Zoeken:
Sitemap Favorieten

ZIEKOCOMMISSIE: PARTNERGEMEENTE HOFFNUNGSGEMEINDE

De Ziekocommissie bevordert en onderhoudt, faciliteert en entameert namens de kerkenraad de onderlinge contacten tussen de gemeenten in Zieko (voormalige DDR) en in Oppenhuizen- Uitwellingerga, om elkaar te steunen en te stimuleren in het gemeentezijn van onze Heer.

Dit doet de commissie door in samenwerking met de commissie in Zieko jaarlijks over en weer een bezoek tussen T&T en Zieko te organiseren. Teven wordt regelmatig iets over de contacten met en de gemeente in Zieko gepubliceerd in het Tsjerkefinster. Door op kerkelijke hoogtijdagen aandacht te vragen voor Zieko in de eredienst wordt de verbondenheid benadrukt. Verder worden op kerkenraadsniveau kennis en ervaring over het dorpskerk zijn in een toenemend seculiere omgeving uitgewisseld. Doel is om in 2017 met een bus naar Zieko te reizen om samen met onze partnergemeente het Lutherjaar in Wittenberg te vieren.

 

Voorzitter:
Contactpersoon
: Corrie van der Zee

Secretaris: Corrie van der Zee

Penningmeester: Anneke B.

Leden

Contactgegevens partnergemeente:

Evangelische Hoffnungsgemeinde Zieko

Pfarramt: Dorfstrasse 2

06869 Coswig (Anh.) OT Zieko, BRD

Wilt u het kerkblad van de Hoffnungsgemeinde Zieko lezen? klik dan hier: 

ZIEKO

In veel Europese landen wordt op 1 november

Allerheiligen, en op 2 november Allerzielen

gevierd. Mensen brengen op die dag bloemen bij het graf van hun geliefden. Van een Poolse mevrouw hoorden we dat dit niet alleen een droevig gebeuren is. Na afloop van het bloemen leggen, ontmoeten mensen elkaar, zijn ze blij om bijvoorbeeld oud-klasgenoten weer te zien. Wij beleefden op 26 november een warme herinneringsdienst met mooie liederen, waaronder Lied 747 : "Eens komt de grote zomer". Dit lied is gemaakt in Wittenberg, volgens de Liedbundel.

Onze vrienden in Zieko hebben via de mail een foto gekregen van het bloemstuk dat op Eeuwigheidszondag in de kerk stond, als groet van Top & Twel. De rozen staan voor liefde, wit staat voor het LICHT. De groene klimop bij de bloemen is het symbool van Gods trouwe liefde voor ons allen!

Groter. Ik voel dat liefde groter is dan leven en uitstijgt boven plaats en tijd. Soms zie ik in haar even ’n glimlach van de eeuwigheid.

 

 

Zieko en Top & Twel oktober 2017

Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de Slotkapel spijkerde. In Wittenberg heeft men daar uitgebreid aandacht aan besteed, onze vrienden in Zieko waren daar ook bij betrokken. Ze vonden het geweldig dat wij dit met hen mee wilden vieren, ze hebben zelfs onze toegangskaarten betaald! Misschien kunnen we op de Najaarsgemeenteavond wat foto’s van de Lutherreis zien. In Wit-tenberg waren ook goed spreuken te zien bijvoorbeeld:

"Wanneer iemand steeds met zwart tekent, zullen we hem/haar dan geen kleurpotlood schenken? "

"Veranderen wij de wereld, of verandert de wereld ons? "

Deze vragen geven ons genoeg stof om over na te denken.

Wie handig met de computer is, kan op:

www.hoffnungsgemeinde-Zieko.de, bij Augenblick ( het Duitse Tsjerkefinster) hun verslag en foto’s bekijken.

 

 

Groepsfoto’s Lutherreis Wittenberg

Tijdens de startzondag lag er bij de wijnproeverij van Wim Meijberg een klembord met een opgaveformulier voor het bestellen van foto’s. Er stonden twee ingelijste exemplaren bij. Zo kon je beter een keuze maken als je een foto wilde bestellen.

