Zoeken:
Sitemap Favorieten

Predikant:

Nicolle Pronk, Merkelstrjitte 45, 06 17516451

 

Ouderlingen:

Anneke Gietema, T: 0624190203

Tineke Hilverda, Merkelstrjitte 17, T: 06-20233382

Inge Haagsma-Alblas, Broerstrjitte 11, T: 558606

Vacature

 

Wat is pastoraat

In protestantse kerken zijn niet alleen diakenen actief, maar ook ouderlingen. Zij hebben de zorg voor een wijk en in onze gemeente in Oppenhuizen/Uitwellingerga bestaat zo’n wijk uit ongeveer 90 adressen. Sinds enkele jaren werken we nu met het nieuwe systeem: vier wijken met elk één ouderling en een aantal wijkmedewerkers die samen verantwoordelijk zijn voor het bezoekwerk. Zij worden ondersteund door de contactpersonen, die ook geregeld op bezoek gaan.

In het bezoekwerk werken ouderling en wijkmedewerkers naast elkaar, de ouderlingen hebben enkel een extra taak op het gebied van beleid (de kerkenraad) en vertegenwoordiging (dienst doen tijdens kerkdiensten). Tijdens pastorale diensten, zoals begrafenissen, kan ook dit laatste door wijkmedewerkers worden waargenomen. Het is fijn voor de nabestaanden én degene die steeds op bezoek is geweest dat je tot het laatst toe aanwezig kunt zijn in zo'n proces, een vertrouwd gezicht. 

 

 

Wanneer kan ik gebruik maken van het pastoraat

De predikant is allereerst verantwoordelijk voor het crisispastoraat. Daarnaast bezoekt zij zoveel als dat lukt jarigen rond hun 80e en 85e verjaardag en de jaren er na. De tussenliggende jaren komt de ouderling/wijkmedewerker op bezoek rond uw verjaardag.

Uiteraard kunt u altijd een bezoekje aanvragen, rechtstreeks of via de ouderling/

wijkmedewerker. Bij nieuw ingekomenen gaan de contactpersonen en de ouderling/wijkmedewerker langs. Ook rondom andere bijzondere dagen, of als er sprake is van ziekte of zorgen doen zij een bezoekje. Zelf een afspraak met predikant Nicolle Pronk maken kan ook T: 06 17516451

 

Het ‘omzien naar elkaar’ is een kerntaak van onze gemeente. Om dit goed te organiseren is de structuur van de gemeente als volgt ingedeeld. De gemeente is verdeeld in vier wijken, de nummering loopt van noord naar zuid. Elke wijk telt ongeveer 90 adressen en krijgt toegewezen: een ouderling, minimaal drie wijkmedewerkers en enkele contactpersonen. Zo nodig kan een beroep worden gedaan op een diaken of een kerkrentmeester. 

Voor het goed functioneren van ‘omzien naar elkaar’ wordt gemeenteleden gevraagd berichten hierover zoveel mogelijk door te geven aan predikant, wijkouderling, wijkmedewerker of contactpersoon. Zieken kunnen bij opname in een ziekenhuis of verpleeghuis of bij thuiskomst worden genoemd bij de afkondigingen in de dienst en vermelding in het kerkblad, tenzij hiertegen bezwaar bestaat.

 

Wat moet ik doen als ik bezoek wil?

Wanneer u bezoek of aandacht van een ouderling wilt, bel dan gerust even met uw ouderling of wijkmedewerker of laat het via uw contactpersoon weten. Wilt u een bezoekje van de predikant, dan kunt u dat ook laten weten via uw ouderling, wijkmedewerker of contactpersoon.

Zelf een afspraak met de predikant maken kan ook T: 781008 of 06-44199474.

 

Vertrouwelijk

U kunt uw ouderling/wijkmedewerker veel toevertrouwen. Zowel een ouderling als een wijkmedewerker belooft aan het begin van zijn of haar werk dat informatie die in een vertrouwelijk gesprek naar voren komt, niet verder verteld wordt.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Wijkindeling

 

WIJK 1

Aldewei, Horsewei, Muzekamp, Pontdyk, Rodenburgwei, Greate Súdein, Sjuwedyk, Súdwei en Afkelânsdyk, Brêgesleatswei, Leijepoel, Leijesleatswei, Lytse Súdein, Brêgefinne, Eastwei, De Baenen.

 

Wijkouderling:                    vacature

 

Straten: Âldewei, Horsewei, Muzekamp, Pontdyk, Rodenburgwei

Contactpersoon:  Nynke de Groot-Brouwer, Muzekamp 1,

jelmer-nynkedegroot@hetnet.nl 559104

 

Straten: Greate Súdein, Sjuwedyk, Súdwei

Contactpersoon: Vacature

 

Straten: Afkelânsdyk

Contactpersoon: Tetsje de Jager-Sipkema, Afkelânsdyk 16
p.de.jager@tele2.nl, 559636

 

Straten: Brêgesleatswei, Leijepoel, Leijesleatswei

Wijkmedewerker : Minke Hooghiemstra-Mulder, Brêgefinne 12

harmenminke@telfort.nl 559600

 

Straten: Lytse Súdein, Brêgefinne

Wijkmedewerker: Gerrie Kuindersma-Stienstra, Lytse Súdein 15 gkuindersma@xs4all.nl 559757

