Zoeken:
Sitemap Favorieten

 

 

 

Het kerblad van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen/ Uitwellingerga,
 't Tsjerkefinster, komt ca. 1 x per maand uit. Redactieadres: mail

 

Redactie:

Rie Branderhorst, tel. 559356, Greate Súdein 25, 
Esther Smit, tel. 559054 Greate Súdein 43,

Foekje Veldhuis, tel. 559034 De Bou 19,

Gertie de Boer, tel. 550225 Langebaen 2

 

 


 

U kunt uw kopij voor ‘t Tsjerkefinster mailen naar: kerkbladtopentwel@gmail.com LEVER UW KOPIJ OP TIJD IN, ANDERS BLIJFT HET LIGGEN TOT HET VOLGENDE NUMMER! 

Inleveren kopij:
De kopij voor het volgende Tsjerkefinster kunt u inleveren tot de laatste maandag van de maand bij Esther Smit, Greate Sudein 43, of bij Foekje Brouwer,

De Bou 19. Bij voorkeur via e-mail: kerkbladtopentwel@gmail.com


 

Deze maand uit het Tsjerkefinster:

 


Meditatie:

 

Jozef als moderne huisvader

In de kerstvakantie bezoek ik altijd graag een museum en bekijk ik het staartje van de kersttentoonstellingen die er vaak zijn. U begrijpt vóór de kerst komt het er nooit van vanwege drukte. Maar na de kerstdagen is er tijd voor reflectie, studie en nog eens wat artikelen nalezen die voor de kerstdagen zijn geschreven. Aangezien dit jaar alles digitaal moet, stuitte ik niet in het museum, maar op internet op een aardige reflectie over de rol van Jozef. (Een artikel ‘Met Jozef wordt het pas echt gezellig’ dat overigens al in 2011 in Trouw stond.)

In dat artikel wordt beschreven hoe Jozef in verschillende hoedanigheden is voorgesteld in de loop van de eeuwen, in met name de kunst. In de Bijbel staat er maar weinig over Jozef. Hij krijgt twee dromen: één waarin de engel vertelt dat hij Maria niet moet verlaten, maar het kind moet aannemen, omdat het een kind van God is. En één waarin de engel waarschuwt voor Herodes waarop ze vluchten naar Egypte. De reis naar Bethlehem, de geboorte in de stal en de presentatie van Jezus in de tempel en zijn besnijdenis op de 8e dag: Jozef is er telkens bij. Tot slot speelt Jozef nog een rol in de Bijbel wanneer ze Jezus op zijn 12e jaar kwijt zijn geraakt tijdens een pelgrimagereis naar Jeruzalem. Ze vinden Jezus tot hun verbazing terug in de tempel. En daar stopt het. Vervolgens springt de Bijbel over naar de volwassen Jezus die begint aan zijn openbare optreden, om het zo maar te noemen, Jozef is er niet meer bij.

Gestorven? Thuis bij de andere kinderen? Wie zal het zeggen. Maria was een jonge moeder, Jozef daarentegen is geregeld als een oude man afgeschilderd. Met de achterliggende reden dat door die hoge leeftijd duidelijk moest worden dat Jozef in ieder geval niet de biologische vader was, want: te oud om nog een kind te verwekken. Ook zie je Jozef soms sikkeneurend op de afbeelding bij de geboorte van Jezus, want hij wilde Maria eigenlijk verlaten omdat hij niet de vader was. Die mokkende houding (12e/13e eeuw) moet weergeven dat Jozef een buitenstaander in zijn eigen gezin was. Jozef moet aantonen, de wereld nog kenbaar maken, dat Maria als een maagd zwanger was en hun kind uit God geboren is. Hoe zal hij die boodschap gaan verwoorden? Misschien heeft u naar de kinderkerstviering van dit jaar gekeken en weet u misschien nog dat ik bij de afbeelding van de geboorte (de schildering is van de Italiaanse kunstenaar Giotto) wees op Jozef die

lag te slapen (doodmoe van de spanning van de bevalling) terwijl Maria verguld naar haar zoon kijkt. Dit klopt eigenlijk niet, want als je goed kijkt zie je dat hij niet slaapt, maar er mokkend opstaat.

