Zoeken:
Sitemap Favorieten

GEMEENTEBERICHTEN

 

Pastoraat in vacante periode

Met ingang van januari 2019 is ds. Ad Buijs enkele uren per week beschikbaar voor ondersteuning in het pastoraat. De contactpersonen, de wijkmedewerkers en de ouderlingen blijven tijdens de vacaturetijd het aanspreekpunt voor de gemeenteleden. U kunt met uw vragen over het pastoraat en het inschakelen van ds. Buijs terecht bij Mariëtte Bouma (T: 856020), zij is het centrale aanspreekpunt voor praktische vragen.

 

GEMEENTEBERICHTEN

Omtinken

Mevr. Catrien Bosch-de Vries, Kappenburch 6, moest opgenomen worden in het ziekenhuis in Sneek. We hopen dat zij daar zal op-knappen en wensen haar en haar man sterkte toe.
Inmiddels is Gerben Brouwer, Pontdyk, alweer enige tijd opgenomen in het UMCG. Na een paar spannende weken waren er geluk-kig weer hoopvolle berichten over de behandeling. Hij is nu herstellende van een chemokuur en er worden voorbereidingen getroffen voor een stamceltransplantatie (autoloog = van de eigen stamcellen).
Gerben verblijft in het UMCG, afd. E2 kamer 90, Postbus 11120, 9700 CC Groningen
Alle zieken wensen wij, juist in deze decembermaand, veel kracht en sterkte en het Licht van Christus.


Een oude stal, een klein kindje lag daar,
erg lang geleden,
maar toch weer ieder jaar
lijkt het ons te willen vragen:
'Bedenk ook eens tijdens deze dagen
hoe we een lichtje kunnen zijn voor elkaar!'

 

Overlijdensberichten
Woensdag 27 november is overleden ons gemeentelid Fokke Wesselius, voorheen Kappenburch, hij is 75 jaar geworden. Fokke Wesselius was sinds 17 september 2014 weduwnaar van Dirkje Wesselius-Haijma, hij verbleef al geruime tijd in het Wumkeshûs te Sneek. De rouwdienst zal worden gehouden op dinsdag 3 december a.s. om 13.30 uur in de Johanneskerk. Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid tot condoleren. Aansluitend zal de begrafenis in besloten kring plaatsvinden


Donderdag 28 november is overleden ons gemeentelid Jettie Atsma-de Jong, Buorren, zij is 74 jaar geworden. Jettie Atsma was sinds 4 december 1998 weduwe van Ate Atsma en partner van Hart Hietkamp, Kappenburch 22.
De rouwdienst zal worden gehouden op woensdag 4 december a.s. om 14.00 uur in de Hermestsjerke in Twellegea. Vanaf 13.30 uur is er gelegenheid tot condoleren.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.


In het volgende Tsjerkefinster zal ds. Buijs voor beiden een In Memoriam verzorgen.

 

Verjaardagen
11-12 Mevr. J. van der Meer-de Jager, Kappenburch, 98 jaar
23-12 Dhr. Tj. Postma, H.S. Reinardastrjitte, 81 jaar
25-12 Dhr. J.L. Zappeij, Sytsingawiersterleane, 83 jaar
01-01 Dhr. J. Feenstra, Eastwei,  80 jaar
11-01 Mevr. M.J. Zappeij-Soet, Sytsingawiersterleane, 82 jaar
12-01 Mevr. B. Popma-Bons, Zeilstraat, 94 jaar
13-01 Dhr. J.A. Bakker, Ielanen, Sneek, 83 jaar
Allen van harte gefeliciteerd namens de hele gemeente. We hopen dat u een prettige dag zult hebben.

Bedankjes

Betanke foar de Blommen dy ik ôfrûne snein mocht ûntfange fan de gemeente. Nei myn operaasje hert giet it goed. No noch ôf-wachtsje hoe wy fierder moatte mei de nieren.
Groetnis, Teake de Boer en ek út namme fan Janke

 

Hertlik betanke foar de prachtige blommen en alle goedens wat ik kryg by de thúskomst út it sikehûs. Griet Cnossen

 

Op 9 novimber wienen wy 55 jier troud en.... 55 jier ynwenners fan ús moaie doarpen Top en Twel. Tige tank foar alle reaksjes!
It hat ús goed dien! Jan en Alie van der Kuur

 

Wat wer in kaarten, blommen en oare attinsjes mochten wy unt-fange mei us 45 jierge trouwdei, it fielt goed om safolle omtinken te kryen. Tige dank derfoar. Pier en Pietie

 

Wat in moai gesicht wie dat yn de hal, doe 't wy moandei 25 no-vimber thúskamen fan in dei fuort. Allegearre kaarten, in blomstik en in bosk blommen. Mannichien hat om ús 45 jierrich houlik tocht. Tige tank derfoar! Symen en Hil Dijkstra

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 7 december 2019 Oud Papier
zo 8 december 2019 Intrededienst Ds. Nicolle Pronk
wo 11 december 2019 Inloopavond werkgroep A7
do 12 december 2019 Soos 'Bliuw Warber'
za 14 december 2019 TOP'63 - NOK Muzikaal Kerstdiner

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Enquête Structuurversterking Top en Twel

------------------------------

Projecten

- Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

Uitgelicht
Friesland Zeilen
Friesland Zeilen
Kommer en Kwel
Kommer en Kwel
Realisatie TTT software