Zoeken:
Sitemap Favorieten
Haaksma & de Haan Uitvaart  

 

 

Haaksma & de Haan Uitvaart

Postbus 27

8440 AA Heerenveen

 

Tel. 0515 - 558683

E-mail: uitvaart@haaksmadehaanuitvaart.nl

post@hhuitvaart.nl

 

Website: www.haaksmadehaanuitvaart.nl

 


Van harte

Een gróót hart. Het bijzondere van ons werk is dat het hart zo’n centrale plaats inneemt. Wij zijn professioneel én betrokken en hebben een passie voor het begeleiden van mensen die afscheid nemen.

 

Het overlijden is geen alledaagse gebeurtenis, meestal is het nieuw en soms het zoveelste verlies. Elke keer zoeken we naar de juiste weg om contact te maken met dat wat zo belangrijk is voor de ander. Dit betekent luisteren, openstaan voor de ander, oog hebben voor detail. Gevoelig zijn voor het op de juiste manier aansluiten bij mensen in rouw. Bij verdrietige mensen, opgeluchte mensen en volkomen verslagen mensen. Ook behartigen wij de belangen van nabestaanden: wij waken voor ondoordachte keuzes, wij smeren niets aan.

 

De foto van de sleutel in het hart (gevonden bij het kerkje in Gaast) is zo treffend voor ons werk: uitvaartzorg en uitvaartbegeleiding is je hart ‘openen’, aanwezig kunnen zijn. Een openheid die nabestaanden helpt om dichtbij zichzelf te kunnen blijven.

Wij doen ons werk van harte.

 

Gonneke Haaksma & Berber de Haan

 

 

Bewust kiezen

Het nieuws over een grote verzekeraar die klanten veel liet bijbetalen bracht tegelijkertijd ook veel helderheid. Het betreffende afrikel gaf aan dat je de naam van de ondernemer of het genoemde nummer op de polis niet hoeft te bellen. Je hebt een vrije keuze. Bij kleinschalige ondernemers hoef je beslist niet duurder uit te zijn.

 

In ons werk ontmoeten wij vooral mensen die een bewuste keuze maken. "We willen een klik met iemand hebben". Hoe kies je nu een uitvaartondernemer? Wij worden veel gevonden via internet. Onze informatie is helder en wij leggen uit hoe wij werken. Daarnaast zijn mensen die een door ons verzorgde uitvaart bijwonen vaak onder de indruk van de sfeer. Een man kwam na afloop van de crematiebijeenkomst in kleine setting naar mij toe. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt, zo'n ongedwongen warme sfeer.  Ik wist niet dat het ook zo kon".

Kiezen kan: onderzoek of de persoon of de stijl van werken bij je past. Wij bieden orienterende gesprekken aan, kosteloos en vrijblijvend natuurlijk.

 

Of volg ons op facebook: Haaksma & de Haan Uitvaart

Gonneke Haaksma & Berber de Haan, uitvaartvrouwen met een sociaal hart.

 

http://www.haaksmadehaanuitvaart.nl

 

 

 

 

 

Ontwikkelingen in de uitvaartbranche

 

Er is veel gaande in de uitvaartbranche. Vele nieuwkomers in het vak dienen zich aan. Mensen willen immers graag kunnen kiezen.

In het vakblad Uitvaart werd beschreven hoe er een toename is van het aantal crematoria. In Friesland kennen wij nu 5 crematoria (Goutum, Drachten, Heerenveen, Marsum en Sneek), nummer 6 is in aanbouw en plannen voor nummer 7 zijn er.

Het blad geeft ook aan dat crematoria vaak moeten concurreren om te overleven, doorgaans is het aanbod groter dan de vraag.

 

Stille crematie

Tegelijkertijd is er een ander ontwikkeling gaande. Steeds vaker kiezen mensen voor een passende, sfeervolle locatie om afscheid te houden. Passend bij de overledene en de familie. Daarna of soms ook daarvoor al, wordt de overledene in kleine kring herdacht of weggebracht naar een crematorium.

