Zoeken:
Sitemap Favorieten

U bent van harte welkom in de wekelijkse diensten van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen - Uitwellingerga, die iedere zondag om 09.30 uur gehouden worden.  Een maandelijks overzicht van de diensten vindt u hieronder.

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 11 oktober             

09.30 uur, Nicolle Pronk

collecte(s) 1e  diaconie, Amnesty International, 2e  kerk, Kerk en Israël           

 

Zondag 18 oktober            

09.30 uur ds. Van der Veen, Heerenveen

collecte(s)1e  diaconie, Ned. Chr. Blinden en slechtzienden, 2e  kerk

 

Zondag 25 oktober Open Deur Dienst

09.30 uur Dhr. H. Wiersma, Scharnegoutum

collecte(s) 1e  diaconie, Ned. Bijbel Genootschap. 2e  evangelisatiecommissie,
3e  onderhoudsfonds

 

Zondag 1 november Dankdagdienst in It Harspit

09.30 uur ds. Ds. Nicolle Pronk

collecte(s) 1e  zending, KIA – Kerk met vrouwen in de hoofdrol (Papoea), 2e  kerk

Kindernevendienst

 

Zondag 8 november

09.30 uur ds. J. Ariesen, Bolsward

collecte(s) 1e  diaconie, Werelddiaconaat, 2e  kerk

 

Bij de diensten

11 oktober – Vandaag staat de vierde gelijkenis uit een serie van vier centraal. Het slotluik is een feest. Nou ja dat is het bedoeld te zijn. Geen wijngaard vandaag, geen arbeid: nu mogen we de wijn drinken en feest vieren. “Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon.” Hoe zal dat aflopen? Wordt het feest?

 

18 oktober – Het is de vijfde zondag van de herfst. In de natuur neemt alles afscheid. Angst en onvrijheid. Dat komt ook, in menselijke zin, in de introïtus(intochts)psalm voor deze zondag naar voren. Psalm 130: ‘Uit diepten van ellende.’ Gelukkig staat er gelijk al een toekomst klaar en is er het verlangen: ‘Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.’

 

25 oktober – Deze zondag is er een OpenDeurDienst met zang en orgelspel door Ruurd en Pieter Hoekstra. Het thema is: ‘Geef nooit op! Bouwen en vertrouwen’ Jezus vraagt driemaal aan Petrus (de rots op wie ik bouw) of Hij Jezus lief heeft? Het maakt Petrus bedroefd, want: is er wel vertrouwen? De evangelisatiecommissie heeft weer een mooie (coronaproof aangepaste) dienst voorbereid.

 

1 november – Dankdag. Ook deze zondag een speciale viering. De locatie is It Harspit. Er is feestelijke muziek (in alle dankbaarheid hopen we dat dat door kan gaan), er zijn vruchten van het land. Samen sluiten we het landbouwseizoen af (niet dat er nu niks meer te doen is natuurlijk…maar toch), want de winter komt eraan. We danken God. De voorbereidingen voor deze dienst zijn nog in volle gang.  1 november – Kinder- en jeugdnevendienst met hun eigen leiding in it Harspit.

 

Collecten

Zondag 11 oktober: Amnesty International. Met uw bijdrage kunnen we meer onderzoek doen, meer acties voeren en meer mensen redden. Amnesty komt op voor de rechten van de mens.

Zondag 18 oktober: Ned. Chr. Blinden en slechtzienden. De vereniging heeft ten doel, het behartigen van de belangen van visueel gehandicapten in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van gezellige bijeenkomsten en uitstapjes, waar leden onderling contact kunnen hebben.

Zondag 25 oktober: Nederlands Bijbelgenootschap.  Het Nederlands Bijbelgenootschap, afgekort NBG, is een vereniging die zich bezighoudt met de vertaling van de Bijbel, verspreiding van bijbels en voorlichting over de Bijbel.

Zondag 1 november : KIA, Kerk met vrouwen in de hoofdrol.l Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en hun volk. Dit is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.

Zondag 8 november: Werelddiaconaat.

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
zo 25 oktober 2020 Open Deur-dienst
za 7 november 2020 Oud Papier
do 19 november 2020 Passage ledenavond
za 5 december 2020 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep                        Structuurversterking          TenT/A7

- Top & Twel Duurzaam

Uitgelicht
Switchbone
Switchbone
BeYoutiful by Maartje
Realisatie TTT software