Zoeken:
Sitemap Favorieten

 

Het kerblad van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen/ Uitwellingerga,
 't Tsjerkefinster, komt ca. 1 x per maand uit. Redactieadres: mail

 

Redactie:

Rie Branderhorst, tel. 559356, Greate Súdein 25, 
Esther Smit, tel. 559054 Greate Súdein 43,

Foekje Veldhuis, tel. 559034 De Bou 19,

Gertie de Boer, tel. 550225 Langebaen 2

 

 


 

U kunt uw kopij voor ‘t Tsjerkefinster mailen naar: kerkbladtopentwel@gmail.com LEVER UW KOPIJ OP TIJD IN, ANDERS BLIJFT HET LIGGEN TOT HET VOLGENDE NUMMER! 

Inleveren kopij:
De kopij voor het volgende Tsjerkefinster kunt u inleveren tot de laatste maandag van de maand bij Esther Smit, Greate Sudein 43, of bij Foekje Brouwer,

De Bou 19. Bij voorkeur via e-mail: kerkbladtopentwel@gmail.com


 

Deze maand uit het Tsjerkefinster:

 

MEDITATIE

 

Roots and wings

Er zijn twee dingen die we onze kinderen mee zouden moeten geven, twee dingen die blijvend zijn: roots and wings, wortels en vleugels. Dat zag ik laatst op een kaartje staan dat jonge ouders was toege-stuurd. Wortels en vleugels... als je dat hebt, dan sta je sterk in het leven.

Je wortels zijn je basis, wie je bent, wat belangrijk voor je is. Ze vertellen je wat thuis is. En vleugels geven je de moge-lijkheid om alles wat je geleerd hebt in te zetten, de wereld in te gaan zonder angst. Je eigen plaats te vinden.

Die tekst bleef hangen bij mij? Wat zijn mijn wortels? Wat is werkelijk belang-rijk voor mij? Wat is mijn basis? Mis-schien is het wel het antwoord op de vraag: wat wil ik dat mijn kin-deren in élk geval hebben meegekregen voor ze hun vleugels uits-laan? Dat zijn in elk geval dingen als: weten dat er heel veel van hen gehouden wordt, weten dat er altijd mensen zijn waar je op terug kunt vallen. Eerlijkheid, betrouwbaarheid, een goede vriend kunnen zijn. Maar ook een beetje kunnen inschatten wat je sterke en minder sterke kanten zijn. Durven dromen, hopen, liefhebben. Maar boven-aan staat: geloven. Niet omdat dat belangrijker is dan al die andere dingen, maar omdat het de basis er onder is. Als je één er van kwijt raakt, kun je dat bij God terug vinden.

In onze samenleving kun je prima functioneren en heel gelukkig zijn zonder geloof. Maar geloof geeft mij de zekerheid dat als het níet goed gaat, als ik niet gelukkig ben, ik dat in elk geval nooit alleen hoef te doen. Als ik fouten maak dan betekent dat nooit het einde, maar is er altijd een mogelijkheid voor een nieuw begin, een schone lei. Als ik mezelf ontzettend tegenval dan weet ik dat God mij beter heeft ingeschat dan ikzelf, en ondanks alles van me houdt. Voor mij zijn dat wortels waar je altijd op terug kunt vallen. Wortels die mij vleugels geven. Wat zou het mooi zijn, als we alle kinderen dat ver-trouwen konden meegeven... wortels en vleugels, roots and wings. In God. Een prachtige zomer gewenst!

Ds Dingena Hasper

 

In memoriam Watze

 

Op 23 mei overleed onze broeder, dorpsgenoot, vriend, Watze van der Gaast. Hij werd op 26 april 1963, 55 jaar geleden geboren als oudste zoon van Hielke en Klaske van der Gaast. Hij groeide op met twee zussen en twee broers op de boerderij. Watze heeft een prachti-ge jeugd gehad daar op de pleats, hij was graag buiten maar door zijn aderen liep geen boerenbloed; hij ging op zijn 24e werken bij Oranje-woud, de latere Anthea-groep. Hij trouwde met Janke Zwaagstra en samen kregen ze twee dochters, Rinske en Hylkje. Helaas hield het huwelijk geen stand. In zijn werk kon hij veel van zichzelf kwijt, zijn deskundigheid en inzicht, maar ook zijn nauwkeurigheid vielen op. Hij groeide door als opzichter en directievoerder in civieltechnische en waterbouwprojecten. Hij deed heel veel projecten op het gebied van natuur en water, veel voor Wetterskip Fryslân maar ook voor tal van andere opdrachtgevers. Hij was een gewaardeerde collega en heeft in de loop van de 30 jaar dat hij daar heeft gewerkt veel vrien-den gemaakt.