Het bedrijf Fina Vita speelt op deze ontwikkeling in, zij hebben plannen voor het realiseren van crematoria voor zogenaamde 'stille crematie'. Een klein gebouw met oven en kleine ontvangstruimte. Voor deze diensten spreken zij over tarieven vanaf ruim 400 euro.

 

Ook wij maken regelmatig mee dat mensen kiezen voor een zelf gekozen locatie. De herdenking en het afscheid in kleine kring wordt dan van elkaar gescheiden en op maat gemaakt.

 

Voor de wind

Ondanks 'tegenwind' gaat het ons als uitvaartvrouwen behoorlijk voor de wind.

De mensen die bewust een eigen keuze willen maken weten ons te vinden via mond tot mond reclame en via onze website. Wij werken samen met een freelancer die ons in drukke tijden kan assisteren.

 

In 2008 begon Gonneke Haaksma Uitvaartzorg & Begeleiding vanuit huis met haar eigen bedrijf in Uitvaart. Later werd het thuiskantoor ingewisseld voor het informatiecentrum aan de Harinxmakade in Sneek.

En sinds 2015 is Gonneke Haaksma een fusie aan gegaan met Berber de Haan van Tri Limes. Samen zijn zij de drijvende krachten achter Haaksma & de Haan Uitvaart.

Uitvaartvrouwen met een menselijk gezicht, sterk in het begeleiden van mensen die afscheid nemen.

 

Geen grote gebouwen

De praktijk heeft geleerd dat het idee van een informatiecentrum door de tijd is ingehaald. Het Internet is een veel geraadpleegde vraagbaak en wij zelf zijn ‘mobiele’ informatiebronnen. In voorgesprekken, lezingen en in wandelgangen beantwoorden wij alle vragen. Het concentreren op één plaats is niet praktisch, want onze opdrachtgevers wonen in een breed werkgebied. Het kantoor van de Harinxmakde is als het ware meeverhuisd naar de andere locaties. Wij zijn werkzaam in (Zuidwest)Friesland, Kop van Overijssel en Zuidwest Drenthe.

 

Mee gaan met de 'flexibili-tijd'

Wij gaan mee met de tijd en zijn goed vindbaar op internet. Dit betekent flexibel zijn en geen bezit van grote gebouwen, maar een kleinschalig kantoor in Heerenveen, een deel-kantoor in Bolsward en een werklocatie in Steenwijkerland.

Wij geven graag informatie en adviseren mensen, thuis of op een afgesproken locatie.

Alijd kosteloos en tot niets verplichtend.

 

Gonneke Haaksma & Berber de Haan

www.haaksmadehaanuitvaart.nl

Volg onze berichtgeving op facebook.

 

 

 

     Gonneke Haaksma & Berber de Haan

 

 

Haaksma & de Haan Uitvaart - Uitvaartvrouwen met een sociaal hart.

Wij zijn vrouwen met levenservaring, vakkennis en relevante ‘bagage’ voor ons werk als uitvaartbegeleidster.

Wij leggen dan ook ons accent (naast verzorging en organisatie) op het vakkundig begeleiden van nabestaanden en hen zo toe te rusten dat zij eigen keuzes kunnen maken en een eigen invulling kunnen geven.

Wij zijn niet opgeleid als 'verkopers' en werken dan ook met geen of minimale

marges op producten zoals kisten, etc.

Het is juist door onze onafhankelijke bedrijfsvoering mogelijk de opdrachtgevers een volledig vrije keuze te geven.

 

De afgelopen jaren hebben wij veel families en nabestaanden mogen ondersteunen en begeleiden bij het afscheid. Elke uitvaart is bijzonder te noemen.

Door onze manier van werken, waarin de mens altijd centraal staat, ontstaat er een afscheid waarin mensen zich herkennen en zich gesterkt voelen.

 

Wilt u kennis maken met ons en onze werkwijze?                        

