Zoeken:
Sitemap Favorieten

Collectes diaconie en CvK
Nu er niet gecollecteerd kan worden komen ook de inkomsten van de diaconale en kerkelijke collectes niet binnen. Desondanks maakt de diaconie elke week een bedrag over naar het van te vo-ren vermelde doel. U kunt uw gaven overmaken op bankrekening-nummer: NL51RABO0359505872 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga.


Ook het College van Kerkrentmeesters krijgt nu geen collecte gelden binnen terwijl de onkosten wel betaald moeten worden. Ook hier voor geldt dat u uw gaven over kunt maken en wel op bankrekeningnummer: NL93RABO01241717004 t.n.v. Protestantse
gemeente Top & Twel.


Het bankrekeningnummer van het Onderhoudsfonds Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga is : NL96RABO015206144.

 


Laatste nieuws:


Voedselbank
We willen de inzamelingsactie voor de voedselbank graag weer opstarten. Het krat staat weer in de toren en u kunt daarin houdbare producten leg-gen. Komt u nog niet in de kerk, maar wilt u wel graag meedoen aan de actie? Neem contact op met één van de diakenen. Ze komen het graag bij u ophalen!

 

Gevraagd: foto’s van resultaat bloemenzaad biddagdienst
In het vorige Tsjerkefinster konden we al genieten van een mooie foto van het resultaat van het gezaaide bloemenzaad.
Op zondag 1 november hopen we dankdag-dienst te vieren en dan willen we graag meer foto’s laten zien. Wilt u een foto of meerdere maken en deze mailen naar
treesbrouwer@hotmail.com
Alvast heel erg bedankt

 

Diaconie collectes juli
05-07 Trans World Radio € 110,87
12-07 Stichting Mensenkinderen € 102,70
19-07 Het Passion € 106,05
26-07 SDOK € 121,20
(bovenstaande bedragen betreffen een optelsom van overboekingen en geld “in het ponkje”.)
Hartelijk dank voor uw gaven

 

Bloemengroet
05 juli dhr. F. Wijnja, Noardein 68
12 juli dhr. J. Feenstra, Eastwei 48
19 juli mw. J. Siersma-Remery, Wumkeshús
26 juli fam. J.G. Brouwer, Pontdyk 2
02 aug mw. C. van der Zee-Rodenburg, Noardein 82
09 aug fam. M. Atsma, Buorren 45
16 aug mw. J. van der Meer-de Jager, Kappenburch 33
23 aug mw. B. Schraa-Atsma, Broerstrjitte 53

 AVONDMAAL AAN HUIS

Als in de Johannestsjerke tijdens de ochtenddienst een Avondmaalsviering gehouden wordt, wordt er door de diaconie ook een Avondmaalsviering aan huis verzorgd. Daar komen gemeenteleden in kleine groep bijeen om gezamenlijk naar de dienst te luisteren en onder leiding van een diaken het Avondmaal mee te vieren. Sinds een aantal jaren staat op de Avondmaalstafel van het Thuisavondmaal een kleine versie van het drieluik dat Fimmy Kooijker eens voor Witte Donderdag schilderde. Het grote doek werd gefotografeerd en op linnen afgedrukt. Vervolgens is het op een drieluik bevestigd en is het gehele voorzien van een draagtas.

 

Wilt u ook meedoen aan het Avondmaal aan huis? Neem dan contact op de diaconie.
Voor eventueel vervoer kunt u contact opnemen met Jan en Esther Smit 559054.

 

 

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 26 september 2020 TOP'63 - Sc Bolsward
za 10 oktober 2020 Oud Papier TOP'63 - NOK
do 15 oktober 2020 Passage ledenavond
za 24 oktober 2020 TOP'63 - SSA Creil-Bant
za 7 november 2020 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep                        Structuurversterking          TenT/A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top & Twel, Yn Beweging

Uitgelicht
Nooitgedagt Kantoorvakhandel
Nooitgedagt Kantoorvakhandel
Energiecoöperatie Top&Twel

Realisatie TTT software