Zoeken:
Sitemap Favorieten

 

 

 

 

Voor de actuele pastoralia verwijzen wij u graag naar de afkondigingen en de zondagsbrief, die geregeld wordt bijgewerkt.

 

GEMEENTEBERICHTEN

 

Omtinken
In veel huizen in onze gemeente zijn momenteel zorgen over gezondheid
van bewoners of naaste familieleden. Enkele namen kunnen we
hier noemen, maar niet alle; we bidden u allen kracht toe en hopen dat
de situatie zich snel in positieve zin mag ontwikkelen.
Mw Siersma (Kappenbur g) is in de week na Pinksteren enkele dagen
opgenomen geweest in het ziekenhuis met een blinde darmontsteking.
Ze is niet geopereerd maar ze is wel heel ziek geweest; gelukkig
ging het na enkele dagen iets beter en kon ze naar huis; sterkte gewenst,
voor u en voor Klaas, we hopen dat u zich snel weer beter gaat
voelen.
Dhr Elsinga (P. Walmastr jitte) heeft een nar e val gemaakt in mei;
door de pijn die daardoor ontstond moet hij nog steeds veel liggen.
Voor u en uw vrouw verandert er veel in deze tijd; sterkte, moed en
vertrouwen wensen we u van harte toe.

 

Verjaardagen

Op 13 juli wordt Dhr. J. de Groot, Sjaerdawei 26 8625 HS
Oppenhuizen 79 jaar;
Dhr. F. Wijnja, Noardein 68, 8625 TK Oppenhuizen is 15 juli jarig en wordt dan 76 jaar;
Voor het eerst noemen we hier de naam van Dhr. H.J. Ozinga,
Binnebaen 13, 8624 TB Uitwellingerga, hij wordt 17 juli 75 jaar;
Mevr. A. Tuinstra-de Jonge, Jachthavenstraat 28/107, 8605 BW Sneek, hoopt op 19 juli de dag te gedenken dat zij 85 jaar wordt;
Mevr. V. Schermer-de Jong P. Walmastrjitte 2, 8625 HE
Oppenhuizen, viert haar verjaardag op 27 juli en wordt dan 94 jaar;
Dhr. G.W. Dijkstra, De Bou 4, 8625 JB Oppenhuizen wordt 31 juli 82 jaar;
Mevr. Sj. Lanting-Schraa, P. Walmastrjitte 31, 8625 HE
Oppenhuizen is 12 augustus jarig en wordt dan 78 jaar;
Dhr. J. Zijlstra, Buorren 5, 8624 TL Uitwellingerga hoopt op
15 augustus de leeftijd van 80 jaar te bereiken;
Dhr. S. Wijnja, Kappenburch 1, 8625 HP Oppenhuizen wordt
17 augustus 86 jaar;
Dhr. J.W. Meijberg, Merkelstrjitte 28, 8625 HZ Oppenhuizen is
18 augustus jarig en wordt dan 78 jaar;
Mevr. E.A. Dijkstra-de Jong, De Bou 4, 8625 JB Oppenhuizen wordt 20 augustus 80 jaar;
Mevr. F. Jellema, Buorren 6, 8624 TN Uitwellingerga viert haar
verjaardag op 21 augustus en wordt dan 78 jaar;
Dhr. E. Wijnja, Bonningastrjitte 57, 8625 HH Oppenhuizen wordt
21 augustus 77 jaar;
Dhr. J. Schraa, Broerstrjitte 53, 8625 JA, Oppenhuizen is jarig op
26 augustus en wordt dan 79 jaar
Mevr. W. Wijnstra-de Groot, Prof Titus Brandsmaweg 62/214,
8501 GC Joure hoopt 28 augustus 79 jaar te worden.
Allen van harte gefeliciteerd namens de hele gemeente.
We hopen dat u een prettige dag zult hebben.

 

Huwelijksjubileum
Op 29 augustus hopen dhr. K. van Stralen en mevr. mevr. F. van Stralen-Kooijker, Merkelstrjitte 22, 8625 HZ Oppenhuizen de dag te gedenken dat zij 25 jaar getrouwd zijn.
Van harte gelukgewenst met dit heugelijke feit en we hopen dat jul-lie nog lang voor elkaar gespaard mogen blijven.
 

Kennisgeving
Hierbij laten Geert en Hannie Wijnja weten dat ze zich laten uit-schrijven bij de Gemeente Top en Twel omdat ze gaan verhuizen naar Sneek.
We hebben hier jarenlang met veel plezier gewoond en verlaten het dorp met pijn in het hart.
We beginnen een nieuwe start in een gelijkvloerse bungalow aan de Ath Bonninghaleane
Een gerieflijke woning voor de toekomst.
We wensen alle topentwellers het allerbeste en gezondheid.

 

Mw Johanneske Boschma (De Bou) heeft een paar dagen in het ziekenhuis moeten doorbrengen, gelukkig is ze weer thuis en gaat het nu weer veel beter met haar. We hopen dat u zich door de mooie zomerdagen gauw weer wat sterker voelt!

Mw Schermer (P. Walmastrjitte) is op dit moment nog opgeno-men in het ziekenhuis in Sneek. Gelukkig gaat ze goed vooruit, we hopen dat u snel weer naar uw huis en moestuintje terug mag!

Laten we ook in de zomer onze zieken en kwetsbare gemeenteleden niet vergeten…

 

Bedankt

Lieve mensen, Bedankt!

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de bloe-men, kaarten en bemoedigende woorden.

Wetende, dat er aan je gedacht wordt is van onschatbare waarde.

Harte-groet, Will en Frederiek van Nassau-Roodenburg

 

Woord van dank

Het gemis en de leegte blijven, maar uw warme belangstelling en medeleven, op welke manier dan ook betoond na het overlijden van mijn lieve man en heit Piet Haaima was voor ons een grote steun.

Hiervoor willen wij u hartelijk danken.

Tine Haaima-Dijkstra en Wina Haaima

 

Luther reis Minsken betanke foar de kaart fan jimme nei Wittenberg. Oan de ferhaelen die we haert ha, wie ut geweldig. Jammer dat we net mei koene. Groetnis, Joop en Bouwdien Rypkema

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden
Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden

Agenda
zo 20 augustus 2017 Muzikale Zomeravond Kerkdienst
za 2 september 2017 Oud Papier
za 9 september 2017 ZOU over zee
zo 10 september 2017 ZOU over zee
do 14 september 2017 Friese Kolfkampioenschappen
vr 15 september 2017 Friese Kolfkampioenschappen

      Iepenloftspul:

         'De Striid'

   18 o/m 23 septimber

 

Der binne noch kaarten.

Wês der fluch by: Fol=Fol

 

      Reservear hjir!

      www.destriid.frl

 

Uitgelicht
Tennisvereniging "De Grachten"
Tennisvereniging "De Grachten"
Logopedie
Logopedie
Realisatie TTT software