Zoeken:
Sitemap Favorieten

KERKDIENSTEN:

 

KERKDIENSTEN

Zondag 9 juli 1e Zomeravonddienst Uitwellingerga

19.30 uur Ds. Dingena Hasper

collecte(s) 1e diaconie: Dorcas

2e kerk

 

Zondag 16 juli Afscheid groep 8

09.30 uur Ds. Dingena Hasper

collecte(s) 1e diaconie, Make-a-Wish (Doe een Wens)

2e kerk

 

Zondag 23 juli 2e Zomeravonddienst Uitwellingerga

19.30 uur Ds. Dingena Hasper

collecte(s) 1e diaconie: Beautiful Kids Namibië

2e kerk

 

Zondag 30 juli

09.30 uur Drs. A.T. de Gorter, Harlingen

collecte(s) 1e diaconie: Heifer

2e kerk

3e Onderhoudsfonds

 

Zondag 6 aug 3e Zomeravonddienst Uitwellingerga

19.30 uur Ds. Dingena Hasper

collecte(s) 1e diaconie: Tear Fund

2e kerk

 

Zondag 13 aug

09.30 uur Ds. Dingena Hasper

collecte(s) 1e Zendingswerk KerkInActie

2e kerk

 

Zondag 20 aug 4e Zomeravonddienst Uitwellingerga

19.30 uur Ds. A. Elverdink, Eastermar

collecte(s) 1e diaconie: Amnesty International

2e kerk

 

Zondag 27 aug

09.30 uur Ds. A.R. v.d. Honing, Joure

collecte(s) 1e diaconie: Cliniclowns

2e kerk

3e Onderhoudsfonds

 

Zondag 3 sept

09.30 uur Dhr. E. van Halsema, Kampen

collecte(s) 1e diaconie: Edukans

2e kerk

 

Zondag 10 sept Heilig Avondmaal

09.30 uur Ds. Dingena Hasper

collecte(s) Werelddiaconaat

 

Autodienst: Jan Smit, 's avonds. 559054, overdag 0513-410605.

Kinderoppas: In principe is er geen oppas aanwezig. Als u oppas no-dig heeft, kunt u tot zaterdagavond 20.00 uur bellen met Willemien Hoogland; 59515, Brecht Feenstra; 559924 of 06-41304733 of Berber Terpstra; 559994.

 

BIJ DE KERKDIENSTEN

Zondag 9 juli: 1e Zomeravonddienst in Uitwellingerga. Op zonda-gen dat de zomeravonddiensten worden gehouden is er ’s morgens geen dienst. Het thema van deze zomeravonddiensten is "Vier de Zomer". Voor elke dienst wordt een andere muziekstijl gebruikt. Tij-dens deze eerste dienst is de diaconale collecte voor Dorcas. Na af-loop van de dienst kan een ieder die dat wil nog even napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Dit geldt voor elke zomer-avonddienst.

Zondag 16 juli: Afscheid groep 8. De kinderen van de kinderne-vendienst maken de overstap naar de jeugdnevendienst. Zij hebben deze dienst ook mee voorbereid. Het doel van de diaconale collecte is Make a Wish (Doe een wens). Een Vrijwilligersorganisatie die de

liefste wens vervult van kinderen van 3 tot 18 jaar met een levensbe-dreigende ziekte. Na afloop van de dienst is er koffiedrinken buiten bij de Superrr.

Zondag 23 juli: 2e Zomeravonddienst Uitwellingerga Welke mu-ziekstijl zou deze keer aan de orde komen? Elke dienst is anders van opzet, mede door de medewerkers aan de dienst. De diaconie collec-teert deze keer voor Beautiful Kids Namibië. Beautiful Kidz Namibia is een christelijke, interkerkelijke organisatie. In een eigen dagverzor-gingscentrum in de sloppenwijk "Katutura" van de hoofdstad Wind-hoek wordt sinds 2003 steun geboden aan kinderen in nood. Het gaat om steun aan kwetsbare kinderen die veelal het slachtoffer zijn ge-worden van de HIV/AIDS epidemie. Vader en/of moeder zijn aan de gevolgen van AIDS overleden en in veel gevallen zijn de kinderen zelf ook seropositief.

