Zoeken:
Sitemap Favorieten

EVANGELISATIECOMMISSIE

Het doel van deze commissie is om mensen uit eigen omgeving in aanraking te brengen met het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Zij richt zich met name op rand- en buitenkerkelijken, o.a. door het bezorgen van de Elisabet. Wie lid wil worden van dit blad kan zich opgeven bij het bestuur of één van de bezorgers. De commissie heeft zes leden. Daarnaast zijn acht mensen betrokken bij het rondbrengen van de Elisabeth. Er worden kerkdiensten georganiseerd waarin muziek, zang en voordracht een grote rol spelen. De kerkdiensten worden bekend gemaakt via de media en posters. De commissie verzorgt zes diensten per jaar: in maart en oktober in de ochtenddienst een Open- Deurdienst en verder drie avondzangdiensten. Verder wordt eens per jaar een ochtendzangdienst gehouden. We hopen dit werk met Gods hulp, nog lang te kunnen doen. De evangelisatiezondagen worden vastgesteld in het beleidsplan voor de  gemeenteactiviteiten dat door de kerkenraad voor ieder seizoen wordt vastgesteld. Van de vergaderingen wordt verslag uitgebracht op de kerkenraad.

 

De commissie bestaat uit: P. v.d. Meer - Metselaar (voorzitter), C. v.d. Zee - Rodenburg (secretariaat), J. Epema - Wijnja (penningmeester). Leden: J. Atsma - Hofstra, W. Schilstra, S. Hofstede (de predikant is als adviseur betrokken).


 

VAN DE ELISABETH 

Beste abonnee van ELISABETH,

In 2020 heeft u al weer diverse keren het blad ELISABETH ontvangen.
Tot nu toe kreeg u als abonnee, dan in maart en in september een kwitantie aangeboden voor het abonnementsgeld € 11,00 per half jaar.
Dit jaar willen we in verband met de Corona maatregelen niet bij u aan de deur komen. We vragen u of u, liefst vóór 30 mei, voor een heel jaar € 22,00 wilt overmaken.
Zo hebben we de minste overschrijvingskosten. En blijven we de Elisabeth bij u bezorgen.

 

U kunt dit bedrag van € 22,00 overmaken naar

 

 NL 60 RABO 0359 591361
J.Epema-Wijnja
College van Diakenen, Protestantse Gemeente
Oppenhuizen/Uitwellingerga

Graag uw naam en het jaar 2020 vermelden!

 

Alvast bedankt voor de medewerking!

Evangelisatie Commissie Oppenhuizen/uitwellingerga

 

 


VAN DE EVANGELISATIECOMMISSIE: MEUBELSTUKKEN

“Wij zijn een soort meubelstukken”  werd er laatst gezegd in de evangelisatiecommissie.
Wij zitten al járen in de inventaris van de Open Deur en de Zangdiensten.
Waar vind je nieuwe MEUBELSTUKKEN die versjes willen opzoeken, naar (gospel-)koren of andere muziekgroepen willen gaan luisteren, of die eventueel willen helpen met het verzorgen van een mooie Kerst of Paaskaart. Kortom, wie wil, kom maar met z´n tweeën dat is gezelliger, onze groep verjongen.

 

Inlichtingen bij de meubelstukken , Jellie Atsma, Janke Epema, Sieb Hofstede, Pietie van der Meer, Wopke Schilstra, Corrie van der Zee.

 

 

 

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
za 6 februari 2021 Oud Papier
za 6 maart 2021 Oud Papier
za 20 maart 2021 Passion Live in Top en Twel

Activiteitenkalender:

- Kerkdiensten

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top&Twel, Yn Beweging

- Brug Uitwellingerga

Uitgelicht
Gevelreinigingsbedrijf W. Gras
Gevelreinigingsbedrijf W. Gras
Zuideind Handel in Autobussen
Zuideind Handel in Autobussen
Realisatie TTT software