Zoeken:
Sitemap Favorieten

 

Het kerblad van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen/ Uitwellingerga,
 't Tsjerkefinster, komt ca. 1 x per maand uit. Redactieadres: mail

 

Redactie:

Rie Branderhorst, tel. 559356, Greate Súdein 25, 
Esther Smit, tel. 559054 Greate Súdein 43,

Foekje Veldhuis, tel. 559034 De Bou 19,

Gertie de Boer, tel. 550225 Langebaen 2

 

 


 

U kunt uw kopij voor ‘t Tsjerkefinster mailen naar: kerkbladtopentwel@gmail.com LEVER UW KOPIJ OP TIJD IN, ANDERS BLIJFT HET LIGGEN TOT HET VOLGENDE NUMMER! 

Inleveren kopij:
De kopij voor het volgende Tsjerkefinster kunt u inleveren tot de laatste maandag van de maand bij Esther Smit, Greate Sudein 43, of bij Foekje Brouwer,

De Bou 19. Bij voorkeur via e-mail: kerkbladtopentwel@gmail.com


 

Deze maand uit het Tsjerkefinster:

 

EINDE AAN EEN VACANTE PERIODE / UITNODIGING
Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet
alleen God is belangrijk, want hij doet groeien. (1 Kor. 3: 7)
Je zou het in een vacaturetijd bijna vergeten: het gaat om de ge-meente en niet om de voorganger. Dat is, volgens mij, wat de tekst uit de Korinthebrief ons wil zeggen.
We hebben de afgelopen 11 maanden kunnen zien hoe goed wij het als gemeente met elkaar hebben en doen, zonder eigen predi-kant. Dat is een compliment aan ons allen.
En toch waren wij, en de beroepingscommissie in het bijzonder, druk bezig met het zoeken naar een nieuwe predikant. De komende tijd zullen er ongetwijfeld dingen gaan veranderen binnen kerkelijk Top & Twel, immers Nicolle Pronk is een andere dominee dan Dingena Hasper. Maar de gemeente blijft de constante factor.
Natuurlijk zorgt God voor groei, maar het maakt wel een beetje uit wie er begiet en als dat vanuit een ‘warm bad’ gebeurt, kun-nen er opnieuw mooie dingen ‘groeien’ in Top & Twel.
Zoals we tijdens de gemeenteavond op 28 augustus jl. aan ds. Nicolle Pronk hebben laten zien zijn wij een warme gemeente. Laten wij Nicolle Pronk, haar man Foppe Wiersma en hun kinderen Jacob, Vera en Arthur daarom warm welkom heten in ons mid-den. U bent van harte uitgenodigd voor de intrede- en verbintenisdienst op zon-dag 8 december a.s. om 14.00 uur in de Johanneskerk en aansluitend in It Harspit
(zie bericht in vorig Tsjerkefinster).
Namens de kerkenraad,
Mariëtte Bouma-Valkenburg
voorzitter

 

Einde aan het pastoraat van ds. Ad Buijs tijdens de vacante periode
Sinds januari 2019 is ds. Ad Buijs enkele uren per week beschikbaar geweest voor ondersteuning in het pastoraat. Als kerkenraad zijn wij hem daar zeer erkentelijk en dankbaar voor. Ook op deze plek bedanken wij hem hartelijk voor al het werk dat hij heeft gedaan. Uiteraard zullen wij dat ook ‘publiekelijk’ nog op gepaste wijze doen.
M.i.v. 9 december zal ds. Nicolle Pronk het pastoraat op zich nemen, maar in eerste instantie blijven de contactpersonen, wijkmedewerkers en ouderlingen het aanspreekpunt voor gemeenteleden.

 

Decemberactie voor minima
Met de feestdagen voor de deur wil de diaconie (Protestantse Ge-meente) van Top en Twel een kleine financiële bijdrage bieden aan mensen in onze dorpen die rond moeten komen van een minimuminkomen. Indien U hiervoor in aanmerking wilt komen, kunt u een briefje met uw naam, adres, gezinssituatie en bankgegevens in een gesloten envelop sturen aan:


Penningmeester Diaconie PG Oppenhuizen/Uitwellingerga
t.a.v. decemberactie diaconie
Tsjerkebuorren 9 of Pontdyk 2
8625 HA Oppenhuizen 8526 DX Boornzwaag

 

Het is eventueel mogelijk de bijdrage contant te ontvangen.
Indien u dit wenst, dat dan graag bij uw aanvraag vermelden.
Wat is het minimuminkomen:
Voor een alleenstaande netto inkomen: € 1300,- of minder per maand.
Voor een gezin netto inkomen:€ 2000,- of minder per maand.

 

Wij garanderen dat uw aanvraag vertrouwelijk behandeld
zal worden.

