Zoeken:
Sitemap Favorieten

 

Het kerblad van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen/ Uitwellingerga,
 't Tsjerkefinster, komt ca. 1 x per maand uit. Redactieadres: mail

 

Redactie:

Rie Branderhorst, tel. 559356, Greate Súdein 25, 
Esther Smit, tel. 559054 Greate Súdein 43,

Foekje Veldhuis, tel. 559034 De Bou 19,

Gertie de Boer, tel. 550225 Langebaen 2

 

 


 

U kunt uw kopij voor ‘t Tsjerkefinster mailen naar: kerkbladtopentwel@gmail.com LEVER UW KOPIJ OP TIJD IN, ANDERS BLIJFT HET LIGGEN TOT HET VOLGENDE NUMMER! 

Inleveren kopij:
De kopij voor het volgende Tsjerkefinster kunt u inleveren tot de laatste maandag van de maand bij Esther Smit, Greate Sudein 43, of bij Foekje Brouwer,

De Bou 19. Bij voorkeur via e-mail: kerkbladtopentwel@gmail.com


 

Deze maand uit het Tsjerkefinster:

MEDITATIE

De Striid

Nog een paar maanden spanning en dan sil it heve, het grote Iepen-loftspul De Striid, over de ontstaansgeschiedenis van Top en Twel. Hoe het verhaal precies gaat is nu nog onder embargo; we kunnen er slechts naar raden, maar het zal vast een spannend verhaal zijn over gevaar, goed en kwaad en heldendom. De goede strijd zal worden gestreden en er zal beslist overwonnen worden...

In zo'n toneelstuk kunnen we daar erg van genieten, maar in de wer-kelijkheid ligt dat toch heel anders. De goede strijd... wat is dat ei-genlijk? In Engeland is het heel gebruikelijk om veldslagen uit de oorlog na te spelen, waarbij de goeden (wij) uiteraard winnen van de kwaden (zij). Zelfs veldslagen waar tienduizenden doden vielen aan beide kanten; ik voel dan altijd een beetje vervreemding. Dat kan ko-men doordat ik nooit in een oorlogssituatie ben geweest, wat een luxe is in onze wereld, maar toch. Een oorlog kent enkel verliezers. Hoe bestaat het dat er zelfs in zo'n situatie nog gesproken wordt over het winnen van een strijd? En waarom zijn we dan zo geschokt als er blijdschap is over een 'geslaagde' aanslag in naam van het Goede waarbij tientallen doden zijn gevallen? Bestaat er wel zoiets als een 'goede strijd'?

In het Oude Testament worden veel gevechten en veldslagen be-schreven. Ze zorgen in onze tijd voor dezelfde vervreemding als hier-boven. Zoveel doden, en waarvoor? Om een boodschap over te bren-gen? Om de macht in de juiste handen te brengen? Ik denk dat die onderdelen van onze Bijbel altijd moeizaam zullen blijven voor ons. In het Nieuwe Testament wordt een andere weg ingeslagen. Ook daar wordt strijd geleverd tegen het kwaad en voor het goede; onrecht en onderdrukking zal niet vanzelf verdwijnen, dat zal altijd strijd vra-gen. Maar Jezus leert ons nieuwe wegen daarin, en Paulus werkt die nieuwe wegen verder uit; de wapenrusting Gods uit Efese 6; de waar-heid als gordel, gerechtigheid als harnas, het evangelie van de vrede als sandalen, geloof als schild, de Geest van God als zwaard en de verlossing als helm. In de brieven aan Timoteüs spreekt Paulus over de goede strijd; een strijd tegen kwade geesten, níet tegen mensen, een strijd voor het geloof, maar niet met geweld; met Gods Geest en de liefde als belangrijkste wapens.

Waar veldslagen, oorlogen en ruzies steeds weer terug zullen komen, met nog meer doden, pijn en verdriet, is de strijd die Paulus be-schrijft er één die juist een einde kan maken aan het geweld. De goe-de strijd is er één die geen verliezers kent maar enkel winnaars;

vrede, vrijheid, medemenselijkheid en liefde. Wat zou het mooi zijn als oorlog ooit enkel nog iets is van musea en sprookjes....

Ik wens u een mooie zomertijd!

Ds Dingena Hasper.

