Zoeken:
Sitemap Favorieten

U bent van harte welkom in de wekelijkse diensten van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen - Uitwellingerga, die iedere zondag om 09.30 uur gehouden worden.  Een maandelijks overzicht van de diensten vindt u hieronder.

 

 

Wilt u de diensten via internet beluisteren? 

Klik daarvoor op www.kerkomroep.nl.

 

 

KERKDIENSTEN:

 

Zondag 7 oktober
Kerk-School-Gezinsdienst in It Harspit

09.30 uur Ds. Dingena Hasper

collecte(s)1e diaconie, 2e  kerk, onkosten

 

Zondag 14 oktober                                 
Open Deur Dienst

09.30 uur Dienstvullend programma Hendrik van der Meer

collecte(s) 1e  diaconie, Stichting Het vergeten Kind, 2e  evangelisatiecommissie

 

Zondag 21 oktober

09.30 uur Ds. Dingena Hasper

collecte(s) 1e  diaconie, Oxfam Novib, 2e  kerk, Wereld Voedseldag

 

Zondag 28 oktober

09.30 uur Ds. S. Ypma, Franeker

collecte(s) 1e  diaconie, Villa Joep, 2e  kerk, 3e onderhoudsfonds

 

Zondag 4 november

Dankdag in It Harspit

9.30 uur Ds. Dingena Hasper

collecte(s) 1e  Zending, KIA Meer kansen voor inheemse bevolking. 2e  kerk

 

BIJ DE KERKDIENSTEN

Zondag 7 okt.: is de Kerk-Schooldienst. Thema is Vriendschap. Daarmee sluiten we aan bij het thema van de kinderboekenweek. Een bekende vriendschap uit de Bijbel is die tussen David en zijn beste vriend Jonathan. Gemakkelijk is dat niet voor hen, Jonathans vader Saul heeft een hekel aan David. Aan de hand van de verhalen over deze twee vrienden kijken we naar wat dat is, een échte vriendschap.

Zondag 14 okt.: It Kwartettekoar û.l.f. Hindrik fan der Meer komt dizze snein en sil, op in boartlike wize jimme yn de kunde bringe mei nij en orizjineel Frysk materiaal. It tema is:”Dat it paad op dij takomt.” In sjongtsjinst sûnder dûmny. De preek sit yn de lieten. De kollekte is foar de

Stichting Het Vergeten Kind. Hollânske bern binne by de lokkichste fan de wrâld, mar dat giet net op foar alle bern. Dizze stifting striidt dêrom foar in Nederlân dêr’t elts bern him yn thusfielt, him goed ûntwikkele kin en hielendal meidwaan kin mei de maatskippy.

Zondag 21 okt.: Na een reeks van bijzonder diensten gaat deze zondag onze eigen predikant ds. Dingena Hasper voor. De collecte is voor Oxfam Novib verslaat armoede.  Armoede is onacceptabel én onnodig. Oxfam Novib pakt de problemen aan die armoede veroorzaken en in stand houden. Doe mee.

Zondag 28 okt.: Voorganger deze keer is ds. S. Ypma uit Franeker. De collecte is voor Villa Joep. Jaarlijks krijgen 25 tot 30 jonge kinderen in Nederland de diagnose neuroblastoom. Hun genezingskans is schrikbarend laag. Het is één van de meeste agressieve vormen van kinderkanker. 65 tot 70 procent van de kinderen met de zwaarste vorm overlijdt. Villa Joep is actief sinds 2003 en wil daar verandering in brengen. Door geld in te zamelen en daarmee het onderzoek naar neuroblastoom te versnellen en de kans op genezing te vergroten. Alle donaties worden voor 100% geïnvesteerd.  Dat kan door inzet van tientallen vrijwilligers en de belangeloze bijdragen van bedrijven en organisaties. Met succes! We begrijpen steeds meer van de oorzaken van neuroblastoom en ook het onderzoek naar medicijnen is inmiddels gestart.

Zondag 4 nov.: Dankdag is opnieuw een bijzondere dienst in het Harspit, we vieren dan de Dankdag met jong en oud. We mogen ook dit jaar weer een mooie oogst binnenhalen, terugkijken op een goed agrarisch jaar. Maar de droogte en de klimaatverandering maken ons er meer dan eerder van bewust dat dit helemaal niet zo vanzelfsprekend is, ook niet hier. Dank aan onze Schepper gaat hand in hand met onze zorg voor die schepping. De eerste collecte is vandaag voor zendingswerk in Brazilië, waar theologe Nienke Pruiksma werkzaam is bij Comin, een organisatie die inheemse bevolkingsgroepen ondersteunt op allerlei gebied. Ook brengt zij de dialoog op gang tussen inheemsen en niet-inheemsen om zo elkaars cultuur en levensvisie beter te begrijpen.

 

KERKDIENSTEN NOVEMBER

11 nov.: Heilig Avondmaal

09.30 uur Ds. Dingena Hasper

18 nov.:

09.30 uur Ds. Dingena Hasper

19.00 uur Jeugddienst

Ds. Dingena Hasper

25 nov.: Eeuwigheidszondag

09.30 uur Ds. Dingena Hasper

02 dec.: 1e Advent

09.30 uur Ds. Dingena Hasper

 

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
do 25 oktober 2018 Soos 'Bliuw Warber'
za 3 november 2018 Oud Papier TOP'63 - VHK Spoketocht 2.0
zo 4 november 2018 Popgroep Flair
za 10 november 2018 TOP'63 - Waterpoort Boys

  Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

-----------------------------

 

Enquête Doarpsbelang/

Plan De Grachten over geluidshinder A7

(klik op de afbeelding)

 

Uitgelicht
Galerie De Ganzerik
Galerie De Ganzerik
Jachthaven "De Watervriend"
Jachthaven "De Watervriend"
Realisatie TTT software