oppervlakken die veelvuldig worden aangeraakt (deurklinken, trapleuningen, kranen, knopjes van het koffiezetapparaat, etc.).

 

Aanvullend wordt om de 2 uur of regelmatig (afhankelijk van het gebruik van een ruimte) schoongemaakt volgens het “Aanvullend schoonmaak protocol covid-19”.
 

 

 Looproutes 

 

• Volg de looproutes

Met pijlen of andere markering (borden) zijn de looproutes aangegeven. Maak bij voorkeur gebruik van routes met eenrichtingsverkeer, zodat mensen elkaar niet tegen het lijf kunnen lopen. 

 

Maak gebruik van aparte in- en uitgangen

Er zijn in It Harspit aparte in- en uitgangen gemaakt om mensen van elkaar te scheiden. Maak hier gebruik van.

Via de voordeur naar binnen, via de lange gang bij de kleedkamers naar buiten (zie de wegwijzers).

Sommige ruimten hebben een eigen uitgang, dit is vaak de nooddeur. Let op! Dit is geen ingang, dus alleen gebruiken om het gebouw te verlaten.

 

Bij de toiletten zijn wachtplekken aangegeven  

Maak vóór- en na het betreden van de toiletruimte uw handen schoon bij het desinfectie punt.

Er mag maximaal door 2 personen tegelijk gebruik gemaakt worden van de toiletten. Indien men bij binnenkomst merkt dat er al 2 mensen aanwezig zijn wacht men buiten het toilet (in de hal) zijn/haar beurt af. Mensen die wachten moeten uiteraard 1,5 meter in acht houden. 

 

 

 Gebruikers van ruimtes/zalen:

 

De gebruiker (school/vereniging) dient ten allen tijde zorg te dragen voor het uitvoeren, handhaven en controleren van de geldende coronamaatregelen. Hiervoor dient de huurder (vereniging/school) een zogenaamde “coronaverantwoordelijke” aan te wijzen.

 

• Binnensporten zijn weer toegestaan

Binnensport omvat ook sporten zoals biljarten en bridgen. Bij het sporten dienen de protocollen van de verenigingen in acht genomen te worden. Elke sportvereniging is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van zijn eigen protocol. Ook na het sporten blijft de vereniging verantwoordelijk voor het naleven van de regels door zijn/haar sporters. Sporttassen en kleding niet in de kleedruimte laten.

Looppaden in de zaal vrij houden.

 

• Gebruikers moeten vooraf een ruimte reserveren

Gebruikers die een ruimte willen gebruiken/huren moeten dit vooraf reserveren bij de beheerder zodat het maximaal aantal gebruikers makkelijk te handhaven blijft (dat kan per telefoon, of mail).

(20 personen per 100m2)

 

Gebruikers moeten zelf zorg dragen voor presentielijsten bij aanwezigheid (voor- en achter naam + telefoonnummer) en bij ieder bezoek

Deze moet bij de beheerder of bij de dienstdoende vrijwilliger ingeleverd worden. Deze lijsten worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn en daarna vernietigd. Ze zijn niet ter inzage beschikbaar voor derden, behalve voor GGD bij corona uitbraak. Blanco lijsten verkrijgbaar bij de bar.

 

De tafels en stoelen in het It Harspit moeten minimaal 1,5 meter uit elkaar (blijven) staan

Tafels en stoelen zijn door de beheerder zodanig opgesteld dat de 1,5 meter gewaarborgd is. Verplaatsen van tafels en stoelen is niet toegestaan zonder toestemming van de beheerder.

 

Maximaal 4 personen aan één tafel

Er mogen maximaal 4 verschillende personen aan één tafel zitten op 1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor mensen uit hetzelfde huishouden. In de zalen worden de consumpties opgenomen en gebracht door het bedienend personeel.

 

Er mogen een maximaal aantal personen per ruimte (zaal) gebruik maken van de ruimte

Het maximale aantal volwassenen dat zich in een ruimte mag bevinden is aangegeven op de borden bij de zalen/ruimten. Vraag eventueel vooraf bij de beheerder.  Voor kinderen onder de 18 gelden deze beperkingen niet.

 

• Vrijwilligers/personeel moet altijd 1,5 meter afstand houden

De vrijwilligers of het personeel moet altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden en ook van de gasten die in het gebouw zijn.

 

• Betaal zoveel mogelijk contactloos en met de pin

Betaal bij voorkeur contactloos of met de pin. Alleen als het niet anders kan, mag er met contant geld betaald worden.

 

Hang jassen niet aan de kapstok, maar over de stoel die men gebruikt

Om drukte bij de kapstokken te vermijden moeten bezoekers hun jassen mee nemen en over hun eigen stoel leggen.

 

 

Communicatie: 

 

•  Communicatieplan

Dit coronaprotocol is per e-mail verzonden aan de raad van aangeslotenen. Dit zijn de aanspreekpunten van alle vaste gebruikers/verenigingen van MFC “It Harspit”. Aan niet reguliere gebruikers wordt dit protocol verstrekt bij het sluiten van een gebruikers overeenkomst. Verder is dit protocol te lezen en te downloaden via www.itharspit.nl

Het protocol hangt ook bij de ingang van het gebouw.

