Zoeken:
Sitemap Favorieten

U bent van harte welkom in de wekelijkse diensten van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen - Uitwellingerga, die iedere zondag om 09.30 uur gehouden worden.  Een maandelijks overzicht van de diensten vindt u hieronder.

 

 

Wilt u de diensten via internet beluisteren? 

Klik daarvoor op www.kerkomroep.nl.

 

 

Zondag 8 juli

11.00 uur Ds. F. de Hoop, Hommert-Jutrijp

collecte(s) 1e diaconie, Mercy Ships 2e kerk

 

Zondag 15 juli Overstapdienst groep 8

09.30 uur Ds. Dingena Hasper

collecte(s) 1e diaconie, Wereldkinderen t.b.v. Sponsorkinderen 2e kerk

 

19.30 uur 1e Zomeravonddienst in Uitwellingerga

Ds. Dingena Hasper

collecte(s) 1e diaconie, Tear Fund 2e kerk

 

Zondag 22 juli

09.30 uur Ds. Dingena Hasper

collecte(s) 1e diaconie, Open Doors 2e kerk

 

Zondag 29 juli 2e Zomeravonddienst in Uitwellingerga

19.30 uur Ds. Dingena Hasper

collecte(s) 1e diaconie, SOS Kinderdorpen 2e kerk

 

Zondag 5 aug

09.30 uur Ds. Dingena Hasper

collecte(s) 1e diaconie, Beautiful Kidz Namibië 2e kerk

 

Zondag 12 aug 3e Zomeravonddienst in Uitwellingerga

19.30 uur Ds. A. Elverdink, Eastermar

collecte(s) 1e diaconie, school Fedeme te Kameroen 2e kerk

 

Zondag 19 aug

09.30 uur Ds. J. de Schiffart-Spoelstra, Drachten

collecte(s) 1e diaconie, Stichting Hulp voor Helden KPPR  2e kerk 3e Onderhoudsfonds

 

Zondag 26 aug 4e Zomeravonddienst in Uitwellingerga

19.30 uur Ds. Dingena Hasper

collecte(s) 1e diaconie, Artsen zonder Grenzen  2e kerk

 

Zondag 2 sept

09.30 uur Ds. Dingena Hasper

collecte(s) 1e diaconie, De Schuilplaats, Sneek 2e kerk, Jeugdwerk

 

BIJ DE KERKDIENSTEN

Zondag 8 juli: Let op de gewijzigde aanvangstijd!! Voor ganger is dan Ds. F. de Hoop uit Hommerts-Jutrijp. De collecte is bestemd voor Mercy Ships. Medische hulporganisatie Mercy Ships geeft de allerarmsten in Afrika gratis medische operaties en training d.m.v. een ziekenhuisschip.

Zondag 15 juli: Overstapdienst groep 8. Ook dit jaar is er weer een mooie groep die de sprong gaat wagen, laten we hen met zijn al-len een warm welkom geven! De collecte is dan bestemd voor We-reldkinderen.

’s Avonds is de 1e Zomeravonddienst in Uitwellingerga. In deze diensten gaan we nadenken over het thema: "Toeval …..of God

incognito" en collecteren we voor Tear Fund: elk mens telt zonder armoede en onrecht.

Zondag 22 juli: Wanneer er geen Zomer avonddienst is, wor dt de dienst gehouden in de Johanneskerk in Oppenhuizen en begint om half tien. We collecteren voor Open Doors, zij steunen christenen die wonen in landen waar zij vanwege hun geloof worden vervolgd of verdrukt.

Zondag 29 juli: De 2e Zomeravonddienst in Uitwellingerga. Als er een zomeravonddienst wordt gehouden is er ’s morgens geen dienst. De collecte is voor SOS Kinderdorpen.

Zondag 5 aug.: Een ‘normale’ dienst deze keer. Hoewel wat is ‘normaal?’ De collecte is voor Beautiful Kidz Namibia. Zij geven steun aan kwetsbare kinderen die veelal het slachtoffer zijn geworden van de HIV/AIDS epidemie. Vader en/of moeder zijn aan de gevol-gen van AIDS overleden en in veel gevallen zijn de kinderen zelf ook seropositief.

Zondag 12 aug.: De 3e Zomeravonddienst in Uitwellingerga. Dit is een Fryske Tsjinst waarin ds. A. Elverdink uit Eastermar voorgaat. Collecte: School voor dove- en verstandelijk gehandicapte kinderen in Kameroen.

Zondag 19 aug.: Gastpredikant is ds. J. de Schiffart-Spoelstra uit Drachten. Collecte: Hulp voor Helden - Stichting KPPR (voorheen Koninklijke PIT Pro Rege) bevordert het welzijn van mensen die mi-litair en/of veteraan zijn

Zondag 26 aug.: 4e Zomeravonddienst in Uitwellingerga. Alweer de laatste van dit seizoen. We collecteren voor Artsen zonder Gren-zen.

Zondag 2 sept.: De meeste vakanties zijn voorbij en we werken zo langzamerhand weer toe naar het winterwerk. De collecte is voor De Schuilplaats in Sneek. De Schuilplaats is meer dan een plek waar gra-tis maaltijden worden verstrekt: het is een plaats waar liefde en aan-dacht is, waar contacten gelegd worden, waar indien mogelijk hulp geboden wordt en waar gebeden en uit de bijbel gelezen wordt. Ons motto is: Niet overleven, maar een nieuw leven!

 

Kerkdiensten in september

Zondag 9 sept. Heilig Avondmaal

09.30 uur Ds. Dingena Hasper

Zondag 16 sept. Startzondag

09.30 uur Ds. Dingena Hasper

Zondag 23 sept Fryske Tsjinst

09.30 uur Dhr. H. Wiersma

Zondag 30 sept. Bijzondere dienst voor jong en oud

11.00 uuur met Goochelaar Jan

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
zo 26 augustus 2018 Zomeravonddienst
zo 2 september 2018 Collecteweek KWF
za 15 september 2018 startweekend kerk
zo 16 september 2018 startweekend kerk
do 27 september 2018 Lezing Wim Anker
zo 30 september 2018 Muziekfestijn 'Helden fan hjir'

  Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

 

-----------------------------

 

    

 

 

 

Uitgelicht
Atsma Loon- en Aannemersbedrijf
Atsma Loon- en Aannemersbedrijf
Fading Edge
Fading Edge
Realisatie TTT software