Zoeken:
Sitemap Favorieten

U bent van harte welkom in de wekelijkse diensten van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen - Uitwellingerga, die iedere zondag om 09.30 uur gehouden worden.  Een maandelijks overzicht van de diensten vindt u hieronder.

 

 

Wilt u de diensten via internet beluisteren? 

Klik daarvoor op www.kerkomroep.nl.

 

 

KERKDIENSTEN: Let op: in de zomer varieren de aanvangstijden!!!

 

Zondag 10 juni Tentdienst  10.00 uur

Ds. Dingena Hasper

collecte(s) 1e Project Tadzjikistan 2e kerk t.b.v. de onkosten

 

Zondag 17 juni: 09.30 uur

Ds. R. Tuitman, Oosthem

collecte(s) 1e diaconie, KIA inloophuis als rustpunt 2e kerk

 

Zondag 24 juni. Heilig Avondmaal 09.30

Ds. J.G. Majoor, Sneek

collecte(s) Werelddiaconaat

 

Zondag 1 juli 09.30 uur

Ds. J. de Haan, St. Annaparochie

collecte(s) 1e diaconie, Cliniclowns 2e kerk, Jeugdwerk 3e Onderhoudsfonds

Kindernevendienst

 

Zondag 8 juli 11.00 uur

Ds. F. de Hoop, Hommert-Jutrijp

1e diaconie, Mercy Ships 2e kerk

 

 

BIJ DE KERKDIENSTEN:

Op 8 juni is er in de Johanneskerk de inzegening van het huwelijk van Corrie en Rommert Wijnia-Brouwer. Die dag is het in het hele dorp feest, want de dorpsfeesten zijn dan ook in volle gang.

Zondag 10 juni: Tentdienst. Ter afsluiting van de dorpsfeesten wordt de zondagsviering gehouden in de tent op het feestterrein. Het thema van zowel de dorpsfeesten als de dienst is: Sailing Clowns. Geen gemakkelijk onderwerp, maar de oecumenische commissie denkt dat ze hier op een goede manier handen en voeten aan gegeven heeft. We lezen het verhaal van de wonderbare visvangst uit Johannes 21. Kom en laat je verrassen!

Zondag 17 juni: In verband met vakantie van onze predikant, de eerstkomende weken een gastpredikant. Voor deze keer is dat een predikant uit de Ring, namelijk Ds. R. Tuitman uit Oosthem c.a.

Zondag 24 juni.: Heilig Avondmaal. Ook het Heilig Avondmaal is deze keer met een gastpredikant. Wie, in de voorbereiding op het Heilig Avondmaal, problemen ondervindt van persoonlijke aard kan contact opnemen met de wijkouderling.

Zondag 1 juli: Als het nieuwe jaar begint denk je dat het nog heel lang duurt voor het zomer is. Nu is de helft van het jaar alweer voorbij. Veel mensen zijn of gaan met vakantie om, hopelijk, uitgerust weer met zijn of haar werkzaamheden te beginnen. Op deze eerste zondag van juli gaat ds. J. de Haan uit St. Annaparochie voor.

Zondag 8 juli: Let op de gewijzigde aanvangstijd! We beginnen deze dienst om 11.00 uur! Voorganger is dan Ds. F. de Hoop uit Hommerts-Jutrijp. Nog één van de Ringpredikanten, net als op 17 juni.

Collectes:

Zondag 10 juni: Tadzjikistan. De oecumenische commissie heeft besloten de collecte tijdens de tentdienst te bestemmen voor het project in Tadzjikistan waar onze dorpsgenote Jeanet van Overhagen zich voor inzet. Gehandicapte kinderen daar kunnen blijven rekenen op hulp uit Fryslân. Jeanet van Overhagen richt zich op het opleiden van de lokale bevolking

Zondag 17 juni.: KIA inloophuis als rustpunt In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor deze mensen is een inloophuis een ontmoetingsplek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Waar even op adem gekomen kan worden.

Zondag 24 juni: Zo als gewoonlijk is de collecte voor het Werelddiaconaat.

Zondag 1 juli: De diaconale collecte is voor Cliniclowns.

CliniClowns, het goede doel voor zieke kinderen en mensen met dementie. We kunnen ze niet beter maken, wel kunnen we ze zich beter laten voelen. Help je mee?

Zondag 8 juli: Mercy Ships. Medische hulporganisatie Mercy Ships geeft de allerarmsten in Afrika gratis medische operaties en training d.m.v. een ziekenhuisschip.

 

KERKDIENSTEN IN JULI

Zondag 15 juli Afscheid groep 8 Kindernevendienst

10.00 uur Ds. Dingena Hasper

19.30 uur 1e Zomeravonddienst in Uitwellingerga

Ds. Dingena Hasper

 

Zondag 22 juli

09.30 uur Ds. Dingena Hasper

 

Zondag 29 juli 2e Zomeravonddienst in Uitwellingerga

19.30 uur Ds. Dingena Hasper

 

Zondag 5 aug

09.30 uur Ds. Dingena Hasper

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
ma 2 juli 2018 BHV cursus OVTT
vr 6 juli 2018 Voorstelling Zout West Livemuziek van MUGSHOT
za 7 juli 2018 Oud Papier Start Tsjerkepaad 2018
za 4 augustus 2018 Oud Papier

  Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

 

-----------------------------

 

    

 

 

 

Uitgelicht
Scheeps- en Jachtwerf H.J. Popma
Scheeps- en Jachtwerf H.J. Popma
Ardito // Rédito

Realisatie TTT software