Niet iedereen heeft dit opgemerkt. Niet alle reisdeelnemers waren op de Reitsma pôle.

Daarom bij deze een herkansing. Vanuit de Zieko commissie willen we voor afdrukken zorgen. Briefkaartformaat plm. 10x15 cm kost 50 eurocent en voor een A5 formaat 15x21 cm wordt € 1,00 gerekend. Geen geld als u bedenkt dat de beelden louter vrolijke gezichten laat zien. En dat er een sticker voor de achterkant is gemaakt met op rij de namen van de deelnemers. Service van het comité, dat proef je.

Even een telefoontje naar Ids Kuindersma, tel. 559757 en u wordt een gelukkige.

De rest van de foto’s moet nog gerubriceerd worden. In het digitale fotobestand staat alles door elkaar. Dat heeft z’n tijd nodig. Het is al monnikenwerk als je dat m’n z’n tweeën uit gaat zoeken. Maar omdat er zich geen vrijwilliger heeft gemeld wordt het een heidens karwei voor Ids. Het komt wel goed, maar het duurt even langer.

 

Lutherreis, er is nog zo veel te delen

In de bus kwamen we met karrevrachten verhalen en indrukken terug. Het is een kwestie van selecteren en timen om dit met elkaar te delen.

Dat we er in de komende tijd op terug komen is een ding dat zeker is. Internationaal zal inmiddels de balans zijn opgemaakt wat 500 jaar reformatie heeft betekend voor ons allen. Er is geschiedenis geschre-ven, zoveel is wel duidelijk.

 

ZIEKO en Top & TWEL

Op 5 juli 2017 hielden we een napret-avond van de Wittenberg reis van 16-18 juni, deze avond werd goed bezocht, ook onze reizigers uit andere dorpen waren er.
De foto’s die Wim Bosch via de beamer liet zien, maakten onze herinneringen weer sterker.
Na de koffie hebben we onder leiding van Anneke gesproken over de dingen die ons tijdens de reis en het verblijf  het meest opvielen:
1.Het steeds met elkaar optrekken, gaan zitten waar een lege stoel is, geen kliekvorming
2.Onze Duitse vrienden spreken gemakkelijker over hun geloof dan wij, dat bleek onder andere uit de korte vieringen onder leiding van gemeenteleden ( ds. Bahlmann was er niet zijn dochter trouwde in Zwitserland)
3.Er waren op diverse plaatsen in Wittenberg spreuken te zien, daarin werden indringende vragen aan iedereen gesteld.
Anneke vraagt hoe we in de toekomst ons partnerschap met Zieko willen invullen,
Ons doel is en blijft: het opbouwen en stimuleren van de gemeentes van Zieko en Top & Twel.
De vraag is: Hoe gaan we dat doen?
Misschien door jeugd ook mee te nemen, ze worden vast heel hartelijk ontvangen, de catechese groep misschien? Naar een jeugdkamp gaan of een Kerkendag, of een Konfirmation bijwonen?
In Duitsland krijgen scholieren tegenwoordig ook Engels, dat kan helpen in gesprekken.
Omdat Ids Kuindersma en Theo Verboom de Ziekocommissie verlaten krijgen zij het boekje “Liefde” overhandigd, als dank van de gemeente voor hun inzet.
Ids verlaat de Ziekocommissie maar hij wil zich nog wel inzetten om de foto’s en impressies van Wittenberg te benutten. Hij wil hierover eventueel wel een boek met foto’s samenstellen.
Ieder die hierbij helpen wil kan zich opgeven bij Ids Kuindersma telefoon 559757.
De reis naar Wittenberg was onvergetelijk!

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden
Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden

Agenda
do 14 december 2017 Soos 'Bliuw Warber'
za 16 december 2017 Jingle Bell yn Top & Twel
zo 17 december 2017 Krystkonsert E&E Brass
wo 20 december 2017 Top en Twelster kerstfeest
za 23 december 2017 Kerstfeest voor Top en Twel
za 6 januari 2018 Oud Papier

Uitgelicht
Slagerij de Jager
Slagerij de Jager
Opelgarage Deinum
Opelgarage Deinum
Realisatie TTT software