 

In wike Doorn
Foar de fryske wike, dy’t wy meimakke ha yn Doorn, hjir foar ús hertlike tank!
Ek tank oan de meiwurkers, Nieske, Maartje en Johanna, foar it leafdefolle wurk dat se fersette. Foar de gasten in dikke ferwen wike! Mar ek tank oan ús riders Harmke en Reinold foar it bringen en opheljen yn Doorn, ek wer sa geweldich!
In tankjewol fan ús trijen.
Foukje Bakker-Wijnja
Geartsje Wijnja-Tromp
Zus Schriemer-Dijkstra

 

 

Kerkomroep.nl
U weet vast wel dat kerkdiensten vanuit onze gemeente te beluis-teren zijn via www.kerkomroep.nl, maar …
Wist u dat … er elke week een liturgie gemaakt wordt voor dorps-genoten die met ons verbonden zijn via kerkomroep.nl?
Wist u dat … het met een liturgie eenvoudiger wordt om de dienst te volgen?
Wist u dat … de liturgie elke week bezorgd wordt bij enkele men-sen in onze dorpen die niet meer naar de kerk kunnen, maar wel graag met ons de dienst mee willen maken?
Wist u dat … u deze liturgie ook kunt krijgen?
Wist u dat … als u ook wekelijks een liturgie wilt ontvangen, u dat kunt doorgeven aan Jellie Atsma, T: 559 310, E: atsma.j@home.nl

 

OPROEP: KERSTBOMEN VOOR IN DE KERSTBOOM

Dit jaar willen we onze kerstboom weer versieren. Na sterren, harten en ballen dit jaar kerstbomen van ons allen.
Het resultaat is elk jaar weer prachtig en uniek. We willen jong en oud oproepen om aan het knutselen te gaan. Breien, haken, zagen, plakken het mag allemaal. Voorgaande jaren hebben we zulke prachtige creaties gekregen. We zijn dan nu ook al benieuwd naar het prachtige resultaat…….
Je kunt vanaf 6 december deze inleveren:
-In doos achterin de kerk
-In doos in loods bij Jellie Atsma, Buorren 45 (direct door deur rechts)
-In doos onder carport bij Akke Riem Ter Horst, P. Walmastrjitte 35.
Veel knutselplezier!

 

ONTWERPERS GEZOCHT!
De redactie van het Tsjerkefinster is bezig met een ‘verjonging’ van ons maandelijks kerkblad. Sinds enige tijd gebruiken we kleur in het binnenwerk en het was u/je wellicht al opgevallen dat we sinds vorige maand een ander lettertype hanteren? De tekst blijkt even duidelijk, maar als minder ‘vol’ te worden ervaren. Negatieve reacties hebben ons niet bereikt, dus experimenteren we nog even door.
Omslag(en) De volgende stap in het verjongingsproces is een nieuwe omslag. Omdat onze huidige printapparatuur het kleurgebruik toestaat, willen we ook de buitenkant met kleur gaan verfraaien. Maar hoe?
Het wordt tijd voor een frisse blik, en daarom bieden we u/jou als professioneel of amateur ontwerpend gemeentelid de mogelijkheid om eeuwige roem te vergaren door het ontwerpen van een nieuwe omslag. We hopen dat we verschillende ontwerpen zullen ontvangen, waaruit de redactie, samen met de kerkenraad en de drukkerij dan een keuze zal maken. Het zo fijn zijn als u/je ook nadenkt over een variant die we bijvoorbeeld voor het Kerst-, Paas- en Pinksternummer kunnen gebruiken. We vinden het feestelijk om dan wat variatie aan te brengen. Voor alle “gewone” maanden moet het een omslag zijn.
Waaraan moet het ontwerp in elk geval voldoen: Maak het ontwerp in landscape A4, waarbij op de “voorkant” in elk geval de naam “’t Tsjerkefinster” en “Protestantse Gemeente Oppenhuizen / Uitwellingerga” moet komen en op de achterkant de adresgegevens van de kerk: Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga, Tsjerkebuorren 9, 8625 HA Oppenhuizen.
U kunt uw ontwerp tot en met 31 december aanleveren in de mailbox van de redactie: kerkbladtopentwel@gmail.com.
We zijn benieuwd naar uw creativiteit en laten ons graag verrassen!
De redactieteams: Esther en Rieke, Foekje en Gertie.

 

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
do 19 december 2019 Kerstviering met broodmaaltijd Passage
za 21 december 2019 Club Schrijfgalerie Kerstfeest in het Café
zo 22 december 2019 Kerstconcert met koraalorkest 'Hymne'
di 24 december 2019 Kerstnachtdienst
wo 25 december 2019 Kerst-Gezins-Zangdienst

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Enquête Structuurversterking Top en Twel

------------------------------

Projecten

- Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

------------------------------

Uitgelicht
Oever- en Kadeproject Wetterskip Fryslân
Fokkes Multiservice
Fokkes Multiservice
Realisatie TTT software