Zoeken:
Sitemap Favorieten

KERKDIENSTEN:

 

Zondag 11 juni Tentdienst.

10.00 uur Ds. Dingena Hasper

collecte(s) 1e diaconie 2e kerk, ter bestrijding onkosten  Na afloop koffiedrinken

 

Zondag 18 juni

09.30 uur Ds. Asscher, Leeuwarden

collecte(s) 1e diaconie: SOS Kinderdorpen  2e kerk kindernevendienst

 

Zondag 25 juni Heilig Avondmaal

09.30 uur Ds. Dingena Hasper

collecte(s) 1e diaconie: Werelddiaconaat kindernevendienst

 

19.30 uur Zangdienst

ds. Dingena Hasper

collecte evangelisatiecommissie

 

Zondag 2 juli

09.30 uur Dhr. E. van Halsema

collecte(s) 1e diaconie: Stop Hersentumoren 2e kerk: Jeugdwerk kindernevendienst

 

Autodienst: Jan Smit, 's avonds. 559054, overdag 0513-410605.

Kinderoppas: In principe is er geen oppas aanwezig. Als u oppas nodig heeft, kunt u tot zaterdagavond 20.00 uur bellen met Willemien Hoogland; 59515, Brecht Feenstra; 559924 of 06-41304733 of Berber Terpstra; 559994.

 

BIJ DE KERKDIENSTEN

Zondag 11 juni: Tentdienst ter afsluiting van de dorpsfeesten. Het thema van de dorpsfeesten en ook van de tentdienst is "Round the World". We beginnen deze dienst om tien uur. Medewerking hieraan wordt verleend door het gospelkoor Signalen uit Sneek en Brassband E & E Brass. Op deze manier hopen we er een feestelijke dienst van te maken. Na afloop van de dienst staat achter in de tent de koffie/thee voor iedereen klaar.

Zondag 18 juni: Voorganger deze keer is ds. Asscher uit Leeuwarden. Ds. Asscher is Luchtmachtpredikant. De diaconie collecteert voor SOS Kinderdorpen. SOS Kinderdorpen is een goed doel dat hulp biedt aan kansarme kinderen in 134 landen en gebieden. We helpen weeskinderen maar ook kinderen die de zorg van hun familie zijn verloren of dreigen te verliezen. Want om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen moeten kinderen waar ook ter wereld kunnen opgroeien binnen de veiligheid van een liefdevolle familie. SOS Kinderdorpen begint daarom bij de basis: een liefdevolle en veilige familie voor ieder kind.

Zondag 25 juni: Vandaag mogen wij als gemeente het Heilig Avondmaal vieren. Wie in de voorbereiding hierop problemen ondervindt van persoonlijk aard kan contact opnemen met ds Hasper of de wijkouderling. Degenen die mee willen doen aan het Avondmaal aan huis en niet mobiel genoeg zijn kunnen voor vervoer contact opnemen met Esther Smit. De telefoonnummers staan bij ‘autodienst’. De collecte is, zoals gebruikelijke voor het Werelddiaconaat.

’s Avonds is er een zangdienst die wordt voorbereid door de evangelisatiecommissie.

Zondag 2 juli: Voorganger deze keer is dhr. E. van Halsema uit Kampen. Niet geheel onbekend hier. De diaconie wil de collecte graag besteden aan Stop Hersentumoren. De Stichting STOP hersentumoren.nl zamelt geld in om onderzoek mogelijk te maken naar iedere vorm van primaire hersentumor, voor alle leeftijdscategorieën. Voor kinderen en volwassenen. Zodat we hersentumoren zo snel mogelijk met succes kunnen bestrijden.

Zondag 9 juli: 1e Zomeravonddienst in Uitwellingerga. Op zondagen dat de zomeravonddiensten worden gehouden is er ’s morgens geen dienst. Let hier op. Het thema van deze zomeravonddiensten is nog niet bekend bij het ter perse gaan van dit Tsjerkefinster.

 

KERKDIENSTEN IN JULI

Zondag 09 juli 1e Zomeravonddienst (geen ochtenddienst)

19.30 uur Ds. Dingena Hasper

Zondag 16 juli Afscheid groep 8

09.30 uur ds. Dingena Hasper

Zondag 23 juli 2e Zomeravonddienst (geen ochtenddienst)

19.30 uur Ds. Dingena Hasper

Zondag 30 juli

09.30 uur Drs. .T. de Gorter, Harlingen

Zondag 06 aug. 3e Zomeravonddienst (geen ochtenddienst)

19.30 uur ds. Dingena Hasper

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden
Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden

Agenda
za 1 juli 2017 Oud Papier
za 15 juli 2017 Paling roken / Slibtong bakken
di 18 juli 2017 Musical Groep 8
za 5 augustus 2017 Oud Papier
za 2 september 2017 Oud Papier
za 9 september 2017 ZOU over zee
Uitgelicht
School
School
Dwers troch it lekken
Dwers troch it lekken
Realisatie TTT software