Zoeken:
Sitemap Favorieten

 

Het kerblad van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen/ Uitwellingerga,
 't Tsjerkefinster, komt ca. 1 x per maand uit. Redactieadres: mail

 

Redactie:

Rie Branderhorst, tel. 559356, Greate Súdein 25, 
Esther Smit, tel. 559054 Greate Súdein 43,

Foekje Veldhuis, tel. 559034 De Bou 19,

Gertie de Boer, tel. 550225 Langebaen 2

 

 


 

U kunt uw kopij voor ‘t Tsjerkefinster mailen naar: kerkbladtopentwel@gmail.com LEVER UW KOPIJ OP TIJD IN, ANDERS BLIJFT HET LIGGEN TOT HET VOLGENDE NUMMER! 

Inleveren kopij:
De kopij voor het volgende Tsjerkefinster kunt u inleveren tot de laatste maandag van de maand bij Esther Smit, Greate Sudein 43, of bij Foekje Brouwer,

De Bou 19. Bij voorkeur via e-mail: kerkbladtopentwel@gmail.com


 

Deze maand uit het Tsjerkefinster:

 

 

It giet oan
Sinds februari dit jaar is de beroepingscommissie hard aan het werk geweest om een nieuwe predikant voor onze gemeente te zoeken. Nu, 7 maanden later, kunnen we met grote vreugde en dankbaar-heid zeggen dat ds. Nicolle Pronk, van de Protestantse Gemeente Den Haag, Zuid-West, op maandag 16 september jl. het beroep heeft aangenomen om predikant te worden in Oppenhuizen-Uitwellingerga.
Wij feliciteren ds. Pronk en haar gezin met deze stap en verheugen ons op een prettige samenwerking met haar. Tegelijkertijd wensen we de gemeente Den Haag, Zuid-West veel zegen toe bij het ko-mende beroepingswerk.
Ds. Pronk zal op zondag 8 december a.s. bevestigd worden. Nadere details volgens zo snel mogelijk.
Nogmaals heel veel dank aan de beroepingscommissie, bestaande uit Afke Kuindersma, Anna Betsema, Heero Hoekstra, Hittina Epema, Jan Germ Brouwer, Marten Brouwer, Mirjam van der Meer, Piet Eppinga, Tineke Hilverda en Wolter Overwijk, voor het vele werk dat zij hebben verricht om te komen tot deze voordracht. En natuurlijk ook dank aan ds. Dussie Hofstra uit IJlst, die als consulent dit proces heeft begeleid.
Tijdens de bevestigingsdienst van ds. Pronk zullen wij als gemeente, op gepaste wijze, onze dank aan hen laten blijken.
Vanaf deze plek wensen wij ds. Nicolle Pronk, haar man Foppe Wiersma en hun kinderen Jacob, Vera en Arthur, veel sterkte en succes bij het afscheid nemen van hun huidige gemeente en veel plezier bij de voorbereiding van de verhuizing naar Top & Twel.

 

Yn de startblokken…..
Mei de wyn yn ‘e rêch reizgen wy snein 15 septimber goed alve oere nei it fuottenein fan de Eastwei. It fuottenein der’t Brechtsje en Jo-hannes mei harren húshâlding buorkje en wy wolkom wiene.
Neidat de parkearwachter ús te plak setten hie, op nei de kofje mei in fulde koek. Healwei tolven waarden wy kreatyf oan’t it wurk setten, gjin ne te keap. Foar de bern shirts fersiere en hoe, prachti-ge kleuren mei glitters te kust en te keur. Skilderje tuskende kij dy’t model stine efter it stek, ja wier minsken Rembrandt, van Gogh en Picasso soene ferstelt stien ha mei safolle talint!
Dan de modderrace foar jong en “âld” der wiene sân sleatten dêr’t se troch moasten, lokkich se rûnnen net yn sân sleatten tagelyk……Mei de foto’s reizgen wy troch Top en Twel, wol gauris tochten wy lûdop dat de antwurden krigen wy op it buordsje. De krêften fan de manlju lieten se sjen mei it houthakken, ek de glydsbaan mei sjipsop wie in sukses.
De fûgels yn ús doarpen sille fan’t winter net te lijen ha mei sokke lekkere taarten. Ek it dûnsjen kri-ge omtinken, jimme wol it faaks net leauwe mar twa manlju stiene yn de rige om mei te dwaan, hul-de!!! Nei dit warber wêzen lieten wy it sop en fleis ús hearlik smeitsje. Al mei al wat is it goed om op dizze wize tsjerke te wêzen, mei minsken dy’t al moan-nen yn spier west ha om dit te re-alisearjen, in dikke plûm fertsjin-ne!!
Twa blide minsken
Beste mensen,
Wat hebben we een mooie startzondag gehad. Graag wil ik iedereen die hier aan mee gewerkt heeft een groot compliment geven hoe goed georganiseerd het was en overal was aan gedacht.
Natuurlijk aan Johannes en Brechtsje dat jullie je bedrijf hiervoor open gesteld hebben. Fijn dat dit in onze gemeente kan. Ik denk namens velen, Sjoukje

 

 

 

 

 

 

Aankondiging najaarsgemeenteavond
Zoals u van ons gewend bent, houden wij ook dit najaar weer een gemeenteavond. Deze zal plaats vinden op donderdag 14 novem-ber om 19.30 uur in het Lokaal. In het volgende Tsjerkefinster volgt de uitnodiging met de agenda, maar het leek ons goed de da-tum nu al vast door te geven, zodat u die al vast in uw agenda kunt zetten. Na de tijd is er gelegenheid om bij te praten, uiteraard on-der het genot van een hapje en een drankje.
Wij hopen op u/jullie komst.

 

Kerkomroep.nl
U weet vast wel dat kerkdiensten vanuit onze gemeente te beluis-teren zijn via www.kerkomroep.nl, maar …
Wist u dat … er elke week een liturgie gemaakt wordt voor dorps-genoten die met ons verbonden zijn via kerkomroep.nl?
Wist u dat … het met een liturgie eenvoudiger wordt om de dienst te volgen?
Wist u dat … de liturgie elke week bezorgd wordt bij enkele men-sen in onze dorpen die niet meer naar de kerk kunnen, maar wel graag met ons de dienst mee willen maken?
Wist u dat … u deze liturgie ook kunt krijgen?
Wist u dat … als u ook wekelijks een liturgie wilt ontvangen, u dat kunt doorgeven aan Jellie Atsma, T: 559 310, E: atsma.j@home.nl

 

OPROEP:

Voor volgend jaar zoeken we een nieuw thema voor de kerstboom. Hebt u een goed idee, neem dan contact op met Afke: 0612387054.

 

 

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
wo 23 oktober 2019 Bootcamp
do 31 oktober 2019 Soos ‘Bliuw Warber’ Bingo!
za 2 november 2019 TOP'63 - SSA Creil-Bant TNT Rocknight
za 9 november 2019 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

Uitgelicht
Ouderensoos "Bliuw Warber"
Ouderensoos "Bliuw Warber"
BeYoutiful by Maartje
Realisatie TTT software