Zoeken:
Sitemap Favorieten

 

Het kerblad van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen/ Uitwellingerga,
 't Tsjerkefinster, komt ca. 1 x per maand uit. Redactieadres: mail

 

Redactie:

Rie Branderhorst, tel. 559356, Greate Súdein 25, 
Esther Smit, tel. 559054 Greate Súdein 43,

Foekje Veldhuis, tel. 559034 De Bou 19,

Gertie de Boer, tel. 550225 Langebaen 2

 

 


 

U kunt uw kopij voor ‘t Tsjerkefinster mailen naar: kerkbladtopentwel@gmail.com LEVER UW KOPIJ OP TIJD IN, ANDERS BLIJFT HET LIGGEN TOT HET VOLGENDE NUMMER! 

Inleveren kopij:
De kopij voor het volgende Tsjerkefinster kunt u inleveren tot de laatste maandag van de maand bij Esther Smit, Greate Sudein 43, of bij Foekje Brouwer,

De Bou 19. Bij voorkeur via e-mail: kerkbladtopentwel@gmail.com


 

Deze maand uit het Tsjerkefinster:

 

In memoriam Antje Wijnia – de Vries

 

In de avond van zondag 19 mei overleed zij, Anna Wijnia. Op de rustdag ging zij de vrede van God binnen. Toen zij thuis opgebaard was, zag je die rust en vrede op haar gezicht. Het was goed. Zo had ze dat ook gezegd, toen de weg naar het einde zich aandiende. Er hoefde niets meer te worden gedaan, zij had er vrede mee.

Het was een levensweg van bijna 92 jaar geworden. Die begon in Goingarijp op 8 juni 1927. Er was een welgeschapen dochter geboren, stond op het kaartje en: “alles wel”. Al gauw verhuisde het gezin naar Goaijengeamieden. Daar bracht zij haar jeugd door, met onder andere de oppas voor de jongere tweeling. Wel erg vaak eigenlijk, vond zij. Zij wilde ook graag plezier hebben met andere kinderen…

Anna ging als bekwame boerenfaam werken op het bedrijf van Frederik de jong. Waarschijnlijk ontmoette zij daar Uiltje Wijnia. Hij ging als foeragehandelaar bij de boeren langs. Uiltje was in de oorlog getroffen door polio, waardoor hij licht gehandicapt was. Met hulpmiddelen kon hij zich redden. Het werd wederzijdse liefde: op 10 oktober 1951 trouwden zij en gingen in Oppenhuizen wonen, in de oude smederij van Postma. De zoons Gerrit en Luitzen werden geboren.

De zorg voor anderen tekende haar leven: zij is er voor velen geweest. Dat deed ze zonder ophef, in stilte en bescheiden. Je zou het een “roeping” kunnen noemen. Zo was zij er in de dorpsgemeenschap: zorgend waar dat nodig was. Bij buurvrouw Jeltje bijvoorbeeld, bij Martje Hofstee, haar zieke schoonmoeder en vele anderen. Zij hielp, in alle kleine en grotere dingen.

Zo gaf zij liefde door. We lazen erover uit I Cor. 13, in de afscheidsdienst. Terecht heeft de familie dat een “dankdienst voor haar leven” genoemd. Velen zullen haar zorg en betrokkenheid dankbaar ervaren hebben.

Dat gold ook voor allerlei dorpsactiviteiten, zoals in de Vrouwenvereniging “Dorcas” en bij de Ouderensoos. Die contacten waren belangrijk voor haar.

Op 9 april 1977 overleed Uiltje, een zware slag voor Anna, zij was nog maar bijna 50. Op de kaart stond “De Heer is mijn herder” – het werd een 

houvast voor haar.

Gelukkig bleven er alle banden met anderen om haar heen. Daarnaast was alleen thuis-zijn niet zo moeilijk voor haar. Zij genoot van het maken van allerlei puzzels, de quizzen op TV volgde ze trouw. Zij hield van alles wat leefde om haar heen: vogels, bloemen en planten in de tuin.

