Zoeken:
Sitemap Favorieten

EVANGELISATIECOMMISSIE

Het doel van deze commissie is om mensen uit eigen omgeving in aanraking te brengen met het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Zij richt zich met name op rand- en buitenkerkelijken, o.a. door het bezorgen van de Elisabet. Wie lid wil worden van dit blad kan zich opgeven bij het bestuur of één van de bezorgers. De commissie heeft zes leden. Daarnaast zijn acht mensen betrokken bij het rondbrengen van de Elisabeth. Er worden kerkdiensten georganiseerd waarin muziek, zang en voordracht een grote rol spelen. De kerkdiensten worden bekend gemaakt via de media en posters. De commissie verzorgt zes diensten per jaar: in maart en oktober in de ochtenddienst een Open- Deurdienst en verder drie avondzangdiensten. Verder wordt eens per jaar een ochtendzangdienst gehouden. We hopen dit werk met Gods hulp, nog lang te kunnen doen. De evangelisatiezondagen worden vastgesteld in het beleidsplan voor de  gemeenteactiviteiten dat door de kerkenraad voor ieder seizoen wordt vastgesteld. Van de vergaderingen wordt verslag uitgebracht op de kerkenraad.

 

De commissie bestaat uit: P. v.d. Meer - Metselaar (voorzitter), C. v.d. Zee - Rodenburg (secretariaat), J. Epema - Wijnja (penningmeester). Leden: J. Atsma - Hofstra, W. Schilstra, S. Hofstede (de predikant is als adviseur betrokken).


 

 

 

COLLECTE EVANGELISATIECOMMISSIE
De kollecte yn de iependoar tsjinst fan 26 februaris hat € 155,10 opbrocht de kollecte wie bestemd foar de Evangelisaasje Commisje.

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
do 25 april 2019 Passage ledenavond
vr 26 april 2019 Koningsnacht
za 4 mei 2019 Oud Papier TOP'63 - Nagele Dodenherdenking / Deadebetinking
za 18 mei 2019 TOP'63 - Sleat

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

 

Uitgelicht
Apotheken
Apotheken
Sanders polyesterwerk
Sanders polyesterwerk
Realisatie TTT software