Zoeken:
Sitemap Favorieten

Voor de actuele pastoralia verwijzen wij u graag naar de afkondigingen en de zondagsbrief, die geregeld wordt bijgewerkt.

 

GEMEENTEBERICHTEN

Gosse Schraa heeft in de afgelopen maand opnieuw een korte ziekenhuisopname moeten doormaken en op dit moment is zijn vrouw Akke opgenomen in het ziekenhuis, vanwege darmproblemen. Opnieuw zorgen voor jullie beiden, we wensen jullie sterkte, kracht en moed en Gods onmisbare zegen toe.

Mw Jetty Atsma – de Jong herstelt gelukkig goed van haar geslaagde knieoperatie. Ze loopt alweer met een beetje steun een blokje om, al blijft het nog even oppassen. Sterkte en geduld gewenst!

 

VERJAARDAGEN

Verjaardagen oktober

05 Dhr. IJ. Jellema, Buorren 6 82 jaar

05 Mevr. D.T. Nauta - de Boer, Greate Sudein 11 77 jaar

08 Dhr. E.P. Leenstra, Kappenburch 31 75 jaar

08 Mevr. Y. Soeten - de Jong, Bregesleatswei 11 75 jaar

12 Mevr. A. Hofman - de Jong, Molenkrite 115 89 jaar

19 Dhr. G. Brouwer, Frittemaleane 5/008 87 jaar

26 Dhr. G. Dragt, Louw Doniastraat 2/203 75 jaar

30   Dhr. S.Th. Hofstede, Douwestrjitte 3 80 jaar

 

Verjaardagen november

04     Dhr. P. Hoekstra, Floridus Campuslaan 7          78 jaar

06     Mevr. M. Schilstra – Schraa, De Bou 6 79 jaar

16     Mevr. F. Bakker – Wijnja, Broerstrjitte 49  79 jaar

Allen van harte gefeliciteerd namens de hele gemeente. We hopen dat u een prettige dag zult hebben.

      

Huwelijksjubilea

Op 12 oktober zijn dhr. A. Dragt en mevr. J.P. Dragt – Langerak, Afkelânsdyk 4, 45 jaar getrouwd; Van harte gelukgewenst met dit heugelijk feit en we hopen dat u nog een lange tijd voor elkaar gespaard mag blijven.

 

Dopen

Op zondag 2 december, eerste Advent, is de eerstvolgende doopzondag. Op die dag hopen we in een bijzonder Advent-doopdienst de Heilige doop te bedienen aan de kleine Femke Brouwer, dochter van Hanna en Marten Brouwer, Z. van Burmaniastraat. Overweegt u om uw kindje te laten dopen of wilt u zelf de H. Doop ontvangen, meld u dan zo gauw mogelijk bij ds. Dingena Hasper, dmhasper@ziggo.nl of 06-44199474.

 

Koffiedrinken na iedere dienst

Op de gemeenteavond van 8 november vorig jaar is stelling 8; koffiedrinken na iedere dienst, gepresenteerd. Dit punt is geparkeerd bij de kerkenraad, maar vanaf heden willen we dit gaan invoeren. Om onze koster te ontlasten, zijn wij op zoek naar vrijwilligers die in toerbuurt op een zondagochtend willen koffieschenken en nadien opruimen van kopjes e.d. Wilt u/wil je meehelpen aan dit initiatief?

Geef u/je op bij: Foekje Veldhuis, telefoon 559034, of per mail veldhuis.brouwer@hetnet.nl  of bij Trees Brouwer, telefoon 559291 of per mail treesbrouwer@hotmail.com.

 

BEDANKJES!

Leave minsken,

Wy wolle eltsenien tige tank sizze, ek út namme fan ús bern, foar jimme kommen, kaarten, blommen en kado’s, dy’t wy krigen ha op ús 60-jierrige houliksdei. It wie foar ús in unferjitlike dei, dêr’t wy mei tankberens op werom sjen kinne.

Wim en Hiltje de Vries-Wijnja

 

Een warme verrassing was het, toen we naast de andere post uit TT twee mooie kaarten met goede wensen in de bus kregen: de ene met de namen erop van velen die de startzondag meevierden, de andere van de kerkenraad. Het doet je goed, als je zo ervaart hoe meegeleefd wordt met wat wij in de afgelopen maanden meemaakten. Dat des te meer, als we denken aan de anderen die in de kring van Top en Twel voor een dergelijke ervaring kwamen te staan. Wij wensen hun en wie bij hen zijn alle sterkte toe. Na de operatie en de bestralingen maakt Paula het goed, we zijn er dankbaar voor. Alle goeds voor jullie allemaal, vanuit Sneek. Met een hartelijke groet,

Paula en Ad Buijs

 

Heel erg bedankt voor alle belangstelling, kaarten, bloemen, attenties en bezoeken die ik kreeg bij mijn ziek zijn. Het was overweldigend! Al ben ik nog niet helemaal de oude, ik doe mijn best! Nogmaals bedankt!
     Groeten van Betty en Jelle

 

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
do 25 oktober 2018 Soos 'Bliuw Warber'
za 3 november 2018 Oud Papier TOP'63 - VHK Spoketocht 2.0
zo 4 november 2018 Popgroep Flair
za 10 november 2018 TOP'63 - Waterpoort Boys

  Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

-----------------------------

 

Enquête Doarpsbelang/

Plan De Grachten over geluidshinder A7

(klik op de afbeelding)

 

Uitgelicht
Jachthaven "De Watervriend"
Jachthaven "De Watervriend"
Galerie De Ganzerik
Galerie De Ganzerik
Realisatie TTT software