Zoeken:
Sitemap Favorieten

 

Het kerblad van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen/ Uitwellingerga,
 't Tsjerkefinster, komt ca. 1 x per maand uit. Redactieadres: mail

 

Redactie:

Rie Branderhorst, tel. 559356, Greate Súdein 25, 
Esther Smit, tel. 559054 Greate Súdein 43,

Foekje Veldhuis, tel. 559034 De Bou 19,

Gertie de Boer, tel. 550225 Langebaen 2

 

 


 

U kunt uw kopij voor ‘t Tsjerkefinster mailen naar: kerkbladtopentwel@gmail.com LEVER UW KOPIJ OP TIJD IN, ANDERS BLIJFT HET LIGGEN TOT HET VOLGENDE NUMMER! 

Inleveren kopij:
De kopij voor het volgende Tsjerkefinster kunt u inleveren tot de laatste maandag van de maand bij Esther Smit, Greate Sudein 43, of bij Foekje Brouwer,

De Bou 19. Bij voorkeur via e-mail: kerkbladtopentwel@gmail.com


 

Deze maand uit het Tsjerkefinster:

 

MEDITATIE

MEDITATIE
Vruchten.

Het is weer het seizoen van de oogst, de vruchten van het veld. In de kerk hebben we al heel veel gezien van de opbrengst van het Sprútsje, pompoenen, bloemen en heel veel groente waar velen van ons al van hebben mogen genieten. Klein gezaaid, met liefde opgekweekt, steeds weer beschermd tegen droogte en onkruid en nu kunnen we er van genieten.

Dit beeld wordt in de Bijbel vaak gebruikt als het gaat over hoe we ons kunnen ontwikkelen als Christenmensen. De vruchten van de Geest, noemt Paulus ze in de Galatenbrief 5:22. De oogst waar we als gemeente op mogen rekenen als we zaaien, met liefde verzorgen en voeden en proberen onkruid tegen te gaan.

In de Bijbel in gewone Taal staat het heel direct. Mensen die zich laten leiden door de heilige Geest, leven heel anders. Zij houden van elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in Christus. Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed.  Dat willen we allemaal wel. Wat zou de wereld er prachtig uitzien als iedereen op die manier leefde. Maar zo zit de wereld niet in elkaar. Ook al doe je nog zo je best, je komt altijd weer mensen tegen die misbruik maken van jouw goede bedoelingen. Mensen die je achter je rug om belachelijk maken of dingen tegen je zeggen die pijn doen. Zogenaamde vrienden die jou laten vallen als jij hén een keertje nodig hebt. En daar ga je dan, met je goede gedrag. Een droom, een illusie, maar niet te doen, niet in de echte wereld?

Ik denk dat het heel belangrijk is om in dit alles nooit uit het oog te verliezen dat al deze mooie dingen niet het zaad zijn, maar de vruchten. Het ís allemaal in Paulus' beschrijving al het resultaat van de zorg, de liefde, licht en water dat de Geest ons heeft gegeven. De liefde die we aan elkaar geven hebben we eerst zelf gekregen. De blijdschap en de vrede, geduld en goedheid, het zijn allemaal dingen die we eerst zelf hebben ontvangen van Hem, die ons accepteert zoals we zijn, ook als we de nodige steekjes laten vallen, verkeerde keuzes hebben gemaakt, niet bepaald die volmaakte mensen zijn geweest die we hadden moeten zijn. Als we dat ontdekken en laten bezinken, dan ontdekken we ook een bron van liefde, vrede en vriendelijkheid die óns voedt. Een bron die ons de kracht wil geven om de hardheid van de wereld met zachtheid tegemoet te treden. In de brief aan de Filippenzen (hst 4:5) zegt Paulus: Laat de wereld jullie kennen als vriendelijke mensen. Op die manier kunnen we als gemeente verschil maken in deze wereld. Hoe gaan wij met elkaar en met anderen om? Zo worden uit die vruchten weer zaden gewonnen, die weer opnieuw mogen uitgroeien tot vruchten. Een vruchtbare herfst gewenst!

Ds Dingena Hasper.

 

 

UIT DE PASTORIE

Nu het seizoen een beetje op gang begint te komen beginnen we ons ook wat voor te bereiden op het komende afscheid en de nieuwe start in een nieuwe gemeente, met alles wat daar bij komt. Elke keer is dat een heel geregel, nieuwe planningen maken, voorbereiden van een verhuizing en nu komt daar het zoeken naar woonruimte voor de jongste bovenop; hij wil heel graag in (de buurt van) Sneek blijven wonen, maar woonruimte is niet eenvoudig te vinden! Sneek is een geliefde woonplaats, hebben we ontdekt. Verder bereiden we ons voor op de komst van het tweede kleinkind, voor moeder Annelieke wordt het nu echt zwaarder, dus Diana komt af en toe een nachtje logeren om haar moeder een rustige nacht te geven. En daar hebben opa en oma helemaal geen bezwaar tegen! Voor het overige is het eigenlijk een hele rustige tijd. Mooie herfstdagen, de blaadjes beginnen te kleuren en het wordt binnen steeds knusser. De tijd van het oankrûperswaar komt er aan. Een hartelijke groet van ons beiden!