 

Posters en folders

In It Harspit liggen op meerdere plaatsen folders en hangen er posters zodat voor iedereen de maatregelen duidelijk zijn.

 

• Plattegrond met de looproutes

Bij de ingang hangt een plattegrond met de looproutes, zodat iedereen zich aan de looproutes kan houden. Deze plattegrond is onderdeel van het corona protocol.

 

• Overleg met verenigingen en gebruikers

De beheerder treedt in overleg met vertegenwoordiger van: verenigingen, huurder en andere gebruikers, om van elkaar op de hoogte te zijn wat de maatregelen inhouden en wie wanneer verantwoordelijk is. 

 

Zorg dat de communicatie up-to-date blijft en pas hem zo nodig aan

Dit coronaprotocol zal ge-update worden zodra daar aanleiding voor is of wanneer de regelgeving van het rijk of het RIVM dit vereist. Iedereen is zelf verantwoordelijk om te controleren of hij/zij de laatste versie gebruikt. Bij wijziging van het protocol zal het gewijzigde protocol verstuurd worden aan de raad van aangeslotenen en zal dit aangepast worden op de website www.itharspit.nl. Op deze website zal altijd de laatste versie staan.

 

 

• De ‘corona-coördinator’

De algemene corona communicatie van MFC “It Harsit” loopt via de beheerder.

Vanuit het bestuur is de ‘Corona coördinator’ aanspreekpunt.

 

Gebruikers geven aan wie voor zijn vereniging/groep aanspreekpunt / coronacoördinator is.

 

Contactpersonen MFC “It Harspit”:

Algemene coronamaatregelen: Anne Visser (beheerder) - tel. 0515-559666 – info@itharspit.nl

Corona coördinator bestuur: Dirk Kuperus (vz. a.i.) – tel. 06-12757923 – dirk.kuperus@home.nl

 

 

Verantwoordelijkheid:

 

Het dagelijks bestuur van MFC “It Harspit” is verantwoordelijk voor:

 

• Beleid t.a.v. coronamaatregelen

 

Het bestuur maakt beleid, protocollen en het communicatieplan. Legt het beleid, de protocollen en het communicatieplan vooraf ook voor aan de gemeente als check en waarborging. Past dit waar nodig aan om het up-to-date te houden. Licht verenigingen, huurders en andere gebruikers in over de (wijzigingen van) maatregelen. Informeert gebruikers over de genomen maatregelen, brengt veiligheidsvoorzieningen aan zoals informatieposters/folders, hygiëneregels, looproutes, etc. Stelt een corona coördinator aan die verantwoordelijk is voor het up-to-date houden van de stukken en de communicatie hierover. Het bestuur spreekt mensen aan op hun gedrag als daar aanleiding toe is. 

 

 

Bezoekers zijn verantwoordelijk voor:

 

• Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag

 

Het bestuur en personeel/vrijwilligers van MFC ”It Harspit” is niet verantwoordelijk voor constante controle en afdwingen van naleving van de regels maar zal wel de bezoekers en eventueel de verenigingen/groepen waar zij toe behoren aanspreken als daar aanleiding toe is. Bij herhaalde overtreding kan een bezoeker of zelfs de vereniging/gebruiker toegang tot het gebouw ontzegd worden.

 

 

Verenigingen/huurders/gebruikers zijn verantwoordelijk voor: 

 

• Het bestuur van de vereniging, huurder, gebruiker maakt een eigen beleid, protocollen en communicatieplan voor wat betreft de activiteiten die zij uitvoeren in MFC “It Harspit”.

 

Zij houden daarbij rekening met de protocollen die MFC “It Harspit” hanteert en de regelgeving van het RIVM en de wettelijke regels, past dit waar nodig aan en houdt dit up-to-date. Licht zijn leden/gebruikers in over de (wijzigingen van) maatregelen. Informeert gebruikers ook over de genomen maatregelen in MFC “It Harspit”, brengt veiligheidsvoorzieningen aan zoals informatieposters/folders, hygiëneregels, looproutes, etc. indien deze afwijken van de al aanwezige maatregelen.

 

Besturen van verenigingen, huurders of gebruikers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun leden/bezoekers en spreken hen indien nodig aan op hun gedrag. Bij eventuele door handhavers geconstateerde overtredingen waarbij een boete opgelegd wordt, zijn die voor rekening van de vereniging, huurder of gebruiker.

 

 

Bij vragen of opmerkingen, twijfel niet, neem contact met ons op.

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
za 10 oktober 2020 Oud Papier TOP'63 - NOK
do 15 oktober 2020 Passage ledenavond
za 24 oktober 2020 TOP'63 - SSA Creil-Bant
vr 30 oktober 2020 Ledenvergadering De Laatste Eer
za 7 november 2020 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep                        Structuurversterking          TenT/A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top & Twel, Yn Beweging

Uitgelicht
EMSD Services
EMSD Services
Oude foto's en ansichten
Realisatie TTT software