Zoeken:
Sitemap Favorieten

Informatief juni 2018!

http://www.cbsitharspit.nl/mainmenu/nieuwsbrieven/

 

Informatief mei 2018!

http://www.cbsitharspit.nl/mainmenu/nieuwsbrieven/

 

Informatief april 2018!

http://www.cbsitharspit.nl/mainmenu/nieuwsbrieven/

 

Nieuwsbrief maart 2018!

http://www.cbsitharspit.nl/mainmenu/nieuwsbrieven/

 

Klik op de link voor het informatief van februari 2018.

http://www.cbsitharspit.nl/mainmenu/nieuwsbrieven/

 

INFORMATIEF           Jaargang  2017-2018              Nr. 5         20-12-2017

 

Verschijnen informatief

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de vijfde Informatief van dit schooljaar. In verband met het afscheid van de schooldirecteur verschijnt deze dit keer niet op vrijdag, maar op woensdag. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. www.cbsitharspit.nl

 

Dit is de laatste Informatief die ik schrijf voor It Harspit. Na de kerstvakantie start ik op een nieuwe school. Ik heb altijd met veel plezier de Informatief geschreven met informatie voor ouders en voor de dorpsbewoners (topentwelonline). Ik heb me enorm thuis gevoeld in Top en Twel en wil u en jullie heel hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking, de plezierige contacten en de opbouwende feedback. Het ga jullie goed!     Mvgr. Klaas Jan Visser

 

Trefwoord thema’s

Week 2 t/m 4 (8 t/m 26 januari): Contact

- Inhoud: Over contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting met de ander.

- Bijbel: De man op het dak (Lucas 5); De kinderen bij Jezus (Marcus 10); Genezing van een verlamde man (Matteüs 12); Tien melaatsen (Lucas 17); De blindgeborene (Johannes 9); De Samaritaanse vrouw (Matteüs 15).

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Het goede doel is tot januari 2018 ”Wandelen voor Water”.  Enkele jaren geleden hebben we in overleg met de ouderraad besloten, dat we niet meer actief met onze leerlingen meedoen aan deze actie, maar dat we er wel eens in de twee jaar voor sparen. Deze Stichting zorgt ervoor dat kinderen in ontwikkelingslanden “veilig drinkwater’ krijgen. Wij ondersteunen dit van harte.

 

In herinnering 

Op dinsdag 28 november is Dirk Klaren overleden. Vanwege een ernstige ziekte is hij slechts 57 jaar oud geworden. Dirk heeft vanaf 1985 als leraar op verschillende scholen binnen onze stichting gewerkt. Van 2009 tot 2013 was hij leerkracht op It Harspit. We herinneren ons Dirk als iemand met humor en een nuchtere kijk op het leven. Ook stond hij altijd klaar om anderen te helpen. Voor veel oud-leerlingen blijft “meester Dirk” een begrip. We wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

 

Code Rood

We zitten weer in de winterse periode. Dit kan af en toe leiden tot gladheid met gevaarlijke situaties. Op school hebben we strooizout en sneeuwschuivers staan om de schoolpleinen en stoepen zo goed mogelijk begaanbaar te houden. In voorgaande jaren was er soms onduidelijkheid over het wel of niet sluiten van de school bij gladheid. De veiligheid voor de kinderen, ouders en leerkrachten werd per situatie ingeschat.

Het MT van Stichting Palludara heeft besloten dat de we het KNMI volgen bij het eventueel dicht houden van scholen. Mocht er code rood worden afgegeven voor onze schoolomgeving, dan blijft de school gesloten. We hopen hiermee de veiligheid voor een ieder te waarborgen.

 

Kerstvakantie

Alle kinderen zijn op vrijdag 22 december om 12.00 uur vrij! De kerstvakantie duurt vervolgens t/m vrijdag 5 januari 2018.

 

Kerstviering

De kerstviering wordt  samen met de ouders en andere belangstellenden gevierd.

Op woensdag 20 december bent u van harte uitgenodigd om 17.00 uur in MFC It Harspit.

 

Afscheid van een leerling

Op vrijdag 22 december neemt Meike Sybesma uit groep 2 afscheid van school. Zij gaat samen met haar ouders drie jaar op Curaçao wonen. Na drie jaar komt ze weer terug bij ons op It Harspit. We wensen haar veel plezier op Curaçao en op haar nieuwe school. Tot ziens Meike!

 

Nieuwe leerlingen

Naast Cas Brouwer in groep 4, starten in januari starten ook twee nieuwe leerlingen in groep 1. Dit zijn Imre Atsma en Mart-Stijn Simonse. Van harte welkom op onze school. We wensen jullie hier plezierige jaren toe!

 

Huidige stagiaires

In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld wie de huidige stagiaires op It Harspit zijn.

Hierbij ontbrak nog de naam van Sonja Dijkshoorn. Sonja zit op de Friese Poort Leeuwarden en loopt op de maandag stage in groep 1/2. Vanaf februari is ze aanwezig op maandag en vrijdag.

 

Nieuwe plafonds; Ouderhulp gevraagd

Tijdens de kerstvakantie worden de plafonds en armatuur vervangen in school. Al het meubilair wordt aanstaande vrijdagmiddag verplaatst naar ruimten, waarvan de plafonds niet vervangen hoeven te worden. Op vrijdag 5 januari wordt de school schoongemaakt door het schoonmaakbedrijf.

Op zaterdagmorgen 6 januari om 09.30 uur komt het team op school om het meubilair weer terug te sjouwen naar de lokalen. We zouden daar graag ook wat hulp van ouders bij hebben. Vele handen maken licht werk.

Als u kunt helpen op zaterdag 6 januari, wilt u dit dan aangeven via ih@palludara.nl ?

 

Vrijwilliger(s) in het zonnetje

Deze keer staan de ouders / verzorgers in het zonnetje die op de woensdagmorgen om 08.30 uur helpen met fruit snijden en verdelen. We zijn erg blij met de hulp van Richt Baanstra, Joris Hagting, Berber Terpstra, Trees Brouwer, Ingrid Abma, Geert Kazemier en Fadia Al Khatib.

Hartelijk bedankt voor jullie hulp!

 

Kosten Snappet

In groep 4 t/m groep 8 werken we met tablets, de zogenaamde Snappet.

Vanuit onze Stichting Palludara hebben we ervoor gekozen om u geen extra bijdragen voor de Snappet te laten betalen. We zijn blij dat we u en de kinderen dit kunnen bieden.

Mocht een tablet door bewust - of onbewust toedoen van een leerling kapot gaan, dan nemen we contact met u op. De kosten zijn, conform ons schoolbeleid, in dat geval voor rekening van de ouders / verzorgers.

Mocht de Snappet niet meer gebruikt kunnen worden, dan wordt de borg van € 150,00 door Stichting Snappet in rekening gebracht. Dit kan vanuit uw WA verzekering worden vergoed.

 

TST aanbod CBS It Harspit januari 2018

                

                                                                                             

Onderwerp 1:  Hobbel de Bobbel en stoeien voor groep 1 en 2

Wat is Hobbel de Bobbel?

Lekker spelen op, over, onder, langs en door allerlei hindernissen met verschillende materialen.

Ga je mee balanceren, springen, rollen, lopen en klimmen?

Door wie:  De buurtsportcoach Bernard IJdema

Wanneer: Dinsdag 16, 23 en 30 januari

Voor wie: voor de leerlingen van groep 1 en 2

Waar: In de sporthal van MFC It Harspit

Tijd: 14.00 uur - 14.45 uur

Opgave via school: ih@palludara.nl

Opgave voor maandag 15 januari

 

                                                                                                         

Onderwerp 2: Hobbel de Bobbel en stoeien voor groep 3 en 4

Wat is Hobbel de Bobbel?

Lekker spelen op, over, onder, langs en door allerlei hindernissen met verschillende materialen.

Ga je mee balanceren, springen, rollen, lopen en klimmen?

Door wie:  De buurtsportcoach Bernard IJdema

Wanneer: Dinsdag 16, 23 en 30 januari

Voor wie: voor de leerlingen van groep 3 en 4

Waar: In de sporthal van MFC It Harspit

Tijd: 14.45 uur - 15.30 uur

Opgave via school: ih@palludara.nl

Opgave voor maandag 15 januari

                                                                                 

Onderwerp 3: Jeugdkarate voor groep 5/6

Door wie:  Een trainer van F en F – Sports Sneek

Wanneer: Woensdag 24 en 31 januari

Voor wie: Voor de leerlingen van groep 5 en 6

Waar: In de sporthal van MFC It Harspit

Tijd: 14.00 uur - 15.00 uur

Opgave via school: ih@palludara.nl

Opgave voor maandag 22 januari

Bijzonderheid: Er kunnen maximaal 20 kinderen meedoen.

 

                                                         

Onderwerp 4: Koken bij Lokaal 55 in Sneek

Door wie:  Henk en Hanneke Hanenburg

Voor wie: Voor de leerlingen van groep 7

Wanneer en Waar: Woensdag 24 en 31 januari in Lokaal 55, Oude Oppenhuizerweg 55 Sneek

Tijd: 14.30 – 15.30 uur

Opgave via school: Voor maandag 22 januari via ih@palludara.nl

Bijzonderheid: De ouders van de betreffende kinderen zorgen zelf voor het vervoer.

 

                                                                                                       

Onderwerp 5: EHBO – les

Door wie:  Sjoukje Witteveen

Wanneer:  Maandagmiddagen van januari tot april (12 x) van 14.15 - 15.15 uur

                 Start op maandag 8 januari 2018.

Voor wie: Voor de leerlingen van groep 8

Waar: In MFC It Harspit

Opgeven: Voor donderdag 21 december

Kosten: € 10,00 voor het EHBO boek

Opgave via school: ih@palludara.nl                                                                                  

                                                                                             

Onderwerp 6: Muziekles met blaasinstrumenten voor de beginners

Door wie:  E en E – Brass; Docente Renee van der Veen

Wanneer: Iedere vrijdagmiddag vanaf 19 januari

Voor wie: voor de leerlingen van groep 5

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 14.15 uur - 15.15 uur

Opgave via school of via Een E-Brass: ih@palludara.nl of  mdevries38@hotmail.com

                                                                            

Onderwerp 7: Muziekles met blaasinstrumenten voor de gevorderden

Door wie:  E en E – Brass; Docente Debbie Kwebeman

Wanneer: Iedere vrijdagmiddag

Voor wie: voor de leerlingen van groep 6 t/m 8

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 14.15 uur - 15.15 uur

Opgave: Op dit moment geen opgave meer mogelijk.

 

                                                                                              

 

 Onderwerp 8: Activiteiten vanuit de PKN Gemeente:

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3/4:

Groep 3: Inmiddels zijn we alweer gestart met kern 5. In deze kern leren de kinderen de letters: eu - j - ie - l - ou – uu. En de woorden: reus, jas, riem, bijl, hout, vuur. De nieuwe woorden worden aangeboden in een sprookje over een reus. In deze kern leren de kinderen onder andere de letters bij de klanken eu – ou. Net als de reeds bekende letters ij en oe bestaan deze ‘letters’ uit 2 tekens. Voor de kinderen is de eu echter één letter. We praten dus over de letter –eu-. Niet over de letters e-u. De kinderen kennen nu bijna alle letters. Daardoor kunnen er in de bibliotheek alle eenvoudige boekjes gehaald worden!

Groep 4: Met rekenen maken we sprongen van 10 op de getallenlijn. Met taal zijn we op dit moment de lidwoorden aan het oefenen. Ook leren de kinderen om een korte zin langer te maken.

Ook voor de kinderen van groep 4 is het van belang om ook in de vakantie te blijven oefenen. Heel veel leeskilometers zorgen ervoor dat de kinderen het juiste niveau vast houden.

Groep 3/4: In de vakantie worden de bestaande plafonds vervangen. Wij geven de laatste schooldag alle kinderen hun gymspullen mee. Wilt u ervoor zorgen dat dit na de vakantie weer schoon terug komt? Misschien een mooi moment om samen met u kind te kijken of alles nog past.

Namens alle kinderen en juffen van groep 3/4 wensen wij jullie fijne feestdagen en een goed 2018!!!

Groep 7: De laatste maand is echt voorbij gevlogen. In de klas hangt al een gezellig sfeertje zo voor vlak voor de kerst. Stiekem zijn we allemaal wel een beetje toe aan vakantie.

Een tijdje terug kwam Sinterklaas bij ons op school langs. Vol verwachting klopte ons hart voor de mooie surprises. Iedereen had zijn best gedaan voor een surprise of een mooi gedicht, ook dit was uiteraard erg gezellig.

 

 

Tess Kuiper is op It Harspit onze voorleeskampioen geworden! Ze heeft gestreden tegen een heel sterke kandidaat, Hanneke Westert uit groep 8, die ook erg goed was.

Tess mag in januari/februari gaan strijden in de vervolgrondes, dus wordt vervolgd…

Succes Tess!

 

 

Groep 8: Sinterklaasfeest:

Wij hebben in groep 8 een mooi Sinterklaasfeest gevierd. Nadat we ’s ochtends Sinterklaas hadden binnen gehaald hebben wij de pakjes uitgepakt. Het

was een mooi gezicht, zoals die surprises daar lagen in de kring. Iedereen had zijn best gedaan, om er iets moois van te maken. Toen iedereen zijn cadeautje had gekregen, hebben we kringspelletjes gedaan.

 

Ouderavond groep 8

Maandagavond, 15 januari 2018, om 19.30 uur is er een ouderavond voor de ouders van

groep 8. Op deze avond maakt u kennis met de nieuwe eindtoets. Dit schooljaar stappen we over van de Centrale eindtoets (Van het Cito) naar een nieuwe eindtoets: `De IEP-toets`.

Naast de kennismaking met de nieuwe toets is er ook ruimte om vragen stellen over het Voortgezet onderwijs. U krijgt nog een uitnodiging via de mail.

LVS-Cito:

Naast de eindtoets, die groep 8 eind april gaat maken, maken de leerlingen van groep 8(net als de andere groepen) ook de toetsen die horen bij het leerlingvolgsysteem. Deze toetsen worden medio januari en begin februari afgenomen. De gegevens van deze toets worden in de Friese plaatsingswijzer gezet. Mede aan de hand van de Friese plaatsingswijzer zal in februari, samen met ouder en leerling, gekeken worden voor welk onderwijsniveau de leerling het meest geschikt lijkt. De eindtoets (eind april) zal als second opinion worden gebruikt.

EHBO (TsT):

De EHBO cursus voor de leerlingen van groep 8 start op 8 januari om 14.00 uur.

De kosten zijn €10,00 voor het lesboek.

Doe-Dagen voortgezet onderwijs:

-RSG Magister Alvinus: Maandag/dinsdag 12/13 februari 2018, van 14.00 tot 15.30 uur, houdt het RSG Magister Alvinus haar Doe-dag. De school meldt groep 8 aan.

Woensdag, 14 februari 2018, houdt RSG haar Open-Dag ( voor leerlingen en ouders) van 16.30 – 21.00 uur. Website: www.rsg-sneek.nl

-Bogerman College: Op 31 januari, 1, 2 of 3 februari heeft het Bogerman PROEFwerk georganiseerd. PROEFwerk is een nieuwe manier om kennis te maken met csg Bogerman en komt in plaats van de misschien wel bekende proeflessen.

Samen met jullie ouders ben je van harte welkom bij PROEFwerk. Jullie maken dan op een leuke manier kennis met het opleidingsaanbod van csg Bogerman Sneek!

PROEFwerk duurt ongeveer 1,5 uur. De afdelingen van csg Bogerman bieden jullie een kijkje in de keuken. Jullie maken kennis met leerlingen en docenten van de afdeling en leren op een interactieve manier wat de opleiding van jullie interesse te bieden heeft. Meld je aan via: http://www.csgbogerman.nl/kom-ook/open-huis

Dinsdag, 20 februari 2018, houdt het Bogerman Open huis van 15.30 – 20.30 uur.

Nordwin College: Woensdag 7 februari 2018 houdt het Nordwin collega haar Doe-dag.

Je kunt je digitaal aanmelden voor 11 januari 2017 via de website: www.nordwincollege.nl.

Woensdag 7 februari 2018, houdt het Nordwin College haar OpenAvond, van 18.30 – 21.30 uur.

 

 

Verjaardagen leerlingen in januari                                                                  

03-01: Jens Veenema uit groep 3/4

04-01: Liselot Rook uit groep 5/6

08-01: Olav Jaasma uit groep 7

11-01: Tim van Deene uit groep 8

11-01: Arjan Dijkstra uit groep 8

16-01: Rienk Schraa uit groep 5/6

18-01: Dirk Jan ten Cate uit groep 7

31-01: Ahmad Al Khatib uit groep 5/6

 

Belangrijke data

20 december: Kerstviering, samen met de ouders en andere belangstellenden 17.00 - 18.00 uur

22 december: Alle groepen vrij om 12.00 uur

25 december t/m 5 januari: Kerstvakantie

10 januari: Hoofdluiscontrole (a.u.b. geen vlechten)

15 januari: Voorlichtingsavond ouders groep 8

15 t/m 26 januari: Cito-toetsen leerlingvolgsysteem

30 januari: Leerlingpanel

 9 februari: Studiedag: Alle leerlingen vrij!

12 februari: Studiedag: Alle leerlingen vrij!

16 februari: Rapport 1

20 en 22 februari: 10 - minuten gesprekken

26 februari t/m 2 maart: Voorjaarsvakantie

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 26 januari.

 

Met een vriendelijke groet,

 

Namens het team van cbs It Harspit,

Klaas Jan Visser

               Het team van cbs It Harspit wenst u en jullie plezierige kerstdagen ……

              ….. een goede jaarwisseling   ……   en een voorspoedig 2018!   

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2017-2018              Nr. 4         24-11-2017

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de vierde Informatief van dit schooljaar.

Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden.

Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 46 t/m 48 (13 november t/m 1 december): Horen

- Inhoud: De betekenis van geluid en het belang van luisteren, horen en begrijpen.

- Bijbel: Eli en Samuël (1 Samuël 1 t/m 8).

Week 49 t/m 51 (4 t/m 22 december): Kerst, feest van geven

- Inhoud: Het feest van Kerstmis, het verhaal van een kind in een kribbe, koninklijke

geschenken, het belang van delen en geven.

- Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1; Matteüs 1 en 2).

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Het goede doel is tot januari 2018 ”Wandelen voor Water”.  Enkele jaren geleden hebben we in overleg met de ouderraad besloten, dat we niet meer actief met onze leerlingen meedoen aan deze actie, maar dat we er wel eens in de twee jaar voor sparen. Deze Stichting zorgt ervoor dat kinderen in ontwikkelingslanden “veilig drinkwater’ krijgen. Wij ondersteunen dit van harte.

 

Nieuws vanuit de MR

De MR heet Jildau van der Berg – Siderius van harte welkom, als nieuw lid in de oudergeleding. Jildau is de moeder van Jort en Lars van der Berg uit groep 3/4 en groep 1/2. We zijn blij dat Jildau bereid is gevonden om in de komende jaren haar bijdrage te leveren en we wensen haar een goede tijd toe in de MR.

 

Kerstviering

De kerstviering wordt dit schooljaar ( en de komende schooljaren) samen met de ouders en andere belangstellenden gevierd.

Op woensdag 20 december bent u van harte uitgenodigd om 17.00 uur in MFC It Harspit.

 

Nieuwe leerling

Na de kerstvakantie start Cas Brouwer bij ons in groep 4.

Cas en zijn ouders wonen nu nog in Sneek, maar verhuizen binnenkort naar Uitwellingerga. Welkom Cas, we wensen je plezierige jaren toe op onze school!

 

Vervangingen

Juf Ytsje Elgersma is weer terug van haar bevallingsverlof. Zij is afgelopen woensdag weer begonnen. Afgelopen vrijdag hebben we afscheid genomen van juf Sanne Bonsma. Zij heeft juf Ytsje vervangen vanaf de zomervakantie. We bedanken haar voor haar inzet en samenwerking in groep 5/6 en op school.

Juf Lysbeth Bangma is van plan om vanaf donderdag 7 december weer volledig aan het werk te zijn. We zijn blij dat het weer beter met haar gaat.

Juf Martzen Pennekamp, die juf Lysbeth heeft vervangen, neemt op vrijdag 1 december afscheid. We bedanken haar voor de goede samenwerking en haar inzet in de groep en op school.

 

Huidige Stagiaires

- In groep 1/2 loopt Annika de Haan haar stage op de dinsdag. Zij is 1e jaars Pabo Student.

- In groep 1/2 is deze week op donderdag en vrijdag Sanne de Vries gestart. Zij leert voor onderwijsassistent op De Friese Poort in Sneek.

- In groep 1/2 loopt op maandag en dinsdag Michel Rozendale zijn stage. Hij doet de entree-opleiding op de Friese Poort.

- In groep 3/4 is deze week op donderdag en vrijdag Fleur Snip gestart. Zij leert voor

onderwijsassistent op De Friese Poort in Sneek.

- In de bovenbouw (groep 5/6 en groep 7) loopt Elton Peres zijn stage. Elton is aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag. Hij leert voor onderwijsassistent op de Friese Poort.

- Op de vrijdagmiddag loopt Leon Priest, als student van het CIOS, zijn stage bij de gymlessen.

- Daarnaast is Evelien Mank tot februari 2018 als pedagogiek student aanwezig.

 

Nieuwe leesboeken

Onder andere vanuit de opbrengst van “kaart in actie” hebben we voor alle groepen een voorraad nieuwe leesboeken kunnen aanschaffen. Mede dankzij een prima samenwerking met Primera Bolsward kunnen we de kinderen blij maken.

                            

Vrijwilliger(s) in het zonnetje

Deze keer staat Jarig de Groot in het zonnetje! Jarig is in samenwerking met de PKN - gemeente vaste vrijwilliger en de drijvende kracht voor ons volkstuintje “It Sprútsje”.

Bedankt Jarig. Mede dankzij jouw inzet kunnen de kinderen hun natuurtalenten ontdekken en ontwikkelen!

 

Oproep voor It Sprútsje

Aansluitend op het item “vrijwilliger in het zonnetje”. De organisatie van It Sprútsje is dringend op zoek naar mensen / ouders van school die af en toe willen bijspringen bij het tuinonderhoud.

Wilt u hen hier bij helpen, zodat het tuintje kan blijven bestaan? U kunt uw opgave mailen naar Foekje Veldhuis. Zij zit vanuit de PKN – gemeente in de organisatie. veldhuis.brouwer@hetnet.nl

 

Acties naar aanleiding van het leerlingenpanel

Op de vorige Informatief hebben we al verwezen naar het verslag van het eerste leerlingenpanel. Twee van de gevraagde acties zijn inmiddels al gerealiseerd.

Jan Feenstra heeft voor ons een ideeën - brievenbus gemaakt, waar de kinderen en ouders ideeën voor TsT (of andere ideeën /wensen) in kunnen doen. Bedankt voor je hulp Jan!

Deze ideeën-brievenbus hangt nu in de bovenbouwhal, maar wordt af en toe verplaatst naar de onderbouwhal.

 

Tosti-eten

Op verzoek van de kinderen is er overleg geweest over het tosti-eten.

We hebben afgesproken dat we 1 x per maand op vrijdag tosti’s eten met een bovenbouwgroep. De ouderraad heeft al twee tosti-ijzers aangeschaft en die kunnen door een groep gebruikt worden.

De kinderen uit groep 5/6 eten tosti’s op de 1e vrijdag van de maand. De kinderen uit groep 7 op de 2e vrijdag van de maand en de kinderen van groep 8 op de 3e vrijdag van de maand.

Mocht een vrijdag uitvallen dan schuift die groep door naar de 4e vrijdag van de maand, waarna de cyclus opnieuw begint.

We hebben afgesproken dat we er geen curry of ketchup bij gebruiken.

Als u wilt dat uw kind een tosti gaat eten, wilt u dan brood met kaas meegeven op de betreffende vrijdag?

 

MI circuit (mi= meervoudige intelligenties)

We zijn weer gestart met het MI circuit voor de groepen 5 t/m 8. Dit vindt plaats op de dinsdagen van 13.00 – 14.00 uur. Fijn dat er weer ouders zijn om te helpen!

De leerlingen kunnen dit keer kiezen uit de volgende onderdelen:

Dans, creatief schrijven, hockey, bedrijfsuitje (supermarkt, café en restaurant), boom met vogelvoer maken, techniek en mechaniekjes.

De data van dit eerste MI-circuit zijn:

Ronde 1 : 21 November, 28 November, 12 December

Ronde 2 :   9 Januari, 16 januari, 23 Januari

Ronde 3 : 30 Januari, 6 Februari, 13 Februari

 

Schaatsen bij Flevonice (onder voorbehoud)

In overleg met schaatsclub Rept U! is alvast een datum geprikt voor een schaatsen bij Flevonice.

Dit wordt vrijdag 16 februari 2018. Dit betreft de bovenbouwgroepen (groep 5 t/m 8).

Mochten er schoolschaatswedstrijden op natuurijs verreden kunnen worden, dan zal dit uitstapje niet door gaan.

TsT (talent school(t) talent)                                      

Sinds vrijdag 13 oktober geeft E en E – Brass  10 weken lang muziekles aan groep 5. Dit vindt plaats van 12.30 – 13.15 uur.

Na deze periode kunnen deze kinderen ervoor kiezen om zich in te schrijven voor een nieuw naschools aanbod!

                        

TST aanbod CBS It Harspit december 2017                                                                       

Onderwerp 1: Muziekles met blaasinstrumenten voor de gevorderden

Door wie:  E en E – Brass; Docente Debbie Kwebeman

Wanneer: Iedere vrijdagmiddag

Voor wie: voor de leerlingen van groep 6 t/m 8

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 14.15 uur - 15.15 uur

Opgave: Op dit moment geen opgave meer mogelijk.

 

                                                                                               

 

Activiteiten vanuit de PKN Gemeente:

 

  

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3/4: Nog even wachten en dan komt Sinterklaas met zijn pieten op school op bezoek. In de klas zijn we druk aan het oefenen met de liedjes en ook de stukjes die de kinderen gaan doen. Naast deze leuke activiteiten werken we op de ochtend aan onze vaste dagplanning. Sinds deze week is er een wijziging in de dagplanning op de middag. In plaats van dinsdagmiddag hebben we nu op maandagmiddag gym. Ook op deze middag werken we in 3 vakken. Zodat de kinderen voldoende uitdaging krijgen. Voor het klaarzetten van deze hoeken krijgen we gelukkig hulp van de stagiaire van groep 7. Helemaal super.

Ook bij de lytse bieb is er een wijziging. Groep 3/4 kan nu naar de lytse bieb van 8.25 -8.45 uur. Ouders kunnen nu dus meegaan om samen met de kinderen boeken uit te zoeken. Maar dit hoeft natuurlijk niet, wij begeleiden de kinderen die zelf naar de bieb gaan.

Groep 3: We zijn deze week gestart in kern 4. In deze kern leren de kinderen de letters: h - w - o - a – u. En de woorden: huis, weg, bos, tak, hut. De letters i - m - r - v - s – aa - p – e - t – ee - n – b – oo zijn bekende letters geworden.  De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal over oma die met kinderen naar het bos gaat en verdwaalt. Het thema van kern 4 is: ‘ waar ben ik’.

Groep 4: We werken nu aan min en plus sommen over het tiental. Dat is vooral in het begin lastig. Maar door verschillende oefenvormen komen de kinderen er goed uit. De tafels blijven we oefenen. Ook voor thuis is dit belangrijk. Met taal schrijven de kinderen steeds vaker een verhaaltje . Leuk om te lezen.

Groep 5/6: We zijn de afgelopen periode bezig geweest met de leskist zuivel maken van groen doen. We weten nu wanneer je slagroom met suiker te lang heen en weer gaat schudden het eerst slagroom wordt en daarna boter. We hebben dit zelf ervaren door het te doen. Op een stukje ontbijtkoek hebben we onze zelfgemaakte boter eproefd.Ook hebben we met zin allen onze eigen groep 5/6 kaas gemaakt. Elk groepje heeft een stadia van het proces uitgevoerd. Dinsdag hebben we de kaasjes nog in een pekelbadje gelegd en diezelfde dag nog geproefd. Jullie hebben als ouders ook mogen proeven tijdens de 10 min. gesprekjes.

 

Juf Sanne haar tijd zit erop en Juf Ytsje is inmiddels weer begonnen. We hebben voor juf Sanne een pot met onze namen erop gevuld met snoep en drop en lieve afscheidswoorden geschreven op een afbeelding van een drop pot met de slogan t zit d’rop. We hebben een erehaagje in de groep gemaakt waaronder juf Sanne is gelopen terwijl wij het liedje:

”Niet meer alle dagen naar It Harspit. Niet meer naar die hele leuke school. Ai Ai juf Sanne wat zullen wij jou missen. Ai ai we zeggen je vaarwel”.

Inmiddels hebben we lootjes getrokken voor het sinterklaasfeest op school op 5 december. De kinderen kopen een cadeautje voor max. 5 euro.

Ook maken ze een surprise of gedicht, maar beide mag ook!

Dit nemen ze op 5 december mee in een tas of vuilniszak en leggen dit in de groep neer.

Boekbesprekingen:

1 december: Ruben en Durk

15 december:  Dave en Marvin

 

Groep 7: Na de herfstvakantie heeft iedereen weer zijn draai gevonden. De eerste spreekbeurten zijn geweest en wat doet iedereen het goed!

Maar Allard had wel iets heel speciaals geregeld. Hij had namelijk geregeld dat zijn vader en moeder met de waterstraalauto bij school kwamen. Iedereen mocht een kijkje nemen in de vrachtauto en de machine heeft zelfs even een stukje stoep schoon “gestraald”. Een super leuke ervaring!

 

Een volgend project wordt het verkeersexamen waardoor de geschiedenis lessen de komende periode iets minder worden gegeven.

Leerlingen van groep 7 zullen dit jaar zowel een theorie- als praktijk examen moeten afleggen.

Datum en tijd zullen nader bekend worden gemaakt.

Komende tijd gaan we ons voorbereiden met de methode “examentrainer verkeer”.

Omdat we ook een praktijk examen hebben lijkt het ons verstandig dat u ook bewust met uw kind op de fiets stapt en extra aandacht geeft aan de verkeersborden, verkeersregels en verschillende verkeersituaties in stad en dorp.

Deze week zijn we gestart met mediawijsheid. We schenken hierbij aandacht aan zowel de positieve mogelijkheden als de gevaren van internet. Ook gaan we in het klein aan het werk met het programmeren.

Toetsen binnenkort:

Donderdag 14 december toets Engels hoofdstuk 1

Donderdag 21 december toets geschiedenis hoofdstuk 2                 

Groep 8: Bezoek Schaapskooi

Donderdag 19 oktober heeft groep 8 een bezoek gebracht aan “De Drifters”. Tijdens dit bezoek hebben de kinderen een schaap van dichtbij kunnen zien, voelen en ruiken.

Ook het  karakter hebben ze leren kennen door het werk van de herdershond(Border Collie) over te nemen. (zie foto)

Verder hebben de kinderen geleerd wat je allemaal kunt doen met de producten van het schaap: de wol, de vacht, het vlees, en de melk .

Aan het eind hebben de kinderen zelf gevild, dat wil zeggen wol door middel van zeepsop en beweging tot een vaste stof verwerken.

Gastles “Op zoek naar de blije vis”:

Tijdens deze les was het doel, dat de leerlingen bekend zouden raken met de komst van de mooie Vismigratie rivier bij de afsluitdijk, wat dat inhoud en betekend voor de vissen en het water. De leerlingen hebben op een actieve en praktische manier geleerd over zoet en zout water, vissen en hoe ze leven en wat de vismigratierivier eigenlijk is. Het was een vorm van ervarend leren. In de lessen zaten elementen van onderzoekend leren, natuur, techniek-onderwijs en aardrijkskunde. Het was een erg leerzame middag.

Gastles: Ervaringen van brugklas leerlingen.

Twee oud-leerlingen (Jimte Lanting en Floris Reitsma, beide studerend aan het Technasium op het Bogerman)  hebben ons op 9 november een bezoekje gebracht. Ze hebben de leerlingen van groep 8 vertelt over hun ervaringen op het Voortgezet onderwijs. Het was een leerzame middag. Een belangrijke tip van de Floris en Jimte was, dat je je huiswerk niet op het laatste moment moet gaan maken maar moet verdelen over een aantal dagen(planning).

Sinterklaasfeest: Op dinsdag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest. De lootjes zijn getrokken. Voor € 5,00 mag er iets gekocht worden. Een surprise/gedicht is verplicht. We hopen op een mooi en gezellig feest.

Data:

20 t/m 24 nov.: Week van de mediawijsheid.

24 nov.: Battle Voorleeswedstrijd. (Wie wordt de beste voorlezer(es) van groep 8)

5 december:    Sinterklaasfeest

 

Verjaardagen leerlingen in december                                                       

02-12: Benthe de Jager uit groep 5/6

07-12: Tess Kuiper uit groep 7

07-12: Sigrid Siemensma uit groep 8

11-12: Sophie Dekker uit groep 5/6

16-12: Mare Perridon uit groep 7

24-12: Jente Abma uit groep 3/4

 

Belangrijke data

  5 december: Sinterklaasviering

18 december: OR/MR om 19.30 uur

20 december: Kerstviering, samen met de ouders /verzorgers en andere belangstellenden van  17.00 -18.00 uur

22 december: Alle groepen vrij om 12.00 uur

25 december t/m 5 januari: Kerstvakantie

 

 

De volgende Informatief mag u verwachten op donderdag 21 december.      

 

Met een vriendelijke groet,

 

Namens het team van cbs It Harspit,

 

Klaas Jan Visser

 

INFORMATIEF           Jaargang  2017-2018              Nr. 3         20-10-2017

 

Verschijnen informatief

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de derde Informatief van dit schooljaar.

Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden.

Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 42 t/m 45 (16 oktober t/m 10 november): Helden

- Inhoud: Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt ervoor dat je een held wordt?

- Bijbel: Gideon (Rechters 2-8).

Week 46 t/m 48 (13 november t/m 1 december): Horen

- Inhoud: De betekenis van geluid en het belang van luisteren, horen en begrijpen.

- Bijbel: Eli en Samuël (1 Samuël 1 t/m 8).

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Het goede doel is tot januari 2018 ”Wandelen voor Water”.  Enkele jaren geleden hebben we in overleg met de ouderraad besloten, dat we niet meer actief met onze leerlingen meedoen aan deze actie, maar dat we er wel eens in de twee jaar voor sparen. Deze Stichting zorgt ervoor dat kinderen in ontwikkelingslanden “veilig drinkwater’ krijgen. Wij ondersteunen dit van harte.

 

Ouderbijdrage

In september heeft u via de mail een brief gekregen over de (vrijwillige) ouderbijdrage.

Deze ouderbijdrage bedraagt € 30,00 per kind per schooljaar. (U mag natuurlijk meer overmaken) Voor leerlingen die vanaf januari bij ons op school komen vragen we de helft van het bedrag, n.l. € 15,00. Deze bijdrage is belangrijk voor de kinderen, omdat we hierdoor verschillende extra activiteiten kunnen uitvoeren.

Voor het schooljaar 2017 - 2018 verzoeken wij u de ouderbijdrage over te maken op bankrekeningnummer NL67RABO0132865181 ten name van St. OR cbs It Harspit.

Wilt u hierbij vermelden dat het om de ouderbijdrage gaat en welke kinderen het betreft?

We willen graag uw bijdrage voor 1 november ontvangen.

 

Vertrek

Vorige week bent u door de directeur-bestuurder van Stichting Palludara op de hoogte gebracht van mijn vertrek per 1 januari 2018. Ik heb hierover al verschillende aardige reacties en felicitaties mogen krijgen. Hartelijk bedankt hiervoor!

Enkele ouders vroegen mij of dit een vrijwillig vertrek is. Het antwoord is ja. Ik heb zelf op deze vacature gesolliciteerd en ben blij met deze nieuwe kans en uitdaging.

Het was echter wel lastig om deze keuze te maken. Ik heb het namelijk erg naar mijn zin op It Harspit en ervaar een plezierig contact met u als ouders, de leerlingen en de collega’s.

In de afgelopen (bijna) 8 jaren hebben we samen (alle geledingen) hard gewerkt om, in het belang van de kinderen, iets moois op te bouwen. CBS It Harspit is een school, waar we samen trots op mogen zijn. En als je daar onderdeel van bent, is het lastig om er afscheid van te nemen.

Het vergt lichamelijk en mentaal echter veel van me om me optimaal in te zetten voor de school, terwijl ik maar drie dagen per week aanwezig ben en twee dagen op De Earste Trimen in Nijland. Daarnaast zijn er ook de werkzaamheden op stichtingsniveau.

Bij verschillende schoolprocessen en contacten zou ik dichter betrokken willen zijn, in een aansturende of ondersteunende rol. It Harspit is echter niet (meer) groot genoeg om vijf dagen als directeur aanwezig te zijn. Toen zich de mogelijkheid aandiende om op één grote school leiding te gaan geven, gaf bovengenoemde de doorslag om daar voor te gaan.

Maar nu weer even terug naar vandaag. Het is nog lang niet januari en ik hoop er samen met de kinderen, de collega’s en u nog een mooie periode van te maken.

 

Herfstvakantie

De herfstvakantie duurt van maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober. Een plezierige week toegewenst!

                                                  

Vrijwilliger(s) in het zonnetje

Deze keer staan alle vrijwilligers van de schoolkerkdienst in het zonnetje!

Mede dankzij hun inzet hebben veel ouders en kinderen samen een prachtige dienst beleefd.

 

Leerlingenpanel

Op donderdag 19 oktober is er een gesprek geweest met het nieuwe leerlingenpanel. Op onze website onder het kopje “onze school” en “leerlingenpanel” kunt u het verslag vinden.

 

Pleinplakkers

In de herfstvakantie, of zo spoedig mogelijk daarna, komt “pleinplakkers” langs. Zij brengen op verzoek van het leerlingenpanel, ouderraad en het leerkrachten verschillende onderdelen aan op het schoolplein.

Zo komen er twee “kingspelen” en een “grote cirkel” op het hoofdplein en een “verkeersroute” op het kleuterplein. Voor de eerste onderdelen wordt het budget van de Jantje Betonactie en de ouderbijdrage gebruikt en voor de verkeersroute de schenking vanuit de peuterspeelzaal.

 

Schoonmaakavond

U heeft deze week de indeling voor de schoonmaakavonden van dit schooljaar gekregen.
Mocht u niet kunnen, wilt u dan proberen te ruilen met één van de andere gezinnen. Geeft u dit dan wel even aan ons door?
Kunt u echt niet op de betreffende avond, dan krijgen wij wel graag een afmelding zodat wij weten op hoeveel ouders wij kunnen rekenen?  Het eerste aanspreekpunt is juf Antina de Boer. antinadeboer@palludara.nl

 

Nieuwe leerlingen

Eind november mogen we drie nieuwe leerlingen welkom heten in groep 1. Dat zijn Marije de Vries, Roan van der Meer en Jesse de Boer. Marije en Roan worden op 18 november 4 jaar en Jesse op 23 november. We wensen hen alle drie mooie jaren toe op onze school.

                                  

“Bewegen op muziek” in groep 1/2                                  

Het project “bewegen op muziek” in groep 1/2 start weer vanaf dinsdag 7 november. Het gehele schooljaar krijgen de kinderen weer dansles op de dinsdag van 10.45 - 11.30 uur.

Om de week wordt die gegeven door meester Niels van Cultuur Kwartier.

De andere week wordt deze gegeven door de groepsleerkracht. (juf Klaske). Zij krijgt hiervoor instructies van meester Niels.

 

TST aanbod CBS It Harspit november 2017

Onderwerp 1 : Vervolg slagwerk / drumles (oa. drums en percussie)   

Door wie: Le Bon Beat; Docent Jan Bons

Voor wie: Voor de leerlingen van groep 1 t/m 4

Wanneer en waar: Maandag 30 oktober, 6 en 13 november in het muzieklokaal van MFC It Harspit

Tijd: 14.00 - 14.45 uur

Opgave via school: via ih@palludara.nl

We gaan ervan uit dat de kinderen uit oktober ook doorgaan in november. Nieuwe aanmeldingen zijn ook welkom.

                                                                                                                                                                                                             

Onderwerp 2: Gezelschapsspelletjes spelen

Door wie:  Begeleiding door 4 studenten van het Bogerman (3 VWO)

               Waaronder de oud-leerlingen Limke de Jager en Nynke Hoogland.                   

Voor wie: Voor de leerlingen van groep 1 t/m 4

Wanneer en Waar: Donderdag 16, 23 en 30 november in het lege kleuterlokaal

Tijd: 14.00 – 15.00 uur

Opgave via school:   Voor maandag 13 november via ih@palludara.nl

Bijzonderheid: De kinderen mogen zelf gezelschapsspelen meenemen.

                                                                                   

Onderwerp 3: Lampions maken voor Sint Maarten

Door wie:  Begeleiding door 3 studenten van het Bogerman (3 VWO)

                 Waaronder de oud-leerling Limke de Jager

Voor wie: Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8                  

Wanneer en waar: Donderdag  2 en 9 november in het handvaardigheidslokaal van school

Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Opgave via school: Voor dinsdag 31 oktober via ih@palludara.nl

                              Graag op tijd opgeven i.v.m. het bestellen van materialen.

                            

Onderwerp 4: Vervolg Freerunning

Door wie:  Enjoy-Sports Sneek

Voor wie: Voor de leerlingen van groep 7 en 8

Wanneer en waar: Woensdag 15, 22 en 29 november in de Gymzaal van MFC It Harspit

Tijd: 14.00 – 15.00 uur

Opgave via school:  ih@palludara.nl

We gaan ervan uit dat de kinderen uit oktober ook doorgaan in november. Nieuwe aanmeldingen zijn ook welkom.

        

Onderwerp 4: Muziekles met blaasinstrumenten voor de gevorderden

Door wie:  E en E – Brass; Docente Debbie Kwebeman

Wanneer: Iedere vrijdagmiddag

Voor wie: voor de leerlingen van groep 6 t/m 8

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 14.15 uur - 15.15 uur

Opgave: Op dit moment geen opgave meer mogelijk.

                                                                                                         

     Activiteiten vanuit de PKN Gemeente:

 

Schoolmaatschappelijk Werk binnen het Gebiedsteam

Mijn naam is Kim de Graaf en ik ben als medewerker Gebiedsteam op school (voorheen beter bekend als het schoolmaatschappelijk werk) verbonden aan diverse basisscholen in de Gemeente Sudwest Fryslân. Zo ook aan de school van uw kind.

Vanaf 1 januari 2015 is de Gemeente verantwoordelijk voor de gehele Jeugdzorg. Om de ondersteuning aan ouders en kinderen (en alle andere inwoners) goed te regelen, werkt de Gemeente met lokale Gebiedsteams bij u in de buurt. De medewerker Gebiedsteam op school maakt onderdeel uit van dit Gebiedsteam.

Wanneer u als ouder vragen of zorgen heeft over uw kind, dan kunt u contact met mij opnemen. In een vertrouwelijk gesprek kan ik samen met u kijken wat we kunnen doen om de vraag of zorg, in ieder geval voor een deel, weg te nemen.

Het kan om heel verschillende dingen gaan, bijvoorbeeld als uw kind:

- gepest wordt of geen vriendjes heeft;

- erg druk of juist erg stil is;

- moeite heeft met uw scheiding;

- niet lekker in zijn/haar vel lijkt te zitten;

- verdrietig is, omdat iemand in de omgeving is overleden.

Afhankelijk van uw vraag kan ik met u meedenken, advies geven, kortdurende hulp geven of zorgen dat er passende hulp komt voor u en/of uw kind.

Mocht u contact met mij willen, dan kunt u mij op verschillende manieren bereiken. U kunt mij allereerst bereiken via de intern begeleider op school. Maar u kunt mij ook rechtstreeks benaderen via telefoon of mail:

06-29063821

k.degraaf@sudwestfryslan.nl

 

Nog even ter info: er zijn geen kosten aan verbonden.

 

Hartelijke groet,

Kim de Graaf
Medewerker Gebiedsteam op school (Buitengebied)

 

 

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3/4: De laatste weken hebben we naast de voorbereidingen van de kerkschooldienst ook gewerkt aan het thema van de kinderboekenweek “bibbers in je buik”

Groep 3: De sommen worden steeds een stukje moeilijker. Ook gaan ze steeds vaker zelf de cijfers opschrijven. Dit is voor sommige kinderen nog best lastig. We blijven dus goed oefenen met de cijfers. Met taal werken we nog in kern 2. Binnenkort starten we in kern 3.

In deze kern leert uw kind:  Letters: d - oe - k - ij - z  Woorden: doos, poes, koek, ijs, zeep 
Herhaling van de letters van kern 1 en 2

Deze nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal uit een reuzenboek. In dit verhaal vinden kinderen in een wensdoos telkens een nieuwe verrassing. Het thema van deze kern is ‘Wat zit erin?’

Steeds meer woorden kunnen worden gelezen. Uw kind leert niet alleen nieuwe letters en woorden, maar oefent deze ook op verschillende manieren.

Groep 4:  Met rekenen en spelling werken de kinderen erg fanatiek aan hun doelen. Met rekenen werken we op dit moment met klokken, keersommen en geldsommen. Dit is soms nog wat lastig. Gelukkig hebben ze een klok in hun vak liggen, zodat ze nog extra kunnen oefenen. Naast het oefenen van de keersommen op de Snappet, zijn sommige kinderen druk de tafels aan het opzeggen. Er is zelfs al één van de klas die zijn tafeldiploma heeft gehaald. Super!! Met taal werken we aan persoonsgegevens.

Groep 5/6:

Boekbespreking

2 november      Margryt en Hette

3 november      Sido en Jelka

10 november    Teatske en Lien

17 november    Kobe en Arnoudt

24 november    Liselot en Imke

 

Schaapskudde ‘De Drifters’

Gisteren (donderdag 19 oktober) is groep 5-6 naar schaapskudde ‘De Drifters’ in Scharnegoutum geweest. Deze ochtend hebben de kinderen veel geleerd over het schaap zelf. Ook mochten ze zelf schapen drijven, schapen knuffelen en schapen bekijken.

Aan het einde hebben we nog in 2 groepen een wedstrijdje schapen drijven gedaan. De schapen moesten al zigzaggend tussen de pionnen door, tussen de hekjes.. en weer terug. Hier moesten de kinderen goed voor samenwerken. Erg leuk om te zien hoe de kinderen het uiteindelijk toch voor elkaar kregen. Als laatste gingen we nog een armbandje vilten. We kregen mooi gekleurde wol en mochten daar zelf een armbandje van draaien.

De treinen die langskwamen waren ook erg leuk. We hebben wel naar 15 treinen gezwaaid J

Al met al was deze ochtend een groot succes. Rijders en begeleiders nogmaals bedankt!

Code Nieuwsbegrip:

De kinderen hebben allemaal een code voor Nieuwsbegrip mee naar huis gekregen. Zo kunnen ze thuis de tekst alvast eens doorlezen.

Hierdoor zullen de kinderen de tekst beter begrijpen als ze het (op woensdag) nog eens krijgen. Ook zullen de opdrachten daardoor weer gemakkelijker te maken zijn. Gewoon voor wie het leuk vindt of nodig heeft.

 

Groep 7: De sfeer in de groep wordt steeds beter en daardoor wordt de groep hechter. We zijn er nog niet, maar de start is prima!

- De eerste toetsen zijn alweer geweest. We merken dat dit best wel pittig is, maar een ieder doet op zijn eigen manier zijn best. Een paar tips over hoe je kunt leren: samenvatten, begrippenrijtjes om en om oefenen (hand op de ene rij en de andere rij uit je hoofd leren leren), flitsen, BLOON, overschrijven, memory kaartjes maken, filmpjes op internet over het thema zoeken etc.

- En natuurlijk oefenen we in de klas ook spelenderwijs: 24-game

 

Groep 8: MediaMasters 2017/2018

In november doen we mee aan het spel MediaMasters. We starten op vrijdag 17 november 2017. MediaMasters is een interactieve game die scholen een kans biedt om op een toegankelijke en uitdagende manier met media in de klas aan de slag te gaan. Spelenderwijs leren de leerlingen meer over de kansen en de gevaren die media bieden.

Het spel wordt gespeeld gedurende één uur per dag op vijf schooldagen. Iedere speldag start met een korte aflevering op het digibord. Daarna gaan we samen met de leerlingen in de klas aan de slag met MediaMissies. Onderwerpen die aan bod komen zijn sociale media, informatievaardigheden, programmeren, cyberpesten, vloggen en online samenwerken. De leerlingen moeten laten zien welke mediavaardigheden zij in huis hebben en van elkaar leren om de game tot een goed einde te brengen.

Ook thuis kunnen de leerlingen verder met MediaMasters; door extra opdrachten en vragen te maken kunnen de leerlingen jokers verdienen voor hun klas. De bedoeling van het spel is om zoveel mogelijk punten ( volgers) te scoren. De finaledag is op vrijdag 24 november.

Data voorlezen:                          

1 nov.: Nynke, Mimi                                         8 nov.: Tjitse, Yorick

13 nov.: Sigrid, Tim                                         14 nov.: Arjan, Arjen

15 nov.: Rutger/Eize Douwe                            16 nov.: Douwe, Jan

 

 

Verjaardagen leerlingen in november           

01-11: Moniek van der Zee uit groep 3/4

03-11: Hette Faber uit groep 5/6

06-11: Yaniek Hoogstra uit groep 7

16-11: Douwe de Jager uit groep 8

17-11: Yfke Atsma uit groep 3/4

17-11: Ytsen de Jong uit groep 7

25-11: Marrit Schilstra uit groep 5/6

27-11: Christian Groenhof uit groep 7

 

Belangrijke data

23 t/m 27 oktober: Herfstvakantie

  1 november: Hoofdluiscontrole (geen vlechten in het haar a.u.b.)

  6 november: OR/MR om 19.30 uur

  7 november: Schoonmaakavond

13 november: Start schoolfruit

14 en 16 november: 10 - minuten contactmiddag / avond

  5 december: Sinterklaasviering

18 december: OR/MR om 19.30 uur

20 december: Kerstviering, samen met de ouders /verzorgers en andere belangstellenden

22 december: Alle groepen vrij om 12.00 uur

25 december t/m 5 januari: Kerstvakantie

 

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 24 november.     

 

Met een vriendelijke groet,

 

Namens het team van cbs It Harspit,

 

Klaas Jan Visser

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2017-2018              Nr. 2         29-09-2017

 

 

Verschijnen informatief

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de tweede Informatief van dit schooljaar.

Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden.

Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 40 en 41 (2 t/m 13 oktober): Samen leven

- Inhoud: Leven in een land met verschillende culturen, mensen met een verschillende

achtergrond.

- Bijbel: Jozua stuurt spionnen uit, o.a. naar Jericho (Jozua 2); De twaalf stammen steken de Jordaan, de grens over. Twaalf stenen neer (Jozua 3);Jericho wordt ingenomen (Jozua 5);De dood van Jozua (Jozua 24).

Week 42 t/m 45 (16 oktober t/m 10 november): Helden

- Inhoud: Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt ervoor dat je een held wordt?

- Bijbel: Gideon (Rechters 2-8).

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Het goede doel is tot januari 2018 ”Wandelen voor Water”.  Enkele jaren geleden hebben we in overleg met de ouderraad besloten, dat we niet meer actief met onze leerlingen meedoen aan deze actie, maar dat we er wel eens in de twee jaar voor sparen. Deze Stichting zorgt ervoor dat kinderen in ontwikkelingslanden “veilig drinkwater’ krijgen. Wij ondersteunen dit van harte.

 

Stakingsdag op donderdag 5 oktober: Alle kinderen zijn vrij en opvang is mogelijk

Op donderdag 14 september heeft u een brief over de stakingsactie ontvangen van dhr. Fortuin, directeur / bestuurder van Stichting Palludara. Alle betreffende leerkrachten hebben aangegeven dat ze achter de stakingsactie staan en op donderdag 5 oktober staken.

Deze keuze betekent dat de school op donderdag 5 oktober gesloten is.

Met BSO De Ule is afgesproken dat er bij 5 aanmeldingen of meer opvang aangeboden kan worden. U kunt daarvoor bellen naar Ciska van der Veer op 0633035919.

(De kosten voor deze opvang zijn voor eigen rekening)

 

School-kerk-dienst op zondag 8 oktober

Op zondag 8 oktober om 09.30 uur wordt de school-kerk-dienst gehouden, waar alle groepen een bijdrage aan leveren.  Deze dienst is tevens de afsluiting van de kinderboekenweek.

Het thema van de dienst is “bibbers in je buik”.

Alle kinderen, ouders en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd in de sporthal van MFC It Harspit. Na de dienst is er koffie, thee en fris.

 

Stagiaires

In de afgelopen week zijn er twee stagiaires gestart op onze school.

- In de bovenbouw (groep 5/6 en groep 7) loopt Elton Peres zijn stage. Elton is aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag. Hij leert voor onderwijsassistent op de Friese Poort.

- In groep 1/2 loopt Annika de Haan haar stage op de dinsdag. Zij is 1e jaars Pabo Student.

Daarnaast vervolgt Evelien Mank haar stage als pedagogiek student, waar ze in februari reeds mee gestart is.

 

Ouderbijdrage

Deze maand heeft u via de mail een brief gekregen over de (vrijwillige) ouderbijdrage.

Deze ouderbijdrage bedraagt € 30,00 per kind per schooljaar. (U mag natuurlijk meer overmaken) Voor leerlingen die vanaf januari bij ons op school komen vragen we de helft van het bedrag, n.l. € 15,00. Deze bijdrage is belangrijk voor de kinderen, omdat we hierdoor verschillende extra activiteiten kunnen uitvoeren.

Voor het schooljaar 2017 - 2018 verzoeken wij u de ouderbijdrage over te maken op bankrekeningnummer NL67RABO0132865181 ten name van St. OR cbs It Harspit.

Wilt u hierbij vermelden dat het om de ouderbijdrage gaat en welke kinderen het betreft?

We willen graag uw bijdrage voor 1 november ontvangen.

 

Nieuwe leerling

We heten Sarina welkom als nieuwe leerling. Sarina is in september gestart bij ons in groep 7. We wensen haar een fijne tijd toe op onze school!

 

Schoolfruit

Net als vorig schooljaar hebben we als school weer de Europese subsidie voor het schoolfruit ontvangen. Dit betekent dat vanaf 13 november tot eind april we weer drie keer per week fruit voor de kinderen ontvangen! U krijgt vanaf 13 november iedere week weer te horen op welke dag ze fruit krijgen en welk fruit dat is.

 

Ontruimingsoefening

Op dinsdag 26 september hebben we een ontruimingsoefening gehouden. Deze is naar wens verlopen en alle kinderen stonden binnen drie minuten op de aangewezen plekken.

 

Fiets gestolen!

Op dinsdag 26 september is tijdens schooltijd een fiets van een leerling uit groep 8 gestolen.

We zijn er erg van geschrokken, dat dit op klaarlichte dag kan gebeuren. We zijn dus allemaal gewaarschuwd en willen benadrukken dat het belangrijk is om de fiets op slot te zetten!

Mocht u iets verdachts gezien hebben op dinsdag 26 september, wilt u ons dat dan laten weten?

 

Vrijwilliger(s) in het zonnetje

Deze keer staan Anne Fennema en Marijke de Vries van E & E- Brass in het zonnetje. Zij zijn onze contactpersonen voor de muzieklessen aan de kinderen.

Daarnaast begeleiden ze zelf ook kinderen bij de lessen aan groep 5, naschoolse lessen en bij vieringen. Bedankt Marijke en Anne voor deze samenwerking!

 

Kinderboekenweek

Op maandag 2 oktober starten alle kinderen om 8.30 de kinderboekenweek met een dansje in de sporthal. Daarna starten ze in hun groepen met “lui lezen”.

In de kinderenboekenweek wordt gewerkt over de thema’s “griezelen” en “kriebels in je buik”. De presentatie aan de ouders en andere belangstellenden vindt plaats tijdens de schoolkerkdienst.

 

Werkgroep Talent school(t) Talent (TsT)

Samen met vier ouders is er een werkgroep voor TsT ontstaan. Deze werkgroep bestaat uit Geert Kazemier, Henk Hanenburg, Moniek Falkena en Ingeborg Muizer.

Deze werkgroep denkt na over mogelijkheden voor TsT en benadert personen / organisaties die kunnen participeren.

Eén van de ideeën die naar voren kwam is om een oproep naar alle ouders te doen met de vraag welke ideeën / suggesties zij hebben om aan te bieden. Ook zijn we nieuwsgierig naar eventuele talenten / beroepen, waarover ouders of andere belangstellenden willen vertellen, of die ze aan kunnen bieden in een workshop. Hierbij onderstaande oproep.

Oproep:

Wilt u het naar ih@palludara mailen als u ideeën voor een aanbod heeft of als u zelf een beroep / talent heeft, wat u kunt aanbieden aan de kinderen?

                                                                       

 

TST aanbod CBS It Harspit oktober 2017

Onderwerp 1 : Slagwerk / drumles (oa. drums en percussie)   

 

Door wie: Le Bon Beat; Docent Jan Bons

Voor wie: Voor de leerlingen van groep 1 t/m 4

Wanneer en waar: Maandag 2, 9 en 16 oktober in het muzieklokaal van MFC It Harspit

Tijd: 14.15 - 15.00 uur

Opgave via school: Voor maandag 2 oktober via ih@palludara.nl

Kosten: Geen                

                                                                                                                                                                              

Onderwerp 2: Koken bij Lokaal 55 in Sneek

Door wie:  Henk en Hanneke Hanenburg

Voor wie: Voor de leerlingen van groep 5/6

Wanneer en Waar: Maandag 2, 9 en 16 oktober in Lokaal 55, Oude Oppenhuizerweg 55 Sneek

Tijd: 14.30 – 15.30 uur

Opgave via school:   Voor vrijdag 29 september via ih@palludara.nl

Kosten: geen

Bijzonderheid: De ouders van de betreffende kinderen zorgen zelf voor het vervoer.

 

                                       

Onderwerp 3: Freerunning

Door wie:  Enjoy-Sports Sneek

Voor wie: Voor de leerlingen van groep 7 en 8

Wanneer en waar: Woensdag 4, 11 en 18 oktober in de Gymzaal van MFC It Harspit

Tijd: 14.00 – 15.00 uur

Opgave via school: Voor dinsdag 3 oktober via ih@palludara.nl

Kosten: geen

                                                                              

Onderwerp 4: Muziekles met blaasinstrumenten voor de gevorderden

Door wie:  E en E – Brass; Docente Debbie Kwebeman

Wanneer: Iedere vrijdagmiddag

Voor wie: voor de leerlingen van groep 6 t/m 8

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 14.15 uur - 15.15 uur

Opgave: Op dit moment geen opgave meer mogelijk.

Kosten: geen

                                                                                           

 

Activiteiten vanuit de PKN Gemeente:

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

 

Groep 3/4: Op dit moment hebben we al weer 4 weken op zitten. De kinderen beginnen hun plekje in de klas te vinden. Op 4 oktober is het dierendag. Alle kinderen mogen deze dag hun favoriete dierenknuffel mee naar school nemen.

Groep 3: De kinderen hebben inmiddels al twee toetsen gemaakt. Wat gaat het snel! Komende maandag starten we alweer in kern 2 van Veilig leren leen en blok 2 van rekenen.

In deze kern leert je kind de letters: t – n – b – oo – ee en de woorden: teen - een - neus - buik - oog.  De letters i - m - r - v - s – aa - p – e zijn bekende letters geworden. De letters t – ee - n – b – oo komen daarbij met behulp van de woorden: teen, een, neus, buik, oog. Deze woorden passen bij het thema: ‘Mijn lijf’.

Je kind krijgt deze woorden aangeboden met behulp van een verhaal dat verteld wordt aan de hand van een reuzenboek. In dat verhaal moeten 2 kinderen naar zwemles, maar door een ongelukje komen ze daar niet terecht.

Naast het uitbreiden van de letterkennis, werkt je kind ook aan de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen lezen: woorden in stukjes hakken (letters of klanken) en die stukjes weer aan elkaar plakken tot een woord. Met behulp van de tot nu toe geleerde letters kunnen ook andere woorden worden gemaakt dan bovenstaande woorden, bijvoorbeeld: vaar, kaas, pit, raam, boos.

Groep 4:  Groep vier werkt naast het gewone werk op de Snappet ook aan eigen leerdoelen. Ze zijn  erg fanatiek in het halen van sterren. In de rekenlessen zijn we begonnen met het x teken. Ze willen nu allemaal zo snel mogelijk het tafeldiploma gaan behalen. Thuis kunnen jullie de tafels oefenen, zodra ze deze goed beheersen kunnen ze deze opzeggen op school. Gewoon op rij, maar ook door elkaar.

 

Groep 5/6: De kinderen gaan nu alweer 4 weken naar school. We hebben inmiddels de informatieavond en de doorstartgesprekken gehad. De leerlingen zijn al redelijk gewend aan de taakbrief en weten wat erbij welk vak van hun verwacht wordt. Groepsvorming en spelletjes stonden in de eerste week centraal. We hebben samen met de leerlingen groepsregels opgesteld en de leerlingen hebben er een hand- voettekening onder gezet en daarmee aangegeven dat ze het eens zijn met de groepsregels en zich er ook aan houden. We hebben prachtige uiltjes gemaakt, die hangen op onze deur en een verjaardagskalender die hangt in onze groep

Ook zijn we gestart met kanjerlessen. We lezen de verhalen van Mister Peanut en praten over de vragen die langskomen. We hebben de petten  (rood, zwart, geel, wit) besproken en gedrag gekoppeld aan de kleur pet. Regelmatig komen de petten tevoorschijn en bespreken we het gedrag dat erbij hoort. We herkennen negatief gedrag (zwarte en rode petten) bij de leerlingen vooral in de vrije situaties. Dit gedrag bespreken we in de groep. Ook benadrukken we het positieve gedrag (witte, kanjerpet).

Voor rekenen is het heel erg belangrijk dat de leerlingen de tafels ( 1 t/m 10)  geautomatiseerd hebben dit bespaard hen heel veel tijd en hebben daardoor hun werk sneller klaar. Op school mogen de leerlingen 15 min per week op een vaste dag de tafels oefenen op de computer met een leuk (race)spel. Als de leerlingen de tafels vlot kunnen opzeggen dan gaan de deeltafelsommen ook sneller en worden beter gemaakt. ( 42:6=7)

Inmiddels is juf Ytsje samen met Fenna en Sven bij ons in de groep geweest. We hebben Fenna een rompertje en kaart met onze namen

erop gegeven. Het was heel erg gezellig en de leerlingen werden getrakteerd op een slagroomsoesje met roze muisjes.

 

NME: We zijn bezig met het project oesterzwammen kweken van Groen Doen. We lezen en kijken filmpjes over de ontwikkeling van eetbare paddenstoelen. Leerling kunnen een logboekje bijhouden en hierin het groeien van de oesterzwammen volgen. We moeten 3 X per dag ze besproeien met water. De kinderen zijn enorm enthousiast en nu maar afwachten of het gaat lukken.

Ook zijn we bezig met de voorbereiding van de Kinderboekenweek met als thema griezels. We leren het liedje en het dansje aan van kinderen voor kinderen dat past bij het thema van dit jaar.

Op maandag 2 oktober start de Kinderboekenweek en mogen de leerlingen van groep 5/6 een kussen meenemen want we gaan na het dansje lekker lui lezen in de groep. Kinderen mogen van thuis een leesboek meenemen waarin ze mogen lezen op school.

Op zondag 8 oktober is de school-kerk-gezinsdienst weer in It Harspit. Hiervoor oefenen we liedjes.

Boekbespreking:

De volgende kinderen zijn in oktober aan de beurt om hun boekbespreking te houden;

6 oktober        Jayden en Sophie

12 oktober       Rienk

13 oktober       Eva en Mare

20 oktober      Marrit en Ahmad

 

Groep 7: Inmiddels zijn we al een paar weken bezig met het nieuwe schooljaar en zijn we fris en fruitig gestart. Voor de ene helft van de groep was het als van ouds en voor de andere helft was het weer een beetje wennen. Maar ook dat is inmiddels al weer aardig gewend.

Op dinsdag 19 september zijn we samen met groep 8 naar het Starteiland geweest voor een sessie Outdoor Bewegen op Water. We hebben leren suppen, kanoën, zeilen in een valk en optimist en wat hebben genoten van alle leuke oefeningen en activiteiten!     Groep 8: Kennismaking met diverse watersporten:

Dinsdag 19 september heeft groep 7en 8 meegedaan aan een outdoor sportdag op het starteiland. De leerlingen hebben kennis gemaakt met vier watersporten t.w.: kanoën, zeilen, windsurfen, en suppen. Het was prachtig weer en de leerlingen hebben erg genoten.

