Zoeken:
Sitemap Favorieten

 

 

 

 

Voor de actuele pastoralia verwijzen wij u graag naar de zondagsbrief, die wordt in principe elke week bijgewerkt.

 

GEMEENTEBERICHTEN

 

Omtinken

Mw Akke Hettinga (Z. van Burmaniastrjitte) is vanuit de Ielânen verhuisd naar het Bonifatiushuis in Sneek. We hopen dat u zich daar snel weer thuis voelt.

Mw. Gé Zeilstra – Hoogland (Sjaerdawei) heeft het erg druk met doktersbezoeken; de onderzoeken en behandelingen vragen veel energie en tijd! We wensen u beiden sterkte met alle drukte en hopen dat er gauw een wat rustiger periode aankomt!

Dhr. W. van Nassau (De Bou 1) is al een tijdje ziek, ook in mei is hij weer een paar dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Het valt allemaal behoorlijk tegen; we wensen u beiden moed en kracht toe in deze intensieve en zorgelijke tijden!

mw Grietje Meijberg (Merkelstrjitte) ligt momenteel weer even in het ziekenhuis, nu met een milde klaplong; nog steeds een pijnlijk gebeuren. We hopen dat u snel weer naar huis kunt en spoedig herstelt van dit ongemak. Alle zieken, thuis of elders bidden wij Gods kracht en nabijheid toe; u bent niet alleen!

Huwelijken

Op 12 juni hopen dhr. A. Visser en mevr. H. Visser-Bruinsma, Tsjerkebuorren 38, 8625 HD Oppenhuizen de dag te gedenken dat zij 25 jaar getrouwd zijn; dhr. H.P IJntema en mevr. J. IJntema-Hoogland, Broerstrjitte 27, 8625 JA Oppenhuizen zijn 19 juni 25 getrouwd;

en op 24 juni is het40 jaar geleden dat dhr. P. van der Meer en mevr. T. van der Meer-van der Veen, Merkelstrjitte 31, 8625 HX Oppenhuizen in het huwelijksbootje zijn gestapt. Van harte gelukgewenst met dit heugelijke feit en we hopen dat jullie nog lang voor elkaar gespaard mogen blijven.

 

Verjaardagen

We beginnen met een nieuweling in deze rubriek; Dhr. O. Breeuwsma, P. Walmastrjitte 4, 8625 HE Oppenhuizen is 7 juni jarig en wordt 75 jaar; op 8 juni is Mevr. Sj. Schraa – Hoekstra, Greate Sudein 41 8624 TV Uitwellingerga jarig, zij wordt dan 78 jaar;

Mevr. A. Schraa – Schilstra, Kappenburch 29 8625 HP, Oppenhuizen viert haar verjaardag op11 juni en hoopt dan 84 jaar te worden; dan hoopt hr. B. Boschma De Bou 8 8625 JB Oppenhuizenop 13 juni 77 jaar te worden; Mevr. G. Wijnja – Tromp, Bonningastrjitte 28 8625 HJ Oppenhuizen is jarig op 14 juni en wordt 76 jaar; nog een nieuweling deze keer en wel

Dhr. G. Wijnja, H. Mensonidesstrjitte 20, 8625 HN Oppenhuizen, hij behaald op 17 juni de leeftijd van 75 jaar; Dhr. C. Lanting P. Walmastrjitte 3, 8625 HE Oppenhuizen wordt 23 juni 78 jaar; Dhr. W. de Vries, Noardein 83, 8625 TG Oppenhuizen is jarig op 25 juni en wordt dan 85 jaar; dan hoopt Mevr. J. Postma – Toering, H.S. Reinardastrjitte 6 8625 HLOppenhuizen 27 juni 77 jaar te worden; Mevr. J. Siersma – Remerij, Kappenburch 37, 8625 HP Oppenhuizen wordt 28 juni 88 jaar; Dhr. R. Koopmans, Horsewei 6, 8526 DS Boornzwaag wordt 3 juli 81 jaar en Dhr. W. de Jager, Greate Sudein 1, 8624 TV Uitwellingerga is jarig op 6 juli en wordt dan 78 jaar.

Allen van harte gefeliciteerd namens de hele gemeente. We hopen dat u een prettige dag zult hebben!

 

BEDANKT

Bêste minsken.

Hjir by wol ik eltsenien fan herte tank sizze foar alle omtinken, blommen, kaarten en alle oare attinsjes dy’t ik krigen ha by myn sykte. It wie geweldich. It giet no goed mei my en der binne wy o ‘sa bliid mei.

Hertlike groet, Jetty en Hart

 

11 Maaie 50 jier troud. In gouden dei.

Safolle leave minsken stjoerden of brochten ús in kaartsje mei leave winsken, kado’s en blommen,

en wat binne der op 13 maaie in protte minske nei ‘It Harspit "kommen.

Doe noch it korps dat ús in serenade brocht,

It bedrag dat wy nei "KIKA" oermeitsje mochten wie ek net om ‘e nocht .

Leave minsken tige, tige tank it wie yn ien wurd SUPER !!!

Leafde jaan is in ryk gefoel.

Leafde krije is in ryk besit.

Leafde diele is rykdom.

Hertlike groet, Marten en Jellie

 

Tank

Tige tank foar jimme oantinken, yn hokker wize dan ek,

foar ús 45- jierrig houlik. it hat ús tige goed dien.

Groetnis, Atze en Trijnie

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden
Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden

Agenda
za 1 juli 2017 Oud Papier
za 15 juli 2017 Paling roken / Slibtong bakken
di 18 juli 2017 Musical Groep 8
za 5 augustus 2017 Oud Papier
za 2 september 2017 Oud Papier
za 9 september 2017 ZOU over zee
Uitgelicht
School
School
Dwers troch it lekken
Dwers troch it lekken
Realisatie TTT software