Zoeken:
Sitemap Favorieten

 

Ouderlingen:

Sietske de Jager-Reitsma, Greate Sudein 1, T: 559257

Tineke Hilverda, Merkelstrjitte 17, T: 06-20233382

Inge Haagsma-Alblas, Broerstrjitte 11, T: 558606

Mariëtte Bouma-Valkenburg, Buorren 1, T: 856020

 

Wat is pastoraat

In protestantse kerken zijn niet alleen diakenen actief, maar ook ouderlingen. Zij hebben de zorg voor een wijk en in onze gemeente in Oppenhuizen/Uitwellingerga bestaat zo’n wijk uit ongeveer 90 adressen. Sinds enkele jaren werken we nu met het nieuwe systeem: vier wijken met elk één ouderling en een aantal wijkmedewerkers die samen verantwoordelijk zijn voor het bezoekwerk. Zij worden ondersteund door de contactpersonen, die ook geregeld op bezoek gaan.

In het bezoekwerk werken ouderling en wijkmedewerkers naast elkaar, de ouderlingen hebben enkel een extra taak op het gebied van beleid (de kerkenraad) en vertegenwoordiging (dienst doen tijdens kerkdiensten). Tijdens pastorale diensten, zoals begrafenissen, kan ook dit laatste door wijkmedewerkers worden waargenomen. Het is fijn voor de nabestaanden én degene die steeds op bezoek is geweest dat je tot het laatst toe aanwezig kunt zijn in zo'n proces, een vertrouwd gezicht.

 

Wanneer kan ik gebruik maken van het pastoraat

De predikant is allereerst verantwoordelijk voor het crisispastoraat. Daarnaast bezoekt zij zoveel als dat lukt jarigen rond hun 75e, 80e en 85e verjaardag en de jaren er na. De tussenliggende jaren komt de ouderling/wijkmedewerker op bezoek rond uw verjaardag.

De predikant komt ook langs bij huwelijksjubilea: 12 ½ jaar, 25, 40, 50, 60.

Uiteraard kunt u altijd een bezoekje aanvragen, rechtstreeks of via de ouderling/wijkmedewerker, of via Sjoukje van Koningsveld, die de verjaardagen en jubilea inplant in de agenda van de predikant. Als u een bezoekje hebt gemist, maar dat wel op prijs stelt kunt u zich zeker ook melden!

Bij nieuw ingekomenen gaan de contactpersonen en de ouderling/wijkmedewerker langs. Ook rondom andere bijzondere dagen, of als er sprake is van ziekte of zorgen doen zij een bezoekje. Daarvoor geldt uiteraard dat zij daar wel van op de hoogte gebracht moeten worden! Alleen met álle oren en ogen in de gemeente kunnen we er voor zorgen dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft, dus schroom niet om te bellen of ons even aan te spreken.

 

Wat moet ik doen als ik bezoek wil?

Wanneer u bezoek of aandacht van een ouderling wilt, bel dan gerust even met uw ouderling of wijkmedewerker of laat het via uw contactpersoon weten. Wilt u een bezoekje van de predikant, dan kunt u dat ook laten weten via uw ouderling, wijkmedewerker of contactpersoon.

Zelf een afspraak met de predikant maken kan ook T: 781008 of 06-44199474.

 

Vertrouwelijk
U kunt uw ouderling veel toevertrouwen. Een ouderling belooft aan het begin van zijn of haar werk dat informatie die in een vertrouwelijk gesprek naar voren komt, niet verder verteld wordt.

 

Vertrouwelijk
U kunt uw ouderling/wijkmedewerker veel toevertrouwen. Zowel een ouderling als een wijkmedewerker belooft aan het begin van zijn of haar werk dat informatie die in een vertrouwelijk gesprek naar voren komt, niet verder verteld wordt.

 

 

WIJKINDELING 

 

WIJK 1: 

Âldewei, Horsewei, Muzekamp, Pontdyk, Rodenburgwei, Greate Súdein, Sjuwedyk, Súdwei, Afkelânsdyk, Brêgesleatswei, Leijepoel, Leijesleatswei, Lytse Súdein, Brêgefinne, Eastwei, De Baenen

Wijkouderling: mevr. S. de Jager-Reitsma, T: 559257, E: wensdejager@kpnplanet.nl

Wijkmedewerkers: mevr. M. Hooghiemstra-Mulder, mevr. G. Kuindersma-Stienstra, mevr. M. Verf-Coppoolse, mevr. S. Brouwer-Terpstra

Contactpersonen: mevr. N. de Groot-Brouwer, dhr. W. de Jager, mevr. T. de Jager-Sipkema, dhr. I. Kuindersma

 

WIJK 2 

It Gês, Zwolsmanweg, Noardein, De Bou, Broerstrjitte, Douwestrjitte, Jarichstrjitte, Merkelstrjitte

Wijkouderling: mevr. T. Hilverda, T: 06-20233382, E: tinekehilverda@outlook.com

Wijkmedewerkers: dhr. K. Postma, mevr. W. Hoekstra, mevr. P v.d. Meer-Metselaar

Contactpers.: mevr. A. Reitsma-Nauta, mevr. J. Boschma-Luinenburg, mevr. M. Eppinga-Hoekstra, mevr. M. de Jong-v.d. Zee

 

WIJK 3:
Bonningastrjitte, P. Walmastrjitte, Tsjerkebuorren, H.S. Reinardastrjitte, Z. v.Burmaniastrjitte Wijkouderling: mevr. I.J. Haagsma-Alblas, T: 558606, E: inge.haagsma@gmail.com

Wijkmedewerkers: mevr. G. Visserman-Haagsma, mevr. J. Postma-Toering, mevr. F. de Vreeze-Ham

Contactpers.: mevr. E. van der Meer, mevr. B. Abma-Fabriek
 

WIJK 4 

Kappenburch, Wolframstrjite, Buorren, H. Mensonidesstrjitte, Sjaerdawei 

Wijkouderling: mevr. M.J. Bouma-Valkenburg, T: 856020, E: bouma.mj@gmail.com

Wijkmedewerkers: mevr. J. Atsma-Hofstra, dhr. W. Overwijk

Contactpers.: mevr. A. Douma-de Jong, mevr. N. Leenstra-Sijbesma, mevr. I. Nossin-Faber, mevr. M. Rienstra-Dijkstra, mevr. S. van Koningsveld-Lodema

 

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 5 december 2020 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top&Twel, Yn Beweging

- Brug Uitwellingerga

Uitgelicht
Badminton
Badminton
Vishandel Cees Bijlsma
Vishandel Cees Bijlsma
Realisatie TTT software