Zoeken:
Sitemap Favorieten

 

 

 ZENDINGSCOMMISSIE

De zendingscommissie heeft tot taak de gemeente "zendingsgezind" te maken. Per jaar zijn er vier actie-weken. De folders met daarin het doel van de collecte worden – behalve die van de zomercollecte – door vrijwilligers rondgebracht. Op de betreffende zondagmorgen wordt ook een collecte in de kerk gehou-den. Het 3-koppige bestuur komt minimaal 3x per jaar bijeen en heeft een diaken als contactpersoon naar de kerkenraad. In It Tsjerkefinster verschijnt regelmatig nieuws over de zending.

 

De commissie bestaat uit:

Algemeen adjunct: Ilse Hooghiemstra

Secretaris/Voorzitter: Hil Dijkstra

Penningmeester: Nelly Wijnia

Medewerkers: Tjissie Atsma, Engelien Perridon, Hittina Epema, Ruurdje Westert, Ruurdina Nauta en Berber Terpstra 

 

Financieel overzicht Zendingswerk over 2018

Er is nog geen nieuw jaarboekje uitgekomen, dus hierbij ter verantwoording de cijfers van het jaar 2018. Penningmeester Nelly Wijnia beheert behalve de zending ook het overzicht van de kinderkerk en het Van Kuikenfonds (zie uitleg hierna).

 

OVERZICHT:

 

 

kinderkerk 2018

 

 

saldo 1-1-2018

 

     298,34

collecte

 

     104,35

collecte

 

     128,97

 

 

     531,66

af: St.Maher

 

    -290,40

saldo 31-12-2018

 

     241,26

 

 

 

kuikenfonds 2018

 

 

saldo 1-1-2018

 

392,07

rente

 

130,69

saldo 31-12-2018

 

522,76

 

 

 

zending 2018

 

 

saldo 1-1-2018

 

  1.456,13

zondagscollecte

     517,06

 

incasso

     960,00

 

bijdragen

  2.535,16

  4.012,22

 

 

  5.468,35

Kosten bank

 

      -83,33

Naar zending

 

-4057,03

saldo 31-12-2018

 

  1.327,99

 

J.M.VAN KUIKENFONDS

De zendingscommissie heeft het beheer van bovengenoemd fonds. In 1995 is een kapitaal van fl. 9000,00 vastgezet, geregeld door onze toenmalige dominee Groeneveld. De rente hiervan is bestemd voor verspreiding van lectuur aan nieuw (dus alle) ingekomen dorpsbewoners.

 

Denk hierbij aan Groot Nieuws Bijbels, Liedboek voor de kerken e.d.

Dit blijkt in de loop der jaren niet meer uitvoerbaar, omdat nieuwingekomenen steeds moeilijker te traceren zijn. Daarom is in overleg met kerkrentmeesters en leiding kinderkerk de bestemming nu beschikbaar voor nieuwe liedboeken in de kerk en Bijbels voor de jeugdigen die de kindernevendienst verlaten. Op dit moment staat er ruim € 500,00 op de rekening.

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
vr 24 januari 2020 Stamppotbuffet
zo 26 januari 2020 Start: Nij Talint Orkest Top & Twel
do 30 januari 2020 Soos ‘Bliuw Warber’ Voorlichtingsavond Top & Twel Duurzaam
vr 31 januari 2020 Start: Durk de Jager Driebandentoernooi "Elkenien docht mei"

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

- Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

Uitgelicht
Zwemvereniging "De Gravinnepoel"
Zwemvereniging "De Gravinnepoel"
Badminton
Badminton
Realisatie TTT software