Zoeken:
Sitemap Favorieten

Het College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: G. de Boer, Langebaen 2, tel. 559225.

Secretaris: S. Deinum, P. Walmastrjitte 23, tel. 559537
Penningmeester: J. de Groot, Muzekamp 1, tel. 559104


 

WIJZIGING PROCEDURE ZOEKEN NIEUWE AMBTSDRAGERS

 

Het zoeken naar nieuwe ambtsdragers gaat dit jaar anders verlopen dan vorige jaren. Er komt dit jaar namelijk geen aanbevelingsformulier omdat gebleken is dat hier veel namen op komen van mensen die al vaker zijn gevraagd. De kerkenraad heeft daarom besloten om dit onderdeel van het plaatselijk reglement dit jaar buiten werking te stellen. De kerkenraad gaat zelf gericht zoeken naar geschikte mensen maar vindt het meedenken van gemeenteleden wel heel waardevol. Mocht u iemand weten die u geschikt vindt of mocht u  een geschikt persoon weten die mogelijk belangstelling heeft, dan horen wij dat heel graag! U kunt deze naam doorgeven aan een kerkenraadslid.  

 

Later zal het plaatselijk reglement worden aangepast maar we willen hier nog even mee wachten omdat we ook verschillende andere wijzigingen verwachten vanwege de nieuwe landelijke visie Kerk 2025. Over de wijzigingen zult u later, onder andere in de Najaarsgemeenteavond, worden geïnformeerd.

 

Opbrengsten collectes van het College van Kerkrentmeesters.

 

11 maart                                       € 108,20

18 maart                                       €   55,70

25 maart                                       €   66,20

25 maart onderhoudsfonds             €   52,55

  1 april                                         € 141,46

 8  april                                         €   55,20

15 april €   79,09

 

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
zo 29 juli 2018 Zomeravonddienst
za 4 augustus 2018 Oud Papier
zo 12 augustus 2018 Simmerjûntsjinst
zo 26 augustus 2018 Zomeravonddienst
zo 2 september 2018 Collecteweek KWF
za 15 september 2018 startweekend kerk

  Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

 

-----------------------------

 

    

 

 

 

Uitgelicht
AFT-RVS
AFT-RVS
E&E Brass
E&E Brass
Realisatie TTT software