Zoeken:
Sitemap Favorieten

 

Het kerblad van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen/ Uitwellingerga,
 't Tsjerkefinster, komt ca. 1 x per maand uit. Redactieadres: mail

 

Redactie:

Rie Branderhorst, tel. 559356, Greate Súdein 25, 
Esther Smit, tel. 559054 Greate Súdein 43,

Foekje Veldhuis, tel. 559034 De Bou 19,

Gertie de Boer, tel. 550225 Langebaen 2

 

 


 

U kunt uw kopij voor ‘t Tsjerkefinster mailen naar: kerkbladtopentwel@gmail.com LEVER UW KOPIJ OP TIJD IN, ANDERS BLIJFT HET LIGGEN TOT HET VOLGENDE NUMMER! 

Inleveren kopij:
De kopij voor het volgende Tsjerkefinster kunt u inleveren tot de laatste maandag van de maand bij Esther Smit, Greate Sudein 43, of bij Foekje Brouwer,

De Bou 19. Bij voorkeur via e-mail: kerkbladtopentwel@gmail.com


 

Deze maand uit het Tsjerkefinster:

MEDITATIE

 

Wek mijn zachtheid weer

Wek mijn zachtheid weer

geef mij terug de ogen van een kind

opdat ik zie wat is

en mij toevertrouw

en het Licht niet haat.

Huub Oosterhuis

Dit zijn de woorden waarmee we dit jaar de Kersttijd ingaan.

Hoe zou dat zijn, kijken met de ogen van een kind. Nieuwsgierig en gretig, benieuwd naar wat er gaat gebeuren. Kijken, luisteren, ruiken en proeven alsof je alles voor het eerst meemaakt.

Gewoon opgaan in het hier en nu zonder zorgen over hoe het straks zal zijn.

De dingen meemaken zoals ze zijn, zien wat is, zonder daar van alles van te vinden, te analyseren, zonder iets te verwachten of je ervoor af te sluiten. Even zonder alle herinneringen, teleurstellingen, angsten en pijn: ZIJN. Je toevertrouwen aan je Vader, die van je houdt en je nooit alleen laat.

Toevertrouwen en het Licht niet haten; het licht dat in ons is én het Licht van Kerst, dat in ons leven wil binnenkomen...

God kwam in onze wereld niet voor niets als een Kind, kwetsbaar, zonder vooroordelen, Hij was, Hij is en Hij zal zijn. Straks, van de man Jezus mogen we leren hoe we ons leven mogen leven, hoe we met elkaar moeten omgaan, van Hem leren we God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Van Jezus het Kind leren we kijken, zijn; ontdekken hoe het Licht van liefde en hoop ook in de donkerste dagen zijn weg wel vindt...

Straks kunnen we wel weer volwassen zijn, realistisch. Maar nu mogen we heel even kijken door de ogen van het Kind. Wek mijn zachtheid weer...

Dingena Hasper

 

IN MEMORIAM Piet Schut

Heel vroeg op de ochtend van 16 november 2017 overleed onze broeder Piet Schut, 81 jaar oud.

Op 10 mei 1936 werd hij geboren; Pieter Jacob Schut; tweede kind van Sietse en Ymkje Schutde Jong. Hij groeide op met een jongere broer en twee zusjes, zijn oudere zusje werd niet oud; ze verongelukte als klein meisje. De eerste jaren woonde het gezin in Joure, toen Piet 10 was verhuisden ze naar Harlingen waar Piet de zeevaartschool bezocht; pas 16 was hij toen hij het ouderlijk huis verliet om te gaan varen; hij leerde al op heel jonge leeftijd om voor zichzelf te zorgen en dat bleef iets heel belangrijks voor hem; hij vond het erg fijn om de touwtjes van zijn leven zelf in handen te hebben.

Na een aantal jaren varen werd hij leraar. Rond zijn 25e begon hij met werken in het onderwijs in Leerdam; daar leerde hij Bep kennen, een verpleegster, en de vonk sprong over; op 16 mei 1962 trouwden ze. Enige tijd daarna verhuisden ze naar Friesland, waar Piet docent werd aan de Technische school. Met veel van zijn leerlingen is hij contact blijven houden.

Verdriet was er ook; Bep en Piet bleven kinderloos. Hun liefde konden ze gelukkig kwijt aan hun dieren en ook voor de neven en nichten waren tante Bep en oom Piet een tweede thuis. Rond zijn 50ste besloten Piet en Bep om nog een nieuw avontuur aan te gaan; ze namen een tuinderij over in Rohel met alle ruimte voor Piets liefde voor bo-men en planten en alle ruimte voor hun honden.