 

Startzondag 16 september 2018 “Wat goed is, blijft hangen”

 

Goede nacht zonder dak

Voor de kerkdienst waren onze kanjers, bikkels en doorzetters al vroeg uit de veren. Of beter gezegd uit de dozen, de containers en geïmproviseerde tenten. Met Sarah van Netten en Ruurd Veldhuis als wachters. Niet echt koud. Een huiselijk warm bedje mis je wel. Twee uurtjes slapen was een luxe. Met elkaar babbelen bij het kampvuur heeft wel wat. Dat verbindt, vooral als je elkaar in leeftijd maar oppervlakkig kent.

 

Ein gutes gespräch

De kerk was vol, plaats voor iedereen. Vier Duitse gasten incluis. We werden opgewarmd met het thema: ‘Een goed gesprek’. Verwijzend naar Marcus 8:27-33. Met beeld en geluid in drie talen werd de basis gelegd voor onderling contact.

De jeugd mocht in groepjes een puzzel oplossen. Natuurlijk werd de opbrengst van de nacht zonder dak op zwerfkarton bekend gemaakt. Niet te geloven: bijna 1000 euro. Daar kwam de collecte nog bij.

Egon en Inge Isensee en Wilfried en Sybille Henschel deden ons een Duitse bijbel cadeau. Een nieuwe vertaling van de Luther bijbel. Vorig jaar kreeg onze Partnergemeente Zieko e.o. een Nederlandse bijbel en een Fryske bibel. De cirkel is rond, Gods woord kent geen taalgrenzen. Dat werd door Egon beklemtoond in onze eigen taal. Respect!

Ds. Dingena gaf uitleg aan het thema. In de ontmoeting vinden we elkaar als samenleving in een goed gesprek. Niet in wat ons scheidt maar wat ons bindt.

De organisatie van het Startweekend lag in handen van Tineke Dijkstra, Brecht Feenstra, Femke Leenstra en duizendpoot Siebe Deinum. Die hadden maar liefst 15 groepen op papier gezet en er konden meer bij. Tenslotte, jong en oud welgeteld meer dan 120 deelnemers. Bijna allemaal op de fiets. Opdrachtenveloppen op nummer waren te vinden bij Bakker Tjalsma, slagerij De Jager en bij het kunstwerk ‘De drie reuzen’. Trappen en puzzelen was de boodschap.

Na het Sprútsje en de Skou waren de meesten op het verkeerde been gezet. Niet boerderij Feenstra maar Quiltboerderij De Ganzerik was de bestemming.

Franke en kompanen hadden daar de tenten opgezet. De koffie liep door, de thee was binnen handbereik. Heerlijke koek of cake er bij, van heel Top & Twel bakt. Hoe goed kan het zijn. Op de fiets en al scharrelend op de Leijepoel leerden jong en oud elkaar beter kennen.

 

Een goed gesprek

De Duitse vrienden genoten van het grote gezelschap, de verhalen en enthousiaste ervaringen in het Lutherjaar. De Partnergemeente die ons in de watten legde.

Dominee Dingena had een bijbelquiz in elkaar gedraaid. Die loog er niet om. Met de kaarten groen en rood moest je kleur bekennen, door in je geheugen te graaien naar de goede antwoorden. De conclusie was al vrij snel gerechtvaardigd, dat de parate kennis van Dingena uit de bijbel was gebladerd en dat het gokelement bij de aanwezigen groter was dan bij Holland Casino. Bij de winnaars werd er zelfs op gegokt, dat het quizpubliek zou denken dat ze het allemaal wel wisten.

In twee kampen met de groepen deelnemers gingen we spelletjes doen. Creatieve, Hollandse spelletjes. Ouderen met inzicht en jongeren met handigheid sprokkelden fanatiek de punten bij elkaar. Dat er werd gesjoemeld met rekenvaardigheid mocht de pret niet drukken. De lol was nog lang niet over, toen ons volkje zich al lang en breed opstelde voor de barbecue. Daar was meer dan genoeg voor iedereen. Eten, drinken prima verzorgd allemaal.

Het was echt een dag dat de zon ons toelachte. De natuur ons vertederde. De gastvrijheid van Theo en Marina ons omarmde. Ons hart en ziel werden verwarmd door zoveel eensgezindheid en saamhorigheid. Een geweldige start.

Dat de hulde meermalen en op vele wijzen werd uitgestort over de organisatie was meer dan terecht. Daar betrekken we ook de stille werkers bij, die zo zoetjes aan een vast kern vormen bij het welslagen van het startweekend.

 

Ids K.

 

 

 

Biddende gemeente 2018

In het decembernummer van het Tsjerkefinster schreven we over het gebedsuur dat één keer per twee weken in it Lokaal gehouden werd.
Tetsje de Jager, Sief Bekking en Corrie van der Zee vinden bidden en danken nog steeds belangrijk, maar willen dat graag verder thuis doen.
We zouden het mooi vinden als er een nieuwe gebedsgroep komt, want  we blijven vertrouwen dat God onze beden hoort en dat Hij er op Zijn tijd wat mee zal doen.

