Zoeken:
Sitemap Favorieten

GEMEENTEBERICHTEN

 

Omtinken
Mevr. Hiltje Haagsma-Hoekstra is op 29 januari gevallen waarbij ze haar heup heeft gebroken en meteen is geopereerd. Na de operatie mocht zij op 4 februari weer naar Talmastate, Tollewei 33 in Heeg om te revalideren. Wij wensen haar heel veel sterkte toe.

 

Mevr. Tryntsje-Afke Veldhuizen-de Schiffart, Zuiderrak Sneek is op 25 februari geopereerd aan haar gehoor. We hopen dat de operatie geslaagd is. Heel veel sterkte Tryntsje-Afke.

 

Dhr. Dijkstra is verhuisd van De Bou naar woonzorgcentrum Bloemkamp in Bolsward. Afdeling Rozemarijn 1. Wij wensen hem sterkte toe om op deze plek een nieuw thuis te maken.

 

Gerben Brouwer heeft dinsdag 25 februari de eerste scan na de CAR-T celbehandeling gehad. De uitslag was goed. Een hoopvol bericht!

 

Matsen Veenema, Noardein  is tijdens de wintersportvakantie ten val gekomen en heeft haar been gebroken. We hopen op spoedig herstel.

 

Verjaardagen
maart:
08 Dhr. G. de Jong, Bonningastrjitte 80 jaar
08 Dhr. K. van der Velde, Wolframstrjitte 75 jaar
09 Mevr. L. Hofstede-Elzinga, Douwestrjitte 81 jaar
12 Mevr. B. van der Bij-Binnema, Lytse Súdein 78 jaar

12 Mevr. G. Pieksma-Betzema, Z. van Burmaniastr 77 jaar
14 Dhr. F.J. Wittermans, Sjaerdawei 76 jaar
16 Mevr. A. Hettinga, Maria Louisestraat  85 jaar
23 Mevr. G.N. Kuindersma-Stienstra, Lytse Sudein 76 jaar
24 Dhr. H. Hooghiemstra, Bregefinne 78 jaar
25 Dhr. J.G. Wijnja, Kyl 75 jaar
28 Dhr. J. Abma, Tsjerkebuorren 80 jaar
31 Mevr. B. Schraa-Atsma, Broerstrjitte 80 jaar

 

april:
05 Mevr. T. de Jager-Sipkema, Afkelansdyk 76 jaar
05 Mevr. A. van der Zee-Brouwer, Bonningastr 75 jaar
08 Mevr. B. Breeuwsma-Huizenga, P. Walmastr 78 jaar
09 Mevr. H. Haagsma-Hoekstra, Tollewei  90 jaar
12 Mevr. J. Wijnja-Sieperda, Kyl 77 jaar
13 Mevr. R. van der Veen-Gjaltema, Douwestrjitte 84 jaar
15 Mevr. G. Reitsma, H. Mensonidesstrjitte 81 jaar


Allen van harte gefeliciteerd namens de hele gemeente.
We hopen dat u een prettige dag zult hebben.

 

Huwelijksjubilea
Op 10 april hopen dhr. W.H. Elsinga en mevr. J. Elsinga-Hofstee,
P. Walmastrjitte, de dag te gedenken dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Van harte gelukgewenst met dit heuglijke feit en we hopen dat jullie nog lang voor elkaar gespaard mogen blijven.


Overlijdensbericht
Op snein 16 febrewaris is ferstoarn mevr. Sara Wiersma-Gietema. Sy wenne it lêste jier yn It Menniste Skil yn Boalsert. Se mocht 100 jier wurde. De tanktsjinst foar har libben wie op sneon 22 febrewaris yn de Johannestsjerke yn Toppenhuzen. Wy winskje de bern, de beppesizzers en oerbeppesizzers in soad sterkte ta.

