Zoeken:
Sitemap Favorieten
Doedepôle  

Kontakt: Afke Kuindersma
Brêgefinne 1
8624 TX Uitwellingerga
Tel.: 559139


Verslag jaarvergadering gehouden bij Albert & Wytske op vrijdag 13 april 2007.


1. Opening.
Nadat de 18 aanwezigen zijn voorzien van koffie en thee opent de voorzitter (Minke) om 20.15 uur de vergadering. Waarschijnlijk vanwege het mooie weer een lagere opkomst dan we gewend zijn.

2. Uitgaande en Ingekomen stukken.
Brief aan Wymbrits over de baggerspecie in de bermen. Verzoek om dat vlak te trekken. Het verzoek is inmiddels gehonoreerd, met uitzondering van het stuk langs het Prinses Margriet Kanaal.

3. Mededelingen bestuur.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Minke foarsitter; Margreet ponghalder;Jan skriuwer; Irma;Anneke


Het Bestuur heeft de Doedepôle aangemeld op de dorpswebsite www.topentwelonline.nl Alle dorpsnieuws en andere wetenswaardigheden van Topentwel kun je daar vinden.
Ons jaarverslag komt er ook op te staan.

4. Kroniek van het afgelopen jaar (maart 2006 / maart 2007).

Mutaties leden: • Fetse Teppema die de laatste twee jaar in een verzorgingshuis in Sneek heeft gewoond is op 1 juli 2006 op 89-jarige leeftijd overleden. Fetse heeft bijna 50 jaar in zijn huisje aan de Lytse Súdein gewoond.
• Op 7 juli hebben Marcel en Ilse de bevolking in onze buurt uitgebreid met zoon Arjen.
• Na de volledige nieuwbouw van de woning van Fetse (alleen de gevels zijn blijven staan) zijn Helga en Sikko Wolters met hun kinderen Tjalling en Hiddo er op de laatste dag van 2006 ingetrokken.

Activiteiten in het afgelopen verslagjaar (maart 2006 / maart 2007):
• Jaarvergadering 21 april 2006 met terugblik naar 2005. Daarna een diavoorstelling door Gerrit de Jong over zijn reis naar het verre oosten.
• Traditionele versiering van de buurt met vlaggen tijdens de Oranjefeesten in juni.
• Zaterdag 8 juli een geslaagde barbecue bij Paul en Irma op het erf. Authentiek versierd met planten en bloemen die onze mooie omgeving heeft te bieden. Het bleek tegelijkertijd een huwelijksjubileum te zijn, Paul zong de sterren van de hemel, een veelbelovend talent.
• Herfst koffie/borrel op 10 november bij Albert & Wytske met een verhaal van Ate Dijkstra over het verleden van Top en Twel.
• Sinterklaas op 29 november bij Gerard & Geeske met pietjes Iris en Paul Yme en sint Ids, chauffeur Jan. Er waren 35 kinderen, heiten, memmen, pakes en beppes.
• Nieuwjaarsborrel op 12 januari 2007 gehouden bij Gerard & Geeske op de Wetterpleats, gezellig druk met 35 buurtbewoners.


Overige bijzonderheden. • De Buurt blijkt rijk te zijn aan schaatstalent. Dat kon je bij de laatste winter tien jaar geleden al zien. Rienk en Yvonne Nauta schaatsen als een speer en winnen medailles. Maar Sjoerd de Vries heeft dit seizoen alles gewonnen wat hij voor zijn schaatsen kreeg. En heeft daarmee ons ook uit de luie stoel geschaatst. Twee keer hebben we de buurt versierd met vlaggetjes. Leuk dat dit in de berichtgeving elke keer genoemd werd. En we zijn natuurlijk ook even een gratis borrel van de burgemeester gaan drinken toen Sjoerd in het Harspit gehuldigd werd.
• De ooievaars van de Grutte Sudein zijn van het dak van de hoge stelp daar geweerd wegens schade en overlast. Maar ze hadden geen zin in de alternatieve nesten die vlakbij waren gemaakt. De hoge gekandelaberde populier bij Wander leek ze wel wat. Helaas is het bouwen van een nest op een platte schoorsteen makkelijker dan in de gaffel van een peppel. Poging mislukt, met tegenzin zitten ze nu op een van de lage nesten bij de boerderij. Ik ben gaan kijken ze trekken een lange snavel.

5. Verslag 2006 van de ponghâlder.
De ponghâlder weet te melden dat we 32 betalende leden hebben en dat allen 15 euro betaald hebben voor het jaar 2006 nadat zij persoonlijk de ronde in de buurt heeft gedaan. Na een gedetailleerd verslag van inkomsten en uitgaven weten we nu dat we begonnen zijn met een kassaldo van 404.35 en geëindigd op een saldo van 426.90.

6. Kascommissie 2006 en benoeming kascommissie 2007.
Gerry en Janna hebben de boeken van de ponghâlder tegen het licht gehouden en ook de inhoud van de pong geïnspecteerd. Er zijn geen onregelmatigheden gevonden, de ponghâlder wordt decharge verleend.
De vergadering benoemt Janna en Wytske tot de kascommissie 2007.

7. De gondelvaart Op vrijdag 15 en zaterdag 16 juni is er weer een gondelvaart, het thema is muziek. Wij hebben het thema ====voorlopig gecensureerd====

8. Barbecue eind augustus 2007 Wij zoeken een plaats waar we bij minwaar naar binnen kunnen met 35 mensen. Een schuur of een forse garage aan de tuin is het beste. Dirk en Marijke trekken in mei in het oude boerderijtje van Bangma dat geheel op de schop is geweest. Een house warming party (hiem ferwaamje feesje) met BBQ voor de buurt zien ze wel zitten.

9. Rondvraag en wat verder ter tafel kwam.
• Bij monde van Gerry laat sint Ids weten dat hij bang is dat pakesizzers door zijn baard heen kijken. Paul wil deze verantwoordelijke taak op zich nemen. Hij zal door sint Ids worden geschoold tot sint Paul.
• Vooral de hondenbezitters in de buurt zijn blij met de vier nieuwe bomen die groenvoorziening onze buurt heeft toebedeeld.
• Sjoerd wil de ooievaars naar onze buurt lokken door op de populier van Wander een nestplatform te plaatsen. Anneke blijkt nog een ooievaarsnest in de aanbieding te hebben.

10. Sluiting
Minke sluit ca 21.30 uur de vergadering


*************************************************


11. Het dorp op de korrel tijdens een borrel.
Margreet en Anneke hebben 24 foto’s van Twel gemaakt en voorzien van een cryptische omschrijving. Je moet eerst de foto herkennen en dan nog het opschrift erbij zoeken. Een dubbel raadsel dus op de biljarttafel van Albert.
Wytske raadt 21 van de 24 opschriften en wint daarmee de (wissel)prijs. Een unica gefiguurzaagd en gelijmd door Anneke.

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
zo 25 oktober 2020 Open Deur-dienst
za 7 november 2020 Oud Papier
do 19 november 2020 Passage ledenavond
za 5 december 2020 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep                        Structuurversterking          TenT/A7

- Top & Twel Duurzaam

Uitgelicht
Huisartsen
Huisartsen
Timmerbedrijf Hiemstra
Timmerbedrijf Hiemstra
Realisatie TTT software