Zoeken:
Sitemap Favorieten

ADRESSEN OM TE ONTHOUDEN

Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga, Tsjerkebuorren 9, 8625 HA Oppenhuizen tel. (0515) 559935 (It Lokaal) E-mail: johanneskerk@topentwelonline.nl

 

Ledenadministratie verhuizingen, geboorten, huwelijken kunt u
doorgeven aan mevr. N. Dragt, Tsjerkebuorren 39 Dat kan via e-mail: johanneskerk@topentwelonline.nl


 


SAMENSTELLING KERKENRAAD 2018/2019

 

Predikant:onze gemeente is momenteel vacant. 

 

Kerkenraad
Voorzitter mevr. M.J. Bouma-Valkenburg, Buorren 1 tel. 856020
Scriba mevr. T. Span-Wynia, Buorren 49 tel. 559550

 

Diaconie
Voorzitter dhr. D. Tjalsma, Noardein 22 tel. 559218
Secretaris dhr. en mevr. De Schiffart, Buorren 70 tel. 559693
Penningmeester mevr. T. Brouwer-Hofstee, Pontdyk 2 tel. 559291
 

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter vacant
Secretaris dhr. S. Deinum, P. Walmastrjitte 23 tel. 559537
Penningmeester dhr. J. de Groot, Mûzekamp 1 tel. 559104

 

Koster dhr. P. van der Meer, Broerstrjitte 23 tel. 559402
piervandermeer@hotmail.com 06 14502516
Hulpkoster dhr. W. Bosch, Kappenburch 6 tel. 335323
Preekvoorziener Fam. Douma, gosseafkedouma@ziggo.nl tel. 559001
Kerkelijk centrum It Lokaal tel. 559935Zondagsbrief en afkondigingen afkondigingentopentwel@gmail.com(Zondagsbrief vrijdag vóór 18.00 / Afkondigingen zaterdag vóór 18.00)


Begraafplaatsen dhr. U. de Jong: begraafplaatsentopentwel@gmail.com
 

Banknummers
Diaconie Rabobank: NL51 RABO 0359 5058 72
t.n.v. Prot. Gem. Oppenhuizen/Uitwellingerga
Zending Rabobank: NL42 RABO 0359 5653 01
t.n.v. Prot. Gem. Oppenhuizen/Uitwellingerga
College van Kerkrentmeesters Rabobank: NL93 RABO 0124 7170 04
ING: NL58 INGB 0000 9637 38
t.n.v. Prot. Gem. Oppenhuizen/Uitwellingerga
NL96 RABO 0152 0614 44 t.n.v. Onderhoudsfonds Prot. Gem. Oppenhuizen/Uitwellingerga

 

Kerkdiensten beluisteren via internet www.kerkomroep.nl

 

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
wo 25 september 2019 Informatieavond Glasvezel
za 28 september 2019 TOP'63 - AVC
za 5 oktober 2019 TOP'63 - Sc Bolsward Pubquiz: Back to the 90's
zo 6 oktober 2019 Open Deur-dienst
za 12 oktober 2019 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

 

- Oever- en Kadenproject

Uitgelicht
Slagerij de Jager
Slagerij de Jager
Schraa Assurantiën

Realisatie TTT software