Zoeken:
Sitemap Favorieten

 

Het kerblad van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen/ Uitwellingerga,
 't Tsjerkefinster, komt ca. 1 x per maand uit. Redactieadres: mail

 

Redactie:

Rie Branderhorst, tel. 559356, Greate Súdein 25, 
Esther Smit, tel. 559054 Greate Súdein 43,

Foekje Veldhuis, tel. 559034 De Bou 19,

Gertie de Boer, tel. 550225 Langebaen 2

 

 


 

U kunt uw kopij voor ‘t Tsjerkefinster mailen naar: kerkbladtopentwel@gmail.com LEVER UW KOPIJ OP TIJD IN, ANDERS BLIJFT HET LIGGEN TOT HET VOLGENDE NUMMER! 

Inleveren kopij:
De kopij voor het volgende Tsjerkefinster kunt u inleveren tot de laatste maandag van de maand bij Esther Smit, Greate Sudein 43, of bij Foekje Brouwer,

De Bou 19. Bij voorkeur via e-mail: kerkbladtopentwel@gmail.com


 

Deze maand uit het Tsjerkefinster:

 

MEDITATIE

Meditatie. God wordt mens.

Het is een wonderlijke gedachte, dat de Schepper van alles wat is geboren wordt als een kwetsbaar klein kindje in deze wereld. Het had zomaar mis kunnen gaan. De beelden van de jaaroverzichten laten dat duidelijk zien: hoeveel kinderen zijn er alleen al dit jaar gestorven door geweld, ongelukken, honger en wat al niet meer? De kindermoord van Bethlehem, het had zomaar verkeerd kunnen gaan. De wereld is geen veilige plek om als baby geboren te worden. Was het niet wijzer geweest om naar de wereld te komen als volwassen mens, liefst met al een beetje invloed? Dan had Hij vanaf het begin ook een breder publiek aangesproken waarschijnlijk.

Toch is dat niet waar God voor gekozen heeft. In de Hebreeën brief (hst 2) legt Paulus het zó uit: Jezus moest in álles gelijk worden aan de mensen om zo een betrouwbare bemiddelaar te kunnen zijn. Niet boven de mensen staan maar werkelijk één van hen worden. Het feit dat het zomaar mis had kunnen gaan, dat is deel van de bedoeling. Hij kwam om alles met ons te delen, ons mensenleven, de moeiten die daar bij horen, pijn, maar ook afwijzing, eenzaamheid, twijfel en zelfs de dood.

Tijdens de Gemeentegesprekken waar ik bij mocht zijn de afgelopen periode realiseerde ik me hoe belangrijk dat zou blijken te zijn. Wij durven op Hem te rekenen omdat Hij begrijpt wat wij doormaken. Hij geeft Petrus het zelfvertrouwen om op de golven te stappen en wijst hem niet af als hij al snel daarna al dat vertrouwen weer verliest. Hij kent onze onmacht over het grote leed dat mensen elkaar aan doen. Hij is dichtbij als we ons eenzaam voelen, geeft troost als we verdrietig zijn. Maar ook in onze boosheid om het onrecht in de wereld weten we ons gesteund door Zijn boosheid, waarmee Hij het tempelplein schoonveegt. Door naar deze wereld te komen heeft Jezus werkelijk de brug geslagen tussen God en mensen.

Maar dat is niet het hele verhaal van Kerst. Dat is pas het begin. Die brug is niet gemaakt voor éénrichtingsverkeer. In Jezus is God zo dicht mogelijk bij ons gekomen, met de bedoeling dat wij zo dicht mogelijk naar Hem toe willen komen. Doe als God, word mens! Hij weet wie wij zijn, waar we vandaan komen, maar Hij wil ons ook laten zien waartoe we bedoeld zijn, waar we naartoe mogen gaan. Als mens én als mensheid.

Wij mogen van Hem leren hoe God ons heeft bedoeld, ons aan Hem optrekken.

