Zoeken:
Sitemap Favorieten

Voor de actuele pastoralia verwijzen wij u graag naar de afkondigingen en de zondagsbrief, die geregeld wordt bijgewerkt.

 

GEMEENTEBERICHTEN

Omtinken

Mw Hiltsje de Vries is gelukkig weer thuis; haar revalidatie verliep heel goed in de Ielânen en kan nu verder thuis worden begeleid, mede dankzij haar uitstekende mantelzorger thuis. Sterkte gewenst, u beiden, we hopen dat het zo voorspoedig blijft gaan!

De heer Jorrit Bakker is na een ziekenhuisopname opgenomen in de Ielânen. Hoe het verder zal gaan is nog onduidelijk, maar we hopen dat hij daar weer wat zal opknappen. We wensen u en uw vrouw sterkte toe, juist nu in deze decembermaand.

 

Verjaardagen

December

 4 Dhr. S.Th. Waslander, Broerstrjitte 16/A 83

 7 Mevr. G.R. Gaastra – Reitsma, Sjaerdawei 20 76

11 Mevr. J. van der Meer-de Jager, Kappenburch 33 97

23 Dhr. Tj. Postma, H.S. Reinardastrjitte 6 80

25 Dhr. J.L. Zappeij, Sytsingawiersterleane 62 82

 

 

Januari 2019

 1 Dhr. J. Feenstra, Eastwei 48 79

 5 Mevr. Sj. van Koningsveld – Lodema, Eastwei 24 75

11 Mevr. M. Zappeij–Soet, Sytsingawiersterleane 62 81

12 Mevr. B. Popma – Bons, Zeilstraat 3 93

13 Dhr. J.A. Bakker, Broerstrjitte 49 82

14 Mevr. S. Wiersma–Gietema, Mensonidesstr. 10 99

Allen van harte gefeliciteerd namens de hele gemeente.
We hopen dat u een prettige dag zult hebben.

 

Huwelijksjubilea

Op 11 december vieren  twee echtparen hun huwelijksjubileum en wel dhr. J. de Groot en mevr. D. de Groot – Attema, Sjaerdawei 26 8625 HS, 55 jaar en dhr. H.J Ozinga en mevr. E.S.S. Ozinga – Brouwer, Binnebaen 13, 8624 TB 50 jaar. Verder hopen dhr. S. Deinum en mevr. I. Deinum – Heins, P. Walmastrjitte 23 8625 HE  Oppenhuizen, 19 december de dag te gedenken dat zij 50 jaar geleden “de lange hier” aan gegaan zijn.

Alle echtparen van harte gelukgewenst met dit heugelijk feit en we
hopen dat u nog een lange tijd voor elkaar gespaard mag blijven.

 

Bedankjes

Lieve mensen,

Hartelijk dank voor alle kaarten en bloemen, die we mochten ontvangen voor ons 60-jarig huwelijk in één woord "GEWELDIG". We zijn dankbaar dat we dit samen met onze kinderen, kleinkinderen en familie mochten vieren.

                                                       Groet van Gerben en Lies Dijkstra

 

Tige tank oan elsenien dy't ús 45-jieriche troudei ta in feestdei makke hat troch al dy moaie kaarten, blommen en kadobonnen.

Groetnis fan Jouke en Margje de Jong

 

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
wo 19 december 2018 Kerstwandeling school/kerk
do 20 december 2018 Soos 'Bliuw Warber'
za 22 december 2018 Kerstconcert Meraintrio Foute Kersttruienfeest
za 29 december 2018 Inzamelen gft afval / legen groene container
za 5 januari 2019 Oud Papier

'Belevingsboek Voel, Deel en Beleef' nu te koop bij de Superrr.

 

-----------------------------

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

-----------------------------

 

Uitgelicht
Slagerij de Jager
Slagerij de Jager
It mei gjin namme ha
It mei gjin namme ha
Realisatie TTT software