Zoeken:
Sitemap Favorieten

KERKDIENSTEN:

 

KERKDIENSTEN

Zondag 8 okt Kerk-Schooldienst in It Harspit

09.30 uur Ds. Dingena Hasper

collecte(s) 1e wordt bepaald door school, 2e kerk, onkosten Harspit

 

Zondag 15 okt

09.30 uur Ds. Ariesen-Holwerda, Bolsward

collecte(s) 1e diaconie, Ned. Bijbelgenootschap, 2e kerk

 

Zondag 22 okt

09.30 uur Ds. Commenee, Balk

collecte(s) 1e diaconie, Ned. St. Gehandicapte Kind, 2e kerk

 

Zondag 29 okt Open Deur Dienst m.m.v. de Top&Twelsjongers

10.00 uur Ds. Dingena Hasper

collecte(s) 1e diaconie, 2e evangelisatiecommissie, 3e onderhoudsfonds

 

Zondag 5 nov Dankdagdienst

en dopen van Jorn Rienk de Jong

09.30 uur Ds. Dingena Hasper

collecte(s) 1e najaarszendingsweek, 2e kerk

 

 

Autodienst: Jan Smit, 's avonds 559054, overdag 0513-410605.

Kinderoppas: In principe is er geen oppas aanwezig. Als u oppas

nodig heeft, kunt u tot zaterdagavond 20.00 uur bellen met Willemien Hoogland 59515, Brecht Feenstra 559924 of 06-41304733 of Berber Terpstra 559994.

 

BIJ DE KERKDIENSTEN

Zondag 8 okt.: De Kerk-Schooldienst is altijd een bijzondere dienst die in It Harspit wordt gehouden. Veel kinderen dragen hun steentje bij aan deze dienst. De opbrengst van de collecte van de diaconie en waar de bloemengroet naar toegaat wordt door de school bepaald.

Zondag 15 okt.: Voorganger deze zondag is ds. Ariesen-Holwerda uit Bolsward. De opbrengst van de diaconale collecte gaat naar het Nederlands Bijbelgenootschap. Het NBG brengt de Bijbel dichtbij. Van de Bijbel in Gewone Taal tot een nieuwe bijbel vertaling voor Burkina Faso. En van debijbel.nl tot het Bijbelfestival voor gezinnen. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.

Zondag 22 okt.: Ook deze zondag een gastpredikant, het is ds. Commenee uit Balk. De diaconie vraagt uw steun voor de Nederland-se Stichting Gehandicapte kind. Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend sámen leven; dat is het ideaal van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandi-capte Kind.

Zondag 29 okt: Een Open Deur Dienst voorbereid door de evan-gelisatiecommissie met veel muziek en zang. Medewerking wordt verleend door de Top&Twel Sjongers onder leiding van Age Elzinga. Het thema is Haven van rust. Het is nog niet bekend waar de
opbrengst van de collecte naar toegaat.

Zondag 5 nov. : Dankdagdienst met dopen. De Obama aardap-pels zijn gerooid, en voor een deel ook al genoten; tijdens deze dienst kijken we terug op een mooi seizoen vol groei en arbeid. De kleine Jorn Rienk, zoon van Anne de Jong en Marrit Pelsma zal in deze dienst de Heilige doop ontvangen. Ook een reden voor dankbaarheid aan onze Heer en Schepper! Tijdens deze dienst wordt er gecollecteerd voor en door de zending.

 

 

KERKDIENSTEN IN NOVEMBER

Zondag 12 nov

09.30 uur Ds. Majoor, Sneek

Zondag 19 nov

09.30 uur Ds. Dingena Hasper

Zondag 26 nov Eeuwigheidszondag

10.00 uur Ds. Dingena Hasper

Zondag 3 dec 1e Advent

09.30 uur Ds. Dingena Hasper

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden
Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden

Agenda
za 28 oktober 2017 Open Deur dienst Schuurverkoop TOP'63 1 - NOK 1
za 4 november 2017 Oud Papier Schuurverkoop Vechtgala 'War of the Vikings'

 

Gemeenteraads-verkiezingen:

22 november 2017

----------------------------

 

Uitgelicht
AFT-RVS
AFT-RVS
Shantykoor "Top & Twel Sjongers"
Shantykoor "Top & Twel Sjongers"
Realisatie TTT software