 

Voorlezen:

Wij zijn weer begonnen met het voorlezen, ook wel boekpromotie genoemd. De leerlingen kiezen een leuk boek en kiezen daaruit een spannend, humoristisch, of zielig stukje uit om voor te gaan lezen. Wanneer iedereen is geweest mogen ze zich opgeven voor de nationale voorleeswedstrijd. Dan houden we een echte voorleesbattle. En de beste leerling die daaruit komt mag de school vertegenwoordigen op de regionale wedstrijd in februari/maart.

Fiets gestolen:

De fiets van Eize Douwe Koezema is afgelopen dinsdag gestolen. Wie o wie heeft iets gezien. Tip: Zet de fiets op slot!

 

Data voorlezen:                         

4 okt.: Anne F., Mascha            

8 nov.: Tjitse, Yorick

18 okt.: Hanneke, Ankie  13 nov.: Sigrid, Tim

1 nov.: Nynke, Mimi         14 nov.: Arjan, Arjen

 

Belangrijke datum:  19 Oktober van 12.30 – 14.00 u: Bezoek Schaapskooi.

 

 

Verjaardagen leerlingen in oktober                                                                

01-10: Kobe Hanenburg uit groep 5/6

01-10: Mare Hanenburg uit groep 5/6

02-10: Marije de Jager uit groep 7

02-10: Rouke de Jager uit groep 7

04-10: Ankie ten Cate uit groep 8

07-10: Fenne Kouer uit groep 3/4

10-10: Ilse Reitsma uit groep 8

10-10: Fardau Schilstra uit groep 7

10-10: Rutger Terpstra uit groep 8

11-10: Jelka Atsma uit groep 5/6

16-10: Mascha de Jong uit groep 8

19-10: Thirza Bouwhuis uit groep 7

 

Belangrijke data

  2 oktober: Start kinderboekenweek “Griezelen”

  8 oktober: 09.30: Schoolkerkdienst in MFC It Harspit en tevens afsluiting kinderboekenweek

  5 oktober: Stakingsdag leraren: Alle kinderen vrij!

19 oktober: Leerlingenpanel

23 t/m 27 oktober: Herfstvakantie

  1 november: Hoofdluiscontrole

  6 oktober: OR/MR om 19.30 uur

  7 november: Schoonmaakavond

14 en 16november: 10-minuten contactmiddag / avond

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 20 oktober.    

 

Met een vriendelijke groet,

 

Namens het team van cbs It Harspit,

 

Klaas Jan Visser

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2017-2018              Nr. 1         08-09-2017

 

Verschijnen informatief

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de eerste Informatief van dit schooljaar.

Dit is een extra editie en is er ook niet van alle groepen groepsnieuws.

Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden.

Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 37 t/m 39 (11 t/m 29 september): Vooruitkijken

- Inhoud: Op weg naar een nieuwe toekomst. Wat staat je te wachten? Hoe bereid je je voor?

Bijbel: Twaalf verkenners (Numeri 13); Koning Balak en Bileam (Numeri 22);Mozes ziet het Beloofde Land (Deuteronomium 34).

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Het goede doel is tot januari 2018 ”Wandelen voor Water”.  Enkele jaren geleden hebben we in overleg met de ouderraad besloten, dat we niet meer actief met onze leerlingen meedoen aan deze actie, maar dat we er wel eens in de twee jaar voor sparen. Deze Stichting zorgt ervoor dat kinderen in ontwikkelingslanden “veilig drinkwater’ krijgen. Wij ondersteunen dit van harte.

 

Studiedag op vrijdag 22 september: alle kinderen vrij!

Op vrijdag 22 september hebben de leerkrachten een studiedag over groepsplannen. Alle kinderen zijn deze dag vrij!

 

Schoolkalenders

Gisteren heeft u de nieuwe schoolkalender ontvangen voor het schooljaar 2017-2018. Zoals u kunt zien heeft onze kalender een nieuw jasje gekregen.

Dit is op initiatief van en in samenwerking met de ouderraad gebeurd. We zijn hier erg blij mee!

Misschien heeft u al ontdekt dat er enkele foutjes in staan. Onze excuses hiervoor.

“Lyste bieb”, moet natuurlijk “Lytse bieb” zijn.  De inloop / meeloop voor de ouders is in de groepen 3 t/m 8 niet meer op de woensdag, maar op de vrijdag. De tijd hiervoor is 8.25 - 8.40 uur. Voor groep 1/2 geldt dat er dagelijks een meeloopmoment is.

 

Schooljaarplan

Op onze schoolwebsite kunt u de schoolontwikkeling 2017-2018 bekijken. We hebben dit verwoord in ons schooljaarplan. Op de website kunt u hiervoor kijken onder het kopje “informatie”. www.cbsitharspit.nl

 

Schoolgids

Op onze schoolwebsite kunt u alle belangrijke schoolinformatie vinden in onze schoolgids 2017-2018. U kunt de schoolgids vinden onder het kopje “onze school”. www.cbsitharspit.nl

 

Jaarplanning en gymrooster

Op onze schoolwebsite kunt u de jaarplanning (ook reeds eerder ontvangen) en het gymrooster bekijken onder het kopje “informatie”. www.cbsitharspit.nl

 

Onderwijsassistent leerlingbegeleiding

We zijn blij dat we net voor de zomervakantie nog een extra onderwijsassistent konden benoemen voor de leerlingbegeleiding. Dit is Anna Haga. Zij is eerder al op onze school aanwezig geweest als stagiaire Pedagogiek. Zij zal dit schooljaar 10 uren per week aanwezig zijn om zorgleerlingen te begeleiden.

 

Even voorstellen

Hallo allemaal. Mijn naam is Sanne Bonsma en ik woon samen met mijn vriend Kris en

dochter Mila in Joure. Ik ben 30 jaar oud en al een aantal jaren werkzaam in het

basisonderwijs. Dit is de eerste keer dat ik hier op It Harspit mag invallen.

Tot ongeveer half november vervang ik juf Ytsje op woensdag, donderdag en vrijdag

in groep 5-6. De eerste dagen zijn mij hier al goed bevallen.

Leuke kinderen en collega’s. We gaan er samen een gezellige tijd van maken en als u

nog vragen heeft, kom gerust langs!

 

Informatieavonden

U heeft afgelopen dinsdag de uitnodiging voor de informatieavonden ontvangen. Hieronder staan de tijden aangegeven. Voor de organisatie is het belangrijk dat de opgaven uiterlijk maandag 11 september binnen zijn.

                                       

Vrijwilliger(s) in het zonnetje

Deze keer staat Hinkelien van Drooge in het zonnetje! Namens de ouderraad heeft ze in de zomervakantie hard gewerkt aan de nieuwe jaarkalender. Bedankt Hinkelien!

Daarnaast staat Bassel Al Khatib in het zonnetje! Hij heeft in de zomervakantie, samen met zijn zonen Ghaith en Ahmad “de kever” op het kleuterplein opnieuw geschilderd. Deze ziet er weer prachtig uit. Bedankt Bassel!

 

Schoolfotograaf

Op vrijdag 29 september komt de schoolfotograaf op school. Er worden dan groepsfoto’s en een schoolfoto gemaakt.

 

Nieuws vanuit de gemeente SWF: Kindpakket 2017

Kindpakket is voor kinderen t/m 17 jaar uit gezinnen met een laag inkomen (maximaal 20% meer dan de bijstand, op onze website staat precies hoeveel u maximaal mag verdienen). Met het Kindpakket kunt u voor uw kinderen een vergoeding krijgen voor het beoefenen van een sport, muziekles of hobby. Maar ook voor bijvoorbeeld een bioscoop- of pretparkbezoek, internetabonnement of identiteitskaart. Daarnaast kunt u een laptop voor school en het zwemdiploma A, B en C aanvragen.

Hoe vraagt u het Kindpakket aan?

Ga naar www.sudwestfryslan.nl/kindpakket. U komt op de pagina over het Kindpakket en de bijdrageregeling minima. Hier vindt u alle informatie.

Maakt u andere kosten voor uw kinderen?

Heeft u extra kosten voor uw kind(eren) die niet onder het kindpakket vallen? Bijvoorbeeld voor

schoolbenodigdheden, schoolreisje of een fiets? Dan kunt u contact opnemen met Leergeld Sneek e.o.. Zij vergoeden ook andere kosten die niet vallen onder het Kindpakket. Kijk op de website www.leergeldsneek.nl of www.kindpakket.nl voor meer informatie of stuur een e-mail naar info@leergeldsneek.nl.

Heeft u vragen?  Neem dan contact op met de gemeente Súdwest-Fryslân via 14 0515.

 

TsT                                                                        

Het nieuwe naschoolse aanbod voor TsT wordt in september voorbereid en het aanbod start weer in oktober 2017.

 

Outdoorlessen “Bewegen op water”

De kinderen van groep 7 en 8 doen, net als vorig schooljaar, weer mee aan het project “bewegen op water”. Op dinsdag 19 september gaan ze naar het starteiland in Sneek, waar ze verschillende watersporten gaan leren. Specifieke informatie over het programma en de spullen die de kinderen moeten meenemen volgen nog via de betreffende leerkrachten.

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3/4: Na een heerlijke vakantie zijn we weer los! Inmiddels hebben de meeste kinderen al hun plekje gevonden in de klas. Voor de kinderen van groep 3 een hele verandering. Niet meer spelen en alleen maar “werken”. Gelukkig bieden we voldoende afwisseling en kunnen zij ook snel wennen aan de nieuwe situatie.  Groep 4 zit op hun vertrouwde plekje en zijn super fanatiek aan het werk op de Snappet. Ze zijn bijna niet te stoppen. Mooi om te zien.

- Graag willen we vanaf volgende week weer gymmen in de grote zaal. Wilt u de gymspullen controleren of ze nog passen en in de groene/rode gymtasjes doen?

- Volgende week woensdag start ook de Lytse bieb weer.  Op woensdagmorgen staat er een blauwe bak op de gang waar de boeken ingeleverd kunnen worden. De kinderen gaan dan om 8.45 uur met één van de juffen nieuwe boeken halen. Het is daarom het makkelijkst dat de kinderen hun kaartjes op school laten in het blikje op het bureau.

- Tot de herfstvakantie mag u ’s morgen nog even kort met uw kind mee de klas in. Na de herfstvakantie is er alleen op vrijdagmorgen een inloop/meeloopmoment.

Groep 3: Voor het leren lezen maken we gebruik van de methode veilig leren lezen.

We zijn gestart met kern 1. kern 1. In deze kern leert uw kind: de letters: m - r - v - i - s - aa - p - e  en de woorden: ik - maan - roos - vis - sok – aan – pen - en

Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet! Aan de hand van de oefeningen in de klas ontdekt uw kind langzaam maar zeker het systeem van ons schrift: woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. Vis bestaat uit de letters v-i s. Van vis kun je heel makkelijk -is- maken. En met de -m- van maan krijg je het woordje -mis-. Het lijkt zo simpel, maar voor kinderen is dit een heel belangrijke ontdekking.

Groep 4: We zijn gestart met het werken op de Snappet. Met rekenen herhalen we de sommen van vorig jaar. Getallen tussen de 10 en 20. Ook hebben ze sommen met de getallenlijn. Met spelling oefenen we op dit moment met lange en korte klanken. Naast spelling en rekenen werken op de Snappet ook aan hoofdrekenen. Zo kunnen de kinderen nog sneller de sommen uitrekenen.

Verjaardagen leerlingen in september                                            

03-09: Danté Doeven uit groep 1/2

04-09: Lien Akkerman uit groep 5/6

05-09: Matsen Veenema uit groep 5/6

10-09: Jort van der Berg uit groep 3/4

14-09: Redmar Atsma uit groep 3/4

16-09: Iris Falkena uit groep 1/2

20-09: Nynke Hofstra uit groep 8

30-09: Sanne Blom uit groep 3/4

 

Belangrijke data

11 t/m 13 september: Informatieavonden

Half september: ontruimingsoefening

13 t/m 27 september: Jantje Betonloterij voor groep 5 t/m 8

18 september: OR / MR vergadering

19 september: Outdoor sportdag voor de kinderen uit groep 7 en groep 8

22 september: Studiedag groepsplannen. Alle kinderen vrij!

26 en 28 september: Door-Start-gesprekken

29 september: Schoolfotograaf (groepsfoto’s en schoolfoto)

  4 oktober: Start kinderboekenweek “Griezelen”

  9 oktober: Schoolkerkdienst in MFC It Harspit

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 29 september.   

 

Met een vriendelijke groet,

 

Namens het team van cbs It Harspit,

 

Klaas Jan Visser

 

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2016-2017              Nr. 11         30-06-2017

 

Verschijnen informatief

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de elfde en laatste Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 27 en 28 (3 t/m 14 juli): Huis

- Inhoud: Het huis als beeld voor het leven. Over bescherming, openheid, privacy en

gemeenschap.

- Bijbel: Een huis op een rots (Lucas 6); De hoeksteen (Lucas 20); Kloppen op de deur

(Lucas 11); In huis bij een Farizeeër (Lucas 14).

Week 29: Slotweek

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Het goede doel is vanaf januari 2017 “blessed generation”. Blessed Generation geeft kinderen in Kenia een thuis en goed onderwijs. Dankzij de hulpprogramma's van Blessed Generation hebben meer dan 700 (wees)kinderen in Kenia weer een kans. Helpt u hen mee hen een mooie toekomst te geven? Voor meer informatie: www.blessedgeneration.nl

 

Zomervakantie

De zomervakantie begint op vrijdag 21 juli om 12.00 uur en duurt t/m vrijdag 1 september.

Op maandag 4 september hopen we de kinderen en u weer terug te zien.

 

Afscheid juf Martine Steensma

We nemen binnenkort afscheid van juf Martine Steensma. Zij gaat vanaf het volgende schooljaar in de onderbouw van De Simon Havinga School in Sneek werken. We feliciteren haar van harte met deze nieuwe benoeming!

Op woensdag 19 juni tussen 13.00 en 14.00 uur is er voor de ouders en andere belangstellenden gelegenheid om haar de hand te drukken. We hopen u dan te zien in de bovenbouwhal!

 

Gymspullen en andere kleding

Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat de gymspullen en andere kleding voor de zomervakantie mee naar huis gaan? Dit om “nare luchtjes” in school te voorkomen.                                                                                               

 

Jaarplanning 2017-2018

Via de onderstaande volgende link  komt u op onze website en kunt u de jaarplanning 2017 - 2018 vinden. Hierin staan de data voor de belangrijke activiteiten, de vakanties en de extra vrije dagen. Aan het begin van het volgende schooljaar ontvangt u van de ouderraad de vernieuwde kalender.

http://www.cbsitharspit.nl/mainmenu/nieuwe_pagina/70eceb015ee4fe224dbd0e20cfd8f6e3

 

Groepsverdeling

Hieronder kunt u de verdeling van de leerkrachten over de verschillende groepen in het schooljaar 2017-2018 vinden. 
Groep 1/2 : 
- maandag, dinsdag, woensdag: Klaske Bouwhuis
- donderdag, vrijdag: Lysbeth Bangma
Groep 3/4 :
- maandag, dinsdag: Sietske Yska
- woensdag, donderdag, vrijdag: Antina de Boer
Groep 5/6 :
- maandag, dinsdag: Brechtsje Feenstra
- woensdag, donderdag, vrijdag: Ytsje Elgersma
Groep 7 :
- maandag, dinsdag, woensdag: Hiltsje Brouwer 
- donderdag, vrijdag: Boy Bruno
Groep 8:
- maandag t/m vrijdag: Gerben Joustra
 

- Ytsje Elgersma (groep 5/6) wordt, vanwege bevallingsverlof, in de eerste periode na de

  zomervakantie vervangen door Sanne Bonsma uit Joure.  
- De onderwijsassistent Truus Hofer begeleidt alle ochtenden individuele leerlingen.
- De interne begeleider Jeanette van der Sluis is anderhalve dag per week aanwezig

  (waarschijnlijk op ma en do)
- De schooldirecteur Klaas Jan Visser is op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig.

 

Nieuwe leerlingen

In de afgelopen weken zijn Madelief Tuinstra en Sem Angesom bij ons in groep 1 gekomen.  In de komende weken en direct na de zomervakantie starten Bas Muizer, Anna de Jong, Davy de Jong, Lars van der Berg, Danté Doeven en Iris Falkena in groep 1.

Vanwege een verhuizing uit Sneek komen na de zomervakantie Ben en Sophie Dekker bij ons op school. Ben komt in groep 4, Sophie in groep 6. Het is op dit moment nog niet zeker of hun broer Pieter ook bij ons op school komt. Hij zal dan in groep 8 komen.

Allemaal van harte welkom. We wensen jullie plezierige jaren op It Harspit!

 

Afscheid leerlingen groep 8:

Op dinsdag 18 juli is de afscheidsavond van groep 8. We nemen afscheid van  Maartje Akkerman, Hester Atsma, Yme Brouwer, IJke Feenstra, Esmanie Hiemstra, Hilde de Jager, Arlan Jongsma, Jesse Kroon, Mons Kuiper, Jimte Lanting, Wessel Oosterkamp, Floris Reitsma, Charly Schaaf en Emma Visser. Op woensdag 19 juli om 10.00 uur wacht hen nog een ere-haag en een traditionele duik in de vijver.

We wensen hen een geweldig afscheid toe en veel geluk en plezier in het Voortgezet Onderwijs.                                                                                                      

 

Schoonmaakavond op maandag 17 juli 2017

Aan het begin van het schooljaar heeft u een namenlijst voor de schoonmaakavonden gekregen. Door verschuivingen zijn deze lijsten iets veranderd. De volgende ouders / verzorgers zijn ingedeeld op maandag 17 juli 2017.

Ouders / verzorgers van:

Charly Schaaf             Hette Faber                Jimte Lanting              Brent Riphagen

Jelka Atsma                Redmar Atsma             Douwe de Jager           Fenne Kouer

Yorick Hoogland          Meike Sijbesma           Nynke Hofstra             Allard Kuindersma

Anne Femke de Groot  Mons Kuiper                 Rinke Wijnja                Mons Kuiper

Bo Hanenburg              Hanneke Westert        Marieleijne Simonse    Doutzen Veenema

Rienk Schraa               Mimi Kuiper                 Mary Jane Osinga        Wynold Feenstra

Mare Perridon              Fardau Schilstra         Evana Buis                    Ytsen de Jong

Moniek van der Zee     Durk van Netten          Hester Atsma              Imke Kazemier

Emma Visser                Ruben Rook                  Yaniek Hoogstra          Yasin Ahmadi

Feline Felkena

 

Wij verwachten op deze avonden één persoon per gezin om ons te komen helpen schoonmaken op school. We starten om 19.00 uur en gaan door tot uiterlijk 21.00 uur.

Mocht u verhinderd zijn, dan vragen wij u vriendelijk met een ander gezin te willen ruilen en dit ook even aan ons door te geven. Mocht dit ook niet lukken, geeft u ons dan a.u.b. wel door dat u niet kunt komen.

Tijdens de schoonmaakavonden zorgen wij voor koffie met iets erbij en schoonmaakmiddelen. We vragen u een emmer en een doekje mee te nemen.

 

                                               

Vrijwilliger(s) in het zonnetje       

Vanaf dit schooljaar wordt er geen koffieochtend meer georganiseerd voor de vaste vrijwilligers. De opkomst was de afgelopen jaren laag, omdat veel ouders en andere vrijwilligers andere verplichtingen hebben op dat moment. We hebben er daarom voor gekozen om hen thuis een attentie te bezorgen.

We willen hen op dit moment ook alvast in het zonnetje zetten en hopen dat ze ons willen blijven helpen in het komende schooljaar.

 

TsT                                                      

Het nieuwe naschoolse aanbod voor TsT wordt in september voorbereid en het aanbod start weer in oktober 2017.

                           

 

 

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3/4: Nog een paar weekjes en dan hebben we lekker zomervakantie. Heerlijk zes weken vrij. In de laatste weken hebben we nog diverse activiteiten. Zo gaan we op schoolreis. Maken we kennis met de nieuwe groep en gaan de kinderen van groep 3 alvast oefenen op de Snappet.

De afgelopen tijd hebben de kinderen van groep 3/4 AMV lessen van juf Louiza gevolgd.

Op woensdag 12 juli geeft zij samen met de kinderen van de groep een presentatie van 13.30-14.00 uur in het speellokaal. Jullie zijn allen van harte welkom!! Ook zijn we alle kasten en vakken aan het opruimen. De kinderen krijgen heel wat materialen mee naar huis. Graag daarom u kind een grote, stevige plastictas meegeven.                                   

Lezen in de zomervakantie. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen een leesniveau terugvallen in hun leesontwikkeling. Lezen in de zomervakantie is dus erg belangrijk. Als kinderen regelmatig blijven lezen, kan een terugval in leesniveau worden tegengegaan. Je kunt natuurlijk een boek kopen in de boekhandel of er in de bibliotheek een paar lenen. Een boek ruilen met je vriendje, buurmeisje is ook erg gezellig. Vanaf 1 juli 2017 is ook de speciale app VakantieBieb te downloaden in de App Store en Google Play Store. Met de VakantieBieb-app kunnen kinderen tijdens de zomervakantie e-books van de Bibliotheek op een tablet of smartphone lezen (meer informatie op www.vakantiebieb.nl). Een zomer vol leesplezier!!.

Groep 5/6: * 2 juni: Juffenfeest

We hebben op de boerderij van juf Brechtsje feest gevierd met drie juffen. We zijn begonnen met cake versieren en wat drinken en hebben als leerkrachten heel veel leuke en originele cadeautjes gekregen. Nogmaals heel hartelijk bedankt hiervoor! Daarna hebben de kinderen vier verschillende activiteiten gedaan nl.: polsstok springen, bloemschikken, milkshake maken en een boerderijquiz met boerderijrijbewijs. Daarna een heerlijke BBQ en tot slot lekker buiten spelen, waterglijbaan en het spel kraak de code.

 

* 8 juni: Juf Ytsje gaat met zwangerschapsverlof

De kinderen hebben met juf Ytsje leuke “baby”-spelletjes gedaan en van de kinderen kreeg juf Ytsje een prachtige luiertaart en een klassenwerkstuk met babyflesjes en –speentjes waarbij de kinderen een voorspelling deden over de naam en het geslacht van de baby.

 

* 9 juni: Oranjefeest

Op deze natte dag hebben we leuke oranjespelletjes gedaan in de tent, daarna lekker een broodje knakworst gegeten en ’s middags op school afgesloten met diverse activiteiten in de klassen.

* 20 juni: Bijenexcursie

We hebben meegedaan aan het bijenlintproject. Daar kregen we zaadjes om bloemen die bijen aantrekken mee op te kweken, voorbeeldmaterialen om een insectenhotel mee te maken en zeepjes van bijenwas. Toen zijn we naar het Heempark in Heeg geweest om een film te zien over bijen en ook vertelde een imker hoe hij bijen houdt.

 

 

 

Groep 6/7:

Afgelopen periode hebben we een paar keer heerlijk gepicknickt in de pannakooi (gras was nog te nat). Wat is het toch heerlijk en gezellig om in de buitenlucht je boterhammen op te kunnen eten!

 

Ook had Hanneke laatst 3 katjes meegenomen naar school om even te laten zien aan ons. Wat waren ze schattig!

 

Op woensdag 28 juni zijn we met de hele groep 6 en 7 naar de Sneker sporthal geweest voor een indoor watersportles. We hebben hier onder andere geoefend met kano’s, surfplanken, suppen en een echte zeilboot. Hieronder een paar foto’s van deze geweldige ochtend!

     

Groep 7/8:

Kamp

Het kamp van groep 8 is weer een succes geworden. Mede dankzij de inzet van de begeleiding, het mooie weer en, niet te vergeten, de leerlingen. Het liep allemaal gesmeerd en we hebben allemaal genoten van een paar heel fijne dagen. Berber, Johannes, Eric en Saskia bedankt!.

De foto’s, die gemaakt zijn, worden verzameld en op Cd gezet.  Deze cd ontvangen de leerlingen samen met de cd van de musical aan het begin van het nieuwe schooljaar.

 

 

 

Bijen excursie Heempark

Dinsdag 20 juni is groep 7/8 naar het Heempark in Heeg geweest voor een bijenexcursie. De leerlingen hebben veel gezien, gehoord en gespeeld Zo weten we nu het verschil tussen een wesp, een bij en een hommel. Ook hebben we geleerd dat de bij een soort school doorloopt. Dat de vrouwtjes het werk doen en de mannetjes (darren) samen met de Koningin voor nageslacht zorgt.

 

Al met al een leerzame middag.

 

 

Musical en enkele data:

Er wordt hard gewerkt aan de musical en het zit er al aardig in. Nu alleen nog de puntjes op de “i“ zetten en dan de uitvoering. Hieronder volgen enkele datums:

Maandag 17 juli om 18.30 uur: Generale repetitie

Dinsdag 18 juli om 10.30 uur optreden voor de groepen.

Dinsdag 18 juli om 20.00 uur optreden voor ouders, familie, bekenden, dorpsgenoten etc.

Woensdag 19 juli worden de leerlingen om 9.45 uur op school verwacht. Om 10.00 uur worden ze uit de school gegooid om vervolgens in de vijver de “eindsprong” te maken. Na de sprong in de vijver zijn de leerlingen van groep 8 vrij.

 

Spreekbeurtdata:

28 juni: Ilse en Maartje                                  5 juli: Arjan

 

 

Verjaardagen leerlingen in juli en augustus                                                                         

  3 juli: Feline Falkena uit groep 1/2

  5 juli: Brent Riphagen uit groep 1/2

  8 juli: Arjen Hooghiemstra uit groep 6/7

10 juli: Bas Muizer uit groep 1/2

11 juli: Lars van Deene uit groep 5/6

15 juli: Anna de Jong uit groep 1/2

15 juli: Davy de Jong uit groep 1/2

17 juli Anne Femke de Groot uit groep 7/8

23 juli: Rinke Wijnja uit groep 3/4

  3 augustus: Arlan Jongsma uit groep 7/8

  9 augustus: Marvin Spoelstra uit groep 1/2

11 augustus: Lars van der Berg uit groep 1/2

11  augustus: Silke Hoogland uit groep 3/4

13  augustus: Wynold Feenstra uit groep 6/7

15 augustus: Imke Kazemier uit groep 3/4

15 augustus: Dytmer Schraa uit groep 3/4

17 augustus: Mirthe Hoogstra uit groep 3/4

22 augustus: Vera Terpstra uit groep 3/4

31 augustus: Mikai Schlüter uit groep 5/6

 

Belangrijke data

  7 juli: Rapport 2

11 en 13 juli: 10 – minuten contactmiddag –en avond

17 juli: Schoonmaakavond

18 juli: Musical en afscheidsavond groep 8

19 juli: 13.00 - 14.00 uur  Doorschuiven van de groepen

19 juli: 13.00 – 14.00 uur Afscheid van juf Martine Steensma

21 juli: Laatste schooldag. Alle kinderen om 12.00 uur vrij!

24 juli t/m 1 september: Zomervakantie

  4 september: Eerste schooldag 2017-2018

 

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 8 september.  

 

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van cbs It Harspit,

 

Klaas Jan Visser

 

We wensen u en jullie een geweldige zomervakantie

     ………………..en hopen jullie gezond terug te zien op maandag 4 september!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

INFORMATIEF           Jaargang  2016-2017              Nr. 10         19-05-2017

 

Verschijnen informatief

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de tiende Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 19 t/m 21 (8 t/m 26 mei): Vrijheid

- Inhoud: Wat mensen klein houdt en de kracht van het verlangen naar vrijheid.

- Bijbel: Mozes in het mandje en aan het hof (Exodus 1 en 2); Mozes’ roeping en de

  tien plagen (Exodus 3 t/m 11); De uittocht (Exodus 12 t/m 15).

Week 22 en 23 (29 mei t/m 9 juni): (On)tevreden

- Inhoud: Over tevredenheid en gemopper. Over klagen of keuzes maken.

- Bijbel: Bitter water, droog brood en kwakkels (Exodus 15 t/m 17); Tien Woorden (Exodus 20).

Week 24 t/m 26 (12 t/m 30 juni): Treurspel

- Inhoud: Over verdriet en vreugde, geluk en ongeluk. Over dat wat je gelukkig kan maken.

- Bijbel: Job (Job).

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Het goede doel is vanaf januari 2017 “blessed generation”.

Blessed Generation geeft kinderen in Kenia een thuis en goed onderwijs. Dankzij de hulpprogramma's van Blessed Generation hebben meer dan 700 (wees)kinderen in Kenia weer een kans. Helpt u hen mee hen een mooie toekomst te geven? Voor meer informatie: www.blessedgeneration.nl

 

Betaling schoolreisje en schoolkamp

Op woensdag 19 april heeft u via de mail een brief ontvangen voor de betaling van het schoolreisje en het schoolkamp. U kunt de bijdrage tot 3 juni overmaken naar onze schoolrekening (IBAN)  NL67RABO0132865181 ten name van Stichting OR cbs It Harspit onder vermelding van schoolreis + de namen van de kinderen.

- De kosten voor een kind in groep 1/2 zijn € 8,00.

- De kosten voor een kind in groep 3 t/m 7 zijn € 25,00

- De kosten een kind in groep 8 zijn € 82,50.

 

 

Vakanties / vrije dagen

- De Pinkstervakantie is op maandag 5 juni.

- Op vrijdag 23 en maandag 26 juni zijn er studiedagen en zijn alle kinderen vrij!

                                                       

Vrijwilliger(s) in het zonnetje       

Deze keer zetten we alle vrijwilligers in het zonnetje die mee geholpen hebben bij de schoolplein-klusavond, die de ouderraad op 10 mei georganiseerd had. Er is veel geklust en schoongemaakt op deze avond. Zo is er een nieuw hekwerk geplaatst op het keuterplein, zijn er planken in de buitenberging gemaakt, zijn de bankjes geverfd en is het onkruid verwijderd.

We bedanken Arno Kouer, Simon Groenhof, Boukje de Jager, Marije de Jager, Bassel Al Khatib,

Dirk Terpstra, Piet Atsma, Mireille Prins, Gerda Spoelstra en Hinkelien van Drooge voor hun hulp.

 

Speciale dank gaat uit naar Houthandel Sneek. Houthandel Sneek heeft namelijk voor een geschikte prijs het hout voor het hekwerk geleverd.

 

Karwei Timmerdorp Sneek 2017
Zit jij in groep 5, 6, 7 of 8? Heb jij zin om deze zomervakantie een eigen hut te bouwen? Doe dan mee met Timmerdorp. Drie dagen lang kun je zagen, timmeren, bouwen en de mooiste hut maken. Dit doe je in kleine groepjes met een begeleider. Wij zorgen voor het gereedschap en timmermateriaal. Ook zijn er leuke sport- en spelactiviteiten.

Heb je geen verstand van bouwen en techniek? Geen probleem, de begeleiders zorgen ervoor dat je veilig kunt bouwen. Dus, geef je op en doe mee met Timmerdorp! Inschrijving kan vanaf 15 mei via sport.sudwestfryslan.nl.

Waar en Wanneer?

Timmerdorp is dit jaar op 25, 26 en 27 juli op de ijsbaan in Sneek.

Met timmergroet van de Werkgroep Timmerdorp Sneek

                                                       

TST aanbod mei / juni 2017     Brede School It Harspit

 

Onderwerp 1:  BEWEGEN OP MUZIEK                      

Door wie:  Dansleraar van Cultuur Kwartier Sneek en Ritmyk

Wanneer: Vanaf dinsdag 9 mei tot aan de zomervakantie

                Om de week krijgen ze op de dinsdagochtend van 10.45 – 11.30 uur dansles.

Voor wie: Voor alle leerlingen van groep 1/2

Waar: In het speellokaal

Tijd: Tijdens schooltijd

Opgave: Niet nodig!

                                                                                              

Onderwerp 2: DANCE

Voor wie: Voor de leerlingen uit groep 7 en 8

Door wie: Benediction  van Dutch Dance Division (voor meer info: zie facebook en youtube)

Wanneer: Woensdag 31 mei en 7 juni van 14.00 – 15.00 uur

Waar: In de gymzaal van MFC It Harspit

Opgave: Voor woensdag 17 mei!

Opgave via school:  ih@palludara.nl

Kosten: Geen

 

    

                                                                                                   

Onderwerp 3: MUZIEKLES MET BLAASINTSTRUMENTEN VOOR BEGINNERS

Door wie:  E en E – Brass; Docente Renee van der Veen

Wanneer: Iedere vrijdagmiddag

Voor wie: voor de leerlingen van groep 5

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 14.15 uur - 15.15 uur

Opgave via school of via Een E-Brass: ih@palludara.nl of  annefennema@live.nl

Kosten: geen

 

 

Onderwerp 4: MUZIEKLES MET BLAASINSTRUMENTEN VOOR DE GEVORDERDEN

Door wie:  E en E – Brass; Docente Debbie Kwebeman

Wanneer: Iedere vrijdagmiddag

Voor wie: Voor de leerlingen van groep 6 t/m 8

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 14.15 uur - 15.15 uur

Opgave: op dit moment geen opgave meer mogelijk.

Kosten: geen                                                                                     

                  

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3/4: Zo na de meivakantie gaan de weken opeens snel. Voor de vakantie hebben de kinderen prachtige Moederdag cadeaus gemaakt. Super serieus gingen ze hier mee aan de slag. Het resultaat mag er dan ook zijn. Op dit moment werken we in de CITO boekjes. Maar gelukkig is er ook tijd voor andere activiteiten. Zo hebben we op dinsdagmiddag gymnastiek in 3 vakken. Fanatiek doen ze alle oefeningen. Al zijn sommige kinderen bijna niet te stoppen in het spel. Mooi om te zien. Naast deze leuke gymlessen, gaan we volgende week woensdag onze verjaardag vieren. De kinderen mogen op deze dag 24 mei verkleed op school komen. Maar wel in kleren die een beetje vies mogen worden. Voor eten en drinken zorgen wij. Wel brood meegeven voor tussen de middag. Wilt u voor het vervoer in de auto u kind een stoelverhoger meegeven. ( kinderen onder de 1.35 m moeten op een stoelverhoger.

Groep 3: We werken inmiddels in kern 10.

In deze kern leert uw kind vooral woorden met 2 lettergrepen

Uw kind leert hoe woorden als 'moe-der', 'ge-luk', 'eer-lijk', 'bui-ten', 'ver-haal', 'schat-tig', 'schui-ven', 'be-doel' en 'hel-ling' worden gelezen. Het ontdekt en leest lettergrepen, die ook wel 'stukjes van woorden' worden genoemd. De leesmoeilijkheden breiden zich uit. Woorden met ieuw, eeuw en uw worden geoefend, woorden als plant en straat komen aan de orde.

Ook maken de kinderen kennis met de open lettergreep (maken, vogel). Het thema daarbij heeft betrekking op ‘verzamelen, museum, tentoonstelling’.

Groep 4: Naast dat we nog steeds druk de tafels oefenen zijn we ook veel stof aan het herhalen. Met spelling werken we nu in boekjes. Dit is voor de meeste kinderen wel even wennen. Opeens moeten ze veel opschrijven. Gelukkig is al het rekenwerk op de Snappet. Als ze met de lessen klaar zijn, is er nog voldoende extra werk. Zo kunnen ze aan eigen doelen werken, plusdoelen of bepaalde stof nog eens herhalen. Met taal hebben we nu het thema “voel je fris”. Alles op het gebied van verzorging komt hier aan bod.

Groep 5/6: We zijn samen met vrijwilligers van de vogelwacht het land in geweest op zoek naar weidevogels. In de groep hebben we de verschillende opgezette weidevogels bewonderd. Dit was een groot succes. We hebben zelfs jonge kieviten mogen bewonderen. Bedankt vogelwacht!

- Dinsdag 13 juni hebben we een bijenexcursie in het Heempark te Heeg van 12.30 tot 14.00. Voor deze excursie zijn we nog op zoek naar ouders die willen rijden. Aanmelden kan bij juf Brechtsje.

- In de vorige informatief stond dat we onze verjaardag op dinsdag 30 mei willen vieren. Dit hebben we verplaatst naar vrijdag 2 juni. Informatie hierover volgt nog.

- We hebben ook in mei weer veel leuke spreekbeurten gehad. Wat hebben de kinderen er veel werk van gehad. Bo mag op 2 juni nog zijn spreekbeurt houden.

 

 

 

 

Groep 7/8: Cito: De komende tijd staat voor groep 7 in het teken van de cito’s. De resultaten komen in de Friese plaatsingswijzer welke in groep 8 gebruikt worden om straks een goede keuze te kunnen  maken voor het voortgezet onderwijs.

Spreekbeurtdata:

31 mei: Yme/Mons                                           21 juni: Maartje

 7 juni: Tim                                                     28 juni: Ilse

14 juni: Wessel/Rutger                                    5 juli: Arjan

Data:

22 t/m 24 mei: Kamp groep 8

14 juni: Groep 8 komt op de foto.

22 juni: Bijenexcursie

Verjaardagen leerlingen                                                                

We feliciteren in juni de volgende leerlingen:

  1 juni Meike Sijbesma uit groep 1/2

16 juni: Ellouise Simonse uit groep 1/2

20 juni: Yuna Spoelstra uit groep 3/4

21 juni: Hanneke Westert uit groep 6/7

26 juni: Jayden Hagting uit groep 5/6

 

          

 

Belangrijke data

15 t/m 24 mei: Cito toetsen voor alle groepen:  Leerlingvolgsysteem

22 mei: OR /MR vergadering

22 t/m 24 mei: Schoolkamp groep 8

24 mei: Straatvoetbaltoernooi in de pannakooi van Oppenhuizen

25 t/m 26 mei: Hemelvaartvakantie

29 mei t/m 1 juni: Avondvierdaagse

  5 juni: Pinkstervakantie

  9 juni: Oranjefeest Top en Twel

18 juni: Vaderdag

23 en 26 juni: Studiedagen rapporten en jaarevaluatie. Alle kinderen vrij!

29 juni: Schoolreisje groep 1 t/m 7

  7 juli: Rapport 2

11 en 13 juli: 1 – minuten contactmiddag – en avond

17 juli: Schoonmaakavond

18 juli: Musical en afscheidsavond groep 8

21 juli: Laatste schooldag. Alle kinderen om 12.00 uur vrij!

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 30 juni.

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van cbs It Harspit,

 

Klaas Jan Visser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2016-2017              Nr. 9         21-04-2017

 

Verschijnen informatief

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de negende Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 16 t/m 18 (18 april t/m 5 mei): Tien Woorden in tien dagen

- Inhoud: De waarden achter de Tien Geboden: vrijheid, respect, trouw, leven, eerbied,

  eerlijkheid, bezit, rust, tevredenheid, liefde.

- Bijbel: Brief van Paulus aan de Romeinen; De Tien Geboden (Deuteronomium 5).

Week 19 t/m 21 (8 t/m 26 mei): Vrijheid

- Inhoud: Wat mensen klein houdt en de kracht van het verlangen naar vrijheid.

- Bijbel: Mozes in het mandje en aan het hof (Exodus 1 en 2); Mozes’ roeping en de

  tien plagen (Exodus 3 t/m 11); De uittocht (Exodus 12 t/m 15).

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Het goede doel is vanaf januari 2017 “blessed generation”.

Blessed Generation geeft kinderen in Kenia een thuis en goed onderwijs. Dankzij de hulpprogramma's van Blessed Generation hebben meer dan 700 (wees)kinderen in Kenia weer een kans. Helpt u hen mee hen een mooie toekomst te geven? Voor meer informatie: www.blessedgeneration.nl

 

Vakanties / vrije dagen

- De meivakantie (inclusief Koningsdag) duurt van maandag 24 t/m vrijdag 28 april.

- Op vrijdag 5 mei hebben de kinderen vrij, in verband met bevrijdingsdag.

- De hemelvaartvakantie is van donderdag 25 t/m vrijdag 26 mei.

- De pinkstervakantie is op maandag 5 juni.

 

Vervanging van juf Ytsje Elgersma - Wijbrandi

Vanaf woensdag 14 juni gaat juf Ytsje Elgersma – Wijbrandi (groep 5/6) met zwangerschapsverlof.

Zij wordt tot de zomervakantie vervangen door juf Martine Steensma - van der Weerd.

 

Bericht uit groep 5/6

Ghaith Al Khatib uit groep 5 gaat vanaf 1 mei 2017 naar de AZC - School in Sneek. 
Na een intensief begeleidingstraject van ons zorgteam hebben we deze keuze, in goed overleg met en met instemming van de ouders van Ghaith kunnen maken. We zijn blij, dat de specifieke zorg die Ghaith verdient, op de AZC - School gegeven kan worden.

Tijdens deze periode zal hij wekelijks op de woensdagmiddag nog meedraaien met zijn eigen groep op It Harspit. Ook blijft hij meedoen aan de naschoolse activiteiten (TsT).
We gaan ervan uit dat Ghaith na een aantal maanden (maximaal een jaar) weer terugkomt op onze school.

We bedanken alle betrokkenen voor hun hulp en inzet en hopen dat Ghaith een plezierige tijd krijgt op de AZC - School.

 

Leerlingenpanel

Op woensdag 12 april is er een gesprek geweest met het leerlingenpanel. Via de volgende link kunt u het verslag lezen. http://www.cbsitharspit.nl/mainmenu/leerlingenpanel/327d2afc6e7981e779ec114d0cf5a1bf/85529653bad62fd09f1dd531ea0352ed
                                  

Vrijwilliger(s) in het zonnetje       

Deze keer zetten we alle vrijwilligers in het zonnetje die meehelpen met het MI - circuit.

We zijn blij dat er dit schooljaar weer geweldige workshops aangeboden kunnen worden aan de kinderen. Dit zou niet mogelijk zijn zonder de vrijwillige inzet van ouders en vrijwilligers uit de dorpen. Bedankt voor jullie inzet!

 

Organisatie Talent School(t) Talent

Welke ouders of andere belangstellenden willen ons helpen bij de organisatie van TsT en zo de kinderen de kans blijven bieden om hun talenten te ontwikkelen?  Zie tevens de mail van donderdag 30 maart.

Graag een persoonlijke reactie naar mij of een reactie via de mail naar klaasjanvisser@palludara.nl)

 

Betaling schoolreisje en schoolkamp

Op woensdag 19 april heeft u via de mail een brief ontvangen voor de betaling van het schoolreisje en het schoolkamp. U kunt de bijdrage tot 3 juni overmaken naar onze schoolrekening (IBAN)  NL67RABO0132865181 ten name van Stichting OR cbs It Harspit onder vermelding van schoolreis + de namen van de kinderen.

- De kosten voor een kind in groep 1/2 zijn € 8,00.

- De kosten voor een kind in groep 3 t/m 7 zijn € 25,00

- De kosten een kind in groep 8 zijn € 82,50.

 

Oproep voor hulp bij de klusjesavond

Op woensdagavond 10 mei organiseert de ouderraad een klusjesavond op het schoolplein. Deze duurt van 19.00 - 21.00 uur.  Ze hebben uw hulp hier ook hard bij nodig.

Wilt u bij hen aansluiten om 19.00 uur? U kunt zich opgeven bij Dirk Terpstra. dirkterpstra@home.nl

               

TST aanbod mei 2017     Brede School It Harspit

 

Onderwerp 1:  BEWEGEN OP MUZIEK       

Door wie:  Dansleraar van Cultuur Kwartier Sneek en Ritmyk

Wanneer: Vanaf dinsdag 9 mei tot aan de zomervakantie

                Om de week krijgen ze op de dinsdagochtend van 10.45 – 11.30 uur dansles.

Voor wie: Voor alle leerlingen van groep 1/2

Waar: In het speellokaal

Tijd: Tijdens schooltijd

Opgave: Niet nodig!

Kosten: Geen 

            

Onderwerp 2: TENNISLES (vervolg)

Door wie: Tennisleraar van TC Oppenhuizen (Raoul)

Wanneer: dinsdag 2, 9 en 16 mei van 14.15 uur tot 15.00 uur

Voor wie: voor de leerlingen van groep 3,4, 5 en 6

Waar: Tennisbaan van TC Oppenhuizen (naast school) Rackets en ballen zijn aanwezig

Opgave via school: ih@palludara.nl

Opgave:  Nieuwe opgaven voor dinsdag 2 mei! Bij de huidige deelnemers gaan we ervan uit

               dat ze doorgaan. Als iemand wil stoppen, dan graag doorgeven aan school!

Kosten: geen

                                         

Onderwerp 3: DANCE

Voor wie: Voor de leerlingen uit groep 7 en 8

Door wie: Benediction  van Dutch Dance Division (voor meer info: zie facebook en youtube)

Wanneer: Gastles aan de beide groepen tijdens gymles op woensdag 3 mei van 11.00 - 12.00 uur.

                Daarna TsT - aanbod op woensdag 10, 17 en 24 mei van 14.00 – 15.00 uur

Waar: In de gymzaal van MFC It Harspit

Opgave: Voor woensdag 10 mei!

Opgave via school:  ih@palludara.nl

Kosten: Geen                       

                                                                                                                                                                                                    

Onderwerp 4: MUZIEKLES MET BLAASINTSTRUMENTEN VOOR BEGINNERS

Door wie:  E en E – Brass; Docente Renee van der Veen

Wanneer: Iedere vrijdagmiddag

Voor wie: voor de leerlingen van groep 5

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 14.15 uur - 15.15 uur

Opgave via school of via Een E-Brass: ih@palludara.nl of  annefennema@live.nl

Kosten: geen

                             

 

Onderwerp 5: MUZIEKLES MET BLAASINSTRUMENTEN VOOR DE GEVORDERDEN

Door wie:  E en E – Brass; Docente Debbie Kwebeman

Wanneer: Iedere vrijdagmiddag

Voor wie: Voor de leerlingen van groep 6 t/m 8

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 14.15 uur - 15.15 uur

Opgave: op dit moment geen opgave meer mogelijk.

Kosten: geen                                                                                    

                 

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3/4:

We zijn deze week gestart met het maken van een Moederdagcadeau. Om dit cadeautje veilig mee naar huis te nemen, willen we graag dat alle kinderen een schoenendoos en een stevige grote plastictas meenemen naar school.

De afgelopen weken is het gymrooster iets veranderd. I.p.v.. maandag gymmen de kinderen nu op dinsdag. Wij draaien dan mee in het gymcircuit van de andere groepen. Wilt u hier rekening mee houden met de gymkleren?

Het lijkt nu nog heel ver weg. Maar op woensdag 24 mei vieren wij onze verjaardagen. Dit doen we in combinatie met een buitenactiviteit. De kinderen mogen die dag verkleed op school komen. (Maar denk erom, ze kunnen misschien wel een beetje vies worden……) Op deze dag zorgen wij voor drinken, fruit en wat lekkers. Brood wel meenemen. Wij zoeken nog vervoer voor 6 kinderen.

Groep 3: De kinderen van groep 3 hebben afgelopen week de lentesignalering afgerond. Bij het schrijven van het woordje zon keken ze bijna allemaal naar buiten. Ze hebben allemaal weer zin om lekker buiten te spelen. En te genieten van de zonnestralen.

Inmiddels hebben we kern 9 alweer bijna afgerond in deze kern maakten de kinderen kennis met  nieuwe lettercombinaties zoals aai, ooi, oei. Na de vakantie starten we alweer met kern 10.

 

Groep 4:

De afgelopen tijd hebben de kinderen op ochtend les gehad van juf Martine. Na de meivakantie gaat juf Martine naar groep 5/6.

We blijven nog oefenen met de tafels. Een aantal kinderen is al goed bezig om de tweede kaart vol te krijgen!

Groep 5/6:

In groep 5 zijn we al een tijdje bezig met sommen onder elkaar optellen. In groep 6 rekenen de kinderen de plus en min sommen onder elkaar uit. Ze moeten hierbij ook lenen bij de buren.

 

De volgende kinderen geven in mei een spreekbeurt:

4 mei: Jayden

12 mei: Lien en Rein

19 mei Mikai en Sido

 

Groep 7/8:

Politie

En dan was daar plotseling de politie op bezoek in groep 7/8. Niet om iemand te arresteren maar om te vertellen over hun beroep en wat ze zoal tegenkomen tijdens hun werk. Ook mochten de leerlingen even in de politie auto zitten waar sommigen een alcoholtest hebben gedaan. Gelukkig was niemand onder invloed.

 

Gastles: Tuinvogels en de eikenprocessierups:

Dinsdag 4 april kregen wij bezoek van een medewerker van het NME. Hij kwam ons vertellen over de eikenprocessierups en tuinvogels. Na een korte les in de klas gingen we met z’n allen naar buiten en kregen we les in de buitenlucht. De Gastles werd in de klas weer afgesloten. Het was een zeer prettige en nuttige les. De eikenprocessierups is een rups waarvan de haren bij mensen jeuk kan veroorzaken. Ze lopen als in een processie over de stam. Om de rups te bestrijden heb je hulp van tuinvogels nodig, zoals: het koolmeesje, pimpelmeesje. Zij eten de rupsjes op wanneer ze nog jong zijn.

 

Schoolvoetbal:

5 April heeft groep 8 meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi in Heeg. Het weer was prachtig. De jongens en meisjes hebben ontzettend goed hun best gedaan. De eerste wedstrijd tegen De Twine 1 werd gewonnen met 1-0. De tweede tegen Gauw werd 0-0. De derde wedstrijd tegen de St. Jozef wonnen we met een monsterzege van 6-0. De laatste wedstrijd was tegen de Twine 2. Deze moesten we helaas verliezen met 0-4. Toen werd het spannend. Wie mocht er doorgaan naar de finale? Het werd de Twine 2. Zij versloegen ons met een doelsaldo van +1 Het was een dag, vol spanning en sensatie die we niet snel zullen vergeten.

 

 

Verjaardag en voorleeswedstrijd:

11 April heb ik mijn verjaardag gevierd met de groep. De leerlingen hebben hun best gedaan om er iets moois van te maken. Ik heb een prachtige dag gehad en wil jullie bedanken voor deze mooie dag en voor alle leuke, originele cadeautjes die ik heb gekregen.

 

 

’s Middags zijn we met z’n allen naar Gorredijk gegaan om Charly bij haar voorlezen aan te moedigen. Zij moest het opnemen tegen elf medeleerlingen die allemaal goed voorlazen. Helaas heeft ze niet gewonnen. Het was een geweldige middag.

 

Centrale-eindtoets:

De Centrale-eindtoets is geweest. In week 19 komt de uitslag. U krijgt een uitnodiging voor een gesprek, wanneer het resultaat zo is dat uw kind naar een hoger niveau mag dan, in eerste instantie, is besloten. Mocht u geen uitnodig krijgen en u wilt toch van gedachten wisselen over de uitslag dan is dat ook mogelijk. U krijgt hierover bericht.

4 Mei: Nationale dodenherdenking:

Tijdens de nationale dodenherdenking mogen leerlingen van groep 8 en 7 bloemen leggen bij de herdenkingssteen in de kerkmuur van de kerk in Uitwellingerga. Twee leerlingen zullen daar een gedicht voorlezen. Voordat we naar het kerkje gaan, gaan we ons om 19.45 verzamelen op “De Skou”. Hier zullen ook de bloemen uitgedeeld worden. Vandaar gaan we naar de kerk.

Spreekbeurtdata:

  3 mei: Esmanie                                              17 mei: Emma

10 mei: Sigrid/Mons                                        31 mei: Yme

 

Verjaardagen leerlingen                                                              

We feliciteren in mei de volgende leerlingen:

 3 mei: Mimi Kuiper uit groep 6/7

 5 mei: Renske Faber uit groep 1/2

14 mei: Hilde de Jager uit groep 7/8

17 mei: Tjitse Veldhuis uit groep 6/7

23 mei: Allard Kuindersma uit groep 5/6

31 mei: Mary-Jane Osinga uit groep 1/2

 

Belangrijke data

21 april: Koningsspelen (sportdag)

24 t/m 28 april: Meivakantie (incl. Koningsdag)  Kinderen vrij!

  4 mei: Dodenherdenking, met medewerking van groep 8

  5 mei: Bevrijdingsdag  Kinderen vrij!

14 mei: Moederdag

15 t/m 24 mei: Cito toetsen voor alle groepen:  Leerlingvolgsysteem

22 mei: OR /MR vergadering

22 t/m 24 mei: Schoolkamp groep 8

25 t/m 26 mei: Hemelvaartvakantie

29 mei t/m 1 juni: Avondvierdaagse

  5 juni: Pinkstervakantie

  9 juni: Oranjefeest Top en Twel

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 19 mei.

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van cbs It Harspit,

 

Klaas Jan Visser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2016-2017              Nr. 8         31-03-2017

 

Verschijnen informatief

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de achtste Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 14 en 15 (3 t/m 14 april): Opstaan tegen onrecht (paasthema)

- Inhoud: Over verzet tegen onrecht en je niet klein laten krijgen; over opstaan en opkomen

  voor wat van waarde is.

- Bijbel: Intocht Jeruzalem (Lucas 19); Laatste Avondmaal (Lucas 22);

  Voor Pilatus (Lucas 22 en 23); Jezus’ dood (Lucas 23); Opstanding (Lucas 24).

Week 16 t/m 18 (18 april t/m 5 mei): Tien Woorden in tien dagen

- Inhoud: De waarden achter de Tien Geboden: vrijheid, respect, trouw, leven, eerbied,

  eerlijkheid, bezit, rust, tevredenheid, liefde.

- Bijbel: Brief van Paulus aan de Romeinen; De Tien Geboden (Deuteronomium 5).

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Het goede doel is vanaf januari 2017 “blessed generation”.

Blessed Generation geeft kinderen in Kenia een thuis en goed onderwijs. Dankzij de hulpprogramma's van Blessed Generation hebben meer dan 700 (wees)kinderen in Kenia weer een kans. Helpt u hen mee hen een mooie toekomst te geven? Voor meer informatie: www.blessedgeneration.nl

 

Opbrengst van Kaart in Actie

In december en januari hebben we meegedaan aan “Kaart in Actie”. De opbrengst van de verkochte kaarten is inmiddels bekend. Het heeft ons, als school, het prachtige bedrag van €706,80 opgeleverd. Dit geld wordt besteed aan leesboeken voor onze leerlingen. We bedanken de leerlingen voor hun inzet en de ouders en bekenden voor het kopen van de kaarten.

 

Vakanties / vrije dagen

- Van vrijdag 14 t/m maandag 17 april hebben we Paasvakantie.

- De meivakantie (inclusief Koningsdag) duurt van maandag 24 t/m vrijdag 28 april.

- Op vrijdag 5 mei hebben de kinderen vrij, in verband met bevrijdingsdag.

 

Groepsformatie 2017-2018

Zoals woensdag tijdens de ouderavond ook is meegedeeld, gaan we in het komende schooljaar opnieuw met 5 groepen werken. Er hoeven dit schooljaar geen groepen gesplitst te worden.

In overleg met en met instemming van de MR is gekozen voor de volgende indeling:

Groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6, groep 7 en groep 8.

Zodra bekend is hoe de leerkrachten over de groepen worden verdeeld, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

 

Himmeldei op zaterdag 1 april

De kinderen van groep 5 t/m 8 en belangstellende ouders kunnen zaterdagochtend 1 april weer meegaan op de boten die klaar liggen bij de Skou in Uitwellingerga. Ze gaan dan weer samen het water op om te “himmeljen”. Het vertrek is om 8.30 uur. Een zwemdiploma is verplicht!

Tip. Trek laarzen aan en een warme jas aan.

 

Nieuwe stagiaires

- In groep 3/4 loopt sinds kort Anne Marijke Nauta stage. Anne Marijke is eerste -jaars student op de Pabo NHL. Zij is aanwezig op donderdag en vrijdag en blijft tot de zomervakantie in groep 3/4. Na de zomervakantie zal zij haar stage vervolgen in groep 1/2.

- Na de voorjaarsvakantie is Evelien Mank bij ons gestart als derde - jaars student Pedagogiek van de NHL. Evelien is tot februari 2018 op maandag t/m donderdag aanwezig en begeleidt verschillende leerlingen. Ook zal zij hierover, indien nodig, gesprekken voeren met ouders / verzorgers. Evelien wordt begeleid door onze interne begeleider Jeanette van der Sluis.

 

                                                        

Vrijwilliger(s) in het zonnetje       

Deze keer staat Wijnanda Schoemaker in het zonnetje. Wijnanda is techniekdocent op het Bogerman. Zij geeft op haar vrije uren en pauzes de technieklessen aan onze leerlingen uit groep 7 en 8.  (zie groepsnieuws)

We zijn er heel erg blij mee dat ze haar passie voor techniek over wil brengen aan onze leerlingen. Wijnanda , bedankt voor je inzet!

 

Pleinspelen

De buurtsportcoach is inmiddels drie keer langs geweest voor de introductie van nieuwe pleinspelen. Volgende week donderdag is de laatste keer. De kinderen zijn ondertussen enthousiast aan de slag gegaan met de nieuwe pleinspelen.

We hebben momenteel ook een leenbak met materialen die intensief gebruikt worden!

Op onze website staan foto’s van de introductie van de pleinspelen. Deze zijn te zien via de volgende link: http://www.cbsitharspit.nl/home

Schoolfruit stopt vanaf Pasen

Vanaf 7 november hebben we schoolfruit ontvangen op school. Zoals we bij de start aan hebben gegeven, loopt deze levering t/m Pasen.

Na Pasen krijgen de kinderen dus geen fruit meer op school. Wilt u vanaf dat moment zelf weer fruit meegeven?

 

Sportsnuffelweken

De oudste kinderen uit een gezin hebben deze week een folder gekregen over de sportsnuffelweken van de gemeente SWF. Via de website www.sportpas.nl kunnen kinderen uit groep 1 t/m 8 zich opgeven voor een gratis kennismaking met een sport.

 

 

 

Kindervakantieweken van Humanitas

Een van de vele activiteiten van Humanitas Zuidwest Friesland is het organiseren van kindervakantiekampen. Deze kampen zijn bedoeld voor kinderen die om financiële, sociale of medische redenen niet op vakantie kunnen gaan.

Ieder jaar zijn er weer vrijwilligers actief die de deelnemers bij de vakantieactiviteiten ondersteunen. Deze mensen zorgen ervoor dat de kinderen een fijne vakantie hebben.

Als norm wordt gehanteerd één leider voor vijf kinderen. De kinderen kunnen zich vermaken met sport, spel, disco, zingen en creatieve activiteiten. Dus samen kletsen, spelen, lol maken, knutselen, maar ook opruimen en schoonmaken!

Met een bonte avond wordt de vakantieweek afgesloten.

Aan de kampeerweek zijn wel kosten verbonden. Deze is vastgesteld op € 100,- (werkelijke kosten zijn € 250,-) als dit een bezwaar is kan de hoogte van uw bijdrage in overleg met de coördinator vastgesteld worden.

KAMPEERWEKEN  2017

Leeftijd: 6/7 jarigen

  Kampweek:  zondag 23 t/m vrijdag 28 juli 2017 in  Roden

Leeftijd : 8/9 jarigen

  Kampweek: zondag 30 juli t/m zaterdag 5 aug 2017 in  Appelscha

Leeftijd: 10/11 jarigen

  Kampweek: zondag 23 t/m zaterdag 29 juli 2017      in  Appelscha

  Leeftijd: 11/12  jarigen

  Kampweek: zondag 30 juli t/m zaterdag 5 aug 2017 in Bakkeveen

 

Wil uw kind ook genieten van een leuke vakantieweek?

Neem dan contact op via kindervak@humanitas-zwf.nl of bel de coördinator 0515 426761 of 0515 419623.

 

Organisatie Talent School(t) Talent

Welke ouders of andere belangstellenden willen ons helpen bij de organisatie van TsT en zo de kinderen de kans blijven bieden om hun talenten te ontwikkelen?  Zie tevens de mail van donderdag 30 maart.

Graag een persoonlijke reactie naar mij of een reactie via de mail naar klaasjanvisser@palludara.nl)
 

                                                        

TST aanbod april en mei 2017     Brede School It Harspit

 

Onderwerp 1:  MOTORISCHE ONTWIKKELING / FYSIOGYM 

Door wie:  Irma Stoepker van Topfysio Sneek

Wanneer: Dinsdag 4, 11 en 18 april

Voor wie: Voor alle leerlingen van groep 1/2

Waar: In het speellokaal

Tijd: Tijdens schooltijd

Opgave: Niet nodig!

Kosten: Geen                                                 

 

                                                                         

Onderwerp 2: TENNISLES

Door wie: Tennisleraar van TC Oppenhuizen (Raoul)

Wanneer: dinsdag 11 april, en dinsdag 18 april en dinsdag 2 mei van 14.15 uur tot 15.00 uur

Voor wie: voor de leerlingen van groep 3,4, 5 en 6

Waar: Tennisbaan van TC Oppenhuizen (naast school) Rackets en ballen zijn aanwezig

Opgave via school: ih@palludara.nl

Opgave: Voor vrijdag 7 april! Er is een beperkt aantal plaatsen aanwezig.

Kosten: geen

                                                             

Onderwerp 3: HIMMELDEI

Door wie:  de Fugelwacht

Wanneer:  Zaterdag 1 april van 8.30 – 12.30

Voor wie: voor de leerlingen van groep 5 t/m 8

Waar: de Skou in Uitwellingerga

Opgave: niet nodig

 

 

                                                                

Onderwerp 4: DANCE

Voor wie: Voor de leerlingen uit groep 7 en 8

Door wie: Benediction  van Dutch Dance Division (voor meer info: zie facebook en youtube)

Wanneer: Gastles aan de beide groepen tijdens gymles op woensdag 3 mei.

                Daarna TsT - aanbod op woensdag 10, 17 en 24 mei van 14.00 – 15.00 uur

Waar: In de gymzaal van MFC It Harspit

Opgave: Voor dinsdag 2 mei!

Opgave via school:  ih@palludara.nl

Kosten: Geen                     

                                                                                                                                                                                                                        

Onderwerp 5: MUZIEKLES MET BLAASINTSTRUMENTEN VOOR BEGINNERS

Door wie:  E en E – Brass; Docente Renee van der Veen

Wanneer: Iedere vrijdagmiddag

Voor wie: voor de leerlingen van groep 5

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 14.15 uur - 15.15 uur

Opgave via school of via Een E-Brass: ih@palludara.nl of  annefennema@live.nl

Kosten: geen

 

                                                                             

 

Onderwerp 6: MUZIEKLES MET BLAASINSTRUMENTEN VOOR DE GEVORDERDEN

Door wie:  E en E – Brass; Docente Debbie Kwebeman

Wanneer: Iedere vrijdagmiddag

Voor wie: Voor de leerlingen van groep 6 t/m 8

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 14.15 uur - 15.15 uur

Opgave: op dit moment geen opgave meer mogelijk.

Kosten: geen                                                                                   

                               

                                                                                                                                                         

 

 

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3/4:

Momenteel krijgen wij elke donderdagmiddag muziekles van juf Louiza Saitova.

De volgende onderdelen komen hierin aan bod:

Een voorstellen:

Hoi allemaal! Mijn naam is Anne Marijke Huisman, 24 jaar oud en ik woon in Oosthem. In februari ben ik begonnen met de opleiding Leraar Basisonderwijs (de PABO) aan de NHL en tot aan de zomervakantie loop ik stage bij juf Antina in groep 3/4. In mijn vrije tijd tennis ik en pak ik er graag een goed boek bij. Ik heb veel zin in de rest van het jaar en hoop op een leerzame en gezellige tijd op It Harspit, maar dat komt vast goed. Tot ziens!

Groep 3:

Inmiddels zijn we alweer bezig met het afronden van kern 8. Woorden met 2 medeklinkers vooraan (zoals 'zwaan') en achteraan (bijvoorbeeld 'kast') komen uitgebreid aan bod. Daarnaast oefent uw kind met samenstellingen: Ook leert uw kind woorden met een open klinker achteraan lezen, bijvoorbeeld: 'ga', 'zo' en 'nu' Bovendien leren de kinderen in kern 8 de nk van bank en de ch van licht.

Bij rekenen worden de sommetjes steeds moeilijker. Zo bouwen we muurtjes met cijfertjes en maken de kinderen ook – sommen.

Daarnaast doen we regelmatig een spelletjes met de bal waarbij het gaat om het automatiseren. Momenteel doen we dit met de verliefd sommen. Als deze sommen geautomatiseerd zijn en dus snel gezegd/genoemd kunnen worden gaat het rekenen een stuk makkelijker/vlotter. Misschien leuk om thuis ook eens te oefenen.

Groep 4: 

De meeste kinderen hebben inmiddels al een tafeldiploma gehaald. Om de tafels goed te blijven oefenen hebben we een nieuwe kaart opgehangen. Zo kunnen de kinderen voor de tweede keer een tafeldiploma halen. Daarnaast doen we regelmatig een spelletjes met de bal waarbij het gaat om het automatiseren. Momenteel doen we dit met de verliefd sommen en de tafelsommen. Als deze sommen geautomatiseerd zijn en dus snel gezegd/genoemd kunnen worden gaat het rekenen een stuk makkelijker/vlotter. Misschien leuk om thuis ook eens te oefenen.