Vraag een oriënterend gesprek aan, kosteloos en niet verplichtend.

                                               

                             0515-558683          0513-792007         0521-519016

 

Wij zijn niet gebonden aan één plaats of regio. Door de mond tot mond reclame (wij hechten grote waarde aan klanttevredenheid) zijn wij werkzaam in een groot werkgebied: Friesland, de kop van Overijssel en zuidwest Drenthe.

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Gonneke Haaksma Uitvaartzorg & Begeleiding heeft een nieuwe naam:

 

Haaksma & de Haan Uitvaart

 

Samenwerken loont!

Twee kleinschalige uitvaartbedrijven (Tri Limes uit Steenwijkersland en Gonneke Haaksma Uitvaartzorg & Begeleiding uit Zuidwest Friesland) hebben hun krachten gebundeld.

Samen gaan ze verder met hun kleinschalig uitvaartbedrijf Haaksma & de Haan Uitvaart.

 

Elkaar inspireren en 'scherp houden', samen een beleidsstuk schrijven over de ethiek van de uitvaartzorg (géén misbruik maken van kwetsbare mensen in kwetsbare situaties), ons gezamenlijk uitgangspunt (wij werken met een minimale marge op producten) en het samenwerken brengt ons veel, nog meer passie voor ons werk.

Dezelfde kwaliteit, dezelfde deskundigheid en een breed werkgebied (van de kop van Overijssel tot en met Friesland, en zuidwest Drenthe).

Wij zijn mensen graag van dienst!

 

 

Gonneke Haaksma & Berber de Haan

 

 Volg ons op facebook!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurbegraven
Het lichaam teruggeven aan de natuur. Afgelopen week waren we weer op de Natuurbegraafplaats Friesland in Nieuwehorne. Dit is de eerste natuurbegraafplaats in Friesland, er zijn ook plannen voor een tweede plek.

 

Voor het begraven in de natuur bestaat behoorlijke belangstelling, mensen vinden het een prettig idee: eeuwige grafrust, geen grafonderhoud, geen monumenten, gewoon een prettige plek om te bezoeken en om naar terug te gaan.

 

We hebben de oude opa begraven, bij het graf werden liederen gezongen en gedichten voorgedragen. Van harte en ongedwongen. De wind blies de bellen van bellenblaas van de kleinkinderen door de lucht.
Luchtig en natuurlijk begraven in het bos.

 

Wilt u meer weten over allerlei mogelijkheden van het begraven en cremeren, wilt u informatie over sfeervolle afscheidslocaties? Wij informeren u graag, altijd kosteloos en niet verplichtend.

Zie ook www.gonnekehaaksma.nl

 

Gonneke Haaksma

 

 

 

 

 

Schokkend afscheid en verder na verlies

 

Na ruim zeven jaar werkzaam in Zuidwest Friesland te zijn (wij komen ook in Harlingen, Leeuwarden, etc.) breidt het werkgebied zich steeds meer uit. Mond tot mond reclame gaat soms verder dan de grenzen van Friesland.

Naast Gonneke Haaksma Uitvaartzorg& Begeleiding zijn wij intussen ook mede eigenaar van Haaksma&deHaan Uitvaart in de regio Heerenveen.

 

Vanuit Haaksma & de Haan Uitvaart organiseren wij, uitvaartvrouwen Berber de Haan en Gonneke Haaksma, in samenwerking met de bibliotheek in Heerenveen op 25 januari de lezing van Marieke Poelmann.

 

Journaliste Marieke Poelmann beschrijft in haar boek Alles om jullie heen is er nog het plotselinge verlies van haar ouders. Een schokkend verlies waardoor alles in haar leven in een ander perspectief komt te staan. Marieke bespreekt in haar lezing dit grote verlies: haar belevenissen, de familie relaties, de rouw en de professionele begeleiding bij verlies. Onlangs schreef ze in het vakblad van de uitvaartbranche over haar ervaring met hulpverleners en de uitvaartonderneemster: de professionele uitvaartbegeleiding is betrokken en zichtbaar geraakt, maar kent intuïtief de juiste balans tussen persoonlijke begeleiding en gepaste afstand.

