Zoeken:
Sitemap Favorieten
Haaksma & de Haan Uitvaart  

 

 

Haaksma & de Haan Uitvaart

Postbus 27

8440 AA Heerenveen

 

Tel. 0515 - 558683

E-mail: uitvaart@haaksmadehaanuitvaart.nl

post@hhuitvaart.nl

 

Website: www.haaksmadehaanuitvaart.nl

 


 

 

Onafhankelijke Uitvaartzorg anno 2017

Onafhankelijk zijn betekent voor ons, uitvaartvrouwen, dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. Wij maken dus geen reclame voor een bepaalde steenhouwer waardoor we provisie kunnen opstrijken. Wij verwijzen niet naar een bepaalde bloemist waar wij ons voordeel mee kunnen doen. Mensen geven graag hun eigen invulling hieraan. Vanuit de commerciële gedachte is dat misschien niet handig, wij voelen ons er goed bij. En onze opdrachtgevers ook.

 

Een andere ontwikkeling die zichtbaar is in de uitvaartbranche is de zogenaamde ketenbenadering. Bijvoorbeeld er worden verschillende diensten door één bedrijf als ‘keten’ aangeboden. Je kunt dan denken aan palliatieve zorg in combinatie met uitvaartzorg. Of er zijn nauwe banden met het mortuarium of met een ziekenhuis en vanuit deze samenwerking wordt het werk doorgesluisd naar de daar aan gekoppelde uitvaartvaartondernemer. Ook hier is sprake van belangenverstrengeling.

Voor sommigen zal dit mogelijk goed zijn.

Wij pleiten echter voor een volledig vrije keuze van de opdrachtgever.

En daarbij past geen belangenverstrengeling.

 

Gonneke Haaksma & Berber de Haan

Haaksma & de Haan Uitvaart

www.haaksmadehaanuitvaart.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van harte

Een gróót hart. Het bijzondere van ons werk is dat het hart zo’n centrale plaats inneemt. Wij zijn professioneel én betrokken en hebben een passie voor het begeleiden van mensen die afscheid nemen.

 

Het overlijden is geen alledaagse gebeurtenis, meestal is het nieuw en soms het zoveelste verlies. Elke keer zoeken we naar de juiste weg om contact te maken met dat wat zo belangrijk is voor de ander. Dit betekent luisteren, openstaan voor de ander, oog hebben voor detail. Gevoelig zijn voor het op de juiste manier aansluiten bij mensen in rouw. Bij verdrietige mensen, opgeluchte mensen en volkomen verslagen mensen. Ook behartigen wij de belangen van nabestaanden: wij waken voor ondoordachte keuzes, wij smeren niets aan.

 

De foto van de sleutel in het hart (gevonden bij het kerkje in Gaast) is zo treffend voor ons werk: uitvaartzorg en uitvaartbegeleiding is je hart ‘openen’, aanwezig kunnen zijn. Een openheid die nabestaanden helpt om dichtbij zichzelf te kunnen blijven.

Wij doen ons werk van harte.

 

Gonneke Haaksma & Berber de Haan

 

 

Bewust kiezen

Het nieuws over een grote verzekeraar die klanten veel liet bijbetalen bracht tegelijkertijd ook veel helderheid. Het betreffende afrikel gaf aan dat je de naam van de ondernemer of het genoemde nummer op de polis niet hoeft te bellen. Je hebt een vrije keuze. Bij kleinschalige ondernemers hoef je beslist niet duurder uit te zijn.

 

In ons werk ontmoeten wij vooral mensen die een bewuste keuze maken. "We willen een klik met iemand hebben". Hoe kies je nu een uitvaartondernemer? Wij worden veel gevonden via internet. Onze informatie is helder en wij leggen uit hoe wij werken. Daarnaast zijn mensen die een door ons verzorgde uitvaart bijwonen vaak onder de indruk van de sfeer. Een man kwam na afloop van de crematiebijeenkomst in kleine setting naar mij toe. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt, zo'n ongedwongen warme sfeer.  Ik wist niet dat het ook zo kon".

