Zoeken:
Sitemap Favorieten

Bloemengroet
29 dec mw. J. Atsma-Hofstra, Buorren 
05 jan dhr. G. Schraa, H.S. Reinardastrjitte 
12 jan mw. S. Wiersma-Gietema, Menniste Skil Bolsward
12 jan dhr. E.P. Leenstra, Kappenburch 
19 jan dhr. S. van den Akker, Jarichstrjitte 
26 jan mw. H. Brouwer-de Vries, Z. van Burmaniastrjitte 

2 febr dhr. H. Schraa, Kappenburch 
09 febr dhr. S. Epema, P. Walmastrjitte 
16 febr mw. I. Deinum-Heins, P. Walmastrjitte 


Paasgroetenactie 2020 – DOET U OOK WEER MEE?
Vorige jaren stuurde u als gemeente(leden) zelf de paaskaarten naar de gevangenissen. Dat is dit jaar anders. Vanuit de penitenti-aire inrichtingen kwam de vraag of dit niet anders georganiseerd kan worden. Waar de ene gevangenis overspoeld werd met kaar-ten, kreeg de andere er bijna geen.
De Diaconie zal nu de paasgroetenkaarten, nadat gemeenteleden er een groet op hebben geschreven, verzamelen in de brievenbus bij Het Lokaal en opsturen naar het dienstencentrum van de Pro-testantse Kerk in Utrecht. De kaarten worden daar gesorteerd en verdeeld over gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland en in het buitenland. Op deze manier krijgen zoveel mogelijk gedeti-neerden een paasgroet.

 

Opbrengsten diaconale collectes januari/februari 2020

05-01 Kledingbus Súd-West Fryslân € 118,37
12-01 Alzheimer Nederland € 109,70
19-01 Sea-Watch € 201,10
26-01 Werelddiaconaat € 174,16
02-02 Wings of Support € 117,10
09-02 Leger des Heils € 79,75
09-02 Jeugddienst € 56,53
Nederlands Fonds Kinderhulp
16-02 Liliane Fonds € 87,95
23-02 St. Bootvluchtelingen € 88,45
23-02 Evangelisatie commissie € 83,35
 


Nieuw Avondmaal?
Een paar jaar terug is er een commissie gevormd om na te denken over de viering van het Avondmaal in onze kerk. Door omstandighe-den is dit destijds geparkeerd.
De diaconie zou graag onder leiding van ds Nicolle Pronk opnieuw een Avondmaal commissie vormen. Doel is om met nieuwe ogen te kijken naar de traditie van het Avondmaal.
We zoeken mensen met ideeën, mensen die misschien nooit meedoen omdat ze er ‘niets mee hebben’, maar die wel nieuwsgierig zijn naar waarom we dit toch blijven vieren in de kerk. We zoeken mensen met veel ervaring én mensen zonder ervaring, jong en oud, om samen ou-de tradities tegen het licht te houden. Waar gaat het om en hoe kun-nen we dat in onze tijd misschien anders (beter) doen.
Heb jij of heeft u zin om in een groepje hierover na te denken of als er vragen zijn, graag contact opnemen met ds Nicolle Pronk nicolle-pronk@outlook.com of 06-17516451.
Namens de diaconie alvast bedankt

 


AVONDMAAL AAN HUIS

Als in de Johannestsjerke tijdens de ochtenddienst een Avondmaalsviering gehouden wordt, wordt er door de diaconie ook een Avondmaalsviering aan huis verzorgd. Daar komen gemeenteleden in kleine groep bijeen om gezamenlijk naar de dienst te luisteren en onder leiding van een diaken het Avondmaal mee te vieren. Sinds een aantal jaren staat op de Avondmaalstafel van het Thuisavondmaal een kleine versie van het drieluik dat Fimmy Kooijker eens voor Witte Donderdag schilderde. Het grote doek werd gefotografeerd en op linnen afgedrukt. Vervolgens is het op een drieluik bevestigd en is het gehele voorzien van een draagtas.

 

Wilt u ook meedoen aan het Avondmaal aan huis? Neem dan contact op de diaconie.
Voor eventueel vervoer kunt u contact opnemen met Jan en Esther Smit 559054.

 

 

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
zo 5 april 2020 Kerkdienst online
za 18 april 2020 Oud Papier

Gemeente Sudwest-Fryslân:

Informatie over het coronavirus

------------------------------

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

- Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top & Twel, Yn Beweging

Uitgelicht
Driuwhout
Driuwhout
Ardito // Rédito

Realisatie TTT software