Zondag 30 juli: Voorganger deze keer is drs. A.T. de Gorter uit Harlingen. Als diaconaal doel is gekozen voor Heifer. Kwetsbare, maar ondernemende Afrikaanse boeren worden ondersteund met duurzame landbouwprojecten waarin de veehouderij een belangrijke rol speelt. Boeren ontvangen vee als een ‘levende lening’, die ze af-lossen door nakomelingen van de dieren met de opgedane kennis door te geven aan nieuwe projectdeelnemers. Met de combinatie van vee en praktijkgerichte trainingen kan een boer voldoende voedsel produceren voor zichzelf én voor de markt. De tweede collecte is voor de kerk en bij de uitgang is een collecte voor het onderhouds-fonds.

Zondag 6 aug: 3e Zomeravonddienst Uitwellingerga. Nieuwsgie-rig naar welke muziekstijl deze keer gebruikt wordt. Kom kijk, zing en luister. De diaconie vraagt uw aandacht voor Tear Fund. Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede.

Zondag 13 aug: In deze morgendienst gaat onze eigen predikant ds. Dingena Hasper voor en worden uw gaven gevraagd voor het Zendingswerk van KerkInActie.

Zondag 20 aug: 4e Zomeravonddienst Uitwellingerga. Voor deze zomeravonddienst hebben we een gastpredikant en wel ds. A. Elver-dink uit Eastermar. Amnesty International is een vereniging die de naleving van de mensenrechten beoogt zoals die zijn vastgelegd in de Universele verklaring van de rechten van de mens en andere interna-tionale mensenrechtendocumenten

Zondag 27 aug: Voorganger is ds. A.R. v.d. Honing uit Joure. De diaconie collecteert voor Cliniclowns. Cliniclowns is een van oor-sprong Amerikaanse organisatie die speciaal getrainde clowns naar

ernstig zieke kinderen in ziekenhuizen stuurt om hun verblijf daar wat aangenamer te maken. De clowns bieden kinderen die ern-stig ziek of gehandicapt zijn of die een traumatische ervaring hebben gehad wat afleiding waardoor zij hun ziekte even kunnen vergeten. Ze helpen de kinderen om zich aan te passen aan de nieuwe omgeving en leiden hun aandacht af van enge en vervelende procedures.

Zondag 3 sept: Ook deze keer een gastpr edikant en wel dhr . E. van Halsema uit Kampen. Uw gaven worden gevraagd voor Edukans. Deze ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs, helpt kansarme kin-deren in ontwikkelingslanden naar school door de toegang en kwali-teit van onderwijs te vergroten. Edukans zorgt onder meer voor scho-len, lesmateriaal, training van leerkrachten, ouders en schoolmanage-ment. Ook betrekt Edukans het Nederlandse onderwijs bij onderwijs-ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Studenten, docenten en school-leiders werken met lokale collega's aan beter onderwijs. Edukans sti-muleert leerlingen zich te verdiepen in en zich in te zetten voor leef-tijdgenoten in ontwikkelingslanden.

Zondag 10 sept: We vier en het Heilig Avondmaal. Wie, in de voorbereiding, problemen ondervindt van persoonlijke aard kan contact opnemen met ds. Hasper of de wijkouderling. Degene die graag deel wil nemen aan het huisavondmaal en hiervoor graag vervoer wil hebben, kan contact opnemen met Esther Smit telefoonnummer: 's avonds. 559054, overdag 0513-410605.

 

KERKDIENSTEN IN SEPTEMBER

Zondag 17 sept

09.30 uur ds. Dingena Hasper

Zondag 24 sept Startzondag

10.00 uur ds. Dingena Hasper

Advertenties

Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden
Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 2 september 2017 Oud Papier
za 9 september 2017 ZOU over zee
zo 10 september 2017 ZOU over zee
do 14 september 2017 Friese Kolfkampioenschappen
vr 15 september 2017 Friese Kolfkampioenschappen
za 16 september 2017 Friese Kolfkampioenschappen

      Iepenloftspul:

         'De Striid'

   18 o/m 23 septimber

 

Der binne noch kaarten.

Wês der fluch by: Fol=Fol

 

      Reservear hjir!

      www.destriid.frl

 

Uitgelicht
De Kaasbus
De Kaasbus
Zuideind Handel in Autobussen
Zuideind Handel in Autobussen
Realisatie TTT software