Welke rol heeft God voor hem weggelegd, anders dan het bewijzen van de maagdelijke geboorte van Christus en er oud en impotent uitzien? Die interpretatie van de rol van Jozef is uiteenlopend en afhankelijk van hoe de kerk en de samenleving hem goed kon gebruiken. Naast het bovenstaande zijn er ook afbeeldingen (vanaf de 14e eeuw) waarop Jozef een belangrijkere positie krijgt als hoofd van het gezin. De mensen trekken in die tijd van het platteland naar de stad en om de verloedering van het gezinsleven wat tegen te gaan wordt de heilige familie ingezet om als voorbeeld voor de maatschappij te dienen. Jozef staat er niet meer brommerig op, maar is driftig aan het werk in zijn timmerwerkplaats. Jozef leert Jezus het timmermansvak en Maria is de gelukkige huisvrouw die het kind verzorgt, spint, of leest. In de 18e, 19e eeuw is Jozef als heilige niet meer weg te denken en wordt hij het symbool van knusse huiselijkheid, van geborgenheid en bescherming.

De conclusie van het artikel is dat Jozef door kunstenaars vaak op de achtergrond is weergegeven, als figurant in zijn eigen gezin. (In kerststalletjes staat hij geregeld in het donker, nauwelijks te onderscheiden van de herders). Maar dat zijn functie er niet minder belangrijk om is: Jozef maakt van het tweetal Moeder en Kind een drietal, een beetje zoals de Triniteit het geheel compleet maakt, bedoelt de schrijver misschien? Ik vraag me alleen af of dat een geaccepteerde opvatting is, in deze tijd van samengestelde gezinnen waarbij Jozef ook wel de titel van ‘bonuspapa’ krijgt.

In de huidige geseculariseerde samenleving is er op kunstzinnig vlak niet zo heel veel kunst over de heilige familie bijgekomen. De apocriefe verhalen over het gezin Gods hebben de kunstenaars in het verleden geïnspireerd, maar al vanaf de 20e eeuw, wordt de kunst abstracter, weinig huiselijke tafereeltjes meer, ook het geloof wordt abstracter, voor zover het nog een rol speelt in het openbare leven. Aan de verbeelding van Bijbelverhalen, laat staan apocriefe verhalen, is veel minder behoefte. Toch duiken er nog

met enige regelmaat mooie, moderne kunstwerken over Jozef, Maria en het Kind op. Hier valt nog een hele studie aan te wijden. Of Jozef in deze afbeeldingen een meer moderne vaderrol speelt? De luier verschonend? Misschien.

Op de bijgevoegde afbeelding (die ik via Facebook voorbij zag komen), ziet het er al behoorlijk verfrissend uit (hoewel Jozef ook hier weer bijna kaal is, met een oud uitziende baard): de vader met zijn kind, vertederd houdt hij het vast, terwijl Maria wat ontspant met een boek.

Het nieuwe jaar is in aantocht, de 8de dag, een nieuw begin. Laten we kijken wat Jozef en Maria ons te bieden hebben. Terwijl Jezus groeit in zijn rol als Zoon van God. Terwijl wij smachten naar het oude normaal. Terwijl er nieuwe roaring twenties worden voorspeld. Dansend op de tafel, bij elkaar om de nek hangend. Ik ben benieuwd welke rol Jozef dan weer van ons krijgen zal.

ds. Nicolle Pronk


 

DE BESTE WENSEN

Dààààg 2020. Welkom 2021.

Hoe anders vieren we deze jaarwisseling.

