Zoeken:
Sitemap Favorieten

 

Het kerblad van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen/ Uitwellingerga,
 't Tsjerkefinster, komt ca. 1 x per maand uit. Redactieadres: mail

 

Redactie:

Rie Branderhorst, tel. 559356, Greate Súdein 25, 
Esther Smit, tel. 559054 Greate Súdein 43,

Foekje Veldhuis, tel. 559034 De Bou 19,

Gertie de Boer, tel. 550225 Langebaen 2

 

 


 

U kunt uw kopij voor ‘t Tsjerkefinster mailen naar: kerkbladtopentwel@gmail.com LEVER UW KOPIJ OP TIJD IN, ANDERS BLIJFT HET LIGGEN TOT HET VOLGENDE NUMMER! 

Inleveren kopij:
De kopij voor het volgende Tsjerkefinster kunt u inleveren tot de laatste maandag van de maand bij Esther Smit, Greate Sudein 43, of bij Foekje Brouwer,

De Bou 19. Bij voorkeur via e-mail: kerkbladtopentwel@gmail.com


 

Deze maand uit het Tsjerkefinster:

 

MEDITATIE

 

Meditatie

 

Zijn wie je bent...

Dat valt nog lang niet altijd mee, te zijn wie je bent. Vaak zijn we niet tevreden over wie we zijn, wat we gedaan hebben, de fouten die we maken; je probeert tenslotte toch om de beste versie van jezelf te zijn. En dat lukt, eerlijk gezegd, vaker niet dan wel.

We kennen allemaal mensen, die het beter doen dan wij. Rolmodellen; aan de ene kant inspirerend, aan de andere kant kun je er behoorlijk vermoeid van worden, steeds maar proberen te zijn als zij. Jezus is ook zo'n rolmodel. Wij zijn immers Christenen, mensen die Zijn Naam gebruiken, proberen zijn navolgers te zijn. Maar wie van ons kan er in zijn schaduw staan, laat staan in zijn schoenen? Johannes de Doper, toch ook niet de eerste de beste zei het al: ik ben het niet waard om zijn schoenen vast te maken. Veel mensen worden er somber van of zelfs depressief, dat voortdurende gevoel van tekort schieten. De geest is gewillig, maar het vlees is zwak.

Heb je naaste lief zoals jezelf is voor veel mensen vooral een moeilijk gebod, omdat ze makkelijker van hun naaste kunnen houden dan van zichzelf. Wij zijn gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis, Hij houdt van ons als zijn kinderen en geen ouder vraagt van zijn kind om volmaakt te zijn; je mag zijn wie je bent, want zó hou Ik van je.

Van alle apostelen in de Bijbel is Paulus misschien wel de strengste. Vooral voor zichzelf, maar zijn perfectionisme legt hij best wel vaak ook een zware druk op ons. In de brieven die hij schreef kom je de worsteling overal tegen van een mens die wéét hoe het moet maar steeds opnieuw weer het gevoel heeft tekort te schieten. Overal tegelijk willen zijn, het volmaakte voorbeeld zijn, als geestelijk leider, geduldig, altijd de juiste woorden vinden. Maar ook hij, zelfs Paulus, loopt regelmatig tegen zijn grenzen aan.

De brief aan de Romeinen is de laatste brief die we van Paulus hebben. In die brief komt veel van wat hij heeft geleerd bij elkaar. Het is zijn geloofsbelijdenis en tegelijk de brief waarin hij vrede heeft gevonden met wie hij zelf is. Het zijn juist die momenten in de Romeinenbrief die mij helpen om mezelf te aanvaarden zoals ik ben.

“Met een beroep op de genade die mij is geschonken, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken.” Dat zegt Paulus in Romeinen 12: 3. We zijn zoals we bedoeld zijn, niet meer en niet minder. God vraagt van ons geen dingen die we niet kunnen; wat voor Vader zou Hij dan zijn? Juist vanuit de ontspanning, dat het goed is, dat God zich niet heeft vergist toe Hij mij maakte, dat Hij een bedoeling heeft met mij, precies zoals ik ben, kan ik mezelf aan Hem geven. Je geeft tenslotte niet graag iets weg waarvan je denkt dat het waardeloos is, zeker niet aan iemand van wie je houdt.

