Zoeken:
Sitemap Favorieten

Voor de actuele pastoralia verwijzen wij u graag naar de afkondigingen en de zondagsbrief, die geregeld wordt bijgewerkt.

 

 

GEMEENTEBERICHTEN

 

Overleden

Overleden

Op woensdagochtend 23 mei overleed, vroeg in de ochtend, broeder Watze van der Gaast. Hij werd 55 jaar. Zeven jaar is hij ziek geweest, steeds levend tussen hoop en vrees, goede en slechte periodes wisselden elkaar af. In januari is hij nog met zijn vrouw Wiphata en zijn kinderen in Thailand geweest. Daar werd helaas duidelijk dat de laatste fase zou gaan beginnen. Dankzij Wiphata, Hylkje en Rinske, zijn dochters, en Hil en Siem heeft Watze tot het laatst thuis kunnen blijven. Op 30 mei namen we afscheid van Watze in de Johanneskerk, met een dienst die hij zelf had voorbereid. We hebben hem naar Heerenveen gebracht voor de crematie. We bidden Wiphata, de kleine Alex, zijn ouders en dochters en allen die hem missen heel veel sterkte toe met dit verlies. In een volgend kerkblad zal een In Memoriam worden opgenomen.

 

Op woensdagmorgen 30 mei overleed broeder Bouwe Boschma, echtgenoot van Johanneske, twee weken voor zijn 78e verjaardag. Pas nog, op 20 mei, hadden ze hun 53e trouwdag herdacht. In februari hoorde Bouwe dat hij ernstig en ongeneeslijk ziek was, gelukkig heeft hij daarna nog een mooie tijd gehad met zijn vrouw, kinderen en pakesizzers. De laatste twee weken ging het hard achteruit en na het weekend werd

duidelijk dat het niet lang meer zou duren. Op dinsdag 5 juni zullen we hem gedenken in de Johannestsjerke in Oppenhuizen. Aansluitend wordt hij naar zijn laatste rustplaats gebracht op het hôf in Uitwellingerga. Johanneske, Symen, Sjoerdje en Ruurdje, jullie partners en de pakesizzers wensen we veel sterkte toe met dit verlies. In een volgend kerkblad zal een In Memoriam worden opgenomen.

 

Omtinken

Klaas Betsema (P. Walmastrjitte) heeft vanwege hartritmeproblemen een tijdje voor onderzoeken in het ziekenhuis moeten verblijven. Gelukkig is hij inmiddels weer thuis, het zal nog wel even duren voor hij weer helemaal de oude is. Sterkte Klaas, beterschap gewenst.

Jan Booy is nog herstellende van het ongeluk met zijn voet. Hij krijgt veel bezoek en het gaat goed, maar het valt zwaar om zo lang niets te kunnen doen! Sterkte Jan, we hopen dat het herstel voorspoedig blijft gaan!

De afgelopen weken zijn er veel mensen overleden in onze gemeente. Laten we hun nabestaanden niet vergeten juist in deze periode; lieve mensen, we staan om jullie heen en bidden jullie toe dat je je ook nu gedragen voelen door de Heer die ons allemaal in zijn hand bewaart.

 

Huwelijk

Op 8 juni a.s. hopen Rommert Wijnia en Corrie Brouwer in het huwelijksbootje te stappen. Op 19:00 u is de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk in de Johannestsjerke. Van harte gefeliciteerd met dit prachtige voornemen, we hopen dat jullie een prachtige dag zullen hebben en een lang en gezond leven samen!

 

Verjaardagen

juni:

01 Dhr. J. Schraa, Greate Sudein 41 83

07 Dhr. O. Breeuwsma, P. Walmastrj.4 76

08 Mevr. Sj. Schraa – Hoekstra, Gr. Sudein 41 79

11 Mevr. A. Schraa – Schilstra, Kappenburch 29 85

14 Mevr. G. Wijnja – Tromp, Bonningastr. 28 77

23 Dhr. C. Lanting, P. Walmastr. 31 79

24 Mevr. G. Meijberg – Braam, Merkelstr. 28 75

25 Dhr. W. de Vries, Noardein 83 86

27 Mevr. J. Postma – Toering, H.S. Reinardast. 6 78

28 Mevr. J. Siersma – Remerij, Kappenburch 37 89

 

Juli:

3 Dhr. R. Koopmans, Horsewei 6 82

06 Dhr. W. de Jager, Greate Sudein 1 79 13 Dhr. J. de Groot, Sjaerdawei 26 80

15 Dhr. F. Wijnja, Noardein 68 77

Allen van harte gefeliciteerd namens de hele gemeente. We hopen dat u een prettige dag zult hebben.

 

Huwelijksjubilea

Op 4 juni zijn Klaas Betsema en zijn Anneke B.-Gietema 25 jaar getrouwd en 8 juni zijn K.A. Tuinstra en J.P. Tuinstra-van Dijk 40 jaar getrouwd. Alle echtparen, ook de echtparen die hier liever niet genoemd worden, van harte gelukgewenst met dit heugelijke feit en we hopen dat jullie nog lang voor elkaar gespaard mogen blijven.

 

 

Bedankjes

Hjirmei wolle wij alle Top en Twellers tank sizze foar harren oandacht, yn wat foar foarm dan ek, foar us 55ste troudei. It hat us tige goed dient.

Jan en Boukje Schraa

 

Op 9 mei jl. hebben wij onze 50 jarige trouwdag mogen vieren. We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de aandacht, kaartjes en attenties. Het was geweldig.

Jap en Jantsje Wijnja

 

Ik wol graach eltsenien bedanken foar de kaarten en leave oandacht dy’t ik krigen haw tidens myn siekwêzen. Dat hat us goed dien en it giet gelokkich al ub stik better mei my!!!

Groetnis Monique

 

Weer thuis, na een onverwacht en heftige tijd in het ziekenhuis. Nu tijd voor herstel en weer opbouwen! Hartelijk dank voor de attente, zorgzame en opbeurende reacties die wij van velen tijdens de ziekenhuisopname en bij thuiskomst mochten ontvangen. De bloemen vanuit de kerk staan prachtig. Dit alles heeft ons enorm geholpen en goed gedaan. Bedankt! Klaas en familie Betsema

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
ma 2 juli 2018 BHV cursus OVTT
vr 6 juli 2018 Voorstelling Zout West Livemuziek van MUGSHOT
za 7 juli 2018 Oud Papier Start Tsjerkepaad 2018
za 4 augustus 2018 Oud Papier

  Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

 

-----------------------------

 

    

 

 

 

Uitgelicht
Ardito // Rédito

Scheeps- en Jachtwerf H.J. Popma
Scheeps- en Jachtwerf H.J. Popma
Realisatie TTT software