En hoeveel meer hebben we goede wensen voor het nieuwe jaar die te maken hebben met een goede gezondheid. We wensen elkaar een gelukkig en gezond nieuw jaar. Liefst een jaar zonder Covid 19; zonder de gevolgen van dit virus, zonder beperkende maatregelen, zonder schoolsluiting, zonder de sluiting van je zaak of winkel. Een jaar zonder sluiting van de kerk. Wat willen we weer dolgraag met elkaar de dingen doen die we gewend zijn om te doen; samen naar de kerk, samen fysiek elkaar ontmoeten in Gods huis, samen zingen en samen bidden.

Alles gaat deze jaarwisseling anders, maar we maken wel de overstap naar een nieuw jaar. Een jaar vol hoop; hoop op betere tijden. Tijden dat we elkaar bijvoorbeeld weer de hand mogen schudden.

Nu krijgen we allemaal de hand van heel veel dorpsgenoten.

De beste wensen; folle lok en seine yn 2021.

Op een ander manier; een veel kleurige manier.

U krijgt de hand van de voorzitter van dorpsbelang.

Jij krijgt de hand van je vriendje uit groep 1.

U krijgt de hand van de voorzitter van Top&Twel Actief.

En dat kleintje is dat niet lief? Een roze klein knuisje.

Haar grote zus geeft jullie de roze hand.

Natuurlijk krijgen we allemaal de hand van de dominee. En die tút, voor wie is die?

Jullie krijgen de grote hand van de camera/geluidsman van onze kerk. Zijn zussen en zusje blijven niet achter; iedereen krijgt een vrolijke hand.

Kijk toch al die handen:

heel Top&Twel geeft elkaar de hand! Jullie kunnen het op het

spandoek zien.

De beste wensen.

Folle lok en seine yn 2021!

 

Terugblik op kerst 2020

Wat was het anders dan anders. En wat kon er veel niet. In de diensten niet, maar ook daarbuiten niet. Geen andere kerstvieringen of bijeenkomsten. Alleen de kerstviering op school kon  wonder boven wonder  nog doorgaan op de laatste dag voor de lockdown. Wat was het anders dan anders. En wat is er veel op poten gezet! Een adhoc koortje, een prachtige boom die stond te stralen vol met zelfgemaakte klokjes, een compilatiefilmpje van kerstgroeten, een closeup filmpje van de kerstboom, beelden van de kerk, van het orgel met onze organist Pieter Hoekstra, van de piano met Elbrich van Stralen, volledige onlineuitzendingen via kerkomroep én met beelden via YouTube. Voor en achter de schermen hebben vele vrijwilligers zich hard ingezet. Voor mij was het (ook) even schakelen, maar al met al met plezier de toch erg feestelijke kerkdiensten voorbereid en geleid. Wat was het anders dan anders. Maar het was Kerst, Christus is geboren en dát hebben we toch weer mooi kunnen vieren. Ik ben héél benieuwd naar wat Kerst 2021 voor mij, voor u, voor ons allen in petto heeft. Nu eerst maar eens het nieuwe jaar opstarten. De beste wensen voor 2021!

ds. Nicolle Pronk

 

Reacties op de (kinder) kerstnachtdienst

We hebben genoten van een prachtig kinderkerstfeest.

Prachtig en creatief alternatief voor deze viering. Onze complimenten.

Prachtig gedaan, super om te zien.

Thanks, heel leuk!

Ja super!! Prachtige dienst en hier is ook enthousiast mee getrommeld!

Nicolle en teamleden chapeau!

Veel werk verzet!

Wat een spirit in het dorp.

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
za 6 februari 2021 Oud Papier
za 6 maart 2021 Oud Papier
za 20 maart 2021 Passion Live in Top en Twel

Activiteitenkalender:

- Kerkdiensten

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top&Twel, Yn Beweging

- Brug Uitwellingerga

Uitgelicht
Rabobank Sneek
Rabobank Sneek
Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO)
Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO)
Realisatie TTT software