 

Wij zijn blij met de komst van Marieke. Zij kan uit de praktijk een helder beeld schetsen van het leven na de dood van haar ouders. Zij sluit met haar ervaring aan op onze missie: wij geven veel aandacht aan een goede begeleiding van de nabestaanden. Een goede begeleiding rondom de uitvaart geeft nabestaanden een gevoel van vrijheid, waardoor zij zichzelf kunnen zijn.

 

De avond begint om 19.30 en is rond 21.30 uur afgelopen.

De toegangsprijs bedraagt € 3,50 voor leden van de bibliotheek; niet-leden betalen €5,-. Aanmelden is gewenst op telefoon: 0513 792007.

 

 

 

                                        

 

"Het belangrijkste in mijn werk is nabestaanden begeleiden op zo'n manier dat zij goed afscheid kunnen nemen. Gewoon, zoals het bij hen past."

 

 

 

 

 

 

 

Ik haal graag de 'vaart' uit de uitvaart

 

Uitvaartonderneemster Gonneke Haaksma uit Top&Twel, werkzaam in Friesland en kantoorhoudend in Sneek, geeft in het blad Ondernemend Friesland (SWF) haar visie op het vak van uitvaartbegeleider. Alles snel en effcicient afhandelen sluit niet echt aan bij mensen in rouw. Het denken is vertraagd, er is sprake van een andere tijdsbeleving en gemoedstoestand. Daarom sluiten wij nauwkeurig aan bij de nabestaanden, de mens staat centraal. Haar jarenlange werkervaring met het begeleiden en ondersteunen van mensen (met allerlei leeftijden en diverse achtergronden), geeft een goede basis voor het vak als uitvaartondernemer. Een mensenmens met vakkennis.

Naast haar bedrijf Gonneke Haaksma Uitvaartzorg & Begeleiding is zij mede eigenaar van Haaksma & deHaan Uitvaart in de gemeente Heerenveen.

 

 

 

 

 

 

 

Uitvaart Inspiratiemiddag in Sneek

 

Omdat veel mensen niet weten wat de mogelijkheden zijn bij het regelen van een uitvaart, organiseert Gonneke Haaksma op zondagmiddag 20 september een Uitvaart Inspiratiemiddag met als thema: UITVAART, HOE HET OOK KAN!

 

In september 2008 begon Gonneke Haaksma, na haar werkzame leven als sociaalwerker en docent, in Zuidwest Friesland met haar uitvaartonderneming Gonneke Haaksma Uitvaartzorg & Begeleiding. Eerst vanuit huis en vanaf 2012 kantoorhoudend in het Informatiecentrum aan de Harinxmakade Sneek. Haar levenservaring en vakkennis vormt een goede basis voor haar vak als uitvaartbegeleider. Er kan en mag heel veel bij een uitvaart, maar veel mensen kennen deze mogelijkheden niet. Uitvaart blijkt nog steeds een lastig onderwerp met veel onwetendheid.

 

De Uitvaart Inspiratiemiddag is bedoeld als een ontmoetingsplek om ideeën op te doen, producten te bekijken en vragen te stellen aan deskundigen en adviseurs; vragen zoals: Wat moet je regelen bij de notaris, wat kun je met je uitvaartpolis, hoe kun je kinderen op een uitvaart voorbereiden, wat kost een uitvaart, wat kan en mag je zelf doen, etc. De Uitvaart Inspiratiemiddag wordt gehouden op zondag 20 september van 13:00 tot 17:00 uur in Lokaal 5, Oppenhuizerweg 55 te Sneek. Loop gerust even binnen!