Het Licht is in de wereld gekomen, met de bedoeling om ons allemaal tot Lichtdragers te maken en zo de hele wereld lichter te maken. Laten we daar deze Adventstijd mee aan de slag gaan. Een paar voorzichtige stapjes zetten op die brug die Jezus is. God is in Jezus mens geworden. Kunnen wij dan een beetje op Jezus gaan lijken?

Dingena Hasper

 

 

 

UIT DE PASTORIE

UIT DE PASTORIE

Het waren hele spannende weken, in deze novembermaand, zeker voor zijn moeder, maar op 27 november is hij eindelijk geboren: onze kleinzoon Boyd Dion Dotinga. Bij zijn geboorte om half vier 's ochtends woog hij 4160 gram en was hij 51 cm lang. Een wolk van een baby en het gaat uitstekend met hem en met zijn moeder Annelieke. Vader Tim en grote zus Diana zijn ook heel blij en trots op de nieuwe aanwinst. Het duurde even voor Diana Boyd kon zeggen (het bleef een tijdje 'Doyd') maar ook dat is gelukt. We zijn onze God zó dankbaar dat het allemaal zo goed is gegaan!

Nu kunnen we ons echt gaan richten op december, met alle bijzondere diensten en tussendoor het afscheid nemen. De laatste keer... het is al heel wat keertjes langsgekomen en het zit er nog niet op. En voor wie zich 'meester Joost' nog herinnert: onze Joost heeft zijn propedeuse PABO
binnen en het gaat heel goed met zijn studie. Het leven gaat door.

 

Een hartelijke groet, ook van Christ vanuit de pastorie!

 

In Memoriam: Jan Aldert Nooitgedagt

Op 15 november 2018 overleed, 7 maanden na zijn geliefde Pietje, onze broeder en dorpsgenoot Jan Aldert Nooitgedagt. Hij werd 81 jaar.

Op 16 januari 1937 werd Jan geboren, als derde zoon in een gezin dat zes jongens zou tellen. Een warm nest, waar hij volop kwajongensstreken kon uithalen en altijd iemand had om mee op te trekken. Jan was erg ondernemend, hij was graag buiten, zeilen of schaatsen en de natuur in. School hoefde van hem niet zo, hij leerde liever in de praktijk. Op zijn veertiende mocht hij komen werken in de zaak van zijn vader Hantje en vanaf dat moment werd Jan de zakenman die hij zijn hele werkzame leven zou blijven.

Toen hij 18 was leerde hij Pietje kennen en zij zou voor hem de eerste de beste blijven. Ze trouwden in 1960 en woonden eerst in bij zijn ouders. Na een jaar konden ze een huis kopen aan de Worp Tjaardastraat. Groot verdriet was er toen hun eerste kindje maar drie dagen mocht leven. Ze kregen daarna nog twee kinderen, Hans en Saskia, die opgroeiden in een warm en gezellig typisch middenstandsgezin, zoals Hans het beschreef, niet kletsen maar poetsen. Iedereen hielp mee naar vermogen, vader Jan verdiende de bôle, moeke Pietje deed de administratie en hand- en spandiensten en de kinderen brachten bestellingen rond na schooltijd.

Er werd altijd veel gelachen thuis. Hoogtepunt van het jaar was de vakantie, twee weken helemaal vrij en dan op reis. Jan genoot van die weken en kwam dan helemaal tot rust.

Toen Jan 60 werd verkochten Jan en Pietje de winkel om te gaan genieten van een rustige 'oude' dag. En zo rustig zou het ook niet worden, ze gingen geregeld op stap en Jan ging biljarten en zingen bij het Shantikoor, de Top en Twel Sjongers. De boot was er natuurlijk en, nog belangrijker, de kleinkinders, Jan was inmiddels de trotse opa geworden van Mark, Janine, Darian, Marijn, Martijn en Nicole.