Kiezen kan: onderzoek of de persoon of de stijl van werken bij je past. Wij bieden orienterende gesprekken aan, kosteloos en vrijblijvend natuurlijk.

 

Of volg ons op facebook: Haaksma & de Haan Uitvaart

Gonneke Haaksma & Berber de Haan, uitvaartvrouwen met een sociaal hart.

 

http://www.haaksmadehaanuitvaart.nl

 

 

 

 

 

Ontwikkelingen in de uitvaartbranche

 

Er is veel gaande in de uitvaartbranche. Vele nieuwkomers in het vak dienen zich aan. Mensen willen immers graag kunnen kiezen.

In het vakblad Uitvaart werd beschreven hoe er een toename is van het aantal crematoria. In Friesland kennen wij nu 5 crematoria (Goutum, Drachten, Heerenveen, Marsum en Sneek), nummer 6 is in aanbouw en plannen voor nummer 7 zijn er.

Het blad geeft ook aan dat crematoria vaak moeten concurreren om te overleven, doorgaans is het aanbod groter dan de vraag.

 

Stille crematie

Tegelijkertijd is er een ander ontwikkeling gaande. Steeds vaker kiezen mensen voor een passende, sfeervolle locatie om afscheid te houden. Passend bij de overledene en de familie. Daarna of soms ook daarvoor al, wordt de overledene in kleine kring herdacht of weggebracht naar een crematorium.

Het bedrijf Fina Vita speelt op deze ontwikkeling in, zij hebben plannen voor het realiseren van crematoria voor zogenaamde 'stille crematie'. Een klein gebouw met oven en kleine ontvangstruimte. Voor deze diensten spreken zij over tarieven vanaf ruim 400 euro.

 

Ook wij maken regelmatig mee dat mensen kiezen voor een zelf gekozen locatie. De herdenking en het afscheid in kleine kring wordt dan van elkaar gescheiden en op maat gemaakt.

 

Voor de wind

Ondanks 'tegenwind' gaat het ons als uitvaartvrouwen behoorlijk voor de wind.

De mensen die bewust een eigen keuze willen maken weten ons te vinden via mond tot mond reclame en via onze website. Wij werken samen met een freelancer die ons in drukke tijden kan assisteren.

 

In 2008 begon Gonneke Haaksma Uitvaartzorg & Begeleiding vanuit huis met haar eigen bedrijf in Uitvaart. Later werd het thuiskantoor ingewisseld voor het informatiecentrum aan de Harinxmakade in Sneek.

En sinds 2015 is Gonneke Haaksma een fusie aan gegaan met Berber de Haan van Tri Limes. Samen zijn zij de drijvende krachten achter Haaksma & de Haan Uitvaart.

Uitvaartvrouwen met een menselijk gezicht, sterk in het begeleiden van mensen die afscheid nemen.

 

Geen grote gebouwen

De praktijk heeft geleerd dat het idee van een informatiecentrum door de tijd is ingehaald. Het Internet is een veel geraadpleegde vraagbaak en wij zelf zijn ‘mobiele’ informatiebronnen. In voorgesprekken, lezingen en in wandelgangen beantwoorden wij alle vragen. Het concentreren op één plaats is niet praktisch, want onze opdrachtgevers wonen in een breed werkgebied. Het kantoor van de Harinxmakde is als het ware meeverhuisd naar de andere locaties. Wij zijn werkzaam in (Zuidwest)Friesland, Kop van Overijssel en Zuidwest Drenthe.

 

Mee gaan met de 'flexibili-tijd'

Wij gaan mee met de tijd en zijn goed vindbaar op internet. Dit betekent flexibel zijn en geen bezit van grote gebouwen, maar een kleinschalig kantoor in Heerenveen, een deel-kantoor in Bolsward en een werklocatie in Steenwijkerland.

Wij geven graag informatie en adviseren mensen, thuis of op een afgesproken locatie.

Alijd kosteloos en tot niets verplichtend.