7 jaar geleden trouwde Watze opnieuw, met de Thaise Wiphata Ritthong. Een nieuwe start, een nieuw begin van de rest van het le-ven. Maar al heel snel werd duidelijk dat Watze ziek was, ongeneeslijk ziek. Vanaf de eerste dag heeft Watze hard gevochten voor toch een herstel. En er waren ook hele goed periodes, in die zeven jaar. Een hoogtepunt was de geboorte van een zoontje, op 26 juni 2014: Alex. Een extra reden om door te gaan, door te vechten om zoveel mogelijk tijd samen te hebben. Ontelbare wandelingen door het dorp maakten ze samen, als het goed ging wat langer. Als gezin zijn ze nog een paar keer naar Thailand geweest, de laatste keer in januari 2018. Maar het werd steeds duidelijker dat het gevecht niet te winnen was.

Op 1 mei heeft Watze afscheid genomen van zijn werk, daarna ging het hard. De mooie meimaand gaf hem de kans veel buiten te zijn en van heel veel mensen afscheid te nemen. Dankzij de liefdevolle zorg van Wiphata, van zijn dochters en van de buren Hil en Siem kon Watze thuis blijven tot het laatst.

Op 30 mei namen we afscheid van Watze, op zijn manier. Samen vierden we zijn leven, zijn bijzondere humor, zijn liefde voor schaat-sen en Thialf, zijn rust, zijn vechtlust. Zijn liefde voor zijn familie. Mooie herinneringen werden gedeeld, door familie en collega's. En in de zorgvuldig door hem uitgezochte teksten en muziek kregen we nog een laatste brief van Watze mee. Over zijn vertrouwen in zijn God die hem nu naar rustige wateren heeft geleid. Over zijn strijd, in Coldplay's Fix you. Maar ook de mooie belofte: Lights will guide you home. We bidden zijn vrouw, zijn ouders, zijn kinderen en allen die hem missen toe dat dit hen troost mag geven.

Ds. Dingena Hasper

 

UIT DE PASTORIE

Uit de pastorie

De hele zomer ligt voor ons, terwijl we al zo'n prachtige meimaand achter de rug hebben! Over een paar dagen gaan Christ en ik samen op vakantie, even een paar weken er tussenuit. We zijn volop aan het plannen. Vakantie voorpret is bijna net zo leuk als de vakantie zelf. Pech met de Dacia leek even roet in het eten te gooien, maar de Up! blijkt ruim genoeg voor wat twee mensen nodig hebben. Pippin gaat een paar weken uit logeren en Rik past op het huis.

Met de kinderen gaat het goed. Annelieke heeft haar rijbewijs weer terug, ook zo'n hobbel die je moet nemen na een hersenaandoening, zij is heel blij hiermee en wij met haar! Dat geeft haar veel vrijheid weer. Haar hand en arm gaan nog steeds vooruit, soms meer en soms minder maar ze vecht er voor en ervaart ook hoe God haar zegent en kracht geeft. Heel mooi en dankbaar voor ons als ouders om te zien en te horen. Joost lijkt zijn studiejaar aan de Pabo heel goed te gaan halen en alle kinderen zijn gezond en bezig met 100 en één dingen, soms nog drukker dan wij!

Op 9 juli hopen we weer uitgerust en met nieuwe energie aan het werk te gaan. En ik hoop daarna te kunnen beginnen met het inhalen van alle bezoekjes die zijn blijven liggen. Een hele mooie zomer gewenst. Een hartelijke groet!

 

 

Dominee aan de studie

Het is al vaker voorbij gekomen: onze dominee is aan de studie. Een tweejarige postacademische opleiding; missionaire specialisatie. Een zware studie die ook veel tijd kost. En dat naast je volledige baan! Daarom zijn wij ook trots dat Dingena deze studie met goed gevolg heeft afgerond. Wij mochten met een delegatie van de kerkenraad bij de laatste bijeenkomst en de uitreiking van de certificaten zijn. Een inspirerende dag met een geweldig verzorgde lunch en als extra een wandeling in de prachtige omgeving op Nieuw Hydepark.

Maar ook met een vol programma, zoals de cursisten inmiddels al gewend waren, maar wat ons heeft laten inzien dat we echt wel res-pect voor Dingena en haar medecursisten mogen hebben dat ze deze zware opleiding met goed gevolg hebben doorlopen. En daarnaast ook nog inspiratie hebben om dit in de praktijk te gaan brengen, ui-teraard met hulp en samenwerking van de kerkenraad en de gemeen-te.

Dingena, van harte gefeliciteerd met het behalen van het certificaat en hopelijk mag je er nog lang en veel plezier van hebben en be-dankt dat wij bij deze bijzondere dag aanwezig mochten zijn. 

 

 

OPROEP:

Voor volgend jaar zoeken we een nieuw thema voor de kerstboom. Hebt u een goed idee, neem dan contact op met Afke: 0612387054.

 

 

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
zo 26 augustus 2018 Zomeravonddienst
zo 2 september 2018 Collecteweek KWF
za 15 september 2018 startweekend kerk
zo 16 september 2018 startweekend kerk
do 27 september 2018 Lezing Wim Anker
zo 30 september 2018 Muziekfestijn 'Helden fan hjir'

  Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

 

-----------------------------

 

    

 

 

 

Uitgelicht
Atsma Loon- en Aannemersbedrijf
Atsma Loon- en Aannemersbedrijf
Fading Edge
Fading Edge
Realisatie TTT software