Zoeken:
Sitemap Favorieten

 ZENDINGSCOMMISSIE

De zendingscommissie heeft tot taak de gemeente "zendingsgezind" te maken. Per jaar zijn er vier actie-weken. De folders met daarin het doel van de collecte worden – behalve die van de zomercollecte – door vrijwilligers rondgebracht. Op de betreffende zondagmorgen wordt ook een collecte in de kerk gehou-den. Het 3-koppige bestuur komt minimaal 3x per jaar bijeen en heeft een diaken als contactpersoon naar de kerkenraad. In It Tsjerkefinster verschijnt regelmatig nieuws over de zending.

 

De commissie bestaat uit:

Algemeen adjunct: Ilse Hooghiemstra

Secretaris/Voorzitter: Hil Dijkstra

Penningmeester: Nelly Wijnia

Medewerkers: Tjissie Atsma, Engelien Perridon, Hittina Epema, Ruurdje Westert, Ruurdina Nauta en Berber Terpstra.


 

PINKSTERCOLLECTE

De Bijbel voor iedereen!

De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de 67.000 mensen die tot deze groep horen, is 60% christen; velen zijn analfabeet. Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de Witte Yi ook een bijbelvertaling in hun eigen taal. Het Nieuwe Testament is nu vertaald, maar gewerkt wordt aan een vertaling van het Oude Testament.

Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de verspreiding van de Bijbel op het Chinese platteland en zendingsprojecten wereldwijd.

Meer informatie staat in de bij ieder thuisbezorgde folder.

Door de collecte op Pinksterzondag 9 juni 2019 en de giften via de bank (NL42 RABO 0359565301 t.n.v. zendingscommissie Oppenhuizen/Uitwellingerga) hopen wij op een mooie bijdrage voor dit werk.

Nelly, Ilse en Hil

 

Financieel overzicht Zendingswerk over 2018

Er is nog geen nieuw jaarboekje uitgekomen, dus hierbij ter verantwoording de cijfers van het jaar 2018. Penningmeester Nelly Wijnia beheert behalve de zending ook het overzicht van de kinderkerk en het Van Kuikenfonds (zie uitleg hierna).

 

OVERZICHT:

 

 

kinderkerk 2018

 

 

saldo 1-1-2018

 

     298,34

collecte

 

     104,35

collecte

 

     128,97

 

 

     531,66

af: St.Maher

 

    -290,40

saldo 31-12-2018

 

     241,26

 

 

 

kuikenfonds 2018

 

 

saldo 1-1-2018

 

392,07

rente

 

130,69

saldo 31-12-2018

 

522,76

 

 

 

zending 2018

 

 

saldo 1-1-2018

 

  1.456,13

zondagscollecte

     517,06

 

incasso

     960,00

 

bijdragen

  2.535,16

  4.012,22

 

 

  5.468,35

Kosten bank

 

      -83,33

Naar zending

 

-4057,03

saldo 31-12-2018

 

  1.327,99

 

J.M.VAN KUIKENFONDS

De zendingscommissie heeft het beheer van bovengenoemd fonds. In 1995 is een kapitaal van fl. 9000,00 vastgezet, geregeld door onze toenmalige dominee Groeneveld. De rente hiervan is bestemd voor verspreiding van lectuur aan nieuw (dus alle) ingekomen dorpsbewoners.

 

Denk hierbij aan Groot Nieuws Bijbels, Liedboek voor de kerken e.d.

Dit blijkt in de loop der jaren niet meer uitvoerbaar, omdat nieuwingekomenen steeds moeilijker te traceren zijn. Daarom is in overleg met kerkrentmeesters en leiding kinderkerk de bestemming nu beschikbaar voor nieuwe liedboeken in de kerk en Bijbels voor de jeugdigen die de kindernevendienst verlaten. Op dit moment staat er ruim € 500,00 op de rekening.

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
zo 25 augustus 2019 Zomeravonddienst
zo 1 september 2019 Zangdienst
za 7 september 2019 Top en Twel Motortreffen
za 14 september 2019 Oud Papier
zo 15 september 2019 Startzondag Kerkelijke Gemeente
za 12 oktober 2019 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

- Top & Twel, Yn Beweging

Uitgelicht
Passage
Passage
Lokaal55
Lokaal55
Realisatie TTT software