 

Gonneke Haaksma & Berber de Haan

www.haaksmadehaanuitvaart.nl

Volg onze berichtgeving op facebook.

 

 

 

     Gonneke Haaksma & Berber de Haan

 

 

Haaksma & de Haan Uitvaart - Uitvaartvrouwen met een sociaal hart.

Wij zijn vrouwen met levenservaring, vakkennis en relevante ‘bagage’ voor ons werk als uitvaartbegeleidster.

Wij leggen dan ook ons accent (naast verzorging en organisatie) op het vakkundig begeleiden van nabestaanden en hen zo toe te rusten dat zij eigen keuzes kunnen maken en een eigen invulling kunnen geven.

Wij zijn niet opgeleid als 'verkopers' en werken dan ook met geen of minimale

marges op producten zoals kisten, etc.

Het is juist door onze onafhankelijke bedrijfsvoering mogelijk de opdrachtgevers een volledig vrije keuze te geven.

 

De afgelopen jaren hebben wij veel families en nabestaanden mogen ondersteunen en begeleiden bij het afscheid. Elke uitvaart is bijzonder te noemen.

Door onze manier van werken, waarin de mens altijd centraal staat, ontstaat er een afscheid waarin mensen zich herkennen en zich gesterkt voelen.

 

Wilt u kennis maken met ons en onze werkwijze?                        

Vraag een oriënterend gesprek aan, kosteloos en niet verplichtend.

                                               

                             0515-558683          0513-792007         0521-519016

 

Wij zijn niet gebonden aan één plaats of regio. Door de mond tot mond reclame (wij hechten grote waarde aan klanttevredenheid) zijn wij werkzaam in een groot werkgebied: Friesland, de kop van Overijssel en zuidwest Drenthe.

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Gonneke Haaksma Uitvaartzorg & Begeleiding heeft een nieuwe naam:

 

Haaksma & de Haan Uitvaart

 

Samenwerken loont!

Twee kleinschalige uitvaartbedrijven (Tri Limes uit Steenwijkersland en Gonneke Haaksma Uitvaartzorg & Begeleiding uit Zuidwest Friesland) hebben hun krachten gebundeld.

Samen gaan ze verder met hun kleinschalig uitvaartbedrijf Haaksma & de Haan Uitvaart.

 

Elkaar inspireren en 'scherp houden', samen een beleidsstuk schrijven over de ethiek van de uitvaartzorg (géén misbruik maken van kwetsbare mensen in kwetsbare situaties), ons gezamenlijk uitgangspunt (wij werken met een minimale marge op producten) en het samenwerken brengt ons veel, nog meer passie voor ons werk.

Dezelfde kwaliteit, dezelfde deskundigheid en een breed werkgebied (van de kop van Overijssel tot en met Friesland, en zuidwest Drenthe).

Wij zijn mensen graag van dienst!

 

 

Gonneke Haaksma & Berber de Haan

 

 Volg ons op facebook!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurbegraven
Het lichaam teruggeven aan de natuur. Afgelopen week waren we weer op de Natuurbegraafplaats Friesland in Nieuwehorne. Dit is de eerste natuurbegraafplaats in Friesland, er zijn ook plannen voor een tweede plek.

 

Voor het begraven in de natuur bestaat behoorlijke belangstelling, mensen vinden het een prettig idee: eeuwige grafrust, geen grafonderhoud, geen monumenten, gewoon een prettige plek om te bezoeken en om naar terug te gaan.

 

We hebben de oude opa begraven, bij het graf werden liederen gezongen en gedichten voorgedragen. Van harte en ongedwongen. De wind blies de bellen van bellenblaas van de kleinkinderen door de lucht.
Luchtig en natuurlijk begraven in het bos.

 

Wilt u meer weten over allerlei mogelijkheden van het begraven en cremeren, wilt u informatie over sfeervolle afscheidslocaties? Wij informeren u graag, altijd kosteloos en niet verplichtend.

