Zoeken:
Sitemap Favorieten

Voor de actuele pastoralia verwijzen wij u graag naar de afkondigingen en de zondagsbrief, die geregeld wordt bijgewerkt.

 

 

GEMEENTEBERICHTEN

Omtinken

Met Klaas Betsema (P. Walmastrjitte) gaat het gelukkig steeds beter, al zal het nog wel een hele tijd duren voor zijn energie weer terug is en alles is ingeregeld. Een heel rustige zomer dus. Sterkte Klaas, we hopen dat het voor jullie ook een goede, mooie zomer mag worden.

Dick Diepersloot (Lemmerweg in Sneek) heeft in juni een paar dagen in het ziekenhuis gelegen voor een kleine operatie. Gelukkig mocht hij snel weer naar huis, met de nodige zorg thuis. We wensen je een heel voorspoedig herstel toe, en een goede zomertijd!

Betty Abma-Fabriek heeft tijdens de vakantie op de Veluwe een hersenbloeding gekregen. Zij verblijft, op het moment van schrijven van dit stukje, nog in het ziekenhuis in Utrecht. Sterkte Betty en ook voor Jelle die inmiddels weer thuis is.

 

Het kan gebeuren dat er iemand niet genoemd is die hier wel tussen had moeten staan, geef het aan ons door (predikant of ouderling/wijkmedewerker). Bovendien zijn er ook mensen die niet genoemd willen worden en zijn er mensen die al heel lang gezondheidsproble-men hebben en niet elke maand in het tsjerkefinster staan.

Alle zieken wensen wij kracht toe van de Heer die onze zorgen en verdriet hierover kent.

Hij draagt ons door de kracht van Zijn liefde.

 

Zomer

Voor ouderen is de zomer niet altijd een mooie periode, de warmte houdt hen soms binnen en de kinderen en kleinkinderen komen min-der langs, vanwege de vakanties. Laten we hen ook deze zomer niet vergeten!

 

Huwelijksjubilea

Het duurt nog even maar omdat dit nummer voor 2 maanden is, vermel-den we nu alvast dat 3 september dhr. W. de Vries en mevr. H.A. de Vries-Wijnja, Noardein 83, 60 jaar getrouwd zijn.Van harte gelukge-wenst met dit heugelijke feit en we hopen dat jullie nog een hele lange tijd voor elkaar gespaard mogen blijven.

 

Verjaardagen in juli

03 Dhr. R. Koopmans, Horsewei 6 82

06 Dhr. W. de Jager, Greate Sudein 1 79

13 Dhr. J. de Groot, Sjaerdawei 26 80

15 Dhr. F. Wijnja, Noardein 68 77

19 Mevr. A. Tuinstra- deJonge Jachthavenstr. 28/107 86

24 Mevr. S. de Jager-Reitsma, Greate Sudein 1 75

26 Dhr. G. Wijnia, H. Mensonidesstrjitte 28 75

27 Mevr. V. Schermer-de Jong, Eekwerdlaan 1 k 211 95

31 Dhr. G.W. Dijkstra, De Bou 4 83

augustus

12 Mevr. Sj. Lanting-Schraa, P. Walmastrjitte 31 79

15 Dhr. J. Zijlstra, Buorren 5 81

16 Mevr. A. Schraa -Jellema, H.S. Reinardastr. 9 75

17 Dhr. S. Wijnja, Kappenburch 1 87

17 Mevr. Tj. Wijnja-van der Zee, Bonningastr. 57 75

18 Dhr. J.W. Meijberg, Merkelstrjitte 28 79

20 Mevr. E.A. Dijkstra-de Jong, De Bou 4 81

79 Mevr. F. Jellema, Buorren 6 79

21 Dhr. E. Wijnja, Bonningastrjitte 57 78

26 Dhr. J. Schraa, Broerstrjitte 53 80

28 Mevr. W. Wijnstra-de Groot, Brandsmaw 62/214 80

 

september

08 Mevr. H.A. de Vries-Wijnja, Noardein 83 84

Allen van harte gefeliciteerd namens de hele gemeente. We hopen dat u een prettige dag zult hebben.

 

Geboortenieuws

18 juni 2018 is geboren Boaz Jos Sietze, zoon van Heero en Thea Hoekstra, broertje van Vince. Van harte gelukgewenst!

 

Bedankjes

Langs deze weg willen wij allen bedanken voor alle kaarten, bezoe-ken en bloemen, die wij mochten ontvangen voor ons 50 jarig huwe-lijk. Het was overweldigend ! Bedankt !

Gerrit en Tea Wijnia

 

Beste minsken,

Wy wolle jimme betankje foar it omtinken dy’t wy ûnderfine moch-ten, doe't ik yn it sikehûs en yn Bloemkamp troch bringe moast.

It fielt goed om wer yn ús doarpen te wêzen.

Gosse en Akke

 

Beste minsken,

Tige tank foar alle omtinken, kaarten en felisitaasjes dy’t wy by us houlik op 8 juni 2018 untfange mochten. Wy kinne op in prachtige dei werom sjen.

Groetnis Rommert en Corrie Wijnia-Brouwer

 

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
zo 26 augustus 2018 Zomeravonddienst
zo 2 september 2018 Collecteweek KWF
za 15 september 2018 startweekend kerk
zo 16 september 2018 startweekend kerk
do 27 september 2018 Lezing Wim Anker
zo 30 september 2018 Muziekfestijn 'Helden fan hjir'

  Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

 

-----------------------------

 

    

 

 

 

Uitgelicht
Fading Edge
Fading Edge
Atsma Loon- en Aannemersbedrijf
Atsma Loon- en Aannemersbedrijf
Realisatie TTT software