Groep 5/6:

We hebben de afgelopen weken heel veel leuke creatieve activiteiten gedaan in groep 5/6.

- We zijn begonnen met een workshop “van draad tot beeld”. Zoals jullie als ouders al hebben kunnen zien zijn de resultaten super mooi maar vooral creatief geworden.

Ook is er een verhalenverteller in de groep geweest die twee prachtige verhalen heeft verteld. Het eerst verhaal ging over: ‘Waarom zit er zout in de zee’? Het tweede verhaal ging over dieren die op zoek gingen naar eten.

 

De leerlingen hebben aardappelhoofdjes gemaakt en in het hoofd tuinkers gezaaid. Bij heel veel kinderen groeit het haar(tuinkers) al heel goed zodat ze al kunnen oogsten en de tuinkers kunnen proeven.

 

We zijn de afgelopen week druk bezig geweest met het zaaien van zaadjes van o.a. zonnebloempitjes, boontje, bieten, mais, kale bas, reuze pompoen en sla. Thuis moeten ze hier goed voor zorgen en de bakjes regelmatig besproeien met water en op een zonnig plekje zetten. Zo kunnen de kinderen ervaren hoe verschillende zaadjes ontkiemen en groeien.

Ook hangen er in de groep prachtige zelfgemaakte haasjes, eendjes en vaasjes met zelfbedachte bloemen. Een en al voorjaar in de groep.

Afgelopen zaterdag hebben een aantal kinderen van onze groep mee gedaan aan het school volleybal toernooi. Het was een gezellige, sportieve ochtend.

We zijn begonnen met de spreekbeurten op vrijdagmiddag. De volgende kinderen hebben in april een spreekbeurt:

7 april: Yaniek, Allard,   20 april: Eva

Groep 6/7:

Nieuw leven in groep 6/7!

                                                  

Afgelopen week zijn er dan eindelijk een paar kuikens uitgekomen in onze klas! Super leuk natuurlijk! Binnenkort kunnen er ook nog eendeneieren uitkomen, maar daar moeten we nog even op wachten.

 

 

Ook hebben we afgelopen week heerlijk gepicknickt in de Pannakooi (omdat het gras nog te nat was).

Lekker ons broodje op eten in de buitenlucht… Heerlijk!

 

 

Groep 7 is naar de techniekmiddag geweest van het Bogerman. Ze hebben daar een ‘bibberbotje’ gemaakt. Dit was een soort van insect die kan bibberen over de grond of tafel.

Groep 7 vond deze middag een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar!

 

 

Groep 7/8:

Techniekochtend: Vrijdag 10 en 24 maart is respectievelijk groep 8 en groep 7 naar het Bogerman geweest voor de techniekochtend.

Ze konden en mochten zich 2 uur lang uitleven in het technieklokaal. Circa 11.00 uur kwamen ze dol enthousiast terug met allemaal verschillende kunstwerken in hun handen.

 Schoolvoetbal: de afgelopen dagen is groep 8 met hulp van groep 7 al druk aan het oefenen voor het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Het toernooi vindt woensdag 5 april (reservedatum 12 april) plaats in Heeg.

 

Voorleeskampioen: Charly Schaaf

Maandag, 27 februari,  heeft Charly Schaaf uit groep 8, onze school vertegenwoordigd bij de regionale voorleeswedstrijd. Zij moest het opnemen tegen 11 andere kandidaten. Zij las een gedeelte uit het boek “Dagboek van een muts: avonturen van een-niet-zo-gelukkige-prinses” geschreven door Rachel Rene Russell. Nadat alle twaalf deelnemers hadden gelezen kwam de uitslag en mocht Charly zich voorleeskampioen van Súd-West Fryslân noemen. Gefeliciteerd!!!! Nu mag Charly met de hele groep op 11 april naar Gorredijk waar ze mee zal doen met de provinciale voorronde

 

 

Verkiezingen:

Ook op school werd er op 15 maart gestemd. Daarvoor konden de leerlingen partijen oprichten. Maar zoals ook in het echt konden niet alle partijen deelnemen aan de verkiezingen. In de klas werden voorrondes georganiseerd waardoor er vier partijen nl.: HYE(Partij van Hilde, Hester, Yke, Emma), Pv/S(Partij van het smikkelen), A&F(Partij van Arlan en Anne Femke) en ASI(Partij van alle Super Ideeën) overbleven. Deze vier partijen gingen campagne voeren in de school om zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Op 15 maart werd er een echt stembureau opgericht en mochten alle leerlingen en leerkrachten stemmen op een partij en konden ze ook een voorkeursstem geven. Na telling van de stemmen werd de Pv/hS de grote winnaar met maar liefst 45 stemmen (2 zetels), ASI werd tweede met 34 stemmen (1 zetel), HYE werd derde met 28 stemmen (1 zetel) en A&F werd vierde met 8 stemmen (0 zetels). De restzetel ging naar ASI, waardoor deze op 2 zetels uitkwam. De drie partijen zijn na de uitslag om de tafel gaan zitten om een compromis te sluiten.

Het volgende hebben ze besloten:

  1. Betere Wifi  /  2.  Drie keer per jaar op school slapen. / 3. Woensdagmiddag 12.00 vrij, zodat er Kibbeling kan worden gegeten. MI moet dan verplaatst worden naar een andere middag. / 4.Meer versiering in de klaslokalen / 5. Leukere gymtoestellen.

Naast deze zelf georganiseerde verkiezingen werd er uiteraard ook veel gepraat over de echte verkiezingen en zijn ze op de dag van de verkiezingen nog een kijkje gaan nemen bij het echte stembureau

Klasselunch: Vrijdag 31 maart hoeven de leerlingen geen lunch mee te nemen. Zij krijgen namelijk een lunch aangeboden door Albert Heijn. Het doel is om leerlingen bewust te laten maken, dat een gezonde lunch belangrijk is en dat ze bewust blijven van wat ze eten.

Centrale eindtoets: De Centrale eindtoets is op 18, 19 en 20 april. De centrale eindtoets is een second opinion om te kunnen zien of de leerlingen op het juiste niveau terecht zijn gekomen. De uitlagen worden opgestuurd naar het VO als aanvulling op de resultaten van het Cito volgsysteem (Plaatsingswijzer).

Ouders en leerlingen kunnen na de uitslag worden uitgenodigd, wanneer de leerling, volgens de score van de eindtoets, naar een hoger niveau kan dan waarop de leerling in eerste instantie is aangemeld.

De toets zal ’s ochtends worden afgenomen. De leerlingen krijgen per ochtend 3 onderdelen: 2 onderdelen taal, 1onderdeel rekenen. Na elk onderdeel is er een korte pauze van 5 min. Na 2 onderdelen hebben ze een kwartier pauze. De leerlingen mogen die ochtenden kauwgom en extra gezonde hapjes, voor tussendoor, meenemen. Wanneer een leerling klaar is met een onderdeel mag de leerling tekenen of lezen. Als de leerling de toets niet binnen de gestelde tijd af krijgt kan de toets op een ander moment, van de dag, afgemaakt worden. Ook bij ziekte wordt de toets later digitaal ingehaald.

 

Spreekbeurtdata

 5 april: Hilde                                      19 april: Douwe

12 april: Floris                                     3 mei: Esmanie

Data:

30 Maart: Klasselunch

4 April: Gastles: Tuinvogels en eikenprocessierups

5 April Schoolvoetbal (Groep 8)

11 april: Verjaardag meester Gerben / Voorleeswedstrijd in Gorredijk

18 t/m 20 April: Centrale eindtoets.

 

Verjaardagen leerlingen                                                                            

We feliciteren in april de volgende leerlingen:

3 april: Durk van Netten uit groep 5/6

11 april: Rein Lanting uit groep 5/6

12 april: Jan Feenstra uit groep 6/7

15 april: Ruben Rook uit groep 5/6

17 april: Sido Terpstra uit groep 5/6

21 april: Bo Hanenburg uit groep 5/6

28 april: Eva Kroon uit groep 5/6

 

Belangrijke data

  3 april: OR /MR vergadering

  5 april: Schoolvoetbal

  6 april: Leerlingenpanel

13 april: Paasviering met de kinderen (zonder ouders)

14 t/m 17 april: Paasvakantie   Kinderen vrij!

21 april: Koningsspelen (sportdag)

24 t/m 28 april: Meivakantie (incl. Koningsdag)  Kinderen vrij!

  4 mei: Dodenherdenking, met medewerking van groep 8

  5 mei: Bevrijdingsdag  Kinderen vrij!

14 mei: Moederdag

15 t/m 24 mei: Cito toetsen voor alle groepen:  Leerlingvolgsysteem

22 mei: OR /MR vergadering

22 t/m 24 mei: Schoolkamp groep 8

25 t/m 26 mei: Hemelvaartvakantie

29 mei t/m 1 juni: Avondvierdaagse

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 21 april.             

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van cbs It Harspit,

 

Klaas Jan Visser

 

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2016-2017              Nr. 7         17-02-2017

 

Verschijnen informatief

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de zevende Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 7 t/m 10 (13 februari t/m 10 maart): Zoeken en vinden

- Inhoud: Over verliezen en zoeken, over weglopen en terugkeren, over blij zijn als alles

  weer compleet is.

- Bijbel: Het verloren muntje; Het zoekgeraakte schaap; De weggelopen zoon (Lucas 15).

 

Week 11 t/m 13 (13 t/m 31 maart): Beperkt

- Inhoud: Over leven met beperkingen, over werken aan zelfstandigheid en vrijheid.

- Bijbel: De kromme vrouw en het jonge meisje (Matteüs 9); De mismaakte hand (Marcus 3);

   De melaatse (Matteüs 8); De blinde (Lucas 18); De dove (Marcus 7).

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Het goede doel is vanaf januari 2017 “blessed generation”.

Blessed Generation geeft kinderen in Kenia een thuis en goed onderwijs. Dankzij de hulpprogramma's van Blessed Generation hebben meer dan 700 (wees)kinderen in Kenia weer een kans. Helpt u hen mee hen een mooie toekomst te geven?

Voor meer informative: www.blessedgeneration.nl

 

Voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie duurt van maandag 20 t/m vrijdag 24 februari.

 

Studiedagen; Alle kinderen vrij!

Op woensdag 1 maart is er een studiedag voor alle medewerkers van Stichting Palludara.

Alle kinderen zijn dan vrij!

 

Nieuwe leerlingen

In maart komen er twee nieuwe leerlingen in groep 1. Dat zijn Ils Kouer en Jasper Rook. Welkom Ils en Jasper! We wensen jullie plezierige jaren toe op onze school.

 

Zwangerschap

Juf Ytsje Elgersma - Wijbrandi uit groep 5/6 is zwanger. We feliciteren haar van harte en wensen haar een voorspoedige zwangerschap toe!

Waarschijnlijk gaat juf Ytsje in juni met zwangerschapsverlof. Zodra bekend is, hoe de vervanging ingevuld wordt, wordt u op de hoogte gebracht.

 

                              

Vrijwilliger(s) in het zonnetje       

Dieuwke Atsma en Joost de Jongh hebben in de afgelopen weken voor TsT dramalessen gegeven aan de onderbouw groepen. Dieuwke en Joost, bedankt voor jullie enthousiasme en inzet!

 

Harspit Talentenjacht

Vandaag, op vrijdag 17 februari, wordt de Harspit Talentenjacht weer gehouden. We starten om 12.30 uur.  U bent van harte welkom om op de tribune van MFC It Harspit plaats te nemen!

           

 

Herinnering: schoonmaakavond 9 maart 2017

Aan het begin van het schooljaar heeft u een brief over de schoonmaakavonden gekregen. De volgende ouders / verzorgers zijn ingedeeld op donderdag 9 maart 2017.

Ouders / verzorgers van:

Jesse Kroon                 Rutger Terpstra          Ankie ten Cate             Esmanie Hiemstra

Rienk Schraa               Ilse Jansma                 Maartje Akkerman       Emma Visser

Tim van Deene              Mimi Kuiper                 Yasin Ahmadi               Feline Falkena

Hilde de Jager             Yaniek Hoogstra          Wynold Feenstra          Ruben Rook

Floris Reitsma              Durk van Netten          Mare Perridon

Sigrid Siemensma        Marvin Spoelstra         Arlan Jongsma

 

Wij zien graag op deze avonden één persoon per gezin om ons te komen helpen schoonmaken op school. We starten om 19.00 uur en gaan door tot uiterlijk 21.00 uur.

 

Mocht u verhinderd zijn, dan vragen wij u vriendelijk met een ander gezin te willen ruilen en dit ook even aan ons door te geven. Mocht dit ook niet lukken, geeft u ons dan a.u.b. wel door dat u niet kunt komen.

 

Tijdens de schoonmaakavonden zorgen wij voor koffie met iets erbij en schoonmaakmiddelen. We vragen u een emmer en een doekje mee te nemen.

 

Verslag Leerlingenpanel

Via de volgende link kunt u het verslag van het tweede leerlingenpanel van dit schooljaar vinden.

http://www.cbsitharspit.nl/mainmenu/leerlingenpanel/327d2afc6e7981e779ec114d0cf5a1bf/85529653bad62fd09f1dd531ea0352ed

 

Week van de Hoop

In de week van 20 t/m 24 maart doen we in alle groepen mee met de “week van de hoop”. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van Verus (Vereniging voor Katholieke en christelijk onderwijs) http://www.verus.nl/kalender/week-van-de-hoop

 

Open dag op woensdag 22 maart

 Op woensdag 22 maart 2017 wordt er een Open Dag georganiseerd op alle basisscholen van Stichting Palludara, dus ook op It Harspit.

U bent van harte welkom om tussen 8.30 en 14.00 uur binnen te komen om de school “in werking” te zien. Voor ouders / verzorgers van toekomstige leerlingen is er tevens gelegenheid om hun kind (eren) te komen aanmelden.  Tot ziens op woensdag 22 maart!                        

 

Ouderavond op woensdag 29 maart

Op woensdag 29 maart vindt onze jaarlijkse algemene ouderavond plaats. U bent van harte welkom bij de inloop met koffie en thee vanaf 19.15 uur.

Om 19.30 uur start de ouderavond, met informatie van de directie, de MR en de ouderraad.

Om 20.30 uur sluit de GGD zich bij ons aan voor een voorlichting over gezonde voeding en bewegen.

Binnenkort ontvangt u een officiële uitnodiging met een opgavenbriefje.

                                                                                                                                  

 

Introductie van nieuwe schoolpleinspelen

In overleg met het leerlingenpanel, het team en de ouderraad is ervoor gekozen om nieuwe pleinspelen te introduceren. We willen de kinderen hiermee nieuwe ideeën laten opdoen voor spelen. We worden hierbij geholpen door de buurtsportcoach Jelle de Jager.

Hij komt op donderdag 16, 23, 30 maart en 6 april in de ochtendpauze aan de groepen 3 t/m 8 nieuwe pleinspelen introduceren. Hij betrekt de 14 leerlingen van groep 8 bij de uitleg. Hij legt het eerst aan hen uit, zodat zij de kinderen in de weken daarna ook kunnen begeleiden.

We krijgen ook verschillende materialen die in die vier weken op school blijven staan. Daarna kunnen we zelf bepalen of we die materialen ook zelf willen aanschaffen.

 

 

TST aanbod maart 2017     Brede School It Harspit

                                                   

Onderwerp 1:  Balvaardigheid voor groep 1, 2 en 3                     

Door wie:  De buurtsportcoach Dorien van Steen

Wanneer: Dinsdag 7, 14 en 28 maart

Voor wie: voor de leerlingen van groep 1, 2 en 3

Waar: in de sporthal van MFC It Harspit

Tijd: 14.00 uur - 14.45 uur

Opgave via school: ih@palludara.nl

Kosten: geen

                                                                                                          

Onderwerp 2:  Balvaardigheid voor groep 4, 5 en 6

Door wie:  De buurtsportcoach Dorien van Steen

Wanneer: Woensdag 8, 15 en 29 maart

Voor wie: voor de leerlingen van groep 4, 5 en 6

Waar: in de sporthal van MFC It Harspit

Tijd: 14.00 uur - 14.45 uur

Opgave via school: ih@palludara.nl

Kosten: geen

                       

Onderwerp 3: Koken in de kookstudio van Lokaal 55 in Sneek

Door wie:  Henk en Hanneke Hanenburg

Wanneer: Woensdag 8, 15 en 22 maart

Voor wie: voor de leerlingen van groep 7 en 8

Waar: Lokaal 55, Oude Oppenhuizerweg 55, 8606 JB Sneek

Tijd: 14.30 – 15.30 uur

Opgave via school: ih@palludara.nl

Opgave: voor maandag 6 maart 2017!

Kosten: geen

Bijzonderheid:

Onderwerp 4: EHBO – les

Door wie:  Sjoukje Witteveen

Wanneer:  Maandagmiddagen van januari tot april (12 x) van 14.15 - 15.15 uur

Voor wie: voor de leerlingen van groep 8

Waar: In MFC It Harspit

Opgave: Op dit moment geen opgave meer mogelijk

 

                                                                                                                                                                                                    

Onderwerp 5: Muziekles met blaasinstrumenten voor de beginners

Door wie:  E en E – Brass; Docente Renee van der Veen

Wanneer: Iedere vrijdagmiddag (behalve studiedagen en vakanties)

Voor wie: voor de leerlingen van groep 5

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 14.15 uur - 15.15 uur

Opgave via school of via Een E-Brass: ih@palludara.nl of  annefennema@live.nl

Kosten: geen

 

                                                                              

Onderwerp 6: Muziekles met blaasinstrumenten voor de gevorderden

Door wie:  E en E – Brass; Docente Debbie Kwebeman

Wanneer: Iedere vrijdagmiddag (behalve studiedagen en vakanties)

Voor wie: Voor de leerlingen van groep 6 t/m 8

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 14.15 uur - 15.15 uur

Opgave: op dit moment geen opgave meer mogelijk.

Kosten: geen

 

                                                                                                                                                                                             

Onderwerp 7: Activiteiten vanuit de PKN gemeente:

            De datum voor het eerstvolgende repair café (techniek) kunt u zien op de site

            topentwelonline. De PKN - gemeente nodigt u van harte uit op in café de

            Buorren in Uitwellingera van 10.00 - 12.00 uur. De datum van het

            eerstvolgende  repair café staat op

            topentwelonline.nl

 

Technieklessen Bogerman

In maart worden er voor de bovenbouwgroepen weer technieklessen georganiseerd op het Bogerman. Het Bogerman is een partner van onze Brede school.

Op vrijdagochtend 10 maart krijgt groep 8 techniekles van de docent Wijnanda Schoemaker.

Een week later (vrijdagochtend 17 maart) zijn de kinderen van groep 7 aan de beurt.

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3/4: Na een periode van allerlei toetsen zijn we weer aan de slag met de methodelessen. Beide groepen werken hard. Vooral aan het leesonderwijs besteden we extra aandacht. Het zou mooi zijn als jullie ook in de vakantie vele leeskilometers maken met jullie kind. Zodat we na de vakantie weer goed kunnen starten.

Op 8 maart hebben we een gastles vilten op school. Het is verstandig om op deze dag de kinderen droge kleren mee te geven. Door het gebruik van zeep en water kunnen ze nat worden.

Na de vakantie komt er op donderdag en vrijdag een stagiaire van de pabo bij ons in de klas, juf Anne Marijke.

Groep 3: Inmiddels werken we alweer in kern 7. Het thema van kern 7 is: schatgraven, avonturen beleven, piraten. Het verhaal waarmee de kern start gaat over het vinden van een schat op een schip In de kernen 1 tot en met 6 heeft uw kind alle letters geleerd. In principe kan het nu eenvoudige eenlettergrepige woorden lezen. Alleen moet het herkennen van woorden nu nog worden versneld en geautomatiseerd. In de kernen 7 tot en met 12 leert uw kind woorden lezen die wat moeilijker zijn. Dit zijn de lastige eenlettergrepige woorden zoals kist, drop, hond, slang, bank, springt, meeuw, ja, zo en woorden van 2 en 3 lettergrepen. Ook oefent uw kind om niet meer spellend te lezen. Die lastige eenlettergrepige woorden worden niet allemaal tegelijkertijd aangeboden en geoefend. Ze zijn verdeeld over verschillende kernen.

In kern 7 komen vooral de sch-woorden aan de orde en woorden met het lettercluster ng (ring). Bovendien maken kinderen al kennis met woorden met 2 medeklinkers vooraan en achteraan (stoel, lamp), woorden met –d en –b achteraan (heb, bad) en samenstelling (zakmes). Ook leert uw kind in deze kern hoofdletters. Het thema van kern 7 is: schatgraven, avonturen beleven, piraten. Het verhaal waarmee de kern start gaat over het vinden van een schat op een schip.

Groep 4: Al veel kinderen hebben het tafeldiploma gehaald. Een enkeling is nog niet klaar. Na de vakantie komt de nieuwe tafelkaart in de klas te hangen en kunnen de kinderen opnieuw een sticker verdienen voor de tafels 0,1,2,3,5 en 10. Uiteraard mogen de kinderen die dat leuk vinden ook verder gaan met de tafel van 6, 7, 8 en 9.

Groep 5/6: In maart staan er verschillende activiteiten van het Cultuurnetwerk Sudwest Fr. gepland. Groep 6 gaat dinsdag 28 februari naar de uurcultuur voorstelling ‘Mama Gazoline’ gespeeld door Tryater. Woensdag 15 maart hebben we de activiteit ‘van draad tot beeld’ bij ons in de klas. De kinderen gaan dan een beeldje maken van was.

Vrijdag 31 maart komt de verhalen verteller Mindert Wijnstra bij ons in de groep.

- Met de kanjertraining hebben we het gehad over de verschillende petten en hebben we tips en complimenten aan elkaar en aan de groep gegeven.

- In maart staat er weer een geschiedenis toets op het programma voor beide groepen. De datum komt op het briefje te staan.

- Groep 5 heeft een mooi concert gegeven met de instrumenten. Super, dat er een aantal kinderen door gaat met muziekles!

Groep 6/7: Een gezellige, maar ook drukke maand voor groep 6/7. Alle leerlingen  hebben keihard gewerkt aan de Cito toetsen. De resultaten mogen er zijn. We zijn trots op jullie inzet!

- Afgelopen week was een echte feestweek. We zijn naar het Woudagemaal in Lemmer geweest en hebben van alles geleerd over water, stoom en oude machines. Een mooie ervaring!

Woensdag hebben we het meester en juffenfeest gevierd. Een aantal kinderen hadden een optredens of een quiz voorbereid. De dag werd afgesloten met een relaxte film.

We hebben genoten!!

Groep 7/8: Voorleeswedstrijd: Op 27 februari  gaat Charly Schaaf onze school vertegenwoordigen tijdens de regionale voorleeswedstrijden. De wedstrijd van onze regio wordt gehouden in de bibliotheek van Sneek.

Belangrijke data:

28 febr.:Theater Sneek: Tryater speelt de voorstelling Mama Gazolina

10 mrt.: Groep 8:Techniekles (Plaats: Bogerman College)

17 mrt.: Groep 7: Techniekles ( Plaats Bogerman College )

Spreekbeurten: In de eerste week van februari zijn wij gestart met de spreekbeurten. De spreekbeurten worden ‘s middags gehouden. Het is de bedoeling dat de leerling in ca. 8-10 minuten iets vertellen over een zelfgekozen onderwerp. Daarbij mag gebruik worden gemaakt van een powerpoint- of prezi presentatie en je mag natuurlijk dingen meenemen om je verhaal mee te verduidelijken.De spreekbeurt mag zowel in het Fries, Nederlands of in het Engels gehouden worden. De leerling moet erom denken dat het geen voorlezen wordt.

15 febr.: Ankie                                    22 mrt.: Douwe

 8 mrt: Hester                                     29 mrt.: Jesse

15 mrt. Charly                                       5 april: Hilde

Verjaardagen leerlingen                                                              

We feliciteren in maart de volgende leerlingen:

  2 maart: Arnoudt Reitsma uit groep 3/4

  9 maart: Sophie Visser uit groep 6/7

12 maart: Doutzen Veenema uit groep 6/7

14 maart: Marieleijne Simonse uit groep 3/4

20 maart: Anouk Veldstra uit groep 6/7

20 maart: Bart Veldstra uit groep 6/7

23 maart: Yorick Hoogland uit groep 6/7

24 maart: Tjeerd de Jong uit groep 1/2

25 maart: Ilse Jansma uit groep 7/8

 

Belangrijke data

17 februari: Rapport 1

17 februari: Harspit Talentenjacht voor groep 5 t/m 8 in MFC It Harspit (12.30 – 14.00 uur)

20 t/m 24 februari: Voorjaarsvakantie

28 februari en 2 maart: 10 - minuten contactmiddag en avond

  1 maart: Studiedag voor de leerkrachten van Palludara. Alle kinderen zijn vrij!

  8 maart: Hoofdluiscontrole

  9 maart: Schoonmaakavond

20 t/m 24 maart: Week van de hoop

22 maart: Open Dag op de scholen van Stichting Palludara

29 maart: Ouderavond 19.30 uur; een officiële uitnodiging volgt!

  3 april: OR /MR vergadering

  5 april: Schoolvoetbal

  6 april: Leerlingenpanel

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 31 maart.

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van cbs It Harspit,

 

Klaas Jan Visser

 

EEN FIJNE VOORJAARSVAKANTIE TOEGEWENST!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2016-2017              Nr. 6         27-01-2017

 

te ouders en verzorgers

Voor u ligt de zesde Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 5 en 6 (30 januari t/m 10 februari): Waar ben je mee bezig?

- Inhoud: Over bezigheden die vragen oproepen en verbazing. Over de zin en onzin van wat mensen doen.

- Bijbel: Maria en Martha (Lucas 10); De Barmhartige Samaritaan (Lucas 10); De schat in de akker en de parel van de koopman (Matteüs 13).

Week 7 t/m 10 (13 februari t/m 10 maart): Zoeken en vinden

- Inhoud: Over verliezen en zoeken, over weglopen en terugkeren, over blij zijn als alles

weer compleet is.

- Bijbel: Het verloren muntje; Het zoekgeraakte schaap; De weggelopen zoon (Lucas 15).

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Het goede doel is vanaf januari 2017 “blessed generation”.

Blessed Generation geeft kinderen in Kenia een thuis en goed onderwijs. Dankzij de hulpprogramma's van Blessed Generation hebben meer dan 700 (wees)kinderen in Kenia weer een kans. Helpt u hen mee hen een mooie toekomst te geven?

Voor meer informative: www.blessedgeneration.nl

 

Studiedagen; Alle kinderen vrij!

Op vrijdag 10 februari en maandag 13 februari zijn er studiedagen voor de leerkrachten.

Alle kinderen zijn dan vrij!

Op woensdag 1 maart is er een studiedag voor alle medewerkers van Stichting Palludara.

Alle kinderen zijn dan vrij!

 

Voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie duurt van maandag 20 t/m vrijdag 24 februari.

 

Juf Martine Steensma

We zijn blij om juf Martine Steensma weer terug te zien in onze school. Zij is door ziekte bijna een jaar afwezig geweest. Ze is nu gestart met re-integreren.

Dit wordt langzaam opgebouwd met enkele uren per week. In de komende periode zal juf Martine voornamelijk individuele kinderen begeleiden op de maandag, dinsdag en de woensdag.

 

Afscheid van juf Anna Haga

Onze stagiaire pedagogiek, Anna Haga,  is ruim een jaar bij ons op school geweest en heeft deze week afscheid genomen. In het afgelopen jaar heeft ze veel betekend in de begeleiding van kinderen. We bedanken haar hier hartelijk voor.

We wensen haar veel succes bij het vervolg van haar opleiding op de NHL.

 

Nieuwe schoolmaatschappelijk werker

Wij hebben per 1 februari een nieuwe school maatschappelijk werker (SMW’er).

Dat is Kim de Graaf. Zij vervangt Marijke de Nooijer, die een andere baan heeft gekregen.

 

Nieuwe leerlingen

In februari komen er twee nieuwe leerlingen in groep 1. Dat zijn Teade Postma en Anne Lanting. Welkom Teade en Anne! We wensen jullie plezierige jaren toe op onze school.

                                        

Vrijwilliger(s) in het zonnetje       

Deze keer staan de ouders van de Lytse Byb in het zonnetje. Zij zorgen ervoor dat de kinderen en ouders op de woensdagochtend op school terecht kunnen voor het lenen van boeken.

We bedanken Boukje de Jager, Berber Walta, Ruurdje Westert en Trees Brouwer voor hun inzet.

 

Muziek in de basisschool

In 2016 hebben we in samenwerking met E en E – Brass (met succes) subsidie voor muziekonderwijs aangevraagd.  Deze subsidie wordt ingezet voor de doorgaande lijn van muziek tijdens en na schooltijd.

We hebben contact gezocht met Atrium Sneek en zij gaan van februari tot aan het eind van het schooljaar AMV (al– les geven in groep 3/4. Zij vindt plaats op de donderdag om 12.30 uur.

Vanaf groep 5 bieden we in samenwerking met E en E – Brass en Le Bon Beat muziekles met blaasinstrumenten en drums.

 

Harspit Talentenjacht

Op de laatste vrijdagmiddag voor de voorjaarsvakantie, op vrijdag 17 februari, wordt de Harspit Talentenjacht weer gehouden. De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen zich hier t/m vrijdag 10 februari voor opgeven bij hun leerkracht (en). We starten om 12.30 uur.

U bent van harte welkom om op de tribune van MFC It Harspit plaats te nemen!

 

Een bericht van E & E Brass: “Optreden door groep 5”

Op donderdag 9 februari  gaat  de musicerende jeugd van groep vijf aan hun ouders/ verzorgers en belangstellenden laten horen dat ze nu een blaasinstrument kunnen bespelen en al gezamenlijk, maar ook als solist kunnen optreden.

Deze eerste kennismaking  heeft onder leiding van juf Renee  van der Veen ca 3 maanden geduurd.

Die kinderen die het super leuk vinden en door willen gaan  (er zitten echt talenten tussen !!), kunnen die zelfde avond door hun ouders/ verzorgers  worden opgegeven.

Wij zien u graag  donderdagavond  9 februari om 19.15 in de Mienskipsromte  van It Harspit

Deze muziekopleiding / kennismaking met de blaasmuziek  is een initiatief van de Brede school CBS It Harspit  en E & E Brass.

Contact Jeugdopleiding:

Anne Fennema      06.20260436

Marijke de Vries    06.10302595

 

TST aanbod februari 2017     Brede School It Harspit

 

Onderwerp 1:  Vervolg dramalessen voor groep 1/2

Door wie: Joost de Jong en Dieuwke Atsma

Wanneer: dinsdag 7, 14 en 28 februari van 14.00 - 15.00 uur

Voor wie: voor de leerlingen van groep 1 en 2.

Waar: In het speellokaal van school

Opgave via school: ih@palludara.nl

 

Onderwerp 2:  Vervolg dramalessen voor groep 3/4

Door wie: Joost de Jong en Dieuwke Atsma

Wanneer: woensdag 8 en 15 februari van 14.00 - 15.00 uur

Voor wie: voor de leerlingen van groep 3 en 4.

Waar: In het speellokaal van school

Opgave via school: ih@palludara.nl

Kosten: geen

Onderwerp 3 : Slagwerk workshops (oa. drums en percussie)   

Door wie: Le Bon Beat ( www.lebonbeat.nl ); Docent Jan Bons

Wanneer: Dinsdagmiddag 7 en 14 februari van 14.15 uur tot 15.15 uur

Voor wie: Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8

Waar: In het lokaal van groep 3/4

Opgave via school: ih@palludara.nl

Kosten: Geen

                                                                                                 

Onderwerp 4: EHBO – les

Door wie:  Sjoukje Witteveen

Wanneer:  Maandagmiddagen van januari tot april (12 x) van 14.15 - 15.15 uur

Voor wie: voor de leerlingen van groep 8

Waar: In MFC It Harspit

Opgave: Op dit moment geen opgave meer mogelijk

                                                                                                         

Onderwerp 5: Muziekles met blaasinstrumenten voor de beginners

Door wie:  E en E – Brass; Docente Renee van der Veen

Wanneer: Iedere vrijdagmiddag

Voor wie: voor de leerlingen van groep 5

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 14.15 uur - 15.15 uur

Opgave via school of via Een E-Brass: ih@palludara.nl of  annefennema@live.nl

Kosten: geen

                                                                                                           

Onderwerp 6: Muziekles met blaasinstrumenten voor de gevorderden

Door wie:  E en E – Brass; Docente Debbie Kwebeman

Wanneer: Iedere vrijdagmiddag

Voor wie: Voor de leerlingen van groep 6 t/m 8

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 14.15 uur - 15.15 uur

Opgave: op dit moment geen opgave meer mogelijk.

Kosten: geen

                                                          

Onderwerp 7: Activiteiten vanuit de PKN gemeente:

            De datum voor het eerstvolgende repair café (techniek) kunt u zien op de site

            van topentwelonline. De PKN - gemeente nodigt u van harte uit op in café de

            Buorren in Uitwellingera van 10.00 - 12.00 uur.

 

Hoe geeft u uw kind op voor TsT?

Via de onderstaande link komt u op de website van CBS It Harspit. Onder het kopje “talent school(t) talent” kunt u het aanbod voor die periode vinden. Daar kunt u uw kind(eren) via het genoemde e-mail adres opgeven. http://www.cbsitharspit.nl/home

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3/4:

- Op dit moment zitten de kinderen van groep 3/4 in een drukke periode. Naast het afronden van de kern van groep 3 van veilig leren lezen. Hebben de kinderen ook allemaal CITO toetsen. Zo hebben ze toetsen van rekenen, spelling en begrijpend lezen. Ook gaan we bij alle kinderen de DMT (in drie minuten zoveel mogelijk woordjes lezen) afnemen. Gelukkig hebben we ’s middags ons normaal programma en kunnen ze lekker bewegen, knutselen, werken in het doeboek of in de hoeken aan het werk. We waren dan ook erg blij met onze stagiaire Lisanne in de klas. Een paar extra handen is altijd fijn. Helaas is ze tijdelijk gestopt met de opleiding. We wensen haar veel succes. En wie weet zien we haar nog eens terug.

-Groep 3Inmiddels werken we alweer in kern 6. In deze kern leren de kinderen:

Letters: g - ui - au - f - ei

Woorden: geit, pauw, duif, ei

In kern 6 leert uw kind de laatste nieuwe letters. Op het eind van deze kern zijn 34 letters aan de orde geweest. Het zijn lettertekens voor alle 34 klanken die in eenvoudige woorden met de combinatie medeklinker-klinker-medeklinker voorkomen. Ook woorden met klinker-medeklinker (uit) of medeklinker–klinker (kei) kunnen kunnen worden gelezen.  De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van het voorleesverhaal, behorend bij het thema ‘Wat komt er uit een ei?’.

Al vanaf het begin wordt het lezen van woorden en zinnen geoefend. Maar er wordt ook geoefend in het kritisch lezen van zinnen en het begrijpen van de betekenis van zinnen.

Een oefenvorm in dit begrijpend lezen is het kiezen van de juiste zin of zinnen bij een tekening. Uw kind krijgt bijvoorbeeld een tekening van een jongetje dat naar een bus loopt. Het kan kiezen uit de volgende zinnen: (a) rik loopt naar de bus. (b) rik zit in de bus. (c) de mus zit bij de paal. (d) ik zie een paal bij de bus. Bij zo'n oefening moet het kind de zin begrijpen om het juiste plaatje te kunnen selecteren.

Het maken van wisselwoorden neemt nog steeds een belangrijke plaats in. Op die manier worden ook de laatst geleerde letters toegepast in het vlot lezen van woorden. Nu alle letters aan bod zijn geweest, wordt het vlot lezen van woorden steeds belangrijker. Met een goede basis kan immers begonnen worden aan steeds moeilijkere woorden en lettercombinaties.

-Groep 4:

De sommen worden steeds moelijker. Daarbij merk je dat het handig is dat ze de tafels goed beheersen. De komende periode gaan we werken aan de tafels van 3 en 5. Graag willen we dat alle kinderen deze voor de voorjaarsvakantie opzeggen.

Groep 5/6:

- Binnenkort krijgen de kinderen van groep 6 een spreekbeurtwijzer mee naar huis om een spreekbeurt voor te bereiden. We beginnen in maart met de spreekbeurten. De kinderen van groep 5 mogen ook een spreekbeurt houden maar dit hoeft niet.

We zijn nu nog druk bezig met de werkstukken. Het werkstuk moet voor de voorjaarsvakantie worden ingeleverd.  We werken elke vrijdag aan het werkstuk, het kan zijn dat sommige kinderen het thuis nog moeten afmaken.

- Donderdagavond 9 februari om 19.15 geven de kinderen van groep 5 een concert in MFC It Harspit. Ze laten horen hoe ze al kunnen spelen op een blaasinstrument.

- Met de kanjertraining zijn we bezig geweest met elkaar complimenten geven en dit op papier te schrijven voor elkaar. Een aantal voorbeelden van complimenten die kinderen kregen: Je bent een goede vriendin, je bent lief, je kunt hard rennen, je kan goed tekenen, je bent aardig, jou haar zit altijd goed. Het is altijd fijn om een compliment van een ander te krijgen!

Groep 6/7: Afgelopen weken hebben we weer de Cito toetsen gemaakt. Onze complimenten voor alle kinderen, want dit was af en toe best lastig!

- We merken uit de resultaten dat er thuis goed wordt geoefend voor de geschiedenis toetsen. Ga zo door! Momenteel richten we ons meer op verkeer i.p.v. geschiedenis.

Misschien leuk om een keer met uw kind op de fiets te stappen en op onderzoek te gaan naar betekenissen van verkeersborden en spannende verkeerssituaties.

- Belangrijke data:

Groep 7/8: Keuze voortgezet onderwijs: Op dit moment zijn we druk met het maken van de Leerling Volg Systeem toetsen van het cito. Het is de bedoeling dat wanneer de resultaten zijn ingevuld in de plaatsingswijzer, de ouders van groep 8, samen met hun kind, worden uitgenodigd om te kijken naar welk onderwijsniveau  hun kind straks zal gaan. Wanneer deze gesprekken zullen zijn is nog onbekend.

- Voor groep 7 zijn er na de voorjaarsvakantie de 10-minuten gesprekken waar de resultaten van cito besproken zullen worden

Belangrijke data:

7 Febr.: Proeflessen Bogerman College

14 febr. Doe-dag RSG Magister Alvinus

Spreekbeurten: In de eerste week van februari starten wij met de spreekbeurten. De spreekbeurten worden ‘s middags gehouden. Het is de bedoeling dat de leerling in ca. 8-10 minuten iets vertellen over een zelfgekozen onderwerp. Daarbij mag gebruik worden gemaakt van een powerpoint- of prezi presentatie en je mag natuurlijk dingen meenemen om je verhaal mee te verduidelijken.

De spreekbeurt mag zowel in het Fries, Nederlands of in het Engels gehouden worden.

De leerling moet erom denken dat het geen voorlezen wordt.

 1 febr..: Arlan                                    15 mrt. Charly

 8 febr.: Anne Femke                           22 mrt.: Douwe

15 febr.: Ankie                                    29 mrt.: Jesse

 8 mrt: Hester                                      5 april: Hilde

 

 

Informatie over het MI circuit voor groep 5 t/m 8

We zijn in november begonnen met de eerste ronde van het mi circuit. Vooraf konden de kinderen hun voorkeur aangeven welke workshops zij graag willen volgen tijdens het mi circuit op woensdag van 13.00 - 14.00 De kinderen zijn ingedeeld bij de verschillende workshops en dit was weer een enorme puzzel. Afgelopen woensdag was de laatste keer van ronde twee. Hierna starten we met ronde 3.

De kinderen konden kiezen uit de volgende workshops:

 

   - Creatief met krantenpapier: hier gaan de kinderen in kleine groepjes met kranten en touw hutten maken en brainstormen over het ontwerp en de sterkste constructie.

 

       -Drama : Hier gaan leerlingen verschillende oefeningen /  uitvoeren voorbereiden

 en aan elkaar laten zien.

 

       -  Ontspanning: Deze workshop bestaat uit 3 verschillende activiteiten nl.;

*Transformator uit elkaar halen en proberen in elkaar te krijgen. Spelen met de transformator en leren hoe de afstandsbediening werkt.

* Bezoek garage

* Zenuwspiraal in elkaar zetten

 

- NME : Hier gaan ze opdrachten uitvoeren die te maken hebben met

               5X beter bezig zijn. (milieu vriendelijk)

 

       - Creatief met draad: Hier kunnen kinderen leren borduren,

knopen, breien, haken en worden zelfs mutsen en sjaals en kollen gemaakt.

 

Verjaardagen leerlingen                                                             

We feliciteren in februari de volgende leerlingen:

 3 februari:      Margryt Brouwer uit groep 5/6

11 februari:      Evana Buis uit groep 1/2

13 februari:     Teatske Feenstra uit groep 3/4

14 februari:     Charly Schaaf uit groep 7/8

19 februari:     Yasin Ahmadi uit groep 1/2

21 februari:     Hester Atsma uit groep 7/8

24 februari:    Eize Douwe Koezema uit groep 6/7

25 februari:    Dave Folkerts uit groep 3/4

27 februari:     Floris Reitsma uit groep 7/8

 

Belangrijke data

31 januari: Leerlingenpanel

10 en 13 februari: Studiedagen voor de leerkrachten. Alle kinderen zijn vrij!

13 februari: OR en MR vergadering om 19.30 uur

17 februari: Rapport 1

17 februari: Harspit Talentenjacht voor groep 5 t/m 8 in MFC It Harspit (12.30 – 14.00 uur)

20 t/m 24 februari: Voorjaarsvakantie

28 februari en 2 maart: 10 - minuten contactmiddag en avond

  1 maart: Studiedag voor de leerkrachten van Palludara. Alle kinderen zijn vrij!

  9 maart: Schoonmaakavond

22 maart: Open Dag op de scholen van Stichting Palludara

 

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 17 februari.

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van cbs It Harspit,

 

Klaas Jan Visser

 

 

 

 

                                         

INFORMATIEF           Jaargang  2016-2017              Nr. 5         23-12-2016

 

Verschijnen informatief

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de vijfde Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 2 en 3: Een goed begin…

Inhoud: Over de waarde van een goed begin en wat het betekent voor mensen om ergens opnieuw aan te beginnen.

Bijbelverhalen onderbouw:

Week 2: De vlucht naar Egypte (Matteüs 2, 13-15 en 19-23); Simeon verwacht veel van dit kind (Lucas 2, 22-36).

Week 3: Voor het eerst mee naar Jeruzalem (Lucas 2, 41-52); Nieuwe vissers (Marcus 1, 14-20).

Bijbelverhalen middenbouw:

Week 2: Simeon vertelt ( Lucas 2, 22-35); Rabbi Mordechai vertelt (Lucas 2, 41-52).

Week 3: Anders dan ik dacht (Matteüs 3); Een visser vertelt (Lucas 5, 1-11).

Bijbelverhalen bovenbouw:

Week 2: Simeon vertelt (Lucas 2, 22-35); Jezus bij de Schriftgeleerden (Lucas 2, 41-52).

Week 3: Anders dan ik dacht (Matteüs 3); Hoe is het begonnen ((Lucas 5, 1-11).

 

Week 4 t/m 6: Waar ben je mee bezig?

Inhoud: Over bezigheden die vragen oproepen en verbazing. Over de zin en onzin van wat mensen doen.

Bijbelverhalen onderbouw:

Week 4: Marta maakt zich druk (Lucas 10, 38-42); Waar zijn jullie mee bezig? (Marcus 10, 13-16).

Week 5: Over een man die niet kan praten (Matteüs 9, 32-34); Sta op! (Marcus 2, 1-12).

Week 6: De barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 25-37).

Bijbelverhalen middenbouw:

Week 4: Een gastvrouw van niks (Lucas 10, 38-42)

Week 5: Jullie weten het best (Lucas 10, 25-37)

Week 6: Twee rare verhalen (Matteüs 13, 44-46)

Bijbelverhalen bovenbouw:

Week 4: Marta en Maria (Lucas 10, 38-42)

Week 5: Een mens met gevoel (Lucas 10, 25-37)

Week 6: Schatgraver (Matteüs 13, 44-46)

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Het goede doel is vanaf januari 2017 “blessed generation”.

Blessed Generation geeft kinderen in Kenia een thuis en goed onderwijs. Dankzij de hulpprogramma's van Blessed Generation hebben meer dan 700 (wees)kinderen in Kenia weer een kans. Helpt u hen mee hen een mooie toekomst te geven?

Voor meer informative: www.blessedgeneration.nl

 

Kerstvakantie

Alle kinderen zijn op vrijdag 23 december om 12.00 uur vrij! De kerstvakantie duurt vervolgens t/m vrijdag 6 januari 2017.

 

Studiedagen; Alle kinderen vrij!

Op vrijdag 10 februari en maandag 13 februari zijn er studiedagen voor de leerkrachten.

Alle kinderen zijn dan vrij!

 

Kaart in Actie

Deze week hebben de kinderen de setjes kaarten van Kaart in Actie mee naar huis gekregen.

Een poosje geleden hebben alle kinderen een eigen kaart ontworpen, en nu is het de bedoeling dat de kinderen proberen deze setjes kaarten te verkopen.
De kaarten kosten €6,00 per setje en moet contant betaald worden aan de kinderen. De helft van dit bedrag is voor onze school en gaan we besteden voor nieuwe leesboeken in de klassen.
Mocht het zo zijn dat uw kind meer dan 8 setjes wil/kan verkopen dan kan dat. Bij de setjes kaarten zit een nabestelformulier.

Graag ontvangen we uiterlijk vrijdag 20 januari al het opgehaalde geld en de niet verkochte kaarten retour.

 

Herinnering Ouderbijdrage

In oktober heeft u via de mail een brief gekregen over de (vrijwillige) ouderbijdrage.

Deze ouderbijdrage bedraagt € 30,00 per kind per schooljaar. (U mag natuurlijk meer overmaken) Voor leerlingen die vanaf januari bij ons op school komen vragen we de helft van het bedrag, n.l. € 15,00. Deze bijdrage is belangrijk voor de kinderen, omdat we hierdoor verschillende extra activiteiten kunnen uitvoeren.Voor het schooljaar 2016 - 2017 verzoeken wij u de ouderbijdrage over te maken op bankrekeningnummer NL67RABO0132865181 ten name van St. OR cbs It Harspit.Wilt u hierbij vermelden dat het om de ouderbijdrage gaat en welke kinderen het betreft?Mocht u de ouderbijdrage nog niet betaald hebben, wilt u het bedrag dan zo spoedig mogelijk overmaken?

 

Schoenmaatjes

In totaal hebben we 81 dozen kunnen inzamelen voor de actie schoenmaatjes. De dozen worden dit jaar uitgedeeld in Ghana, Irak, Moldavië en Albanië.

We zijn blij dat er zoveel ouders en kinderen aan deze actie mee hebben gedaan. Bedankt!

Een speciaal bedankje voor de ouders van de activiteitencommissie die de dozen gecontroleerd hebben.

 

Vrijwilliger(s) in het zonnetje       

Deze keer staan de vrijwilligers vanuit de PKN – gemeente in het zonnetje voor de goede samenwerking tussen de kerk en de school. Hieronder kunt u een foto zien van het repaircafé, één van de projecten, waarin we samenwerken.

 

Kinderkerstfeest PKN – Gemeente

De kerstboom in de Johanneskerk is dit jaar wel heel mooi versierd. De boom hangt vol met harten die o.a. door de kinderen van 't Harspit zijn gemaakt.

Na de kerstdagen zullen de harten naar kinderen in Pakistan worden gestuurd via Kerk in Actie en een deel van de harten gaat naar asielzoekers die naar Nederland komen.

Wat een liefdevol gebaar en een warm welkom.

Heel hartelijk dank.

Iedereen is van harte uitgenodigd bij het kinderkerstfeest op 24 december om

16.30 uur om hun eigen hart te zien hangen.

 

                                        TsT (talent school(t) talent)   

Aanbod TsT in januari:

                                                                               

Onderwerp 1:  Dramalessen voor groep 1/2

Door wie: Joost de Jong en Dieuwke Atsma

Wanneer: dinsdag 17, 24 en 31 januari van 14.00 - 15.00 uur

                (met eventueel een vervolg in februari)

Voor wie: voor de leerlingen van groep 1 en 2.

 

Waar: In het speellokaal van school

Opgeven:  Voor vrijdag 23 december

Opgave via school: ih@palludara.nl

Kosten: geen

 

Onderwerp 2:  Dramalessen voor groep 3/4

Door wie: Joost de Jong en Dieuwke Atsma

Wanneer: woensdag 18, 25 januari en 1 februari van 14.00 - 15.00 uur

                (met eventueel een vervolg in februari)

Voor wie: voor de leerlingen van groep 3 en 4.

Waar: In het speellokaal van school

Opgeven:  Voor vrijdag 23 december

Opgave via school: ih@palludara.nl

Kosten: geen

Onderwerp 3 : Slagwerk workshops (oa. drums en percussie)   

Door wie: Le Bon Beat ( www.lebonbeat.nl ); Docent Jan Bons

Wanneer: Dinsdagmiddag 10, 17, 24, 31 januari en 7, 14 februari van 14.15 uur tot 15.15 uur

Voor wie: Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8

Waar: Elkien in MFC It Harspit

Opgeven:  Voor vrijdag 23 december

Opgave via school: ih@palludara.nl

Kosten: Geen

 

Onderwerp 4: EHBO – les

Door wie:  Sjoukje Witteveen

Wanneer:  Maandagmiddagen van januari tot april (12 x) van 14.15 - 15.15 uur (1e keer op 9 jan.)

Voor wie: voor de leerlingen van groep 8

Waar: In MFC It Harspit

Opgeven: De kinderen hebben zich hier al voor opgegeven

 

Onderwerp 5: Muziekles met blaasinstrumenten voor de gevorderden

Door wie:  E en E – Brass; Docente Debbie Kwebeman

Wanneer: Iedere vrijdagmiddag

Voor wie: voor de leerlingen van groep 6 t/m 8

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 14.15 uur - 15.15 uur

Opgave: op dit moment geen opgave meer mogelijk.

Kosten: geen

 

Onderwerp 6: Activiteiten vanuit de PKN gemeente:

 De datum voor het eerstvolgende repair café (techniek) kunt u zien op de site

            topentwelonline.

 

Hoe geeft u uw kind op voor TsT?

Via de onderstaande link komt u op de website van CBS It Harspit. Onder het kopje “talent school(t) talent” kunt u het aanbod voor die periode vinden. Daar kunt u uw kind(eren) via het genoemde e-mail adres opgeven. http://www.cbsitharspit.nl/home

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3/4: Groep 3: Inmiddels werken we alweer in kern 5. In deze kern leren de kinderen de woorden:   reus, jas, riem, bijl, hout, vuur  en de letters: eu - j - ie - l - ou - uu
Het thema van deze kern is ‘sprookjes’. De nieuwe woorden worden aangeboden in een sprookje over een reus. In deze kern leert uw kind onder andere de letters bij de klanken eu – ou. Net als de reeds bekende letters ij en oe bestaan deze ‘letters’ uit 2 tekens. Voor de kinderen is de eu echter één letter. U praat dus over de letter –eu-. Niet over de letters e-u.

Uw kind krijgt elke kern oefeningen om de nieuwe letters te oefenen en toe te voegen aan reeds bekende letters. Zo leren kinderen ook woorden lezen in rijtjes. In elk woord wordt een letter vervangen door een andere letter. Dat kan de letter vooraan, in het midden of achteraan in het woord zijn. Op deze manier oefent uw kind om met letters die het kent nieuwe woorden te maken. 'Vuur' kan bijvoorbeeld worden veranderd in 'vaar', 'veer' en 'voor', maar ook in 'duur', 'muur' en 'zuur'. Oefen samen en laat uw kind wisselwoorden maken met de laatst geleerde woorden en letters.

Uw kind kent nu bijna alle letters. Daarom kunt u in de bibliotheek alle eenvoudige boekjes lenen. Stimuleer de leesvaardigheid van uw kind en zoek samen regelmatig leuke boeken uit!

Groep 4: De kinderen zijn fanatiek met de tafels aan het oefenen. Sommigen gaan al voor het tweede tafeldiploma. In de klas zijn we op dit moment de tafel van drie aan het oefenen.

Graag opzeggen voor 20 januari.

Groep 3/4: Namens alle kinderen en juffen van groep 3/4 wensen wij jullie fijne feestdagen en een goed 2017!!

Groep 5/6: We hebben 2 december een mooi sinterklaasfeest gevierd. Iedereen had mooie surprises en gedichten gemaakt! We hebben de dag afgesloten met een sinterklaas quiz en een film.

- Een aantal kinderen heeft het werkstukje mee naar huis genomen. Ze kunnen hier thuis mee verder. Dit moeten ze, na de vakantie, weer mee naar school nemen. Begin februari moet het werkstukje klaar zijn.

- Donderdag 19 januari hebben groep 5 en 6 een geschiedenis toets van blok 2.

- Groep 5 is goed aan het oefenen met de tafels. Een aantal kinderen heeft het tafeldiploma inmiddels al behaald. In januari gaan we verder met de tafel van 9.

- Voor taal zijn we de afgelopen week bezig geweest met een project:

Groep 5 maakt een ideeënboekje voor een ‘kinderhotel’. Ze ontwerpen kamers, bedenken regels voor in het hotel, bepalen het menu en de activiteiten.

Groep 6 is bezig met project ‘Griezelen in villa Vondegraai’. Het eindproduct voor dit project is een griezelig hoorspel schrijven en opvoeren.

- Inmiddels hebben we ook een mooie kerstviering achter de rug. Het lied ‘Stille nacht’ hebben de kinderen mooi gezongen en uitgebeeld. Ook hebben de kinderen afgelopen weken nog een ster geknutseld en een prachtig kerststukje gemaakt.

We wensen iedereen een fijne kerstvakantie toe en goede feestdagen en tot ziens in het nieuwe jaar!

Groep 6/7: Bij het Sinterklaasfeest hadden de kinderen van groep 6/7 super mooie surprises en gedichten gemaakt. Het feest was erg gezellig. Als afsluiting van de ochtend hebben we levend stratego gespeeld op het plein. Leon (stagiair 1e jaars student CIOS, tevens zoon van juf Truus) had dit spel uitgewerkt, en dat viel in de smaak bij de kinderen!

Wat was de kerstviering gezellig en geslaagd! Iedereen glitterde en straalde!

Na de kerstvakantie gaan we starten met de spreekbeurten en werkstukken. Nadere informatie volgt. Wij wensen iedereen een fijne kerst en gelukkig nieuwjaar!

Meester Boy en Juf Hiltsje

Groep 7/8: Sinterklaasfeest: Wij hebben in groep 7/8 een mooi Sinterklaasfeest gevierd. Nadat we ’s ochtends Sinterklaas hadden binnen gehaald hebben wij de pakjes uitgepakt. Het was een mooi gezicht, zoals die surprises daar lagen in de kring. Iedereen had zijn best gedaan, om er iets moois van te maken. Toen iedereen zijn cadeautje had, hebben we kringspelletjes gedaan. ’s Middags hebben we het spel “Water Spons en Vuur” gespeeld Er werd fanatiek gespeeld. Al met al een leuk Sinterklaasfeest.

Ouderavond groep 8: Maandagavond, 16 januari 2017, om 19.30 uur is er een ouderavond voor de ouders van groep 8. Op deze avond komt “Huiswerkhulp Friesland” een workshop geven over: “Helpen bij huiswerk”.

Aan het eind van het schooljaar gaan zij ook een workshop, aan de leerlingen van groep 8, geven over: “Leren plannen, leren leren en agendagebruik”.

Naast deze workshop is er ook ruimte om vragen stellen over het Voortgezet onderwijs.

U krijgt nog een uitnodiging via de mail.

LVS-Cito: Naast de cito-eindtoets, die groep 8 eind april gaan maken, maken de leerlingen van groep 8(net als de andere groepen) ook de toetsen die horen bij het leerlingvolgsysteem. Deze toetsen worden medio januari en begin februari afgenomen. De gegevens van deze toets worden in de Friese plaatsingswijzer gezet. Mede aan de hand van de Friese plaatsingswijzer zal in februari, samen met ouder en leerling, gekeken worden voor welk onderwijsniveau de leerling het meest geschikt lijkt. De eindtoets (eind april) zal als second opinion worden gebruikt.

Doe-Dagen voortgezet onderwijs:

-RSG Magister Alvinus: Maandag/dinsdag 13/14 februari 2017 houdt het RSG Magister Alvinus haar Doe-dag. De school meldt groep 8 aan.

Woensdag, 15 februari 2017, houdt RSG haar Open-Dag ( voor leerlingen en ouders) van 16.30 – 21.00 uur.

-Bogerman College: Dinsdag, 7 februari 2017, kunnen de leerlingen, proeflessen draaien op het niveau wat ze waarschijnlijk zullen of willen gaan kiezen. De leerlingen kunnen zich voor 25 januari opgeven op de Bogerman website. De lessen duren van 13.00 - 16.00 uur.

Woensdag, 8 februari 2017, houdt het Bogerman Open huis van 15.30 – 20.30 uur.

-Nordwin College: De DoeDagen voor de leerlingen van groep 8 zijn op dinsdag 24 en op woensdag 25 januari 2017. Je kunt je digitaal aanmelden voor 11 januari 2017 via de website: www.nordwincollege.nl. Op woensdag 25 januari 2017 is er een openavond van 18.30 -21.30 uur

-Praktijkonderwijs Sneek De Diken, Zuiderpoort en de De Praktijkschool(Odyssee):
De Doe-Middag is op 31 januari 2017 van 12.30 tot 14.30 uur. Aanmelden bij eigen leerkracht basisschool.

De Open-Dag is op 1 februari 2017 van 16.00 - 19.00 uur Hemdijk 20 / Simmerdyk 1a Sneek
Verjaardagen leerlingen                                                              

We feliciteren in januari de volgende leerlingen:

 3 januari: Jens Veenema uit groep 1/2

 4 januari: Liselot Rook uit groep 3/4

 6 januari: Jimte Lanting uit groep 7/8

 8 januari: Olav Jaasma uit groep 6/7

11 januari: Tim van Deene uit groep 7/8

11 januari: Arjan Dijkstra uit groep 7/8

14 januari: Mons Kuiper uit groep 7/8

16 januari: Rienk Schraa uit groep 5/6

18 januari: Dirk Jan ten Cate uit groep 6/7

23 januari: Wessel Oosterkamp uit groep 7/8

31 januari: Ahmad Al Khatib uit groep 3/4

 

 

Belangrijke data

23 december: Alle kinderen om 12.00 uur vrij!

26 december t/m 6 januari 2017: Kerstvakantie

  9 januari: Hoofdluiscontrole

16 januari: Voorlichtingsavond voor de ouders/verzorgers van groep 8

16 t/m 27 januari: Citotoetsen voor alle groepen (leerlingvolgsysteem)

31 januari: Leerlingenpanel

10 en 13 februari: Studiedagen voor de leerkrachten. Alle kinderen zijn vrij!

13 februari: OR en MR vergadering om 19.30 uur

17 februari: Rapport 1

17 februari: Harspit Talentenjacht voor groep 5 t/m 8 (12.30 – 14.00 uur)

20 t/m 24 februari: Voorjaarsvakantie

28 februari en 2 maart: 10 - minuten contactmiddag en avond

  1 maart: Studiedag voor de leerkrachten van Palludara. Alle kinderen zijn vrij!

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 27 januari.

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van cbs It Harspit,

 

Klaas Jan Visser

 

Het team van cbs It Harspit wenst u en jullie plezierige kerstdagen ……

   ….. een goede jaarwisseling   ……   en een voorspoedig 2017!   

 

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2016-2017              Nr. 4         25-11-2016

 

Verschijnen informatief

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de vierde Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 49 t/m 51: Kinderen van goede wil

Inhoud: Over een dorp waar de goede wil om samen te werken en samen te vieren verdwenen is. Over hoe die goede wil opnieuw aangewakkerd kan worden in het leven van mensen.

Bijbelverhalen onderbouw:

Week 49: Johannes, boodschapper van de vrede (Lucas 1, 5-25; 57-58).

Week 50: Een engel bij Maria (Lucas 1, 26-36); Jozef en Maria moeten op reis (Lucas 2, 1-2).

Week 51: Geen plaats in de herberg (Lucas 2, 1-7); De herders als eersten bij het kind (Lucas 2, 8-20).

Bijbelverhalen middenbouw:

Week 49: Een bijzondere taak voor Zacharias (Lucas 1, 5-25 en 57-80).

Week 50: Een heel gewoon meisje  (Lucas 1, 26-35).

Week 51: Een boodschap van de keizer (Lucas 2, 1-7); Een koning in een voerbak (Lucas 2, 15-20).

Bijbelverhalen bovenbouw:

Week 49: Een engel in de tempel (Lucas 1, 5-25 en 57-80).

Week 50: Een gewoon meisje (Lucas 1, 26-35).

Week 51: Met dank aan de keizer ( Lucas 2, 1-7); Een boodschap voor herders ( Lucas 2, 15-20).

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Het goede doel is tot de kerstvakantie “Actie kinderpostzegels”.

 

Nieuws vanuit de Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie is blij met haar twee nieuwe leden. Dat zijn Johanna Nauta (moeder van Meike Sybesma uit groep 1) en Anne Marije Riphagen – Bouwhuis (moeder van Brent Riphagen uit groep 1).

Deze ouders vullen de lege plek op, die ontstaan is door het vertrek van Cornanda Zachariasse.

De activiteitencommissie en het team bedanken Cornanda voor haar jarenlange inzet!

 

 

Sinterklaas

Op vrijdag 2 december hopen wij Sinterklaas weer te mogen begroeten op onze school.

Vanaf 8.25 uur zullen we de sint en zijn pieten opwachten op het plein. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen groep. De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan dan om en om in het speellokaal naar Sinterklaas toe.  De kinderen van de groep 5 t/m 8 gaan in hun eigen lokaal de surprises uitpakken. (deze mogen voor schooltijd in de klas worden gebracht)

De kinderen hoeven geen fruit en drinken mee te nemen voor de ochtendpauze.

De kinderen van groep 5 t/m 8 moeten wel eten en drinken voor de lunch meenemen

 

Kerstviering

Op woensdag 21 december vieren we tussen 17.00 en 18.00 uur samen Kerst in de sportzaal van MFC It Harspit.

Ouders / verzorgers en andere belangstellenden zijn hier van harte voor uitgenodigd!

Een officiële uitnodiging volgt!

 

Project “Open”

In de laatste periode voor de zomervakantie heeft de huidige groep 8 deelgenomen aan het project “Open”. Dit project voor de Friese Basisscholen heeft te maken met KH2018 (Kulturele Haadsted).

De kinderen mochten een ontwerp maken, waarin het eigen dorp gepresenteerd wordt.

Van hun ontwerp is een doek gemaakt. Deze hangt in bovenbouwhal van onze school. U kunt het van dichtbij komen bewonderen.

 

Herinnering Ouderbijdrage

Vorige maand heeft u via de mail een brief gekregen over de (vrijwillige) ouderbijdrage.

Deze ouderbijdrage bedraagt € 30,00 per kind per schooljaar. (U mag natuurlijk meer overmaken)

Voor leerlingen die vanaf januari bij ons op school komen vragen we de helft van het bedrag,

n.l. € 15,00. Deze bijdrage is belangrijk voor de kinderen, omdat we hierdoor verschillende extra activiteiten kunnen uitvoeren.

Voor het schooljaar 2016 - 2017 verzoeken wij u de ouderbijdrage over te maken op bankrekeningnummer NL67RABO0132865181 ten name van St. OR cbs It Harspit.

Wilt u hierbij vermelden dat het om de ouderbijdrage gaat en welke kinderen het betreft?

We willen graag uw bijdrage voor 1 december ontvangen.

 

                                       

Vrijwilliger(s) in het zonnetje       

Deze keer staan Arjen Nossin en de familie Hanenburg in het zonnetje.

Arjen Nossin heeft namens de Topentwelsjongers de kinderen begeleid bij het zingen van de Shantykoorliederen.

Henk en Hanneke hebben de kinderen van groep 5/6 kooklessen aangeboden in Lokaal 55.

We bedanken Arjen, Henk en Hanneke voor hun inzet bij Talent school(t) Talent in de afgelopen maanden.

 

Nieuwe leerling en afscheid van een leerling

Sinds maandag 7 november zit Jayden Hagting bij ons in groep 5. Jayden is afkomstig van OBS De Wyken uit Sneek. We wensen hem plezierige jaren toe op onze school.

