Zoeken:
Sitemap Favorieten

GEMEENTEBERICHTEN

 

Pastoraat in vacante periode

Met ingang van januari 2019 is ds. Ad Buijs enkele uren per week beschikbaar voor ondersteuning in het pastoraat. De contactpersonen, de wijkmedewerkers en de ouderlingen blijven tijdens de vacaturetijd het aanspreekpunt voor de gemeenteleden. U kunt met uw vragen over het pastoraat en het inschakelen van ds. Buijs terecht bij Mariëtte Bouma (T: 856020), zij is het centrale aanspreekpunt voor praktische vragen.

 

Omtinken

Dhr. Jorrit Bakker verblijft nog in de Ielânen, Harste 11, 8602 JX  Sneek en is redelijk hersteld van zijn heupoperatie. Het is moeilijk om te aanvaarden en te dragen dat het niet meer wordt zoals het was. Ook voor zijn vrouw Foukje Bakker-Wijnja is dit moeilijk, daarom verblijft zij tijdelijk door de week in het Antonius Ziekenhuis in Sneek.

Dhr. S. Waslander is na een lelijke val opgenomen in het Martenahiem, Dekemastraat 36, 8804 RP Tzum. Hij zal daar in ieder geval zes weken moeten revalideren. Het zijn moeilijke processen, als je afstand moet nemen van een leven waarin je gewend was alles zelf te doen, misschien wel dacht van ‘niemand’ afhankelijk te zijn … 
We wensen de heer en mevrouw Bakker en de heer Waslander veel kracht en sterkte.

Mevr. H. Walsweer-de Boer van de H. Mensonidesstrjitte is na een verblijf in het ziekenhuis naar het Wumkeshûs, kamer 32, Maria Louisestraat 7, 8606 AV Sneek gegaan.
Jan Smit is, als alles goed is gegaan, zondag 31 maart opgenomen voor een operatie. We wensen hem een voorspoedig herstel na de operatie en goede uitslagen van de weefselonderzoeken.

Mevr. S. Wiersma-Gietema, ons oudste gemeentelid, is verhuisd naar It Menniste Skil, Laag Bolwerk 12, 8701 KP Bolsward. We wensen dat beide dames zich spoedig thuis zullen voelen in hun nieuwe omgeving.

 

Het kan gebeuren dat er iemand niet genoemd is die hier wel tussen had moeten staan, geef het aan ons door (ouderling/wijkmedewerker). Bovendien zijn er ook mensen die niet genoemd willen worden en zijn er mensen die al heel lang gezondheidsproblemen hebben en niet elke maand in het Tsjerkefinster staan.  Alle zieken, rouwenden en de mensen om hen heen bidden wij kracht en troost toe van de Heer, die ons wil troosten en naast ons wil gaan.

 

Hij geeft ons troost 

en moed in 't leven
Hij is met onze nood begaan,

en zo mogen wij bemoedigen en troosten,

elkaar met raad terzijde staan.
Weten, voelen wat jij hebt te doorstaan.
dan mogen wij samen,

hand in hand met Hem,
door 't leven gaan.
En kunnen zo de toekomst met Hem aan.

 

(Petra Groeneveld)

 

 

Verjaardagen

april

05 Mevr. T. de Jager – Sipkema, 75

08 Mevr. B. Breeuwsma–Huizenga, 77

09 Mevr. H. Haagsma–Hoekstra,  89

12 Mevr. J. Wijnja – Sieperda,  76

13 Mevr. R. v.d. Veen – Gjaltema, 83

15 Mevr. G. Reitsma,  80

19 Mevr. F.B. Schriemer – Dijkstra,  80

22 Mevr. E. Abma – Fabriek,76

25 Mevr. E. de Jager, 77

28 Dhr. W. Schilstra, 79

mei

01 Mevr. G. Atsma - de Jager, 78

06 Mevr. D. de Groot – Attema, 80

07 Dhr. J. Atsma,  77

11 Mevr. H. Walsweer - de Boer,  90

13 Mevr. G.J. Kraak - de Koning, 75

15 Mevr. T. Schriemer - de Jager, 80


Allen van harte gefeliciteerd namens de hele gemeente.
We hopen dat u een prettige dag zult hebben.

 

Huwelijksjubileum

Op 3 mei hopen dhr. Douwe Wittermans en mevr. Marieke Wittermans – Agricola de dag te gedenken dat zij 45 jaar getrouwd zijn. Van harte gelukgewenst met dit heuglijke feit en we hopen dat jullie nog lang voor elkaar gespaard mogen blijven.

 

Bedankt

Bêste minsken fan Top en Twel.

Us mem is 6 maart ferhuze nei fersoargingshûs “it Menniste Skil” yn Boalsert. Sy is dêr al aardich wend. Mem hat in keamer tichtby de koffieseal en de tún, wy hope dat mem wer lekker fan it sintsje genietsje kin. Mem hat 14 jier mei in soad nocht yn de H.Mensonidesstrjitte wenne. Mei trochdat mem in soad omtinken hawn hat fan har buurtgenoaten, hat sy dêr tot har 99e wenje kinnen. Tige tank derfoar. “De âldste fan it doarp” wie har segje!

Fanút de tsjerklike mienskip hawwe jim ek altiten trou nei mem omsjoen: in besoekje, in kaart, in blomke, de liturgy troch de bus ens. Ek derfoar ús tank. Mem bliuwt lid fan de PKN gemeente fan Top en Twel.

                               hertlike groetnis, Sara Wiersma-Gietema en har bern

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
do 25 april 2019 Passage ledenavond
vr 26 april 2019 Koningsnacht
za 4 mei 2019 Oud Papier TOP'63 - Nagele Dodenherdenking / Deadebetinking
za 18 mei 2019 TOP'63 - Sleat

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

 

Uitgelicht
Apotheken
Apotheken
Sanders polyesterwerk
Sanders polyesterwerk
Realisatie TTT software