Voor meer informatie: www.gonnekehaaksma.nl of 0515 -55 86 83.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 25 januari a.s  is er weer een Inloopcafé op de Harinxamakade 42A in Sneek. Voor alle mensen die iemand hebben verloren, die iemand missen. Wees welkom! https://www.youtube.com/watch?v=I5SbVMevFnc

Vanaf 14.30 uur - 17.00 uur bent u welkom. De koffie/thee staat klaar!

 

 

 

 

 

 

Uitvaart voor een smalle beurs?

Lees onze blog: http://bit.ly/1C79uel

 

 

 

 

 

Er is heel veel mogelijk, met kennis van zaken kun je pas echt kiezen. Wij vertellen graag wat mogelijk is en denken mee in oplossingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Een persoonlijk afscheid?

Lees onze blog: http://bit.ly/1i061Jt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u vragen over uitvaartzorg?  

 

Maandagavond 31 maart Inloopspreekuur.

 

Elke laatste maandagavond van de maand kunt u gebruikmaken van het inloopspreekuur in het Informatiecentrum voor Uitvaart & Afscheid, Harinxmakade 42A te Sneek.

Tussen 19.30 uur - 20.30 uur bent u welkom, een afspraak op een ander moment kan natuurlijk ook. Onze informatie is altijd vrijblijvend, u maakt uw eigen keuze.

 

Wordt een bewuste consument en weet wat mogelijk is.

 

 

 

Uitvaartwetenswaardigheden

Wat zijn mogelijkheden in uitvaartzorg, wat kunt u zoal kiezen?

Volg de regelmatig gepubliceerde BLOG teksten op mijn website. Voorbeelden uit de praktijk geven een indruk waar mensen mee te maken kunnen krijgen.

 

Is het wel verstandig om alle uitvaartwensen vast te leggen?

Dat is maar de vraag, het zijn immers de nabestaanden die afscheid nemen.

De praktijk laat ook duidelijke nadelen van zien.

Lees hierover: bitly.com/1mc01NT

 

Is het een lastig bespreekbaar onderwerp?

Denk dan aan een "afscheidswensendoosje".

Een doosje waarin je teksten, mooie spreuken, een mooi idee, een persoonlijke wens, etc. bewaard. Je kunt het aanvullen, wisselen, etc., zo blijven ideeën actueel.

Vertel enkele naasten waar het doosje staat....

 

 

 

 

 

 

Januari 2014 

 

Uitvaartzorg anno 2014 vraagt om meer: uitvaartbegeleiding. Niet alles snel regelen, maar mensen betrekken bij het afscheid. Dat kan.

Wat is uitvaartbegeleiding? Lees de blog tekst op de website: http://bit.ly/1aszqTd

 

Heeft u vragen over uitvaart, de mogelijkheden of hoe u bijvoorbeeld kinderen kunt betrekken bij het afscheid. Wij geven graag vrijblijvend informatie. Bezoek het inloopspreekuur of stel uw vraag per mail: info@gonnekehaaksma.nl

 

 

                                        

 

 

Steeds meer mensen maken een bewuste keuze voor een persoonlijk en passend afscheid. Je kunt je laten informeren wanneer je volop in het leven staat, dat kan helpen om later goede keuzes te maken. Wij geven graag informatie over uitvaartmogelijkheden, kostenbesparing, begeleiding van kinderen of een uitvaart op maat.

 

Als onafhankelijk bedrijf zijn denken wij in mogelijkheden. Ook al heeft u een verzekering elders, wij kunnen deze zaken voor u regelen en afhandelen. Weet wat uw mogelijkheden zijn.

Loop gerust eens binnen.....

 

 

Als onafhankelijk bedrijf hechten wij grote waarde aan openheid van zaken en keuzevrijheid. Wij weten hoe belangrijk het is om eigen keuzes te kunnen maken, ons advies is daarom altijd vrijblijvend.

 

 

Informatiecenrtum voor Uitvaart & Afscheid

 

 

 

 

 

 

Het Informatiecentrum voor Uitvaart & Afscheid

in Sneek is geopend.

