Zoeken:
Sitemap Favorieten

U bent van harte welkom in de wekelijkse diensten van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen - Uitwellingerga, die iedere zondag om 09.30 uur gehouden worden.  Een maandelijks overzicht van de diensten vindt u hieronder.

 

 

Wilt u de diensten via internet beluisteren? 

Klik daarvoor op www.kerkomroep.nl.

 

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 8 april
09.30 uur Dhr. E. van Halsema
collecte(s) 1e diaconie, Stop Hersentumoren 2e kerk

 

Zondag 15 april
09.30 uur Ds. Ariesen-Holwerda, Bolsward
collecte(s) 1e diaconie, Europa Kinderhulp 2e kerk

 

Zondag 22 april Fryske Sjongtsjinst
09.30 uur Ds. Dingena Hasper
collecte(s) 1e diaconie, Jemina 2e kerk, eredienst en kerkmuziek wereldwijd

 

Zondag 29 april
09.30 uur Ds. Dingena Hasper
collecte(s) 1e diaconie, Dorcas 2e kerk 3e Onderhoudsfonds

 

Zondag 6 mei
09.30 uur Ds. Dingena Hasper
collecte(s) 1e diaconie, NBG 2e kerk

 

Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag
09.30 uur Ds. Dingena Hasper
collecte(s) 1e diaconie, Fier Fryslân

 

Autodienst: Jan Smit, 's avonds. 559054, overdag 0513-410605.
Kinderoppas: In principe is er geen oppas aanwezig. Als u oppas nodig heeft, kunt u tot zaterdagavond 20.00 uur bellen met Willemien Hoogland; 59515, Brecht Feenstra; 559924 of 06-41304733 of Berber Terpstra; 559994.

 

BIJ DE KERKDIENSTEN
Zondag 8 apr.: Het is voorjaar, tijd van nieuw leven! Na alle diensten in de Stille Week nu een gastpredikant deze keer en wel dhr. E. van Halsema uit Kampen.
Zondag 15 apr.: Ook deze keer een gastpredikant Ds. Ariesen-Holwerda uit Bolsward.
Zondag 22 apr.: Een fryske songtsjinst dizze keer mei it tema: Sjong mar maitiid!
Foargonger is ús eigen dûmny ds. Dingena Hasper.
Zondag 29 apr.: Denk u om de uitgangscollecte die deze zondag wordt gehouden?
Zondag 6 mei: De Pinksterdagen zijn in aantocht. Deze beginnen met:
Donderdag 10 mei: Hemelvaartdag. Na de vele verschijningen van Jezus na zijn dood en verrijzenis, is nu zijn Hemelvaart aangebroken. De discipelen zullen het voortaan zonder hun leermeester moeten doen.
COLLECTES
Zondag 8 apr.: Stichting STOPhersentumoren: Stichting STOP-hersentumoren.nl is een onafhankelijke organisatie gedreven door enthousiaste vrijwilligers, waaronder veel patiënten en hun naasten. Wij ontvangen geen inkomsten via subsidies van de overheid of andere instanties en zijn volledig afhankelijk van uw support. Ongeveer 70% van het onderzoek naar hersentumoren wordt gefinancierd met donatiegelden.
Zondag 15 apr.: Europa Kinderhulp. Europa Kinderhulp is een ongesubsidieerde stichting die al meer dan 55 jaar kinderen uit diverse Europese landen laat genieten van een onbezorgde vakantie! Geef een kind de vakantie van zijn leven!
Zondag 22 apr.: De diaconie collecte is voor Jemina. Op een heuvel tussen Jeruzalem en Bethlehem in het dorpje Beit Jala staat "House Jemima", een "thuis" voor Arabische kinderen en jongvol-wassenen met een verstandelijke of meervoudige handicap.
In de loop van de jaren is er naast woonzorg ook dagbesteding en thuisbegeleiding bij gekomen. Zorg, begeleiding en onderwijs worden geboden vanuit een christelijke attitude van liefdevolle betrok-kenheid. In het tehuis werken lokale Arabische medewerkers samen met deskundige (in de zorg opgeleide) vrijwilligers uit diverse landen, waaronder Nederland.

De collecte voor de kerk is voor Eredienst en Kerkmuziek wereldwijd. Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daar-naast is er een groei van het aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week korte vieringen worden gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander. Zoals in Doorn waar belangstellenden op alle dagen van de week kunnen meedoen in het morgengebed en het avondgebed. Het is een initiatief van een ge-meenschap van vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt, en dagelijks Bijbelleest en bidt. De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse vor-men van vieren een stimulans te geven.
Zondag 29 apr.: Dorcas is een internationale, christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.
De naam Dorcas verwijst naar de Bijbelse figuur Dorkas, een vroege volgelinge van Jezus en stond bekend om haar gulheid en haar inzet voor arme mensen.
Zondag 6 mei: Nederlands Bijbelgenootschap. Het NBG brengt de Bijbel dichtbij. Onze missie is dat iedereen wereldwijd de Bijbel kan ontdekken, ervaren en doorgeven. Het NBG vertaalt en verspreidt de Bijbel. Dit is wat we dankzij leden en donateurs doen.
Donderdag 10 mei: Hemelvaartsdag. Fier Fryslân. Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omge-ving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeks-functie). Onze expertisegebieden: huiselijk geweld, kindermishande-ling, eer gerelateerd geweld, mensenhandel, loverboyproblematiek en (vroegkinderlijke) traumatisering.

 

Kerkdiensten in mei
Zondag 13 mei 09.30 uur Dhr. H. Giliam, Pingjum
Zondag 20 mei 09.30 uur Ds.. Dingena Hasper
Zondag 27 mei Bevestiging ambtsdragers 09.30 uur Ds. Dingena Hasper
19.30 uur Avondzangdienst buiten! Ds. Dingena Hasper

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
vr 27 april 2018 Koningsdag Afterparty Koningsdag
za 28 april 2018 TOP'63 1 - QVC 1
vr 4 mei 2018 Breicafé Deadebetinking / Dodenherdenking
za 5 mei 2018 Oud Papier

In prachtige tredde priis foar de jongens en famkes fan groep 8 op it skoalle fuotbaltoernoai!   

 

(besjoch de foto yn it grut op it 'prikbord')

 

 

 

 

Uitgelicht
Bakkerij Tjalsma
Bakkerij Tjalsma
Peuterspeelzaal
Peuterspeelzaal
Realisatie TTT software