Zoeken:
Sitemap Favorieten

 

 

Het kerblad van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen/ Uitwellingerga,
 't Tsjerkefinster, komt ca. 1 x per maand uit. Redactieadres: mail

 

Redactie:

Rie Branderhorst, tel. 559356, Greate Súdein 25, 
Esther Smit, tel. 559054 Greate Súdein 43,

Foekje Veldhuis, tel. 559034 De Bou 19,

Gertie de Boer, tel. 550225 Langebaen 2

 

 


 

U kunt uw kopij voor ‘t Tsjerkefinster mailen naar: kerkbladtopentwel@gmail.com LEVER UW KOPIJ OP TIJD IN, ANDERS BLIJFT HET LIGGEN TOT HET VOLGENDE NUMMER! 

Inleveren kopij:
De kopij voor het volgende Tsjerkefinster kunt u inleveren tot de laatste maandag van de maand bij Esther Smit, Greate Sudein 43, of bij Foekje Brouwer,

De Bou 19. Bij voorkeur via e-mail: kerkbladtopentwel@gmail.com


 

Deze maand uit het Tsjerkefinster:

 

 


Meditatie:

MEDITATIE
40 dagen lang: ‘Niet wegdoen!’
Vorige week was het aswoensdag en hoewel het er eigenlijk nog nooit van is gekomen om een askruisje te halen in een katholieke kerk, sta ik wel altijd graag stil op die woensdag bij de start van de veertigdagentijd. Op zoek naar waardevolle ideeën kwam ik te-recht op de website van geloventhuis.nl die altijd weer aan de hand van mooie, actuele thema’s – gekoppeld aan de kerkelijke feesten en bijbelse verhalen – teksten en gedachtes aanreiken om thuis mee aan de slag te gaan. De focus ligt op jonge gezinnen, maar de onderwerpen zijn vaak breder te trekken.
Dit jaar is hun thema voor de veertigdagentijd ‘Niet wegdoen!’. In de eerste week ligt de focus op eten: een kliekje groenten en aardappels, een tomaat met een plekje eraan, een appel die al lang op de fruitschaal ligt, oud brood... niet wegdoen! In de twee-de week gaat het over kapotte spullen. Uiteraard denk ik daarbij direct aan het Repair Café in café de Buorren. Week drie gaat over waardeloos materiaal waar je misschien toch nog iets mee kan (voordat het echt weggaat), dan gaat het over oude verhalen waar je nieuw leven inblaast, en dan in de laatste twee weken gaat de aandacht uit naar het nieuwe (lente)leven, behoud van de natuur, en wat verdord is tot bloei laten komen in voorbereiding op de stille week.
Vasten in de vorm van ‘nieuw leven inblazen’. Te beginnen bij: niet te veel kopen wat je niet nodig hebt, én niet ‘zomaar’ weggooien. De kringloop in plaats van brand new, duurzame producten met duurzame materialen die lang mee gaan en (na een lang leven) opnieuw gebruikt kunnen worden. ‘Deze veertigdagentijd nemen we ons voor om geen eten en andere materialen weg te gooien, maar te verwerken bijvoorbeeld in soep of een salade of het te laten maken of er iets nieuws van te maken’, aldus geloventhuis.nl
Prachtig, én hoe toepasselijk is dat bij het thema van onze biddag voor gewas en arbeid (zondag 8 maart, 9.30 uur it Harspit) waar het gaat over duurzaamheid met als thema ‘Hart voor de schep-ping’!
Al lijkt het over datum, zonder waarde of kapot,
geef iets een tweede leven, kijk met de blik van God.
Niet wegdoen maar bewaren, geef dat ding een nieuwe glans.
Niet oordelen maar sparen, geef die mens een tweede kans!

 

De 40 dagen lopen uit op stilte (voor de opstandingsstorm)
In de stille week wordt het thema toegespitst op het verhaal van Jezus. Jezus, de mens die de mensen wilden wegdoen (‘Weg met hem, kruisig hem’), is uiterst waardevol in Gods ogen. God heeft Jezus niet aan het dodenrijk/de afvalcontainer/het hoekje van de zolder/de vergetelheid overgelaten, maar Hem nieuw Leven ge-schonken. De verrezen Christus leeft!
En zo zijn ook wij waardevol in Gods ogen. De bijbel staat vol met verhalen over een nieuwe kans. Ook wij worden niet zomaar weg-gedaan, maar krijgen nieuwe mogelijkheden om tot bloei te ko-men. Of, om het met een groot woord te zeggen: de kans tot we-deropstanding. Die overigens niet alleen met Pasen plaatsvindt, maar mogelijk is op alle dagen van ons leven met God (én tot in eeuwigheid) – in liefde met wie Hij liefheeft.


ds. Nicolle Pronk


STILLE WEEK EN PASEN (5-12 april) in de Johanneskerk
Start van de Stille/Goede Week:
Palmpasen Zondag 5 april, 9.30 uur
Met: de traditionele Palmpasentakken maken voor de kinderen.