Zie ook www.gonnekehaaksma.nl

 

Gonneke Haaksma

 

 

 

 

 

Schokkend afscheid en verder na verlies

 

Na ruim zeven jaar werkzaam in Zuidwest Friesland te zijn (wij komen ook in Harlingen, Leeuwarden, etc.) breidt het werkgebied zich steeds meer uit. Mond tot mond reclame gaat soms verder dan de grenzen van Friesland.

Naast Gonneke Haaksma Uitvaartzorg& Begeleiding zijn wij intussen ook mede eigenaar van Haaksma&deHaan Uitvaart in de regio Heerenveen.

 

Vanuit Haaksma & de Haan Uitvaart organiseren wij, uitvaartvrouwen Berber de Haan en Gonneke Haaksma, in samenwerking met de bibliotheek in Heerenveen op 25 januari de lezing van Marieke Poelmann.

 

Journaliste Marieke Poelmann beschrijft in haar boek Alles om jullie heen is er nog het plotselinge verlies van haar ouders. Een schokkend verlies waardoor alles in haar leven in een ander perspectief komt te staan. Marieke bespreekt in haar lezing dit grote verlies: haar belevenissen, de familie relaties, de rouw en de professionele begeleiding bij verlies. Onlangs schreef ze in het vakblad van de uitvaartbranche over haar ervaring met hulpverleners en de uitvaartonderneemster: de professionele uitvaartbegeleiding is betrokken en zichtbaar geraakt, maar kent intuïtief de juiste balans tussen persoonlijke begeleiding en gepaste afstand.

 

Wij zijn blij met de komst van Marieke. Zij kan uit de praktijk een helder beeld schetsen van het leven na de dood van haar ouders. Zij sluit met haar ervaring aan op onze missie: wij geven veel aandacht aan een goede begeleiding van de nabestaanden. Een goede begeleiding rondom de uitvaart geeft nabestaanden een gevoel van vrijheid, waardoor zij zichzelf kunnen zijn.

 

De avond begint om 19.30 en is rond 21.30 uur afgelopen.

De toegangsprijs bedraagt € 3,50 voor leden van de bibliotheek; niet-leden betalen €5,-. Aanmelden is gewenst op telefoon: 0513 792007.

 

 

 

                                        

 

"Het belangrijkste in mijn werk is nabestaanden begeleiden op zo'n manier dat zij goed afscheid kunnen nemen. Gewoon, zoals het bij hen past."

 

 

 

 

 

 

 

Ik haal graag de 'vaart' uit de uitvaart

 

Uitvaartonderneemster Gonneke Haaksma uit Top&Twel, werkzaam in Friesland en kantoorhoudend in Sneek, geeft in het blad Ondernemend Friesland (SWF) haar visie op het vak van uitvaartbegeleider. Alles snel en effcicient afhandelen sluit niet echt aan bij mensen in rouw. Het denken is vertraagd, er is sprake van een andere tijdsbeleving en gemoedstoestand. Daarom sluiten wij nauwkeurig aan bij de nabestaanden, de mens staat centraal. Haar jarenlange werkervaring met het begeleiden en ondersteunen van mensen (met allerlei leeftijden en diverse achtergronden), geeft een goede basis voor het vak als uitvaartondernemer. Een mensenmens met vakkennis.

Naast haar bedrijf Gonneke Haaksma Uitvaartzorg & Begeleiding is zij mede eigenaar van Haaksma & deHaan Uitvaart in de gemeente Heerenveen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
do 22 februari 2018 Soos Bliuw Warber'
za 24 februari 2018 Repaircafé TOP'63 1 - SDS 1 Kinderdisco
za 3 maart 2018 Oud Papier Schrijfgalerie

Foto's en ferhalen fan eartiids oer Top & Twel mei elkoar diele?

 

 

Sjoch op Facebook:

'De Streek fan Toppenhuzen en Twellegea bylâns'.

 

 

Uitgelicht
Wat dacht je wat
Wat dacht je wat
Bint makelaardij
Bint makelaardij
Realisatie TTT software