Bep en Piet hielden veel van reizen; vooral de jaarlijkse trip in januari naar Tenerife was een vast moment waar ze samen erg naar uitkeken. Af en toe waren er gezondheidsproblemen, maar ze kwamen er samen altijd doorheen. Toen Bep ernstig ziek werd begon een moeilijke periode in Piets leven; hij zorgde voor haar tot het laatst en toen ze overleed op 3 september 2011 was dat een zwarte dag in zijn leven. Hij miste haar ontzettend. Gelukkig waren er altijd de vrienden en buren die hem steunden door dik en dun. En er was Lottie natuurlijk, zijn trouwe herdershond; ze waren onafscheidelijk.

Drie jaar geleden bracht hun gezamenlijke liefde voor honden hem samen met Gerda; het begin van een hele mooie tijd, vol nieuwe plannen. Maar helaas zorgden nieuwe problemen dat de meeste plannen nooit uitgevoerd zouden worden; Piets langdurige en onduidelijke klachten bleken een duidelijke en ernstige oorzaak te hebben; het zou niet meer goed komen.

Het was zware slag voor Piet én Gerda. Een moeilijke periode volgde en het ging heel erg snel. Piet heeft de touwtjes moeten loslaten, uit

handen geven aan zijn Heer, waarvan hij wist dat Die hem opwachtte; niet langer schuilen maar de sprong wagen. Op dinsdag 21 november hebben we hem herdacht in de kerk in Oppenhuizen; de Top&Twelsjongers hebben gezongen, en we hebben nog een laatste keer afscheid kunnen nemen. Daarna is hij door zijn familie naar Andel gebracht om daar begraven te worden bij Bep.

Wij wensen Gerda, zijn familie, zijn vrienden en buren heel veel sterkte in deze moeilijke tijd, we hopen dat jullie kracht en moed ontvangen van onze hemelse Vader, we zijn al-len in Zijn hand.

Ds. Dingena Hasper

 

IN MEMORIAM Jan Kraak

Op 10 november 2017 is overleden op 75-jarige leeftijd onze dorpsgenoot Jan Kraak, echtgenoot van Geertje Kraak-de Koning. Hij woonde aan de Buorren in Uitwellingerga.

Op 2 april 1942 werd hij geboren in Boornzwaag; samen met zijn vrouw hebben ze na hun trouwen op 27 november 1963, jarenlang op de boerderij op nummer 12 gewoond. Twee dochters werden daar geboren, Pleunie en Janny, en later op de nieuwe boerderij aan de Pontdyk nog een derde dochter, Petra. Om gezondheidsredenen is na een tijdje de boerderij verkocht en hebben Jan en Geertje nog jaren-lang "De Geuzenhof" gerund, een recreatiebedrijf in Uitwellingerga. Intussen hadden ze een huisje in Spanje gekocht en meer en meer wa-ren ze daar; eerst de vakantie, later elk vrij moment. Toen het bedrijf was verkocht zijn Jan en Geertje in een kleiner huisje in Uitwellingerga gaan wonen, aan de Buorren; het bleef de basis, al waren ze niet veel meer in het koude Noorden. In Spanje moest Jan een zware operatie ondergaan, waarna hij dagen in coma heeft gelegen; geluk-kig is hij daarvan weer opgeknapt. Samen hebben ze kunnen genieten van een mooie tijd in Spanje, van vier kleinkinderen en twee achter-kleinkinderen.

Na nieuwe klachten aan zijn ogen werd de gevreesde diagnose ge-steld: oogkanker. De laatste zomer is Jan in Uitwellingerga geweest; reizen ging niet meer. Daar is hij ook overleden, te midden van zijn dierbaren. We wensen zijn vrouw en kinderen, de klein- en achter-kleinkinderen en allen die hem missen heel veel moed en kracht toe in deze donkere tijd. Ds. Dingena Hasper

 

Dominee aan de studie

Op 27 november hebben we op ons vertrouwde stekje in Hydepark een mooie studiedag beleefd onder leiding van prof. dr. René van Woudenberg, filosoof. Het thema was: apologetiek, in dit verband een moeilijk woord voor met feiten en argumenten de discussie aangaan over het Christelijk geloof. Vaak wordt gezegd dat wetenschap en geloof niet samen gaan, of zelfs dat wetenschap bewijst dat het geloof niet waar kan zijn. En de oervraag: hoe zit dat met het kwaad? Als wij een Almachtige en goede God hebben, hoe kan er dan kwaad bestaan in de wereld? Over deze onderwerpen is veel meer te zeggen dan enkel: het is een kwestie van geloven en verder weten we het ook niet. Een boeiende en inspirerende dag!

Dit kalenderjaar komt er nog één studiedag; 11 december. 2018 begint met een tweedaagse met de gemeentedelegatie op zaterdag:

12 en 13 januari. 29 januari en 12 februari zijn weer twee losse

dagen. 12 en 13 maart is er weer een tweedaagse.

 

Biddende gemeente

Op de najaars gemeenteavond spraken we ook over samen bidden. In de kerkdienst wordt gebeden, thuis vouwen we ook geregeld onze handen, om de twee weken is er gebedsuur. Wat doen ze daar? Al een paar jaar komen Tetsje de Jager, Sief Bekking en Corrie van der Zee in it Lokaal samen om te bidden.