Contactpersoon:  Ids Kuindersma, Lytse Súdein 15

ikuindersma@xs4all.nl 559757

 

Straten: Eastwei

Wijkmedewerker: vacature

 

Straten: De Baenen

Wijkmedewerker: Sjoerdje Brouwer-Terpstra Eastwei 46A 
sjoerdje27@hotmail.com559607

---------------------------------------------------------------------------------------------------

WIJK 2

De Bou, Douwestritte, Jarichstrjitte, Broerstrjitte, Merkelstrjitte,
It Noardein, It Gês, Zwolsmanweg

 

Wijkouderling: Tineke Hilverda, Merkelstrjitte 17                 tinekehilverda@outlook.com, 06-20233382

 

Straten: De Bou 1 t/m 17

Contactpersoon: Trienke Pool-Gorter
De Bou 25 trienke@gmail.com 06-48507928

 

Straten: De Bou 19 t/m 37, Douwestrjitte, Jarichstrjitte

Wijkmedewerker: Knilles Postma, Jarichstrjitte 10  

poepehus@planet.nl, 559487

Contactpersoon: vacature

 

Straten: Broerstrjitte

Wijkmedewerker: Wytske Hoekstra, Jarichstrjitte 8 

whoekstra@kpnplanet.nl 559241

Contactpersoon: Johanneske Boschma-Luinenburg, De Bou 8
jk-bl@home.nl 559276

 

Straten: Merkelstrjitte

Wijkmedewerker: Pietie van der Meer-Metselaar, Broerstrjitte 23 

piervandermeer@hotmail.com 559402

 

Straten: Noardein, It Gês, Zwolsmanweg

Contactpersonen: Margreet Eppinga-Hoekstra, Noardein 50 

margreet.eppinga@kpnmail.nl 559549

Contactpersoon: Margje de Jong-van der Zee, Noardein 77 

margjedejong@hotmail.com 559223

---------------------------------------------------------------------------------------------------

WIJK 3

Bonningastrjitte, Reinardastrjitte, Van Burmaniastrjitte,
P. Walmastrjitte, Tsjerkebuorren

 

Wijkouderling: Inge Haagsma-Alblas, Broerstrjitte 11          

inge.haagsma@gmail.com, 06-23682737

 

Straten: Bonningastrjitte even 22 t/m 46, H.S. Reinardastrjitte, Z. Van Burmaniastrjitte

Contactpersoon: Elja van der Meer, P. Walmastrjitte 37  

eljavandermeer@gmail.com 06-12610800

 

Straten: Bonningastrjitte oneven, Bonningastrjitte even 48 t/m 64

Wijkmedewerker: Geeske Visserman-Haagsma, Bonningastrjitte 35

s.visserman@home.nl 559715

 

Straten: P. Walmastrjitte

Wijkmedewerker: Janke Postma-Toering, 
tjibbepostma@gmail.com 559216

Contactpersoon: Elja van der Meer, P. Walmastrjitte 37  

eljavandermeer@gmail.com 06-12610800

 

Straten: Tsjerkebuorren

Wijkmedewerker: Fenny de Vreeze-Ham, Tsjerkebuorren 41  

willemdevreeze@home.nl 558185

Contactpersoon: Betty Abma-Fabriek, Tsjerkebuorren 13 

jelleenbetty@ziggo.nl 559254

---------------------------------------------------------------------------------------------------

WIJK 4

Kappenburch, Buorren, Mensonidesstrjitte, Sjaerdawei,
Wolframstrjitte

 

Wijkouderling: Anneke Gietema, 
06-24190203

 

Straten: Kappenburch

Contactpersoon nrs. 2 t/m 20 en 1 t/m 31:

Nanny Leenstra-Sijbesma, Kappenburch 31

nannyeneize@home.nl  559475

Contactpersoon nrs. 22 t/m 40 en 33 t/m 49
Afke Douma-de Jong, Kappenburch 49

gosseafkedouma@ziggo.nl 559001

 

Straten: Buorren  

Wijkmedewerker: Wolter Overwijk, Sjaerdawei 45
wolterenjoke@outlook.com 06 51688239

Contactpersoon: Ineke Nossin-Faber, Buorren 8 

ainossin@hotmail.com 559439

 

Straten: H. Mensonidesstrjitte

Wijkmedewerker: vacature

Contactpersoon: Maartje Rienstra-Dijkstra

Kappenburch 24 geen mailadres 559318

 

Straten: Sjaerdawei

Wijkmedewerker: vacature

Contactpersoon: Sjoukje van Koningsveld, Eastwei 24 

h.koningsveld@kpnplanet.nl    559399 06-51384141

 

Straten: Wolframstrjitte

Contactpersoon: Nanny Leenstra-Sijbesma, Kappenburch 31
nannyeneize@home.nl  559475

 

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
za 6 maart 2021 Oud Papier
wo 17 maart 2021 Verkiezingen Tweede Kamer
za 3 april 2021 Oud Papier

Activiteitenkalender:

- Kerkdiensten

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Momenteel kunnen wij uw e-mail niet beantwoorden. Dit heeft te maken met omzettingen naar de nieuwe website van Topentwelonline. Stuur uw bericht rechtstreeks naar een van de redactieleden.

Uitgelicht
Winkels
Superrr
Superrr
Realisatie TTT software