Zoeken:
Sitemap Favorieten

 

Het kerblad van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen/ Uitwellingerga,
 't Tsjerkefinster, komt ca. 1 x per maand uit. Redactieadres: mail

 

Redactie:

Rie Branderhorst, tel. 559356, Greate Súdein 25, 
Esther Smit, tel. 559054 Greate Súdein 43,

Foekje Veldhuis, tel. 559034 De Bou 19,

Gertie de Boer, tel. 550225 Langebaen 2

 

 


 

U kunt uw kopij voor ‘t Tsjerkefinster mailen naar: kerkbladtopentwel@gmail.com LEVER UW KOPIJ OP TIJD IN, ANDERS BLIJFT HET LIGGEN TOT HET VOLGENDE NUMMER! 

Inleveren kopij:
De kopij voor het volgende Tsjerkefinster kunt u inleveren tot de laatste maandag van de maand bij Esther Smit, Greate Sudein 43, of bij Foekje Brouwer,

De Bou 19. Bij voorkeur via e-mail: kerkbladtopentwel@gmail.com


 

Deze maand uit het Tsjerkefinster:

 

 

 

Meditatie: Wat we gaan meemaken in 2020

 

Deze kerst had het (zoals ze zichzelf noemen) muzikaal-absurdistische cabaretduo Yentl en de Boer een grappig kerstliedje gemaakt. Zoek het maar op via internet, het heet ‘Wat we aten met kerst’ en gaat over de feestdagen waar je nog lang van kan nagenieten, al is het dan wel met restjes en slappe aftreksels van het origineel. Het eindigt met de mooie conclusie dat we na al die wonderlijke glitter en glamour dagen gewoon zin hebben in een normale dag, met een normale boterham. Rust, reinheid, regelmaat. Gewoon omdat het weer kan! Ik vind Yentl en de Boer een grappig duo, mooie stemmen en aparte teksten.

 

Het lied ‘Wat we aten met kerst’ deed me denken aan een ander, lekker in het gehoor liggend, lied (uit 2018) van hen: ‘Meemaken of niet’. Het begint met deze woorden: “Gaan we het nog meemaken of niet? Gaan we het nog meemaken of niet? Het ligt niet in de lijn der verwachting. Het moet raar lopen. ‘k Maak het niet meer mee. Hoe ouder ik word, hoe langer de lijst van dingen die niet meer kunnen zijn.” Luister het maar eens via YouTube met een passende videoclip erbij. Gewoon een luchtig, grappig en raak liedje dat mooi past bij de Nieuwjaars gedachte met alle goede voornemens die we onszelf opleggen en de lijst met verwachtingen die we (on)uitgesproken hebben klaarliggen. 2020: een nieuw jaar, nieuwe kansen.

 

Maar we moeten ook realistisch zijn. Want een groot deel van onze bucketlist zal niet in 2020 vervuld worden. Het nieuwe jaar zal misschien ook niet heel veel andere dingen brengen, dan wij al gehad hebben. Misschien wordt een conflict op de éne plek opgelost en zien wij op een andere plaats dat er een oorlog wordt gestart. Er zal verdriet zijn, maar er zullen ook feesten worden gevierd. Zo vol als het leven in al zijn facetten, zo zal ook dit nieuwe jaar zijn.

 

Wat we gaan meemaken in 2020? De beide dames Yentl en de Boer zijn in verwachting. Die hebben dus iets heel moois om naar uit te kijken. U vast ook. En als het geen groot ‘life-event’ is van uzelf of een dierbare om u heen, dan is het vast iets kleins, iets alledaags, iets wat niet op een bucketlist staat, maar in wezen net zo wonderlijk mooi en schoon kan zijn.

 

Ondanks – of beter gezegd dankzij – alles wat niet nieuw en verrassend is, wat we niet gaan meemaken in 2020: wens ik u mooie momenten van geluk toe! Dat u ze maar veel mag meemaken.

 

ds. Nicolle Pronk

 

18 januari – 2 februari 2020 Kerkbalans 2020:  Geef voor je kerk

 

“De kerk is een warme plek waar je God en elkaar kunt ontmoeten”

Ieder jaar, als wij u benaderen voor de actie Kerkbalans, wordt u uitgenodigd om na te denken over de vraag wat de kerk u waard is. Hebt u de kerk nodig om te blijven geloven? Is geloven zonder de geloofsgemeenschap voor u moeilijk, en wordt u gesterkt door het wekelijks bezoeken van de eredienst?

Is de kerk voor u een ontmoetingsplek om samen te bidden en te vieren? Of komt u niet zo vaak in de kerk maar vindt u het toch belangrijk dat de plaatselijke gemeente er is, voor belangrijke momenten in uw leven als doop, huwelijk of rouw, of gewoon, dat het een goed gevoel is dat de gemeente er is? Of misschien is de kerk voor u wel een spiritueel centrum waar ook buiten de eredienst allerlei initiatieven worden ontwikkeld op het gebied van toerusting, zingeving, muziek…….

“De kerk is een waarde die niet in geld is uit te drukken, maar die niet zonder geld kan bestaan”.

Omstreeks 18 januari valt de brief met informatie over Kerkbalans en een in te vullen formulier bij u op de mat. Het ingevulde formulier wordt bij u opgehaald. Zorgt u ervoor dat het klaarligt, zodat degene doe het formulier ophaalt niet meerdere keren langs hoeft te komen!!