We vertellen elkaar eerst wat ons zorgen baart of waar we blij en/of dankbaar om zijn. Vaak heeft één van ons drieën een aansprekende tekst of een mooi lied gevonden.

We blijven elkaar bepalen bij het vertrouwen dat God onze ge-beden hoort en dat Hij er op Zijn tijd wat mee zal doen.

We danken en bidden voor school, kerk, zieken, vluchtelingen, rampgebieden, Israel, zendings- en hulporganisaties en wat verder ter sprake komt. We bidden om beurten hardop in onze kleine kring. Wie mee wil doen is van harte welkom, de data staan in de agenda van Tsjerkefinster.

 

UIT DE PASTORIE

De Adventsperiode is alweer aangebroken, de kerststalletjes en de ster kunnen van zolder worden gehaald. Een feestelijke maand staat voor de deur in de pastorie; de terugkeer van de 'verloren' zoon Jorrit op de 7e, de 19e verjaardag van Rik, ons laatste thuiswonende kind en natuurlijk de gebruikelijke decemberfeesten. Een drukke maand, maar dat is niet erg als het zulke fijne drukte is. En zodra de drukte voorbij is gaan Christ en ik er even tussenuit; meteen na de Nieuwjaarsbijeenkomst hebben we een weekje vakantie. We zoeken nog naar een bestemming, helaas is dat nog niet gelukt, maar een paar dagen even alle tijd, wandelen, fietsen en uitstapjes maken is ook al heel fijn.

13 november hebben we een bijzondere dag meegemaakt, toen Maarten Kossmann, een dierbare vriend van ons officieel hoogleraar Berberstudies werd aan de Leidse universiteit. Berber is de taal die door de meeste in Nederland wonende Marokkanen wordt gesproken, een hele oude taal die in Noord Afrika door vele miljoenen wordt gesproken maar pas sinds kort een officieel erkende taal is. Deze ontwikkelingen, waar Maarten veel aan heeft bijgedragen door zijn onderzoeken en boeken, is voor de mensen daar én hier heel belangrijk; een beetje te vergelijken met een situatie waarin de Friese taal als taal eeuwenlang niet wordt erkend, zelfs wordt ontkend dat ze bestaat. En nu mag de taal op scholen worden onderwezen, officiële documenten worden er in vertaald en je mag weer trots zijn op je moedertaal...

Met Annelieke en haar gezin gaat het goed. Ze gaat natuurlijk niet meer zo snel vooruit, maar de vooruitgang is er nog steeds. En hoe meer we te weten komen over hersenbloedingen, des te meer realiseren we ons hoezeer het kantje boord is geweest, maar ze is er gelukkig nog helemaal.

Later deze maand zal ze nog een intensieve 10 daagse training voor haar arm gaan doen in de hoop dat ze daar dan weer wat meer mee kan; de artsen verwachten hier veel van.

Terugkijkend op dit veelbewogen jaar is er vooral dankbaarheid!

We wensen u allen heel mooie en zegenrijke feestdagen en een goed en voorspoedig nieuw jaar!

Een hartelijke groet van de pastoriebewoners,

Ds. Dingena Hasper

 

ISRAËLREIS 6 T/M 14 NOVEMBER 2018

Overweldigend groot was de belangstelling zondagavond 5 novem-ber jl. in de Eehof, waar een informatieavond werd gehouden over de te organiseren ‘ring-reis’ naar Israël. Nadat we samen het lied ‘Shalom chaveriem’ hadden gezongen, deden ds. Dussie Hofstra en ds. Reinier Tuitman de nadere reisplannen uit de doeken. Vervolgens was er gelegenheid om vragen te stellen. Voorzien van een stapel informatie keerde eenieder daarna weer huiswaarts, om de komende tijd te gebruiken om te beslissen al dan niet mee te gaan. Op zondag 11 februari wordt een vervolgavond georganiseerd. Tijdens deze avond kunt u zich inschrijven als deelnemer aan deze reis. Denkt u eraan om uw paspoort meenemen? Dat maakt het invullen van het aanmeldingsformulier een stuk makkelijker.

Wat: Inschrijfavond Israëlreis

Waar: De Eehof, bij de Mauritiuskerk te IJlst

Wanneer: zondag 11 februari 2018, aanvang 20 uur

Meer info: ds. Reinier Tuitman, rtuitman@gmail.com

of 0515-531303

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden
Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden

Agenda
do 14 december 2017 Soos 'Bliuw Warber'
za 16 december 2017 Jingle Bell yn Top & Twel
zo 17 december 2017 Krystkonsert E&E Brass
wo 20 december 2017 Top en Twelster kerstfeest
za 23 december 2017 Kerstfeest voor Top en Twel
za 6 januari 2018 Oud Papier

Uitgelicht
Slagerij de Jager
Slagerij de Jager
Opelgarage Deinum
Opelgarage Deinum
Realisatie TTT software