Op vrijdag 4 november heeft Floor Kamstra uit groep 6 afscheid genomen. Zij is naar SBO De Súdwester in Sneek gegaan. We wensen haar plezierige jaren toe op haar nieuwe school.

 

Stagiaires

Op dit moment lopen er weer verschillende stagiaires rond in onze school.  We zijn blij dat wij hen kunnen helpen bij hun opleiding en zij ons kunnen helpen bij de begeleiding van de kinderen.

Wie kunt u tegenkomen in school?

In groep 1/2:

Joost de Jong; op maandag, dinsdag en woensdag. Hij volgt de opleiding voor onderwijsassistent.

Mare Schriemer; zij loopt haar maatschappelijke stage op school (totaal 30 uren)

In groep 3/4:

Lisanne Nauta; op donderdag en vrijdag. Zij volgt de opleiding voor onderwijsassistent.

Femke Hofstra; zij loopt haar maatschappelijke stage op school (totaal 30 uren)

In groep 6/7:

Floor de Jong; op maandag en dinsdag. Zij volgt de opleiding voor onderwijsassistent.

In groep 7/8:

Jacob de Boer; op maandag en dinsdag (en soms een gehele week). Hij volgt de opleiding voor leraar in het basisonderwijs (Pabo).

Leerlingbegeleiding voor alle groepen:

Anna Haga; op maandag t/m donderdag. Zij volgt de opleiding Pedagogiek.

 

MI circuit (mi= meervoudige intelligenties)

We zijn weer gestart met het MI circuit voor de groepen 5 t/m 8. Dit vindt plaats op de woensdagen van 13.00 – 14.00 uur. Fijn dat er weer ouders zijn om te helpen!

De leerlingen kunnen dit keer kiezen uit de volgende onderdelen:

De data van dit eerste MI-circuit zijn:

Ronde 1:       23 november, 30 november, 7 december 
Ronde 2:       11 januari, 18 januari, 25 januari 
Ronde 3:        1 februari, 8 februari, 15 februari

 

TsT (talent school(t) talent)                                       

Sinds vrijdag 28 oktober geeft E en E – Brass  10 weken lang muziekles aan groep 5. Dit vindt plaats van 13.15 - 14.00 uur.

Na deze periode kunnen deze kinderen ervoor kiezen om zich in te schrijven voor een nieuw naschools aanbod!

 

Optreden Shantykoor in het nieuws:

Via de volgende links kunt u een verslag vinden van het Shantykoor optreden op zaterdag 19 november.

http://www.sneekernieuwsblad.nl/nieuws/48852/jong-en-oud-shanty-talent-in-top-twel/

http://www.grootsneek.nl/2016/11/18/shanty-talenten-top-twel/

 

Aanbod TsT in december:

 

Onderwerp 1: Muziekles met blaasinstrumenten voor de gevorderden

Door wie:  E en E – Brass; Docente Debbie Kwebeman

Wanneer: Iedere vrijdagmiddag

Voor wie: voor de leerlingen van groep 6 t/m 8

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 14.15 uur - 15.15 uur

Opgave: op dit moment geen opgave meer mogelijk.

Kosten: geen

 

Onderwerp 2: Activiteiten vanuit de PKN gemeente:

De datum voor het eerstvolgende repair café (techniek) kunt u zien op de site

topentwelonline. De PKN - gemeente nodigt u van harte uit op zaterdag 26 november in

café de Buorren in Uitwellingera van 10.00 - 12.00 uur.

 

Hoe geeft u uw kind op voor TsT?

Via de onderstaande link komt u op de website van CBS It Harspit. Onder het kopje “talent school(t) talent” kunt u het aanbod voor die periode vinden. Daar kunt u uw kind(eren) via het genoemde e-mail adres opgeven. http://www.cbsitharspit.nl/home.html

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3/4: Nog een paar dagen wachten en dan krijgen we bezoek van sinterklaas en zijn pieten. In de klas zijn we druk aan het oefenen met de liedjes en de gedichten. Naast deze leuke activiteiten werken we ’s morgens aan onze vaste dagplanning.

Groep 3: In deze kern leert uw kind:

Letters: h - w - o - a – u      Woorden: huis, weg, bos, tak, hut

De letters i - m - r - v - s – aa - p – e - t – ee - n – b – oo zijn bekende letters geworden.
De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal over oma die met kinderen naar het bos gaat en verdwaalt. Het thema van kern 4 is: ‘ waar ben ik’. Dit thema heeft veel mogelijkheden om rondom ‘woonomgeving‘ of bijvoorbeeld verkeer allerlei activiteiten te doen. Een onderwerp wat we mooi kunnen combineren met het vak verkeer.

Groep 4:

We werken nu met min en plus sommen over het tiental. Dat is vooral in het begin lastig. Maar door verschillende oefenvormen komen de kinderen er goed uit. De tafels blijven we oefenen. Ook voor thuis is dit belangrijk. Net zoals iedere dag even met u kind lezen. Met taal schrijven de kinderen steeds vaker een verhaaltje . Leuk om te lezen.

Groep 5/6: De boekbesprekingen zijn achter de rug. De kinderen hebben thuis goed geoefend!

- We zijn inmiddels druk bezig met het maken van een werkstuk over een zelf gekozen onderwerp.

- Afgelopen week hebben de kinderen van groep 5 een oefenbriefje voor de tafel van 6 mee naar huis gekregen, dit om weer even extra aandacht te geven aan de tafels. Binnenkort krijgen de kinderen ook de tafels van 7,8 en 9 mee. Natuurlijk is het voor groep 6 ook belangrijk de tafels weer te oefenen.

- Op vrijdag 2 december vieren we in groep 5/6 het Sinterklaasfeest. We hebben hiervoor inmiddels lootjes getrokken. Het is de bedoeling dat iedereen iets voor 5 euro koopt en daarbij een mooi surprise en/of gedicht maakt. We hopen op een mooie dag!

Groep 6/7: De eerste toets Engels is gemaakt. Altijd lastig! Wat kun je verwachten, hoe moest je die moeilijke woorden ook alweer schrijven, wat bedoelen ze met...... etc. Een ieder heeft erg zijn best gedaan. Op naar "chapter two"!

- Afgelopen vrijdag zijn we begonnen met "media wijsheid". Dit is een digitaal programma ? spel waar we klassikaal aan werken. Ook thuis kunnen de leerlingen actief aan het werk.

Leerlingen leren van alles over het internet. Zowel qua veiligheid als programmeren. Daarnaast leren ze op een verantwoorde manier contacten leggen en informatie te zoeken.

We strijden tegen andere scholen in Nederland. Ook groep 7/8 doet mee. Spannend!!!

Vrijdag 25 november krijgen we te horen of we hebben gewonnen.

 - De sfeer in de groep is momenteel erg goed. Ook doet een ieder erg zijn best op zijn eigen niveau met of zonder extra hulp. Er is steeds meer tijd voor grappen en leuke momenten. Genieten!

 - In onze groep hebben Yorick, Hanneke en Ilse tegen elkaar gestreden om mee te doen voor De Nationale Voorleeswedstrijd. De groep heeft mogen stemmen, en hieruit is Ilse als beste gekomen. Afgelopen woensdag heeft Ilse tegen Charly en Arlan van groep 7/8 gestreden. Zij mochten hun kwaliteiten showen aan groep 5/6 en zij hebben Charly gekozen als winnaar. We wensen Charly namens onze groep heel veel succes!    

Groep 7/8:

Voorlezen:Nadat iedereen voor de groep een keer had voorgelezen mochten belangstellenden zich opgeven voor de wedstrijd: “Wie wordt de beste voorlezer(ster) van CBS It Harspit”. Drie leerlingen zaten in de finale Na een heuse battle wedstrijd mag Charly Schaaf (gr. 8) zich voorleeskampioen van It Harspit noemen. Zij gaat de school in februari/maart vertegenwoordigen tijdens de regionale voorleeswedstrijd.

MediaMasters:
Groep 7 en 8 hebben tijdens de Week van de Mediawijsheid meegedaan aan MediaMasters 2016. Het spel is gestart op vrijdag 18 november in de klas. In MediaMasters krijgen de kinderen een spannende opdracht die ze binnen vijf dagen moeten volbrengen en waarmee ze per dag ongeveer één uur in de klas bezig zijn. Alle vormen van media wordt ingezet.

Om informatie te vinden maar ook om de kinderen van de wijs te brengen. Is alles wat ze zien echt? Kunnen ze iedereen vertrouwen?  En wat vertellen ze over zichzelf? Mediawijs wordt  je door ervaring. Door ermee aan de slag te gaan, door fouten te maken en zo tot inzichten te komen wat de effecten van media zijn, zowel op jezelf, als op anderen. Zo ervaar je niet alleen wat fout gaat, maar ook hoe leuk media kunnen zijn. .Ze moeten overleggen, samenwerken, media maken en interpreteren. Doorzettingsvermogen en creativiteit zorgen ervoor dat alle leerlingen slagen voor MediaMasters 2016.

Sinterklaasfeest:

Op 2 december vieren wij het Sinterklaasfeest. De lootjes zijn getrokken. Voor € 5,00 mag er iets gekocht worden. Een surprise of een gedicht is verplicht. Beide mag ook. We hopen op een mooi en gezellig feest.

Creatief:

Groep 7/8 heeft de afgelopen periode aan twee onderwerpen gewerkt. Het eerste was het maken van vlotten. De leerlingen moesten een vlot maken van kosteloos materiaal. Het resultaat mag er zijn. De leerlingen hebben mooie vlotten gemaakt waarvan een aantal  “zeewaardig” zijn.

Het tweede project was een tekening maken m.b.v. vetkrijt en terpentine. Ook hier waren ze fanatiek mee bezig. Het resultaat mag er zijn en hangt in de klas en in de bovenbouwhal.

Verjaardagen leerlingen                                                             

We feliciteren in december de volgende leerlingen:

 2 december: IJke Feenstra uit groep 7/8

 2 december: Benthe de Jager uit groep 3/4

 7 december: Tess Kuiper uit groep 5/6

 7 december: Sigrid Siemensma uit groep 7/8

16 december: Mare Perridon uit groep 6/7

24 december: Jente Abma uit groep 3/4

 

Belangrijke data

  2 december: Sinterklaasviering op school (8.30 uur: aankomst op het plein)

19 december: OR/MR

21 december: Kerstviering met kinderen, ouders en andere belangstellenden (17.00 – 18.00)

26 december t/m 6 januari 2017: Kerstvakantie

  9 januari: Hoofdluiscontrole

16 januari: Voorlichtingsavond voor de ouders/verzorgers van groep 8

16 t/m 27 januari: Citotoetsen voor alle groepen (leerlingvolgsysteem)

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 23 december.

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van cbs It Harspit,

 

Klaas Jan Visser

 

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2016-2017              Nr. 3         28-10-2016

 

Verschijnen informatief

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de derde Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 44 t/m 45: Doorbijten

Inhoud: Over ergens voor gaan, je doel nastreven en volhouden. Over wat je ertoe brengt om tegenstand te overwinnen.

Bijbelverhalen onderbouw:

Week 44: Zo houdt Jakob het vol (Genesis 28, 10-22); Zeven jaar werken voor Rachel

(Genesis 29, 1-30).

Week 45: Jakob wil naar huis (Genesis 31, 13-54; 32-1); De verzoening (Genesis 32, 2-33;

33, 1-16).

Bijbelverhalen middenbouw:

Week 44: Jakob wil trouwen (Genesis 29-31).

Week 45: Groepje voor groepje (Genesis 33, 1 – 16); Jakob vecht met God (Genesis 32 en 33).

Bijbelverhalen bovenbouw:

Week 44: Vriendelijk blijven (Genesis 29-31, 02-11-2016).

Week 45: Groepje voor groepje (Genesis 33, 1 – 16); Jakob vecht met God (Genesis 32 en 33).

Week 46 t/m 48: Verbinden

Inhoud: Over wat mensen bindt en de kracht van een samenleving. Over verdeeldheid en over broederschap, over tegenpolen en bruggenbouwers.

Bijbelverhalen onderbouw:

Week 46: Jozef is de liefste zoon (Genesis 38); Jozef in huis bij Potifar (Genesis 37 en 39).

Week 47: Jozef wordt onderkoning (Genesis 41); Simeon moet in Egypte blijven (Genesis 42).

Week 48: Weer bijeen (Genesis 43 t/m 47).

Bijbelverhalen middenbouw:

Week 46: Familieband  (Genesis 37, 1-11); Jozef en de vrouw van Potifar (Genesis 38, 7-20 en Genesis 39, 1-6).

Week 47: Jozef in de gevangenis (Genesis 42); Jozef en zijn broers (Genesis 43-46, 7).

Week 48: Een lastig probleem (Genesis 45 en 46).

Bijbelverhalen bovenbouw:

Week 46: Familieband (Genesis 37, 1-11); Jozef en de vrouw van Potifar (Genesis 38, 7-20 en Genesis 39, 1-6).

Week 47: Jozef in de gevangenis ( Genesis 42); Jozef en zijn broers (Genesis 43-46, 7).

Week 48: Twee volken in één land (Genesis 45 en 46).

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Het goede doel is tot de kerstvakantie “Actie kinderpostzegels”.

 

Nieuwe website

Op onze nieuwe website www.cbsitharspit.nl kunt u weer de nodige informatie vinden. Deze website wordt in de komende periode uitgebreid met onder andere een ouderportaal, waarmee u zich bv. kunt opgeven voor 10-minuten gesprekken.

 

Schoolfruit

Goed nieuws! We hebben ons ingeschreven voor de Europese subsidie van schoolfruit en we hebben deze gekregen!

Wij mogen nu deelnemen aan EU-Schoolfruit 2016-2017.
In de week van 7 november ontvangen we de eerste leveringen voor de kinderen. Deze leveringen ontvangen we 20 weken lang en eindigen met Pasen 2017. U hoort nog op welke dagen in de week de kinderen schoolfruit krijgen.

De Europese Unie bepaalt welke leveranciers het schoolfruit leveren. We hebben geprobeerd om de levering via regionale leveranciers te laten lopen, maar dat is helaas niet gelukt.

 

Ouderbijdrage

Deze week heeft u via de mail een brief gekregen over de (vrijwillige) ouderbijdrage.

Deze ouderbijdrage bedraagt € 30,00 per kind per schooljaar. (U mag natuurlijk meer overmaken)

Voor leerlingen die vanaf januari bij ons op school komen vragen we de helft van het bedrag, n.l. € 15,00. Deze bijdrage is belangrijk voor de kinderen, omdat we hierdoor verschillende extra activiteiten kunnen uitvoeren.

Voor het schooljaar 2016 - 2017 verzoeken wij u de ouderbijdrage over te maken op bankrekeningnummer NL67RABO0132865181 ten name van St. OR cbs It Harspit.

Wilt u hierbij vermelden dat het om de ouderbijdrage gaat en welke kinderen het betreft?

We willen graag uw bijdrage voor 1 december ontvangen.

 

Meeloopmoment van woensdag naar vrijdag

Sinds deze week is het meeloopmoment in groep 3 t/m 8 verplaatst van de woensdag- naar de vrijdagochtend. U heeft hier voor de herfstvakantie een mail over gekregen.

Het meeloopmoment is van 8.25 – 8.40 uur.

 

Actie schoenmaatjes (schoenendoos)

Dit jaar gaan we weer mee doen met de actie Schoenmaatjes. Met schoenmaatjes vullen kinderen in Nederland een schoenendoos voor een kind in een arm land.

In november volgt verdere informatie hierover.

                                                          

Vrijwilliger(s) in het zonnetje       

Deze keer staan alle vrijwilligers bij de schoolkerkdienst in het zonnetje! Onze dank gaat uit naar de PKN – gemeente. Dankzij hun inzet hebben veel ouders en kinderen samen een prachtige dienst beleefd. Speciaal bedankje voor onze oud-leerling Sjoukje Feenstra die de Prezi-presentatie heeft gemaakt.

 

TsT (talent school(t) talent)                                       

Vanaf vrijdag 28 oktober geeft E en E – Brass  10 weken lang muziekles aan groep 5. Dit vindt plaats van 13.15 - 14.00 uur.

Na deze periode kunnen deze kinderen ervoor kiezen om zich in te schrijven voor een nieuw naschools aanbod!

 

Aanbod TsT in november:

 

Onderwerp 1:  Vervolg van Zingen met Shantykoor “De Topentwelsjongers”

Door wie: Muzikanten van De Topentwelsjongers

Wanneer: Alle donderdagmiddagen (behalve de herfstvakantie) van 14.15 uur tot 15.15 uur tot de jubileumuitvoering op zaterdag 12 november.

De oefenavonden met het shantykoor zijn op:
maandag 31 okt. , dinsdag 8 nov.  van 19.00 tot 20.00 uur in het muzieklokaal van het MFC. ( van 19.00 - 19.30 uur : kinderkoor en muzikanten. Van 19.30 - 20.00 uur Shantykoor, kinderkoor en muzikanten)
Voor wie: voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8.

Waar: In MFC It Harspit

Opgave via school: ih@palludara.nl

Kosten: geen

Onderwerp 2 : Vervolg van Slagwerk workshops (oa. drums en percussie)   

Door wie: Le Bon Beat ( www.lebonbeat.nl ); Docent Jan Bons

Wanneer: Dinsdagmiddag 1, 8 en 15 november van 14.15 uur tot 15.00 uur

Voor wie: Voor de leerlingen van groep 1 t/m 4

Waar: In het speellokaal van school

Opgave via school: ih@palludara.nl

Kosten: Geen

 

Onderwerp 3: Vervolg van Koken in de kookstudio van Lokaal 55 in Sneek

Door wie:  Henk en Hanneke Hanenburg

Wanneer: Woensdag 9 en 16 november

Voor wie: voor de leerlingen van groep 5 en 6

Waar: Lokaal 55, Oude Oppenhuizerweg 55, 8606 JB Sneek

Tijd: 14.30 – 15.30 uur

Opgave via school: ih@palludara.nl

Kosten: geen

 

 

Onderwerp 4: Muziekles met blaasinstrumenten voor de gevorderden

Door wie:  E en E – Brass; Docente Debbie Kwebeman

Wanneer: Iedere vrijdagmiddag

Voor wie: voor de leerlingen van groep 6 t/m 8

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 14.15 uur - 15.15 uur

Opgave: op dit moment geen opgave meer mogelijk.

Kosten: geen

 

Onderwerp 5: Activiteiten vanuit de PKN gemeente:

De datum voor het eerstvolgende repair café (techniek) kunt u zien op de site

topentwelonline. De PKN - gemeente nodigt u van harte uit op zaterdag 29 oktober in café de Buorren in Uitwellingera van 10.00 - 12.00 uur.

 

Hoe geeft u uw kind op voor TsT?

Via de onderstaande link komt u op de website van CBS It Harspit. Onder het kopje “talent school(t) talent” kunt u het aanbod voor die periode vinden. Daar kunt u uw kind(eren) via het genoemde e-mail adres opgeven. http://www.cbsitharspit.nl/home.html

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3/4:

Inmiddels zit de eerste vakantie er al op van dit schooljaar. De kinderen zijn heerlijk uitgerust! Ons champignons project laat nog even op ons wachten. De eerste draden zijn al een beetje zichtbaar. Nu maar hopen dat we echte champignons in de doos opkomen.

In groep 3 worden de sommen steeds een stukje moeilijker. Ook gaan ze steeds vaker zelf de cijfers opschrijven. Dit is voor sommige kinderen nog best lastig. We blijven dus goed oefenen met de cijfers. Met taal zijn we deze week gestart in kern 3.

In deze kern leert uw kind:

Letters: d - oe - k - ij – z, Woorden: doos, poes, koek, ijs, zeep,  Herhaling van de letters van kern 1 en 2

Deze nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal uit een reuzenboek. In dit verhaal vinden kinderen in een wensdoos telkens een nieuwe verrassing. Het thema van deze kern is ‘Wat zit erin?’

Uw kind is bij het begin van kern 3. Steeds meer woorden kunnen worden gelezen. Uw kind leert niet alleen nieuwe letters en woorden, maar oefent deze ook op verschillende manieren.

Een voorbeeld van zo'n oefening is het invullen van letters in woorden waarin een letter ontbreekt. Bij het stukje ‘-en’ kan het kind kiezen uit b, p en r om er een compleet woord van te maken. Het plaatje dat naast het woord afgebeeld wordt geeft aan welk woord bedoeld is (ben, pen of ren).

Uw kind leest ook al korte zinnen:

ik eet een vis.
een kip en een aap.
Tim zit bij een boom.

De kinderen van groep 4 werken erg fanatiek met de doelen. Als ze het werk op de taakbrief af hebben, kunnen ze verder werken aan hun eigen doelen. Sommige kinderen kunnen bijna niet stoppen. Met rekenen leren ze op dit moment de digitale kloktijden erbij.  Gelukkig hebben ze in hun vak een klok, zodat ze een klein beetje kunnen spieken. Naast het gewone rekenen zijn de kinderen nog druk bezig met het opzeggen van de tafels.

Groep 5/6:

- Maandag 31 oktober hebben groep 5 en 6 een toets van aardrijkskunde over thema 1. Een week later heeft groep 6 een toets geschiedenis over thema 1.

- Tafels thuis automatiseren is voor beide groepen heel erg belangrijk. Op de computer zijn leuke programma’s te vinden om de tafels te automatiseren.

- In november hebben de volgende kinderen een boekbespreking:

4 november: Yaniek en Mikai

10 november: Jelka en Lien

11 november: Durk

18 november: Margryt en Allard

25 november: Bo en Rein

Groep 6/7:

We kijken terug op een geslaagd uitje naar de Eendenkooi in Offingawier. Wat hebben we het getroffen met het weer! Wat was het interessant en leerzaam.            

-Momenteel oefenen we veel met kloktijden en de kalenders. Graag dit thuis ook blijven bespreken en oefenen. Vooral de digitale tijden blijft lastig en door dit vaak en veel te oefenen, zal het steeds beter gaan. Ook de tafelsommen thuis blijven oefenen.

-In onze groep heeft Christian Groenhof een boek geschreven. Het heet: Het rare wezen. Het is een boek met veel fantasie en is te bestellen bij Christian zelf voor maar € 5,95! Een echte aanrader!!

Groep 7/8:

Excursie  “De Theefabriek”: Op 12 oktober is groep 7/8 naar “De theefabriek” in Joure geweest. De leerlingen maakten kennis met de rituelen en de geschiedenis rond het drinken van koffie en thee Natuurlijk kwam Douwe Egberts aan bod. Ook kwam de handel over zee door de VOC en het leven in de 18e eeuw in het geboortehuis van Douwe Egberts aan de orde. Naast dit alles was er ook een stukje techniek te zien, zoals een theezakjes machine en een ouderwetse koffiebrander.

De leerlingen moesten diverse opdrachten uitvoeren van proeven, tekenen, lezen tot het maken van je eigen theezakje. Al met al was het een leerzame middag.

 

MediaMasters 2016

In november doen we mee aan het spel MediaMasters. We starten op vrijdag 18 november 2016. MediaMasters is een interactieve game die scholen een kans biedt om op een toegankelijke en uitdagende manier met media in de klas aan de slag te gaan. Spelenderwijs leren de leerlingen meer over de kansen en de gevaren die media bieden.

Het spel wordt gespeeld gedurende één uur per dag op vijf schooldagen. Iedere speldag start met een korte aflevering op het digibord. Daarna gaan we samen met de leerlingen in de klas aan de slag met MediaMissies. Onderwerpen die aan bod komen zijn sociale media, informatievaardigheden, programmeren, cyberpesten, vloggen en online samenwerken. De leerlingen moeten laten zien welke mediavaardigheden zij in huis hebben en van elkaar leren om de game tot een goed einde te brengen.

Ook thuis kunnen de leerlingen verder met MediaMasters; door extra opdrachten en vragen te maken kunnen de leerlingen jokers verdienen voor hun klas. De bedoeling van het spel is om zoveel mogelijk punten ( volgers) te scoren. De finaledag is op vrijdag 25 november.

Data voorlezen:

2 nov.: Douwe, Wessel, Ilse                                         03 nov.: Yke, Jesse

9 nov.: Emma, Arjan                                                   10 nov.: Mons, Tim

 

Verjaardagen leerlingen                                                            

We feliciteren in november de volgende leerlingen:

 1 november: Moniek van der Zee uit groep 3/4

 2 november: Emma Visser uit groep 7/8

 3 november: Hette Faber uit groep 3/4

 6 november: Yaniek Hoogstra uit groep 5/6

16 november: Douwe de Jager uit groep 7/8

17 november: Yfke Atsma uit groep 1/2

17 november: Ytsen de Jong uit groep 6/7

25 november: Marrit Schilstra uit groep 3/4

27 november: Christian Groenhof uit groep 6/7

 

Belangrijke data

 1 november: Schoonmaakavond

 7 november: OR/MR

 8 en 10 november: 10 –  gesprekken op middag/avond

 November: Deelname aan Actie Schoenmaatjes van Edukans (meer info volgt)

 2 december: Sinterklaasviering op school

19 december: OR/MR

21 december: Kerstviering met de ouders en andere belangstellenden

26 december t/m 6 januari 2017: Kerstvakantie

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 25 november.

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van cbs It Harspit,

 

Klaas Jan Visser

 

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2016-2017              Nr. 2         30-09-2016

 

Verschijnen informatief

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de tweede Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 40 en 41: Stoelendans

Inhoud: Een plek innemen, je plek verliezen. Over concurrentie, competitie en jaloezie. Over je plek afstaan en elkaar de ruimte gunnen.

 Bijbelverhalen onderbouw:

Week 40: Hagar wil de belangrijke plek (Genesis 16, 1-4); Toch een kind voor Sara

(Genesis 18 en 19).

Week 41: Ismaël lacht Isaak uit (Genesis 21, 1-9); Hagar en Ismaël horen er ook bij

(Genesis 21, 10-21).

Bijbelverhalen middenbouw:

Week 40: Nummer een en nummer twee ( Genesis 16:1-4); Wie van de twee? (Genesis 16, 5-15 en 18, 1-15).

Week 41: Twee broers (Genesis 21).

Bijbelverhalen bovenbouw:

Week 40: Hagar wordt zwanger (Genesis 1, 1-4); Ismaël wordt geboren (Genesis 16,5-15 en 18, 1-15).

Week 41: Hagar en Ismaël (Genesis 21).

Week 42 t/m 45: Doorbijten

Inhoud: Over ergens voor gaan, je doel nastreven en volhouden. Over wat je ertoe brengt om tegenstand te overwinnen.

Bijbelverhalen onderbouw:

Week 42/43: Jakob wil de eerste zijn (Genesis 25, 27-34); Jakob wordt de eerste! (Genesis 27).

Bijbelverhalen middenbouw:

Week 42/43: Esau en Jakob (Genesis 25 – 27); Jakob op de vlucht (Genesis 28, 10 – 22)

Bijbelverhalen bovenbouw:

Week 42/43: De oudste en de jongste (Genesis 25 – 27); Jakob op de vlucht (Genesis 28, 10-22 )

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Het goede doel is tot de kerstvakantie “Actie kinderpostzegels”.

 

Afscheid van een leerling

Op dinsdag 27 september heeft Britt Jetten afscheid genomen in groep 1/2. Zij is vanaf woensdag 28 september gestart op de Bonifatiusschool in Sneek.

We wensen Britt goede jaren toe op haar nieuwe school.

                                  

Vrijwilliger(s) in het zonnetje       

Deze keer staan de ouders van de Ouderraad in het zonnetje. Zij hebben voor de zomervakantie de avondvierdaagse georganiseerd, hebben voor de nieuwe ouderkalender gezorgd en zijn momenteel in de weer met de Jantje Beton Actie.

We bedanken de huidige leden Piet Atsma, Dirk Terpstra, Mireille Prins, Hinkelien van Drooge en Gerda Spoelstra voor hun inzet.

 

Uitnodiging voor de Schoolkerkdienst           

Op zondag 9 oktober om 09.30 uur wordt de schoolkerkdienst gehouden in de sporthal van

MFC It Harspit. Tijdens deze viering wordt de kinderboekenweek met het thema “voor altijd jong” afgesloten.

Alle groepen leveren een bijdrage aan deze dienst. De ouders / verzorgers en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd!

                                               

Jantje Beton

De Jantje Beton Actie is weer afgelopen en alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen hun boekjes weer inleveren op school. Het is geen probleem als nog niet alle loten zijn verkocht.

Graag hebben we alle lotenboekjes uiterlijk maandag 3 oktober weer op school!

Met een vriendelijke groet,

De Ouderraad van CBS It Harspit

 

TsT (talent school(t) talent)                                       

Aanbod TsT in oktober:

 

Onderwerp 1: Zingen met Shantykoor “De Topentwelsjongers”

Door wie: Muzikanten van De Topentwelsjongers

Wanneer: Alle donderdagmiddagen (behalve de herfstvakantie) van 14.15 uur tot 15.15 uur tot de jubileumuitvoering op zaterdag 12 november.

De oefenavonden met het shantykoor zijn op :
dinsdag 11 okt. , dinsdag 25 okt. , maandag 31 okt. , dinsdag 8 nov.  van 19.00 tot 20.00 uur in het muzieklokaal van het MFC. ( van 19.00 - 19.30 uur : kinderkoor en muzikanten. Van 19.30 -20.00 uur Shantykoor, kinderkoor en muzikanten)
Voor wie: voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8.

Waar: In MFC It Harspit

Opgave via school: ih@palludara.nl

Kosten: geen

Bijzonderheid:

Zie tevens de mail van 9 september 2016 aan de ouders van de betreffende groepen.

Onderwerp 2 : Slagwerk workshops (oa. drums en percussie)   

Door wie: Le Bon Beat ( www.lebonbeat.nl ); Docent Jan Bons

Wanneer: Dinsdagmiddag 4, 11 en 25 oktober van 14.15 uur tot 15.00 uur

Voor wie: Voor de leerlingen van groep 1 t/m 4

Waar: In het speellokaal van school

Opgave via school: ih@palludara.nl

Opgave: Voor dinsdag 4 oktober 2016!

Kosten: Geen

 

Onderwerp 3: Koken in de kookstudio van Lokaal 55 in Sneek

Door wie:  Henk en Hanneke Hanenburg

Wanneer: Woensdag 5, 12 en 26 oktober

Voor wie: voor de leerlingen van groep 5 en 6

Waar: Lokaal 55, Oude Oppenhuizerweg 55, 8606 JB Sneek

Tijd: 14.30 – 15.30 uur

Opgave via school: ih@palludara.nl

Opgave: voor dinsdag 4 oktober 2016!

Kosten: geen

Bijzonderheid:

 

Onderwerp 4: Muziekles met blaasinstrumenten voor de gevorderden

Door wie:  E en E – Brass; Docente Debbie Kwebeman

Wanneer: vrijdagmiddag 23 en 30 september, 7, 14 en 28 oktober.

Voor wie: voor de leerlingen van groep 6 t/m 8

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 14.15 uur - 15.15 uur

Opgave: op dit moment geen opgave meer mogelijk.

Kosten: geen

 

Onderwerp 5: Activiteiten vanuit de PKN gemeente:

De datum voor het eerstvolgende repair café (techniek) kunt u zien op de site

topentwelonline. De PKN - gemeente nodigt u van harte uit in café de Buorren in

Uitwellingera van 10.00 - 12.00 uur.

 

Hoe geeft u uw kind op voor TsT?

U mailt het door via de mailadressen, die bij de onderwerpen genoemd staan. Of  Via de onderstaande link komt u op de website van CBS It Harspit. Als u op het logo van Talent schoolt Talent klikt (aan de rechterzijde), krijgt u alle informatie en kunt u zich via het genoemde mailadres opgeven. http://www.cbsitharspit.nl/home.html

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3/4: Inmiddels zitten we al weer 5 weken op school. Wat gaat het snel. De eerste toetsen zijn al gemaakt en er staat in de klas een paddenstoel kweekpakket.

Na de vakantie zitten de kinderen weer in een ander tafelgroepje. Zo ontdekken ze de andere kinderen van de groep en werken ze weer eens met iemand anders.

Na de vakantie is er alleen op woensdag nog inloop. De andere dagen beginnen we na de tweede bel met ons lesprogramma. En gaan de ouders niet meer mee in de klas.

Om na de vakantie weer fris te starten met gym is het verstandig om voor de vakantie de gymspullen mee naar huis te nemen. Misschien ook verstandig om de gymschoenen te controleren.

Groep 3:

We hebben afgelopen week de eerste kern afgerond. Hiervoor hebben alle kinderen van de groep een diploma mee naar huis gekregen. Ook zijn we gestart met kern 2. Al weer een stukje moeilijker. In deze kern leert uw kind:

Letters: t – n – b – oo – ee

Woorden: teen - een - neus - buik - oog

De letters i - m - r - v - s – aa - p – e zijn bekende letters geworden. De letters t – ee - n – b – oo komen daarbij met behulp van de woorden: teen, een, neus, buik, oog. Deze woorden passen bij het thema: ‘Mijn lijf’. Uw kind krijgt deze woorden aangeboden met behulp van een verhaal dat verteld wordt aan de hand van een reuzenboek. In dat verhaal moeten 2 kinderen naar zwemles, maar door een ongelukje komen ze daar niet terecht.

Hakken en plakken:

Naast het uitbreiden van de letterkennis, werkt uw kind ook aan de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen lezen: woorden in stukjes hakken (letters of klanken) en die stukjes weer aan elkaar plakken tot een woord. Met behulp van de tot nu toe geleerde letters kunnen ook andere woorden worden gemaakt dan bovenstaande woorden, bijvoorbeeld: vaar, kaas, pit, raam, boos. Dat is een ontdekkingsreis met steeds meer ontdekkingen en uitdagingen.

Met rekenen maken we veel groepjes, zijn we druk aan het tellen en oefenen we de cijfers.

Groep 4:

In groep 4 zijn sommige kinderen super fanatiek met het oefenen van de tafels. Zo ontdekken sommige kinderen per toeval dat de tafel van nul eigenlijk best gemakkelijk is. Als je het trucje maar weet. De komende periode oefenen we de tafel van 2. Deze moeten de kinderen voor 15 oktober opzeggen in de klas.

Groep 5/6: Bij de start van het schooljaar hebben we prachtig mooi weer gehad en genoten van het zomerse weer en een duik in het zwembad aan de Eastwei.

-We zijn druk bezig met het voorbereiden van de KSG dienst en de Kinderboekenweek die a.s. maandag 3 oktober begint met lekker lui lezen samen met opa`s en oma`s en vaders en moeders zijn ook van harte welkom.

-Groep 5 krijgt vanaf vrijdag 28 oktober muziekles door E&E Brass. Het betreft 10 lessen van 13.15 – 14.00. Dit gaat door tot in januari, daarna volgt er een concertje voor de ouders. Evt. kunnen de kinderen daarna nog doorgaan met de lessen bij TsT.

-In groep 5 en 6 is het zeer belangrijk dat zij de tafels vlot kunnen opzeggen en thuis extra oefenen om dit te automatiseren. Leerlingen van  groep 5 hebben een stencilboekje in het vak gekregen om de tafels te oefenen. Ze kunnen de tafels bij ons komen opzeggen. Als ze alle tafels hebben opgezegd krijgen ze een tafeldiploma mee.

-Na de herfstvakantie krijgen de kinderen een toets van Aardrijkskunde. Ze krijgen het werkboekje mee waar ook een begrippenlijst en samenvatting in staan die heel belangrijk is bij het leren voor de toets. De kinderen schrijven de datum van de toets op het werkboekje.

-We zijn weer gestart met de boekbespreking. De volgende kinderen geven in oktober een boekbespreking:

6 oktober – Rouke en Marije

7 oktober – Tess en Matsen

13 oktober – Ruben en Eva

14 oktober – Sido

28 oktober – Rienk en Floor

Groep 6/7: “De kop is er af!” We hebben een prima start gemaakt in groep 6/7.

Nadat we eerst aan elkaar en de combinatiegroep moesten wennen, lijken we elkaar nu steeds meer te vinden en heerst er een prima (werk) sfeer in de klas. Het zwemmen heeft hier ook aan bijgedragen, want het was een groot succes!

Onze groep heeft zich al zeer creatief uitgeleefd, en de mooie resultaten zijn te bewonderen in onze klas. Binnenkort starten we alweer met de eerste bloktoetsen van rekenen en aardrijkskunde. Een goede site om topo te oefenen is: www.topomania.nl.

Groep 7 heeft kennis gemaakt met de nieuwe “Engelse” methode.

Leerlingen zijn zeer actief met “Jantje Beton”! De eerste boekjes hebben we alweer vol aangeleverd gekregen, onze complimenten!

Op dinsdag 11 oktober gaan we s’middags (12:30-14:00 uur) met de groep 6/7 naar de eendenkooi in Offingawier. We hebben hiervoor nog 5 vrijwilligers nodig die willen rijden. Opgeven kan via de mail: hiltsjebrouwer@palludara.nl

Een goede start is het halve werk! Wij hebben er zin in dit schooljaar!

Groeten juf Hiltsje en meester Boy

Groep 7/8: Kennismaking met diverse watersporten.

Maandag 12 september heeft groep 7en 8 meegedaan aan een outdoor sportdag op het starteiland. De leerlingen hebben kennis gemaakt met vier watersporten t.w.: kanoën, zeilen, windsurfen, en suppen. Hieronder enkele impressies van leerlingen.

Watersportdag

Op 12 september ging ik Yme Brouwer met groep 7 & 8 naar het starteiland. We werden ongeveer om 20 voor 9 opgehaald met de bus. Jammer genoeg zat de bus al meer dan half vol met kinderen uit Nijland, dus moesten sommige mensen bij elkaar op schoot. Ik gelukkig niet. Na een tijdje moesten we met een veerboot naar het starteiland, maar er mochten maar 12 op. Dat duurde dus nogal lang. Toen iedereen op het starteiland was kregen we uitleg van de begeleiders. We mochten een zwemsuit aan trekken, daarna moesten we allemaal een zwemvest aan. De begeleiders deelden ons in in groepen en we konden beginnen. Mijn groep begon met suppen, in het begin kon ik het nog niet zo goed maar later steeds beter. Na het suppen ging ik kano varen, ik zat met Wessel en Tjitse in een kano. Het was wel leuk, maar het kon nog leuker. Ik kreeg namelijk 3 keer een peddel op mijn kop. Na het kanoën hadden we lunchpauze. We kregen toen een broodje knakworst. Toen iedereen klaar was gingen we weer verder met de watersporten. Zeilen was het volgende, dat deden we in een optimist. Iedereen moest er met zijn tweeën in, maar ik moest met Wessel en Jan. Tijdens de uitleg spatte ik een beetje water op Floris, en die viel toen achterover in het water. Na het zeilen gingen we windsurfen. De begeleiders van het windsurfen gingen je de hele tijd het water in jonassen. We hadden een hele leuke dag en geluk met het weer.

The end                        Yme Brouwer

Starteiland

Ik ben met groep 7/8 naar het starteiland geweest. We gingen met de bus erheen en toen op het pontje naar het starteiland. Daar gingen we kanoën, zeilen, windsurfen en suppen. Iedereen moest een zwemvest aan voor de veiligheid. We werden verdeeld in vier groepen. Ik zat bij Hilde in het groepje. Elke groep begon met een andere watersport. Wij begonnen met zeilen. Ik zat met Hilde in een optimist. Het ging niet zo goed want er was bijna geen wind.

Daarna gingen we windsurfen. Eerst waren vier kinderen aan de buurt. En daarna mocht ik. Dus ik mocht onder het wachten zwemmen. Ik kwam wel vooruit maar ik kon geen bochten maken. Toen gingen we eten, we kregen een knakworst op een broodje. Daarna gingen we suppen. Toen leerden we bochten maken. En we deden tikkertje met het suppen. Nadat we hadden gesupt liepen we naar de kano’s. Ik ging met Hilde en Ankie in een kano zitten, en daarna gingen we kanoën. Ik vond het suppen het leukst. Na het kanoën ging iedereen zich omkleden. En weer terug op het pontje en met de bus naar school.         

geschreven door Emma Visser

Starteiland

gister waren  we met groep 7/8  en groep 7/8 van Nijland op het starteiland.

We moesten om half negen op school zijn.

Toen iedereen er was gingen we in de bus naar de pont.

Per 12 konen we op de pont naar de overkant. Toen we allemaal op het eiland waren, gingen we naar de roeikoning.

En toen konden we gaan omkleden, en daarna konden we egt beginnen. Ik begon met de kano’s ik zat met Nynke en Mimi in een kano. Toen we klaar waren met kanoën.

Toen gingen we zeilen ik zat toen met Nynke in een optimist en dat was super leuk. Daarna hadden we pauze we kregen knakworsten op een broodje dat was lekker.

En toen we het op hadden gingen we even zwemmen.

En daarna ging ik windsurfen, en ik werd in het water gejonast dat was heel grappig. Toen begonnen we echt ik, Ilse, Ilse m, Mimi mochten beginnen. Daarna gingen we suppen dat was egt leuk. Eerst nog even in de pont naar de overkant

Toen iedereen klaar was ging iedereen in de bus naar school.                         Sigrid Siemensma

 

Stagiair:

U zult het vast al gemerkt hebben. Groep 7/8 heeft een stagiair: meester Jacob. Hij zal het komend schooljaar op maandag en dinsdag en soms een hele week werkzaam zijn in groep 7/8.

Week van de pauzehap:

Van 26 tot en met 30 september was het de week van de pauzehap. In de week van de pauzehap gingen de kinderen van groep 5 t/m 8 kennismaken met verschillende gezonde pauzehappen. Dinsdag konden de leerlingen kiezen uit: Kiwi, appel of banaan. Woensdag kregen ze: Komkommer met Yoghurt-peterselie en Donderdag kregen ze Tomaat met mozzarella. De nadruk lag op bewust proeven, smaakbeleving en op het combineren en variëren van producten Hierdoor leren de leerlingen hoe lekker het is om te kiezen voor gezonde tussendoortjes.

Voorlezen:

Wij zijn weer begonnen met het voorlezen, ook wel boekpromotie genoemd. De leerlingen kiezen een leuk boek en kiezen daaruit een spannend, humoristisch, of zielig stukje uit om voor te gaan lezen. Wanneer iedereen is geweest mogen ze zich opgeven voor de nationale voorleeswedstrijd. Dan houden we een echte voorleesbattle. En de beste leerling die daaruit komt mag de school vertegenwoordigen op de regionale wedstrijd in februari

Data voorlezen:

28 sept.: Arlan, Rutger                                    13 okt.: Yme, Jimte

5 okt.: Sigrid                                                  26 okt.: Hilde, Floris

6 okt.: Charly, Anne Femke                              27 okt.: Hester, Maartje

12 okt.: Esmanie, Ilse, Ankie                           2 nov.: Douwe, Wessel

 

Verjaardagen leerlingen                                                           

We feliciteren in oktober de volgende leerlingen:

1 oktober Kobe Hanenburg uit groep 3/4

1 oktober: Mare Hanenburg uit groep 3/4

2 oktober: Marije de Jager uit groep 5/6

2  oktober: Rouke de Jager uit groep 5/6

3 oktober: Gaith Al Khatib uit groep 5/6

4 oktober: Ankie ten Cate uit groep 7/8

5 oktober: Maartje Akkerman uit groep 7/8

7 oktober: Fenne Kouer uit groep 1/2

10 oktober: Ilse Reitsma uit groep 6/7

10  oktober Fardau Schilstra uit groep 6/7

10 oktober: Rutger Terpstra uit groep 7/8

11 oktober: Jelka Atsma uit groep 5/6

15 oktober: Yme Brouwer uit groep 7/8

16 oktober: Mascha de Jong uit groep 6/7

18 oktober: Esmanie Hiemstra uit groep 7/8

19 oktober: Thirza Bouwhuis uit groep 6/7

               

Belangrijke data

 3 oktober: Start van de kinderboekenweek “voor altijd jong”.

 9 oktober: Schoolkerkdienst en afsluiting kinderboekenweek om 9.30 uur in

                 MFC It Harspit

11 oktober: Leerlingenpanel 1

17 t/m 21 oktober: Herfstvakantie

 1 november: Schoonmaakavond

 7 november: OR / MR

 8 en 10 november: 10 –  gesprekken op middag/avond

 November: Deelname aan Actie Schoenmaatjes van Edukans (meer info volgt)

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 28 oktober.

 

Met een vriendelijke groet,

namens het team van cbs It Harspit,

Klaas Jan Visser

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2016-2017              Nr. 1         02-09-2016

 

 

 

Verschijnen informatief

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de eerste Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 35 en 36: In de war

Inhoud: Eenduidigheid en veelheid

Bijbelverhalen onderbouw: Sem, Cham en Jafet (Genesis 10), De bouw van de toren (Genesis 11, 1-4) en In-de-war-stad (Genesis 11, 5-9).

Bijbelverhalen middenbouw: Heel veel volken (Genesis 9 en 10), Voor altijd veilig (Genesis 11, 1-4)

en Een stad in de war (Genesis 11, 6-9).

Bijbelverhalen bovenbouw: De kinderen van Noach (Genesis 9 en 10), Een uitvinding met grote gevolgen (Genesis 11, 1-4) en Babbeloord (Genesis 11, 6-9).

Week 37 t/m 39: In beweging

Inhoud: In beweging zijn, openstaan voor veranderingen, wat mensen motiveert.

Bijbelverhalen onderbouw: Op weg naar een nieuw land (Genesis 11, 30–12, 5), Lot mag kiezen (Genesis 13, 1-18), Kijk eens omhoog! (Genesis 15) en Het verbond (Genesis 17).

Bijbelverhalen middenbouw: Ga weg hier! (Genesis 11, 27-32 en 12, 1-9), Egypte in, Egypte uit (Genesis 12, 10-20), Goed land en slecht land (Genesis 13) en Abraham weet het niet meer (Genesis 15, 1-20).

Bijbelverhalen bovenbouw: Abraham komt in beweging (Genesis 11, 27-32 en 12, 1-9), Egypte in, Egypte uit (Genesis 12, 10-20), In en weer uit het Beloofde Land (Genesis 13),Opnieuw: de belofte (Genesis 15, 1-20).

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Het goede doel is tot de kerstvakantie “Actie kinderpostzegels”.

We lopen niet langs de deuren met kinderpostzegels, maar zorgen er op deze manier voor dat uw bijdrage naar deze actie gaat. De doelen van de actie zijn: “Alle kinderen naar school”, “Een gezin voor ieder kind” en “Weer gewoon kind kunnen zijn”.

 

Studiedag op vrijdag 16 september: alle kinderen vrij!

Op vrijdag 16 september hebben de leerkrachten een studiedag over groepsplannen. Alle kinderen zijn deze dag vrij.

 

Jaarplanning 2016-2017

Via de onderstaande volgende link kunt u de jaarplanning 2016-2017 vinden. Hierin staan de data voor de belangrijke activiteiten, de vakanties en de extra vrije dagen. In de afgelopen dagen heeft u van de ouderraad de papieren kalender reeds gekregen. http://111.01.myriadm.nl/nieuws/algemeen.html

 

Aanwezigheid directie en ib-er

Jeanette van der Sluis is één dag in de week op It Harspit voor haar IB-werk. Dat is om en om op een maandag of een donderdag.

Klaas Jan Visser is op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig op It Harspit.

 

Wat zijn de momenten waarop de groepen bewegingsonderwijs hebben?

In de gymzaal van MFC It Harspit:

maandag:         11.00 uur - 11.45 uur    > gr 7/8

                        13.00 uur - 13.45 uur   > gr 3/4

dinsdag:           13.00 uur - 13.45 uur   > gr 5/6

donderdag:      08.30 uur - 09.30 uur  > gr 6/7 

donderdag:      11.00 uur - 11.45 uur    > gr 5/6 

donderdag:      13.00 uur - 13.45 uur   > gr 7/8 

vrijdag:            13.15 uur - 14.00 uur    > gr 6/7

 

In het speellokaal van de school:

dinsdag:           11.00 uur - 11.45 uur    > gr 1/2

woensdag:        13.00 uur - 13.45 uur   > gr 3/4

 

Informatieavonden

U heeft afgelopen woensdag de uitnodiging voor de informatieavonden ontvangen. Hieronder staan de tijden aangegeven. Voor de organisatie is het belangrijk dat de opgaven uiterlijk maandag 5 september binnen zijn.

 

Schoolfotograaf

Op woensdag 21 september komt de schoolfotograaf op school. Er worden dan portretfoto’s, groepsfoto’s en broer/zus foto’s gemaakt. U heeft gisteren een mail gekregen over hoe u zich kunt opgeven voor broer/zus foto’s, met kinderen die nog niet of niet meer op It Harspit zitten.

                                                         

Vrijwilliger(s) in het zonnetje       

Deze keer staan de vrijwilligers van de PKN-gemeente in het zonnetje. Samen met een aantal kinderen hebben zij in de zomervakantie ons schooltuintje “It Sprútsje” verzorgd. Dankzij hun inzet staat de tuin er prachtig bij.

                              

TsT (talent school(t) talent)                                        

 

- We gaan in de maand september aan de slag met het maken van een nieuw aanbod, wat in oktober weer gaat starten. Zo wordt er onder andere in samenwerking met de Top en Twelsjongers gewerkt aan een “kindershantykoor”. Dit kindershantykoor krijgt dan ook een rol in het 20 – jarige jubileum van de top en Twelsjongers op zaterdag 12 november.

De eerste les aan de kinderen zal plaatsvinden op donderdag 22 september van 14.15-15.15 uur.

 

Aanbod TsT in september:

 

Onderwerp 1: Muziekles met blaasinstrumenten

Op vrijdag 9 september  starten wij om 14.15 uur In MFC It Harspit weer met de muziekles  voor de beide bestaande groepen. Deze twee groepen gaan dan samen verder onder leiding van Debbie Kwebeman (als jeugdorkest) en vormen een groep van 12 leerlingen. We gaan ze voorbereiden op een aantal optredens zoals: donateurs concert samen met het grote korps, de sinterklaas intocht, de school kerkdienst, – de kerst – paas  en pinksterviering en natuurlijk zo nu en dan een spontaan optreden.

Ook worden zij die dit willen opgeleid voor het behalen van het A muziek diploma.

Zo mogelijk eens in de 4 tot 6 weken gaat de totale groep op maandagavond een repetitie doen met het grote korps van 19.30 tot 20.15 uur. Dit om ze alvast voor te bereiden op deze optredens en hen te laten proeven hoe het is om te spelen in een groter orkest.

Zo mogelijk dinsdag 10 oktober ( nog overleg met schoolleiding) wordt er door Juf Renee van der Veen een start gemaakt met de nieuwe groep vijf.

Ook deze doen mee aan een aantal activiteiten en natuurlijk het presentatie concert voor de ouders medio januari 2017

Er staat muzikaal dus weer heel wat op stapel en wij van E & E Brass hebben er erg veel zin in, mede door de enthousiaste reacties van ouders en kinderen.

Ook nog even belangrijk  de huidige jeugdgroepen gaan zeer binnenkort  nog met elkaar een gezellig dagje weg ( pretpark) voor teambuilding. Graag tot 9 september in ’t Harspit.

 

Contact : Anne Fennema  jeugdopleiding coördinator  tel : 058-2150000

               Marijke de Vries jeugdopleiding en secretariaat  tel: 0610302595

 

 

Onderwerp 2: Activiteiten vanuit de PKN gemeente:

• Kindernevendienst.

Elke zondagochtend tijdens de ochtend kerkdienst voor kinderen van 4-12 jaar.

Zondag 4 september starten we weer. Van harte welkom!

 

Hoe geeft u uw kind op voor TsT?

U mailt het door via de mailadressen, die bij de onderwerpen genoemd staan. Of  Via de onderstaande link komt u op de website van CBS It Harspit. Als u op het logo van Talent schoolt Talent klikt (aan de rechterzijde), krijgt u alle informatie en kunt u zich via het genoemde mailadres opgeven. http://www.cbsitharspit.nl/home.html

 

 

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3/4: Maandag is het nieuwe schooljaar weer van start gegaan. Fijn om alle kinderen weer te zien!! Maar ook wel spannend; hoe zou de klas eruit zien? Waar zal ik zitten? Wat gaan we doen? Vooral voor de kinderen van groep 3 een hele verandering. We zijn de eerste dag als duo collega’s gestart. Zodat dat we alle tijd hadden om rustig op de starten en extra uitleg te geven.. Nu een paar dagen later lijkt of is het altijd al zo geweest. De kinderen hebben hun plekje gevonden in de klas.

- Groep 3 is begonnen met het leren lezen. Hiervoor gebruiken we de methode Veilig Leren Lezen. Ze zijn super enthousiast en willen graag leren.

In deze kern leert uw kind:

Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e

Woorden: ik - maan - roos - vis - sok – aan – pen - en

Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet!

Klanken: Sommige kinderen ontdekken in de woorden niet alleen de letter die bij dat woord wordt aangeboden (zoals –r- van roos) maar ze ontdekken ook de klanken van de andere letters: -oo- en –s-. Voor sommige kinderen is het een extra uitdaging om ook met die letters te experimenteren. Als deze kennis er niet spontaan is, dring het dan niet op. Het belast het kind onnodig. De basiskennis blijft alsnog het belangrijkst.

Systeem van schrift: Aan de hand van de oefeningen in de klas ontdekt uw kind langzaam maar zeker het systeem van ons schrift: woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. Vis bestaat uit de letters v-i s. Van vis kun je heel makkelijk -is- maken. En met de -m- van maan krijg je het woordje -mis-. Het lijkt zo simpel, maar voor kinderen is dit een heel belangrijke ontdekking.

- Groep 4 is begonnen met het werken met de Snappet. Ze vinden het prettig werken. Alleen is het de eerste dagen ontdekken hoe alles werkt. Want hoe moet je de letters typen en waar staat de les die we moeten maken? En waar kan je het startscherm vinden? Allemaal vragen waar we tijd voor nemen. Naast het werken met de Snappet werken we met taal en schrijven gewoon nog in een boek.

- Gelukkig hebben we in groep 3/4 ook nog tijd voor andere leuke vakken. Zo willen we volgende week starten met de gymlessen. Deze zijn op maandag in de grote gymzaal en op woensdag in het speellokaal. Voor deze lessen hebben de kinderen gymschoenen en gymkleren nodig. Wilt u dit meegeven aan uw kind? De gymspullen blijven op school en komen in hun gymtasje naast hun jas te hangen.

- Op woensdag hebben we de lytse bieb. De kinderen gaan om 8.45 uur met de leerkracht naar de lytse bieb. De boeken die terug moeten naar de bieb kunnen bij binnenkomst om 8.25 uur in de blauwe bak in de gang worden gedaan. Het is het handigst als de kinderen hun pasje op school laten, daarvoor is een speciaal bakje dat elke woensdag op het bureau staat.

 

Verjaardagen leerlingen                                                          

We feliciteren in de september de volgende leerlingen:

  4 september: Lien Akkerman uit groep 5/6

  5 september: Matsen Veenema uit groep 5/6

10 september: Jort van der Berg uit groep 1/2

14 september: Redmar Atsma uit groep 3/4

15 september: Jesse Kroon uit groep 7/8

20 september: Nynke Hofstra uit groep 6/7

30 september: Sanne Blom uit groep 1/2

                          

Belangrijke data

Begin september: Ontruimingsoefening

  6 t/m 8 september: Informatieavonden

12 september: OR/ MR vergadering

12 september: Outdoor sportdag voor de kinderen uit groep 7 en groep 8.

14 t/m 28 september: Jantje Beton Loterij

16 september: Studiedag: Kinderen vrij!

20 en 22 september: Door -Start Gesprekken

21 september: Schoolfotograaf

3 oktober: Start van de kinderboekenweek “voor altijd jong”.

9 oktober: Schoolkerkdienst en afsluiting kinderboekenweek.

11 oktober: Leerlingenpanel 1

17 t/m 21 oktober: Herfstvakantie

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 30 september.

 

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van cbs It Harspit,

 

Klaas Jan Visser

 

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2015-2016              Nr. 11         24-06-2016

 

Verschijnen informatief

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de elfde en laatste Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 24 t/m 26 (13 juni t/m 1 juli): Jona, wie ben je?

Inhoud: Wie ben je? Identiteit, jezelf kennen en accepteren; jezelf tot de orde roepen.

Bijbel: Jona (Jona)

Week 27 en 28 (4 t/m 15 juli): Babel

Inhoud: Veelheid en eenheid; verschillen en 'hetzelfde' zijn; misverstanden en elkaar verstaan.

Bijbel: Babel (Genesis 11, 1-9)

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Het goede doel is tot de zomervakantie het “Ronald McDonald Huis Friesland”.

 

Woensdagochtend 13 juli

Op woensdagochtend 13juli worden om 10.00 uur de kinderen van groep 8 er letterlijk “uit gegooid”, waarna ze een duik in de vijver zullen nemen. Van 11.00 tot 11.45 uur worden de groepen door geschoven en kunnen de kinderen kennismaken met hun nieuwe groep.

 

Zomervakantie

De zomervakantie begint op vrijdag 15 juli om 12.00 uur en duurt t/m vrijdag 26 augustus. Op maandag 29 augustus hopen we de kinderen en u weer terug te zien.

 

Jaarplanning 2016-2017

Via de onderstaande volgende link kunt u de jaarplanning 2016-2017 vinden. Hierin staan de data voor de belangrijke activiteiten, de vakanties en de extra vrije dagen. Aan het begin van het volgende schooljaar ontvangt u van de ouderraad de papieren versie in de vorm van de bekende kalender. http://111.01.myriadm.nl/nieuws/algemeen.html

 

Formatie 2016 - 2017

In de afgelopen week heeft u de verdeling van de leerkrachten over de groepen ontvangen.

Groep 1/2: 
- maandag, dinsdag, woensdag: juf Klaske Hoekstra
- donderdag, vrijdag: juf Lysbeth Bangma
Groep 3/4:
- maandag, dinsdag: juf Sietske Yska
- woensdag, donderdag, vrijdag: juf Antina de Boer
Groep 5/6:
- maandag, dinsdag: juf Brechtsje Feenstra
- woensdag, donderdag, vrijdag: juf Ytsje Wijbrandi
Eén keer in de twee weken heeft juf Ytsje op woensdag ouderschapsverlof. Juf Akkerie Prins staat die dag voor de groep.
Groep 6/7:
- maandag, dinsdag, woensdag: Juf Hiltsje Brouwer (vervangt juf Martine Steensma)
- donderdag, vrijdag: meester Boy Bruno
Groep 7/8:
- maandag t/m vrijdag: meester Gerben Joustra

 

Juf Truus Hofer ondersteunt meester Klaas Jan en begeleidt individuele leerlingen.
Juf Jeanette van der Sluis is  één dag in de week op It Harspit voor haar IB-werk.

Meester Klaas Jan  Visser is op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig op It Harspit.

                                                          

Vrijwilliger(s) in het zonnetje       

Deze keer staat Hester Kornelis is het zonnetje. Zij heeft foto’s gemaakt voor onze nieuwe website, die vanaf het nieuwe schooljaar online is. Bedankt voor je inzet Hester!

 

Gymspullen en andere kleding

Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat de gymspullen en andere kleding voor de zomervakantie mee naar huis gaan?

                                                                                                                        Oproep ouders Lytse Byb (start nieuwe schooljaar)

Voor het nieuwe schooljaar zijn er nog maar twee ouders beschikbaar om op woensdagochtend mee te helpen bij de Lytse Byb. We hebben hulp nodig die van 8.30 uur tot 10.00 uur kunnen helpen (dit hoeft niet iedere week, de woensdagen worden verdeeld).

Als u kunt helpen, wilt u dat dan doorgeven aan Boukje de Jager, Trees Brouwer of Klaas Jan Visser. Mailen mag ook naar klaasjanvisser@palludara.nl

 

Nieuwe leerlingen

Na de zomervakantie komen Mary-Jane Osinga, Brent Riphagen en Sanne Blom bij ons op school. Mary-Jane en Brent zijn dan net 4 jaar en Sanne is verhuisd vanuit Sneek naar Oppenhuizen. May-Jane en Brent komen in groep 1 en Sanne in groep 2.  Van harte welkom!

We wensen jullie plezierige jaren op It Harspit.

Afscheid door een verhuizing

We nemen binnenkort afscheid van Fenna (groep 6) en Tessa Kelderman (groep 1/2).

Zij verhuizen in de zomervakantie naar Workum. We wensen hen veel geluk en plezier in hun nieuwe woonplaats en op hun nieuwe school.

 

Afscheid van groep 8

Op woensdag 13 juli “gooien” we om 10.00 uur Adeline Bakker, Dirk Dijkstra, Paulisca Groenhof, Dian Jansma, Milan Janzen, Jonna de Jong, Mirthe Kuindersma, Fetze Reitsma, Finn Schlüter, Klaas Visser, Bouwe Westert en Marrit Wijnia uit de school.

Nadat ze door de ere-haag zijn gelopen, wacht hen de traditionele duik in de vijver.

We wensen hen een geweldige afscheidsavond toe en veel geluk en plezier in het Voortgezet Onderwijs.

                                   

Engelse les in groep 1 t/m 8 door leerkracht van Bogerman

De Engelse lessen van dhr. Hofstra lopen nog door tot aan de zomervakantie.

 

 TsT (talent school(t) talent)       

 

In de zomermaanden juni, juli, augustus en september is er een beperkt aanbod.

 

Aanbod TsT in juli:

 

Onderwerp: Activiteiten vanuit de PKN gemeente:

 

Heb je zin in een gezellige avond en wil je eens ervaren hoe het is om een nacht onder een zelfgemaakte plek van dozen te slapen? En daarmee ook nog eens een goed doel sponsoren?

Geef je dan op bij: Foekje Veldhuis, veldhuis.brouwer@hetnet.nl of Willemien Hoogland, willemienw@hotmail.com Voor verdere informatie kun je ook bij Foekje of Willemien terecht.

 

 

Hoe geeft u uw kind op voor TsT?

U mailt het door via de mailadressen, die bij de onderwerpen genoemd staan. Of  Via de onderstaande link komt u op de website van CBS It Harspit. Als u op het logo van Talent schoolt Talent klikt (aan de rechterzijde), krijgt u alle informatie en kunt u zich via het genoemde mailadres opgeven. http://www.cbsitharspit.nl/home.html

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 5: Afgelopen dinsdag hebben we een super mooi schoolreisje gehad, en wat hebben we het getroffen met het weer!                          

 

- De laatste schoolweken zijn aangebroken en binnenkort zullen de rapporten mee gegeven worden en de 10 min. gesprekken gehouden worden.

- Aanstaande woensdag 29 juni vieren we meester en juffendag. Via een eerdere mail zijn jullie hiervan op de hoogte gebracht.

- Onze vraag of jullie met de kinderen thuis willen blijven oefenen met de tafelsommen en de klokken, analoog en digitaal. Dit zijn zichtbaar moeilijke onderdelen en door ze te blijven oefenen zal het steeds makkelijker voor ze worden.

Groeten, Boy en Hiltsje

Groep 6:

- Dinsdag 21 juni gingen we op schoolreisje naar Aqua Zoo. Wat hebben we veel bijzondere dieren gezien, zoals spelende otters, een badende tapir, ringstaartmaki’s met jongen en nieuwgierige zeehonden. Maar er was ook van alles te doen, zo konden we even in een roeibootje, op een waterfiets, of met een pontje over het water. We hebben ons prima vermaakt!

- De laatste 3 weken van het schooljaar hebben we nog heel wat op het programma staan, te weten:

- 1 juli: bruiloft van juf Ytsje! We mogen met de hele groep bij de kerkdienst zijn. Maar natuurlijk wachten we ze eerst op bij het gemeentehuis. We hebben er zin in!

- Arjan en Rutger houden in juli nog een spreekbeurt.

- 7 juli: een bezoek aan de eendenkooi van Goïngamieden, een NME-activiteit.

- In de laatste schoolweek gaan we kijken of we onze papieren zonnebloem helemaal vol hebben gekregen (we werken hard aan verschillende regels). Maar, we gaan ook kijken wie z’n echte zonnebloem het hoogst is geworden. De hoofdprijs is een taart, dus misschien nog maar even met pokon in de weer? We zijn benieuwd!

Groep 7/8: Praktisch verkeersexamen: Op een heel zonnige dag heeft groep 7 het praktisch verkeersexamen afgelegd. Het examen bestond uit twee onderdelen: De leerlingen moesten in tweetallen een route fietsen. Hierbij moesten ze de verkeersregels goed toepassen. Onderweg stonden controleurs om hierop te letten. Toen iedereen de route had gefietst kregen ze uitleg over de dode hoek van een vrachtwagen. Ze kregen te zien wat een  chauffeur in een vrachtwagen ziet en niet kan zien. Dit was een heel leerzame les.

’s Middags kregen wij te horen dat de hele groep cum laude geslaagd was. Gefeliciteerd!!

Enkele data:

Maandag 11 juli om 18.30 uur: Generale repetitie

Dinsdag 12 juli om 10.30 uur optreden voor de groepen.