 

 

 

Met het doorknippen van een transparant lint door de heer Theo van Catz, werd in het bijzijn van genodigden het Informatiecentrum voor Uitvaart & Afscheid aan de Harinxmakade 42A te Sneek, op zaterdag 1 december officieel geopend.

’s Middags werd het Open Huis goed bezocht. Het Informatiecentrum voorziet mensen op vrijblijvende wijze van alle informatie over uitvaart, het vormgeven van het afscheid en nazorg. Het centrum is een onderdeel van Gonneke Haaksma Uitvaartzorg en is geopend tijdens het inloopspreekuur en op afspraak

 

Inloopspreekuur: 1e woensdag van de maand: 19.00 - 20.30 uur

                             3e dinsdag van de maand: 10.00 - 11.30 uur

 

Zie het verslag op www.sneektv.nl

 

 

 

 

 

Nieuw in Zuidwest Friesland

 

Sinds kort is op de Harinxmakade 42A in Sneek het Informatiecentrum voor Uitvaart en Afscheid gevestigd. Het informatiecentrum informeert u vrijblijvend over alles wat met uitvaart, afscheid en nazorg te maken heeft. In alle rust en met openheid kunt u uw vragen stellen en gebruik maken van de uitgebreide informatievoorzieningen.

U bent van harte welkom op de vaste inloopspreekuren. Daarnaast is het informatiecentrum op afspraak open.

 

Op zaterdag 1 december om 11.00 uur vindt de officiële opening plaats door de heer
Theo van Catz, adviseur van de ondernemersklankbordgroep van de Kamer van Koophandel. Vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur kunt u kennis maken met het informatiecentrum en uw eventuele vragen voorleggen. Uiteraard geheel vrijblijvend.

 

Het Informatiecentrum is onderdeel van Gonneke Haaksma Uitvaartzorg en Begeleiding, een onafhankelijke uitvaartondernemer in Zuidwest Friesland. Zij begeleidt mensen op een zeer persoonlijke manier, waardoor iedere uitvaart door Gonneke Haaksma Uitvaartzorg uniek blijft.

 

 

 

 

Welkom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gonneke Haaksma Uitvaartzorg en Begeleiding winnaar Noordelijke Klankbordprijs.

 

 

 

Afgelopen donderdag 8 november ontving Gonneke Haaksma bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden uit handen van wethouder drs. Leo Pieter Stoel deze regionale prijs. Gonneke Haaksma gaf een presentatie waarin zij uitleg gaf van haar aanpak en het onderscheidende karakter van haar uitvaartonderneming. Uitvaartbegeleiding op maat en vakwerk gaan goed samen en de jarenlange opgedane ervaring in de sociaal dienstverlenende sector vormen een ideale basis voor deze uitvaartonderneming. Dankzij de ondersteunende advisering van Dhr. Theo van Catz van de Ondernemersklankbordgroep, kon Gonneke Haaksma haar bedrijf in relatief korte tijd op verantwoorde wijze uit laten groeien tot een goed lopende uitvaartonderneming.


Met het winnen van deze prijs is Gonneke Haaksma namens de vier noordelijke provincies genomineerd voor de landelijke Kleveringsprijs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uitvaartinformatiecentrum in Sneek!

 

Vanaf nu kunt u terecht op de Harinxmakade 42A te Sneek voor al uw vragen over uitvaart en afscheid.

Wat kan ik zelf kiezen, wat is er mogelijk? Waar moet ik opletten bij kostenreductie?

Kan ik mijn kind meenemen naar de begrafenis? Zijn er lotgenotengroepen in deze regio?

 

Gewoon binnen lopen tijdens het inloopspreekuur of maak en afspraak voor een oriënterend gesprek. Laat u vrijblijvend informeren en maak uw eigen keuze.

 

www.gonnekehaaksma.nl

0515 - 55 86 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het nieuws

 

 

Afgelopen maand werd Gonneke Haaksma Uitvaartzorg benaderd door Alex de Boer van Sneektv met het verzoek om een bedrijfsopname te mogen maken. De website was hen opgevallen door het informatieve karakter en de persoonlijke sfeer.

