Zoeken:
Sitemap Favorieten

ADRESSEN OM TE ONTHOUDEN

Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga, Tsjerkebuorren 9, 8625 HA Oppenhuizen tel. (0515) 559935 (It Lokaal) E-mail: johanneskerk@topentwelonline.nl

 

Ledenadministratie verhuizingen, geboorten, huwelijken kunt u
doorgeven aan mevr. N. Dragt, Tsjerkebuorren 39 Dat kan via e-mail: johanneskerk@topentwelonline.nl


 

SAMENSTELLING KERKENRAAD 2018/2019
 

Predikant: Mevrouw Ds Nicolle Pronk
Merkelstrjitte 45, 8625 HX Oppenhuizen

E-mail nicollepronk@outlook.com

Telefoon 0617516451

 
Kerkenraad
Voorzitter mevr. M.J. (Mariëtte) Bouma-Valkenburg, Buorren 1, tel. 856020
E-mail: voorzitterpkntopentwel@gmail.com
Scriba mevr. T. (Tsjitske) Span-Wynia, Buorren 49, tel. 559550
E-mail: scribapkntopentwel@gmail.com

Diaconie
Voorzitter dhr. D. (Durk) Tjalsma, Noardein 22, tel. 559218
Secretaris dhr. (Reinold) en mevr. (Harmke) De Schiffart, Buorren 70, tel. 559693
Penningmeester mevr. T. (Trees) Brouwer-Hofstee, Pontdyk 2, tel. 559291
 
College van Kerkrentmeesters
Voorzitter dhr. S. (Sieds) Laanstra, Noardein 51, tel 556124
Secretaris dhr. S. (Siebe) Deinum, P. Walmastrjitte 23, tel. 559537
Penningmeester dhr. J. (Jelmer) de Groot, Mûzekamp 1, tel. 559104
 
Koster dhr. P. (Pier) van der Meer, Broerstrjitte 23 tel. 559402
E-mail: piervandermeer@hotmail.com 06 14502516
Hulpkoster dhr. W. (Wim) Bosch, Kappenburch 6 tel. 335323
 
Preekvoorziener Fam. (Afke en Gosse) Douma, gosseafkedouma@ziggo.nl tel. 559001
 
Kerkelijk centrum It Lokaal tel. 559935

Zondagsbrief en afkondigingen
E-mail: 
afkondigingentopentwel@gmail.com
(Zondagsbrief vrijdag vóór 18.00 / Afkondigingen zaterdag vóór 18.00)

Begraafplaatsen dhr. U. (Uiltje) de Jong: begraafplaatsentopentwel@gmail.com
 
Banknummers
Diaconie Rabobank: NL51 RABO 0359 5058 72
t.n.v. Prot. Gem. Oppenhuizen/Uitwellingerga
Zending Rabobank: NL42 RABO 0359 5653 01
t.n.v. Prot. Gem. Oppenhuizen/Uitwellingerga
College van Kerkrentmeesters Rabobank: NL93 RABO 0124 7170 04
ING: NL58 INGB 0000 9637 38
t.n.v. Prot. Gem. Oppenhuizen/Uitwellingerga
NL96 RABO 0152 0614 44 t.n.v. Onderhoudsfonds Prot. Gem. Oppenhuizen/Uitwellingerga
 
Kerkdiensten beluisteren via internet www.kerkomroep.nl
 

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 18 juli 2020 Oud Papier
do 3 september 2020 Soos 'Bliuw Warber'
vr 9 oktober 2020 The Bounty Hunters

Informatie over het coronavirus

------------------------------

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

- Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top & Twel, Yn Beweging

------------------------------

Bekijk nu het sportzomeraanbod.

Uitgelicht
Hester Kornelis Fotografie
Hester Kornelis Fotografie
Scheepstimmerbedrijf J. Lanting
Scheepstimmerbedrijf J. Lanting
Realisatie TTT software