Dinsdag 12 juli om 20.00 uur optreden voor ouders, familie, bekenden, dorpsgenoten etc.

Woensdag 13 juli worden de leerlingen om 9.45 uur op school verwacht. Om 10.00 uur worden ze uit de school gegooid om vervolgens in de vijver de eindsprong te maken. Na de sprong in de vijver zijn de leerlingen van groep 8 vrij.

Spreekbeurtdata:

29 juni: Maartje

30 juni: Mirthe

 

 

Verjaardagen leerlingen                                                         

We feliciteren in de maanden juli en augustus de volgende leerlingen:

 1 juli: Adeline Bakker   

 3 juli: Feline Falkena

 5 juli: Brent Riphagen

 8 juli: Arjen Hooghiemstra

11 juli: Lars van Deene  

17 juli: Anne Femke de Groot

23 juli: Rinke Wijnia

  3 augustus: Arlan Jongsma     

  9 augustus: Marvin Spoelstra

11 augustus: Silke Hoogland     

13 augustus: Wynold Feenstra

15 augustus: Imke Kazemier

15 augustus: Dytmer Schraa    

17 augustus: Mirthe Hoogstra

22 augustus: Vera Terpstra      

31 augustus: Mikai Schlüter     

 

Bijlage

In de bijlage kunt u informatie vinden van de gemeente SWF over het “kindpakket”. Hier kunnen ouders met een laag inkomen gebruik van maken.

 

 Belangrijke data

  1 juli: Schoolrapport 2 mee naar huis.

  5 en 7 juli: 10-minuten contactmiddag – en avond

  8 juli: Vrijwilligersochtend

11 juli: Schoonmaakavond

12 juli: Afscheidsavond groep 8 + afscheidsmusical

13 juli: 10.00 uur: “eruit gooien” van groep 8.

13 juli: 11.00 uur: doorschuiven van de groepen

15 juli: Laatste schooldag. 12.00 uur; alle kinderen vrij!

16 juli t/m 26 augustus: Zomervakantie

 

29 augustus: Eerste schooldag

31 augustus: Hoofdluiscontrole

  6 t/m 8 september: Informatieavonden

16 september: Studiedag: Kinderen vrij!

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 2 september.

 

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van cbs It Harspit,

 

Klaas Jan Visser

 

 

We wensen u en jullie een geweldige zomervakantie

       ………………..en hopen jullie gezond terug te zien op maandag 29 augustus!!

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2015-2016              Nr. 10         27-05-2016

 

Verschijnen informatief

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de tiende Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 21 t/m 23 (23 mei t/m 10 juni): Spreken is zilver, zwijgen is goud

Inhoud: Spreken, liegen, fluisteren, roepen. Je mond opendoen of zwijgen.

Bijbel: Ester (Ester)

Week 24 t/m 26 (13 juni t/m 1 juli): Jona, wie ben je?

Inhoud: Wie ben je? Identiteit, jezelf kennen en accepteren; jezelf tot de orde roepen.

Bijbel: Jona (Jona)

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan. Het goede doel is tot de zomervakantie het “Ronald McDonald Huis Friesland”.

 

Studiedagen op 17 en 20 juni: Alle kinderen vrij!

Op vrijdag 17 en maandag 20 juni hebben de leerkrachten studiedagen over de groepsplannen en de rapporten. Alle kinderen zijn dan vrij!

 

Formatie 2016-2017

Op woensdag 25 mei heeft u de groepsindelingen ontvangen. Zodra de verdeling van de leerkrachten definitief is laten we u dat weten.

 

Schoolreisje

De kinderen van groep 1/2 en groep 3 t/m 7 hebben hun schoolreis op dinsdag 21 juni. Groep 1/2 gaat dan naar speeltuin Sperkhem en groep 3 t/m 7 gaat naar AquaZoo Friesland in Leeuwarden.

 

Herinnering: Betaling schoolreisje

Op dinsdag 26 april heeft u via de mail een brief ontvangen voor de betaling van het schoolreisje. Wilt u de bijdrage zo spoedig mogelijk overmaken naar onze schoolrekening (IBAN)  NL67RABO0132865181 ten name van Stichting OR cbs It Harspit onder vermelding van schoolreis + de namen van de kinderen.

- De kosten voor een kind in groep 1/2 zijn € 5,00, voor een kind in groep 3 t/m 7 € 25,00.

 

Nieuwe leerling

In juni start Meike Sybesma in groep 1. Van harte welkom Meike! We wensen je veel plezier bij ons op It Harspit.

 

Motorische kleutergym

Er zijn inmiddels twee motorische kleutergymlessen gegeven door Irma Stoepker van Top Fysio. Volgende week is de laatste les.

                                                          

Vrijwilliger(s) in het zonnetje       

Deze keer staan de vrijwilligers van de schoolplein – klusavond (11 april jl.) in het zonnetje.

Er was weinig hulp komen opdagen. Des te blijer waren we met de hulp van Bassel Al Khatib, zijn zoon Gaith en Simon Groenhof. Vanuit de ouderraad waren Gerda Spoelstra, Mireille Prins, Dirk Terpstra en Piet Atsma aanwezig. Allen bedankt voor jullie inzet!

 

Nieuw bruggetje voor de voetbalkooi

De ouderraad heeft in samenwerking met Germ Atsma en Simon Groenhof, Arno Kouer, Anno Spoelstra en Fetze Reitsma een bruggetje gebouwd en geplaatst. Vanaf volgende week wordt in de pauzes gebruik gemaakt van de voetbalkooi!

 

                                                 

Gymspullen wassen

Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat de gymspullen regelmatig mee naar huis gaan om gewassen te worden? Dit om te voorkomen dat sommige gymspullen “uit zichzelf weglopen”.

                                                                                                                    

 

Oproep ouders Lytse Byb (start nieuwe schooljaar)

Voor het nieuwe schooljaar zijn er nog maar twee ouders beschikbaar om op woensdagochtend mee te helpen bij de Lytse Byb. We hebben hulp nodig die van 8.30 uur tot 10.00 uur kunnen helpen (dit hoeft niet iedere week, de woensdagen worden verdeeld).

Als u kunt helpen, wilt u dat dan doorgeven aan Boukje de Jager, Trees Brouwer of Klaas Jan Visser. Mailen mag ook naar klaasjanvisser@palludara.nl

 

Stagiaires

Er zijn verschillende stagiaires bij ons op school, die vanuit hun opleiding opdrachten doen en ons ondersteunen. Dat zijn:

Engelse les in groep 1 t/m 8 door leerkracht van Bogerman

De Engelse lessen zijn inmiddels gestart en lopen nog door tot aan de zomervakantie.

 

NK Bridge (verslag van Bridgeclub Sneek)

Op zondag 22 mei was het dan zover. Na de succesvolle kampioenschappen voor scholen eerder dit jaar gingen we weer naar Utrecht, dit keer voor de NK minibridge. Het was vroeg opstaan, we vertrokken al om 8.15 uur vanaf de Zwetteschool met vier meisjes en in Oppenhuizen pikten we nog twee jongens op. Na een vlotte reis kwamen we bij het denksportcentrum van de Bridgebond in Utrecht aan. De organisatie was prima. Er werd gespeeld in een grote zaal en voor de kinderen was goed duidelijk wat van hen verwacht werd. Tussen de middag was er een uitgebreide lunch voor spelers en begeleiders. Er deden 28 teams mee. Yme en Wessel uit Oppenhuizen kwamen tot plaats 10 met 55,36%, Inge en Jamilla plaats 15 met 52,50% en Hella en Brecht 17 met 49,90%. Dit was een gemengde groep waarin beginners en gevorderden speelden. Als we alleen naar de beginnersgroep kijken (waar ze bij horen) , werden ze resp. 6, 8 en 9. Heel knap als we bedenken dat ze nog maar zo kort bezig zijn. Na de prijsuitreiking terug naar Sneek met en tussenstop bij Mac Donalds in Joure. Daar konden we lekker wat napraten over een heel geslaagde dag.

 

 

TsT (talent school(t) talent)       

 

In de zomermaanden juni, juli, augustus en september is er een beperkt aanbod.

 

 

Aanbod TsT in juni:

 

Onderwerp 1: EHBO – les

Door wie:  Sjoukje Witteveen

Wanneer:  6 juni en 9 juni (8.30 uur examen)

Voor wie: voor de leerlingen van groep 8

Waar: In MFC It Harspit

Opgave: groep is al gestart.

 

Onderwerp 2: Muziekles met blaasinstrumenten voor de beginners

Door wie:  E en E – Brass; Docente Renee van der Veen.

Wanneer: vrijdagmiddag 3, 17 en 24 juni

Voor wie: voor de leerlingen van groep 5

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 14.15 uur

Opgave via E – en E -Brass: annefennema@live.nl

 

Onderwerp 3: Muziekles met blaasinstrumenten voor de gevorderden

Door wie:  E en E – Brass; Docente Debbie Kwebeman

Wanneer: vrijdagmiddag 3, 17 en 24 juni

Voor wie: voor de leerlingen van groep 6 t/m 8

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 14.15 uur

Opgave: op dit moment geen opgave meer mogelijk.

 

Onderwerp 4: Activiteiten vanuit de PKN gemeente:

 

Hoe geeft u uw kind op voor TsT?

U mailt het door via de mailadressen, die bij de onderwerpen genoemd staan. Of  Via de onderstaande link komt u op de website van CBS It Harspit. Als u op het logo van Talent schoolt Talent klikt (aan de rechterzijde), krijgt u alle informatie en kunt u zich via het genoemde mailadres opgeven. http://www.cbsitharspit.nl/home.html

 

Avondvierdaagse

Van maandag 6 t/m donderdag 9 juli lopen veel kinderen mee met de avondvierdaagse. We willen graag het gezonde aspect van deze vierdaagse benadrukken. In de bijlage kunt u hierover meer informatie vinden van de GGD.

 

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3/4:

- De afgelopen week hebben we naast het gewone werk, ook de CITO toetsen bij de kinderen afgenomen. Nog een paar toetsen en we zijn klaar.  Op woensdag 18 mei hadden we een gastles van de Omrin over zwerfafval. Een erg interessant onderwerp. En heel leerzaam.

- Nu we de tafels voor de tweede keer herhalen, zijn de kinderen super fanatiek aan het oefenen. Ze willen allemaal nog een diploma halen. Zelfs de kinderen van groep 3.

- In groep 4 herhalen we op dit moment veel leerstof van spelling. Veel schrijfwerk. Ook met rekenen zijn we extra aan het automatiseren.

- Groep 3 is al weer bijna bij kern 12 van de methode veilig leren lezen. En wat gaat het lezen al goed bij de kinderen.

In deze laatste kern is de basis voor vlot leren lezen gelegd. Kinderen zijn begonnen met het leren van letters, het lezen van eenvoudige eenlettergrepige woorden en zijn gegroeid naar het lezen van meerlettergrepige woorden.

Kinderen kunnen nu verder werken aan het verbeteren van hun leesvaardigheid tot het niveau waarop wij als volwassenen lezen. Die weg naar het uiteindelijke leesniveau is opgedeeld in stappen, die herkenbaar zijn als avi-niveaus. Aan het einde van groep 3 zijn de meeste kinderen in staat om teksten te lezen op het niveau van avi E3.

Om dit leesniveau ook te behouden na de zomervakantie, is het van belang om ook in de vakantie heel veel leeskilometers te maken. Dus een boek mee op vakantie!

In groep 3 heeft uw kind een leesontwikkeling doorgemaakt die het in staat stelt om eenvoudige kinderboeken te lezen.

Groep 5:

- Momenteel zijn we druk bezig met het maken van de Cito toetsen. Voor veel kinderen toch weer spannend en intensief. We weten dat we veel van ze vragen maar ze doen het allemaal stuk voor stuk heel goed! Wij zijn trots op hen!

- Hieronder nog informatie en een paar handige data:

Groep 6:

- Op vrijdag 24 juni vieren we de verjaardagen van de juffen. Verdere informatie over deze dag volgt nog.

- Bij gym hebben we nieuw favoriet spel, Olympische Spelen. Dit is een spel waarin zowel voetbal, hockey als basketbal in voor komen. Het is afwachten welke bal er in het midden van de zaal wordt gegooid en hoeveel kinderen van elke team tegen elkaar gaan strijden.

- We hebben ook een tekening gemaakt over ons droomhuis en droomvoertuig. Voor de meesten onder ons zal er nog flink gespaard moeten worden.

- We hebben al veel leuke spreekbeurten gehad. Zo hebben we de slang van Tim in de klas gehad en ook de hond van Ilse heeft kennisgemaakt met groep 6. Wat maken alle kinderen er een prachtige spreekbeurt van en wat leren we veel van elkaar! Na afloop van een spreekbeurt geven we elkaar tips en tops.

 - In juni staan de volgende spreekbeurten op het programma:

3 juni: Sigrid en Fenna

9 juni: Arjen en Douwe

16 juni: Hanneke

23 juni: Eize Douwe en Mimi

 

 

Groep 7/8:

Natuurmiddag Nannewiid: 9 Mei is groep 7/8 naar het Nannewiid geweest. Deze middag stond in het teken van de turfgraverij. Leerlingen moesten een circuit met opdrachten volgen. Deze opdrachten stonden in het teken van het turf steken.

Door de opdrachten goed uit te voeren konden ze geld verdienen. Met dit geld konden ze goederen kopen in de winkel van de veenbaas. Zo werd deze periode uit de Nederlandse geschiedenis op een speelse manier nagespeeld. Het was een leerzame, zonnige dag waar ook nog wat tijd was voor vrij spelen.

Gastles “De brandweer”

D.m.v. filmpjes, proefjes en verhalen heeft de commandant van de vrijwillige brandweer Bolsward de leerlingen verteld hoe brand kan ontstaan en wat je moet doen wanneer je een brand meemaakt. Al met al een erg leerzame les.

Schoolkamp: Het kamp van groep 8 is weer een succes geworden. Mede dankzij de inzet van de begeleiding, het mooie weer en, niet te vergeten, de leerlingen. Het liep allemaal gesmeerd en we hebben allemaal genoten van een paar heel fijne dagen. Dirkje, Cornanda, Afke bedankt!.

De foto’s, die gemaakt zijn, worden verzameld en op cd gezet.  Deze cd ontvangen de leerlingen aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Cito: De komende tijd staat voor groep 7 in het teken van de cito’s. De resultaten komen in de Friese plaatsingswijzer, welke in groep 8 gebruikt wordt, om straks een goede keuze te kunnen  maken voor het Voortgezet onderwijs.

Spreekbeurtdata:

1 juni : Wessel / Yme                                        8 juni: Mirthe

15 juni : Hester                                               22 juni: Adeline

29 juni: Maartje

Data:

31 mei: Praktisch verkeersexamen ( groep 7)

9 juni: Groep 8 komt op de foto.

Verjaardagen leerlingen                                                        

We feliciteren in de maand juni de volgende leerlingen:

13-06: Marrit Wijnia uit groep 8        

16-06: Ellouise Simonse uit groep 1

18-06: Milan Janzen uit groep 8         

20-06: Yuna Spoelstra uit groep 2

21-06: Hanneke Westert uit groep 6

 

Belangrijke data

 6 t/m 9 juni: Avondvierdaagse Sneek

10 juni: Oranjefeest

17 en 20 juni: Studiedagen leerkrachten. Alle kinderen vrij!

19 juni: Vaderdag

21 juni: Schoolreisje groep 1 t/m 7

  1 juli: Schoolrapport 2 mee naar huis.

  5 en 7 juli: 10-minuten contactmiddag – en avond

  8 juli: Vrijwilligersochtend

11 juli: Schoonmaakavond

12 juli: Afscheidsavond groep 8 + afscheidsmusical

13 juli: 10.00 uur: “eruit gooien” van groep 8.

13 juli: 11.00 uur: doorschuiven van de groepen

15 juli: Laatste schooldag. 12.00 uur; alle kinderen vrij!

16 juli t/m 26 augustus: Zomervakantie

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 24 juni.

 

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van cbs It Harspit,

 

Klaas Jan Visser

 

 

 

 

 

 

                                           

INFORMATIEF           Jaargang  2015-2016              Nr. 9          29-04-2016

 

Verschijnen informatief

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de negende Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 17 t/m 20 (25 april t/m 20 mei): Neem de tijd

Inhoud: Tijd benutten of verdoen, tijd rekken of verhaasten; tijd nemen om te werken, te lummelen of te feesten (onder andere het pinksterfeest).

Bijbel: Maria en Martha (Lucas 10, 38-42); De zaaier (Matteüs 13, 24-30); De parel (Matteüs 13, 45-46); De broden en vissen (Matteüs 14, 15-21).

Week 21 t/m 23 (23 mei t/m 10 juni): Spreken is zilver, zwijgen is goud

Inhoud: Spreken, liegen, fluisteren, roepen. Je mond opendoen of zwijgen.

Bijbel: Ester (Ester)

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Het goede doel is tot aan de zomervakantie het “Ronald McDonald Huis Friesland”.

 

Meivakantie

De meivakantie duurt van maandag 2 t/m vrijdag 6 mei. Een geweldige vakantieweek toegewenst!

                                   

Vrijwilliger(s) in het zonnetje       

Dagelijks worden we op school ondersteund door ouders en oud-leerkrachten bij de taal-leesontwikkeling van Ahmad en Gaith uit groep 3/4. We zijn hier erg blij mee en dankbaar voor! Enkele ouders zijn vanwege andere verplichtingen ondertussen gestopt met de ondersteuning. Toch noemen we ook hun namen nog, als dank voor alle tijd die ze er in hebben gestoken.

Trees Brouwer, Berber Walta, Boukje de Jager, Aljosja Akkerman, Pytsje Noordenbos en Siebrig Kootstra, reuze bedankt voor jullie hulp!

 

Notulen MR vergadering

Via de volgende link komt u bij de notulen van de laatste MR vergadering op maandag 4 april. http://111.01.myriadm.nl/home/mr/notulen-mr.html

Oproep voor hulp bij de klusjesavond

Op woensdagavond 11 mei organiseert de ouderraad een klusjesavond op het schoolplein. Deze duurt van 19.00 - 21.00 uur.  We hebben uw hulp hier ook hard bij nodig. Wilt u bij ons aansluiten om 19.00 uur en eventueel benodigde gereedschappen meenemen? Onder andere de volgende klusjes staan op de planning: aanvegen, onkruid verwijderen, bankjes verven, grond kruien, kuilen vullen en boei-delen schoonmaken.

 

Leerlingenpanel

Op donderdag 14 april is er een gesprek geweest met het leerlingenpanel. Via de volgende link kunt u het verslag lezen. http://111.01.myriadm.nl/home/leerlingenpanel.html

                                      

Nieuwe onderwijsassistent

Sinds vorige week is Samantha Portena werkzaam als onderwijsassistent op onze school. Zij biedt extra ondersteuning aan enkele leerlingen uit groep 6. Zij is aanwezig op maandag t/m donderdagochtend. Van harte welkom Samantha!

 

Locaties schoolkamp en schoolreisjes

Van 18 t/m 20 mei is groep 8 op schoolkamp naar Schiermonnikoog.

De kinderen van groep 1/2 en groep 3 t/m 7 hebben hun schoolreis op dinsdag 21 juni. Groep 1/2 gaat dan naar speeltuin Sperkhem en groep 3 t/m 7 gaat naar AquaZoo Friesland in Leeuwarden.

 

Betaling schoolreisje en schoolkamp

Op dinsdag 26 april heeft u via de mail een brief ontvangen voor de betaling van het schoolreisje en het schoolkamp. U kunt de bijdrage tot 21 mei overmaken naar onze schoolrekening (IBAN)  NL67RABO0132865181  ten name van Stichting OR cbs It Harspit onder vermelding van schoolreis + de namen van de kinderen.

- De kosten voor een kind in groep 1/2 zijn € 5,00.

- De kosten voor een kind in groep 3 t/m 7 zijn € 25,00

- De kosten een kind in groep 8 zijn € 85,00.

 

Nieuwe leerling

Na de meivakantie start Renske Faber in groep 1. Van harte welkom Renske! We wensen je veel plezier bij ons op It Harspit.

 

Engelse les in groep 1 t/m 8 door leerkracht van Bogerman

De Engelse lessen zijn inmiddels gestart en lopen nog door tot aan de zomervakantie.

 

Motorische peuter – en kleutergym door Top Fysio

De lessen motorische peutergym zijn inmiddels gegeven. In mei volgen de lessen voor de kleuters.

 

NK Bridge

Naar aanleiding van ons naschoolse aanbod voor bridge hebben Yme Brouwer en Wessel Oosterkamp uit groep 7 zich aangemeld voor het NK bridge op 22 mei in Utrecht.

Veel succes Wessel en Yme!

 

TsT (talent school(t) talent)       

 

Aanbod TsT in mei:

 

Vanwege het grote succes in april, wordt het aanbod voor tennis verlengd in mei.

 

Onderwerp 1: Tennisles door Tennis Club Oppenhuizen

Door wie: Tennisleraar van TC Oppenhuizen

Wanneer: dinsdag 10 mei, en dinsdag 17 mei, dinsdag 24 mei van 14.15 uur tot 15.00 uur

Voor wie: voor de leerlingen van groep 3/4, 5 en 6

Waar: Tennisbaan van TC Oppenhuizen (naast school) Rackets en ballen zijn aanwezig

Opgave via school: ih@palludara.nl

Opgave: De huidige groep gaat door met de lessen.

             Eventuele extra aanmeldingen graag voor maandag 9 mei doorgeven.

Bijzonderheid: Op dit moment doen er ongeveer 12 kinderen mee aan de tennislessen. Bij extra

                        opgaven wordt er eerst bekeken of dit mogelijk is qua groepsgrootte.

 

Onderwerp 2: EHBO – les

Door wie:  Sjoukje Witteveen

Wanneer:  9, 23 en 30 mei

Voor wie: voor de leerlingen van groep 8

Waar: In MFC It Harspit

Opgave: groep is al gestart.

 

Onderwerp 3: Muziekles met blaasinstrumenten voor de beginners

Door wie:  E en E – Brass; Docente Renee van der Veen.

Wanneer: vrijdagmiddag 13, 20, 27 mei

Voor wie: voor de leerlingen van groep 5

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 14.15 uur

Opgave via E – en E -Brass: annefennema@live.nl

 

Onderwerp 4: Muziekles met blaasinstrumenten voor de gevorderden

Door wie:  E en E – Brass; Docente Debbie Kwebeman

Wanneer: vrijdagmiddag 13, 20 en 27 mei

Voor wie: voor de leerlingen van groep 6 t/m 8

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 14.15 uur

Opgave: op dit moment geen opgave meer mogelijk.

 

 

Onderwerp 5: Activiteiten vanuit de PKN gemeente:

 

Hoe geeft u uw kind op voor TsT?

U mailt het door via de mailadressen, die bij de onderwerpen genoemd staan. Of  Via de onderstaande link komt u op de website van CBS It Harspit. Als u op het logo van Talent schoolt Talent klikt (aan de rechterzijde), krijgt u alle informatie en kunt u zich via het genoemde mailadres opgeven. http://www.cbsitharspit.nl/home.html

 

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3/4:

Wat vliegt de tijd snel voorbij. In beide groepen zijn we voor sommige vakken al bijna door de stof heen. Een mooi moment om moeilijke sommen of spellingsregels extra te herhalen. Omdat we nu op maandag een aantal keren Engelse les hebben van het Bogerman, wisselen we met de gymlessen. Naast gymles op maandag hebben de kinderen ook een enkele keer op dinsdag gymles.

Groep 3: In deze kern leert uw kind: vooral woorden met 2 lettergrepen.

Uw kind leert hoe woorden als 'moe-der', 'ge-luk', 'eer-lijk', 'bui-ten', 'ver-haal', 'schat-tig', 'schui-ven', 'be-doel' en 'hel-ling' worden gelezen. Het ontdekt en leest lettergrepen, die ook wel 'stukjes van woorden' worden genoemd. De leesmoeilijkheden breiden zich uit. Woorden met ieuw, eeuw en uw worden geoefend, woorden als plant en straat komen aan de orde.

Ook maken de kinderen kennis met de open lettergreep (maken, vogel). Het thema daarbij heeft betrekking op ‘verzamelen, museum, tentoonstelling’.

Groep 4: Bijna alle kinderen van groep 4 hebben inmiddels hun tafeldiploma gehaald. Daarom gaan we deze nogmaals herhalen. Na de meivakantie hangen we in de klas een nieuwe tafelkaart op. En kunnen de kinderen wederom hun diploma halen. Zodoende blijft alles beter hangen en kunnen ze steeds beter de tafels toepassen bij de rekensommen. De kinderen van groep 4 hebben de spellingsmethode uit. We herhalen alles nu met spellingswerkbladen van de methode. Om die reden krijgen de kinderen geen dictee briefje mee naar huis. Wel krijgen ze bijna iedere dag een dictee op school, om te kijken of ze alle regels goed toepassen.

Groep 5:

- Toets geschiedenis 19 mei 2016

- Tafels en klokkijken (analoog/digitaal) thuis blijven oefenen.

Via internet zijn zeer leuke en leerzame spelletjes beschikbaar!

Maar ook het oefenen van de maanden is lastig. Benoemen van het aantal dagen per jaar/schrikkeljaar zijn belangrijk. Hoeveel dagen in elke maand? Enz.

- Leerlingen graag thuis voorlezen en zelf laten lezen.

- Er is een nieuwe lijst met boekbesprekingen gemaakt. Hierbij de data.

Groep 6:

Taalproject: De afgelopen weken hebben we de gewone taallessen afgewisseld met het werken aan een taalproject: ruimtemissie! Stel je voor, een ruimteschip  brengt informatie naar de ruimtewezens, zodat zij zich een voorstelling kunnen maken hoe ons leven eruit ziet. De kinderen hebben  in groepjes een aantal onderdelen van ons dagelijks leven uitgewerkt en teksten plus spulletjes in een mooie doos gestopt. Er is heel fanatiek en hard gewerkt aan de opdrachten en de dozen met informatie zagen er prachtig uit. Op woensdag 20 april mochten de groepjes hun project presenteren. Reken maar dat de ruimtewezens die deze informatie van groep 6 krijgen straks goed geïnformeerd zijn!

Lente/Kikkervisjes: Om de lente ook in de klas te beleven hadden we de afgelopen weken mooie takken van verschillende bomen in de klas. Maar ook ‘levende have’: kikkervisjes! Van de familie Feenstra kregen we een grote klomp kikkerdril, die al gauw veranderde in een groot aantal vrolijk rondzwemmende kikkervisjes. We hebben ons verdiept in ‘de metamorfose van dril tot kikker’ en we hopen dat de kikkervisjes ook echt uitgroeien tot kleine kikkertjes. We verzorgen ze daarom goed: ze krijgen komkommer en sla, (daar zijn ze gek op) en om het water fris te houden wordt het zo nu en dan ververst door de kinderen. Ook hebben we een pomp in het aquarium. Als die aan is lijkt het alsof we een waterval in onze klas hebben, wat weleens voor wat extra loopjes naar de wc zorgt…J. In de meivakantie zijn onze kikkervisjes even aan het logeren bij juf en als ze weer terug komen op school hopen we dat er al pootjes te zien zijn. En daarna mogen ze lekker terug in de natuur, waar ze horen!

Zonnebloemen: Op ons bord hangt een papieren zonnebloem, met daarop de regels waar we aan werken of gewerkt hebben. Zo werken we samen aan een goede sfeer in de klas. Als de bloem helemaal vol is gaan we iets leuks doen met zijn allen. Maar daarnaast leek het ons mooi om ook nog iets met de echte zonnebloem te doen: iedereen krijgt een zakje met zonnebloemzaadjes mee naar huis, om thuis in de grond te doen. Ook hebben we op school 2 zaadjes in een bakje met aarde gedaan, om alvast een beginnetje te maken. We zijn heel

benieuwd wie de hoogste zonnebloem krijgt!

Spreekbeurtdata:

13 mei: Ilse, Tim.

20 mei: Nynke, Tjitse.

27 mei: Yorick, Anne Femke.

 

 

 

Groep 7/8:

Schoolvoetbal: 6 April heeft groep 8 meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi in Heeg. Het weer was niet zo mooi. Harde wind en stevige buien teisterden de voetballers. Desondanks wisten we toch eerste, van de poule, te worden. Daarna moesten we de halve finale spelen die we jammer genoeg verloren. Direct na de halve finale moesten we de troostfinale spelen. De tegenstander verraste ons en wist meteen na het startsein bliksemsnel te scoren, waarna ze met z’n allen  het eigen doel gingen verdedigen. Elke aanval stuitte op een muur van verdedigers.

Na het eindsignaal mochten wij de beker in ontvangst nemen die bij de vierde plaats hoorde. Het was een dag die we niet snel zullen vergeten.

Schriftelijk verkeersexamen: Alle leerlingen van groep 7 hebben het theoretisch verkeersexamen gehaald. Gefeliciteerd!!!

Cito-eindtoets: De Cito-eindtoets is geweest. In week 19 komt de uitslag. U krijgt een uitnodiging voor een gesprek, wanneer het resultaat zo is dat uw kind naar een hoger niveau mag dan, in eerste instantie, is besloten. Mocht u geen uitnodig krijgen en u wilt toch van gedachten wisselen over de uitslag dan is dat ook mogelijk. U krijgt hierover nog nader bericht.

Gastles:

Dhr. K. S. Bakker (oorlogsveteraan) uit Scharnegoutum heeft op 26 april vertelt over zijn ervaringen als dienstplichtige marinier in voormalig Nederlands Nieuw Guinea (Nu West Papoea). Hij vertelde waarom hij daarheen moest en wat hij daar meegemaakt heeft. Met behulp van dingen uit Nieuw Guinea vertelde hij over de inwoners en de natuur.  Dhr. K. Bakker vertelde ook over zijn geestelijke verwonding. De kinderen waren diep onder de indruk.

4 Mei: Nationale dodenherdenking:

Tijdens de nationale dodenherdenking mogen leerlingen van groep 8 en 7 bloemen leggen bij de herdenkingssteen in de kerkmuur van de kerk in Uitwellingerga. Twee leerlingen zullen daar een gedicht voorlezen. Voordat we naar het kerkje gaan, gaan we ons om 19.45 verzamelen op “De Skou”. Hier zullen ook de bloemen uitgedeeld worden. Vandaar gaan we naar de kerk.

Natuurmiddag Nannewiid: 9 Mei gaat groep 7/8 naar het Nannewiid. Hier gaan ze spelen tot ze groen zien. Spelen tot je groen ziet is een activiteit van Staatsbosbeheer. De kinderen gaan naar het buitenlokaal bij het Nannewiid. Een vrolijk, leerzaam en een beetje spannend spellencircuit, buiten in de natuur. Spelen tot je groen ziet is een sport en spelprogramma waarbij kinderen spelen onder begeleiding in de natuur “tot ze groen zien”. In 1,5 à 2 uur worden er een aantal activiteiten gedaan, mogen de kinderen ook vrij spelen en op onderzoek uitgaan en ontdekken ze hoe leuk het is om in de natuur te spelen.

Spreekbeurtdata:

11 mei: Marrit                                      25 mei: Bouwe / Klaas / Dian

1 juni : Wessel / Yme                           8 juni: Mirthe

15 juni : Hester                                    22 juni: Adeline              29 juni:Maartje

 

Verjaardag: 28 April heb ik mijn verjaardag gevierd met de groep. De leerlingen hebben hun best gedaan om er iets moois van te maken. Ik heb een prachtige dag gehad en wil jullie bedanken voor deze mooie dag en voor alle leuke, originele cadeautjes die ik heb gekregen.

 

Data:

4 Mei: Dodenherdenking. 19.45 verzamelen op de “Skou”.

9 Mei: Natuurmiddag

10 Mei: Gastles “De Brandweer”

18,19 en 20 Mei: Kamp (groep 8)

31 mei: Praktisch verkeersexamen ( groep 7)

Verjaardagen leerlingen                                                       

We feliciteren in de maand mei de volgende leerlingen:

03-05: Jonna de Jong uit groep 8.     

03-05: Mimi Kuiper uit groep 6          

12-05: Tessa Kelderman uit groep 6

14-05: Hilde de Jager uit groep 7

17-05: Tjitse Veldhuis uit groep 6      

17-05: Floor Kamstra uit groep 5

23-05: Allard Kuindersma uit groep 5

 

Belangrijke data

2 t/m 6 mei: Meivakantie

8 mei: Moederdag

11 mei: Hoofdluiscontrole

16 mei: Pinkstervakantie

17 t/m 25 mei: cito - toetsen leerlingvolgsysteem

18 t/m 20 mei: Schoolkamp groep 8

23 mei: OR/MR

6 t/m 9 juni: Avondvierdaagse Sneek

10 juni: Oranjefeest

17 en 20 juni: Studiedagen leerkrachten. Alle kinderen vrij!

19 juni: Vaderdag

21 juni: Schoolreisje groep 1 t/m 7

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 27 mei.

 

Met een vriendelijke groet,

namens het team van cbs It Harspit,

Klaas Jan Visser

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2015-2016              Nr. 8          31-03-2016

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de achtste Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 14 t/m 16 (4 t/m 22 april): Zelfstandig

Inhoud: Zonder leider verder gaan; zelfstandig en zelfbewust in nieuwe situaties handelen vanuit een inspiratie.

Bijbel: Hemelvaart; Pinksteren (Lucas 1 en 2); Petrus geneest; eerste christengemeente (Handelingen 3 t/m 5); verdediging tegen anderen en interne meningsverschillen; bekering van Filippus (Handelingen 4 t/m 8).

Week 17 t/m 20 (25 april t/m 20 mei): Neem de tijd

Inhoud: Tijd benutten of verdoen, tijd rekken of verhaasten; tijd nemen om te werken, te lummelen of te feesten (onder andere het pinksterfeest).

Bijbel: Maria en Martha (Lucas 10, 38-42); De zaaier (Matteüs 13, 24-30); De parel (Matteüs 13, 45-46); De broden en vissen (Matteüs 14, 15-21).

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Het goede doel is tot aan de zomervakantie het “Ronald McDonald Huis Friesland”.

 

Koningsdag en meivakantie

Op koningsdag, woensdag 27 april, zijn alle kinderen vrij. De meivakantie is van maandag 2 t/m vrijdag 6 mei.

                                

Vrijwilliger(s) in het zonnetje       

Deze keer staat Jan Hendrik Jager van MFC It Harspit in het zonnetje. We doen vaak een beroep op hem bij vieringen, bij het MI-circuit of bij het naschoolse aanbod. Hij is altijd bereid om mee te denken of om ons te helpen. Dit betekent regelmatig dat hij dan voor ons dingen moet omzetten of in zijn vrije tijd terug moet komen. We waarderen dit enorm!!

Bedankt voor de goede samenwerking Jan Hendrik!

 

Groepsformatie 2016-2017

Zoals gisteravond tijdens de ouderavond ook is meegedeeld, gaan we in het komende schooljaar opnieuw met 5 groepen werken. We zijn blij dat we in overleg met het bestuur van Stichting Palludara weer tot vijf groepen zijn gekomen en niet tot vier. Dat had namelijk een knelpunt opgeleverd.

Gezien de grote bovenbouwgroepen is het nodig om groepen te gaan splitsen in de komende schooljaren. In het komende schooljaar geldt dat voor de groepen 6 en 7.

 

In overleg met en met instemming van de MR is gekozen voor de volgende indeling:

Groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6, groep 6/7 en groep 7/8.

Voor de verdeling van de leerlingen is (met instemming van de MR) gekozen voor de volgende criteria:

- (indien mogelijk) gelijke groepsgroottes

-  verdelen a.d.h.v. het leeftijdscriterium. Concreet betekent dit dat de jongste kinderen uit groep 6 in groep 5/6 komen, de oudste kinderen uit groep 6 in groep 6/7, de jongste kinderen uit groep 7 in groep 6/7 en de oudste kinderen uit groep 7 in groep 7/8.

- zoveel mogelijk rekening houden met gelijke verdeling van jongens en meisjes over de groepen, vanuit sociaal emotionele overwegingen. (dit kan betekenen dat bv. een iets jonger meisje in een hogere groep komt te zitten dan een iets oudere jongen)

 

Er wordt dus geen indeling op niveau gemaakt en u mag dan ook verwachten dat het aanbod voor een groep in alle combinatiegroepen (voor zover mogelijk) gelijk is.

Voor 1 juni (liefst eerder) krijgt u een overzicht van de groepsverdelingen.  Normaal gesproken wordt hier niet meer in geschoven. Een uitzondering kan zijn dat bij een leerling door deze indeling (aantoonbaar) sociaal emotionele problemen worden verwacht.

 

                                    

Engelse les in groep 1 t/m 8 door leerkracht van Bogerman

Vanaf maandag 11 april tot aan de zomervakantie worden er in groep 1 t/m 8 Engelse lessen gegeven. Deze lessen vinden plaats op de maandagmiddag. We verdelen het in A en B weken.

In de A weken geeft dhr. Jaap Hofstra van het Bogerman les in groep 6 en 7/8. In de B weken zijn deze lessen in groep 1/2, 3/4 en groep 5.

In groep 7/8 wordt aangesloten bij onze eigen methode “Real English, let’s do it” en in de andere groepen maken we gebruik van de methode “Cool”.

De A – weken zijn op 18 april, 9 mei, 30 mei, 13 juni en 4 juli. De B-weken zijn op 11 april, 23 mei, 6 juni, 27 juni en 11 juli.

 

Motorische peuter – en kleutergym door Top Fysio

In samenwerking met een nevenpartner van de Brede School, Top Fysio, wordt er op 12, 19 en 26 april van 10.30 – 11.15 motorische peutergym gegeven. In mei volgen deze gymlessen in de kleutergroepen. De lessen worden gegeven door Irma Stoepker.

Mooi dat we op deze manier een aanbod kunnen doen aan onze hoofdpartner “peuterspeelzaal Boartlik Bigjin”.

TsT (talent school(t) talent)       

 

Aanbod TsT in april:

 

 

Onderwerp 1: Schaken

Door wie: Selwin Keuning van Schaakclub Sneek

Wanneer: donderdagmiddag 31 maart, 7 april, 14 april, 21 april en 28 april van 14.15 uur tot 15.00 uur

Voor wie: voor de leerlingen van groep 5 en 6

Waar: in MFC It Harspit

Opgave via school:  ih@palludara.nl

Opgave: Groep is al gestart. Geen opgave meer mogelijk.

                                                                                     

Onderwerp 2: Tennisles door Tennis Club Oppenhuizen

Door wie: Tennisleraar van TC Oppenhuizen

Wanneer: dinsdag 12 april, en dinsdag 19 april, dinsdag 26 april van 14.15 uur tot 15.00 uur

Voor wie: voor de leerlingen van groep 3/4, 5 en 6

Waar: Tennisbaan van TC Oppenhuizen (naast school) Rackets en ballen zijn aanwezig

Opgave via school: ih@palludara.nl

Opgave: Voor vrijdag 8 april! Er is een beperkt aantal plaatsen aanwezig.

Bijzonderheid: Bij teveel aanmeldingen worden kinderen uit groep 3/4 als eerste geplaatst door TC Oppenhuizen.

 

Onderwerp 3: Bridgeles 

Door wie:  Bridgesocieteit Sneek

Wanneer:  woensdag 30 maart, 6 april, 13 april en 20 april van 14.15 tot 15.15 uur

Voor wie: voor de leerlingen van groep 7/8

Waar: In MFC It Harspit

Opgave: Groep is al gestart.

 

Onderwerp 4: EHBO – les

Door wie:  Sjoukje Witteveen

Wanneer:  maandag 4 april, 11 april, 18 april en 25 april van 14.15 tot 15.15 uur

Voor wie: voor de leerlingen van groep 8

Waar: In MFC It Harspit

Opgave: groep is al gestart.

 

Onderwerp 5: Himmeldei

Door wie:  de Fugelwacht

Wanneer:  Zaterdag 2 april van 8.30 – 12.30

Voor wie: voor de leerlingen van groep 5 t/m 8

Waar: de Skou in Uitwellingerga

Opgave: niet nodig

 

Onderwerp 5: Muziekles met blaasinstrumenten voor de beginners

Door wie:  E en E – Brass; Docente Debbie Kwebeman

Wanneer: vrijdagmiddag 1, 8, 15, 22 en 29 april

Voor wie: voor de leerlingen van groep 5

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 14.15 uur

Opgave via E – en E -Brass: annefennema@live.nl

 

Onderwerp 6: Muziekles met blaasinstrumenten voor de gevorderden

Door wie:  E en E – Brass; Docente Debbie Kwebeman

Wanneer: vrijdagmiddag 1, 8, 15, 22 en 29 april

Voor wie: voor de leerlingen van groep 6 t/m 8

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 15.15 uur

Opgave: op dit moment geen opgave meer mogelijk.

 

Onderwerp 7: Activiteiten vanuit de PKN gemeente:

 

Hoe geeft u uw kind op voor TsT?

U mailt het door via de mailadressen, die bij de onderwerpen genoemd staan. Of  Via de onderstaande link komt u op de website van CBS It Harspit. Als u op het logo van Talent schoolt Talent klikt (aan de rechterzijde), krijgt u alle informatie en kunt u zich via het genoemde mailadres opgeven. http://www.cbsitharspit.nl/home.html

 

         

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3/4:

Groep 3: Inmiddels zijn we met veilig leren lezen al in kern 9. Wat gaat het al snel. De kinderen maken steeds moeilijker opdrachten en de teksten worden ook steeds langer om te lezen. Ook zijn we na de vakantie gestart met begrijpend lezen. Samen met de kinderen lezen we een verhaaltje. Over dit verhaal maken we met de groep de opdrachten.

Kern 9: bedoel - verhaal - gezin

Dit leert uw kind in deze kern:

Het thema van deze kern is: ‘Hé, hoe kan dat? In deze kern maakt uw kind ook al kennis met tweelettergrepige woorden: vijver, bakker, kasten, balkon, poedel’. Het zijn nog woorden zonder open lettergreep. Ook komen woorden aan de orde zoals: ‘bedoel’, ‘verhaal’, ‘gezin’.

Groep 4: We gaan weer even goed met de tafels aan de slag. Een aantal kinderen hebben nog niet alle tafels gehaald. Daarna gaan we verder met de tafel van vier. We hopen dat alle kinderen voor de meivakantie hun tafeldiploma kunnen halen. We merken dat niet alle kinderen thuis de dictee woordjes goed oefenen. Omdat de woorden steeds moelijker worden raden wij dit wel aan.

Groep 5: Na een wat onrustige periode hopen we de komende weken de positieve lijn weer op te pakken. We willen juf Fokkelien bedanken voor haar inzet en willen juf Hiltsje de komende tijd veel succes wensen met haar nieuwe taak.

We wensen juf Martine veel sterkte nu  ze door privé omstandigheden de komende tijd niet op school zal zijn.

Afgelopen weken zijn we aan het werk geweest met de Paasviering. Het is mooi om te zien hoe leerlingen hier enthousiast mee aan de slag gaan.

Het blijkt dat we een creatieve- en muzikale groep hebben. Wat een talenten!

Er zijn een aantal leerlingen die de tafeltoets inmiddels hebben gehaald. Toch is het belangrijk dat iedereen de tafels thuis wel door blijft oefenen.

We gebruiken de tafels momenteel met deelsommen. Best lastig als ze iets zijn weggezakt in het geheugen.

Ook het klokkijken graag onderhouden zowel analoog als digitaal.

Het blijkt voor een aantal ouders toch lastig te zijn om de samenvattingen voor de WO vakken digitaal te downloaden.

Daarom zullen we vanaf nu alle leerlingen voor deze vakken een kopie meegeven. Mocht dat niet nodig zijn dan horen wij dat graag!

We vinden het prettig dat dit soort onderwerpen bij de leerkracht worden gemeld zodat we er iets aan kunnen veranderen.

Een paar leerlingen komen nog wel eens te laat op school. Zou een ieder er aan willen denken dat elke leerling bij de tweede bel in de klas is?

Groep 6:

- Op 10 maart zijn we bij het museum Nooitgedagt en houtzaagmolen ‘De Rat’ te IJlst geweest. Het was een leerzame ochtend. Foto’s zijn te vinden op de schoolwebsite.

- We gaan in groep 6 starten met de spreekbeurten. De kinderen krijgen een spreekbeurtwijzer mee naar huis. Hier staat precies op wat de bedoeling is. Ilse Marijke begint op 1 april met de eerste spreekbeurt.

Groep 7/8:

Technics4U: 18 Maart is groep 7 naar het Nordwin college geweest en heeft daar deel genomen aan een techniekmanifestatie. Via spel en praktisch bezig zijn, heeft groep 7 op een ontspannende manier kennis genomen van de techniek. De leerlingen waren erg enthousiast.

Schoolvoetbal: De afgelopen dagen is groep 8 met hulp van groep 7 al druk aan het oefenen voor het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Het toernooi vindt woensdag 6 april (reservedatum 13 april) plaats in Heeg.

Engels: Vanaf 18 april krijgt groep 7/8 één keer in de twee weken Engelse les van meneer Hofstra (Leraar Engels op het Bogerman)

Schriftelijk verkeersexamen: Na alle verkeersregels te hebben geleerd krijgen de leerlingen van groep 7 op 7 april de gelegenheid om hun kennis te toetsen middels een schriftelijk examen. Voor dit examen kunnen de leerlingen thuis oefenen op een speciale oefensite: examen.vvn.nl. Het praktisch examen is op 31 mei.

Klasselunch: Donderdag 7 april  hoeven de leerlingen geen lunch mee te nemen. Zij krijgen namelijk een lunch aangeboden door Albert Heijn. Het doel is om leerlingen bewust te laten maken, dat een gezonde lunch belangrijk is en dat ze bewust blijven van wat ze eten.

Centrale-eindtoets: De centrale-eindtoets (cito) is op 19, 20 en 21 april. De eindtoets is een second opinion om te kunnen zien of de leerlingen op het juiste niveau terecht zijn gekomen. De uitlagen worden opgestuurd naar het VO als aanvulling op de resultaten van het Cito volgsysteem ( Plaatsingswijzer).

Ouders en leerlingen kunnen na de uitslag worden uitgenodigd, wanneer de leerling volgens de citoscore naar een hoger niveau kan dan waarop de leerling in eerste instantie is aangemeld.

De toets zal ’s ochtends worden afgenomen. De leerlingen krijgen per ochtend 4 onderdelen: 2 onderdelen taal, 1onderdeel rekenen en 1 onderdeel wereldoriëntatie. Na elk onderdeel is er een korte pauze van 5 min. Na 2 onderdelen hebben ze een kwartier pauze. De leerlingen mogen die ochtenden kauwgom en extra gezonde hapjes, voor tussendoor, meenemen. Wanneer een leerling klaar is met een onderdeel mag de leerling tekenen of lezen. Als de leerling de toets niet binnen de gestelde tijd af krijgt kan de toets op een ander moment, van de dag, afgemaakt worden. Ook bij ziekte wordt de toets later digitaal ingehaald.

Gastles: Dhr. K. S. Bakker (oorlogsveteraan) uit Scharnegoutum komt op 26 april een les geven over zijn aanwezigheid in Nieuw Guinea. Dit, om de leerlingen kennis te laten nemen van een eigenlijk vergeten oorlog. Ook met het oog op de 4 mei viering is het belangrijk dat leerlingen weten dat we op 4 mei niet alleen de slachtoffers herdenken van de Tweede Wereldoorlog maar ook de slachtoffers van andere oorlogen, waarbij mensen het leven lieten in naam van de vrijheid.

Spreekbeurtdata:

06 april.: Esmanie en Charly                13 april: Fetze en Floris

20 april: Yke                                       29 april: Finn en Jesse / Dirk

Data:

6 April: Schoolvoetbaltoernooi.

7 April Schriftelijk verkeersexamen groep 7 en Klasse lunch

19 t/m 21 April: Cito eindtoets.

26 April: Gastles van K.S. Bakker

28 April: Verjaardag meester Gerben

Verjaardagen leerlingen                                                      

We feliciteren in de maand april de volgende leerlingen:

03-04: Durk van Netten uit groep 4

11-04: Rein Lanting uit groep 5

12-04: Jan Feenstra uit groep 6

15-04: Ruben Rook uit groep 4

17-04: Sido Terpstra uit groep 4

21-04: Bo Hanenburg uit groep 5

28-04: Eva Kroon uit groep 4

 

Kindervakantieweken van Humanitas

Een van de vele activiteiten van Humanitas Zuidwest Friesland is het organiseren van kindervakantiekampen. Deze kampen zijn bedoeld voor kinderen die om financiële, sociale of medische redenen niet op vakantie kunnen gaan.

Ieder jaar zijn er weer vrijwilligers actief die de deelnemers bij de vakantieactiviteiten ondersteunen. Deze mensen zorgen ervoor dat de kinderen een fijne vakantie hebben.

Als norm wordt gehanteerd één leider voor vijf kinderen. De kinderen kunnen zich vermaken met sport, spel, disco, zingen en creatieve activiteiten. Dus samen kletsen, spelen, lol maken, knutselen, maar ook opruimen en schoonmaken! Met een bonte avond wordt de vakantieweek afgesloten. Aan de kampeerweek zijn kosten verbonden. De hoogte van uw bijdrage wordt in overleg met de coördinator vastgesteld en is afhankelijk van uw financiële situatie.

Wil uw kind ook genieten van een leuke vakantieweek?

Neem dan contact op via kindervak@humanitas-zwf.nl of bel de coördinator 0515 426761 of 0515 419623.

 

MI circuit

Afgelopen woensdag 30 maart zijn de leerlingen van groep 5 tot en met 8 weer enthousiast begonnen met een nieuwe ronde van het MI circuit. Leerlingen konden kiezen uit de volgende workshops:

1 Biljarten/sjoelen

2 Creatief met pallets   (memobord en schilderij op hout maken maken)

3 Volleybal

4 Mandje van stof

5 It sprutsje (school tuintje) compost op het tuintje aangebracht en naam bordjes  gemaakt.

6 Vogelwacht (thema: roofvogels/uilen/braakballen uitpluizen)

Alle leerlingen zijn actief en enthousiast en sportief bezig geweest.

Dit kunnen we alleen realiseren met hulp van ouders en vrijwilligers. Bij deze wil ik dan ook graag die enthousiaste vrijwilligers alvast bedanken voor hun inzet!!!!

Zijn er nog meer ouders die kunnen en willen begeleiden?  Dan hoor ik dit graag. Voor meer foto’s zie onze website bij groep 6 of klik op onderstaande link.   http://www.cbsitharspit.nl/groepen/groep-6/micircuit-groep-5-t-m-8-2016.html

Vriendelijke groeten,         

Brechtsje Feenstra

 

Belangrijke data

Begin april: Ontruimingsoefening

 4 april: OR/MR

14 april: Leerlingenpanel

19, 20, 21 april: Eindtoets groep 8

22 april: Koningsspelen (sportdag)

27 april: Koningsdag: Alle kinderen vrij!

 2 t/m 6 mei: Meivakantie

11 mei: Hoofdluiscontrole

16 mei: Pinkstervakantie

17 t/m 25 mei: cito - toetsen leerlingvolgsysteem

23 mei: OR/MR

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 29 april.

 

Met een vriendelijke groet,

namens het team van cbs It Harspit,

Klaas Jan Visser

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2015-2016              Nr. 7          26-02-2016

 

Verschijnen informatief

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de zevende Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 7 t/m 10 (15 februari t/m 11 maart): Van kwaad tot erger

Inhoud: Omgaan met ruzies en tegenstellingen; geweldspiraal en conflict beperken.

Bijbel: Ene wang, andere wang (Matteüs 5, 38-48); Zacheüs (Lucas 19, 1-10); de overspelige vrouw (Johannes 8, 1-11).

Week 11 t/m 13 (14 maart t/m 1 april): Achterlaten

Inhoud: Wat Jezus en andere mensen achterlaten: een indruk, boodschap, ideaal. Verder gaan met wat anderen achtergelaten hebben.

Bijbel: Intocht en tempelreiniging; laatste avondmaal; gevangenneming en veroordeling; kruisdood en begrafenis; lege graf; Emmaüsgangers (Lucas 19 t/m 24).

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Het goede doel is tot aan de zomervakantie het “Ronald McDonald Huis Friesland”.

 

Voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie begint op maandag 29 februari en duurt t/m vrijdag 4 maart.

 

Studiedag op woensdag 9 maart: alle kinderen vrij!

Op woensdag 9 maart hebben alle leerkrachten van Stichting Palludara een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij!

                                                                                                                     

Goede beoordeling bij inspectiebezoek

We zijn op donderdag 25 februari bezocht door de onderwijsinspectie voor een vierjaarlijks kwaliteitsonderzoek. Op tien kwaliteitsgebieden is de school deze dag beoordeeld. Deze gebieden kunnen de scores zeer zwak, zwak, voldoende of goed krijgen.

Om dit te beoordelen zijn in alle groepen lessen bezocht en gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders, leerkrachten en directie.

In de beoordeling gaf de onderwijsinspecteur aan dat hij zeer tevreden is. Acht van de tien onderdelen kregen de score goed en twee onderdelen voldoende.

De belangrijkste onderdelen, het didactisch handelen van de leerkrachten en de kwaliteitszorg, werden als goed beoordeeld. Hierdoor werd de totale eindbeoordeling “goed” genoemd.

Een resultaat waar zowel de kinderen, de ouders, als het team trots op mogen zijn.

                                                           

Vrijwilliger(s) in het zonnetje       

Deze keer zetten we de vrijwilligers in het zonnetje die in januari en februari het naschoolse aanbod voor TsT hebben verzorgd. We bedanken Fimmy Kooiker, Gonneke Haaksma en Berber Walta voor hun aanbod en hun enthousiasme waarmee ze hun schilder - , drama- , en weerbaarheidslessen hebben gegeven.

 

Open dag op woensdag 16 maart

Op woensdag 16 maart 2016 wordt er een Open Dag georganiseerd op alle basisscholen van Stichting Palludara, dus ook op It Harspit.

U bent van harte welkom om tussen 8.30 en 14.00 uur binnen te komen om de school “in werking” te zien. Voor ouders / verzorgers van toekomstige leerlingen is er tevens gelegenheid om hun kind (eren) te komen aanmelden.

Tot ziens op woensdag 16 maart!             

                                                                                 

Schoonmaakavond op donderdag 10 maart  

Op donderdag 10 maart is er weer een schoonmaakavond. Een brief met de indeling heeft u aan het begin van het schooljaar ontvangen. Ter herinnering hierbij nog even de namen van de ouders / verzorgers die bij deze schoonmaakavond zijn ingedeeld:

Ouders / verzorgers van:

Jesse Kroon                 Rutger Terpstra           Ankie ten Cate             Esmanie Hiemstra

Rienk Schraa               Dian Jansma                Maartje Akkerman       Emma Visser

Tim van Deene              Mimi Kuiper                 Fenna Kelderman         Floor Kamstra

Hilde de Jager            Yaniek Hoogstra          Wynold Feenstra         Feline Falkena

Floris Reitsma              Durk van Netten          Mare Perridon             Ruben Rook

Sigrid Siemensma        Marvin Spoelstra         Arlan Jongsma

Wij zien graag op deze avonden één persoon per gezin om ons te komen helpen schoonmaken op school. We starten om 19.00 uur en gaan door tot uiterlijk 21.00 uur.

Mocht u verhinderd zijn, dan vragen wij u vriendelijk met een ander gezin te willen ruilen en dit ook even aan ons door te geven. Mocht dit ook niet lukken, geeft u ons dan a.u.b. wel door dat u niet kunt komen.

Tijdens de schoonmaakavonden zorgen wij voor koffie /thee met iets erbij en schoonmaakmiddelen. We vragen u een emmer en een doekje mee te nemen.

 

Nieuwe leerlingen

In februari zijn Evana Buis en Jasin Ahmadi in groep 1 gekomen.

Van harte welkom Evana en Jasin! We hopen dat jullie fijne jaren krijgen op onze school.

 

Paasviering

Op woensdag 23 maart 2016 vindt onze paasviering plaats in de sporthal van MFC It Harspit.

Dit schooljaar worden de ouders en andere belangstellenden ook van harte uitgenodigd om Pasen met ons te vieren. De viering begint om 17.00 uur.  Een officiële uitnodiging volgt!

 

Even voorstellen

 Even voorstellen. Mijn naam is Anna Haga en ben 23 jaar.

Ik volg de opleiding Pedagogiek op de NHL in Leeuwarden. Momenteel zit ik in het 3e leerjaar.

Vanaf 9 februari t/m januari 2017 heb ik mijn stage op basisschool It Harspit,

bij de Intern Begeleidster Jeanette v.d. Sluis.

Mijn stage dagen zijn maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Werken met kinderen doe ik met veel plezier. Hierin heb ik al veel ervaring opgedaan tijdens mijn vorige stages en oppasbaantjes. Ik vind het leuk, inspirerend en uitdagend om kinderen te begeleiden en coachen in hun

ontwikkeling en eventuele problematieken.

Oppenhuizen is voor mij geen onbekend terrein. Ik volleybal nu bijna 4 jaar bij Top en Twel dames 3.

Verder zijn mijn hobby’s: oppassen, sportief en creatief bezig zijn, opzoeken van gezelligheid en bakken van taarten/cakes.

Ik hoop een leerzaam en gezellig jaar op It Harspit te beleven!

Wanneer er (nog) vragen zijn mogen jullie altijd even naar me toe lopen.

 

TsT (talent school(t) talent)       

 

Aanbod TsT in maart:

 

Onderwerp 1: Schaken

Door wie: Selwin Keuning van Schaakclub Sneek

Wanneer: donderdagmiddag 10 maart, 17 maart en 24 maart van 14.15 uur tot 15.15 uur

Voor wie: voor de leerlingen van groep 5 en 6

Waar: in MFC It Harspit

Opgave via school:  ih@palludara.nl

Opgave: Voor dinsdag 8 maart!

                                                                  

Onderwerp 2: Weerbaarheidstraining: ‘Sterk en Sociaal’

Door wie: Berber Walta

Berber Walta is een ouder van onze school. Qua professie heeft ze ervaring in het speciaal voortgezet onderwijs als leerkracht / begeleider en heeft ze thans een eigen praktijk in rouwbegeleiding.

Wat: Door middel van oefeningen in aandacht, ontspanningsoefeningen, knutselen, rek – en strekoefeningen en spelletjes gaan we op zoek naar vriendschap en geluk.

Wanneer: dinsdag 8 maart en dinsdag 15 maart van 14.15 uur tot 15.15 uur

Waar: in MFC It Harspit

Opgave via school: ih@palludara.nl

Opgave: De groep is reeds gestart en zit al vol

 

Onderwerp 3: Bridgeles 

Door wie: Bridgesocieteit Sneek

Wanneer:  woensdag 9 maart, 16 maart en 23 maart van 14.15 tot 15.15 uur

Voor wie: voor de leerlingen van groep 7/8

Waar: In MFC It Harspit

Opgave via school: ih@palludara.nl

Opgave: Voor dinsdag 8 maart!

 

Onderwerp 4: EHBO – les

Door wie:  Sjoukje Witteveen

Wanneer:  maandag 7 maart, 14 maart en 21 maart en 28 maart van 14.15 tot 15.15 uur

Voor wie: voor de leerlingen van groep 8

Waar: In MFC It Harspit

Opgave via school: ih@palludara.nl

Opgave: Voor maandag 7 maart!

 

Onderwerp 5: Muziekles met blaasinstrumenten voor de beginners

Door wie:  E en E – Brass; Docente Debbie Kwebeman

Wanneer: vrijdagmiddag 11 en 18 maart

Voor wie: voor de leerlingen van groep 5

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 14.15 uur

Opgave via E – en E -Brass: annefennema@live.nl

 

Onderwerp 6: Muziekles met blaasinstrumenten voor de gevorderden

Door wie:  E en E – Brass; Docente Debbie Kwebeman

Wanneer: vrijdagmiddag 11 en 18 maart

Voor wie: voor de leerlingen van groep 6 t/m 8

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 15.15 uur

Opgave: op dit moment geen opgave meer mogelijk.

 

Onderwerp 7: Activiteiten vanuit de PKN gemeente:

 

Hoe geeft u uw kind op voor TsT?

U mailt het door via de mailadressen, die bij de onderwerpen genoemd staan.

Of

Via de onderstaande link komt u op de website van CBS It Harspit. Daar staat altijd de up-to-date informatie.

Als u op het logo van Talent schoolt Talent klikt (aan de rechterzijde), krijgt u alle informatie en kunt u zich via het genoemde mailadres opgeven. http://www.cbsitharspit.nl/home.html

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 7/8: Gesprekken PO-VO: de gesprekken over waar uw kind na groep 8 heen zal gaan zijn achter de rug. U hebt allemaal het formulier meegekregen om dit verder in te vullen. Het zou mooi zijn als de formulieren in week 10 terug zijn op school, zodat het voor 13 maart op de bus kan.

Bridgeles: Op 17 februari heeft groep 7/8 kennisgemaakt met het bridgen. Een vijftal dames, van de bridgesociëteit Sneek, heeft eerst de beginselen van het bridgen uitgelegd, waarna de kinderen al snel aan de slag konden. De leerlingen waren erg enthousiast en werden, naarmate ze het spel beter begrepen, steeds fanatieker. De leerlingen die belangstelling hadden om het spel verder onder de knie te krijgen konden zich tijdens de les opgeven voor de TsT lessen.

Verkeer: Leerlingen kunnen oefenexamens maken op een speciale oefensite: examen.vvn.nl. Hier vinden zij het VVN schriftelijk Verkeersexamen van voorgaande jaren. Na het maken van de vragen zien zij direct hun score en kunnen ze opnieuw aan de slag met vragen die ze niet goed beantwoord hebben.

Voorleeswedstrijd: Op 22 februari jl. heeft Jonna de Jong namens onze school meegedaan aan de regionale voorleeswedstrijden. De wedstrijd van onze regio werd gehouden in de bibliotheek van Sneek. Jonna moest het opnemen tegen twaalf andere kandidaten. Helaas hoorde Jonna niet tot de winnaars.

Schilderles: Op vrijdag, 19 februari, heeft groep 7/8 een schilderles “Schilderen als de Ploeg” gehad.

“De Ploeg” is een kunstenaarsvereniging die schilderijen maakt waar de nadruk ligt op het weergeven van sfeer. Dit doen ze door grof te tekenen om dan vervolgens met kleuren proberen de sfeer goed weer te kunnen geven. Hierbij leerden de leerlingen welke sfeer/gevoelens je bij diverse kleuren hebt of oproept, zoals: blauw = koud,  rood is warmte, zwart is verdriet enz.

Technics4U: Groep 7 doet vrijdag, 18 maart, mee aan Technics4U bij Nordwin College, Harste 2 in Sneek. Dit is een promotieproject voor leerlingen in het basisonderwijs, leerkrachten en ouders. Het project bestaat uit een techniekmanifestatie voor basisschoolleerlingen op vrijdag met aansluitend op zaterdag bedrijfsbezoeken voor leerlingen, en hun ouders. Doelstelling is hen te enthousiasmeren voor techniek.

Stagiaire: U zult het vast al gemerkt hebben. Groep 7/8 heeft een stagiaire: Juf Marijke. Zij zal tot de zomervakantie op dinsdag en woensdag werkzaam zijn in groep 7/8.

Spreekbeurtdata:

24 febr.: Jonna                                   6 april: Esmanie / Charly

16 mrt. Yke                                          13 april: Fetze / Floris

23 mrt.: Dirk                                       20 april: Paulisca

30 mrt.: Hilde / Emma

Verjaardagen leerlingen                                                          

We feliciteren in de maand maart de volgende leerlingen:

02-03: Arnoudt Reitsma uit groep 3

09-03: Sophie Visser uit groep 5

11-03: Dirk Dijkstra uit groep 8

12-03: Doutzen Veenema uit groep 5

14-03: Marieleijne Simonse uit groep 2

20-03: Anouk Veldstra uit groep 5

20-03: Bart Veldstra uit groep 5

23-03: Yorick Hoogland uit groep 6

24-03: Tjeerd de Jong uit groep 1

25-03: Ilse Jansma uit groep 6

 

Belangrijke data

29 februari t/m 4 maart: Voorjaarsvakantie

 9 maart: Studiedag Stichting Palludara: Alle kinderen vrij!

10 maart: Schoonmaakavond 19.00 - 21.00

16 maart: Hoofdluiscontrole

16 maart: Open Dag Stichting Palludara

23 maart: Paasviering met ouders om 17.00 uur (officiële uitnodiging volgt)

25 t/m 28 maart: Paasvakantie

30 maart: Jaarlijkse ouderavond 19.30 uur (officiële uitnodiging volgt)

Begin april: Ontruimingsoefening

 4 april: OR/MR

 

De volgende Informatief mag u verwachten op donderdag 31 maart.

