Zoeken:
Sitemap Favorieten

 

Het kerblad van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen/ Uitwellingerga,
 't Tsjerkefinster, komt ca. 1 x per maand uit. Redactieadres: mail

 

Redactie:

Rie Branderhorst, tel. 559356, Greate Súdein 25, 
Esther Smit, tel. 559054 Greate Súdein 43,

Foekje Veldhuis, tel. 559034 De Bou 19,

Gertie de Boer, tel. 550225 Langebaen 2

 

 


 

U kunt uw kopij voor ‘t Tsjerkefinster mailen naar: kerkbladtopentwel@gmail.com LEVER UW KOPIJ OP TIJD IN, ANDERS BLIJFT HET LIGGEN TOT HET VOLGENDE NUMMER! 

Inleveren kopij:
De kopij voor het volgende Tsjerkefinster kunt u inleveren tot de laatste maandag van de maand bij Esther Smit, Greate Sudein 43, of bij Foekje Brouwer,

De Bou 19. Bij voorkeur via e-mail: kerkbladtopentwel@gmail.com


 

Deze maand uit het Tsjerkefinster:

MEDITATIE

MEDITATIE Een nieuw hart.

Met twee kinderen die 18 zijn geworden is het een onderwerp wat af en toe weer eens opkomt: donor worden. Uiteraard hoop je dat het nooit nodig zal zijn, noch aan de ontvangende kant noch aan de gevende kant, maar het blijft erg belangrijk om er goed over na te denken. Ik herinner mij nog goed dat wij jaren geleden te maken kregen met Marc, een jongetje van 5 jaar oud dat overleed door een ernstige hartkwaal; hij had tevergeefs op een nieuw hartje gewacht. Eén van onze kinderen, toen nog heel jong kwam kort daarna thuis met de vraag: de juf zegt dat God de mensen een nieuw hart wil geven. Maar waarom heeft God dan aan Marc geen nieuw hartje gegeven?

Sindsdien kijk ik toch een beetje anders naar teksten in de Bijbel die gaan over zo'n nieuw hart... De tijd rond Pinksteren is van oudsher een periode waarin veel gesproken wordt hierover. Een nieuw hart, een nieuw begin, een nieuw leven.

In Ezechiël 36:26 lezen we: Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.

Als we aan harten denken, dan denken we aan liefde: zoveel houdt God van ons, dat Hij onze harten weer in staat wil stellen tot liefde... Maar als je de woorden van Ezechiël verder leest, dan blijkt dat God dit niet zomaar doet. Hij doet het ook niet in de eerste plaats voor ons, maar voor zichzelf.

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn... dat zijn woorden van Jezus, door Mattheüs opgeschreven. Mensen leven naar wat hun hart hen ingeeft en daar worden ze ook aan herkend. In Ezechiëls tijd leefde Gods volk op een manier waardoor Gods goede Naam en eer ernstig werd beschadigd. Zoals het succes of de schande van kinderen toch ook invloed heeft op de reputatie van hun ouders zo is dat zeker ook met God en Zijn kinderen. Hoe vaak hebben niet mensen de kerk de rug toegekeerd omdat ze door kinderen van God liefdeloos waren behandeld? Vroomheid die slechts aan de buitenkant zit doet meer kwaad dan goed!

Juist daarom heeft Jezus plaats gemaakt voor de Geest; we kunnen heel veel van Jezus leren, maar Gods Geest werkt van binnenuit in ons hart en in ons leven. En alleen zo kunnen we Gods Naam de eer geven die Hij verdient, kinderen zijn die onze Vader eer aandoen. Dat hoeven geen grote dingen te zijn, zolang we leven vanuit dat nieuwe hart en met elkaar omgaan zoals ons hart ons ingeeft.

Mijn donorcodicil heb ik al zolang als ik me herinneren kan, na mijn dood mogen ze alles gebruiken om andere mensen te helpen. Maar zolang ik leef hoop ik dat de Geest van mij een levende donor wil maken van Gods liefde. Amen.

Ds. Dingena Hasper

 

Dominee aan de studie

DOMINEE AAN DE STUDIE

Wat is er veranderd, waardoor de kerk zo'n heel andere rol speelt in on-ze samenleving dan vroeger? Dat is één van de basisvragen waar we steeds weer mee bezig zijn. Waarom zaten vroeger de kerken vol? Waarom was het vroeger zo vanzelfsprekend, deel uitmaken van een kerkelijke gemeente, belijdenis doen? Dat gaat natuurlijk veel verder dan enkel: we hadden destijds niet zoveel afleiding, zoveel andere mo-gelijkheden om je vrije tijd te besteden…

Op 8 mei was Sander Wisse onze inleider; hij heeft zich verdiept in vra-gen rondom de macht van de kerk, de waarheidsclaim en de verlichting. De verlichting zorgde voor een enorme verandering in de benadering van wat waarheid is: om het heel simpel te zeggen, waarheid is datgene wat je bewijzen kunt. De wetenschap nam een grote vlucht en mensen waren steeds minder bereid om iets aan te nemen wat je niet met je zin-tuigen kon waarnemen of wetenschappelijk kunt bewijzen. En geloof is nou eenmaal iets waar je met meetinstrumenten niet zoveel mee kunt... Mensen ervaren natuurlijk wel wat geloof is, wat het betekent, de kracht die het geeft bijvoorbeeld, maar om dat voor anderen 'hard' te maken die zelf die ervaring (nog) niet hebben gehad is een ander verhaal. De laatste tijd komt er wel weer meer ruimte voor het leren geloven door persoonlijke ervaring; daarbij is het voor Christelijke gemeentes heel belangrijk dat ze ruimte geven voor nieuwe vormen en rituelen. We moeten Gods Geest niet teveel voor de voeten lopen!