Voor wij iets aan God hoeven geven, heeft Hij alles al aan ons gegeven. Hij maakte ons, houdt zoveel van ons dat Hij alles, zelfs zijn eigen Zoon voor ons over heeft. Als we door Gods ogen proberen naar onszelf te kijken, wat zouden we dan zien? Perfecte mensen? Nee, dat niet, maar levende mensen, die lief kunnen hebben, fouten maken, spijt hebben, soms boven zichzelf kunnen uitstijgen en dan weer struikelen. Maar alles bij elkaar zijn wij blijkbaar mensen, die de moeite waard zijn voor God. We mogen écht zijn wie we zijn. Amen.

 

Dingena Hasper

 

 

 

 

UIT DE PASTORIE

UIT DE PASTORIE

Na een periode van heel veel op en neer rijden naar Breda hebben we afscheid moeten nemen van de moeder van Christ, Nel de Jongh – van Engelen, weduwe van Christ de Jongh (de vader van Christ). Ze overleed op 27 januari, de begrafenis ligt op dit moment nog voor ons: zaterdag 3 februari, in Prinsenbeek. Ze mocht 94 jaar worden. De laatste maanden ging ze snel achteruit en al een poosje was ze er aan toe om te sterven; ze is nu waar ze wilde zijn. Wij blijven dankbaar en verdrietig achter. We hebben al een heleboel kaarten en berichten van meeleven ontvangen en willen u allen daar hartelijk voor danken. Het doet goed.

 

Een hartelijke groet, mede namens Christ, Dingena Hasper

 

 

Dominee aan de studie

DOMINEE AAN DE STUDIE

De laatste studiedag van januari, de 29e, zijn we intensief bezig geweest met onze presentatie, stem, kortom: heel veel heldere en informatieve adviezen van twee theaterdocenten. En nieuwe inzichten: een dienst is een optreden waarvan de schrijver, de acteur en de regisseur dezelfde persoon zijn (meestal). Er is maar heel beperkt tijd voor repetities, de première is meteen het laatste optreden en in veel gevallen zijn predikanten ook nog eens hun eigen criticus. Zo kun je er natuurlijk ook naar kijken. Het was in elk geval een bijzonder leerzame dag, ik hoop dat u er in de komende maanden langzaam effect van zult zien... Op 12 februari is er een studiedag in Amsterdam, het programma is nog niet helemaal duidelijk, maar u hoort er meer over volgende maand!

Komende studiedagen: 12 februari, 12 en 13 maart, 3 april, 23 en 24 april (de laatste is de inhaaldag voor 11 december), 14 en 28 mei, 4, 15 en 16 juni. Die laatste tweedaagse is de afsluiting van de studie, de 16e opnieuw met de kerkenraad er bij.

 

 

OPROEP:

Voor volgend jaar zoeken we een nieuw thema voor de kerstboom. Hebt u een goed idee, neem dan contact op met Afke: 0612387054.

 

 

ETEN MET VLUCHTELINGEN

 

Op vrijdag 9 maart organiseert de Stichting
Present Súdwest-Fryslân een Meet & Eat met vluchtelingen

 

U kunt zich opgeven als gastgezin voor deze Meet & Eat op vrijdag 9 maart.

Als gastgezin ontvang je thuis twee (of meer) vluchtelingen aan tafel en gaat samen eten.

 

Stichting Present Súdwest-Fryslân wil met Meet & Eat een brug slaan tussen vluchtelingen en inwoners van Sneek en omstreken. Meedoen met Meet & Eat is een leuke en laagdrempelige manier om in contact te komen met vluchtelingen. Eten verbindt; je leert elkaar beter kennen, maar het zal je ook meer begrip opleveren voor situaties en andere culturen. Wij durven je te verzekeren dat je na deze Meet & Eat een bijzondere ervaring rijker bent!

 

Opgeven kan tot 23 februari! stichtingpresent.nl/sudwestfryslan

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
do 22 februari 2018 Soos Bliuw Warber'
za 24 februari 2018 Repaircafé TOP'63 1 - SDS 1 Kinderdisco
za 3 maart 2018 Oud Papier Schrijfgalerie

Foto's en ferhalen fan eartiids oer Top & Twel mei elkoar diele?

 

 

Sjoch op Facebook:

'De Streek fan Toppenhuzen en Twellegea bylâns'.

 

 

Uitgelicht
Wat dacht je wat
Wat dacht je wat
Bint makelaardij
Bint makelaardij
Realisatie TTT software