Zoeken:
Sitemap Favorieten

GEMEENTEBERICHTEN

 

Pastoraat in vacante periode

Met ingang van januari 2019 is ds. Ad Buijs enkele uren per week beschikbaar voor ondersteuning in het pastoraat. De contactpersonen, de wijkmedewerkers en de ouderlingen blijven tijdens de vacaturetijd het aanspreekpunt voor de gemeenteleden. U kunt met uw vragen over het pastoraat en het inschakelen van ds. Buijs terecht bij Mariëtte Bouma (T: 856020), zij is het centrale aanspreekpunt voor praktische vragen.

 

GEMEENTEBERICHTEN

Omtinken

Met dhr. Geert Haagsma, Noardein, gaat het naar omstandigheden goed, zelfs zo goed dat hij inmiddels weer thuis is. Er zal nog wel een lang traject van revalidatie volgen. Wij wensen hem en zijn vrouw Jenny heel veel kracht, sterkte en geduld.

Dhr. Geert Dragt, Louw Doniastraat , Sneek, heeft een operatie aan zijn hart ondergaan. Hij is inmiddels weer thuis en het gaat goed met hem.

Mevr. Trienke Pool zal op 14 juni aan haar heup geopereerd worden. We hopen dat dit het gewenste resultaat mag hebben.

Dhr. S. Waslander heeft nu permanent een plekje gekregen in Martenahiem, Dekemastraat 36, 8804 RP Tzum. Hij begint zich al aardig thuis te voelen en bezoek wordt op prijs gesteld. Zijn (eigen) telefoonnummer is 0517-390105.

Wij leven mee met dhr. Johan Zijlstra, Buorren, nu zijn zoon Wiebe is overleden.

 

Het kan gebeuren dat er iemand niet genoemd is die hier wel tussen had moeten staan, geef het aan ons door (ouderling/wijkmedewerker). Bovendien zijn er ook mensen die niet genoemd willen worden en zijn er mensen die al heel lang gezondheidsproblemen hebben en niet elke maand in ‘t Tsjerkefinster staan.

Alle zieken, rouwenden en de mensen om hen heen bidden wij kracht en troost toe van de Heer, die ons wil troosten en naast ons wil gaan.

 

Overleden

Op zondag 19 mei is mevr. Antje Wijnia-de Vries, H. Mensonidesstrjitte, overleden. Zij is 91 jaar geworden. Anna Wijnia was sinds 9 april 1977 weduwe van Uiltje Wijnia.

De dankdienst voor haar leven en de begrafenis hebben plaatsgevonden op maandag 27 mei. Laten we bidden om kracht en sterkte voor haar kinderen Gerrit & Anneke en Luitzen & Monique en de klein- en achterkleinkinderen.

Elders in dit Tjserkefinster staat een In Memoriam, geschreven door ds. Ad Buijs.

 

Huwelijksjubileum

Op 7 juli a.s. zijn dhr. J. van der Bij en mevr. B. van der Bij-Binnema, Lytse Sudein, 55 jaar getrouwd. Van harte gelukgewenst met dit heuglijke feit en we hopen dat jullie nog lang voor elkaar gespaard mogen blijven.

 

 

Verjaardagen

juni

08 Dhr. O. Breeuwsma, P. Walmastrjitte 

08 Mevr. Sj. Schraa – Hoekstra, Greate Sudein 80

11 Mevr. A. Schraa – Schilstra, Kappenburch 86

14 Mevr. G. Wijnja – Tromp, Bonningastrjitte 78

24 Mevr. G. Meijberg – Braam, Merkelstrjitte 76

25 Dhr. W. de Vries, Noardein 87

27 Mevr. J. Postma – Toering, H.S. Reinardastrj. 79

28 Mevr. J. Siersma – Remerij, Kappenburch 90

 

 

 

juli:

 3 Dhr. R. Koopmans, Horsewei 83

 6 Dhr. W. de Jager, Greate Sudein 80

13 Dhr. J. de Groot, Sjaerdawei 81

15 Dhr. F. Wijnja, Noardein 78

Allen van harte gefeliciteerd namens de hele gemeente. We hopen dat u een prettige dag zult hebben.

 

 

 

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 6 juli 2019 Start Tsjerkepaad
za 20 juli 2019 Oud Papier
za 17 augustus 2019 Oud Papier
za 7 september 2019 Top en Twel Motortreffen
zo 15 september 2019 Startzondag Kerkelijke Gemeente
za 12 oktober 2019 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

- Top & Twel, Yn Beweging

Uitgelicht
Top en Twelster Skûtsje

Overwijk Decoraties
Overwijk Decoraties
Realisatie TTT software