Zoeken:
Sitemap Favorieten

U bent van harte welkom in de wekelijkse diensten van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen - Uitwellingerga, die iedere zondag om 09.30 uur gehouden worden.  Een maandelijks overzicht van de diensten vindt u hieronder.

 

 

Wilt u de diensten via internet beluisteren?  Klik daarvoor op www.kerkomroep.nl.

 

 

Zondag 7 april.: 6e Zondag 40-dagentijd

9.30 uur Mevr. L. Versluis, Oudemirdum

collecte(s) 1e  diaconie, KIA: Rwanda 25 jaar na de genocide 2e  kerk

 

Zondag 14 april: Palmpasen

9.30 uur Ds. Dingena Hasper, Oude- en Nieuwehorne

collecte(s) 1e  diaconie, SOS Kinderdorpen 2e  kerk

 

Donderdag 18 april: Heilig Avondmaal

19.30 uur Ds. A. Buijs, Sneek

collecte Werelddiaconaat

 

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag

19.30 uur Eigen invulling  Geen collecte

 

Zaterdag 20 april: Stille Zaterdag

21.00 uur Eigen Invulling Geen collecte

 

Zondag 21 april: Pasen: Bloemendienst

09.30 uur Ds. G.P.R. Pennekamp, Sneek

collecte(s) 1e  diaconie: Ronald Mac Donald Hoeve, Beetsterzwaag 2e  kerk

 

Zondag 28 april: Avonddienst.

19.30 uur Ds. P. Ros, Joure

collecte(s) 1e  diaconie, Light for the World 2e  kerk 3e   Onderhoudsfonds

 

Zondag 5 mei: Bevrijdingsdag

09.30 uur Mevr. J. de Schiffart – Spoelstra, Drachten.

collecte(s) 1e  diaconie, KIA Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië 2e  kerk

 

Autodienst: Jan Smit, 's avonds. 559054, overdag 0513-410605.

Kinderoppas: In principe is er geen oppas aanwezig. Als u oppas nodig heeft, kunt u tot zaterdagavond 20.00 uur bellen met Willemien Hoogland; 59515, Brecht Feenstra; 559924 of 06-41304733 of Berber Terpstra; 559994.

 

BIJ DE KERKDIENSTEN:

Zondag 7 april: In deze dienst laten de catechisanten zien op welke manier zij de Zeven Werken van Barmhartigheid hebben verwerkt in de catechisatie. De diaconale collecte is voor het 40-dagen project van Kerk in Actie en deze keer voor Rwanda 25 jaar na de genocide, en wel de organisatie Mwana Ukundwa, wat ‘geliefd kind’ betekent. Deze zet zich in voor h.i.v. kinderen.

Zondag 14 april: Palmpasen. Met een bekende voorganger en wel ds. Dingena Hasper, Palmpasen: dit betekend dat de kinderen weer Palmpasenstokken mogen maken. Al is de stok versierd en vrolijk, hij heeft de vorm van een kruis. De mensen heten Jezus hartelijk welkom in de stad, zijn vrolijk bij Zijn komst. Deze keer wordt er gecollecteerd voor SOS Kinderdorpen. Een veilig thuis binnen een liefdevolle familie: elk kind heeft er recht op!

Donderdag 18 april.:Witte Donderdag Op Witte Donderdag herdenkt de christelijke gemeenschap het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen nuttigde, een dag voordat hij op Golgotha zou worden gekruisigd. Ook wij vieren op deze avond het Heilig Avondmaal. Dan is de collecte voor het Werelddiaconaat.

Vrijdag 19 april.: Goede Vrijdag. Na het ’Hosanna’ van Palmpasen, klinkt vandaag het ‘Kruisig Hem’ Goede Vrijdag' wordt 'goed' genoemd omdat de christenen geloven dat Christus' vrijwillige dood betekende dat God zich om het menselijk lijden bekommerde en het zelf op zich nam. Er is geen predikant aanwezig in deze dienst, alles wordt gedaan door gemeenteleden en voorbereid door de liturgiecommissie. In deze dienst staan we stil bij de 7 kruiswoorden. De paaskaars wordt gedoofd en we verlaten in stilte de kerk.

Zaterdag 20 april.: Stille Zaterdag.  Ook deze dienst wordt gedaan door gemeenteleden en samengesteld door de liturgiecommissie. Tijdens de Paaswake wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht als teken van licht van Christus die is opgestaan uit de dood. We gedenken onze doop en belijdenis van geloof.

Zondag 21 april.: Paaszondag – Bloemendienst. Het thema van de dienst is: Pasen, een nieuw begin? Voorganger is vlootpredikant G.P.R. Pennekamp uit Sneek en medewerking wordt verleend door Klaas Nieuwenhuis, trompet en Pieter Hoekstra, orgel. Iedereen mag weer bloemen meenemen die na afloop van de dienst gebracht worden bij oudere, zieke en alleenstaande dorpsgenoten. Laten we er met elkaar een vrolijke dienst van maken omdat we mogen weten dat Jezus voor ons door de dood gegaan is en werkelijk is opgestaan.

Zondag 28 april.: Na de lijdensweek en de uitbundigheid van Pasen gaan we nu op naar Hemelvaart en Pinkster. Deze zondag is er allen een avonddienst, aanvang 19.30 uur. De eerste collecte is voor Light for the World. Light for the World werkt aan een wereld waarin mensen met een handicap een eerlijke kans krijgen op onderwijs en werk.

Zondag 5 mei: Bevrijdingsdag. We staan niet vaak stil bij het feit dat wij in vrede en vrijheid ons geloof mogen belijden. Heel veel mensen leven in oorlogsgebied of zijn op de vlucht voor haat en geweld. Een collecte voor Kerk zijn in oorlogstijd en dan met name Syrië is dan ook wel op z’n plaats.

 

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
do 25 april 2019 Passage ledenavond
vr 26 april 2019 Koningsnacht
za 4 mei 2019 Oud Papier TOP'63 - Nagele Dodenherdenking / Deadebetinking
za 18 mei 2019 TOP'63 - Sleat

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

 

Uitgelicht
Sanders polyesterwerk
Sanders polyesterwerk
Apotheken
Apotheken
Realisatie TTT software