Zoeken:
Sitemap Favorieten

 

Het kerblad van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen/ Uitwellingerga,
 't Tsjerkefinster, komt ca. 1 x per maand uit. Redactieadres: mail

 

Redactie:

Rie Branderhorst, tel. 559356, Greate Súdein 25, 
Esther Smit, tel. 559054 Greate Súdein 43,

Foekje Veldhuis, tel. 559034 De Bou 19,

Gertie de Boer, tel. 550225 Langebaen 2

 

 


 

U kunt uw kopij voor ‘t Tsjerkefinster mailen naar: kerkbladtopentwel@gmail.com LEVER UW KOPIJ OP TIJD IN, ANDERS BLIJFT HET LIGGEN TOT HET VOLGENDE NUMMER! 

Inleveren kopij:
De kopij voor het volgende Tsjerkefinster kunt u inleveren tot de laatste maandag van de maand bij Esther Smit, Greate Sudein 43, of bij Foekje Brouwer,

De Bou 19. Bij voorkeur via e-mail: kerkbladtopentwel@gmail.com


 

Deze maand uit het Tsjerkefinster:

 

MEDITATIE

EERLIJK GEZEGD.....
Ik lees elke dag in de Bijbel…..
Maar om eerlijk te zijn: de krant en andere literatuur interesseren mij veel meer.
Ik bid elke dag tot God.....
Maar ik vind het moeilijk zelfs een paar minuten per dag met God te spreken. Mijn gedachten zwerven altijd naar andere dingen die ik belangrijk vind.
Ik ga regelmatig naar de kerk of andere samenkomsten.....
Maar ik verveel me daar al gauw en ben blij als het afgelopen is.
Ik wil mijn naaste liefhebben als mijzelf…..
Maar ik heb liever dat mijn buurman narigheid heeft dan ikzelf. Ik ben soms jaloers als het hem beter gaat dan mij.
Eerlijk gezegd…..
Ik zie dat ik God niet liefheb boven alles en mijn naaste als mijzelf.
Bovenstaande regels komen hard aan. En wij beseffen dat dit stukje niet allen geldt, maar de bedoeling is om er over na te denken en bij uzelf/jezelf te rade te gaan.
B. Schraa-Atsma
Overgenomen uit het kerkblad van de Herv. Gemeente van Hallum.

 

 

 

IN MEMORIAM Gerben Brouwer
Germ werd geboren op 19 oktober 1931, als zoon van Jan Brouwer en Lipkje de Vries, op een boerenspúltsje in Broek. Hij overleed op de eerste dag van 2019 in Frittemahof in Sneek.
Daartussen was er zijn leven, als vijfde kind in het gezin en na hem zouden nog elf broers en zussen volgen. Zijn jeugd lag op de pleats aan de Horse, negen jaar was hij toen de oorlog uitbrak. Op z’n twintigste overleed zijn moeder, het jongste kind was nog maar 3½ jaar. De oudste zussen namen de zorg van het huishouden op zich; Germ hielp zijn vader en nam later het bedrijf over.
Germ trouwde met Griet Spijksma uit Bolsward, die voor haar werk als verpleegster in Joure vaak de Horse passeerde… Psalm 23 was hun trouwpsalm.
Belangrijk moment was de verhuizing naar het nieuwe bedrijf aan de Pontdyk met al het land er mooi omheen. Germ en Griet hebben genoten van hun drie kinderen Foekje, Jan Germ en Linda, met Ruurd, Trees en Sjouke bij hen en de acht kleinkinderen.
De verhuizing naar Oppenhuizen was een hele verandering, zeker voor Griet, die de aanloop op het bedrijf eerst erg gemist heeft. Germ was nogal eens bij Jan Germ op de pleats te vinden. Het ziek worden en later het overlijden van Griet was een diepe inbreuk op Germs leven. Het vertrek eerder al naar Frittemahof was ook een ingrijpende stap. Trouw en vol liefde bleef Germ tot het einde voor Griet zorgen, haar zoveel mogelijk bij het familieleven betrekkend.
Ook aan Germs weg is nu een einde gekomen. Toen we over de uitvaart nadachten en spraken, kwamen woorden uit Psalm 104 naar voren, een lied over Gods schepping, zijn trouw aan mensen en zijn op-dracht om voor die schepping te zorgen.
Germ had deze psalm eens gekozen als voorzitter bij de opening van een vergadering van de CBTB-kring. Omdat “dankbaarheid” een sleutelwoord was, ziende naar het leven en geloven van Germ, lichtten we vers 33 eruit: “Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef, een lied voor mijn God zolang ik besta.”
Zo was Germ onder ons, voor Griet, voor zijn kinderen en kleinkinderen, in zijn maatschappelijke betrokkenheid bij de kerk o.a. als een wijze en bedachtzame ouderling, bij de Rabobank en in de boerenorganisatie.
Zingen – zijn leven lang. Zijn laatste lied was – heel breekbaar nog – het “Ere zij God”, samen met ds. Dingena Hasper bij een Kerstviering in Frittemahof. Het was het antwoord-lied van zijn dankbaarheid. Juist met Kerst. Gedenkend de geboorte van dat kind, dat als mens Gods begaanzijn met deze wereld ten einde toe waar gemaakt heeft, maar door dat doodseinde heen gedragen naar het leven dat niet vergaat!
Germ is nu “te plak”, zoals Jan Germ zei. Rustend in de hand van de Eeuwige. Dit mag tot troost en kracht zijn voor hen die hem nu zo missen, de kring van de kinderen en kleinkinderen in de eerste plaats.
ds. Ad Buijs


De Hear is myn Hoeder;
'k haw al myn begear.
't Is sillich te wêzen
yn greiden fol gerzen.
Hy liedt my ta wetters
sa stil en sa klear.
De Hear is myn Hoeder;
myn weide_is syn lân.
Hoe soe 'k my ferrinne
mei Him om my hinne?
En mocht ik al wifkje,
dan heint my syn hân.

 

OPROEP:

Voor volgend jaar zoeken we een nieuw thema voor de kerstboom. Hebt u een goed idee, neem dan contact op met Afke: 0612387054.

 

 

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
di 19 februari 2019 Voorjaarsbal Animato
zo 24 februari 2019 Reisverhaal Noord Korea
do 28 februari 2019 Soos ‘Bliuw Warber’
za 2 maart 2019 Oud Papier
zo 3 maart 2019 Open Deur-dienst Darts toernooi

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

 

----------------------

Enquête Top & Twel,

Yn Beweging

Pak en Beppe Peutergym yn HEA fan Omrop Fryslân: 

T&T Yn Beweging!!

 

Uitgelicht
Fokkes Multiservice
Fokkes Multiservice
Buurtverenigingen
Realisatie TTT software