Het College van Kerkrentmeesters

 

De Elisabeth Bode viert in 2020 haar 90-jarig bestaan

 

Al heel veel jaren wordt door vrijwilligers de Elisabeth Bode in onze dorpen bezorgd. Om dit blad te blijven bezorgen, en de prijs laag te houden, zou het fijn zijn als er abonnees bij zouden komen.

De Elisabeth verschijnt 23 keer per jaar. Door een collectief abonnement betaalt u slechts € 22,00 in plaats van € 37,95 per jaar. Een nieuwe abonnee ontvangt tevens het jubileum boek dat wordt uitgegeven.

Informatie en opgeven kan bij:

Trienke Pool

Bou 25

Oppenhuizen

Telf. 0648507928

We willen alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben ingezet om de Elisabeth te bezorgen heel hartelijk danken. Wij wensen iedereen een gezond en liefdevol 2020 toe.

 

Een vriendelijke groet, 

Evangelisatie Commissie Protestantse kerk

Oppenhuizen / Uitwellingerga

 

READBOARSTJE

 

Nei de kofje,7 desimber, mei amers en gripe nei de folkstún fan Top en Twel. Op it stikje grûn, dat de tsjerke hiert en troch frijwilligers ûnderhâlden wurdt, sitte noch woartels yn ‘e grûn. It protsje woartels, spesjaal bewarre foar moarn 8 desimber, dan wurdt ús nije dûmny befêstige.

 

Want út betroubere bron fernamen wy dat de dûmny griene fingers hat, no dat moatte wy as Sprútsje minsken wol stimulearje fansels. It bliuwt net by woartels, ek boerekoal, prei en sipels, allegearre fitaminen foar de hûshâlding.

 

Samar op iens fan út ‘e loft krige ik selskip. Oardel meter fan my ôf in readboarstje. Wy seagen elkoar ris oan, gjin kweade bedoelings? Wy rekken yn petear, it praet kaem fansels wol fan ien kant. Wy fielden elkoar wol oan, allebeide yn é grûn om wrotte foar ús iten.

Ja, op it sprútsje is altyd wol fordivedaesje!

 

Troch de protte rein fan é lêste moannen, meer modder as woartels yn ‘e amer. By de túntafel feroare dat, de echte woartels kamen te foarskien, allerhande soarten. Krekt as bij de minsken, lytse en greaten. Om in Nederlânsk wurd te brûken, schuinsmarcheerders binne der by minsken en by woartels. De moaiste kreaasje, twa woartels dy’t omelkoar hinne groeie. In ynlike bân, twa ienheid. In ynlike bân dy’t der wêze kin tusken minsken, tusken dûmny en gemeente en doarp. Dat it sa wêze mei foar de kommende tiid .

J de G.

 

 

ONTWERPERS GEZOCHT!
De redactie van het Tsjerkefinster is bezig met een ‘verjonging’ van het maandelijks kerkblad. Sinds enige tijd gebruiken we kleur in het binnenwerk en het was u/je wellicht al opgevallen dat we sinds vorige maand een ander lettertype hanteren? De tekst blijkt even duidelijk, maar als minder ‘vol’ te worden ervaren. Negatieve reacties hebben ons niet bereikt, dus experimenteren we nog even door.
Omslag(en) De volgende stap in het verjongingsproces is een nieuwe omslag. Omdat onze huidige printapparatuur het kleurgebruik toestaat, willen we ook de buitenkant met kleur gaan verfraaien. Maar hoe?
Het wordt tijd voor een frisse blik, en daarom bieden we u/jou als professioneel of amateur ontwerpend gemeentelid de mogelijkheid om eeuwige roem te vergaren door het ontwerpen van een nieuwe omslag. We hopen dat we verschillende ontwerpen zullen ontvangen, waaruit de redactie, samen met de kerkenraad en de drukkerij dan een keuze zal maken. Het zo fijn zijn als u/je ook nadenkt over een variant die we bijvoorbeeld voor het Kerst-, Paas- en Pinksternummer kunnen gebruiken. We vinden het feestelijk om dan wat variatie aan te brengen. Voor alle “gewone” maanden moet het een omslag zijn.
Waaraan moet het ontwerp in elk geval voldoen: Maak het ontwerp in landscape A4, waarbij op de “voorkant” in elk geval de naam “’t Tsjerkefinster” en “Protestantse Gemeente Oppenhuizen / Uitwellingerga” moet komen en op de achterkant de adresgegevens van de kerk: Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga, Tsjerkebuorren 9, 8625 HA Oppenhuizen.
Oorspronkelijk hadden we de inleverdatum op 31 december gezet, maar omdat december altijd een drukke maand is, hopen we dat er in dit voorjaar nog enkele ontwerpen bij zullen komen. U kunt uw voorstel mailen aan kerkbladtopentwel@gmail.com.
We zijn benieuwd naar uw creativiteit en laten ons graag verrassen!
De redactieteams: Esther en Rieke, Foekje en Gertie.

 

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
vr 24 januari 2020 Stamppotbuffet
zo 26 januari 2020 Start: Nij Talint Orkest Top & Twel
do 30 januari 2020 Soos ‘Bliuw Warber’ Voorlichtingsavond Top & Twel Duurzaam
vr 31 januari 2020 Start: Durk de Jager Driebandentoernooi "Elkenien docht mei"

Snein 2 febrewaris

'Leafdesbrieven' yn de Hermes-Tsjerke

Mei Inez Timmer en Tseard Nauta

------------------------------

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

- Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top & Twel, Yn Beweging

Uitgelicht
Volleybal
Volleybal
Kerk
Kerk
Realisatie TTT software