Toen in 2013 Pietje een hersenbloeding kreeg veranderde alles. Ze krabbelde er wel weer bovenop, maar ze werd nooit meer de oude. In de jaren die volgden waren er goede en minder goede tijden, zelfs momenten van afscheid nemen, maar ze kreeg er steeds opnieuw weer tijd bij. Vier, bijna vijf jaren werden het, die Jan en Pietje en hun kinderen niet hadden willen missen maar die wel hun tol eisten van Jan. Na haar overlijden kon hij maar moeilijk zijn draai vinden, ondanks de goede zorgen van zijn kinderen en schoonzuster Annie, en de vele vrienden en kennissen die hem opzochten. Het was niet meer hetzelfde voor hem. Lichamelijk ging het ook slecht. Zijn nieren waren zover achteruit gegaan dat een verkoudheid voldoende was om het broze evenwicht te verstoren. Toen hij begin november werd opgenomen in het ziekenhuis werd al gauw duidelijk: dit komt niet goed. Het ging nog sneller dan verwacht, slechts twee dagen nadat hij in het hospice was opgenomen stierf hij.

Jan zelf had er vrede mee. Hij had een goed leven gehad, een lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen en hij had mooie reizen gemaakt. Op 21 november namen we afscheid van hem in de kerk in Oppenhuizen en in het crematorium in Sneek. Met de traditionele Farewell Shanti en hoopvolle woorden uit Openbaring 21: God zal alle tranen uit hun ogen wissen en de dood zal niet meer zijn. Hij moest de mensen van wie hij hield loslaten om te gaan naar hen van wie hij gehouden heeft. “Bist der no al Jan? Wat gezellig!”. Vaya Con Dios, Jan.

We wensen de kinderen en kleinkinderen troost en kracht toe in deze voor hen toch al zo moeilijke tijd.

Ds Dingena Hasper

 

 

 

Dagboek / weekkalender

In Top en Twel is het een goede gewoonte dat alle ouderen van Top en Twel voor de Kerstdagen een tas krijgen met o.a. een dagboekje. In Hallum waar wij gewoond hebben en nu nog een dochter woont, worden weekkalenders gemaakt. Aan alle inwoners (jong en oud – kerkelijk meelevend of niet) wordt gevraagd een bijdrage te leveren voor deze kalender. Wij krijgen deze kalender ook. Het stukje voor week 42 willen we graag met jullie delen:

Voor heel veel mensen is het helaas zo herkenbaar. Je krijgt na een onderzoek in het ziekenhuis een ongunstige uitslag, of je

moet afscheid nemen van een dierbare. Dan staat de wereld op dat moment voor jouw stil, je kunt niet begrijpen dat er mensen zijn die dan nog gewoon kunnen lachen en doorgaan met hun leven. Ook wij hebben die momenten meegemaakt. Op zulke momenten heb je geen woorden, dan val je stil. En dan ervaar je wat geloof voor jou betekent. Je kunt bidden om kracht en dan voel je dat je er niet al-leen voor staat, je voelt die arm om je schouder.

Die ervaring treft ons ook zo in de woorden van het liedje van Van Dik Hout "Stil in mij".

Als wij dat op de radio horen, zetten we hem altijd even wat harder:

"Het is zo stil in mij ik heb nergens woorden voor

Het is zo stil in mij en de wereld draait maar door

En het is zo stil in mij ik heb nergens woorden voor

Het is zo stil in mij".

Boukje Schraa

 

 

OPROEP:

Voor volgend jaar zoeken we een nieuw thema voor de kerstboom. Hebt u een goed idee, neem dan contact op met Afke: 0612387054.

 

 

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
wo 19 december 2018 Kerstwandeling school/kerk
do 20 december 2018 Soos 'Bliuw Warber'
za 22 december 2018 Kerstconcert Meraintrio Foute Kersttruienfeest
za 29 december 2018 Inzamelen gft afval / legen groene container
za 5 januari 2019 Oud Papier

'Belevingsboek Voel, Deel en Beleef' nu te koop bij de Superrr.

 

-----------------------------

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

-----------------------------

 

Uitgelicht
Fûgelwacht

Kommer en Kwel
Kommer en Kwel
Realisatie TTT software