Later werd de weg zwaarder, toen de reumatiek steeds meer toesloeg. Ingrijpend was dat: haar zorg voor anderen werd daardoor op den duur onmogelijk. Zij wilde persé thuis blijven en het was prachtig dat dat met thuiszorg lukte! Er werd nu voor háár gezorgd en dat was goed. Daarom stond ook bij haar op de kaart bij haar overlijden: “De Heer is mijn herder”. In die geborgenheid is zij in alle rust overleden. In de dankdienst lazen en zongen wij de bekende woorden uit Psalm 23.

Zij mag nu rusten in de handen van God. Wij wensen de kinderen, de (achter)kleinkinderen en allen die haar zullen missen Gods kracht toe om met de dank en goede herinneringen hun weg samen te vinden, in Gods geborgenheid.

Ds. Ad Buijs

 

LIEDBOEKEN IN DE KERK

Het is de afgelopen tijd geregeld voorgekomen dat er te weinig liedboeken voor gasten zijn in de kerk. ‘Hoe komt dat?’, zult u zich afvragen.

Dat komt met name omdat gemeenteleden – die thuis één of meer liedboek(en) op de plank hebben staan of liggen – hun liedboek zijn vergeten en dan een liedboek uit de kerk pakken. Normaal gesproken is dat natuurlijk prima, zolang niet ‘iedereen’ op dezelfde zondag zijn of haar liedboek vergeet. Maar met name bij bijzondere diensten is dit niet prettig.

Om te voorkomen dat er door de koster gevraagd moet worden om samen te doen met de liedboeken is het volgende bedacht: U neemt uw liedboek mee naar de kerk, met duidelijk uw naam er op, en legt deze permanent in de kerk (rechts op de tafel waar links de kerk-liedboeken liggen).

U pakt dan, als u de kerk in komt, uw eigen liedboek en legt deze na de dienst weer terug. Zo hoeft u er op zondagmorgen niet meer aan te denken en blijven er voor gasten genoeg liedboeken over.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

 

 

Wat de toer sjocht
De Notre Dame in Parijs is afgebrand. Hoe erg is dat….?
Voor gelovigen maakt het niet uit zij hebben geen kerkgebouw nodig, geloof zit in jezelf en samen je geloof belijden kan overal.
Veel erger zijn de aanslagen in Sri lanka op kerk mensen en hotel gasten 250 doden.
Maar voor toeristen is het van belang dat er wat te zien is in zo`n stad als Parijs. Ze gaan de eerste de beste kerk binnen, vergapen zich aan de schoonheid van architectuur en vakmanschap, ze sturen foto`s naar huis hoe geweldig dat is.
Maar dichtbij hier in Friesland staan ook juweeltjes van kerken, maar die worden over het hoofd gezien.
Elk jaar doen onze kerken mee aan tsjerkepaed. Dan staan de kerkdeuren open voor bezichtiging, een praatje of misschien meditatie.
Daarom ga ik met Sara van Netten het project “wat de toren ziet “ opzetten.
Jongeren van de jeugdclubs maken korte reportages van mensen en bedrijven rondom de toren.
Ons doel is meer mensen binnen de kerkmuren te krijgen – gelovig of niet `t maakt niet uit verscheidenheid moet je koesteren en we laten de kerk in het midden, dus als u wordt gevraagd om mee te doen dan weet u hoe en wat.
Ook worden er foto`s getoond van Vincent Hesselink ( woont in de vroegere school Sjaerdawei) hij heeft mooie plaatjes van het dorp gemaakt.
Tsjerkepaed is elke zaterdagmiddag vanaf de datum: 1 juli tot en met 7 september…………dus net stinne mar hinne!
Sara van Netten
Wolter Overwijk

 

 

 

 

OPROEP:

Voor volgend jaar zoeken we een nieuw thema voor de kerstboom. Hebt u een goed idee, neem dan contact op met Afke: 0612387054.

 

 

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
za 6 juli 2019 Start Tsjerkepaad
za 20 juli 2019 Oud Papier
za 17 augustus 2019 Oud Papier
za 7 september 2019 Top en Twel Motortreffen
zo 15 september 2019 Startzondag Kerkelijke Gemeente
za 12 oktober 2019 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

- Top & Twel, Yn Beweging

Uitgelicht
Overwijk Decoraties
Overwijk Decoraties
Top en Twelster Skûtsje

Realisatie TTT software