 

Met een vriendelijke groet,

namens het team van cbs It Harspit,

Klaas Jan Visser

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2015-2016              Nr. 6          29-01-2016

 

Verschijnen informatief

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de zesde Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 4 t/m 6 (25 januari t/m 12 februari): Angst en vertrouwen

Inhoud: Angst en vertrouwen; angst overwinnen; houvast zoeken en bieden.

Bijbel: De honderdman (Lucas 7, 1-10); genezing van een bezetene (Lucas 8, 26-39); het mosterdzaadje (Lucas 17, 35-36).

Week 7 t/m 10 (15 februari t/m 11 maart): Van kwaad tot erger

Inhoud: Omgaan met ruzies en tegenstellingen; geweldspiraal en conflict beperken.

Bijbel: Ene wang, andere wang (Matteüs 5, 38-48); Zacheüs (Lucas 19, 1-10); de overspelige vrouw (Johannes 8, 1-11).

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Het goede doel is ot aan de zomervakantie het “Ronald McDonald Huis Friesland”.

Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders. In het Ronald McDonald Huis Friesland kunnen ouders, broertjes en zusjes van kinderen, die in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) zijn opgenomen logeren. Zo kunnen ze dicht bij elkaar blijven.

                                                                                                       

 

Aanvangstijd school

Wilt u er weer extra goed op letten dat de lessen starten om 8.30 uur? De kinderen worden om 8.25 uur op school verwacht, zodat we om 8.30 uur kunnen beginnen.

Dit geldt ook voor groep 1/2. De periode tot 08.40 uur is een meeloopmoment en geen inloopmoment.

Voor de rust in de groep en de effectieve lestijd van de kinderen is het belangrijk, dat we  samen op deze afspraak blijven letten.

 

 

Studiedagen; Alle kinderen vrij!

Op vrijdag 5 februari en maandag 8 februari zijn er studiedagen voor de leerkrachten. Alle kinderen zijn dan vrij!

 

Voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie begint op maandag 29 februari en duurt t/m vrijdag 4 maart.

                                                                                                                     

Bezoek onderwijsinspectie

Ten minste eens in de vier jaar vindt er op basisscholen een kwaliteitsonderzoek plaats door de onderwijsinspectie. Het laatste onderzoek op onze school vond plaats in 2011.

Op donderdag 25 februari komt de onderwijsinspecteur bij ons op bezoek. Er zullen groepsbezoeken plaatsvinden en er worden diverse gesprekken gevoerd.

 

Aanpassing jaarplanning wat betreft avondvierdaagse

In de jaarplanning (op uw kalender) staan de data van de avondvierdaagse verkeerd vermeld.

Dit moet zijn: maandag 6 t/m donderdag 9 juni 2016.

 

Dit schooljaar geen Harspit – Talentenjacht

Vorig schooljaar is besloten om de Harspit –Talentenjacht (laatste vrijdag voor de voorjaarsvakantie) eens in de twee jaar te laten plaatsvinden. Er waren in de afgelopen jaren namelijk steeds minder deelnemers. De volgende keer vindt plaats in 2017.

 

Scholen op de kaart

Op de website  www.scholenopdekaart.nl  kunt u informatie over alle basis- en middelbare scholen in Nederland vinden. Via de volgende link komt u bij onze school.

http://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/7562/Christelijke-Basisschool-It-Harspit?school=7562&presentatie=1&sortering=2

                                                           

Vrijwilliger(s) in het zonnetje           

Deze keer staan de ouders in het zonnetje die meedraaien in het MI-circuit. Mede dankzij hen kunnen we op woensdagen de kinderen laten genieten van workshops, waarbij hun eigen talenten naar voren komen. Ouders, bedankt dat jullie ons hierbij helpen!

 

Leerlingenpanel

Afgelopen dinsdag is het leerlingenpanel weer in gesprek geweest met de schooldirecteur. Het verslag van dit gesprek staat op onze website. Klik op onderstaande link. http://111.01.myriadm.nl/home/leerlingenpanel.html

 

Wassen van gymspullen

We merken dat sommige gymspullen lang ongewassen in de gymtas blijven zitten. Wilt u hier a.u.b. rekening mee houden en de gymspullen regelmatig wassen?

 

EHBO training voor groep 8

We hebben ervoor gekozen om de EHBO – training voor groep 8 niet meer in het reguliere lesprogramma aan te bieden. Dit heeft oa. te maken met de organisatie.

We bieden het echter nog wel aan. Vanaf maart wordt EHBO aangeboden in het naschoolse aanbod van TsT.

De kinderen van groep 8 kunnen zich in februari opgeven voor 10 EHBO – lessen, die vanaf maart plaatsvinden op de maandagmiddag om 14.15 uur. De locatie is MFC It Harspit.

De lessen worden gegeven door Sjoukje de Vries en zijn gratis te volgen. Er wordt alleen een vergoeding van €10,00 voor het lesboek gevraagd.

                                      

TsT (talent school(t) talent)       

 

Aanbod TsT in februari:

 

Onderwerp 1: drama, toneelspelen, improvisatie

Door wie: Gonneke Haaksma

Gonneke Haaksma is van origine opgeleid als o.a. kleuterleidster en sociaal pedagogisch hulpverlener. Zij heeft allerhande opleidingen op het gebied van drama, mimiek, toneelspel e.d. gevolgd.

Gonneke wil graag de kinderen laten genieten van deze vormen van beweging en beleving. Creativiteit, spel en het zich vrijer kunnen en durven bewegen versterkt het vertrouwen.

Wanneer: donderdagmiddag 4 februari, 11 februari en 18 februari van 14.15 uur tot 15.00 u

Voor wie: voor de leerlingen van groep 1, 2 en 3

Waar: in MFC It Harspit

Opgave via school:  ih@palludara.nl

Opgave: De groep is reeds gestart in januari

Vanwege haar werk bestaat de kans dat Gonneke Haaksma  verhinderd is. Mocht dit plaatsvinden, dan wordt dit via de mail aan u doorgegeven.

                                                                                            

 

Onderwerp 2: weerbaarheidstraining: ‘Sterk en Sociaal’

Door wie: Berber Walta

Berber Walta is een ouder van onze school. Qua professie heeft ze ervaring in het speciaal voortgezet onderwijs als leerkracht / begeleider en heeft ze thans een eigen praktijk in rouwbegeleiding.

Wil jij;

Wat: Door middel van oefeningen in aandacht, ontspanningsoefeningen, knutselen, rek – en strekoefeningen en spelletjes gaan we op zoek naar vriendschap en geluk.

Wanneer: dinsdag 2 februari, dinsdag 9 februari, dinsdag 16 februari van 14.15 uur tot 15.15 uur

Waar: in MFC It Harspit

Opgave via school: ih@palludara.nl

Opgave: De groep is reeds gestart en zit al vol

Wat moet je meenemen?: een kussen, een koek of gezonde snack en drinken

 

Onderwerp 3: Schilderles   

Door wie:  Fimmy Kooiker

Fimmy Kooijker (1964) is in 1988 afgestudeerd als docent beeldende kunst en vormgeving aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Na haar opleiding heeft Fimmy een aantal jaren les gegeven in de beeldende vakken. De laatste jaren heeft ze zich helemaal gericht op het schilderen en het geven van cursussen.

 In haar atelier in Oppenhuizen schildert ze mensen, maar ook landschappen, interieuren en  stillevens. Haar schilderijen kenmerken zich door een subtiel kleurgebruik en een losse toets. Fimmy werkt voornamelijk met olieverf op doek of paneel. http://www.fimmykooijker.nl/

Wanneer:  Nog één of twee woensdagen in februari

Voor wie: voor de leerlingen van groep 7/8

Waar: In MFC It Harspit

Opgave: De groep is reeds gestart. Geen opgave meer mogelijk.

 

Onderwerp 4: Muziekles met blaasinstrumenten voor de beginners

Door wie:  E en E – Brass; Docente Debbie Kwebeman

Wanneer: vrijdagmiddag 5, 12, 19 en 26 februari

Voor wie: voor de leerlingen van groep 5

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 14.15 uur

Opgave via E – en E -Brass: annefennema@live.nl

 

Onderwerp 5: Muziekles met blaasinstrumenten voor de gevorderden

Door wie:  E en E – Brass; Docente Debbie Kwebeman

Wanneer: vrijdagmiddag 5, 12, 19 en 26 februari

Voor wie: voor de leerlingen van groep 6 t/m 8

Waar: in MFC It Harspit

Tijd: 15.15 uur

Opgave: op dit moment geen opgave meer mogelijk.

 

Onderwerp 6: Activiteiten vanuit de PKN gemeente:

 

 

Hoe geeft u uw kind op voor TsT?

U mailt het door via de mailadressen, die bij de onderwerpen genoemd staan.

Of

Via de onderstaande link komt u op de website van CBS It Harspit. Daar staat altijd de up-to-date informatie.

Als u op het logo van Talent schoolt Talent klikt (aan de rechterzijde), krijgt u alle informatie en kunt u zich via het genoemde mailadres opgeven. http://www.cbsitharspit.nl/home.html

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3/4: Groep 3:In kern 7 komen vooral de sch-woorden (schip) aan de orde en woorden met -ng (ring). Bovendien maken de kinderen kennis met woorden met twee medeklinkers vooraan en achteraan (stoel, lamp). We leren woorden lezen met –d en –b achteraan (heb, bad). Ook kunnen we nu samengestelde woorden lezen (zak + mes = zakmes). Daarnaast leren we in deze kern om de hoofdletters te lezen.

Het thema van kern 7 is: schatgraven, avonturen beleven, piraten.

Het verhaal dat hierbij hoort gaat over het vinden van een schat op een

schip. Genoeg te beleven dus...!

Groep 4: Een aantal kinderen moet nog de tafel van 5 halen. Deze week krijgen de kinderen de tafel van 3 mee. Graag voor de vakantie opzeggen bij één van de juffen. Ook kunnen we nu samengestelde woorden lezen (zak + mes = zakmes).

Groep 5: Boekbesprekingen januari/februari: We zijn inmiddels met de tweede ronde boekbesprekingen begonnen! Uw kind heeft hiervoor weer een nieuw formulier mee naar huis gekregen met daarop de datum. We vermelden ook op de taakbrief de data en namen voor de komende twee maanden:

.   3/2: Olav

. 10/2: Wynold

. 17/2: Dirk Jan

. 23/2: Yaniek

Compliment: De leerlingen hebben zich goed ingezet voor de cito toetsen. Complimenten!!!

We merken dat leerlingen thuis ook regelmatig bezig zijn met schoolse zaken. De tafels en het klokkijken gaat daardoor steeds beter. Goed bezig allemaal en ga zo door! Nieuw onderwerp bij rekenen: kalender (maanden, kwartalen, aantal dagen, etmaal, uren).

11 februari: Toets 3 geschiedenis (Brandaan)

De meeste ouders kunnen de samenvattingen van geschiedenis en aardrijkskunde nu vinden en openen. Lukt dat niet dan kunt u altijd nog een papieren versie vragen bij de leerkracht.

ToeterConcert: Ons toeterconcert voor de ouders op donderdagavond 14 januari in het MFC was een groot succes. Er zijn daarna maar liefst 11 leerlingen doorgegaan met toeterlessen. Superleuk!

Muzieklessen: De muzieklessen op maandagochtend van meester Peter van Kunstencentrum Atrium in Sneek zijn ook van start gegaan en de kinderen doen allemaal enthousiast mee. De eerste 5 lessen krijgen we theorie en zingen we leuke liedjes onder begeleiding van het keyboard en de laatste 5 lessen krijgen de kinderen ook zelf weer muziekinstrumenten om te bespelen!

Wilde Weefsels: Maandag 25 januari hadden we een culturele activiteit genaamd “wilde weefsels”. We gingen om een rond frame allemaal stroken stof en resten wol weven. De resultaten van deze wilde weefsels zijn prachtig geworden. Ze zijn te bewonderen in de klas en op foto’s op de schoolsite.

Woensdag 24 februari 2016; Juf- en meester-feest in groep 5! Wij vieren dan onze verjaardagen. Kinderen die dat willen, mogen die dag iets leuks doen (een dansje, een liedje, een zelfgeschreven verhaal of gedicht voorlezen, een quiz enz.).

Vriendelijke groet, meester Boy en juf Martine

Groep 6: We zijn begonnen met de boekbesprekingen. Leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen vertellen over een boek. De volgende kinderen zijn in februari nog aan de beurt:

1 februari: Mimi en Tjitse

2 februari: Rutger

3 februari: Sigrid en Ankie

4 februari: Mascha

9 februari: Yorick en Arjan

10 februari: Jan en Tim

11 februari: Eize Douwe en Arjen

15 februari: Fenna

*Echte vrienden zijn het met elkaar eens.

*Voor een echte vriend doe je alles.

*Een goede vriend is niet gemeen tegen jou, maar wel tegen een ander.

*Goede vrienden verraden elkaar niet.

Ook gaan we het hebben over complimenten geven en het geven van tips aan elkaar. In het speellokaal doen we vertrouwensoefeningen.

Groep 7/8: Keuze voortgezet onderwijs: Op dit moment zijn we druk bezig met het maken van de Leerling Volg Systeem toetsen van het cito. Het is de bedoeling dat wanneer de resultaten zijn ingevuld in de plaatsingswijzer, de ouders, samen met hun kind, worden uitgenodigd om te kijken naar welk onderwijsniveau hun kind straks zal gaan. Deze gesprekken zullen waarschijnlijk in de weken 7 en 8 zijn in combinatie met de 10-minutengesprekken van de overige groepen.

Verkeer: Groep 7 is gestart met verkeerslessen ter voorbereiding op het schriftelijk- en praktisch verkeersexamen in april. Zij zullen het werkboekje geregeld mee naar huis krijgen om de verkeersregels te leren.

Belangrijke data:

16 Febr.: Proeflessen Bogerman College ( Groep 8)

17 febr. Open huis Bogerman College ( groep 7/8)

17 Febr. Bridge les ( groep 7/8)

19 Febr.: Schilderles ( groep 7/8)

Spreekbeurten: In de eerste week van februari starten wij met de spreekbeurten. De spreekbeurten worden ‘s middags gehouden. Het is de bedoeling dat de leerling in ca. 5-8 minuten iets vertellen over een zelfgekozen onderwerp. Daarbij mag gebruik worden gemaakt van een powerpoint- of prezi presentatie en je mag natuurlijk dingen meenemen om je verhaal mee te verduidelijken. De spreekbeurt mag zowel in het Fries, Nederlands of in het Engels gehouden worden. De leerling moet erom denken dat het geen voorlezen wordt.

 3 febr..: Mons/Jimte                          16 mrt. Yke

10 febr.: Milan                                    23 mrt.: Dirk

17 febr.: Arlan                                    30 mrt.: Hilde / Emma

24 febr.: Jonna                                   6 april: Esmanie / Charly

 

 

 

 

 

Verjaardagen leerlingen                                                         

We feliciteren in de maand februari de volgende leerlingen:

03-02: Margryt Brouwer uit groep 3/4

13-02: Teatske Feenstra uit groep 3/4

14-02: Charly Schaaf uit groep 7/8

21-02: Hester Atsma uit groep 7/8

24-02: Eize Douwe Koezema uit groep 6

25-02: Dave Folkerts uit groep 3/4

27-02: Floris Reitsma uit groep 7/8

 

Belangrijke data

  5 en 8 februari: Studiedagen leerkrachten (groepsplannen) Alle kinderen vrij!

  8 februari: OR / MR vergadering

12 februari: Rapport 1 wordt meegegeven.

16 en 18 februari: 10 – minuten gesprekken

25 februari: Inspectiebezoek

29 februari t/m 4 maart: Voorjaarsvakantie

9 maart: Studiedag Stichting Palludara: Alle kinderen vrij!

16 maart: Hoofdluiscontrole

16 maart: Open Dag Stichting Palludara

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 26 februari.

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van cbs It Harspit,

Klaas Jan Visser

 

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2015-2016              Nr. 5          18-12-2015

 

Verschijnen informatief

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de vijfde Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 1 t/m 3 (4 t/m 22 januari): Bij wie hoor je?

Inhoud: Deel uitmaken van een gezin, klas, groep, godsdienst, land. Buitensluiten en uitnodigen. De groep volgen en jezelf blijven.

Bijbel: Opdracht van Jezus in de tempel; twaalfjarige Jezus; doop in de Jordaan; Jezus in de synagoge; feest bij Levi; twaalf leerlingen (Lucas 2 t/m 6).

Week 4 t/m 6 (25 januari t/m 12 februari): Angst en vertrouwen

Inhoud: Angst en vertrouwen; angst overwinnen; houvast zoeken en bieden.

Bijbel: De honderdman (Lucas 7, 1-10); genezing van een bezetene (Lucas 8, 26-39); het mosterdzaadje (Lucas 17, 35-36).

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Vanaf de zomervakantie tot aan de kerstvakantie sparen we dit schooljaar voor “Plan Nederland voor water”. Met de opbrengst gaan ze in Malawi drinkwatersystemen en waterkiosken aanleggen en de hygiëne verbeteren. Daarmee krijgen duizenden kinderen en hun familie toegang tot veilig drinkwater en betere hygiëne.

 

Kerstvakantie

De kerstvakantie start vanmiddag om 12.00 uur en duurt t/m vrijdag 1 januari 2016.

 

Studiedagen; Alle kinderen vrij!

Op vrijdag 22 januari, vrijdag 5 februari en maandag 8 februari zijn er studiedagen voor de leerkrachten. Alle kinderen zijn dan vrij!

 

Afscheid van leerlingen

Mussa en Sofie El Lihib uit groep 7 nemen deze week afscheid van onze school. Zij verhuizen naar Tjerkgaast en starten na de kerstvakantie op basisschool De Paedwizer in Sint Nicolaasga.

We wensen hen daar veel plezier!   (zie ook groepsnieuws groep 7/8)

                                                                                                                    

                                                           

Vrijwilliger(s) in het zonnetje           

Deze keer staat onze klusjesman Roel Faber in het zonnetje. Roel Faber komt iedere vrijdag vanuit Nijland naar It Harspit. Hij helpt ons dan bij allerlei klusjes.

Ook gaat hij af en toe mee op excursies, bv. bij de technieklessen op het Bogerman.

Roel, bedankt voor je inzet!

 

Werken met de Snappet (tablet) en eventuele onkosten

We werken momenteel met alle leerlingen uit groep 4 t/m 8 met de Snappet. De leerlingen hebben zich het werken al goed eigen gemaakt en we ervaren iedere dag de voordelen die de Snappet biedt.

We zijn blij dat we in samenwerking met onze Stichting Palludara de mogelijkheid hebben om de Snappet kosteloos aan te bieden en dat we hiervoor geen extra ouderbijdrage hoeven te vragen.

Soms gebeurt het echter dat een leerling een ongelukje heeft met de Snappet (bv. laten vallen) en dat hij kapot is. Van Snappet krijgen we dan een nieuwe tablet, maar we moeten dan wel de borg voor de kapotte Snappet betalen. Deze bedraagt € 150,00.

Conform ons beleid benaderen we hiervoor in eerste instantie de ouders / verzorgers met het verzoek om dit uit de WA – verzekering te laten vergoeden. Mocht dit bij u problemen geven, dan proberen we in overleg een andere oplossing te zoeken.

 

Foto’s vanuit het MI circuit (mi= meervoudige intelligenties)

Hieronder kunt u foto’s zien van techniekexcursies bij ouders thuis. We zijn op de boerderij van de familie Brouwer geweest en bij Aqua Solar (familie Dijkstra).

Ook kunt u een foto zien met resultaten van het maken van een slee, bij het onderdeel creatief.

 

TsT (talent school(t) talent)       

 

Aanbod TsT in januari:

 

Onderwerp 1: drama, toneelspelen, improvisatie

Door wie: Gonneke Haaksma

Gonneke Haaksma is van origine opgeleid als o.a. kleuterleidster en sociaal pedagogisch hulpverlener. Zij heeft allerhande opleidingen op het gebied van drama, mimiek, toneelspel e.d. gevolgd.

Gonneke wil graag de kinderen laten genieten van deze vormen van beweging en beleving. Creativiteit, spel en het zich vrijer kunnen en durven bewegen versterkt het vertrouwen.

Wanneer: donderdagmiddag  14 januari, 21 januari en 28 januari 2016 van 14.15 uur tot 15.00 uur

Voor wie: voor de leerlingen van groep 1, 2 en 3

Waar: in MFC It Harspit

Opgave via school:  ih@palludara.nl

Opgave: voor 9 januari 2016!

Vanwege haar werk bestaat de kans dat Gonneke Haaksma  verhinderd is. Mocht dit plaatsvinden, dan wordt dit via de mail aan u doorgegeven.

 

Onderwerp 2: weerbaarheidstraining: ‘Sterk en Sociaal’

Door wie: Berber Walta

Berber Walta is een ouder van onze school. Qua professie heeft ze ervaring in het speciaal voortgezet onderwijs als leerkracht / begeleider en heeft ze thans een eigen praktijk in rouwbegeleiding.

Wil jij;

Wat: Door middel van oefeningen in aandacht, ontspanningsoefeningen, knutselen, rek – en strekoefeningen en spelletjes gaan we op zoek naar vriendschap en geluk.

Wanneer: dinsdag 12 januari, 19 januari en 26 januari 2016 van 14.15 uur tot 15.15 uur

Waar: in MFC It Harspit

Opgave via school: ih@palludara.nl

Opgave: voor 9 januari 2016!

Wat moet je meenemen?: een kussen, een koek of gezonde snack en drinken

 

 

Onderwerp 3: Schilderles   

Door wie:  Fimmy Kooiker

Fimmy Kooijker (1964) is in 1988 afgestudeerd als docent beeldende kunst en vormgeving aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Na haar opleiding heeft Fimmy een aantal jaren les gegeven in de beeldende vakken. De laatste jaren heeft ze zich helemaal gericht op het schilderen en het geven van cursussen.

 In haar atelier in Oppenhuizen schildert ze mensen, maar ook landschappen, interieuren en  stillevens. Haar schilderijen kenmerken zich door een subtiel kleurgebruik en een losse toets. Fimmy werkt voornamelijk met olieverf op doek of paneel. http://www.fimmykooijker.nl/

Wanneer:  woensdag 13 januari, 20 januari en 27 januari 2016 van 14.15 - 15.15 uur

Voor wie: voor de leerlingen van groep 7/8

Waar: In MFC It Harspit

Opgave via school:  ih@palludara.nl

Opgave: voor 9 januari 2016!

 

Onderwerp 4: Muziekles met blaasinstrumenten voor de gevorderden

Door wie:  E en E – Brass; Docente Debbie Kwebeman

Wanneer: vrijdagmiddag 8, 15, 22 en 29 januari 2016

Voor wie: voor de leerlingen van groep 6 , 7 en 8

Waar: in MFC It Harspit

Opgave: op dit moment geen opgave mogelijk. In februari start er weer een beginnersgroep.

 

Onderwerp 5: Activiteiten vanuit de PKN gemeente:

 

Hoe geeft u uw kind op voor TsT?

U mailt het door via de mailadressen, die bij de onderwerpen genoemd staan.

Of

Via de onderstaande link komt u op de website van CBS It Harspit. Daar staat altijd de up-to-date informatie.

Als u op het logo van Talent schoolt Talent klikt (aan de rechterzijde), krijgt u alle informatie en kunt u zich via het genoemde mailadres opgeven. http://www.cbsitharspit.nl/home.html

 

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3/4: Wat hebben de kinderen hard gewerkt de afgelopen weken. Zo beginnen we na de vakantie in groep 3 al met kern 6. Ook de kinderen van groep 4 zijn druk aan het lezen. Dit krijgen ze steeds beter onder de knie. Ook de moeilijke woorden begrijpen ze al goed. Gelukkig hebben we veel kunnen knutselen en liedjes gezongen. Altijd leuk in deze december maand.  Na de vakantie krijgen alle kinderen weer een ander plekje in de klas. Zo ontdekken ze ook de andere kinderen van de klas. Vanaf 4 januari krijgen de kinderen op maandagmiddag 45 minuten muziekles van een docent van de muziekschool. Dit in het kader van het KEK project. Hierdoor komt de gymles een enkele keer te vervallen. Op woensdag is er wel gym. De laatste tijd zijn er regelmatig kinderen die te kleine of te grote schoenen aan hebben bij de gymles. Sommige kinderen vergeten de schoenen weer mee te nemen naar school. Wilt u ervoor zorgen dat dit na de vakantie weer goed in de tasjes zit?

Namens alle kinderen en juffen wensen wij u goede kerstdagen toe en een goed 2016!!

Groep 3:

Kern 6: geit-pauw-duif-ei

In deze kern leert uw kind:

Letters: g - ui - au - f - ei
Woorden: geit, pauw, duif, ei

Alle letters compleet

In kern 6 leert uw kind de laatste nieuwe letters. Op het eind van deze kern zijn 34 letters aan de orde geweest. Het zijn lettertekens voor alle 34 klanken die in eenvoudige woorden met de combinatie medeklinker-klinker-medeklinker voorkomen. Ook woorden met klinker-medeklinker (uit) of medeklinker–klinker (kei) kunnen kunnen worden gelezen. 
De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van het voorleesverhaal, behorend bij het thema ‘Wat komt er uit een ei?’.

Groep 5: Boekbesprekingen: Alle kinderen hebben inmiddels een boekbespreking gehouden. Dit ging bij iedereen al heel erg goed! In het nieuwe jaar komt er een tweede ronde voor iedereen. We breiden het dan iets uit omdat er dan ook weet-vragen over het boek bedacht moeten worden (met antwoorden). Na de kerstvakantie krijgt iedereen hiervoor weer een nieuw formulier mee naar huis.

Toeterlessen en Concert: Na de Kerstvakantie hebben we nog twee keer toeterles op dinsdag 5 en dinsdag 12 januari. Daarna sluiten we de lessen af met een concert voor de ouders. Dit concert vindt plaats op donderdagavond 14 januari om 19.00 uur in het MFC. Het zal een klein uurtje duren. Een officiële uitnodiging hiervoor volgt nog.

Ook volgt vanaf februari het naschoolse aanbod in TsT. De kinderen uit groep 5 kunnen dan zelf kiezen of ze door willen gaan met toeteren. Deze lessen zullen op vrijdagmiddag zijn en zijn gratis te volgen.

Muzieklessen: Op maandag 4 januari starten we in groep 5 ook met muziekles. Docent Peter Wagenaar van Kunstencentrum Atrium in Sneek komt ons 10 muzieklessen geven op school op maandagochtend van 11:10 tot 11:55 uur.

Groep 6: -We hebben 4 december een mooi sinterklaasfeest gevierd. Iedereen had mooie surprises en gedichten gemaakt! We hebben de dag afgesloten met een film. Foto’s van het sinterklaasfeest zijn te vinden op de site bij groep 6.

We wensen iedereen een fijne kerstvakantie toe en goede feestdagen en tot ziens in het nieuwe jaar!

 

Groep 7/8:

Techniekochtend:

Donderdag 3 december is groep 8 naar het Bogerman geweest voor de techniekochtend.

Ze konden en mochten zich 2 uur lang uitleven in het technieklokaal. Circa 12.00 uur kwamen ze enthousiast terug met een zelfgemaakte kerstboom.

Sinterklaasfeest:

Wij hebben in groep 8 een mooi Sinterklaasfeest gevierd. Nadat we ’s ochtends Sinterklaas hadden binnen gehaald  hebben wij de pakjes uitgepakt. Het was een mooi gezicht, zoals die surprises daar lagen in de kring. Iedereen had zijn best gedaan, om er iets moois van te maken. Toen iedereen zijn cadeautje had, hebben we een kringspel gedaan. Er werd fanatiek gespeeld

 ’s Middags hebben we de film: “De Minions” gezien.. Al met al een leuk Sinterklaasfeest.

Website CBS “It Harspit”: Voor nieuws uit de groep geschreven door leerlingen kijk dan op onze website

Vertrekkende leerlingen: Sofie en Mussa El Lihib gaan ons na de Kerstvakantie verlaten, omdat zij  naar een nieuw pleeggezin in Tjerkgaast verhuizen. Wij zullen hen gaan missen. We hopen dat ze het op hun nieuwe school “De Paedwizer” in St. Nicolaasga net zo naar de zin hebben als bij ons op “It Harspit”

Ouderavond groep 8: Maandagavond, 11 januari, om 19.30 uur is er een ouderavond voor de ouders van groep 8. Mevrouw Wietske Cnossen van het Bogerman College komt ons vertellen over de diverse schooltypes en de doorstroommogelijkheden. Begin januari krijgt u nog een persoonlijke uitnodiging.

LVS-Cito: Naast de cito-eindtoets, die de leerlingen eind april gaan maken, maken de leerlingen van groep 8 ook de toetsen die horen bij het leerlingvolgsysteem. Deze toetsen worden medio januari en begin februari afgenomen. De gegevens van deze toets worden in de Friese plaatsingswijzer gezet. Mede aan de hand van de Friese plaatsingswijzer zal in februari, samen met ouder en leerling, gekeken worden voor welk onderwijsniveau de leerling het meest geschikt lijkt. De eindtoets (eind april) zal als second opinion worden gebruikt.

 

Doe-Dagen voortgezet onderwijs:

RSG Magister Alvinus: Doe-Dag, dinsdag 12 januari 2016, van 14.00 tot 15.30 uur. De leerlingen hebben zich in december hier voor opgegeven.

Open-Dag, woensdag, 13 januari 2016, van 16.30 – 21.00 uur.

Bogerman College: Dinsdag, 16 februari 2016, kunnen de leerlingen proeflessen draaien op het niveau wat ze waarschijnlijk zullen gaan kiezen. De leerlingen kunnen zich hier alvast voor opgeven op de Bogerman website. De lessen duren van 13.00 - 16.00 uur.

Woensdag, 17 februari 2016, houdt het Bogerman Open huis van 15.30 – 20.30 uur.

Nordwin College: Doe-Dag, 27/28 januari. Uitnodiging volgt. De Open-avond is 28 januari.

 

It Harspit,

Bedankt voor de super leuke tijd.

Groetjes van Sofie en Mussa El Lihib

 

 

Verjaardagen leerlingen                                                        

We feliciteren in de maand januari de volgende leerlingen:

03-01: Jens Veenema uit groep 1/2

04-01: Liselot Rook uit groep 3/4   

06-01: Jimte Lanting uit groep 7/8

08-01: Olav Jaasma uit groep 5

11-01: Tim van Deene uit groep 6

11-01: Arjan Dijkstra uit groep 6

14-01: Dian Jansma uit groep 7/8

14-01: Mons Kuiper uit groep 7/8

16-01: Rienk Schraa uit groep 3/4

18-01: Dirk Jan ten Cate uit groep 5

23-01: Wessel Oosterkamp uit groep 7/8

25-01: Finn Schlüter uit groep 7/8

 

Belangrijke data

21 december t/m 1 januari 2016: Kerstvakantie

  6 januari 2016: Hoofdluiscontrole

11 januari: Voorlichting VO voor ouders groep 8 (19.30 uur)

13 t/m 22 januari: Cito toetsen leerlingvolgsysteem

20 januari: Nationaal Voorleesontbijt voor groep 1 t/m 4

20 t/m 29 januari: Nationale Voorleesdagen

22 januari: Studiedag leerkrachten (Kanjertraining) Alle kinderen vrij!

26 januari: Leerlingenpanel

  5 en 8 februari: Studiedagen leerkrachten (groepsplannen) Alle kinderen vrij!

  8 februari: OR / MR vergadering

12 februari: Rapport 1 wordt meegegeven.

16 en 18 februari: 10 – minuten gesprekken

29 februari t/m 4 maart: Voorjaarsvakantie

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 29 januari.

 

Met een vriendelijke groet,

namens het team van cbs It Harspit,

Klaas Jan Visser

 

Het team van cbs It Harspit wenst u en jullie plezierige kerstdagen …….

 

en een voorspoedig 2016!

 

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2015-2016              Nr. 4          27-11-2015

 

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de vierde Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 50 en 51 (7 t/m 18 december): Sterrenregen

Inhoud: Mensen in het licht zetten, onrecht aan het licht brengen.

Bijbel: De geboorte van Jezus (Matteüs 1 en 2)

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Vanaf de zomervakantie tot aan de kerstvakantie sparen we dit schooljaar voor “Plan Nederland voor water”. Met de opbrengst gaan ze in Malawi drinkwatersystemen en waterkiosken aanleggen en de hygiëne verbeteren. Daarmee krijgen duizenden kinderen en hun familie toegang tot veilig drinkwater en betere hygiëne.

 

Nieuwe leerlingen

Sinds maandag 16 november zitten Ahmad Al Khatib en Gaith Al Khatib bij ons in groep 3/4. Ahmad en Gaith zijn Syrische vluchtelingen en zijn sinds kort in Oppenhuizen komen wonen.

Wij heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier en geluk op onze school.

                                                                                                                    

                                                           

Vrijwilliger(s) in het zonnetje           

Deze keer staan Boukje de Jager, Aljosja Akkerman en Trees Brouwer in het zonnetje.

We zijn heel erg blij met hun hulp bij onze nieuwe leerlingen Gaith en Ahmad. Zij helpen ons met het aanbieden van Nederlandse woorden en laten de kinderen kennismaken met cijfers en letters.

 

Kerstviering en 12.00 uur vrij!

Kerst vieren we dit schooljaar op vrijdagochtend 18 december. Dit schooljaar is de viering zonder de ouders.

Alle groepen zijn na deze viering om 12.00 uur vrij!

 

Sinterklaas

Op vrijdag 4 december hopen wij Sinterklaas weer te mogen begroeten op onze school. Vanaf 8.25 uur zullen we de sint en zijn pieten opwachten op het plein. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen groep. De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan dan om en om in het speellokaal naar Sinterklaas toe.  De kinderen van de groep 5 t/m 8 gaan in hun eigen lokaal de surprises uitpakken. (deze mogen voor schooltijd in de klas worden gebracht)

De kinderen hoeven geen fruit en drinken mee te nemen voor de ochtendpauze.

De kinderen van groep 5 t/m 8 moeten wel eten en drinken voor de lunch meenemen.

 

MI circuit (mi= meervoudige intelligenties)

We zijn weer gestart met het MI circuit voor de groepen 5 t/m 8.

De leerlingen kunnen dit keer kiezen uit de volgende onderdelen:

Fijn dat veel ouders ons weer willen helpen!

                                           

TsT (talent school(t) talent)       

E en E – Brass geeft inmiddels elke dinsdagmiddag muziekles aan groep 5. De kinderen zijn enthousiast en gaan wekelijks met sprongen vooruit!

 

Lopend aanbod TsT:

Muziekles door E & E – brass voor de gevorderde groep op vrijdagmiddag van 14.15 – 15.15

 

Nieuw aanbod TsT in december:

In de maand december is er naast het lopend aanbod geen nieuw aanbod, gezien de vele decemberactiviteiten. Er worden in december wel voorbereidingen getroffen voor de maanden na de kerstvakantie, waarin de kinderen een uitgebreid en gevarieerd aanbod mogen verwachten.

 

Activiteiten vanuit de PKN gemeente:

 

Hoe geeft u uw kind op voor TsT?

U mailt het door via de mailadressen, die bij de onderwerpen genoemd staan.

Of

Via de onderstaande link komt u op de website van CBS It Harspit. Daar staat altijd de up-to-date informatie.

Als u op het logo van Talent schoolt Talent klikt (aan de rechterzijde), krijgt u alle informatie en kunt u zich via het genoemde mailadres opgeven. http://www.cbsitharspit.nl/home.html

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3/4:

- We merken dat de laatste tijd niet alle kinderen het eten op krijgen. Wij proberen hier zo goed mogelijk op te letten. Maar mocht er teveel mee terug komen, geef het dan aan ons door.

- Op de website van school staan onder het kopje 3-4 weer mooie foto’s.

Groep 3:

Na de herfstsignalering zijn we gestart in kern 4. Wat gaat het ongelofelijk snel.

In deze kern leren de kinderen:

Letters: h - w - o - a - u
Woorden: huis, weg, bos, tak, hut

De letters i - m - r - v - s – aa - p – e - t – ee - n – b – oo zijn bekende letters geworden. 
De nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal over oma die met kinderen naar het bos gaat en verdwaalt. Het thema van kern 4 is: ‘ waar ben ik’. Dit thema heeft veel mogelijkheden om rondom ‘woonomgeving‘ of bijvoorbeeld verkeer allerlei activiteiten te doen. Ook ‘het bos’ kan als thema gekozen worden. Deze kern ronden we alweer bijna af.  We starten volgende week al in kern 5.

In deze kern leren ze de volgende letters en woorden.

Letters: eu - j - ie - l - ou - uu 
Woorden: reus, jas, riem, bijl, hout, vuur

Uw kind kent inmiddels al heel wat letters. De komende weken komen daar nieuwe letters bij: de eu van reus, de j van jas, de ie van riem, de l van bijl, de ou van hout en de uu van vuur. 
Het thema van deze kern is ‘sprookjes’ of ‘verhalen en vertellingen’. De nieuwe woorden worden aangeboden in een sprookje over een reus, of in een verhaal over een verhalenverteller die verhalen vertelt over Sinterklaas, kerst of over de winter. Een mooi thema als afsluiting van het jaar 2015. Met rekenen oefenen de kinderen op dit moment met min sommen en halve uren.

Groep 4:

De kinderen krijgen deze week de tafel van 5 mee. Graag voor de kerstvakantie opzeggen!!

Na de kerstvakantie komt dan de tafel van 4. Daarna komt er en nieuwe stickerkaart in de klas te hangen en beginnen we weer opnieuw. Uiteraard mogen de kinderen die dat willen ook alvast beginnen met de tafels van 6,7,8 en 9!

Met taal zitten we momenteel midden in het thema: Spelletjes. Een leuk thema waarin de kinderen ook zelf spelletjes mogen bedenken.

Groep 5:

Boekbesprekingen december:

. 02/12: Anouk en Lars

. 09/12: Sophie en Bart

. 15/12: Dirk Jan en Ytsen

- 14 december: Toets 2 Aardrijkskunde (Meander)

De meeste ouders hebben de site van geschiedenis en aardrijkskunde kunnen openen. Lukt dat niet dan kunt u altijd nog een papieren versie van de samenvattingen vragen bij de leerkracht.

- 3 december 2015: Tafel van 9

We hebben inmiddels de tafel van 8 al getoetst.  Daarna toetsen we de tafel van 9 en tot slot alle tafels door elkaar. Het blijkt dat de tafels van 4, 6, 7, 8 en 9 nog wel eens als lastig worden ervaren. Toch merken we dat er thuis wel goed wordt geoefend. Ga zo door!!!

- Sommige leerlingen krijgen woorden van spelling mee naar huis om te oefenen. Veel succes!

- We zijn momenteel bezig met het klokkijken, zowel analoog als digitaal. Dit kunt u thuis ook op een speelse manier oefenen met uw kind.

- De kinderen die moeite hebben met de maanden van het jaar of het alfabet kunnen op YouTube leuke liedjes vinden. De leerkracht heeft laten zien welke liedjes geschikt zijn. U kunt zoeken op: liedjes maanden van het jaar en alfabet. Bij het oefenen bleek er veel zangtalent in de klas te zitten. Veel plezier met oefenen!!!

- Op dinsdag 17 november hebben we als culturele activiteit een bezoekje aan de Waterpoort in Sneek gebracht. Eerst bekeken we van alles in het Fries Scheepvaart Museum over de Waterpoort en daarna zijn we ook echt in de Waterpoort geweest. Dit was erg speciaal. Foto’s van deze excursie staan op de site. Nogmaals bedankt voor het rijden en begeleiden Richt, Wiesje, Alberta en Marieke!

- Op vrijdag 4 december vieren we in groep 5 het Sinterklaasfeest. We hebben hiervoor inmiddels lootjes getrokken. We verwachten dat elke leerling een surprise en een gedicht van minimaal 5 regels maakt. Daarnaast geeft iedereen een cadeau van maximaal 5 euro aan diegene die hij/zij heeft getrokken. Op vrijdag 4 december mag alles tussen 8.15 en 8.30 onder het kleed in het klaslokaal gelegd worden.

- Het duurt nog even, maar zet maar vast in de agenda: Woensdag 24 februari 2016 Juf- en meester-feest in groep 5! Wij vieren dan onze verjaardagen. Kinderen die dat willen, mogen die dag iets leuks doen (een dansje, een liedje, een zelfgeschreven verhaal of gedicht voorlezen, een quiz enz. enz.).

- Ruilen: Juf Martine en meester Boy ruilen enkele werkdagen. Meester Boy werkt aanstaande maandag 30 november en dinsdag 1 december en juf Martine op donderdag 17 en vrijdag 18 december.

Vriendelijke groet, meester Boy en juf Martine

Groep 6:

Sinterklaas is weer in het land en ook dit jaar hebben we lootjes getrokken. Het is de bedoeling dat iedereen iets voor 5 euro koopt en daarbij een mooi surprise en/of gedicht maakt. Op vrijdag 4 december gaan we er een leuke dag van maken.

We zijn druk aan het werk met het werkstukje. Voor de kerst moet het eerste werkstukje klaar zijn. We beginnen in januari met het tweede werkstukje. Vanaf maart willen we gaan starten met de spreekbeurten.

- Geschiedenis toets: 10 december

Groep 7/8:

Gastles Tekenen: Maandag 23 november hebben de leerlingen een les over de kunstenaar Escher gehad. Na een stukje theorie gingen de leerlingen zelf aan de slag. Ze moesten een trap tekenen in perspectief. Aan deze trap moesten ze andere trappen gaan tekenen net zoals Escher deed. Om de trap heen mochten ze zelf dingen verzinnen. Het was een geslaagde les waarin de leerlingen geleerd hebben om een perspectief tekening te maken.

Voorlezen: Nadat iedereen voor de groep een keer had voorgelezen mochten belangstellenden zich opgeven voor de wedstrijd: “Wie wordt de beste voorlezer(ster) van Nederland”. Zes leerlingen zaten in de finale Na een heuse battle wedstrijd mag Jonna de Jong zich voorleeskampioen van It Harspit noemen. Zij gaat de school in februari/maart vertegenwoordigen tijdens de regionale voorleeswedstrijd.

Mediawijsheid: MediaMasters
Groep 7 en 8 hebben tijdens de Week van de Mediawijsheid meegedaan aan MediaMasters 2015. Het spel is gestart op vrijdag 23 november in de klas. In MediaMasters krijgen de kinderen een super spannende opdracht die ze binnen vijf dagen moeten volbrengen en waarmee ze per dag ongeveer één uur in de klas bezig zijn. Alle vormen van media wordt ingezet. Om informatie te vinden, maar ook om de kinderen van de wijs te brengen. Is alles wat ze zien echt? Kunnen ze iedereen vertrouwen?  En wat vertellen ze over zichzelf? Mediawijs wordt  je door ervaring. Door ermee aan de slag te gaan, door fouten te maken en zo tot inzichten te komen wat de effecten van media zijn, zowel op jezelf, als op anderen. Zo ervaar je niet alleen wat fout gaat, maar ook hoe leuk media kunnen zijn. .Ze moeten overleggen, samenwerken, media maken en interpreteren. Doorzettingsvermogen en creativiteit zorgen ervoor dat alle leerlingen slagen voor MediaMasters 2015.

Missie: Het speldoel van MediaMasters is het behalen van zoveel mogelijk punten. Deze worden uitgedrukt in de vorm van ‘volgers’ en kunnen op diverse manieren worden verdiend. Dus hoe meer volgers, hoe meer punten, des te mediawijzer de klas is. Alle kinderen die MediaMasters uitspelen hebben sowieso bewezen dat ze mediawijs zijn..

Er staan 4 thema’s centraal nl.: 1. De wereld van media verkennen; 2. Zoekvragen, Bronnen en auteursrecht; 3. Je online `ik’, gedrag en privacy; 4. Aan de slag met computercode. Op de laatste dag wordt de finale gespeeld.

De top 10 klassen met de meeste volgers worden bekend gemaakt op vrijdag 27 november 14.00 uur. Deze klassen zullen namens Mediawijzer.net een prijs ontvangen.

Sinterklaasfeest: Op 4 december vieren wij het Sinterklaasfeest. De lootjes zijn getrokken. Voor € 5,00 mag er iets gekocht worden. Een surprise of een gedicht is verplicht. Beide mag ook. We hopen op een mooi en gezellig feest.

Data:

3 december:     Techniekochtend groep 8

4 december:     Sinterklaasfeest

8 december: Voor 8 december kan groep 8 zich opgeven voor de Doe-Dag RSG Magister Alvinus

 

Verjaardagen leerlingen                                                       

We feliciteren in de maand december de volgende leerlingen:

02-12:IJke Feenstra uit groep 7/8

02-12:Benthe de Jager uit groep 3/4

07-12:Sigrid Siemensma uit groep 6

07-12:Tess Kuiper uit groep 5

16-12:Mare Perridon uit groep 5

24-12:Jente Abma uit groep 1/2   

24-12:Britt Jetten uit groep 1/2

 

Belangrijke data

  4 december: Sinterklaasviering op school

14 december: OR/MR

18 december: Kerstviering in de school (dit schooljaar zonder ouders) Alle groepen 12.00 uur vrij

21 december t/m 1 januari 2016: Kerstvakantie

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 18 december.

 

Met een vriendelijke groet,

namens het team van cbs It Harspit,

Klaas Jan Visser

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2015-2016              Nr. 3          30-10-2015

 

Verschijnen informatief

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de derde Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 45 en 46 (2 t/m 13 november): Arm en rijk

Inhoud: Armoede en arm zijn; kloof tussen arm en rijk; scheve verhoudingen; armoede en onrecht. Bijbel: Amos (Amos)

Week 47 t/m 49 (16 november t/m 4 december): Kleren maken de man

Inhoud: Kleding en sociale positie; je kleden zoals je je voelt; gepaste kleding; kleding zegt veel maar ook niet alles. Bijbel: Naäman (2 Koningen 5)

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Vanaf de zomervakantie tot aan de kerstvakantie sparen we dit schooljaar voor “Plan Nederland voor water”. Met de opbrengst gaan ze in Malawi drinkwatersystemen en waterkiosken aanleggen en de hygiëne verbeteren. Daarmee krijgen duizenden kinderen en hun familie toegang tot veilig drinkwater en betere hygiëne.

 

Nieuw lid voor de ouderraad gevraagd

Tamara de Jong heeft, na drie jaar zitting te hebben genomen in de ouderraad, afscheid genomen. Tamara bedankt voor je grote inzet!

De ouderraad is nu op zoek naar een nieuw lid. Wil je de ouderraad komen versterken? Stuur dan een mail naar ons eigen mail adres ihor@palludara.nl

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad bestaat uit minimaal 5 leden. Dit zijn ouders van schoolgaande kinderen die door de ouders gekozen zijn. De ouderraad kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. In principe vergadert de ouderraad één keer in de 6-8 weken. De zittingsduur van de leden is drie jaar, maar men kan zich eenmaal herkiesbaar stellen voor nog een periode van drie jaar. De taken van de ouderraad zijn:

De ouderraad van cbs It Harspit

 

 

Studiedag op maandag 9 november: Alle kinderen vrij!

Op maandag 9 november is er een studiedag voor de leerkrachten. Alle kinderen zijn dan vrij!                                                                                                                     

                                                           

Vrijwilliger(s) in het zonnetje           

Deze keer staan de kinderen van groep 4 t/m 8 in het zonnetje. Hun lotenverkoop voor de Jantje Beton Actie heeft maar liefst € 950,00 opgebracht. Dit bedrag wordt besteed aan de sport - en spelvoorzieningen in en rond het schoolplein. Super gedaan jongens en meisjes uit groep 4 t/m 8!

 

Multifunctionele voetbalkooi

De voetbalkooi is inmiddels geplaatst en binnenkort wordt deze officieel geopend.

We zijn van plan om tijdens de pauzes ook gebruik van deze voetbalkooi te gaan maken en zijn  nog aan het bekijken hoe we dat het beste kunnen organiseren.

Vanuit ons schoolpleinbudget dragen we €500,00 bij aan de realisatie van deze prachtige speelplaats.

 

Laatste nieuws op onze website

Sinds kort kunt u op onze website, bij het item laatste nieuws, zien welke stukken het meest recent zijn. Dit item ziet u op de rechterzijde van onze site. Klik op de volgende link voor een voorbeeld: http://111.01.myriadm.nl/home.html

 

Internet- en computergebruik onder kinderen

We merken dat de kinderen in hun vrije tijd gebruik maken van internetsites en spellen die niet bij hun leeftijdsgroep passen. We schrikken er van wat voor taalgebruik dit tot gevolg kan hebben. Op school letten we erop welke sites de kinderen bezoeken en welke spellen er gespeeld worden. Wilt u hier thuis ook op blijven letten?

                                                                                    

Herinnering ouderbijdrage

In september heeft u een brief gekregen over de (vrijwillige) ouderbijdrage.

Deze ouderbijdrage bedraagt € 30,00 per kind per schooljaar. (U mag natuurlijk meer overmaken) Voor leerlingen die vanaf januari bij ons op school komen vragen we de helft van het bedrag, n.l. € 15,00. Deze bijdrage is belangrijk voor de kinderen, omdat we hierdoor verschillende extra activiteiten kunnen uitvoeren.

Voor het schooljaar 2015 - 2016 verzoeken wij u de ouderbijdrage over te maken op bankrekeningnummer NL67RABO0132865181 ten name van St. OR cbs It Harspit.

Wilt u hierbij vermelden dat het om de ouderbijdrage gaat en welke kinderen het betreft?

Mocht u het bedrag nog niet overgemaakt hebben, wilt u dat dan a.u.b. zo spoedig mogelijk doen?

                                                                                     

Leerlingenpanel

Op onze website kunt u het verslag vinden van het eerste leerlingepanel van dit schooljaar. Klik op de link: http://111.01.myriadm.nl/home/leerlingenpanel.html

 

                                                                                                                                                                              TsT (talent school(t) talent)       

E en E – Brass geeft inmiddels elke dinsdagmiddag muziekles aan groep 5. De kinderen zijn enthousiast en gaan wekelijks met sprongen vooruit!

Naast de technieklessen is er met het Bogerman (Voortgezet Onderwijs) ook een overleg geweest over Engelse les op de basisschool. Dit overleg krijgt nog een vervolg.

 

Lopend aanbod TsT:

Muziekles door E & E – brass voor de gevorderde groep op vrijdagmiddag van 14.15 – 15.15

 

Nieuw aanbod TsT in november:

 

Onderwerp: Badmintonles door badmintonclub Top en Twel

 

Door wie:  Dorien van Steen (buurtsportcoach)                   

Wanneer: woensdagmiddag 4, 11, 18 en 25 november van 14.15 – 15.15 uur

Voor wie: voor de leerlingen van groep 6 , 7 en 8

Waar: sporthal MFC It Harspit

Opgave via school: ih@palludara.nl

Opgave: mag in de gehele maand november

 

  

 

Activiteiten vanuit de PKN gemeente:

Hoe geeft u uw kind op voor TsT?

U mailt het door via de mailadressen, die bij de onderwerpen genoemd staan.

Of

Via de onderstaande link komt u op de website van CBS It Harspit. Daar staat altijd de up-to-date informatie.

Als u op het logo van Talent schoolt Talent klikt (aan de rechterzijde), krijgt u alle informatie en kunt u zich via het genoemde mailadres opgeven. http://www.cbsitharspit.nl/home.html

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3/4: Op maandag 12 oktober j.l. vierden wij ons juffenfeest! We hebben een hele gezellige dag gehad! Voor foto’s:  http://cbsitharspit.nl/groepen/groep-3-4.html

- Wij willen u er graag op attenderen dat het niet de bedoeling is dat de kinderen elke dag de klas in gebracht worden. Op woensdag tijdens de inloop bent u van harte welkom om met de kinderen in de klas te komen.

- U heeft haar vast al gezien. Sinds een paar weken hebben wij in onze klas een PABO student. Juf Marijke. Tot februari blijft juf Marijke twee dagen bij ons in de groep. Van haar school heeft ze verschillende opdrachten. Zo mochten de kinderen afgelopen dinsdag ontdekken hoe ze met spaghetti en spekjes een zo hoog mogelijke toren kunnen bouwen. Fantastisch om te zien. (de foto’s komen zo snel mogelijk op de site!)

Groep 3: Uw kind is nu inmiddels al in kern 3 van veilig leren lezen. U kind kan steeds meer woorden lezen. Uw kind leert niet alleen nieuwe letters en woorden, maar oefent deze ook op verschillende manieren.

Een voorbeeld van zo'n oefening is het invullen van letters in woorden waarin een letter ontbreekt. Bij het stukje ‘-en’ kan het kind kiezen uit b, p en r om er een compleet woord van te maken. Het plaatje dat naast het woord afgebeeld wordt geeft aan welk woord bedoeld is (ben, pen of ren).

Uw kind leest ook al korte zinnen:

ik eet een vis. 
een kip en een aap. 
tim zit bij een boom.

Verder leert uw kind in kern 3 het volgende:

Letters: d - oe - k - ij - z
Woorden: doos, poes, koek, ijs, zeep
Herhaling van de letters van kern 1 en 2

Deze nieuwe woorden en letters worden aangeboden aan de hand van een verhaal uit een reuzenboek. In dit verhaal vinden kinderen in een wensdoos telkens een nieuwe verrassing. Het thema van deze kern is ‘Wat zit erin?’ Na deze kern is er een herfstsignalering. Door deze af te nemen bij de kinderen, krijgen we als school een goed beeld van het leesproces van uw kind.

- Met rekenen leren de kinderen deze periode omgaan met geld. Best lastig!!

Groep 4: De kinderen van groep 4 werken al heel goed met de snappet. De komende periode gaan we woordenschat oefenen op de snappet. Daarnaast gaan we met rekenen de sommen automatiseren op de snappet. Verder maken de kinderen nu bepaalde opdrachten van taal in het taalschrift. Moeilijk in het begin. Want we letten nu ook nog eens op de hoofdletters en punten.

- Inmiddels hebben alle kinderen ook de tafel van 2 gehaald, komende week beginnen we op school met het boekje van de tafel van 5, deze komt dan binnenkort weer mee naar huis! Uiteraard mogen de kinderen die dat willen ook al gaan oefenen met de tafel van 3 en 4.

Groep 5: In het kader van Cultuureducatie bezoeken we dinsdag 10 november van 10:45 tot 11:45 de Waterpoort in Sneek. We vertrekken om 10:30 vanaf school naar het Fries Scheepvaart Museum en wandelen daarna met de museumdocent naar de Waterpoort waarover we van alles te horen en te zien krijgen. Wij zijn nog op zoek naar ouders die ons heen en terug willen vervoeren met de auto en in Sneek een groepje willen begeleiden. Graag even doorgeven/mailen aan meester Boy of juf Martine als u mee wilt.

- De komende tijd hebben we in groep 5 de volgende toetsen waar we thuis voor oefenen:

- 30 oktober 2015: Tafel van 3

- Nogmaals de sites waar samenvattingen op te vinden zijn:

Voor geschiedenis (Brandaan) is dit: http://www.westwijzer.nl/b---gr-5.html

Voor aardrijkskunde (Meander) is dit: http://www.westwijzer.nl/m---gr-5.html.

Mocht u problemen hebben om op deze sites te komen (het schijnt niet te lukken via de Ipad) of een ander probleem hiermee hebben, mail ons dan even zodat wij de samenvattingen aan uw kind mee kunnen geven.

- De data voor de boekbesprekingen in oktober en november:

. 28/10: Bo en Yaniek

. 04/11: Marije en Allard

. 11/11: Tess en Rein

. 18/11: Mare en Fardau

. 25/11: Floor en Mikai

We hebben al een aantal leuke boekbesprekingen gehad waarbij de andere kinderen enthousiast gemaakt werden om de besproken boeken óók te gaan lezen!

- Huiswerk: Tafels: Veel oefenen. Liefst dagelijkse herhaling. De tafels worden nu steeds lastiger. We toetsen de tafels nu om de week. Bij 8 van de 10 goed is de tafel voldoende. Is het resultaat onvoldoende dan  is er een week later een her-toets. Op internet vinden jullie verschillende spelletjes hoe je hiermee kunt oefenen. We toetsen de tafels vanaf deze week op de volgende volgorde: 3,4,6,7,8 en 9.

Rekenen: + en - sommen blijven oefenen. Een aantal leerlingen hebben een kijkwijzers meegekregen zodat ouders weten hoe ze hun kind het beste kunnen begeleiden. Extra aandacht voor kalender en klokkijken(zowel analoog als digitaal) is gewenst.  Op internet vinden jullie veel sommen en oefeningen die jullie hierbij kunnen gebruiken. Ook kan het spelenderwijs tijdens vrije momenten.

Spelling: vooral woorden met open en gesloten lettergrepen zijn vaak lastig. Op internet vinden jullie tal van oefeningen hoe je hiermee kunt oefenen.

Lezen: U kunt uw kind elke dag even 10 minuten luid op laten voor laten lezen.

Taal: alfabet zingen!

- Het gaat supergoed met onze “toeterlessen” op dinsdagmiddag! Er wordt ook thuis goed geoefend want het lukt de kinderen nu al heel aardig om wat liedjes te spelen op hun toeters. Het is geweldig om te horen!

Vriendelijke groet van meester Boy en juf Martine.

Groep 7/8:

MediaMasters 2015

In november doen we mee aan het spel MediaMasters. We starten op vrijdag 20 november 2015. Het spel wordt gespeeld gedurende één uur per dag op vijf schooldagen. Iedere speldag start met een korte aflevering op het digibord. Daarna gaan we samen met de leerlingen in de klas aan de slag met MediaMissies: mediawijze vragen en opdrachten over bijvoorbeeld online privacy, cyberpesten, betrouwbaarheid van bronnen en het zelf creëren van content. Ook thuis kunnen de leerlingen verder met MediaMasters; door extra opdrachten en vragen kunnen de leerlingen jokers verdienen voor hun klas. De bedoeling van het spel is om zoveel mogelijk punten ( volgers) te scoren. De finaledag is op vrijdag 27 november.

Belangrijke data:

Maandag 2 nov. voorlezen: Floris, Wessel, Finn, Klaas

Dinsdag 3 nov.: Toets Aardrijkskunde

Maandag 16 nov. voorlezen: Emma, Esmanie, Dirk, Milan

Verjaardagen leerlingen                                                      

We feliciteren in de maand november de volgende leerlingen:

01-11: Moniek van der Zee uit groep 1/2

02-11: Emma Visser uit groep 7/8

03-11: Hette Faber uit groep 3/4 

06-11: Yaniek Hoogstra uit groep 5

16-11: Douwe de Jager uit groep 6

17-11: Ytsen de Jong uit groep 5  

17-11: Yfke Atsma uit groep 1/2   

25-11: Marrit Schilstra uit groep 3/4

27-11: Christian Groenhof uit groep 5

                                                                           

Belangrijke data

  3 en 5 november: 10-minuten gesprekken

  9 november: Studiedag: Alle kinderen vrij!

  4 december: Sinterklaasviering op school

14 december: OR/MR

18 december: Kerstviering in de school (dit schooljaar zonder ouders)

21 december t/m 1 januari 2016: Kerstvakantie

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 27 november.

 

Met een vriendelijke groet,

namens het team van cbs It Harspit,

Klaas Jan Visser

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2015-2016              Nr. 2          25-09-2015

 

 

Verschijnen informatief

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de tweede Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 40 en 41 (28 september t/m 9 oktober): Stilte

Inhoud: Stilte en geluid, rust en drukte, actie en bezinning.

Bijbel: Achab en Elia (1 Koningen 17, 18, 19)

Week 42 en 43/44 (12 t/m 30 oktober): Hebzucht

Inhoud: Hebbedingen, hebzucht, jaloezie en macht. Hebzucht beteugelen; tevredenheid.

Bijbel: Achab en Nabot (1 Koningen 21, 1-29)

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Vanaf de zomervakantie tot aan de kerstvakantie sparen we dit schooljaar voor “Plan Nederland voor water”. Met de opbrengst gaan ze in Malawi drinkwatersystemen en waterkiosken aanleggen en de hygiëne verbeteren. Daarmee krijgen duizenden kinderen en hun familie toegang tot veilig drinkwater en betere hygiëne.

 

Inspraak via de MR
Weet u het nog? De medezeggenschapsraad behartigt de belangen van ouders en het team in schoolzaken. U kunt volgen wat er speelt via de website van de school. Onder het kopje MR staan de notulen en agendapunten ter inzage. http://111.01.myriadm.nl/home.html

Of schiet één van de leden aan: voorzitter Bernardus Hoogland (kinderen in groep 2 en 6), Boukje de Jager (kinderen in groep 5 en 7), Antoinette Busch (kinderen in groep 4 en 7) en de leerkrachten Antina de Boer en Boy Bruno.

Mvgr. De MR van cbs It Harspit

                                                                                

Nieuwe leerling

In september is Jort van der Berg gestart in groep 1. Welkom Jort.

We wensen je een geweldige tijd op It Harspit!

         

                          

Vrijwilliger(s) in het zonnetje           

Deze keer staan vier ouders in het zonnetje. Zij hebben namelijk de houten bankjes op het schoolplein geverfd. We bedanken Mireille Prins, Raffie Flasch, Foekje Veldhuis en Jacobien van der Zee voor het brengen van kleur op het schoolplein.

 

 

Laatste nieuws op onze website

Sinds kort kunt u op onze website, bij het item laatste nieuws, zien welke stukken het meest recent zijn. Dit item ziet u op de rechterzijde van onze site. Klik op de volgende link voor een voorbeeld: http://111.01.myriadm.nl/home.html

 

Ouderbijdrage

Deze week heeft u een brief gekregen over de (vrijwillige) ouderbijdrage.

Deze ouderbijdrage bedraagt € 30,00 per kind per schooljaar. (U mag natuurlijk meer overmaken) Voor leerlingen die vanaf januari bij ons op school komen vragen we de helft van het bedrag, n.l. € 15,00. Deze bijdrage is belangrijk voor de kinderen, omdat we hierdoor verschillende extra activiteiten kunnen uitvoeren.

Voor het schooljaar 2015 - 2016 verzoeken wij u de ouderbijdrage over te maken op bankrekeningnummer NL67RABO0132865181 ten name van St. OR cbs It Harspit.

Wilt u hierbij vermelden dat het om de ouderbijdrage gaat en welke kinderen het betreft?We willen graag z.s.m. en uiterlijk vóór 16-10-2015 alle bijdragen binnen hebben.   

                                                                                                                                                                        

TsT (talent school(t) talent)       

Vanaf 6 oktober/november) start E en E – Brass echter weer met een nieuw project in groep 5. Op de dinsdagmiddag wordt er les gegeven in de groep.

Daarna kunnen zich ook weer nieuwe kinderen inschrijven voor een nieuw naschools aanbod!

 

Nieuw aanbod TsT in oktober:

Onderwerp: Slagwerk workshops   (oa. drums en percussie)

Door wie:  Le Bon Beat (www.lebonbeat.nl ); Docent Jan Bons   

Wanneer: 

Groep 1 t/m 4: donderdagmiddag  8 , 15 en 29 oktober 2015 van 14.15 uur tot 15.00 uur

Groep 5 t/m 8: donderdagmiddag  8 , 15 en 29 oktober 2015 van 15.15 uur tot 16.15 uur

Voor wie: voor de leerlingen van groep 1 t/m 8

Waar: In het muzieklokaal in MFC It Harspit

Opgave via school:  ih@palludara.nl

Opgave: De huidige leerlingen blijven zonder tegenbericht doorgaan.

          Nieuwe opgaven voor donderdag 1 oktober doorgeven.

 

Onderwerp: Badmintonles door badmintonclub Top en Twel

                                                                           

Door wie:  Dorien van Steen (buurtsportcoach)                  

Wanneer: woensdagmiddag 14 en 28 oktober en 4 november van 14.15 – 15.15 uur

Voor wie: voor de leerlingen van groep 6 , 7 en 8

Waar: sporthal MFC It Harspit

Opgave via school: ih@palludara.nl

Opgave: voor vrijdag 9 oktober 2015

 

Activiteiten vanuit de PKN gemeente:

Hoe geeft u uw kind op voor TsT?

U mailt het door via de mailadressen, die bij de onderwerpen genoemd staan.

Of

Via de onderstaande link komt u op de website van CBS It Harspit. Daar staat altijd de up-to-date informatie.

Als u op het logo van Talent schoolt Talent klikt (aan de rechterzijde), krijgt u alle informatie en kunt u zich via het genoemde mailadres opgeven. http://www.cbsitharspit.nl/home.html

 

Kinderboekenweek 2015

Van 7 oktober t/m 18 oktober 2015 is het Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is “Raar Maar Waar”, waarbij wetenschap, natuur en techniek centraal staan. Ook in de groepen zullen we hieraan extra aandacht besteden. Wij willen de Kinderboekenweek bij ons op school afsluiten samen met de ouders/verzorgers.

