Zoeken:
Sitemap Favorieten

GEMEENTEBERICHTEN

 

Pastoraat in vacante periode

Met ingang van januari 2019 is ds. Ad Buijs enkele uren per week beschikbaar voor ondersteuning in het pastoraat. De contactpersonen, de wijkmedewerkers en de ouderlingen blijven tijdens de vacaturetijd het aanspreekpunt voor de gemeenteleden. U kunt met uw vragen over het pastoraat en het inschakelen van ds. Buijs terecht bij Mariëtte Bouma (T: 856020), zij is het centrale aanspreekpunt voor praktische vragen.

 

GEMEENTEBERICHTEN

Omtinken


Ds. Buijs is op bezoek geweest bij mevr. Hiltje Haagsma-Hoekstra,
Tollewei 33/020, 8621 CX Heeg. Hoewel het lopen moeizaam gaat,
voelt ze zich al aardig thuis in Heeg en heeft daar al weer aardig wat
‘kunde’. Wij wensen haar alle goeds in haar nieuwe thuis.
Gerben Brouwer, Pontdyk, moest wegens klachten worden opgenomen
in het UMCG. Na onderzoek is gebleken dat er kwaadaardige
cellen het zenuwstelsel zijn binnen gedrongen. Dit is iets wat maar
zelden voorkomt. Behandeling is gelukkig mogelijk en die is inmiddels
gestart.
Gerben Brouwer E1 k 83
UMCG
Postbus 11120
9700 CC Groningen

Mevr. Griet Cnossen-Zijlstra, Bregesleatswei 13, 8624 TR Uitwellingerga is geopereerd aan haar schouder. Zij is inmiddels thuis waar de schouder door fysiotherapie weer in beweging moet komen en sterker moet worden.

Mevr. S.C. Soutendam-de Bruijn, Leijepoel 2, 8625 HT Oppenhuizen heeft een kleine medische ingreep ondergaan, het wachten is nu op de uitslagen. Wat fijn dat zij nu zo dicht bij haar dochter en schoonzoon (Marina en Theo Verboom) woont.
Alle zieken wensen wij kracht toe van de Heer die onze zorgen en verdriet hierover kent.
Mevr. Gé Zeilstra-Hoogland is op 28 september jl. verhuisd (nu echt) van de Sjaerdawei 39 naar H. Mensonidesstrjitte 8, 8625 HN Oppenhuizen. Wij wensen Gé toe dat dit nieuwe huis snel als thús mag voelen.


Er zijn gemeenteleden waarvan we weten dat zij een moeilijke tijd doormaken en niet genoemd willen worden in het Tsjerkefinster. Weet dat er aan u gedacht wordt en voor u gebeden wordt.
Het kan gebeuren dat er iemand niet genoemd is die hier wel tussen had moeten staan, geef het aan ons door (ouderling/wijkmedewerker). Bovendien zijn er mensen die al heel lang gezond-heidsproblemen

 

Nieuw leven
Je moet het zelf nog ontdekken, maar ik heb het al gezien
Je bent het leukste broertje en de liefste bovendien
Dat zegt grote zus Saar over haar broertje Noah Julian Terpstra, die op 29 juli jl. geboren is. Samen met hun ouders Hennie en Sander wonen zij Koartebaen 12 in Uitwellingerga.


In wunder bliûwt it sûnder mear, een lyts sûn jonkje
Hy sil heit en mem de hannen bine, dy kinne har dêr wol yn fine
Mar it moaiste is foar my, ik haw der in boarterskammeraat by
Dat zegt grote broer Karst over zijn broertje Eelke Postma, die
op 28 augustus jl. geboren is.
Samen met hun ouders Fenna en Marten wonen de broerkes Lytse Súdein 43 in Uitwellingerga.


Beide ouderparen wensen wij heel veel geluk met dit nieuwe leven en veel zegen bij de opvoeding van jullie kinderen.

 

Verjaardagen
okt.:
5 Dhr. IJ. Jellema, Buorren  - 83
5 Mevr. D.T. Nauta-de Boer, Greate Sudein - 78
8 Dhr. E.P. Leenstra, Kappenburch - 76
8 Mevr. Y. Soeten-de Jong, Bregesleatswei - 76
12 Mevr. A. Hofman-de Jong, Molenkrite - 90
16 Mevr. M.M.P. van Rij-Plas, Koartebaen - 75
19 Dhr. G. Douma, Kappenburch - 75
26 Dhr. G. Dragt, Louw Doniastraat - 76
30 Dhr. S.Th. Hofstede, Douwestrjitte - 81
nov.:
4 Dhr. P. Hoekstra, Floridus Campuslaan - 79
6 Mevr. M. Schilstra-Schraa, De Bou - 80
Allen van harte gefeliciteerd namens de hele gemeente. We hopen dat u een prettige dag zult hebben.

 

Huwelijksjubilea
Dhr. P. van der Meer en mevr. P. van der Meer-Metselaar, Broerstrjitte  hopen op 10 oktober de dag te gedenken dat zij 45 jaar getrouwd zijn.
Op 9 november zijn dhr. J. van der Kuur en mevr. A. van der Kuur-van Bruggen, H. Mensonidesstrjitte 55 jaar getrouwd.
Beide echtparen van harte gelukgewenst met dit heuglijke feit en we hopen dat jullie nog lang voor elkaar gespaard mogen blijven.

 

Dank
Lieve mensen,
bedankt voor alle kaarten, bloemen en bezoekjes na mijn hartstilstand en operaties. Zoveel belangstelling dat doet een mens goed. Dankzij de goede zorgen om me heen en medicijnen en een beetje techniek mag ik weer vooruit. Wat zijn we daar blij en dankbaar voor. Ook namens Jenny en de kinderen heel hartelijk dank.
Geert Haagsma

 

Tank
Bêste minsken,
O sa betanke foar jimme meilibjen yn wat foarm ek; post, blommen en de bede om kracht en hoop op betterskip, no Geartsje Anke be-stralingen ûndergiet enz.
Jimme drage ús mei.
Groet fan Geartsje Anke en Durk Bouma en Siebren Wijnja

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
wo 23 oktober 2019 Bootcamp
do 31 oktober 2019 Soos ‘Bliuw Warber’ Bingo!
za 2 november 2019 TOP'63 - SSA Creil-Bant TNT Rocknight
za 9 november 2019 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

Uitgelicht
Ouderensoos "Bliuw Warber"
Ouderensoos "Bliuw Warber"
BeYoutiful by Maartje
Realisatie TTT software