Zoeken:
Sitemap Favorieten

Oppenhuizen en Uitwellingerga zijn Friestalige dorpen, dus Doarpsbelang Toppenhuzen - Twellingea is ook een Friestalige vereniging. Hier volgt in het kort iets over het werk dat wij doen. Als u op het Friese vlaggetje rechtsbovenin klikt, leest u de Friese versie van dit verhaal.

 

In 1918 is opgericht de "Vereeniging ter Bevordering van Dorpsbelangen te Oppenhuizen en Uitwellingerga" . Kortgezegd is het de taak van Dorpsbelang om onze dorpen fraai en leefbaar te houden en een brugfunctie te vervullen tussen de inwoners en de gemeente of de provincie, en omgekeerd.

 

Wat betekent dat in de praktijk? Zomaar een paar voorbeelden:
Dorpsbelang beheert in het dorp de ligplaatsen voor passanten en de bijbehorende toiletvoorzieningen, de speelplaatsen, de bankjes, de witte wegwijzers naar bedrijven en de plattegronden bij "de Bou" en aan "it dwersdykje".

 

Verder is het bestuur druk aan het lobbyen bij landschapsarchitecten, de woningstichting en de plaatselijke politiek om de streek opgeknapt te krijgen. Het daartoe door vorige besturen opgestelde beleidsplan "De Twilling ûnderweis nei 2015" wordt momenteel aangepast en uitgebreid met een "Untwikkelplan" waarin de wensen van bewoners betreffende de inrichting van de dorpen, naar voren komen.


Financieel steunt Dorpsbelang uiteenlopende projecten. We betalen bijvoorbeeld ruwweg de helft van de kosten van de âldereinmiddei of -boottocht.

 

Daarnaast hebben we het afgelopen jaar deze immens populaire website van het dorp laten maken en hebben we de gedrukte dorpengids “Paadwizer” uitgegeven. Veel verenigingen en bedrijven hebben daarvoor een donatie van 10 euro gegeven maar het grootste deel van de resterende kosten is door Dorpsbelang betaald.

 

Ook hebben we een belangrijke rol gespeeld bij de overname van dorpskrantje "De Twilling" door de nieuwe “Mediastichting Top en Twel e.o.”, die wij in het zadel hebben geholpen.

 

Dorpsbelang steunt ook diverse initiatieven van verenigingen en organiseert huldigingen van mensen die iets heel bijzonders hebben gepresteerd. Bijvoorbeeld de huldiging van schaatser Sjoerd de Vries toen die begin 2007 wereldkampioen werd bij de junioren, en in oktober 2007 voor Durk Tjalsma en z’n heit ter gelegenheid van hun 50-jarig jubileum als bakker in het dorp.


Tot slot houden we een oogje in het zeil bij de zogenoemde 'dophokken', die van ons bijvoorbeeld brandblussers gekregen hebben.

 

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de vereniging is het boek "Mei Groetnis fan de Twilling" uitgegeven.

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
zo 5 april 2020 Kerkdienst online
za 18 april 2020 Oud Papier

Gemeente Sudwest-Fryslân:

Informatie over het coronavirus

------------------------------

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

- Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top & Twel, Yn Beweging

Uitgelicht
Aandacht voor verlies en rouw
Aandacht voor verlies en rouw
Dwers troch it lekken
Dwers troch it lekken
Realisatie TTT software