Ook in de tijd dat onze gemeente vacant is, blijft gebed nodig, doet u/jij mee ?

 

NIEUW!!  Club Schrijfgalerie  NIEUW!!

Schrijfgalerie begint met een nieuw onbeschreven blad. Geen cursusachtige galerie-samenstelling maar een schrijfclub van schrijflustigen. Initiatiefnemers Marina Verboom en Ids Kuindersma zorgen voor onderwerpen en alles wat er mee samen hangt. Leuke onderwerpen, tips en trucs.  Dat is het. Kiezen van een eigen pad in verhalen en gedichten. We houden rekening met wensen vanuit de club. Want schrijven is leven en leven is schrijven. Het echte leven speelt zich af tussen de kaften van boeken en schrijfmappen. Dus leef en laat je leven. De club schrijft met elkaar en luistert naar elkaar. Dat leverde in de afgelopen jaren een aaneenschakeling van verrassingen op. Zelfontdekking in schrijven was de grootste.

Er is geen druk, er is wel openheid, absolute vrijheid en er is altijd waardering voor elkaar. Niveau-bla-bla is onbelangrijk, al doende leren we allemaal. Er is plaats voor iedereen. De kostendrempel is verlaagd. Je wordt geen lid maar deelnemer. Club Schrijfgalerie

Wanneer: tweede zaterdag van elke maand, van 10.00 tot ca. 11.30.

(van 13 oktober 2018 t/m laatste maand van de wintertijd).

Plaats: Quiltgalerie De Ganzerik, fam. Verboom, Lijepoel 2, 8625 HT Oppenhuizen. Afslag Industrieterrein Uitwellingerga.

Kosten: slechts € 5,00 per keer. (Bedrag komt geheel ten goede aan behoeften clubdeelnemers). Inlichtingen/Opgaven: Marina Verboom 559618, Ids Kuindersma 559757. info@galeriedeganzerik.nl of
idsger@xs4all.nl

 

BIJBELZONDAG

Bijbelzondag is dé zondag om stil te staan bij dat bijzondere en door God zelf geïnspireerde Boek: de Bijbel! Op zondag 28 oktober wordt in veel kerken extra aandacht gegeven aan de Bijbel. Dit jaar is het thema: ‘met andere ogen’. Kijk eens met andere ogen naar de Bijbel, is eigenlijk de boodschap. Kijk eens, zoals je dat nog niet eerder deed. Er is nog zoveel te ontdekken in het Woord van God! Een aantal voorgangers gaat op die zondag preken over de genezing van Bartimeüs (Marcus 10:46-52). De blinde bedelaar riep uit alle macht om ontferming en Jezus genas hem!

 

Als Bijbelvereniging krijgen wij vele duizenden verzoeken per jaar om een Bijbel: een Nieuw Testament, een volledige Bijbel, een Bijbels boekje voor ouderen, een jeugdbijbel, een kinderbijbel, een Groot Letter Bijbel. De grote belangstelling voor Bijbels heeft o.a. te maken met het feit dat we Bijbels in meer dan 70 talen op voorraad hebben. In totaal mochten we vorig jaar bijna 108.000 Bijbels verspreiden. In de eerste 8 maanden van 2018 waren het al weer ruim 75.000 exemplaren!

Het is ronduit bemoedigend dat er zóveel vraag is naar het Woord van God. Dat er zóveel mensen ‘met andere ogen’ willen kijken naar het Evangelie. Dat zóveel mensen verlegen zijn om ontferming van Jezus Christus! Hij gaf Zijn leven, zodat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft!

Doordat er zoveel Bijbels worden aangevraagd staan we wel voor een uitdaging. Want in principe verspreiden we al onze Bijbeluitgaven gratis. Het is daarom steeds weer ‘spannend’ of er voldoende giften worden ontvangen om dit werk in deze omvang te kunnen blijven doen. Help u alstublieft mee met uw gebed en met uw gift? Bij voorbaat geweldig bedankt! Het IBAN van de Bijbelvereniging is: NL66 INGB 0000 5398 98. Alle Bijbeluitgaven kunt u vinden en bestellen via: www.bijbelvereniging.nl

 

 

 

OPROEP:

Voor volgend jaar zoeken we een nieuw thema voor de kerstboom. Hebt u een goed idee, neem dan contact op met Afke: 0612387054.

 

 

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
do 25 oktober 2018 Soos 'Bliuw Warber'
za 3 november 2018 Oud Papier TOP'63 - VHK Spoketocht 2.0
zo 4 november 2018 Popgroep Flair
za 10 november 2018 TOP'63 - Waterpoort Boys

  Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

-----------------------------

 

Enquête Doarpsbelang/

Plan De Grachten over geluidshinder A7

(klik op de afbeelding)

 

Uitgelicht
Galerie De Ganzerik
Galerie De Ganzerik
Jachthaven "De Watervriend"
Jachthaven "De Watervriend"
Realisatie TTT software