 Openstelling Johanneskerk
In de Stille Week is de kerk open voor de ontmoeting met God, het branden van een kaarsje, innerlijke stilte of juist een gesprek. De Johanneskerk is open op maandag, dinsdag en woensdag (6, 7 en 8 april) van 16.30- 17.30 uur.

Ds. Nicolle Pronk is samen met andere ambtsdragers in de kerk.
 


Diensten Pasen
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag/Paasnacht én Paasmorgen zijn er vieringen. U bent welkom om met ons mee te bidden, zingen en vieren.
Witte Donderdag 09 april, over het laatste avondmaal 19.30 uur

Goede Vrijdag 10 april, over de allerlaatste dingen 19.30 uur
Stille Zaterdag 11 april, Paasnachtviering vol van hoop 21.00 uur
Paasmorgen 12 april, het Licht breekt door 9.30 uur een nieuw begin


Ontmoeting voor jonge ouders
Graag nodigen we jullie uit voor een kennismaking met Nicolle Pronk, en haar gezin, onder het genot van thee en koffie. Ook willen we gedachtes uitwisselen over onze wensen en verlan-gens ten aanzien van geloof(sopvoeding) en de kerk.
Er is kinderoppas aanwezig voor de kinderen tot 8 jaar.
Van harte welkom op zondag 15 maart vanaf 15.30 uur,
in it Lokaal graag opgeven bij nicollepronk@outlook.com
Wij hopen op een bijzonder mooie middag dankzij jullie komst,
de Jeugdraad


 

ONTWERPERS GEZOCHT!
De redactie van het Tsjerkefinster is bezig met een ‘verjonging’ van het maandelijks kerkblad. Sinds enige tijd gebruiken we kleur in het binnenwerk en het was u/je wellicht al opgevallen dat we sinds vorige maand een ander lettertype hanteren? De tekst blijkt even duidelijk, maar als minder ‘vol’ te worden ervaren. Negatieve reacties hebben ons niet bereikt, dus experimenteren we nog even door.
Omslag(en) De volgende stap in het verjongingsproces is een nieuwe omslag. Omdat onze huidige printapparatuur het kleurgebruik toestaat, willen we ook de buitenkant met kleur gaan verfraaien. Maar hoe?
Het wordt tijd voor een frisse blik, en daarom bieden we u/jou als professioneel of amateur ontwerpend gemeentelid de mogelijkheid om eeuwige roem te vergaren door het ontwerpen van een nieuwe omslag. We hopen dat we verschillende ontwerpen zullen ontvangen, waaruit de redactie, samen met de kerkenraad en de drukkerij dan een keuze zal maken. Het zo fijn zijn als u/je ook nadenkt over een variant die we bijvoorbeeld voor het Kerst-, Paas- en Pinksternummer kunnen gebruiken. We vinden het feestelijk om dan wat variatie aan te brengen. Voor alle “gewone” maanden moet het een omslag zijn.
Waaraan moet het ontwerp in elk geval voldoen: Maak het ontwerp in landscape A4, waarbij op de “voorkant” in elk geval de naam “’t Tsjerkefinster” en “Protestantse Gemeente Oppenhuizen / Uitwellingerga” moet komen en op de achterkant de adresgegevens van de kerk: Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga, Tsjerkebuorren 9, 8625 HA Oppenhuizen.
Oorspronkelijk hadden we de inleverdatum op 31 december gezet, maar omdat december altijd een drukke maand is, hopen we dat er in dit voorjaar nog enkele ontwerpen bij zullen komen. U kunt uw voorstel mailen aan kerkbladtopentwel@gmail.com.
We zijn benieuwd naar uw creativiteit en laten ons graag verrassen!
De redactieteams: Esther en Rieke, Foekje en Gertie

  

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
zo 5 april 2020 Kerkdienst online
za 18 april 2020 Oud Papier

Gemeente Sudwest-Fryslân:

Informatie over het coronavirus

------------------------------

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

- Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top & Twel, Yn Beweging

Uitgelicht
Ardito // Rédito

Driuwhout
Driuwhout
Realisatie TTT software