Zoeken:
Sitemap Favorieten

Voor de actuele pastoralia verwijzen wij u graag naar de afkondigingen en de zondagsbrief, die geregeld wordt bijgewerkt.

 

 

GEMEENTEBERICHTEN

 

Omtinken

Omtinken
Voor de heer Hein Zeilstra, (Sjaerdawei) en zijn vrouw is dit een moeilijke tijd, met een slechter wordende gezondheid en veel zorg. We wensen u beiden kracht en Gods zegen toe!
De heer Elsinga (Wumkeshús) lijkt zich goed te herstellen, maar dit is voor hem natuurlijk een heel zware tijd; meneer Elsinga, we denken aan u en bidden voor u!
Met Bouwe Boschma (De Bou) gaat het naar omstandigheden goed, op dit moment van schrijven. We hopen met u dat u zich nog een hele tijd goed blijft voelen en kunt genieten van de lente die komt!
Gosse Schraa (H.S. Reinardastrjitte) ligt nog in het ziekenhuis maar knapt alweer een beetje op. Er zijn betere dagen en mindere en er worden nog geen data genoemd, maar we hopen dat hij weer gauw terug kan naar huis. Sterkte voor jullie beiden!
Watze van der Gaast (Merkelstrjitte) is met zijn gezin terug uit Thailand en meteen begonnen met nieuwe behandelingen. De situatie is behoorlijk zorgelijk, maar de hoop op een nieuwe goede periode blijft sterk. We hopen en bidden met jullie mee.
Met mw. Pietje Nooitgedagt gaat het momenteel heel slecht, ze ligt al heel lang in bed en gaat momenteel snel achteruit. De toekomst is heel onzeker; we wensen jullie beiden en jullie steun en toeverlaat zus Annie, heel veel sterkte toe in deze zware dagen.
De gezondheid van meneer en mevrouw Brouwer (Frittemahof) is momenteel zorgelijk; beiden ervaren veel ongemakken. We bidden voor jullie beiden en voor de kinderen, voor wie dit een moeilijke pe-riode is. We hopen dat jullie Gods kracht en nabijheid mogen ervaren.
Monique Schraa (Broerstrjitte 21) is opgenomen in Leeuwarden met een zware depressie. Een moeilijke periode voor haar en voor Harry en de jongens, ze zal er waarschijnlijk wel een poosje moeten blijven.
Kaartjes zijn erg welkom; kaartjes voor Monique kunnen naar haar huisadres worden gestuurd, dan neemt Harry ze mee naar haar toe. Sterkte gewenst, we bidden dat jullie de kracht zullen krijgen die jullie nodig hebben!

 

Verjaardagen april:
08 Mevr. B. Breeuwsma-Huizenga, P. Walmastrj 4, 8625 HE 76
09 Mevr. H. Haagsma-Hoekstra, H. Mensonidesstrj 8, 8625 HN 88
12 Mevr. J. Wijnja-Sieperda, Kyl 45, 8502 AW Joure, 75
13 Mevr. R. van der Veen-Gjaltema, Douwestrj 15, 8625 JC 83
15 Mevr. G. Reitsma, H. Mensonidesstrj 14, 8625 HN 79
19 Mevr. F.B. Schriemer-Dijkstra,Wolframstrj 14, 8625 HM 79
22 Mevr. E. Abma-Fabriek, Tsjerkebuorren 13, 8625 HA 75
25 Mevr. E. de Jager, Bregesleatswei 1, 8624 TR 76
28 Dhr. W. Schilstra, De Bou 6, 8625 JB 78 mei:
01 Mevr. G. Atsma-de Jager, Noardein 65, 8625 TG 77
06 Mevr. D. de Groot- Attema, Sjaerdawei 26, 8625 HS 79
07 Dhr. J. Atsma, Greate Sudein 15, 8624 TV 76
11 Mevr. H. Walsweer-de Boer, H. Mensonidesstrj 16, 8625 HN 89
15 Mevr. T. Schriemer-de Jager, De Bou 7, 8625 JB 79
Allen van harte gefeliciteerd namens de hele gemeente.
We hopen dat u een prettige dag zult hebben.

 

Huwelijksjubilea
Op 9 mei hopen dhr. J.G. Wijnja en mevr. J. Wijnja-Sieperda, Kyl 45 8502 AW Joure de dag te gedenken dat zij 50 jaar getrouwd zijn. 
Van harte gelukgewenst met dit heugelijke feit en we hopen dat jullie nog lang voor elkaar gespaard mogen blijven.

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
vr 27 april 2018 Koningsdag Afterparty Koningsdag
za 28 april 2018 TOP'63 1 - QVC 1
vr 4 mei 2018 Breicafé Deadebetinking / Dodenherdenking
za 5 mei 2018 Oud Papier

In prachtige tredde priis foar de jongens en famkes fan groep 8 op it skoalle fuotbaltoernoai!   

 

(besjoch de foto yn it grut op it 'prikbord')

 

 

 

 

Uitgelicht
Peuterspeelzaal
Peuterspeelzaal
Bakkerij Tjalsma
Bakkerij Tjalsma
Realisatie TTT software