We starten deze afsluiting met het liedje “Raar Maar Waar”, gedanst en gezongen door alle kinderen van It Harspit, in de gymzaal op WOENSDAG 14 oktober om 13.30 uur. Aansluitend is er tot 14.00 uur een KINDERBOEKENRUILBEURS in de onderbouwhal en bovenbouwhal van school. Ook kunnen alle ouders/verzorgers dan een kijkje komen nemen in de lokalen om te zien wat de kinderen tijdens de Kinderboekenweek gemaakt hebben en hoe er aan het thema is gewerkt.

Voor de KINDERBOEKENRUILBEURS kunnen kinderen en ouders vanaf maandag 5 tot en met maandag 12 oktober boeken, die ze willen ruilen, inleveren bij de eigen leerkracht. Zij krijgen voor elk boek een aantal punten (dun boek = 1 punt, iets dikker boek = 2 punten, dik boek = 3 punten). De leerkracht noteert die punten. Aan het begin van de kinderboekenruilbeurs krijgen de kinderen alle punten in de vorm van bonnetjes van hun eigen leerkracht. Zij kunnen deze puntenbonnetjes dan inwisselen tegen andere boeken op de kinderboekenruilbeurs. Wij hopen op een grote inbreng van kinderboeken!

Met een vriendelijke groet,   Het kinderboekenweekteam van cbs It Harspit

 

Schoolkerkdienst; zondag 4 oktober

Volgende week zondag, zondag 4 oktober, houden we onze schoolkerkdienst in MFC It Harspit. De dienst begint om 09.30 uur. We hopen u daar allemaal te zien!

Een officiële uitnodiging volgt nog.

 

Multifunctionele voetbalkooi

Al jaren wordt er naar een voetbalkooi gevraagd door de kinderen. In het leerlingenpanel is al verschillende keren gesproken over de mogelijkheden en onmogelijkheden.

We zijn nu reuze blij dat het dorpsbelang het voor elkaar heeft gekregen dat er een  multifunctionele voetbalkooi dichtbij school wordt geplaatst. Een groot compliment voor onze brede school partner! Samen met onze ouderraad bekijken we nu de mogelijkheden die ons dit biedt. Het zou natuurlijk geweldig zijn als we in de pauzes gebruik kunnen maken van deze prachtige speelplaats. Zodra we meer nieuws hierover hebben, laten we u dat weten.

Hieronder kunt u de link van topentwelonline.nl vinden over de eerste werkzaamheden.

http://www.topentwelonline.nl/site/index.php?p=nieuws&id=5285

 

Sportsnuffelweek

Ook dit najaar kunnen alle basisschoolleerlingen weer mee doen aan de sportsnuffelweek!

Tijdens de Sportsnuffelweek van 5 tot en met 18 oktober kunnen kinderen gratis kennismaken met heel veel leuke en verschillende sporten. Op school zijn flyers uitgedeeld aan alle kinderen. De activiteiten in de Sportsnuffelweek zijn georganiseerd door sportaanbieders uit de hele gemeente. Aanmelden voor een activiteit kan via www.sportpas.nl. Op de flyer staat precies uitgelegd hoe je je kunt inschrijven.

 

Oproep

Eén van onze vrijwilligers van de schoolbibliotheek kan helaas niet meer helpen.

We zijn daarom op zoek naar een ouder die eens in de vier weken kan helpen bij de uitleen van de boeken. Het gaat om de woensdagmorgen van 8.30 - 10.00 uur.

Wie kan ons helpen? Graag een berichtje naar juf Brechtsje of meester Klaas Jan

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3/4: Inmiddels zijn we al weer 6 weken naar school. De kinderen van groep 3 werken al in kern 2. In deze kern komen de volgende letters aanbod.

Letters: t – n – b – oo – ee

Woorden: teen - een - neus - buik - oog

De letters i - m - r - v - s – aa - p – e zijn bekende letters geworden. De letters t – ee - n – b – oo komen daarbij met behulp van de woorden: teen, een, neus, buik, oog. Deze woorden passen bij het thema: ‘Mijn lijf’. Uw kind krijgt deze woorden aangeboden met behulp van een verhaal dat verteld wordt aan de hand van een reuzenboek. In dat verhaal moeten 2 kinderen naar zwemles, maar door een ongelukje komen ze daar niet terecht.

Een tip voor thuis: het tijdschrift maan-roos-vis. Deze is aan te vragen via Zwijsen thuis. Erg leuk voor de kinderen van groep 3. Sluit heel mooi aan bij de methode Veilig leren lezen. In dit tijdschrift staan verhaaltjes, maar ook heel veel doe opdrachten.

Met rekenen maken de kinderen groepjes van 10, maken splitssommen, oefenen de cijfers en werken ook al met de klok. Ook het schrijven gaat al heel erg goed.

Groep 4 werkt met taal al in het derde blok. Dit gaat over: “hoe heet jij” Met spelling oefenen de kinderen goed op de Snappet. Ook zijn de eerste dictees geweest. Op maandag krijgen de kinderen het oefenblad mee naar huis. Zodat de kinderen thuis ook de woordjes kunnen oefenen.

Afgelopen week is het boekje van de tafel van 2 meegegaan. Het is de bedoeling dat de kinderen voor de herfstvakantie de tafel van 2 opzeggen bij één van de juffen.

Op 12 oktober hebben wij als groep 3/4 een super leuke dag. Op die dag vieren we onze verjaardag. Dit doen we niet op school, maar we gaan naar Pasveer. Daar doen we een pannenkoeken speurtocht op de boerderij. Om 9 uur vertrekken we vanaf school. Voor deze dag zijn we nog op zoek naar ouders die mee willen. Opgeven kan bij één van de juffen.

Groep 5: De komende tijd hebben we in groep 5 de volgende toetsen waar we thuis voor oefenen:

- 25 september 2015: Tafel van 2

- 1 oktober 2015: Toets Geschiedenis hoofdstuk 1

- 12 oktober 2015: Toets Aardrijkskunde hoofdstuk 1

In de laatste Informatief stond een site genoemd waar samenvattingen op te vinden zijn.

Voor geschiedenis (Brandaan) is dit: http://www.westwijzer.nl/b---gr-5.html en voor aardrijkskunde (Meander) is dit: http://www.westwijzer.nl/m---gr-5.html.

Veel ouders geven aan problemen te hebben om op deze site te komen via hun Ipad of laptop. Via een gewone PC schijnt dit wél te lukken. Aangezien niet iedereen over een PC en/of printer beschikt, hebben we inmiddels de samenvattingen van zowel geschiedenis als aardrijkskunde hoofdstuk 1 meegegeven aan alle leerlingen. Het is voldoende als deze samenvattingen geleerd worden voor de toetsen. Graag de geschiedeniswerkboekjes zo spoedig mogelijk weer mee naar school geven.

Ook starten we deze maand met boekbesprekingen. Twee kinderen krijgen ieder ongeveer 5 minuten de tijd om iets over hun eigen leesboek te vertellen aan de hand van een boekbesprekingsformulier dat afgelopen maandag is meegegeven. Op dit boekbesprekings-formulier staat ook de datum van hun boekbespreking vermeld. Voor de duidelijkheid hieronder ook nog even de data voor de boekbesprekingen in september en oktober:

.  30/9 : Olav en Thirza           .   7/10: Christian en Rouke

. 14/10: Wynold en Doutzen     . 28/10: Bo en Yaniek

Succes met de voorbereidingen! Op de taakbrieven die elke week worden meegegeven staan de toetsen en boekbesprekingen overigens ook steeds vermeld.

Vriendelijke groet van meester Boy en juf Martine.

Groep 6: In de groep hebben we een leskist zuivel die we hebben geleend bij Groen Doen. We hebben  kaasjes gemaakt en de kinderen hebben in groepjes de stappen uitgevoerd. Tot slot mochten de kinderen hun eigengemaakte kaas proeven. De kinderen vonden het lekker en sommige heerlijk.

Op woensdag 23 september zijn we op de groepsfoto en op de schoolfoto gekomen. Ook hebben we Swen nog even kunnen bewonderen en op de foto gezet.

Ilse en Jan hebben samen een techniekles bedacht en uitgevoerd in de groep. Bijna alle kinderen hebben een fles gemaakt die ze op de rug kunnen dragen en vervolgens eruit kunnen drinken. Ilse en Jan bedankt voor het bedenken en uitvoeren van dit leuke idee.

Op dinsdag 6 oktober gaan we met groep 6  meedoen aan het programma Tijdmachine, techniek in ontwikkeling in het museum in Joure.
Binnenkort zijn de foto’s van bovenliggende activiteiten te bewonderen op de website.

Groep 7/8:

Techniekochtend

Donderdag 17 september is groep 7 naar het Bogerman geweest voor de techniekochtend.

Ze konden en mochten zich 2 uur lang uitleven in het technieklokaal. Circa 12.00 uur kwamen ze dol enthousiast terug met allemaal verschillende kunstwerken in hun handen.

Donderdag 1 oktober gaat groep 8 naar het Bogerman voor de techniekochtend.

Creatief:

Op school zijn de leerlingen druk geweest met het maken van een eiland. Ook hier hebben ze met plezier aan gewerkt.

Voorlezen:

Wij zijn weer begonnen met het voorlezen, ook wel boekpromotie genoemd. De leerlingen kiezen een leuk boek en kiezen daaruit een spannend, humoristisch, of zielig stukje uit om voor te gaan lezen. Wanneer iedereen is geweest mogen ze zich opgeven voor de nationale voorleeswedstrijd. Dan houden we een echte voorleesbattle. En de beste leerling die daaruit komt mag de school vertegenwoordigen op de regionale wedstrijd in februari.

Data voorlezen:

28 sept.: Yme, Sofie, Marrit, Jimte                       26 okt.: Hilde, Paulisca, Mirthe, Hester

5 okt.: Mons. Bouwe, Jonna, Adeline                      2 nov.: Floris, Wessel, Finn, Klaas

12 okt.: Arlan, Yke, Jesse, Maartje                       16 nov. : Emma, Esmanie, Dirk, Milan

 

Verjaardagen leerlingen                                          

We feliciteren in de maand oktober de volgende leerlingen:

01-10: Kobe Hanenburg uit groep 3

01-10: Mare Hanenburg uit groep 3

02-10: Marije de Jager uit groep 5

02-10: Rouke de Jager uit groep 5

04-10: Mirthe Kuindersma uit groep 8

04-10: Ankie ten Cate  uit groep 6

05-10: Maartje Akkerman uit groep 7

07-10: Fenne Kouer uit groep 1

10-10: Rutger Terpstra uit groep 6

10-10: Ilse Reitsma uit groep 6   

10-10: Fardau Schilstra uit groep 5

11-10: Jelka Atsma uit groep 4

15-10: Klaas Visser uit groep 8

15-10: Yme Brouwer uit groep 7   

16-10: Mascha de Jong uit groep 6

18-10: Esmanie Hiemstra uit groep 7

19-10: Thirza Bouwhuis uit groep 5

                                                 

 

Belangrijke data

  4 oktober: Schoolkerkdienst in MFC It Harspit om 09.30 uur

  6 oktober: Leerlingenpanel

  7 t/m 14 oktober: Kinderboekenweek

14 oktober: Afsluiting kinderboekenweek met ouders

19 t/m 23 oktober: Herfstvakantie

26 oktober: OR/MR

27 oktober: Schoonmaakavond

  3 en 5 november: 10-minuten gesprekken

  9 november: Studiedag: Alle kinderen vrij!

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 30 oktober .

 

Met een vriendelijke groet,

namens het team van cbs It Harspit,

Klaas Jan Visser

 

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2015-2016              Nr. 1          28-08-2015

 

 

Verschijnen informatief en brieven

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de eerste Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 35 en 36 (24 augustus t/m 4 september): De natuur

Inhoud: Schoonheid en grootheid van de natuur; beleving en verwondering. De verantwoordelijkheid van de mens voor de schepping.

Bijbel: Scheppingsverhaal (Genesis 1)

Week 37 t/m 39 (7 t/m 25 september): Discipline

Inhoud: Over doen wat je moet doen, ook al heb je er geen zin in. Over zelfbeheersing die sterk maakt.

Bijbelverhalen onderbouw:

Week 37: Hanna doet wat ze belooft (1 Samuël 1, 17-28); De zonen van Eli luisteren niet (1 Samuël 2, 11-26).

Week 38: Samuël is gehoorzaam (1 Samuël 3); Samuël wordt profeet (1 Samuël 3).

Week 39: Het volk krijgt een koning (1 Samuël 8).

Bijbelverhalen middenbouw:

Week 37: Doen wat je belooft (1 Samuël 1); Hoort dat nou echt zo? (1 Samuël 2, 12-26).

Week 38: Wat moet, dat moet (1 Samuël 3); Slecht nieuws voor Samuël (1 Samuël 8).

Week 39: Een echte koning (1 Samuël 8).

Bijbelverhalen bovenbouw:

Week 37: Afspraak is afspraak (1 Samuël 1); Chaos in de tempel (1 Samuël 2, 12-26).

Week 38: Een stem in de nacht (1 Samuël 3); In de fout (1 Sam.8).

Week 39: Een koning (1 Samuël 8).

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Vanaf de zomervakantie tot aan de kerstvakantie sparen we dit schooljaar voor “Plan Nederland voor water”. Met de opbrengst gaan ze in Malawi drinkwatersystemen en waterkiosken aanleggen en de hygiëne verbeteren. Daarmee krijgen duizenden kinderen en hun familie toegang tot veilig drinkwater en betere hygiëne.

 

Studiedag op vrijdag 4 september; alle kinderen vrij!

Op vrijdag 4 september hebben de leerkrachten een studiedag over “groepsplannen”.

Alle kinderen zijn dan vrij!

 

Nieuwe leerlingen

In de laatste maanden van het vorige schooljaar en bij de start van het nieuwe schooljaar hebben we nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. Tessa Kelderman, Ellouise Simonse en Feline Falkena zijn gestart in groep 1. Ook zijn er vanwege een verhuizing twee nieuwe leerlingen uit Koudum bij ons op school gekomen. Christiaan Groenhof is gestart in groep 5 en Paulisca Groenhof in groep 8.

Welkom allemaal. We wensen jullie een geweldige tijd op It Harspit!

 

Schoolfotograaf

Op woensdag 23 september komt de schoolfotograaf op school. In de uitgereikte jaarkalender staat dat er ook broer/zus foto’s en portretfoto’s worden gemaakt. Dit is niet juist.

Dit gebeurt namelijk eens in de twee jaar en heeft vorig schooljaar plaatsgevonden.

Dit schooljaar worden er wel groepsfoto’s en een schoolfoto gemaakt.

 

 

                                                                                                  

Vrijwilliger(s) in het zonnetje           

Deze keer staan de vrijwilligers van de PKN-gemeente in het zonnetje. Samen met een aantal kinderen hebben zij in de zomervakantie ons schooltuintje “It Sprútsje” verzorgd. Dankzij hun inzet staat de tuin er prachtig bij en is er al een mooie oogst.

Onder deze nieuwsbrief is een collage te zien van It Sprútsje.

 

Snappet

In groep 4 t/m groep 8 werken we nu met tablets, de zogenaamde Snappet. Zowel de kinderen als leerkrachten zijn enthousiast over de mogelijkheden.

Vanuit onze Stichting Palludara hebben we ervoor gekozen om u geen extra bijdragen voor de Snappet te laten betalen. We zijn blij dat we u en de kinderen dit kunnen bieden.

Mocht een tablet of het hoesje echter door schuld van een leerling kapot gaan, dan zal dat wel in rekening worden gebracht. Dit kan dan eventueel vanuit uw WA verzekering worden vergoed.

 

Verjaardagen leerlingen                                          

We feliciteren in de maand september de volgende leerlingen:

04-09: Lien Akkerman uit groep 3/4

05-09: Matsen Veenema uit groep 3/4

06-09: Bouwe Westert uit groep 7/8

09-09: Fenna Kelderman uit groep 6

10-09: Fetze Reitsma uit groep 7/8

10-09: Jort van der Berg uit groep 1/2

13-09: Paulisca Groenhof uit groep 7/8

14-09: Redmar Atsma uit groep 1/2

15-09: Jesse Kroon uit groep 7/8

20-09: Nynke Hofstra uit groep 6

30-09: Mussa El Lihib uit groep 7/8

                                            

                      

                                                                              

TsT (talent school(t) talent)       

 

De zomervakantie is weer voorbij en we komen weer met een nieuw aanbod voor TsT.

 

-Allereerst willen we noemen dat in de zomervakantie de activiteiten met de PKN-gemeente zijn door gegaan in de vorm van ons schooltuintje “It Sprútsje”. Deze is super goed verzorgd door vrijwilligers (volwassenen en kinderen). Prachtig om te zien wat er alweer geoogst wordt.

-Daarnaast gaat het groepje enthousiaste leerlingen, die muziekles krijgen van E en E –Brass, door met de muzieklessen op de vrijdagmiddag. Hier kunnen zich even geen nieuwe kinderen voor inschrijven.

Binnenkort (oktober/november) start E en E – Brass echter weer met een nieuw project in groep 5. Daarna kunnen zich ook weer nieuwe kinderen inschrijven voor een nieuw naschools aanbod!

 

Nieuw aanbod TsT in september:

 

Onderwerp: Slagwerk workshops   (oa. drums en percussie)

Door wie:  Le Bon Beat (www.lebonbeat.nl ); Docent Jan Bons   

Wanneer: 

Groep 1 t/m 4: donderdagmiddag  10 , 17 en 24 september 2015 van 14.15 uur tot 15.00 uur

Groep 5 t/m 8: donderdagmiddag  10 , 17 en 24 september 2015 van 15.15 uur tot 16.15 uur

Voor wie: voor de leerlingen van groep 1 t/m 8

Waar: In het muzieklokaal in MFC It Harspit

Opgave via school:  ih@palludara.nl

Opgave: voor 4 september 2015!

 

 

Onderwerp: Skeelerles op het Schuttersveld  in Sneek (schaats- en skeelervereniging “De IJsster”)

Door wie:  Marijke Nauta                                                 

Wanneer: dinsdagmiddag 8, 15 en 22 september 15.00 - 16.00 uur

Voor wie: voor de leerlingen van groep 5, 6 , 7 en 8

Waar: sportcomplex Schuttersveld in Sneek

Opmerkingen: Graag zelf skeelers, lichaamsbescherming en helm meenemen. Mocht dit niet lukken, graag een mailtje naar Marijke Nauta sturen.  nautadm@ziggo.nl

Opgave via: Marijke Nauta: nautadm@ziggo.nl  of school: ih@palludara.nl

Opgave: voor 4 september 2015!

 

Activiteiten vanuit de PKN gemeente:

Binnenkort volgen de activiteiten die de PKN-gemeente dit schooljaar weer biedt, zoals kindernevendienst, cathechese, club en Repair Café.  Hiervoor is  geen opgave via school nodig.

 

Hoe geeft u uw kind op voor TsT?

U mailt het door via de mailadressen, die bij de onderwerpen genoemd staan.

of

Via de onderstaande link komt u op de website van CBS It Harspit. Daar staat altijd de up-to-date informatie.

Als u op het logo van Talent schoolt Talent klikt (aan de rechterzijde), krijgt u alle informatie en kunt u zich via het genoemde mailadres opgeven. http://www.cbsitharspit.nl/home.html

De opgaven voor de september – activiteiten moeten voor vrijdag 4 september binnen zijn.

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3/4: De kinderen zitten nu 2 weken in groep 3/4. Inmiddels hebben ze hun plekje gevonden in de klas. Naast het werken is er ook voldoende tijd voor kennismakingsspelletjes, creatieve opdrachten of een balspel buiten. Voor het gymmen in de gymzaal hebben de kinderen gymkleren en schoenen nodig. Wilt u ervoor zorgen dat dit op school komt te hangen?

Doordat de kinderen nu in een combinatiegroep zitten leren ze ook veel van elkaar. Zo hebben de meeste kinderen van groep 3 net als de kinderen van groep 4 al 2 stickers gehaald voor het tafeldiploma. Wat zijn ze fanatiek. Echt knap! De komende weken gaan we ook verkeer en het doeboek met de kinderen doen. Allemaal nieuwe dingen  om te ontdekken.

Groep 3: extra info over veilig leren lezen:

In deze kern leert uw kind:

Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e

Woorden: ik - maan - roos - vis - sok – aan – pen - en

Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'. Het zou erg fijn zijn als u dat thuis ook doet!

Groep 5: We zijn weer begonnen!!! Na een lange vakantie was en is het best weer even wennen.

We komen van alles tegen wat nieuw is, maar dat wordt vanzelf bekend.

-Afgelopen woensdag hebben we een informatie avond gehad waar we informatie hebben gegeven betreffende het komende schooljaar!

Hierbij de beloofde site met samenvattingen en extra oefeningen voor aardrijkskunde  en geschiedenis; http://www.westwijzer.nl/m---gr-5.html

Dit graag oefenen samen met de teksten uit het werkboekje voorafgaand aan een toets.

-Vanaf komende week kan er  weer geoefend worden met de tafels.

We nemen komende week de tafel van 0 en 1 af. Over twee weken  toetsen we dat nogmaals en hopen we daarvoor de eerste stickers uit te kunnen delen.

-Voor gym zijn gymschoenen en gymkleding verplicht. Mocht je die nog  niet op school hebben dan graag in orde maken.

We wensen iedereen een fijn schooljaar.

Groep 6: We gaan inmiddels al weer twee weken naar school. De informatieavond is geweest.

De kinderen zijn al (bijna)  gewend aan de structuur en zitten alweer in het ritme. Houden aan regels en afspraken is voor sommige kinderen nog best lastig.

De leerlingen werken gemotiveerd en met veel plezier aan de lessen op de snappets. Als leerlingen werken aan hun eigen laagste leerdoelen en een ster verdienen mogen ze een sticker plakken.

Ook  zijn we  bezig met het maken van een verjaardagskalender en in groepjes maken de leerlingen een discobal.

Afgelopen woensdag zijn we met een aantal leerlingen naar ons eigen moestuintje geweest en hebben het volgende kunnen oogsten: tomaten, boontjes, snijbonen,   komkommers , rode kool en kalebassen . We hebben ze verloot in de groep. De kinderen hebben genoten en zijn trots op hun eigen moestuintje dat is gerealiseerd in het kader van Talent school (t) Talent in samenwerking met vrijwilligers van de PKN gemeente.

 

Belangrijke data

31 augustus: OR/MR

Begin september: Ontruimingsoefening

  4 september: Studiedag    Kinderen vrij!

  8 en 10 september: Door - Start gesprekken voor groep 3 t/m 8

  9 t/m 23 september: Verkoopactie Jantje Beton Loterij

23 september: Schoolfotograaf (groepsfoto en schoolfoto)

26 september: Schoolplein – en klusjesdag

  4 oktober: Schoolkerkdienst in MFC It Harspit om 09.30 uur

  6 oktober: Leerlingenpanel

  7 t/m 14 oktober: Kinderboekenweek

14 oktober: Afsluiting kinderboekenweek met ouders

19 t/m 23 oktober: Herfstvakantie

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 25 september .

 

Met een vriendelijke groet,

namens het team van cbs It Harspit,

Klaas Jan Visser

 

 

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2014-2015              Nr. 11          26-06-2015

 

Verschijnen informatief en brieven

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de elfde en laatste Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 27 en 28 (29 juni t/m 10 juli): Natuur

Inhoud: Over de grootheid van de natuur die uitnodigt tot beleving en verwondering. Over de plaats van de mens in de schepping en zijn verantwoordelijkheid voor de wereld. Bijbel: Noach (Genesis 6-9).

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Vanaf de kerstvakantie tot de zomervakantie sparen we dit schooljaar voor de Stichting “Ramon scoort tegen Kanker”   http://www.ramonscoorttegenkanker.nl/ In de lokalen hangt een spaarthermometer, waar de kinderen op kunnen zien hoeveel hun groep al heeft gespaard.

De totaalopbrengst voor dit goede doel is maar liefst €2000,00. Een geweldig bedrag, wat op vrijdag 26 juni is aangeboden aan Ramon en zijn ouders.

Dit hoge bedrag is voor een groot deel te danken aan de inzet van de kinderen die met spontane acties en een sponsorloop in groep 4 en 5 veel geld hebben opgehaald.

(zie tevens item op topentwelonline)

                  

Afscheid van juf Geartsje, juf Henriëtte en juf Hennie

We nemen in de komende week afscheid van juf Geartsje Tjeerdema, juf Hennie Kamstra en juf Henriëtte Kleinsmit.

Juf Geartsje heeft in de afgelopen jaren een opleiding voor psychologie (gedrag) gevolgd. Binnen onze Stichting Palludara zal zij deze opgedane kennis breder gaan inzetten. In die hoedanigheid zullen wij haar vast ook wel eens terug zien op It Harspit.

Juf Hennie gaat vanaf het volgende schooljaar werken als onderwijsassistent op De Twatine in Gauw.

Juf Henriëtte krijgt een uitbreiding van uren en gaat als onderwijsassistent aan de slag op De Johannespostschool in Sneek.

Voor hen alle drie nieuwe uitdagingen, maar voor onze school een gemis.

Ook voor hen voelt het dubbel, ze hebben zin in hun nieuwe baan, maar nemen ook met pijn in het hart afscheid van onze school.

We zijn hen alle drie erg dankbaar voor alles wat ze voor onze leerlingen hebben betekend en wensen hen veel succes op hun nieuwe scholen.

 

Formatienieuws 2015-2016

- Groep 6: Ytsje Wijbrandi heeft na de zomervakantie nog 4 weken bevallingsverlof.

In deze weken staat Brechtsje Feenstra op maandag, dinsdag en woensdag voor de groep. Op de donderdag en de vrijdag wordt Ytsje vervangen door Antina de Boer.

Ytsje start weer op woensdag 16 september. Vanaf die week zullen Brechtsje en Ytsje de woensdag om en om werken. Concreet betekent dit dat Brechtsje dan op maandag, dinsdag en woensdag om de week werkt, en Ytsje woensdag om de week, donderdag en vrijdag.

- Groep 3/4: Omdat Antina de Boer in de eerste 4 weken Ytsje Wijbrandi in groep 6 vervangt (zie bovenstaande) werkt zij in deze weken op maandag, dinsdag en woensdag in groep 3/4.

Sietske Yska werkt dan op donderdag en vrijdag. Vanaf 14 september werkt Sietske op maandag en dinsdag en Antina op woensdag, donderdag en vrijdag.

- In het komende schooljaar zal juf Truus Hofer bij ons op school komen om de zorgleerlingen en ons te ondersteunen. Zij zal dagelijks aanwezig zijn op It Harspit.

Op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag werkt ze op De Earste Trimen in Nijland.

 

Aanwezigheid schooldirecteur en interne begeleider

In het volgende schooljaar is Klaas Jan Visser op dinsdag, woensdag en donderdag op It Harspit. Op maandag en vrijdag werkt hij op De Earste Trimen in Nijland.

De interne begeleider Jeanette van der Sluis werkt volgend schooljaar op dinsdag en vrijdagmiddag op it Harspit. Zij werkt daarnaast op cbs De Vuurvlinder in Sneek.

 

Woensdagochtend 1 juli

Op woensdagochtend 1 juli worden om 10.00 uur de kinderen van groep 8 er letterlijk “uit gegooid”, waarna ze een duik in de vijver zullen nemen. Van 11.00 tot 11.45 uur worden de groepen door geschoven en kunnen de kinderen kennismaken met hun nieuwe groep.

 

Zomervakantie

De zomervakantie begint op donderdag 2 juli om 12.00 uur en duurt t/m vrijdag 14 augustus. Op maandag 17 augustus hopen we de kinderen en u weer terug te zien.

 

Jaarplanning en het gymrooster

Via de onderstaande volgende link kunt u de jaarplanning 2015-2016 vinden. Hierin staan de data voor de belangrijke activiteiten, de vakanties en de extra vrije dagen. Aan het begin van het volgende schooljaar ontvangt u van ons de papieren versie in de vorm van de bekende kalender. Via deze link kunt u ook alvast het gymrooster bekijken.

http://111.01.myriadm.nl/nieuws/algemeen.html

 

Afscheid van leerlingen

We nemen volgende week afscheid van Annemae Tromp uit groep 3. Zij verhuist naar basisschool De Walikker in Oudemirdum. We wensen haar daar veel succes!

Daarnaast nemen we volgende week afscheid van onze leerlingen uit groep 8. Zij starten na de zomervakantie op het voortgezet onderwijs.

We bedanken Hester, Isa, Jeffrey, Stefan, Carmen, Marije, Nynke, Limke, Tamara, Milan, Eline, Berend, Aeson, Elze Mieke, Mark Jan, Meike, Ypke, Lisa, Evelyn, Joliek en Tygo voor hun gezelligheid in de afgelopen jaren en wensen hen geweldige jaren toe op het VO.

 

Schoolgids 2015-2016

De nieuwe schoolgids is klaar. Deze is ook te vinden op onze website, onder het kopje “schoolbeleid”. Klik op de volgende link: http://111.01.myriadm.nl/schoolbeleid/schoolgids-.html

 

Schoolplan 2015-2019

Eens in de vier jaar wordt er een nieuw schoolplan geschreven. Het nieuwe schoolplan loopt van 2015 tot 2019. Via de volgende link kunt u onze plannen voor de komende vier jaar bekijken.

http://111.01.myriadm.nl/schoolbeleid/schoolplan-.html

 

Schooljaarplannen

Ontleend aan het schoolplan worden er schooljaarplannen geschreven. Via de volgende link kunt u de evaluatie van het schooljaarplan 2014-2015 lezen en ons schooljaarplan 2015-2016.

http://111.01.myriadm.nl/schoolbeleid/schooljaarplan.html

                                                               

TsT (talent school(t) talent)       

 

Er is, naast de reeds eerder aangeboden muzieklessen, geen extra aanbod meer in de maanden juli en augustus. Dit heeft te maken met de diverse andere activiteiten in deze maanden.

In de maand september volgt weer een nieuw aanbod voor TsT.

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                    

                          

Vrijwilliger(s) in het zonnetje           

Deze keer staan alle kinderen in het zonnetje, die dankzij hun geweldige inzet ervoor gezorgd hebben, dat we maar liefst €2000,00 konden aanbieden aan Ramon Pander en zijn ouders, voor de stichting “Ramon scoort tegen kanker”. Geweldig gedaan, jongens en meisjes!

 

Foto’s Oranjefeest

Er zijn prachtige foto’s gemaakt van de kinderenspelen bij het Oranjefeest. Deze staan op onze website. Via de volgende link kunt u deze vinden: http://111.01.myriadm.nl/foto-s.html

 

 

Bedankje van juf Ytsje Wijbrandi

Bedankt voor de kaartjes, berichtjes, tekeningen en cadeautjes die wij hebben ontvangen

na de geboorte van Sven!!!   Sebastiaan, (juf) Ytsje en Sven

                           

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3: De rapporten zijn mee, de 10 minutengesprekken zijn achter de rug en het schooljaar is alweer bijna voorbij. Nog maar een paar weken en dan gaan alle kinderen van groep 3 naar groep 4! Annemae gaat dan helaas afscheid nemen van ons. Zij gaat na de vakantie naar groep 4 in Oudemirdum en we wensen haar daar veel plezier. Ook juf Geartsje gaat It Harspit verlaten, alhoewel we haar misschien ook nog wel eens tegen zullen komen bij ons op school. Wie weet?

Afgelopen week hebben we een wel heel leuke week gehad: maandag hebben we met het kunstproject in de klas “Zo trots als een pauw” prachtige pauwen gemaakt, donderdag gingen we op schoolreis naar Drouwenerzand en vrijdag hebben de kinderen van groep 3 een leuk en ontspannen bezoekje gebracht aan de boerderij van Margryt waarbij ze ook nog een heuse boerderijquiz hebben gedaan! Er staan inmiddels nieuwe foto's op de website van het juffenfeest en van de excursie naar de boerderij van de familie Brouwer.

Deze week hebben alle kinderen alvast een tas met boeken van de Bibliotheek mee naar huis gekregen om lekker te kunnen lezen in de zomervakantie: vakantielezen. Om het lezen vloeiend en vlot te houden, is het goed dat de kinderen ook in de vakantie regelmatig lezen of voorgelezen worden. Hierbij een vriendelijk verzoek om de drie bibliotheekboeken uit de vakantieleestas direct na de vakantie weer bij de juf of meester van je nieuwe groep in te leveren (en dus niet in de bibliotheek!). We wensen iedereen alvast een hele fijne en zonnige zomervakantie!

Martine Steensma en Geartsje Tjeerdema

Groep 6/7: Deze maand is er veel feest gevierd in groep 6/7. De Oranjefeesten waren “goet foud”. Het was mooi weer bij de dagactiviteiten en leuke prijzen bij de middagbingo. Schoolreisje was Top en ook het meester en juffenfeest is een feest geworden.

-Er is in de vakantie een mogelijkheid om het tuintje it Sprutsje onkruid vrij te houden en natuurlijk de groenten te oogsten die klaar zijn. Elke maandagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur is er ook iemand bij het tuintje om dit te begeleiden.

-Aanstaande dinsdagmiddag gaan wij een bezoek brengen aan de eendenkooi in Goeȉnga en gaan  uitleg krijgen over de geschiedenis en de functie van de eendenkooi ook gaan wij in kleine groepjes opdrachten uitvoeren rondom de eendenkooi.

-Tot slot nog de laatste schooldag met fotospeurtocht in het vooruitzicht.

-Het schooljaar nadert zijn einde. Wij, als meester en juffen, hebben het afgelopen jaar als erg plezierig ervaren en willen jullie hiervoor bedanken.  Stuk voor stuk zijn jullie toppers!

We wensen jullie heel veel plezier en succes in groep 7 en 8.

 

Verjaardagen leerlingen

We feliciteren in de maand juli en augustus de volgende leerlingen:

01-07: Adeline Bakker uit groep 6/7

08-07: Arjen Hooghiemstra uit groep 5

11-07: Lars van Deene uit groep 4

17-07: Anne Femke de Groot uit groep 5

23-07: Rinke Wijnja uit groep 1/2

03-08: Arlan Jongsma uit groep 6/7

09-08: Marvin Spoelstra uit groep 1/2

11-08: Silke Hoogland uit groep 1/2

13-08: Wynold Feenstra uit groep 4

15-08: Dytmer Schraa uit groep 1/2

15-08: Imke Kazemier uit groep 1/2

17-08: Mirthe Hoogstra  uit groep 1/2

22-08: Vera Terpstra uit groep 1/2

29-08: Marije de Groot uit groep 8

31-08: Aeson Nossin uit groep 8

31-08: Mikai Schlüter uit groep 4

 

Belangrijke data

29 juni: Schoonmaakavond

30 juni: Afscheidsavond en musical groep 8 om 20.00 uur in MFC It Harspit

  1 juli: Doorschuiven van de groepen

  2 juli: Laatste schooldag; 12.00 uur vrij!

  3 juli t/m 14 augustus: Zomervakantie

 

17 augustus: Eerste Schooldag

25 t/m  27 augustus: Informatieavonden

31 augustus: OR/MR

Begin september: Ontruimingsoefening

  4 september: Studiedag    Kinderen vrij

  8 en 10 september: Door - Start gesprekken voor groep 3 t/m 8

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 28 augustus .

 

Met een vriendelijke groet,

namens het team van cbs It Harspit,

Klaas Jan Visser

We wensen u en jullie een geweldige zomervakantie

          ………………..en hopen jullie gezond terug te zien op maandag 17 augustus!!

 

                                 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2014-2015              Nr. 10          29-05-2015

 

Verschijnen informatief en brieven

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de tiende Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 22 t/m 24 (26 mei t/m 12 juni): Overbrengen

Inhoud: Je boodschap overbrengen, communiceren, overtuigen, je hart luchten en je gelijk halen. Je verhaal kwijt kunnen, in beeld, woord, gebaar.

Bijbel: Reizen en brieven van Paulus (Handelingen; Brieven van Paulus).

Week 25 en 26 (15 juni t/m 26 juni): Verlangen

Inhoud: Verlangen naar veiligheid, vrede, eerlijkheid en schoonheid. Over droom en werkelijkheid, negativisme en hoop.

Bijbel: Openbaring van Johannes.

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Vanaf de kerstvakantie tot de zomervakantie sparen we dit schooljaar voor de Stichting “Ramon scoort tegen Kanker”   http://www.ramonscoorttegenkanker.nl/

In de lokalen hangt een spaarthermometer, waar de kinderen op kunnen zien hoeveel hun groep al heeft gespaard.

 

Studiedag op woensdag 17 juni; alle kinderen vrij!

Op woensdag 17 juni heeft het team een studiedag. Op deze dag zijn alle kinderen vrij.

 

Laatste schooldag op donderdag 2 juli; alle kinderen om 12.00 uur vrij!

De ingeplande vrije dag voor de elf-stedentocht is niet gebruikt. Dit betekent dat we daarvoor op vrijdag 3 juli vrij zijn.

De laatste schooldag is op donderdag 2 juli en alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij!

 

Leerling tevredenheidpeiling

In februari 2015 is er vanuit onze Stichting Palludara een leerling tevredenheidpeiling georganiseerd. Onze kinderen van groep 7 en 8 hebben hier ook aan meegewerkt. Via de onderstaande link kunt u hun mening over onze school lezen.

http://111.01.myriadm.nl/nieuws/algemeen.html

 

Formatie 2015-2016

In het onderstaande bericht krijgt u informatie over de verdeling van de groepen en de leerkrachten in het komende schooljaar. Mocht u hierover vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u bij de schooldirecteur terecht.

 

Vanwege de terugloop in het leerlingenaantal mogen we volgend schooljaar, i.p.v. 6 groepen, nog maar 5 groepen maken.

Met instemming van de MR zijn deze 5 groepen als volgt verdeeld:

Groep 1/2: Klaske Hoekstra (ma, di, woe) en Lysbeth Bangma (do, vrij)

Groep 3/4: Sietske Yska (ma, di) en Antina de Boer (woe, do, vrij)

Groep 5: Martine Steensma (ma, di, woe) en Boy Bruno (do, vrij)

Groep 6: Brechtsje Feenstra (ma, di) en Ytsje Wijbrandi (woe, do, vrij)

Groep 7/8: Gerben Joustra (ma t/m vrij)

 

- Bij de indeling van de leerkrachten ontbreekt Geartsje Tjeerdema. Zij heeft in de afgelopen jaren een opleiding voor psychologie (gedrag) gevolgd. Binnen onze Stichting Palludara zal zij deze opgedane kennis breder gaan inzetten.

- De combinatiegroep, die volgend schooljaar groep 7/8 is, heeft in de afgelopen jaren steeds extra begeleiding van een onderwijsassistent (Hennie Kamstra) gekregen. Vanwege de huidige groepsgrootte kunnen we hier geen aanspraak meer op maken.

- Op dit moment is nog niet bekend wie de extra ondersteuning voor onze zorgleerlingen gaat doen. De betreffende ouders horen dit zo spoedig mogelijk.

- Jeanette van der Sluis blijft ook na de zomervakantie onze interne begeleider.

- In de eerste drie weken na de zomervakantie heeft Ytsje Wijbrandi nog bevallingsverlof.  De ouders van groep 6 krijgen binnenkort te horen hoe we deze vervanging gaan oplossen.

                                                                       

TsT (talent school(t) talent)        

 

Er is, naast de reeds eerder aangeboden muzieklessen, geen extra aanbod meer in de maand juni, juli en augustus. Dit heeft te maken met de diverse andere activiteiten in deze maanden.

In de maand september volgt weer een nieuw aanbod voor TsT.

                                                                                                                                                                                                    

Verslag leerlingenpanel

Via de link kunt u het verslag vinden van het derde leerlingenpanel van dit schooljaar. http://111.01.myriadm.nl/home/leerlingenpanel.html

 

                                                  

Vrijwilliger(s) in het zonnetje    

                                                                                               

Deze keer willen we één persoon in het zonnetje zetten. Dat is namelijk Richard Veldman.

Hij is ruim 7 jaar actief geweest als voorzitter in de MR en neemt na dit schooljaar afscheid van de school.  Richard heeft veel voor cbs It Harspit betekend, zowel beleidsmatig als op het persoonlijke vlak. Hij wordt bijzonder gewaardeerd door kinderen, ouders en het team.

We bedanken hem dan ook heel hartelijk voor zijn grote betrokkenheid en inzet!

 

Oranjefeest 2015

Op vrijdag 12 juni vieren we met de kinderen het jaarlijkse Oranjefeest. Dit jaar is het thema: “Goet Foud”. De kinderen mogen deze dag natuurlijk verkleed naar het feest komen.

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:

-Om 8.30 uur starten we bij school. Alle kinderen gaan eerst naar hun eigen klaslokaal en daarna lopen we in optocht naar het feestterrein.

-Om 9.00 beginnen de spelletjes. Voor de groepen 1 en 2 zijn de spelletjes in en/of rond de feesttent en voor de groepen 3+4+5 en 6+7+8 op het ijsbaanterrein.

- Aan het einde van de ochtend eten we met z’n allen op het feestterrein. Groep 1/2 eet om 11.30 uur. Hierna mogen de kleuters opgehaald worden. De midden- en bovenbouw eet om 11.45 uur. Na het eten mogen de kinderen van de groepen 3 en 4 naar huis.

Kinderen die een speciaal dieet hebben, kunnen het beste zelf voor een lunchpakket zorgen.

-‘s Middags is er een programma voor de groepen 5 t/m 8.

We vinden het leuk als u de kinderen komt aanmoedigen, maar wilt u in verband met het overzicht van de groepsleiders tussentijds geen kinderen meenemen uit de groepjes?

We hopen er met z'n allen een gezellige dag van te maken!

Meester Boy en juf Geartsje

 

Fairtrade school

Alle scholen van onze Stichting Palludara hebben zich aangemeld als fairtrade school. Dit betekent dat wij bij de inkoop van producten (bv. koffie en thee) kiezen voor fairtrade producten. We hopen hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de armoedebestrijding en aan de eerlijke handel.

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3: De laatste Citotoetsen van dit schooljaar zijn weer bijna achter de rug. Voor de komende weken staan er een aantal leuke activiteiten op de agenda: avondvierdaagse, Oranjefeest en schoolreisje. Bovendien gaan we op vrijdag 19 juni op bezoek bij de familie Brouwer. Zij hebben namelijk een nieuwe melkrobot die we mogen bekijken. We zijn erg benieuwd hoe het eruit ziet.

Naast al deze leuke activiteiten blijven we natuurlijk ook gewoon doorgaan met lezen, rekenen en schrijven. Dit gaat allemaal al heel goed, maar om dit zo te houden moeten we blijven oefenen! Het thema uit de taalmethode is ‘mijn lievelingsboek’ en er zijn al een paar kinderen die hun lievelingsboek mee naar school hebben genomen om aan de klas te laten zien! We hebben een “gouden boekenkast” in de klas en daarin komen allemaal zelfgeschreven boekjes. Ook gaan we het hebben over allerlei soorten boeken zoals: informatieboeken, dagboeken, woordenboeken, kookboeken, prentenboeken, voorleesboeken en atlassen.

Martine Steensma en Geartsje Tjeerdema

Groep 4: Sinds een paar weken werken we in groep 4 met de Snappet. Best wel even wennen voor de kinderen. Want opeens moet je letters op een toetsenbord gaan zoeken. En ook opdrachten gaan lezen. Inmiddels weten de kinderen precies hoe alles werkt en maken ze zowel opdrachten voor spelling en rekenen op de Snappet.

- De meeste kinderen hebben het tafeldiploma gehaald. Een enkeling is nog druk aan het oefenen. Op Ambrasoft kunnen de kinderen extra oefenen.

- Het uitstapje naar het Nannewiid is weer achter de rug. Wat een super ochtend. Ouders bedankt voor de begeleiding!!

- Groep 4 heeft samen met groep 5 meegedaan aan de sponsorloop voor “Ramon scoort tegen kanker” en zij hebben een geweldig bedrag opgehaald! We houden nog even geheim hoeveel precies, totdat we het bedrag aan bieden aan Ramon en zijn ouders.

Groep 5: Een paar weken geleden begonnen de kinderen spontaan geld in te zamelen voor de stichting “Ramon scoort tegen kanker”. In zeer korte tijd hadden ze al €130,- gespaard. Twee weken geleden hebben we deze spontane actie afgesloten met een sponsorloop! En vol trots kunnen wij melden dat wij daarmee ruim €500,- hebben opgehaald.

In totaal is er dus al een aanzienlijk bedrag opgehaald voor de Stichting! We houden de totale tussenstand nog even geheim, totdat we het bedrag aanbieden aan Ramon en zijn ouders.

Bij dit bedrag wordt het bedrag wat we op school sparen nog opgeteld.

Groep 6/7: Alle leerlingen zijn geslaagd voor het verkeersexamen. Super gedaan en allen van harte gefeliciteerd.

- De tafels zijn goed geoefend en dus is de tafeltoets goed gemaakt. Toch blijven oefenen hoor!

- De laatste spreekbeurten komen er aan. Leerlingen hebben dit jaar geweldig hun best gedaan. Leerzaam en erg interessant!

- De leerlingen van groep 6 en 7  hebben op maandag 1 juni een Topo toets thema 3 en groep 6 en 7 hebben op maandag 15 juni toets over heel thema 3

- Op zaterdag 6 juni gaat een aantal kinderen uit groep 6 en 7 naar de jeugdvogelwachtdag in Broek. Er is deze morgen een mooie route uitgezet door de weilanden, bosjes en langs waterpoelen. Daarnaast zijn er veel dieren op de boerderij te zien. Zij vertrekken om 8.20 uur bij de winkel in Oppenhuizen.

-Wij gaan ons meester- en juffenfeest vieren op donderdag 25 juni en gaan gezamenlijk op de fiets naar de boerderij van juf Brechtsje waar we verschillende leuke activiteiten gaan doen.

-Op dinsdag 30 juni gaan we met groep 6 en 7 een bezoek brengen aan de eendenkooi in Goënga (nabij Sneek). We vertrekken 12.30 uur vanaf  school en zijn 14.15 uur klaar en rond 14.30 uur weer terug op school. We krijgen antwoord op de volgende vragen;

Wat is een eendenkooi? En wat gebeurt daar precies? De gids van Staatsbosbeheer laat je kinderen graag de eendenkooi van Goënga zien. De kinderen gaan in groepjes aan de slag met de allerlei opdrachten. Ze zoeken naar eenden, vogels en allerlei waterbeesten. En ze gaan aan het werk met het maken van rieten schuttingen voor de kooi. De 'Buitenles In de Eendenkooi' is zo een leerzame en onvergetelijke ervaring in de buitenlucht!

Groep 8: Op dit moment geen groepsnieuws. Dit stuurt meester Gerben binnenkort via de mail.

 

Verjaardagen leerlingen

We feliciteren in de maand juni de volgende leerlingen:

04-06: Hester Bangma uit groep 8

13-06: Marrit Wijnia uit groep 6/7

18-06; Milan Janzen uit groep 6/7

20-06: Yuna Spoelstra uit groep 1/2

21-06: Hanneke Westert uit groep 5

29-06: Tygo Wiersma uit groep 8

 

Belangrijke data

1 t/m 4 juni: Avondvierdaagse

12 juni: Oranjefeest

17 juni: Studiedag; alle kinderen vrij!

18 juni: Schoolreisjes

21 juni: Vaderdag

22 juni: Rapport 2 gaat mee.

23 en 25 juni: 10 – minuten gesprekken

26 juni: Vrijwilligersochtend voor vaste vrijwilligers

29 juni: Schoonmaakavond

30 juni: Afscheidsavond groep 8

  1 juli: Doorschuiven van de groepen

  2 juli: Laatste schooldag; 12.00 uur vrij!

  3 juli t/m 14 augustus: Zomervakantie

 

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 26 juni .

 

Met een vriendelijke groet,

namens het team van cbs It Harspit,

Klaas Jan Visser

 


 

INFORMATIEF           Jaargang  2014-2015              Nr. 9          24-04-2015

 

Verschijnen informatief en brieven

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de negende Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 18 t/m 21 (27 april – Koningsdag – 22 mei): Hemel en aarde

Inhoud: Over de symboliek van wind, wolken en lucht en over het geheim van wat zich tussen hemel en aarde afspeelt.

Bijbel: Hemelvaart en Pinksteren (Handelingen 1 en 2).

Week 22 t/m 24 (26 mei t/m 12 juni): Overbrengen

Inhoud: Je boodschap overbrengen, communiceren, overtuigen, je hart luchten en je gelijk halen. Je verhaal kwijt kunnen, in beeld, woord, gebaar.

Bijbel: Reizen en brieven van Paulus (Handelingen; Brieven van Paulus).

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Vanaf de kerstvakantie tot de zomervakantie sparen we dit schooljaar voor de Stichting “Ramon scoort tegen Kanker”   http://www.ramonscoorttegenkanker.nl/

In de lokalen hangt een spaarthermometer, waar de kinderen op kunnen zien hoeveel hun groep al heeft gespaard.

 

Koningsdag

Maandag 27 april is het Koningsdag en zijn alle kinderen vrij.

 

Meivakantie

De meivakantie duurt van maandag 4 t/m vrijdag 8 mei.

 

Hemelvaartvakantie

De Hemelvaartvakantie duurt van donderdag 14 t/m vrijdag 15 mei.

 

Pinkstervakantie

Op maandag 25 mei hebben de kinderen Pinkstervakantie.

                                                                                                                                                                                                                                 

TsT (talent school(t) talent)

 

Het aanbod voor mei 2015 is als volgt:

 

Onderwerp: Muziekles op een blaasinstrument 

Door wie:  E en E – Brass; Docente Renee van der Veen - Fennema

Wanneer: vrijdagmiddag  22 mei en 29 mei 2015 van 14.15 uur tot 15.15 uur

Voor wie: voor de leerlingen van groep 5, 6 , 7 en 8

Waar: In het muzieklokaal in MFC It Harspit

Opgave via: annefennema@live.nl

Opgave: voor 13 mei 2015!

 

Onderwerp: Skeelerles op het Schuttersveld in Sneek

Door wie:  Marijke Nauta

Wanneer: dinsdagmiddag 19 mei en dinsdagmiddag 26 mei van 15.00 - 16.00 uur

Voor wie: voor de leerlingen van groep 5, 6 , 7 en 8

Waar: sportcomplex Schuttersveld in Sneek

Opmerkingen: Graag zelf skeelers, lichaamsbescherming en helm meenemen. Mocht dit niet lukken, graag een mailtje naar Marijke Nauta sturen.  nautadm@ziggo.nl

Opgave via: Marijke Nauta: nautadm@ziggo.nl

Opgave: voor 13 mei 2015!

 

Onderwerp: Rondleiding Hermes –Tsjerke  Uitwellingerga

Door wie:  Stichting Âlde Fryske Tsjerken

Wanneer: dinsdagavond  26 mei  van 19.00 - 20.30

Voor wie: voor alle kinderen, ouders /verzorgers en andere belangstellenden

Waar: Hermes – Tsjerke  Uitwellingerga

Opgave via: Marijke Nauta: nautadm@ziggo.nl

Opmerkingen: Mocht de groep te groot worden, dan zullen er extra data worden gepland.

Opgave: voor 13 mei 2015!

 

Hoe geeft u uw kind op?

Via de onderstaande link komt u op de website van CBS It Harspit. Als u op het logo van Talent schoolt Talent klikt (aan de rechterzijde), krijgt u alle informatie en kunt u zich via het genoemde mailadres opgeven. http://111.01.myriadm.nl/home.html

De opgaven voor de mei – activiteiten moeten voor 13 mei binnen zijn.

 

 

Repaircafé: Het volgende repaircafé wordt gehouden op zaterdag 25 april van 10.00 - 12.00 uur. De PKN - gemeente nodigt u van harte uit in café de Buorren in Uitwellingera.

 

Verslag ouderpanel

Via de onderstaande link kunt u het verslag vinden van het ouderpanel over de evaluatie van het continurooster en de rol van de MR.

http://111.01.myriadm.nl/home/ouderpanel.html

 

                                                 

Vrijwilliger(s) in het zonnetje                                                                                                     

Deze keer staan de ouders, die hebben geholpen met de voorbereidingen voor het plaatsen van het klimtoestel, in het zonnetje. Op verschillende zaterdagen en avonden is er gewerkt aan het uitgraven en bestraten van de ondergrond. Arno Kouer, Abe Hofstra, Sjouke Schilstra, Marten van der Meer, Gerard Siemonsma, Piet Atsma, Aljosja Akkerman en Dirk Terpstra, heel erg bedankt!

 

Betaling schoolreisje en schoolkamp

Op vrijdag 10 april heeft u een brief ontvangen voor de betaling van het schoolreisje en het schoolkamp. Mocht u de bijdrage nog niet hebben overgemaakt, wilt u dit dan z.s.m. en uiterlijk voor 1 mei overmaken onze schoolrekening (IBAN)  NL67RABO0132865181  ten name van Stichting OR cbs It Harspit onder vermelding van schoolreis + de namen van de kinderen.

- De kosten voor een kind in groep 1/2 zijn € 25,00.

- De kosten voor een kind in groep 3 t/m 7 zijn € 20,00

- De kosten een kind in groep 8 zijn € 92,50.

 

We krijgen vragen over de kosten voor het schoolreisje van groep 1/2. Sommige ouders vragen zich af waarom de kosten voor de Naturij zo hoog zijn. Dit heeft te maken met de kosten voor de bus en de chauffeur.

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Groep 1/2 heeft vorige week in Harich lammetjes bekeken bij Zwinzicht. Op onze website bij groep 1/2 staan de foto’s. Als u op de link klikt, komt u er gelijk.

http://www.cbsitharspit.nl/groepen/groep-1-2-/bezoek-schaapskudde-de-zwinszicht.html

Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3: We hebben een geweldig juffenfeest gehad op 14 april op de Kinderboerderij in Sneek waar we allerlei leuke dieropdrachten hebben gedaan en ook heel fijn hebben gespeeld in de speeltuin, op het nieuwe springkussen en in de watertuin. Ook hebben we er met z’n allen buiten patat gegeten. Het was een feestelijke dag met prachtig weer!

- Vorige week hebben we kern 9 van Veilig Leren Lezen afgesloten en deze week zijn we begonnen met het thema van kern 10: Verzamelen. We maken een Zakkenmuseum in de klas. Ieder kind mag voorwerpen meenemen waarover het iets kan vertellen en dit op school in een zakje stoppen. De voorwerpen kunnen variëren van knikkers, steentjes, plaatjes, speelgoed tot bijv. muntjes. Alles is welkom! Natuurlijk is het doel niet zozeer de tentoonstelling van de voorwerpen maar de toepassing van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden (laat zien en vertel, een catalogus maken, een affiche en uitnodiging schrijven).

- Op maandag 11 mei van 9:00 tot 12:00 - direct na de Meivakantie dus - gaan groep 3 en groep 4 samen naar het Nannewiid in Oudehaske voor een activiteit van NME Groen Doen: “Spelen tot je groen ziet”. Dus die dag graag stoelverhogers mee en kleren aan die vies mogen worden. Uiteraard zijn we hiervoor ook weer op zoek naar ouders die ons willen vervoeren en begeleiden.

- Op 11, 12 en 13 mei vervangt juf Geartsje juf Martine.

Hartelijke groet, Geartsje Tjeerdema en Martine Steensma

Groep 4: De kinderen zijn inmiddels al weer aardig gewend aan de nieuwe situatie. Door deze situatie zijn er een paar veranderingen in het programma. Zo hebben de kinderen van de groep nu op maandag en donderdag gymnastiek. Ook het dictee is nu in plaats van vrijdag op de donderdag. - De komende weken staan er verschillende activiteiten op de planning. Zo hebben we de koningsspelen. Maar na de meivakantie gaan wij samen met groep 3 een uitstapje maken naar het Nannewiid. Voor deze leuke natuur-ontdek activiteit zijn wij nog op zoek naar begeleiders, die ons willen vervoeren. Binnenkort volgt er een mail met meer info.

-In de groep zijn we op dit moment de tafel van 4 aan het oefenen. Tot de meivakantie hebben de kinderen de tijd om deze op te zeggen. Op Ambrasoft kunnen de kinderen dit thuis ook extra oefenen. Na de vakantie komen de kinderen weer in andere tafelgroepjes.

- Ook gaan we de weken voor de vakantie in het geheim werken aan moederdag. Maar dit gaan we natuurlijk niet verklappen. Al met al leuke activiteiten de komende weken.

Groep 5: Inmiddels is juf Ytsje alweer twee weken met zwangerschapsverlof en zijn we met elkaar al weer helemaal gewend aan de nieuwe situatie! We gaan er met elkaar nog een leuke en gezellig tijd van maken tot de zomervakantie!

Door de nieuwe situatie is het rooster een klein beetje veranderd. Onder andere de gymtijden.

De kinderen hebben nu alleen nog op donderdagmiddag gym in de gymzaal. De les wordt dan gegeven door Meester Boy. Op dinsdag doen we een spelles in het speellokaal of we gaan lekker naar buiten. Mochten er nog vragen zijn: de deur staat altijd open!

Groep 8: Centrale-eindtoets: De centrale (cito) -eindtoets is geweest. Na de hemelvaartvakantie ontvangt u in week 21 de uitslag. U krijgt een uitnodiging voor een gesprek, wanneer het resultaat zo is dat uw kind naar een hoger niveau mag dan, in eerste instantie, is besloten. Mocht u geen uitnodig krijgen en u wilt toch van gedachten wisselen over de uitslag dan is dat ook mogelijk. U krijgt hierover nog nader bericht.

Gastles: Dhr. Mindert Wijnstra heeft 23 april de leerlingen van groep 8 een waar gebeurd verhaal vertel over het jongetje Tommy, die in concentratiekamp Theresiënstadt 3 jaar werd. Mindert vertelde de kinderen aan de hand van tekeningen (gemaakt door de vader van Tommy) hoe die dag er uit moet hebben gezien. Een aangrijpend verhaal.

4 Mei: Nationale dodenherdenking: Tijdens de nationale dodenherdenking mogen leerlingen van groep 8 bloemen leggen bij de herdenkingssteen in de kerkmuur van de kerk in Uitwellingerga. Twee leerlingen zullen daar ook hun zelfgeschreven gedicht voorlezen. Voordat we naar het kerkje gaan, gaan we ons om 19.45 verzamelen op “de Skou”. Hier zullen ook de bloemen uitgedeeld worden. Vandaar gaan we naar de kerk. Ook leerlingen uit andere groepen mogen meedoen.

 

Prietpraat (leuke opmerkingen van kinderen op school)

"Rijbewijs, dat is een gangkaart voor in de auto".
 

Verjaardagen leerlingen

We feliciteren in de maand mei de volgende leerlingen:

03-05: Jonna de Jong uit groep 6/7

03-05: Mimi Kuiper uit groep 5

14-05: Hilde de Jager uit groep 6/7

17-05: Floor Kamstra uit groep 4

17-05: Tjitse Veldhuis uit groep 5

21-05: Mark Jan Spitse uit groep 8

22-05: Meike Steehouwer uit groep 8

23-05: Allard Kuindersma uit groep 4

24-05: Tamara Jetten uit groep 8

 

Belangrijke data

27 april: Koningsdag: alle kinderen vrij!

29 april: Schoolkrant

4 mei: Dodenherdenking

4 t/m 8 mei: Meivakantie

10 mei: Moederdag

11 t/m 13 mei: Schoolkamp groep 8

14 t/m 15 mei: Hemelvaartvakantie

18 mei: OR/MR

18 t/m 27 mei: Cito-toetsen in groep 1 t/m 7

25 mei: Pinkstervakantie

1 t/m 4 juni: Avondvierdaagse

12 juni: Oranjefeest

18 juni: Schoolreisjes

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 29 mei .

 

Met een vriendelijke groet,

 

Namens het team van cbs It Harspit,

Klaas Jan Visser

 

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2014-2015              Nr. 8          27-03-2015

 

 

 

Verschijnen informatief en brieven

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de achtste Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 12 t/m 14 (16 maart t/m 3 april): Opbloeien

Inhoud: Over afgedankt worden of erkenning krijgen. Over mensen die opfleuren of wegkwijnen. Over opleven, opbloeien en de wereld rijker maken.

Bijbel: De lamme van Betesda (Johannes 5); Matteüs de tollenaar (Matteüs 9); Lijdensverhalen en Pasen (Lucas 19 t/m 24).

Week 15 t/m 17 (6 t/m 24 april): Veranderen

Inhoud: Over veranderen van woonplaats, van gewoontes. Over zelfgekozen of noodgedwongen veranderingen in je leven. Over vertrouwen in mensen en geloven in een goede toekomst.

Bijbel: Ruth

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Vanaf de kerstvakantie tot de zomervakantie sparen we dit schooljaar voor de Stichting “Ramon scoort tegen Kanker”   http://www.ramonscoorttegenkanker.nl/

In de lokalen hangt een spaarthermometer, waar de kinderen op kunnen zien hoeveel hun groep al heeft gespaard.

 

                                                                                   

TsT (talent school(t) talent)

In verband met de sport snuffelmaand van de sportverenigingen is er een beperkt aanbod van TsT in de komende maand.

   Het aanbod van april 2015 is als volgt:

Hoe geeft u uw kind op?

Via de onderstaande link komt u op de website van CBS It Harspit. Als u op het logo van Talent schoolt Talent klikt (aan de rechterzijde), krijgt u alle informatie en kunt u zich via het genoemde mailadres opgeven. http://111.01.myriadm.nl/home.html

De opgaven voor de maart – activiteiten moeten voor 1 april binnen zijn.

 

Bogerman: De kinderen van groep 8 krijgen in de komende periode nog twee keer Engelse les van een docent Engels van het Bogerman, dhr. Hofstra. 

Repaircafé: Het volgende repaircafé wordt gehouden op zaterdag 28 maart van

10.00 - 12.00 uur. De PKN - gemeente nodigt u van harte uit in café de Buorren in

Uitwellingera.

 

Schilderijen in de kerk

Op woensdagochtend 1 april gaan de kinderen van groep 6, 7 en 8 in groepjes naar de Johannestsjerke om schilderijen te bekijken. In de loop van dit schooljaar zijn er met 8 catechisanten, waaronder verschillende achtstegroepers, schilderijen gemaakt over de kruisweg van Jezus, te beginnen bij zijn veroordeling tot en met de opstanding In de week voor Pasen, de Stille Week, hangen die kunstwerken (moderne kruiswegstaties) in de kerk.

 

Sportsnuffelen van 7 tot en met 24 april! Voor iedereen, van jong tot oud!

‘Zit in april niet stil, kies de sport die je wil!' is de slogan waarmee verschillende sportclubs de inwoners van Top & Twel, jong en oud kennis willen laten maken met de diverse sporten binnen ons dorp. De deelnemende sportverenigingen organiseren van 7 tot en met 24 april open lessen waaraan iedereen kan deelnemen. Op www.topentwelonline.nl kun je de mogelijkheden bekijken en hoe je je kunt aanmelden.

 

Himmeldei Fûgelwacht

Zaterdagochtend 28 maart om 8.30 vertrekken de bootjes bij de Skou. De kinderen vanaf groep 5 (en belangstellende ouders) kunnen dan mee om rommel op te ruimen van en rond het water. Een zwemdiploma is verplicht!

 

Fancy Fair en klimtoestel

Wat hebben we een geweldige Fancy Fair beleefd op vrijdag 20 maart! Er was een goede sfeer, volop belangstelling, de talenten van de kinderen kwamen geweldig tot uiting en de opbrengst was super. Als alle bedragen van de veiling ook geïnd zijn en we de bijdrage van het dorpsbelang (500,00) erbij optellen, zitten we op een bedrag van ongeveer €3200,00. Dit geld gaat de ouderraad gebruiken voor een nieuw klimtoestel.

Voor dit klimtoestel met een veilige ondergrond en de bijbehorende grondwerkzaamheden is echter nog meer geld nodig, in totaal ongeveer €8000. Met behulp van eigen middelen en een lening hopen we dit te kunnen realiseren. Het is de bedoeling dat er voor 1 mei een nieuw klimtoestel staat.

 

Vrijwilliger(s) in het zonnetje                                                                 

Wij willen hierbij alle kinderen, ouders en andere vrijwilligers, die een bijdrage hebben geleverd aan de Fancy Fair, van harte bedanken!

 

Paasvakantie

De paasvakantie duurt van vrijdag 3 april t/m maandag 6 april.

 

De 4 mijl van Sneek

Op 10 mei 2015 is de 3e editie van De 4 mijl van Sneek. Dit is een hardloopevenement (6, 2 km) door het centrum van Sneek. Naast de 4 mijl voor volwassenen wordt er ook een Kidsrun georganiseerd. Alle kinderen van onze school (vanaf 7 jaar) kunnen zich inschrijven voor De 4 mijl van Sneek.