 

Er is veel verschil in kwaliteit van uitvaartzorg. In het filmpje wordt duidelijk dat Gonneke Haaksma waarde hecht aan goede ondersteuning en begeleiding tijdens het regelen van de uitvaart en het afscheid. Mensen zijn vaak kwetsbaar rond een overlijden. Een afscheid kun je niet overdoen. Een goed afscheid, daar gaat het om.

 

Zie: www.sneektv.nl

 

Actuele onderwerpen volgen? Zie ook @uitvaartswf (Twitter)

 

 

 

 

 

 

 

Uitvaart onder de loep

 

In de media wordt er de laatste weken volop aandacht gegeven aan misstanden in de uitvaartbrtanche. Er is steeds meer openheid over

misleiding van verzekeringen, de te hoge of onduideijke rekeningen.

 

Zie ook: Uitzending gemist

10 november: De vijfde dag

13 november: Brandpunt

3 december: Kassa

 

In het laatse programma werd duidelijk dat juist de kleinschalige uitvaartondernemingen de voorkeur krijgen. Wilt u meer informatie?

Neemt u gerust contact op voor een oriënterend gesprek of een prijsindicatie. Mensen willen graag zelf kiezen. Zelfs de grote ondernemers/verzekeraars (o.a. Yarden)geven nu aan dat verzekerden vrij zijn in hun keuze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een geslaagde regionale Uitvaartinformatiedag

in Bolsward

"Nu weet ik wat er allemaal mogelijk is, daar ben ik heel blij mee"  was een van de gehoorde reacties. Na een rustige start kwam een gestage bezoekersstroom op gang. Licht, luchtig en transparant.

Er waren opvallend veel mensen met gerichte vragen. Tegen vier uur waren er 200 belangstellenden geteld. Een dag met veelzijdige informatie, op een bijzonder sfeervolle locatie (met prachtige banieren van Eveline van der Pas) en tevreden bezoekers.

 

 

 

 

 

 

Een uitvaart regelen is een persoonlijke aangelegenheid.

U als geen ander weet wat u nodig heeft, wat bij u past. Er is een breed aanbod aan mogelijkheden. Wilt u meer zicht op uw eigen mogelijkheden in uw regio Zuidwest-Friesland?

Bezoek de Uitvaartinformatiemarkt op 28 mei in Bolsward.

Voor meer informatie: www.gonnekehaaksma.nl

 

 

 

 

Uw wensen? Kent u de keuzemogelijkheden die bij u passen?

U kunt pas echt kiezen als u weet wat er mogelijk is.

Binnenkort volgt er meer nieuws over hoe u over

de juiste informatie kunt beschikken.

 

 

 

 

 

 Begin augustus volgt het onderwerp Uitvaartwensen

 

Voor het regelen van een uitvaart kunt u Gonneke Haaksma Uitvaartzorg en Begeleiding inschakelen.

 

Uitvaartzorg is bij uitstek een zaak van maatwerk. Tradities en vaste gewoonten geven de ene persoon houvast en kunnen weer belemmerend werken voor een ander. U heeft recht op een afscheid zoals u dat wilt vormgeven. Door een onafhankelijke advisering met oog voor uw situatie en wensen, kan een uitvaart een goed afscheid worden. Uit de praktijk blijkt dat een goed advies zeer welkom is. "Ik wist niet dat dit mocht" of "Dat is het beste wat je ons hebt aangeraden" zijn veel gehoorde opmerkingen. Wanneer mensen zich vrij voelen om alles te kunnen bespreken en te vragen, wanneer er tijd genomen wordt voor het afscheid, dan ontstaat er een persoonlijk afscheid. Hiervoor is een sfeer van vertrouwen nodig tussen de betrokkenen en de uitvaartverzorger.

 

Voor informatie over de werkwijze en het vormgeven van een uitvaart naar uw wens, neemt u contact op met Gonneke Haaksma Uitvaartzorg en Begeleiding.

