Zoeken:
Sitemap Favorieten

GEMEENTEBERICHTEN

 


Omtinken
We zijn blij en dankbaar dat Jarig de Groot, Sjaerdawei, weer uit het ziekenhuis thuis mocht komen om in eigen huis verder aan te gaan sterken.
Grietje Meijberg-Braam, Merkelstrjitte, kampt helaas al een flink aantal weken met een ontsteking aan haar been, waardoor ze aan de rolstoel gebonden is. Dit is een flinke tegenvaller nu ze juist wilde herstellen na de Mitraclip operatie.
Oud Top&Tweller Jouw (Jopie, Joop) Visserman is in de leeftijd van 101 jaar overleden. Een schipper in hart en nieren was hij. Geboren in Heeg 4 oktober 1919 en overleden in Groningen 24 okto-ber 2020 waar hij de laatste jaren woonde.
De uitvaartdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden in
Uitwellingerga. Wij condoleren Sierd en Geeske Visserman, Bonningastrjitte en de andere familieleden met hun verlies en wensen hen sterkte en Gods zegen toe voor de komende tijd.

 

Verjaardagen
november
04 Dhr. P. Hoekstra, Floridus Campuslaan  80 jaar
06 Mevr. M. Schilstra – Schraa, De Bou 81 jaar
16 Mevr. F. Bakker – Wijnja, Broerstrjitte 81 jaar
18 Dhr. G. Schraa H.S. Reinardastrjitte 79 jaar
28 Mevr. J.K. Boschma – Luinenburg, De Bou 78 jaar
december
02 Mevr. G. Zeilstra – Hoogland, H. Mensonidesstr. 83 jaar
06 Dhr. A. Hoekstra, Merkelstrjitte 75 jaar
07 Mevr. G.R. Gaastra – Reitsma, Sjaerdawei 78 jaar
11 Mevr. J. van der Meer - de Jager, Kappenburch 99 jaar
Allen van harte gefeliciteerd! Vanuit de gemeente wensen wij je een gezond en gezegend
nieuw levensjaar. Wij hopen dat het een fijne, gezellige dag zal zijn.

 

Nieuws voor wijk 4
Op 4 oktober 2020 ben ik bevestigd als wijkouderling. Eerlijk is eerlijk; ik was al eerder gevraagd, maar ik dacht dat ik geen tijd had. Ik dacht: “ik ben pas vier jaar uit de kerkenraad en er zijn wel anderen die de taak op zich kunnen (en horen) te nemen”. Genoeg redenen om het niet te doen. Toch zijn er nog meer redenen om het wel te doen; hierover kunnen we het met elkaar hebben als we elkaar spreken. Ook al is elkaar spreken lastig in deze coronatijd er zal vast een moment komen dat we elkaar ontmoeten. Ik ben de wijkouderling van wijk 4 geworden.
Wijk 4 bestaat uit de straten: Kappenburch, Wolframstrjitte, Buorren, Mensonidesstrjitte en de Sjaerdawei.
De wijkmedewerkers en contactpersonen blijven actief zoals u dat in de wijk gewend bent.


Met vriendelijke groeten,
Anneke Gietema

 

Bedankt

Feest In Coronatijd
50 jaar getrouwd
Veel kaarten, bloemen, cadeaus
Bedankt! Arjen en Ineke Nossin


Onze hartelijke dank voor de vele kaarten en bloemen die wij ter ere van ons 50-jarig huwelijk hebben ontvangen.
Cathrien en Wim Bosch

 

Hartelijk dank voor alle kaarten die ik mocht ontvangen in het zie-kenhuis, Ielânen en thuis na mijn val met de fiets. Met hulp van onze vier dochters kon ik gelukkig thuis revalideren. We gaan de goede kant weer op.
Lies Dijkstra, De Bou

 

Lieve mensen,
Graag bedank ik iedereen voor alle kaarten, appjes, telefoontjes, bloemen en andere verwennerij tijdens en na mijn ziekenhuisop-name in Drachten.
Het heeft me héél erg goed gedaan!
Inge Haagsma


Bêste doarpsgenoaten,
Per 10-10-2020 binne wy ferhûze nei de Broerestrjitte 14 8551RE Wâldsein. In nije stap, in nije takomst tegearre.
Binnen it jier ha wy allebeide de doarren efter ús tichtlutsen fan Noardein 18 en 28 en dan lit je hiel wat achter, dat is wis!
We ha noch wat doazen út te pakken mar we begjinne ús hjir al aardich thús te fielen.
It giet jimme allegear goed, en we sille mekoar grif noch moetsje hjir as dêr. Wâldsein is net botte fier fuort dus wy wolle graach sizze, OAN'T SJEN !
Groetnis Henk Feringa & Geartsje Hoekstra

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 5 december 2020 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top&Twel, Yn Beweging

- Brug Uitwellingerga

Uitgelicht
Politie
Politie
Horeca
Realisatie TTT software