 

juli—augustus 2017

Vergeetwoord van de zomer: Ootmoedig

Het woord 'ootmoedig' wordt het beste vertaald met 'nederig, beschei-den'. Het wordt in de Bijbel gezien als een belangrijke deugd, samen met bijvoorbeeld (1 Petr. 3:8) eensgezindheid, liefde voor je mede-mensen, betrokkenheid en barmhartigheid. Er zit in het woord geen kruiperigheid, al wordt er wel gewaarschuwd voor onechte ootmoed die in feite vooral bedoeld is om anderen aan te moedigen om jou te bewonderen en op een voetstuk te plaatsen. Ootmoedig is eerder een gezond besef van je beperkingen, zeker tegenover de Schepper zelf. Wij leven op een kleine planeet die cirkelt rondom een kleine ster, de zon, die onderdeel uitmaakt van een melkweg van miljarden sterren; op een mooie zomeravond zien we ze aan de hemel staan. En dan is onze melkweg er maar ééntje van de ontelbaar vele in het heelal. Het gevoel dat deze kennis oproept kun je ootmoed noemen. Het is een bron van vertrouwen in Hem, die dit alles maakte en zoveel meer is en kan dan wij allemaal ooit samen zullen zijn en kunnen.

Kent u ook zo'n woord, dat we niet meer gebruiken buiten de kerk? Een woord waar u herinneringen aan hebt of gewoon een woord dat u tegengekomen bent en wilt weten wat het betekent of heeft betekend? Laat het mij weten: dmhasper@ziggo.nl of 06-44199474 (app of sms kan ook).

 

Dominee aan de studie

 

Dominee aan de studie

Op 12 en 13 juni heeft uw predikant twee dagen doorgebracht op de Eemlandhoeve. Onder de bezielende leiding van Matthijs Vlaardin-gerbroek en Charissa Bakema zijn we op zoek gegaan naar de gren-zen van onze comfortzone en hebben we oefeningen gedaan om on-ze creativiteit te stimuleren; elk mens heeft in de loop van zijn leven de neiging verwachtingspatronen te ontwikkelen en het is niet altijd eenvoudig om daaraan voorbij te gaan. Toch is dat nodig om nieu-we wegen te vinden, voor de kerk en voor het Evangelie, nieuwe wegen juist naar mensen toe die nu de rijkdom van het Goede nieuws van Jezus nog niet kennen of niet herkennen. De eigenaar van de Eemlandhoeve, boer Jan Huijgen, heeft ons een rondleiding gegeven op zijn bedrijf; niet alleen in de kerk maar ook in het boe-renbedrijf moet altijd weer gezocht worden naar nieuwe wegen om een zorgvuldige omgang met de schepping te combineren met een winstgevend bedrijf. En op de Eemlandhoeve ontmoeten geloof in de schepping en geloof in de Schepper elkaar op heel veel manie-ren.

Het eerste studiejaar zit er op; wij mogen nog een verslag inleveren voor de zomer over het eerste jaar en dan ligt het even stil tot sep-tember; de 22e worden we weer verwacht en de dag erna komen ook de kerkenraden weer meedenken op Hydepark. In het najaar staan er veel studiedagen gepland; ik hou u op de hoogte.

 

UIT DE PASTORIE

De vakantie ligt al weer ver achter ons, het werk bepaalt weer het rit-me van de week.

In de zomer komen daar verschillende familiebijeenkomsten bij; onze moeders zijn 94 en 70 geworden, er wachten nog wat jubilea en ande-re gelegenheden. De kinderen zijn weer in de periode van het jaar dat er beslissingen worden genomen over de toekomst en daar zijn hun ouders dan als vanzelf ook erg mee bezig. Vier dagen naar Duitsland was een welkome afleiding; wat hebben we het mooi gehad en wat is het toch bijzonder dat vriendschappen zoveel jaren over zo'n grote afstand kunnen blijven en groeien tot wat ze nu zijn. Wittenberg is een prachtig stadje waar deze zomer heel veel te beleven is, dus als u nog niet weet wat u gaat doen deze zomer...

En tussen de bedrijven door genieten we van onze kleindochter, waar we elke zaterdag op mogen passen. Een fijne zomer gewenst en een hartelijke groet van de pastoriebewoners.

Ds. Dingena Hasper

 

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden
Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden

Agenda
zo 20 augustus 2017 Muzikale Zomeravond Kerkdienst
za 2 september 2017 Oud Papier
za 9 september 2017 ZOU over zee
zo 10 september 2017 ZOU over zee
do 14 september 2017 Friese Kolfkampioenschappen
vr 15 september 2017 Friese Kolfkampioenschappen

      Iepenloftspul:

         'De Striid'

   18 o/m 23 septimber

 

Der binne noch kaarten.

Wês der fluch by: Fol=Fol

 

      Reservear hjir!

      www.destriid.frl

 

Uitgelicht
Tennisvereniging "De Grachten"
Tennisvereniging "De Grachten"
Logopedie
Logopedie
Realisatie TTT software