Op 12 en 13 juni volgt nog een tweedaagse op de Eemlandhoeve. Daar-na worden we weer op 22 en 23 september verwacht; de 23e met de de-legatie uit de kerkenraad/gemeente. De 24e september is de Startzon-dag, dus dat wordt een intensief weekend!

 

UIT DE PASTORIE

 

Wat hebben we een prachtige dag beleefd, op 12 mei! Een prachtig bruidspaar, een stralende bruid en trotse bruidegom en een mooie dienst in Harlingen in de Baptistengemeente met veel vrolijke liederen en een heel gezellig feest daarna. Het was voor uw predikant plus echtgenoot het begin van onze vakantie; de eerste week samen met Diana, die alweer 10 maanden oud is (pa en ma gingen op huwelijksreis...). Ze kruipt, ze staat in de box en ze begint steeds meer te babbelen. Het is een vro-lijk meiske dat gelukkig ook goed kan slapen, wat voor opa en oma wel heel prettig was! We hebben een weekje doorgebracht in Overloon, noordoost Brabant, en daarna nog fijn van de zomer kunnen genieten in eigen tuin. Intussen is het werk weer begonnen, en dat is ook heel fijn, al zal het even duren voor de achterstand is ingewerkt.

We wensen u allen een zalige zomertijd! Een hartelijke groet van de pastoriebewoners.

 

IN MEMORIAM

 PIET HAAIMA

Op 23 april 2017 overleed onze broeder en dorpsgenoot Piet Haaima. Hij werd 69 jaar.

Pieter Theunis Haaima werd op 22 juli 1947 in Oostmahorn geboren als tweede kind en oudste zoon in het gezin van Jelle en Seaske Haaima – van der Woud. Na hem volgden nog 5 jongere broers en zussen. In Oostmahorn was het water overal, en Piet voelde zich er van kind af aan thuis.

Pas 15 was hij, toen hij ging werken op een sleepboot, en drie jaar later was hij kapitein. Het tekende Piet; een doortastend mens die ontzettend hard kon werken als hij iets wilde bereiken. Hij vond zijn weg wel, daarover hoefden zijn ouders zich geen zorgen te maken.

Eind jaren '60 kreeg hij tijdens het uitgaan kennis aan Tine Dijkstra; na een paar jaar verkering trouwden ze.

Piet had veel plezier in zijn werk; overal in Nederland werd hij ingezet, hij werkte bijvoorbeeld mee aan de Lauwerszeewerken. En ijsbreken, dat vond hij ook geweldig om te doen.

In 1972 werd dochter Wina geboren en toen zij twee jaar oud was verhuisde het gezin naar Burgum, waar Piet ging werken bij de provincie. Eerst als allround schipper, na zeven jaar kreeg hij de baan van Bakenmeester Fryslân aangeboden. Daarvoor verhuisden ze opnieuw, nu naar Twellegea, in 1981. Bakenmeester, dat deed Piet niet alleen, dat wás hij, tot zijn pensioen. De vrijheid, op het water, de verantwoordelijkheid voor betonning en verlichting overal, meewerken met festiviteiten zoals het Skûtsjesilen, Piet kende de Friese wateren zoals weinig andere mensen.

Maar hoewel hij zijn werk met plezier en veel inzet deed was dat zeker niet het enige in zijn leven; zijn gezin stond altijd bovenaan, en thuis was hij altijd bezig; met klussen, vis roken, modelbootjes bouwen. Hij was gek op dieren, vooral honden.

Maar het water was zijn element. Het zeilschip Brizo, met name de tweede, een Dehler 28 heeft hen veel mooie tochtjes en vakanties bezorgd.

Piet was een gelovig mens; hij herkende zijn Schepper in wind en water, in de mensen om zich heen en het gaf hem rust en vertrouwen. Hoe druk het ook was, hoeveel zorgen ook, Piet bleef altijd rustig, in vertrouwen op zijn Bron van licht en liefde. Piet was iemand op wie je bouwen kon, iemand die van aanpakken wist, in oplossingen dacht en niet in problemen.

Toen hij ziek werd en het bovendien al snel duidelijk werd hoe ernstig is hij op zijn eigen manier de strijd aangegaan. Hij deed wat gedaan kon

worden, hoe zwaar het ook was, maar tegelijk kon hij ook aanvaarden wat niet gedaan kon worden. De opeenvolgende slechte berichten waren zwaar voor hem en zijn dierbaren, maar Piet bleef zichzelf, door alles heen; een bewonderenswaardig rustig en tevreden mens. Hij wist dat God hem en zijn gezin dragen zou.

Op 29 april hebben we hem herdacht, met woorden uit psalm 119: 105; Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. De Heer heeft hem thuisgebracht; zijn weg hier met ons is voorbij.

Zijn vrouw en dochter en allen die hem dierbaar waren bidden wij toe, dat God ook hen dragen mag in deze moeilijke tijd.

Ds Dingena Hasper

Advertenties

Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden
Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 1 juli 2017 Oud Papier
za 15 juli 2017 Paling roken / Slibtong bakken
di 18 juli 2017 Musical Groep 8
za 5 augustus 2017 Oud Papier
za 2 september 2017 Oud Papier
za 9 september 2017 ZOU over zee
Uitgelicht
Dwers troch it lekken
Dwers troch it lekken
School
School
Realisatie TTT software