 

IN MEMORIAM SARA WIERSMA-GIETEMA
Sara is geboren op 15 januari 1920 te Scharnegoutum, tweede kind in het gezin van Hein Gietema en Antje Hofman. Ze verhuisden naar Lutkewierum en later Hommerts waar ze op een mooie boer-derij oan de Far kwamen te wonen. Als enige meisje in het gezin zat doorleren er niet in, hoewel dat wel bij haar gepast zou heb-ben. Maar thuis konden ze haar extra handen goed gebruiken. Sara schikte zich in haar lot, want ze nam het leven zoals het was, niet mopperen, niet lelijk praten. Ze maakte er wat van met een positief, opgewekt gemoed.
Vlak voor de oorlog kreeg ze verkering met Ruurd Wiersma uit Sneek die als militair gemobiliseerd was, maar vanwege het melk-veebedrijf (voedselvoorziening) thuis mocht blijven. In 1946 zijn ze getrouwd. De bruiloft te Kana was hun trouwtekst. Sara en Ruurd kwamen allereerst bij zijn broer op de boerderij in te wonen, later kregen ze de beschikking over de hele boerderij. Vijf kinderen wer-den daar geboren: Ans, Trienke, Anneke, Ultsje en Tjitske. In 1958 verhuisden ze (wegens stadsuitbreiding Sneek) naar Oppenhui-zen. Een grotere boerderij met een melkmachine en een trekker. De jongste dochter Afke werd daar geboren, maar mocht verdrietig genoeg maar 1 jaar oud worden.
In drukke tijden hielp Sara mee op de boerderij: koeien melken met blauwe broek aan en rode zakdoek op haar hoofd. Naast het huishouden had Sara veel naai- en breiwerkjes én kon ze goed koken. Uitgebreide maaltijden met verjaardagen (feestelijke vieringen die overigens altijd groots gebleven zijn tot en met haar 100e verjaardag aan toe.) voor de hele fa-milie met heerlijke puddingen als slotstuk. Ruurd en Sara waren beiden ook actief in het kerkenwerk. De ouderensoos, de jaar-lijks terugkerende bazar en Sara was ou-derling (preeklezen vond ze bijvoorbeeld prachtig om te doen) en jarenlang lid van de gereformeerde vrouwenvereniging.
In de dankdienst voor haar leven, op 22 februari 2020, hebben we het levensverhaal van Sara Wiersma-Gietema herdacht ten overstaan van haar dierbare familie, de kerkelijke gemeenschap en haar hemelse Vader. 100 jaar mocht ze worden! Wat een rijkdom; in de eenvoud. Rijkdom; in wie ze was: haar karakter haar levens-houding. Rijkdom; in haar geloof. Mw. Wiersma nam het leven zo als het was. Realistisch en hardwerkend, maar ze genoot ook vol-op van wat ze had met de voor haar kenmerkende lach op haar gezicht.
Zorgen en ziekte (ze herstelde van darmkanker en een beroerte) bleven haar niet bespaard en er was groot verdriet in haar leven. Ze verloor niet alleen haar jongste kind, maar ook haar oudste, Ans, kort na het overlijden van haar man (beiden in 2005). Vier jaar later stierf haar schoonzoon Henk, de man van Trienke. Naast dit intense verdriet was er aan de andere kant juist vreugde en nieuw leven in de vorm van trouwerijen en geboortes;
(19 kleinkinderen en 33 achterkleinkinderen!).
Het laatste jaar van haar leven woonde mw. Wiersma in It Mennis-te Skil in Bolsward. Na haar huis in de Mensonidesstrjitte heeft ze ook op deze plek nog met plezier gewoond.
Sara was een veerkrachtige vrouw die positief in het leven stond én die vol van geloof was, vertrouwend op God. ‘Zolang je weet waar je heen gaat, kun je het leven aan.’ Met een gezegende leef-tijd en een rijke nalatenschap: aan herinneringen en nakomelingen (talrijk als de sterren aan de hemel en het zand op de aarde) ver-liet ze ons. Wij hebben haar dankbaar in de handen van de Levende God gelegd.


ds. Nicolle Pronk

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
zo 5 april 2020 Kerkdienst online
za 18 april 2020 Oud Papier

Nieuwsbrief gemeente Sudwest-Fryslân:

Informatie over het coronavirus

------------------------------

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

- Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top & Twel, Yn Beweging

Uitgelicht
Dwers troch it lekken
Dwers troch it lekken
Aandacht voor verlies en rouw
Aandacht voor verlies en rouw
Realisatie TTT software