 

 

 

 

 

 

 

Een geslaagde open dag

 

Afgelopen zaterdag 26 september werd de opendag en informatiemarkt bezocht door ruim 115 bezoekers!

 

Sfeervol, transparant en laagdrempelig, deze aanwezige aspecten zorgden voor de goede toegankelijkheid van deze dag.

 

Zie verslag: het bedrijf staat op de kaart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het laatste afscheid , een goed afscheid

 

Een uitvaart regelen is aan de ene kant het organiseren van allerlei afspraken, om de uitvaart te regelen. Aan de andere kant zijn de betrokkenen vaak aangedaan en bezig met afscheid nemen. Er komt veel bij kijken om het laatste afscheid zo vorm te geven, dat het een passende afronding kan zijn die voor alle betrokkenen goed voelt. Dat gaat niet vanzelf. Wat is belangrijk om te weten? Welke factoren dragen bij aan een goed afscheid?

Nadenken over het levenseinde is voor veel mensen een moeilijk onderwerp. We bereiden ons voor op een feest of belangrijke gebeurtenis, we maken keuzes voor een locatie, de organisatie, de gasten, enz. Een voorbereiding op de dood, het laatste afscheid is meestal niet zo vanzelfsprekend.

 

Rond een overlijden zijn mensen vaak extra gevoelig en kwetsbaar. Om in die situatie goede keuzes te kunnen maken kunt u gebruik maken van professionele ondersteuning en begeleiding.

 

Gonneke Haaksma Uitvaartzorg en Begeleiding is een onafhankelijk bedrijf en kan worden ingeroepen door ieder die dit wenst. Het bedrijf geeft advies, begeleiding en ondersteuning bij het regelen en organiseren van uw uitvaart.

 

 

 

                                             gisteren en vandaag

                                             vloeien

                                             geluidloos

                                             in elkaar over

                                             vanzelfsprekend

   

                                            morgen is niet meer

                                            losgelaten

                                            nooit meer zoals toen

 

Als uitvaartondernemer streeft Gonneke Haaksma er naar om aan te sluiten bij de wensen van de overledene en van de nabestaanden. Om de uitvaart vorm te geven zoals u dat wilt, luister ik zorgvuldig en informeer ik u. Samen met u zoek ik u naar mogelijkheden die passend zijn bij uw situatie.

 

Ik doorloop met u, stap voor stap, het hele proces vanaf het overlijden tot en met de uitvaart. U krijgt ruimte om na te denken over wat u wilt en hoe u dit wilt. Daar waar nodig worden zaken voor u geregeld. Ik bewaak de stappen die genomen moeten worden.

U kunt kiezen hoe actief u hierbij betrokken wilt worden.

 

 Een goed afscheid geeft troost. een goed afscheid kan kracht geven om de draad van het leven weer op te pakken.

 

Wilt u informatie of een oriënterend gesprek? Wat kan er, wat mag er, wat zijn de kosten? Al deze vragen kunt u aan de orde stellen. Dit gesprek verplicht tot niets, neem geheel vrijblijvend contact met op met

 

Gonneke Haaksma Uitvaartzorg en Begeleiding

 

     Voor het melden van een overlijden

Dag en nacht bereikbaar
0515-55 86 83

                              www.gonnekehaaksma.nl

 


U blijft op de hoogte door o.a. actuele informatie, mogelijkheden voor nazorg, verwijzing naar websites en boekbesprekingen.

 

 

 

 

 

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden
Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden

Agenda
zo 22 oktober 2017 Risktoernooi 2017
za 28 oktober 2017 Schuurverkoop TOP'63 1 - NOK 1
za 4 november 2017 Oud Papier Schuurverkoop Vechtgala 'War of the Vikings'

Uitgelicht
Shantykoor "Top & Twel Sjongers"
Shantykoor "Top & Twel Sjongers"
AFT-RVS
AFT-RVS
Realisatie TTT software