Zoeken:
Sitemap Favorieten

ZENDINGSWERK

De zendingscommissie heeft tot taak de gemeente "zendingsgezind" te maken. Per jaar zijn er vier actie-weken. De folders met daarin het doel van de collecte worden – behalve die van de zomercollecte – door vrijwilligers rondgebracht. Op de betreffende zondagmorgen wordt ook een collecte in de kerk gehou-den. Het 3-koppige bestuur komt minimaal 3x per jaar bijeen en heeft een diaken als contactpersoon naar de kerkenraad. In It Tsjerkefinster verschijnt regelmatig nieuws over de zending.

 

De commissie bestaat uit:

Algemeen adjunct: Ilse Hooghiemstra

Secretaris/Voorzitter: Hil Dijkstra

Penningmeester: Nelly Wijnia

Medewerkers: Tjissie Atsma, Engelien Perridon, Hittina Epema, Ruurdje Westert en Berber Terpstra 


16 augustus 2020 Rwanda

De Rwandese kerk is een plek van hoop, hulp en verzoening

Bij de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda staan jongeren, armen en slachtoffers van de genocide

centraal. Zeventig procent van de bevolking in Rwanda is jonger dan dertig jaar. Wil het land vooruit komen, dan moeten deze mensen opgeleid worden en werk vinden. De kerk biedt jongeren allerlei vaktrainingen. Hierna kunnen ze stage lopen bij een van de bedrijfjes van de kerk: films maken, een schoonheidssalon, ICT, een rijschool. Ook zijn een studio en muziekinstrumenten gekocht, waardoor geld binnenkomt door optredens. Wie voor de vaktrainingen in aanmerking wil komen, moet meedoen met een gebedsgroep, evangelisatie of een diaconale activiteit. Arme gemeenteleden leren via betere landbouwmethoden en spaargroepen hun omstandigheden te verbeteren. In Rwanda werken mensen keihard om te leren van het verleden en de trauma’s van de genocide van 1994 van zich af te schudden, o.a. in gespreksgroepen. 

Er worden deze maand geen folders bij de gemeenteleden thuis bezorgd. Wij vragen uw steun voor dit werk in Rwanda door de collecte in de kerk op 16 augustus of door overmaking van uw gift op NL42 RABO 0359565301 t.n.v. zendingscommissie Oppenhuizen/Uitwellingerga.

 

Hartelijk dank!

Nelly, Ilse en Hilly

 

 J.M.VAN KUIKENFONDS

De zendingscommissie heeft het beheer van bovengenoemd fonds. In 1995 is een kapitaal van fl. 9000,00 vastgezet, geregeld door onze toenmalige dominee Groeneveld. De rente hiervan is bestemd voor verspreiding van lectuur aan nieuw (dus alle) ingekomen dorpsbewoners.

 

Denk hierbij aan Groot Nieuws Bijbels, Liedboek voor de kerken e.d.

Dit blijkt in de loop der jaren niet meer uitvoerbaar, omdat nieuwingekomenen steeds moeilijker te traceren zijn. Daarom is in overleg met kerkrentmeesters en leiding kinderkerk de bestemming nu beschikbaar voor nieuwe liedboeken in de kerk en Bijbels voor de jeugdigen die de kindernevendienst verlaten. Op dit moment staat er ruim € 500,00 op de rekening.

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 26 september 2020 TOP'63 - Sc Bolsward
za 10 oktober 2020 Oud Papier TOP'63 - NOK
do 15 oktober 2020 Passage ledenavond
za 24 oktober 2020 TOP'63 - SSA Creil-Bant
za 7 november 2020 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep                        Structuurversterking          TenT/A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top & Twel, Yn Beweging

Uitgelicht
Doedepôle

Varion Vaarplezier.nl
Varion Vaarplezier.nl
Realisatie TTT software