Zoeken:
Sitemap Favorieten

GEMEENTEBERICHTEN

 

Omtinken

Mevr. Siersma-Remerij, Kappenburch 37, is opgenomen in het ziekenhuis van Sneek. We wensen haar en haar zoon veel sterkte.

 

Dhr. Jan Feenstra, Eastwei 48, is geopereerd aan zijn knie, de operatie is goed verlopen en Jan is inmiddels weer thuis om te revalideren. Sterkte daarbij toegewenst.

 

Verjaardagen

Juli

03 Dhr. R. Koopmans, Horsewei 6, 84 jaar

06 Dhr. W. de Jager, 81 jaar

13 Dhr. J. de Groot, Sjaerdawei 26, 82 jaar
15 Dhr. F. Wijnja, Noardein 68, 79 jaar
16 Mevr. Y. Feenstra - de Jong, Eastwei 48,    75 jaar

19 Mevr. A. Tuinstra-de Jonge,  Jachthavenstr. 28/107,   88 jaar

24 Mevr. S. de Jager – Reitsma, Greate Sudein 1, 77 jaar

26 Dhr. G. Wijnia, H. Mensonidesstrjitte 28, 77 jaar

27 Mevr. V. Schermer - de Jong, Eekwerdlaan 1/211, 97 jaar

augustus

06 Mevr. E.S.S. Ozinga – Brouwer, Binnebaen 13,        75 jaar

15 Dhr. J. Zijlstra, Buorren 5, 83 jaar

16 Mevr. A. Schraa – Jellema, H.S. Reinardastrjitte 9, 77 jaar

16 Dhr. W. van der Zee, Bonningastrjitte 48, 76 jaar

17 Dhr. S. Wijnja, Kappenburch 1, 89 jaar

17 Mevr. Tj. Wijnja – v. d. Zee, Mensonidesstrjitte 16, 77 jaar

18 Dhr. J.W. Meijberg, Merkelstrjitte 28, 81 jaar

20 Mevr. E.A. Dijkstra - de Jong,  De Bou 4, 83 jaar          

21 Mevr. F. Jellema, Buorren 6, 81 jaar           

21 Dhr. E. Wijnja, H. Mensonidesstrjitte 1, 80 jaar          

26 Dhr. J. Schraa, Broerstrjitte 53, 82 jaar

September                

08 Mevr. H.A. de Vries – Wijnja, Noardein 83, 86 jaar          

08 Dhr. S. Deinum, P. Walmastrjitte 23, 75 jaar

09 Mevr. G. Jansen - van der Eems, Butebaen 11, 79 jaar

09 Dhr. P. de Jager, Afkelansdyk 16,  76 jaar

 

Allen van harte gefeliciteerd! Vanuit de gemeente wensen wij je een gezond en gezegend nieuw levensjaar. Wij hopen dat het een fijne, gezellige dag zal zijn.

 

Huwelijksjubilea

Dhr. G. Riphagen en mevr. J.H. Riphagen – Groeneveld, Merkelstrjitte 43, hopen op 11 juli de dag te gedenken dat zij 45 jaar getrouwd zijn; dhr. O. Breeuwsma en mevr. B. Breeuwsma – Huizenga, P. Walmastrjitte 4, zijn 8 september 55 jaar getrouwd; op 19 september is het 45 jaar geleden dat dhr. P. Eppinga en mevr. G. Eppinga – Hoekstra, Noardein 50, in het huwelijk zijn getreden

Van harte gelukgewenst met dit heuglijke feit en we hopen dat jullie nog lang voor elkaar gespaard mogen blijven.

 

 

Bedankt

Toppenhuzen, juny 2020

 

Ús oprjochte tank foar alle bliken fan meilibjen nei it ferstjerren  fan myn leave man, ús heit en pake  Jorrit Bakker.  It hat ús tige goed dien 

                                                                 Foukje Bakker-Wijnja, bern en pakesizzers

 

Lieve dorpsgenoten,

Hierbij willen wij jullie bedanken voor de vele lieve kaarten, bloemen en hartverwarmende reacties, die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve onvergetelijke

Gerben Wiebe Dijkstra. Onze dank hiervoor. 

                                                              Lies Dijkstra, kinderen en kleinkinderen
 

 

Dankewol!

Doe’t ús Gerben siik wie, ha in protte minsken mei him en ús meilibbe. Bedankt allegear!

Gerben koe net mear better wurde, wy ha him loslitte moatten op snein 26 april. Ek doe ha in protte minsken oan ús tocht en meilibbe.
Kaarten, app-kes, mailtsjes, blommen, gebed, applaus lâns de rûte. Ek dêrfoar: bedankt allegear! 

 

                                                      Jan Germ, Trees, Janny, Yme en Margryt Brouwer

 

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
za 18 juli 2020 Oud Papier
do 3 september 2020 Soos 'Bliuw Warber'
vr 9 oktober 2020 The Bounty Hunters

Informatie over het coronavirus

------------------------------

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

- Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top & Twel, Yn Beweging

------------------------------

Bekijk nu het sportzomeraanbod.

Uitgelicht
WMO-voorzieningen
WMO-voorzieningen
Ziekenhuis
Ziekenhuis
Realisatie TTT software