Opgeven voor de 4 mijl en overige informatie: www.4mijlvansneek.nl

Opgeven voor de trainingen: https://www.sportpas.nl/sudwest-fryslan/lekker-fit-frysln  (maak een account aan / log in en zoek op AV Horror)

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 4: Zoals jullie allemaal vast al hebben gelezen gaat er vanaf 13 april het een en ander veranderen in groep 4. Juf Antina gaat zich volledig richten op groep 5. Juf Sietske blijft voor 4 dagen in groep 4. Juf Fokkelien komt op vrijdag voor de groep. Binnenkort komt juf Fokkelien even langs om kennis te maken met de groep.

"Ons" schooljaar willen we dan ook feestelijk afsluiten met een verjaardagsfeest. De kinderen mogen op vrijdag 10 april verkleed op school komen. Ze hoeven die dag geen eten en drinken mee te nemen. Daar zorgen wij voor. We hebben er in ieder geval zin in. En hopen op een super gezellig verjaardagsfeest. Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij dat graag.

Groep 5: - In groep 5 hebben we de afgelopen 3 weken op vrijdag Break Dance les gehad.

Het waren leuke leerzame lessen, maar het was ook best wel moeilijk! Op de site onder groep 5 staan foto’s van de lessen.

- We zijn begin maart begonnen met de boekbesprekingen. De meeste kinderen hebben de boekbespreking inmiddels al gedaan. De volgende boekbesprekingen staan nog op het programma:

Maandag 30 maart: Hanneke en Sigrid

Dinsdag 31 maart: Mascha en Nynke

Dinsdag 7 april: Tim en Jan

- Sinds februari hebben we een stagiaire in de groep op donderdag en vrijdag, meester Jouke.

- Op vrijdag 10 april vieren we de verjaardagen van meester Jouke en juf Ytsje. Nadere informatie over deze dag volgt nog.

Groep 6/7: Wij zijn in groep 6/7 inmiddels gestart met de Snappet.

De leerlingen zijn erg snel gewend aan de nieuwe manier van werken. Ook zijn ze erg enthousiast!

Naast rekenen is er nu ook een start gemaakt met spelling. We hopen op goede resultaten en meer werkplezier op eigen niveau.

-Afgelopen week was er een fancy fair. Groep 7 was hier erg actief bij betrokken met verschillende activiteiten zoals oa.: make-uppen, voetbalclinic, drummen , armbandjes maken en wat al niet meer. Fantastisch!!! Juf Brechtsje heeft met de klas mooie, creatieve potjes met takken gemaakt. De resultaten waren top. Dit bleek ook uit de verkoop.

- Groep 7 heeft inmiddels alle theorieboekjes van verkeer mee naar huis. Ze kunnen nu hard oefenen voor het theoretisch examen op donderdag 16 april. Ook kunnen de leerling oefenexamens maken op vvn.nl Verkeer heeft groep 7 nu eerst achter zich gelaten en zijn nu weer gestart met geschiedenis in de tijd van 500-1000 na Chr.

Groep 6 heeft juist een start gemaakt met verkeer. Het vak geschiedenis voor groep 6 is nu dus  eerst even geschiedenis.

- Op woensdag  11 maart hebben de leerlingen een workshop Street-Art gekregen. Ze hebben veel geleerd en filmpjes gezien over de geschiedenis van Street-Art. Ze hebben  zelf ook stapje voor stapje geleerd om letters te versieren. Leerlingen hebben met heel veel plezier hieraan gewerkt en de resultaten zijn super mooi geworden. De resultaten kunt u bewonderen op onze website.

-Als afsluiting van het taal project ruimtemissie mochten de leerlingen van groep 6 hun presentatie houden in groep 3. Ze hebben de ruimtedoos meegenomen en de leerlingen  vertelt over het project. Leerlingen hebben met heel veel plezier gewerkt aan het project en vonden het ook heel leuk om een presentatie te houden in groep 3.

(foto’s zie website)  http://www.cbsitharspit.nl/groepen/groep-6-7.html

Groep 8: Voorleeswedstrijd: Op 5 maart jl. heeft Nynke Hoogland namens onze school meegedaan aan de regionale voorleeswedstrijden. De wedstrijd van onze regio werd gehouden in de bibliotheek van Sneek. Het was deze keer een hele klus en een lange avond. Nynke moest het opnemen tegen maar liefst zestien andere kandidaten.

EHBO: Op 24 maart heeft groep 8 het EHBO examen gedaan. Na op 11 maart het schriftelijk gedeelte te hebben gemaakt was nu het praktijk examen aan de beurt. Dit was best wel spannend, want het was niet altijd even gemakkelijk. Uiteindelijk heeft iedereen toch het diploma mogen ontvangen. Gefeliciteerd!

Schoolvoetbal: De komende weken zal er tijdens de gymlessen geoefend worden voor het schoolvoetbaltoernooi. Dit toernooi vindt 15 april plaats in Heeg.

Centrale Eindtoets (cito):

De Centrale Eindtoets is op 21, 22 en 23 april. Het is dit jaar voor de eerste keer dat de toets in april wordt afgenomen in plaats van februari, zoals voorheen. De leerlingen weten al op welk niveau ze komend schooljaar zullen starten.

De Centrale Eindtoets is dit jaar een second opinion om te kunnen zien of de leerlingen op het juiste niveau terecht zijn gekomen. De uitlagen worden opgestuurd naar het VO als aanvulling op de resultaten van het Cito volgsysteem ( Plaatsingswijzer).

Ouders en leerlingen kunnen na de uitslag worden uitgenodigd, wanneer de leerling volgens de eindtoetsscore naar een hoger niveau kan dan waarop de leerling in eerste instantie is aangemeld.

De toets zal ’s ochtends worden afgenomen. De leerlingen krijgen per ochtend 4 onderdelen: 2 onderdelen taal, 1onderdeel rekenen en 1 onderdeel wereldoriëntatie. Na elk onderdeel is er een korte pauze van 5 min. Na 2 onderdelen hebben ze een kwartier pauze. De leerlingen mogen die ochtenden kauwgom en extra gezonde hapjes, voor tussendoor, meenemen. Wanneer een leerling klaar is met een onderdeel mag de leerling tekenen of lezen. Als de leerling de toets niet binnen de gestelde tijd af krijgt kan de toets op een ander moment, van de dag, afgemaakt worden. Ook bij ziekte wordt de toets later digitaal ingehaald.

Schoolkamp: Groep 8 gaat van 11 t/m 13 mei op schoolkamp. De kosten voor het kamp bedragen €92,50 per leerling. Zou u dit bedrag voor 1 mei 2015 over willen maken op rekeningnr.: NL67RABO0132865181 ten name van ST. OR CBS It Harspit o.v.v. kamp en naam leerling.

Info. over wat de leerlingen mee moeten nemen ontvangt u in week 18.

Spreekbeurten: In de derde week van januari zijn wij gestart met de spreekbeurten. De spreekbeurten worden ‘s middags gehouden. Het is de bedoeling dat de leerling in ca. 5-8 minuten iets vertellen over een zelfgekozen onderwerp. Daarbij mag gebruik worden gemaakt van een powerpoint-presentatie en je mag natuurlijk dingen meenemen om je verhaal mee te verduidelijken. De spreekbeurt mag zowel in het Fries, Nederlands of in het Engels gehouden worden. De leerling moet erom denken dat het geen voorlezen wordt.

27 mrt.: Meike / Milan 07 april: Mark Jan / Berend

30 mrt.: Isa                             08 april: Ypke

31 mrt: Lisa                             10 april: Tamara

01 april.: Limke                        17 april: Nynke

Data:

2 April: Toets Engels

9 April: Verjaardag meester Gerben

15 April: Schoolvoetbal

21 t/m 23 April: Centrale Eindtoets

 

Verjaardagen leerlingen

We feliciteren in de maand april de volgende leerlingen:

03-04: Durk van Netten uit groep 3

11-04: Rein Lanting uit groep 4

12-04: Jan Feenstra uit groep 5

15-04: Ruben Rook uit groep 3

17-04: Sido Terpstra uit groep 3

20-04: Limke de Jager uit groep 8

21-04: Bo Hanenburg uit groep 4

25-04: Sofie El Lihib uit groep 6/7

28-04: Eva Kroon uit groep 3

 

Belangrijke data

28 maart: Himmeldei Fûgelwacht

  2 april: Paasviering (dit keer zonder de ouders)

  3 t/m 6 april: Paasvakantie

15 april: Schoolvoetbal groep 8 (reservedatum: 22 april)

21, 22 en 23 april: Centrale Eindtoets groep 8

24 april: Koningsspelen

27 april: Koningsdag: alle kinderen vrij!

4 mei: Dodenherdenking

4 t/m 8 mei: Meivakantie

10 mei: Moederdag

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 24 april .

 

Met een vriendelijke groet,

Namens het team van cbs It Harspit,

Klaas Jan Visser

 

 

 


 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2014-2015              Nr. 7          20-02-2015

 

 

Verschijnen informatief en brieven

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de zevende Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 8 t/m 11 (16 februari t/m 13 maart): Meedoen

Inhoud: Over wel of niet mee kunnen of mogen doen. Over jezelf en anderen de kans geven om mee te kunnen doen.

Bijbel: Vijf broden en twee vissen (Matteüs 15); Petrus' schoonmoeder (Matteüs 8); Tien melaatsen (Lucas 17); Een kromme vrouw (Lucas 13); De lamme op het dak (Lucas 5).

Week 12 t/m 14 (16 maart t/m 3 april): Opbloeien

Inhoud: Over afgedankt worden of erkenning krijgen. Over mensen die opfleuren of wegkwijnen. Over opleven, opbloeien en de wereld rijker maken.

Bijbel: De lamme van Betesda (Johannes 5); Matteüs de tollenaar (Matteüs 9); Lijdensverhalen en Pasen (Lucas 19 t/m 24).

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Vanaf de kerstvakantie tot de zomervakantie sparen we dit schooljaar voor de Stichting “Ramon scoort tegen Kanker”   http://www.ramonscoorttegenkanker.nl/

In de lokalen hangt een spaarthermometer, waar de kinderen op kunnen zien hoeveel hun groep al heeft gespaard.

De opbrengst van de collecte bij de schoolkerkdienst was € 326,75

 

Acties door kinderen

Marrit Wijnia en Hester Atsma uit groep 6/7 hebben met verschillende acties maar liefst €76,30 opgehaald voor ons goede doel “Ramon scoort tegen Kanker”. Fantastisch om te zien dat uit eigen initiatief deze kinderen zoveel betrokkenheid tonen. Bedankt Marrit en Hester!

 

Voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie duurt van maandag 23 februari t/m vrijdag 27 februari. We wensen u en jullie een prettige vakantie!

 

Woensdag 4 maart: Studiedag Stichting Palludara; alle kinderen vrij!

Op woensdag 4 maart hebben alle leerkrachten van onze Stichting Palludara een studiedag in Nijland. Dit betekent dat alle kinderen deze dag vrij zijn!

                                                         

TsT (talent school(t) talent)

 

   Het aanbod van maart 2015 is als volgt:

 

Hoe geeft u uw kind op?

Via de onderstaande link komt u op de website van CBS It Harspit. Als u op het logo van Talent schoolt Talent klikt (aan de rechterzijde), krijgt u alle informatie en kunt u zich via het genoemde mailadres opgeven. http://111.01.myriadm.nl/home.html

De opgaven voor de maart – activiteiten moeten voor 1 maart binnen zijn.

 

Bogerman:

 

Sportsnuffelen van 7 tot en met 24 april! Voor iedereen, van jong tot oud!

De sportverenigingen in Top en Twel organiseren van 7 tot en met 24 april de Sportsnuffelmaand! Je kunt tijdens de Sportsnuffelmaand gratis kennismaken met allerlei sporten. Wil je liever niet alleen sporten? Neem dan je buurvrouw of buurman, vriend(in) of moeder mee. Je bent van harte welkom!

Vanaf 10 maart staat het aanbod van sporten op www.topentwelonline.nl. Dus houd onze website in de gaten!

Aan de Sportsnuffelmaand werken mee:

Heb je een vraag over de sportsnuffelmaand?
Stel je vraag aan Dorien via sport@sudwestfryslan.nl of bel 14 0515

 

'Zit in april niet stil, doe de sport die je wil!'

 

Fancy Fair

Via deze weg willen wij u attenderen op de Fancy Fair die wij 20 maart a.s. gaan houden in en om de school. De Fancy Fair is van 16.00 – 19.00 uur. Van de opbrengst van de Fancy Fair willen we een speeltoestel voor het plein aanschaffen.

Om te zorgen dat we een mooie opbrengst hebben, zijn we afhankelijk van hulp van ouders en dorpsbewoners!

Zo zou u ons kunnen helpen:

- (2e hands) spelletjes en boeken voor de markt

- Spullen die we kunnen gebruiken als prijzen voor het draaiend rad. (dit kan ook in het verlengde

   zijn van uw bedrijf of het bedrijf waar u werkt!)

- Diensten of spullen die we kunnen veilen

- Workshops en clinics die tijdens de Fancy Fair gegeven kunnen worden.

- Donaties

- Hulp op de dag zelf

U kunt uw bijdrage/hulp doorgeven via: fancyfair2015@gmail.com

 

Wij hopen u te zien op 20 maart!

Hartelijke groeten,

de Organisatie van de Fancy Fair

 

Harspit Talentenjacht

Op de laatste vrijdagmiddag voor de voorjaarsvakantie, op vrijdag 20 februari, wordt de Harspit Talentenjacht weer gehouden. De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen zich hier t/m donderdag 12 februari voor opgeven bij hun leerkracht (en). We starten om 12.30 uur. U bent van harte welkom om op de tribune plaats te nemen!

 

Vrijwilliger(s) in het zonnetje                                                               

Afgelopen zondag, 15 februari, hebben we weer kunnen genieten van een prachtige Kerk-Gezin-Schooldienst. Wij willen hierbij alle vrijwilligers, die een bijdrage hebben geleverd, van harte bedanken!

 

Leerlingenpanel

Via de volgende link kunt u het verslag van het leerlingenpanel vinden, wat op vrijdag 30 januari heeft plaatsgevonden. http://111.01.myriadm.nl/home/leerlingenpanel.html

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3: - Het thema van Veilig leren lezen is de komende weken: ‘Op het podium’. Voorlezen, voordragen, optreden en verkleden zijn activiteiten die centraal staan. We leren woorden met twee medeklinkers vooraan en achteraan (bijvoorbeeld 'start'), oefenen met verkleinwoorden zoals ‘huisje’ en met woorden die  een open klinker achteraan hebben, bijvoorbeeld: 'ga', 'zo' en 'nu'. Bovendien leren de kinderen in kern 8 de nk van bank en de ch van licht.

- De kinderen kunnen nu alle letters vlot benoemen en opschrijven en steeds vaker gaan ze ook spontaan iets opschrijven. Hierbij maken ze natuurlijk schrijffouten, maar dat hindert nog niets: creativiteit en spontaniteit zijn belangrijker dan foutloos schrijven.

- De afgelopen weken zijn de kinderen heel enthousiast aan het vilten geweest. Voor de fancy fair maken we ook dingetjes van vilt die we gaan verkopen en we gaan armbandjes breien met behulp van een heel speciaal hulpmiddel, namelijk een lucet (dat is een breivork).

- We kijken uit naar het voorjaar. Na de vakantie halen we het voorjaar in de klas met verschillende takken. We zien de takken uitlopen en na een tijdje komen de blaadjes tevoorschijn.

- Naast lezen is het ook zinvol om thuis  af en toe te oefenen met het automatiseren van plus- en minsommen tot 10.

Een hele fijne vakantie toegewenst!      Juf Martine en juf Geartsje

Groep 4: Nog een paar dagen. Dan kunnen we allemaal genieten van een welverdiende vakantie. Na de vakantie komen de kinderen weer in een ander tafelgroepje. Zo leer je de andere kinderen van je groep beter kennen.

- Met de tafels gaan we door met oefenen. Sinds een paar weken oefenen we ook extra met de spellingswoorden van het dictee. Dit doen we met behulp van BLOON. Meester Eelke legt eerst de woorden uit aan de kinderen. Daarna gaat hij ze flitsen en vervolgens gaan de kinderen de woorden opschrijven. Dit doen we 2 keer in de week. Altijd fijn om zo extra te oefenen.

- De meesten van jullie hebben hem al gezien of misschien de verhalen via jullie kinderen gehoord. Maar sinds een paar weken hebben we een stagiaire in onze groep. Hieronder stelt hij zich voor:

Hallo, Ik ben Eelke Engelsma. Ik ben 18 jaar en kom uit Sneek. Ik ben een eerste jaars onderwijs assistent niveau 4 op de Friese Poort in Sneek. Ik heb it Harspit als mijn stage school gekregen dus ik zal hier alleen op maandag en dinsdag groep 4 gaan helpen met de lessen. Zoals kinderen 1 op 1 helpen met dictee oefenen of rondes lopen en vragen beantwoorden. Dat soort dingen zullen mij hier bezighouden. Of ik hobby’s heb? Jazeker!! Ik speel bij Advendo Sneek. Dus muziek maken en luisteren daar hou ik van. Verder in mijn vrije tijd ben ik veel met vrienden en in de zomer wil ik ook nog wel eens met een bootje het water op gaan en een hengeltje uitgooien.

Dit was in het kort even wie ik ben en wat ik doe op deze school, zijn er vragen dan hoor ik die graag!

Groep 8: Gesprekken PO-VO: De gesprekken over waar uw kind na groep 8 heen zal gaan zijn achter de rug. U heeft allemaal het formulier meegekregen om dit verder in te vullen. Het zou mooi zijn als de formulieren in week 10 terug zijn op school, zodat het voor 13 maart op de bus kan.

Voorleeswedstrijd: Op 5 maart gaat Nynke Hoogland onze school vertegenwoordigen tijdens de regionale voorleeswedstrijden. Ze gaat voorlezen uit het boek: “Hoe overleef ik de brugklas?” van Francine v. Oomen. De wedstrijd van onze regio wordt gehouden in de bibliotheek van Sneek.

EHBO: De EHBO-lessen zijn in volle gang. Als alles goed gaat,  hebben de leerlingen op 11 maart het theorie-examen en op 24 maart het praktijkexamen..

Er zijn enkele leerlingen die nog moeten betalen voor het EHBO-boek. U kunt de kosten van het boek à € 9,00 storten op rekeningnummer: NL67RABO0132865181 o.v.v. EHBO-boek en de naam van de leerling.

Klasselunch: Donderdag 26 maart hoeven de leerlingen geen lunch mee te nemen. Zij krijgen namelijk een lunch aangeboden door Albert Heijn. Het doel is om leerlingen bewust te laten maken, dat een gezonde lunch belangrijk is  en, dat wanneer ze straks naar het VO gaan, ook bewust blijven van wat ze eten.

Gastlessen: 10 Maart komt een medewerker van de Rabobank een gastles verzorgen over “Geld” 20 Maart krijgt groep 8 een basketbal-clinic van spelers van de Basketbal club Arias.

Spreekbeurten: In de derde week van januari zijn wij gestart met de spreekbeurten. De spreekbeurten worden ‘s middags gehouden. Het is de bedoeling dat de leerling in ca. 5-8 minuten iets vertellen over een zelfgekozen onderwerp. Daarbij mag gebruik worden gemaakt van een powerpoint-presentatie en je mag natuurlijk dingen meenemen om je verhaal mee te verduidelijken. De spreekbeurt mag zowel in het Fries, Nederlands of in het Engels gehouden worden. De leerling moet erom denken dat het geen voorlezen wordt.

 O6 mrt.: Elze Mieke / Evelyn   18 mrt.: Tygo                          1 april: Limke

 11 mrt.: Hester                      23 mrt.: Lisa                            8 april: Ypke

 13 mrt.: Carmen / Stefan       27 mrt.: Meike / Milan

 11 mrt.: Tycho                        30 mrt.: Isa

 

Verjaardagen leerlingen

We feliciteren in de maand maart de volgende leerlingen:

02-03: Arnoudt Reitsma uit groep 1/2

05-03: Isa Bootsma uit groep 8

09-03: Sophie Visser uit groep 4

11-03: Dirk Dijkstra uit groep 6/7

12-03: Doutzen Veenema uit groep 4

14-03: Marieleijne Simonse uit groep 1/2

16-03: Evelyn Veldstra uit groep 8

20-03: Anouk Veldstra uit groep 4

20-03: Bart Veldstra uit groep 4

23-03: Yorick Hoogland uit groep 5

25-03: Ilse Jansma uit groep 5

 

Belangrijke data

20 februari: Harspit Talentenjacht groep 5 t/m 8

23 t/m 27 februari: Voorjaarsvakantie

Begin maart: Ontruimingsoefening

 4 maart: Studiedag Stichting Palludara: Alle kinderen zijn vrij!

11 maart: Hoofdluiscontrole

16 maart: OR/MR

18 maart: Open Dag op de scholen van Stichting Palludara

20 maart: Fancy Fair op CBS It Harspit; 16.00 - 19.00 uur

25 maart: Ouderavond (uitnodiging volgt)

  2 april: Paasviering (dit keer zonder de ouders)

  3 t/m 6 april: Paasvakantie

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 27 maart .

 


 

Met een vriendelijke groet,

Namens het team van cbs It Harspit,

Klaas Jan Visser                                              

 

INFORMATIEF           Jaargang  2014-2015              Nr. 6          30-01-2015

 

 Verschijnen informatief en brieven

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de zesde Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 5 t/m 7 (26 januari t/m 13 februari): Dat heb je verdiend 

Inhoud: Over terechte of onterechte beloningen en straffen. Over wat je verdient, claimt of zomaar als geschenk mag ontvangen.

Bijbel: De arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20); De talenten (Matteüs 25); De boom zonder vruchten (Lucas 13); De verloren zoon (Lucas 15).

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Vanaf de kerstvakantie tot de zomervakantie sparen we dit schooljaar voor de Stichting “Ramon scoort tegen Kanker”   http://www.ramonscoorttegenkanker.nl/

In de lokalen hangt een spaarthermometer, waar de kinderen op kunnen zien hoeveel hun groep al heeft gespaard.

 

Studiedag op vrijdag 6 februari

Op vrijdag 6 februari hebben de leerkrachten een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij!

 

Wijziging datum schoolreisje

Vanwege verschillende oorzaken hebben we besloten om de geplande datum voor het schoolreisje te wijzigen. Deze stond gepland op donderdag 28 mei en wordt nu verplaatst naar donderdag 18 juni.

 

Harspit Talentenjacht

Op de laatste vrijdagmiddag voor de voorjaarsvakantie, op vrijdag 20 februari, wordt de Harspit Talentenjacht weer gehouden. De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen zich hier t/m donderdag 12 februari voor opgeven bij hun leerkracht (en). We starten waarschijnlijk om 12.30 uur. U bent van harte welkom om op de tribune plaats te nemen!

                                                        

TsT (talent school(t) talent)

 

   TsT is los!

Bogerman:

Repaircafé: Het repaircafé van zaterdag 24 januari was een groot succes.

Het volgende repaircafé wordt gehouden op zaterdag 28 februari van 10.00 - 12.00 uur.

De PKN- gemeente nodigt u van harte uit!

 

Schaatsen

Op initiatief van één van onze TsT-partners, IJsclub Rept U!, wordt er schaatsen georganiseerd op Flevonice te Biddinghuizen.

We gaan op vrijdag 13 februari met groep 5 t/m 8 in een bus naar de 3 km ijsbaan. (Mocht het erg slecht weer zijn, dan kunnen we uitwijken naar donderdag 19 februari)

De kinderen kunnen daar vrij schaatsen, maar krijgen ook schaatslessen van oa. Marijke Nauta.

Op vrijdag 13 februari beginnen we om 8.30 in de groepen en gaan we vervolgens om 8.45 uur in de bus. De kinderen zullen rond 14.00 uur weer terug in Oppenhuizen zijn. Ze krijgen daar waarschijnlijk patat en drinken, maar extra eten en drinken kunt u ze zelf ook nog meegeven.

Het is belangrijk dat uw kind sportief gekleed is, maar ook wanten en een muts draagt. (wanten zijn noodzakelijk!)

De kinderen nemen zelf schaatsen me. Mocht uw kind geen schaatsen hebben, dan kunnen ze voor €1,00 daar gehuurd worden. (graag dan zelf geld meegeven)

 

Nieuw schoolrapport

Op donderdag 12 of vrijdag 13 februari (afhankelijk van het schaatsen bij Flevonice) wordt het schoolrapport meegegeven. We starten dit schooljaar met een nieuw schoolrapport, die digitaal gemaakt is. Vorig schooljaar is hier tijdens de ouderavond een presentatie over geweest.

De mappen die al gebruikt werden, gebruiken we nog steeds. Hier kunt u ook de oude rapporten nog in terug vinden. Voor in de map kunt u een voorwoord met daarin uitleg over het nieuwe rapport vinden.

 

Vrijwilliger(s) in het zonnetje                                                               

Deze keer staan Peter en Annemarie Koezema in het zonnetje. Zij hebben ervoor gezorgd dat de opgaven voor TsT digitaal ingediend kunnen worden via onze website. Bedankt!

 

Kerk-Gezin-Schooldienst

Op zondag 15 februari vieren we de kerk-gezin-schooldienst in MFC It Harspit. De dienst begint om 9.30 uur. Alle groepen leveren een bijdrage.

De kinderen, ouders en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd!

Een officiële uitnodiging volgt nog.

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3: - Vorige week heeft de vader van Margryt een heel grappig boek (“De snelste zebra van de wereld” van Youp van ’t Hek) voorgelezen in groep 3 tijdens het Nationale Voorleesontbijt. In alle groepen van de Onderbouw hebben we dit jaar vaders gevraagd te komen voorlezen. Het lezen van kinderen stimuleren pakt namelijk nóg positiever uit als naast de moeder ook de vader betrokken is. Vooral vaders weten, door zelf boeken te lezen, het leesgedrag van hun kroost te prikkelen. Daarnaast houden vaders er een andere voorleesstijl op na. Ze slaan een meer volwassen toon aan, gebruiken moeilijkere woorden en verzinnen vaker verhaallijnen. Moeders gebruiken vaker stemmetjes en speciale gebaren, en gaan vaker in op de betekenis van het verhaal. Vaders en moeders dagen hun kinderen dus op hun eigen, unieke manier uit. Met de campagne Vaders Voor Lezen wil de Leescoalitie (groot)vaders stimuleren meer (voor) te lezen. Voorlezen is niet alleen leuk, het is ook heel nuttig. Onderzoek wijst uit dat kinderen die worden voorgelezen beter scoren op school. Daarnaast hebben ze een grotere woordenschat en zijn ze beter in het verwoorden van emoties. Een voorlezende (groot)vader heeft veel effect op het leesgedrag van kinderen.

- Ook hebben we vorige week kern 6 van Veilig Leren Lezen afgesloten en dit betekent dat we nu alle letters hebben geleerd. Dit was wel een bijzonder moment. Om het te vieren mochten de kinderen een letterkleurplaat maken.

- Omdat bijna iedereen in groep 3 ziek is geweest in de afgelopen weken, hebben we het afnemen van de Citotoetsen maar een beetje uitgesteld totdat iedereen er weer was. Gelukkig is iedereen nu weer beter!

Hartelijke groet, Geartsje Tjeerdema en Martine Steensma

Groep 4: - De kinderen zijn druk bezig met het oefenen van de tafels! De eerste tafeldiploma’s zijn al uitgereikt! Vorige week is de tafel van 3 meegegeven naar huis. Van de kinderen wordt verwacht de tafel van 3 op te kunnen zeggen vóór vrijdag 20 februari. Na de voorjaarsvakantie komt dan de tafel van 4 nog. Daarna beginnen we nog een keer opnieuw en gaan alle kinderen nogmaals de tafels van 1,2,3,4,5 en 10 opzeggen! Via Ambrasoft kunnen de kinderen met leuke spelletjes de tafels oefenen! Ze zijn hier zeer fanatiek in.

Bent u de inlogcode kwijt en wilt u Ambrasoft thuis  toch activeren, stuur ons dan een mail dan krijgt u direct een nieuwe code!

Eventueel hebben wij ook nog een aantal dvd’s met de tafelrap die u van ons kunt lenen als u kind moeite heeft met het aanleren van de tafels.

- Over een paar weken is het voorjaarsvakantie. De kinderen krijgen dan hun gymtasje mee naar huis om de kleren te wassen. Wilt u samen met u kind kijken of de gymschoenen nog passen. Sommige kinderen klagen er over dat ze te klein zijn.

Groep 5: - De muzieklessen op maandag zijn afgesloten met een concert op donderdagavond 29 januari 2015. Het was een geweldige belevenis. De kinderen die doorgaan met muziekles kunt u weer horen tijdens de kerk- school- gezinsdienst. Hoe de kinderen de muzieklessen  beleefd hebben kunt u lezen in de Leeuwarder Courant van vrijdag 30 januari. Bij het artikel zal ook een foto van het concert geplaatst worden.

- De Snappet is helemaal ingeburgerd. Per februari gaat groep 5 ook de spellingslessen op de Snappet uitvoeren.

- Wat blijft in onderwijsland zijn de tafels. Veel kinderen kunnen ze al vlot opzeggen. Enkele kinderen moeten nog een tafeldiploma halen. Dus doe je best!!

Groep 6/7: - Er heerst een prima sfeer in de groep! We horen ook goede verhalen over Kelvin, hij heeft het ook naar zijn zin op de Súdwester.

- De cito toetsen zijn inmiddels afgerond. Door veel ziekte in groep 6/7 moe(s)ten een aantal leerlingen het nog afmaken. De kinderen hebben super hun best gedaan!!!

- Bij het vak Engels zijn we momenteel bezig met het thema: “Meet my family”. Misschien leerzaam om samen eens een gesprek aan te gaan in het Engels over dit thema.

- Ook zijn we druk aan het werk met de theoretische verkeerslessen. Soms best nog wel eens lastig die verkeersregels en betekenissen van de borden. Hoe gaat het met het fietsen in de praktijk?

- Rekenen met metriekstelsel, breuken en klokkijken blijft lastig!!! Graag ook thuis aandacht aan blijven besteden.

- Inmiddels zijn de groepen 6 en 7 naar het Bogerman geweest en hebben daar een techniekles gekregen. De opdracht was: maak een fantasiedier. De leerlingen mochten gebruik maken van al het gereedschap, machines en materiaal. Er ontstonden prachtige fantasiedieren en de leerlingen hebben genoten. ( foto’s zie onderstaande link)  Ouders en begeleiders van groep 6 en 7 bedankt!!

http://111.01.myriadm.nl/groepen/groep-6-7.html

- Wij zijn met taal op dit moment bezig met een projectweek. Groep 6 heeft het project: Ruimtemissie- Leven op aarde.

Tijdens deze projectweek verzamelen de leerlingen op verschillende manieren materiaal over het leven op aarde. Het is de bedoeling dat deze informatie in een doos terechtkomt die mee zal gaan op een ruimtereis. Deze doos moet levende wezens op een andere planeet een beeld geven van het leven op aarde. Leerlingen zijn gemotiveerd met het project bezig.

Groep 7 heeft het project: Boekenwurm.

Boeken, daar draait het om in deze projectweek. De leerlingen krijgen opdrachten over hun favoriet boek. Leerlingen gaan m.b.v. het stelschema teksten, boekverslag, email, flaptekst en een biografie leren schrijven. De leerlingen werken individueel aan dit project. Ook de leerlingen van groep 7 zijn goed en gemotiveerd met het project bezig.

- Adeline en Milan hebben leerlingen uit groep 7  uitgenodigd om een keer mee te trainen met waterpolo in zwembad ‘Het Rak’ in Sneek. Ze hebben een briefje gemaakt die leerlingen in kunnen vullen en zich zo opgeven voor de training op 6 maart om 17.45 uur.

- Ook zijn Sofie en Yke bezig met het organiseren van een nepvluchtelingenkamp en willen zo geld op halen voor de vluchtelingen in Syrië.

Wat een organisatie talent!!

Groep 8: Engelse lessen: Vanaf 27 januari helpt dhr. J.R. Hofstra mee (Leraar Engels op het Bogerman) om dinsdags de Engelse lessen te organiseren. Dit in het kader om van elkaar te leren. (Talent school(t) Talent)

Keuze voortgezet onderwijs: Op dit moment zijn we druk met het maken van de Leerling Volg Systeem toetsen van het cito. Het is de bedoeling dat wanneer de resultaten zijn ingevuld in de plaatsingswijzer, de ouders, samen met hun kind, worden uitgenodigd om te kijken naar welk onderwijsniveau  uw kind straks zal gaan. Deze gesprekken zullen waarschijnlijk in de weken 7 en 8 zijn. U krijgt t.z.t. een schema waarop staat wanneer u verwacht wordt.

Data:

2 Febr: techniekmiddag op het Bogerman (

3 Febr. Doe-middag op het RSG

5 Febr.heeft groep 8 een topotoets.

9 Febr. Techniekmiddag op het Bogerman

10 Febr.: Doe-middag op het Bogerman

Spreekbeurten: In de derde week van januari zijn wij gestart met de spreekbeurten. De spreekbeurten worden ‘s middags gehouden. Het is de bedoeling dat de leerling in ca. 5-8 minuten iets vertellen over een zelfgekozen onderwerp. Daarbij mag gebruik worden gemaakt van een powerpoint-presentatie en je mag natuurlijk dingen meenemen om je verhaal mee te verduidelijken.

De spreekbeurt mag zowel in het Fries, Nederlands of in het Engels gehouden worden.

De leerling moet erom denken dat het geen voorlezen wordt.

28 jan.: Aeson                                     18 febr. Jeffrey

30 jan.: Marije                                    6 mrt.: Elze Mieke / Evelyn

11 febr.: Eline                                      11 mrt.  Hester

13 febr.: Mark Jan                              13 mrt.: Carmen / Stefan

 

Verjaardagen leerlingen

We feliciteren in de maand februari de volgende leerlingen:

03-02: Margryt Brouwer uit groep 3

13-02: Teatske Feenstra uit groep 1/2

14-02: Charly Schaaf uit groep 6/7

21-02: Hester Atsma uit groep 6/7

24-02: Eize Douwe Koezema uit groep 5

25-02: Dave Folkerts uit groep 1/2

25-02: Joliek de Vries uit groep 8

27-02: Floris Reitsma uit groep 6/7

 

Belangrijke data

 6 februari: Studiedag team; alle kinderen vrij!

 9 februari: OR/MR

12 of 13 februari: Rapport 1 wordt meegegeven

13 februari: Schaatsen bij Flevonice met groep 5 t/m 8

15 februari: 9.30 uur: Kerk-Gezin-Schooldienst in het MFC

17 en 19 februari: 10-minuten gesprekken

20 februari: Harspit Talentenjacht groep 5 t/m 8

23 t/m 27 februari: Voorjaarsvakantie

Begin maart: Ontruimingsoefening

  4 maart: Studiedag Stichting Palludara: Alle kinderen zijn vrij!

16 maart: OR/MR

18 maart: Open Dag op de scholen van Stichting Palludara

20 maart: Fancy Fair op CBS It Harspit

25 maart: Ouderavond

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 20 februari .

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van cbs It Harspit,

Klaas Jan Visser                                                          

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2014-2015              Nr. 5          19-12-2014

 

Verschijnen informatief en brieven

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de vijfde Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 2 t/m 4 (5 t/m 23 januari): Rituelen 

Inhoud: Over gebruiken en rituelen die gewone momenten heel bijzonder maken.

Bijbel: De 12-jarige Jezus in de tempel; de doop in de Jordaan; de beproeving in de woestijn; het feestmaal bij Levi (Lucas 2 t/m 5).

Week 5 t/m 7 (26 januari t/m 13 februari): Dat heb je verdiend 

Inhoud: Over terechte of onterechte beloningen en straffen. Over wat je verdient, claimt of zomaar als geschenk mag ontvangen.

Bijbel: De arbeiders in de wijngaard (Matteüs 20); De talenten (Matteüs 25); De boom zonder vruchten (Lucas 13); De verloren zoon (Lucas 15).

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Vanaf de kerstvakantie tot de zomervakantie sparen we dit schooljaar voor de actie KIKA.

In de lokalen hangt een spaarthermometer, waar de kinderen op kunnen zien hoeveel hun groep al heeft gespaard.

                                                      

TsT (talent school(t) talent)      

- Het muziekproject met E en E – Brass krijgt in januari nog een vervolg in groep 5.

Vanaf februari wordt dit project ook aangeboden binnen TsT. De kinderen uit groep 5, maar ook de kinderen uit de groepen 6 t/m 8 kunnenzich opgeven voor deze muziekles. Waarschijnlijk vindt dit plaats op de vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur in het MFC.

- Bovenstaand project is één de activiteiten die de komende maanden aangeboden worden. In januari volgt er een overzicht en wordt verteld hoe de kinderen zich kunnen opgeven voor een activiteit.

- In januari en februari krijgen de kinderen van groep 6, 7 en 8 techniekles op het VO bij Bogerman. Deze lessen worden door vakleerkrachten en leerlingen van Bogerman gegeven.

 

Nieuwe leerlingen

In januari start Jens Veenema in groep 1. Van harte welkom Jens!

We wensen je goede jaren toe op cbs It Harspit.

 

Afscheid van een leerling

Na de kerstvakantie start Kelvin Jongsma uit groep 7 op SBO De Súdwester in Sneek. We wensen hem daar een goede tijd toe.

 

Onderwijsassistenten

Na de kerstvakantie is juf Hennie Kamstra weer terug van haar bevallingsverlof. We hebben vandaag afscheid genomen van haar vervangster Thea Deinum. Hennie, welkom terug en Thea, bedankt voor je inzet in de afgelopen maanden.

Na de kerstvakantie is Juf Hennie aanwezig op donderdag en vrijdag. Juf Henriëtte Kleinsmit is er op maandag t/m donderdag. Beide zullen zij groep 6/7 ondersteunen en zorgleerlingen begeleiden.

 

Vrijwilliger(s) in het zonnetje                                                              

Deze keer staan Ivanka van Netten – Schreuder en haar moeder Carina Schreuder in het zonnetje! Zij zijn de moeder en oma van Durk van Netten uit groep 3.

Zij hebben in het afgelopen half jaar heel hard gewerkt aan het maken van nieuwe kerstkleding voor de kerstviering. Gisteren heeft u de prachtige resultaten kunnen zien! Nagenoeg alle kleding is opnieuw gemaakt van bestaande stoffen. We bedanken hen hier heel hartelijk voor!

 

Bedankt voor de kerstviering!

We hebben gisteren een geweldige kerstviering mogen beleven in de vorm van een kerstwandeling. Met dank aan de kinderen en de verschillende vrijwilligers is het een succes geworden.

In het bijzonder willen we de ouders van de activiteitencommissie en de andere vrijwilligers noemen, die voor de prachtige aankleding van de spelers en de locaties hebben gezorgd.

 

Studiedag op vrijdag 6 februari

Op vrijdag 6 februari hebben de leerkrachten een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij!

 

MR notulen

Via de onderstaande link kunt u de MR-notulen vinden van maandag 8-12-2014.

http://111.01.myriadm.nl/home/mr/notulen-mr.html

 

Kerstvakantie

De kerstvakantie start op maandag 22-12-2014 en duurt t/m vrijdag 02-01-2015.

 

MI – Circuit

De derde ronde van het MI - circuit voor groep 5 t/m 8 vindt plaats op woensdag 14, 21 en 28 januari.

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3: December is altijd een drukke, maar ook gezellige maand. Op vrijdag 5 december kwam Sinterklaas met zijn Pieten op bezoek en op maandag stond de kerstboom alweer in de klas.

Naast al deze bijzonderheden blijven we natuurlijk ook oefenen met taal, rekenen en schrijven. -- Na de vakantie starten we met het thema: Wat komt er uit een ei? Een thema over dieren. Het is trouwens ook de laatste kern waarin we nog nieuwe letters leren.

- Natuurlijk is het belangrijk om in de vakantie even niets te doen en lekker bij te komen, maar voor sommige kinderen is het is ook belangrijk om in de vakantie af en toe nog eventjes te lezen, zodat de letters niet helemaal weggezakt zijn na de vakantie.

 -Deze week geven we de gymkleren mee naar huis, zodat ze gewassen kunnen worden. De tas met gymspullen wel graag direct na de vakantie weer mee naar school nemen.

We wensen iedereen een hele fijne kerstvakantie toe en tot ziens in het nieuwe jaar!

Martine Steensma en Geartsje Tjeerdema

Groep 5: De Snappets (tablets) staan in het lokaal en de kinderen zijn erg nieuwsgierig. Na de kerstvakantie gaan we er mee werken.

- Na de vakantie hebben we ook weer nieuwe groepjes.

- In januari gaan we nog de hele maand spelen op het blaasinstrument. Daarna zullen de muzieklessen in het naschoolse aanbod komen.

Dus: januari wordt weer een maand waarin van alles valt te beleven. Voor december wensen we iedereen fijne dagen.

Groep 6/7: Het jaar 2014 zit er bijna op en wat hebben we hard gewerkt in groep 6 en 7 en veel geleerd!

- Na de kerstvakantie komt juf Hennie Kamstra  terug en daarom hebben we op vrijdag afscheid genomen van juf Thea Deinum. We hebben allemaal onze naam op een schort geschreven als herinnering aan onze groep. Ook hebben we nog een kort afscheidsverhaaltje op een mooie grote kaart geschreven. Juf Thea bedankt voor al jouw hulp!!!

- Ook hebben we afscheid genomen van Kelvin Jongsma, hij gaat na de kerstvakantie naar de Súdwester. We hebben allemaal een verhaaltje of mooie woorden geschreven op een gekleurde vis van papier en deze gebundeld. Kelvin heel veel succes en plezier op jou nieuwe school!

- Op 12 januari ( groep 7) en op 19 januari ( groep 6) gaan wij technieklessen volgen op het Bogerman. Jullie hebben hierover een mail gekregen. We hebben nog 1 à 2 ouders nodig die willen rijden en begeleiden op 12 januari en 2 à 3 ouders nodig voor maandagmiddag 19 januari.

Tot slot wensen wij ( meester Boy, juf Brechtsje, Juf Thea, juf Henriette) jullie hele fijne kerstdagen en een gelukkig en leerzaam 2015!!!!

Groep 8: Sinterklaasfeest: Wij hebben in groep 8 een mooi Sinterklaasfeest gevierd. Nadat we ’s ochtends Sinterklaas hadden binnen gehaald  hebben wij de pakjes uitgepakt. Het was een mooi gezicht, zoals die surprises daar lagen in de kring. Iedereen had zijn best gedaan, om er iets moois van te maken. Toen iedereen zijn cadeautje had, hebben we een kringspel gedaan. ’s Middags hebben we het spel: “Water, Spons en Vuur gedaan.  Er werd fanatiek gespeeld. Al met al een leuk Sinterklaasfeest.

Ouderavond groep 8: Maandag 12 januari 2015 is er een ouderavond voor de ouders van groep 8. Van het Bogerman, RSG en het Nordwin college komt er iemand vertellen over hun school, de diverse schooltypes en de doorstroommogelijkheden. Nadere informatie ontvangt u per mail in januari 2015

LVS-Cito: Naast de cito-eindtoets, die de leerlingen eind april gaan maken, maken de leerlingen van groep 8 ook de toetsen die horen bij het leerlingvolgsysteem. Deze toetsen worden medio januari en begin februari afgenomen. De gegevens van deze toets worden in de Friese plaatsingswijzer gezet. Mede aan de hand van de Friese plaatsingswijzer zal gekeken worden voor welk onderwijsniveau de leerling het meest geschikt lijkt. De eindtoets zal als second opinion worden gebruikt.

EHBO: Woensdag 7 januari krijgen de leerlingen hun eerste EHBO-les. De lessenserie bestaat uit 10 lessen waarna het afgesloten wordt met een EHBO-examen. De lesboeken worden door de leerlingen gekocht. De lessen en het bijbehorende examen wordt door school vergoed. U kunt de kosten van het boek à € 9,00 storten op rekeningnummer: NL67RABO0132865181     o.v.v. EHBO-boek en de naam van de leerling.

 

Verjaardagen leerlingen

We feliciteren in de maand januari de volgende leerlingen:

04-01: Liselot Rook uit groep 1/2

06-01: Jimte Lanting uit groep 6/7

08-01: Olav Jaasma uit groep 4

10-01: Stefan Douma uit groep 8

11-01: Arjan Dijkstra uit groep 5

11-01: Tim van Deene uit groep 5

14-01: Dian Jansma uit groep 6/7

14-01: Mons Kuiper uit groep 6/7

16-01: Rienk Schraa uit groep 3

18-01: Dirk Jan ten Cate uit groep 4

23-01: Wessel Oosterkamp uit groep 6/7

24-01: Lisa Veldman uit groep 8

27-01: Finn Schlüter uit groep 6/7

 

Belangrijke data

20 december: 12.00 uur alle kinderen vrij!

22 december t/m 2 januari: Kerstvakantie

12 januari 2015: Informatieavond voor de ouders van groep 8

14 t/m 23 januari 2015: Cito-toetsen voor het leerlingvolgsysteem

21 januari 2015: Nationaal Voorleesontbijt (groep 1 t/m 4)

21 t/m 30 januari 2015: Nationale Voorleesdagen

30 januari 2015: Leerlingenpanel

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 30 januari. 

 

Met een vriendelijke groet,

 

Namens het team van cbs It Harspit,

Klaas Jan Visser

 

 

Het team van cbs It Harspit wenst u en jullie plezierige kerstdagen …….

 

en een voorspoedig 2015!    

                           

 

                                       

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2014-2015              Nr. 4          28-11-2014

 

Verschijnen informatief en brieven

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de vierde Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 49: Een voorbeeld

Inhoud: Het goede voorbeeld geven, kritisch kijken naar idolen en de waarde zien van echte voorbeeldfiguren.

Bijbelverhalen onderbouw:

Week 49: David en Natan (2 Samuël 12, 1-14); David heeft spijt (2 Samuël).

Bijbelverhalen middenbouw:

Week 49: Een goede koning (2 Samuël 15-19).

Bijbelverhalen bovenbouw:

Week 49: Vader en zoon (2 Samuël 15-19).

Week 50 en 51: Herbergen

Inhoud: Over het bieden van onderdak, veiligheid en geborgenheid.

Bijbelverhalen onderbouw:

Week 50: Onverwacht bezoek voor Maria (Lucas 1, 26-35);De lofzang van Maria (Lucas 1, 39-56).

Week 51: Voor een dichte deur (Lucas 2, 1-7); De herders in de stal (Lucas 2, 8-20).

Bijbelverhalen middenbouw:

Week 50: Maria’s huis (Lucas 1, 26-38); Nergens thuis (Lucas 2, 1-7).

Week 51: In de kou (Lucas 2, 8-15); Overal thuis (Lucas 2, 16-20).

Bijbelverhalen bovenbouw:

Week 50: Maria’s huis (Lucas 1, 26-38); Nergens thuis (Lucas 2, 1-7).

Week 51: In de kou (Lucas 2, 8-15); Overal thuis (Lucas 2, 16-20).

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Van de zomervakantie tot de kerstvakantie sparen we dit schooljaar voor de actie “kinderpostzegels”.  In de lokalen hangt een spaarthermometer, waar de kinderen op kunnen zien hoeveel hun groep al heeft gespaard.

 

Nieuwe leerlingen

In december start Britt Jetten in groep 1. Van harte welkom Britt!

We wensen je geweldige jaren toe op cbs It Harspit.

 

Opening Brede school It Harspit

Volgende week vrijdag 5 december openen we officieel onze Brede School. U bent van harte uitgenodigd bij deze opening. De verzamelplaats is het stenen Harspit beeld / vlaggenmasten naast het MFC. Om 11.30 uur vindt de opening plaats.

 

Logo TsT

We zijn erg blij met en trots op het nieuwe logo van TsT. De verbinding tussen de verschillende talenten moet leiden tot “bloeiende” kinderen.

Het logo is ontwikkeld door een ouder van onze school, namelijk Eric Jongsma.

Eric, geweldig bedankt voor je inzet!!

 

TsT (talent school(t) talent)      

Het zal u niet meer ontgaan zijn door alle publiciteit, maar het TsT - concept is gekoppeld aan onze brede school.

Een nieuwe activiteit die we willen aanbevelen is het Repaircafé van de pkn-gemeente. De kinderen van onze school (en u) zijn van harte welkom op de laatste zaterdag van de maand in café de Buorren te Uitwellingerga. Het repaircafé is open van 10.00 – 12.00 uur.

De kinderen kunnen spullen meebrengen die kapot zijn, om samen met de volwassenen proberen om ze te repareren. Ze hoeven niet beslist iets mee te brengen, maar mogen ook komen kijken bij de reparaties. Dit onderdeel van TsT sluit aan bij onze aandacht voor techniek.

Morgen, 29 november van 10.00 – 12.00 zijn de kinderen (en ouders) van harte welkom.

(Vanwege andere activiteiten gaat het repaircafé niet open op de laatste zaterdag van december en waarschijnlijk niet op de laatste zaterdag in januari)

 

Vrijwilliger(s) in het zonnetje                                                                                                   

Deze keer staan de volgende ouders in het zonnetje: Gerard Siemensma, Arno Kouer, Dirk Terpstra, Sjoerd van Deene, Roland Rook, Sjouke Schilstra, Marcel Hooghiemstra, Jeroen Veenema en Jelle van Netten.

Zij hebben op zaterdag 8 november geholpen bij het straten op het schoolplein.

Bedankt voor jullie inzet!

 

Actie Schoenmaatjes

We hebben maar liefst 84 schoenendozen binnen gekregen voor het project schoenmaatjes. Deze dozen gaan naar ontwikkelingslanden zoals Ghana, Irak, Malawi en Oeganda. De kinderen daar zullen erg blij zijn met de dozen.

Alle ouders en kinderen die aan deze actie mee hebben gedaan, hartelijk dank!

Ook nog een speciaal bedankje voor de activiteiten commissie, zij hebben alle dozen gecontroleerd en er voor gezorgd dat ze verzendklaar zijn.

Op vrijdag 21 november werden de schoenendozen naar Heerenveen gebracht.

 

MR notulen

Via de onderstaande link kunt u de MR-notulen vinden van maandag 27-10-2014.

http://111.01.myriadm.nl/home/mr/notulen-mr.html

 

Sinterklaas

Op vrijdag 5 december hopen wij Sinterklaas weer te mogen begroeten op onze school. Vanaf 8.20 zullen we de sint en zijn pieten opwachten op het plein. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen groep. De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan dan om en om in het speellokaal naar Sinterklaas toe.  De kinderen van de groep 5 t/m 8 gaan in hun eigen lokaal de surprises uitpakken. (deze mogen voor schooltijd in de klas worden gebracht)

Om 11.30 uur gaan we samen naar buiten voor de opening van de brede school.

De kinderen hoeven geen fruit en drinken mee te nemen voor de ochtendpauze, maar wel eten en drinken voor de lunch.

 

Kerstviering op donderdag 18 december

Samen met de ouders willen we graag het kerstfeest vieren. Deze keer niet in de school, maar rondom de school. Samen een wandeling maken door de straten van Oppenhuizen op zoek naar het kerstkindje.

Donderdagmiddag 18 december om 17.00 uur start de eerste groep ouders met kinderen. U krijgt van ons een indeling hoe laat u verwacht wordt. Inwoners die graag mee willen wandelen zijn van harte welkom. Zij kunnen zich aansluiten bij de groepjes die starten. De kerstwandeling duurt ongeveer een uur. Meer informatie volgt!

 

Kerstvakantie

De kerstvakantie start op maandag 22-12-2014 en duurt t/m vrijdag 02-01-2015.

 

Nieuws uit de schoolbibliotheek

De ouders van de schoolbibliotheek vragen of u erop wilt letten dat de boeken die in de bibliotheek van Sneek zijn geleend niet bij de schoolbibliotheek kunnen worden ingeleverd.

 

Nieuws van de Gemeente SWF: Het kindpakket

U kunt voor uw kind vanaf nu gebruik maken van het Kindpakket. Het Kindpakket is voor kinderen uit bijstandsgezinnen of gezinnen met laag inkomen (maximaal 10 % meer dan de bijstand, op onze website staat precies hoeveel u maximaal mag verdienen). Met het Kindpakket kunnen kinderen een vergoeding krijgen voor het beoefenen van een sport, muziekles of hobby. Daarnaast worden een laptop voor school en het zwemdiploma A vergoed; maar ook bijvoorbeeld een bioscoop- of pretparkbezoek, internetabonnement of identiteitskaart kunt u opgeven.

Hoe vraagt u het Kindpakket aan?

Ga naar www.gemeentesudwestfryslan.nl en zoek op: ‘Kindpakket’. U komt bij de pagina voor het Kindpakket en de bijdrageregeling minima.

Maakt u andere kosten voor uw kinderen?

Heeft u extra kosten voor uw kind(eren) voor bijvoorbeeld schoolbenodigdheden of schoolreisje? Dan kunt u contact met opnemen Stichting Leergeld. Zij vergoeden ook andere kosten die niet vallen onder het Kindpakket. Bijvoorbeeld het zwemdiploma B of een fiets.

Kijk op de website www.leergeldsneek.nl voor meer informatie of stuur een e-mail naar info@leergeldsneek.nl.

Namens de gemeente SWF, Dorien van Steen

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3: Na Sint Maarten, zijn we nu alweer helemaal in de Sinterklaassfeer. Dit is erg gezellig in de klas want we hebben mooie Sintknutsels gemaakt en er worden volop Sinterklaasliedjes gezongen. We hopen nu natuurlijk ook dat er binnenkort iets leuks in onze zelfgemaakte schoentjes te vinden is!

- Donderdag 20 november hadden we de workshop Fronika de Vlo in de klas. Foto's hiervan komen nog op de website. Vera Damhuis heeft een prentenboek gemaakt over Fronika de Vlo, dat binnenkort uitgegeven wordt. Ze heeft het prentenboek voorgelezen en daarna één plaat uitgekozen. De kinderen mochten hierbij aanvullingen maken met zwarte stift en waterverf. De resultaten waren prachtig!

- Een verzoekje aan de ouders: Zou u alleen op woensdagochtend tijdens de inloop met uw kind mee de klas in willen lopen? De kinderen kunnen dan op de overige dagen direct rustig aan het werk gaan zodat er geen onderwijstijd verloren gaat. Bovendien wordt het afscheid nemen een stuk makkelijker voor uw kind als u niet mee de klas in komt, maar al eerder afscheid neemt van elkaar.

- Herhaalde oproep: We hebben helaas nog geen respons gekregen op een eerdere oproep in de Informatief voor oude typemachines voor in onze schrijfhoek op school. Zijn er nog mensen die niets meer doen met hun oude typemachine en de kinderen van groep 2 en 3 er een groot plezier mee zouden willen doen op school? Alvast hartelijk dank!

Groep 4: Als het goed is hebben alle kinderen drie weken geleden een activeringscode gekregen voor Ambrasoft. Heeft u geen code ontvangen of werkt de code niet? Laat het ons weten dan geven wij een nieuwe code mee! Met Ambrasoft kunnen de kinderen spelletjes doen voor taal, rekenen en spelling. Op school oefenen de kinderen hier ook elke week mee, en ze zijn erg fanatiek, ook omdat er Robbie’s verdiend kunnen worden!

- Ook zijn we druk aan het oefenen met de tafels. Bijna alle kinderen hebben inmiddels de tafel van 2 gehaald! Afgelopen week is de tafel van 5 meegegaan, het zou mooi zijn als alle kinderen de tafel van 5 voor de kerstvakantie behalen!

- Ondanks dat wij regelmatig rond lopen blijkt dat niet alle kinderen altijd hun fruit en/ of middageten opeten. Mocht dit het geval zijn dan horen wij het graag, dan kunnen we het extra in de gaten houden.

Groep 5: Alle ouders hebben het vast gehoord. De koperen blaasinstrumenten worden door de kinderen goed gebruikt. Het is fijn dat de kinderen veel oefenen. Het eerste optreden was al voor de tv en het volgende optreden zal zijn tijdens de opening van de brede school op 5 december 2014. De kinderen zijn enthousiast!

Enthousiast zijn we ook over het leuke nieuwtje dat juf Ytsje verklapte. En …. De snappets zijn besteld voor onze groep dus de pret kan niet op. Kortom: we werken hard en er zijn veel leuke dingen te beleven.

Groep 6/7: We hebben een start gemaakt met de voorbereiding voor het verkeersexamen.

16 April heeft groep 7 het theoretisch verkeersexamen en in week 21 gaat groep 7 op de fiets richting Sneek om daar het praktijkexamen af te leggen. De datum wordt nader bekend gemaakt.

Het is voor zowel groep 6 als 7 aan te raden om ook thuis extra aandacht te geven aan de verkeersregels en borden. Tip: Ga eens met uw zoon of dochter op pad en laat uw zoon of dochter de route bepalen en benoemen wat hij/zij ziet en denkt.

Ook is er een leerzame quiz te vinden op google: ”quiz verkeersborden”.

Toetsen groep 7:

Donderdag 27 november toets geschiedenis hoofdstuk 2.

Donderdag 4 december herkansing toets Engels.

Groep 8: Voorlezen: Nadat iedereen voor de groep een keer had voorgelezen mochten belangstellenden zich opgeven voor de wedstrijd: “Wie wordt de beste voorlezer(ster) van Nederland”. Vier leerlingen zaten in de finale ( twee uit groep 7 en twee uit groep 8) Na een heuse battle wedstrijd mag Nynke Hoogland zich voorleeskampioen van It Harspit noemen.

Mediawijsheid: MediaMasters; Groep 8 heeft tijdens de Week van de Mediawijsheid meegedaan aan MediaMasters 2014. Het spel is gestart op vrijdag 21 november in de klas. In MediaMasters krijgen de kinderen een super spannende opdracht die ze binnen vijf dagen moeten volbrengen en waarmee ze per dag ongeveer één uur in de klas bezig zijn. Alle vormen van media wordt ingezet. Om informatie te vinden, maar ook om de kinderen van de wijs te brengen. Is alles wat ze zien echt? Kunnen ze iedereen vertrouwen?  En wat vertellen ze over zichzelf? Mediawijs wordt  je door ervaring. Door ermee aan de slag te gaan, door fouten te maken en zo tot inzichten te komen wat de effecten van media zijn, zowel op jezelf, als op anderen. Zo ervaar je niet alleen wat fout gaat, maar ook hoe leuk media kunnen zijn. .Ze moeten overleggen, samenwerken, media maken en interpreteren. Doorzettingsvermogen en creativiteit zorgen ervoor dat alle leerlingen slagen voor MediaMasters 2014.

Missie; Het speldoel van MediaMasters is het behalen van zoveel mogelijk punten. Deze worden uitgedrukt in de vorm van ‘volgers’ en kunnen op diverse manieren worden verdiend. Dus hoe meer volgers, hoe meer punten, des te mediawijzer de klas is. Alle kinderen die MediaMasters uitspelen hebben sowieso bewezen dat ze mediawijs zijn..

Er staan 4 thema’s centraal nl.: 1. De rol van media in je leven; 2. Research; 3. Presenteer jezelf; 4. Verleiding. Op de laatste dag wordt de finale gespeeld.

De top 10 klassen met de meeste volgers worden bekend gemaakt op vrijdag 30 november 14.00 uur. Deze klassen zullen namens Mediawijzer.net een prijs ontvangen.

Sinterklaasfeest:

Op 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest. De lootjes zijn getrokken. Voor € 5,00 mag er iets gekocht worden. Een surprise of een gedicht is verplicht. Beide mag ook. We hopen op een mooi en gezellig feest.

Data:  5 december: Sinterklaasfeest

 

Verjaardagen leerlingen

We feliciteren in de maand december de volgende leerlingen:

02-12: Benthe de Jager uit groep 1/2

02-12: IJke Feenstra uit groep 6/7

07-12: Sigrid Siemensma uit groep 5

07-12: Tess Kuiper uit groep 4

14-12: Carmen Gras uit groep 8

16-12: Mare Perridon uit groep 4

24-12: Jente Abma uit groep 1/2

30-12: Elze Mieke Reitsma uit groep 8

 

Belangrijke data

 5 december: Sinterklaasfeest

 5 december: Opening Brede School It Harspit:  11.30 uur

 8 december: OR/MR

18 december: Kerstviering met ouders

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 19 december.

 

Met een vriendelijke groet,

 

Namens het team van cbs It Harspit,

Klaas Jan Visser

 

 

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2014-2015              Nr. 3          31-10-2014

 

Verschijnen informatief en brieven

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de derde Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord thema’s

Week 45 t/m 46: Vrienden

Inhoud: Hoe je vrienden wordt, hoe je vrienden blijft en wat het betekent als vriendschap verandert.

Bijbelverhalen onderbouw:

Week 45: Het geheim van Jonatan (1 Samuël 23); Jij bent beter dan ik (1 Samuël 24).

Week 46: Een droevig bericht (2 Samuël 1).

Bijbelverhalen middenbouw:

Week 45: De afspraak 1 Samuël 20, 1–17); Nieuwe maan (1 Samuël 20, 18–33).

Week 46: Uit elkaar (1 Samuël 20, 19–21); Een lied voor een vriend (1 Samuël 21).

Bijbelverhalen bovenbouw:

Week 45: Vriendschap op leven en dood (1 Samuël 20, 1–17); Afspraak (1 Samuël 20, 18–33).

Week 46: Als vrienden uit elkaar (1 Samuël 20, 19–21); Hoe het afliep en verderging (1 Sam. 21).

Week 47 t/m 49: Een voorbeeld

Inhoud: Het goede voorbeeld geven, kritisch kijken naar idolen en de waarde zien van echte voorbeeldfiguren.

Bijbelverhalen onderbouw:

Week 47: De ark naar Jeruzalem (2 Samuël 6, 11-19).

Week 48: David en Batseba (2 Samuël 11, 1-5); David en Uria (2 Samuël 11, 5-27).

Week 49: David en Natan (2 Samuël 12, 1-14); David heeft spijt (2 Samuël).

Bijbelverhalen middenbouw:

Week 47: Het goede voorbeeld (2 Samuël 1-7); David en Mefiboset (2 Samuël 8 en 9).

Week 48: David wordt verliefd (2 Samuël 11); Nu zie ik het pas! (2 Samuël 12).

Week 49: Een goede koning (2 Samuël 15-19).

Bijbelverhalen bovenbouw:

Week 47: Een voorbeeldige koning (2 Samuël 1-7); Vrede en rust (2 Samuël 8 en 9).

Week 48: Verliefd op Batseba (2 Samuël 11); Diep gevallen (2 Samuël 12).

Week 49: Vader en zoon (2 Samuël 15-19).

 

Opbrengst Jantje Beton

De actie Jantje Beton heeft onze school €839,00 opgeleverd. Een prachtig bedrag dat we gaan besteden aan het schoolplein. Onze dank gaat naar de kinderen van groep 4 t/m 8 en de ouderraad voor de organisatie.

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Van de zomervakantie tot de kerstvakantie sparen we dit schooljaar voor de actie “kinderpostzegels”.  In de lokalen hangt een spaarthermometer, waar de kinderen op kunnen zien hoeveel hun groep al heeft gespaard.

 

Nieuwe leerlingen

In november start Yfke Atsma in groep 1. Van harte welkom Yfke!

We wensen je geweldige jaren toe op cbs It Harspit.

 

Brede school It Harspit

Na een periode van voorbereiding en overleg met de gemeente SWF, mogen we ons binnenkort “Brede School It Harspit” noemen. De officiële opening vindt plaats op vrijdag 5 december om 11.30 uur. Op topentwelonline.nl heeft u al een eerste aankondiging over de brede school kunnen lezen en binnenkort wordt huis aan huis een informatiebrief bezorgd.

Daarin wordt ook uitgelegd dat we als profiel voor het “buurtprofiel” hebben gekozen.

Uniek hierbij is dat we alle verenigingen en dorpsbewoners betrekken bij de talentontwikkeling van onze kinderen en hiermee tevens de leefbaarheid van de dorpen verhogen. We gebruiken hiervoor de werknaam TsT (talent school(t) talent)

In de bijlage kunt u de betreffende brief vinden en in de komende periode volgt er meer informatie.

 

Activiteit in de Brede School; Muzieklessen in groep 5

We hebben een overleg gehad met Anne Fennema en Marijke de Vries van E&E Brass uit Goënga. Het voormalige muziekkorps Euphonia uit Top en Twel is hier onderdeel van.

Er komt vanaf maandag 3 november een muziekdocent 5 weken lang muzieklessen verzorgen in groep 5. Alle kinderen in deze groep krijgen een (blaas) instrument, die ze ook mee naar huis mogen nemen. De periode van 5 weken wordt eventueel uitgebreid en na deze periode komt het muziekaanbod in het naschoolse aanbod van de Brede School.

Ook kinderen uit andere groepen kunnen dan aansluiten bij dit naschoolse aanbod. Er zijn op dit moment geen kosten voor de ouders aan verbonden.

 

Hoofdluistassen

Op advies van de GGD en in overleg met de hoofdluiscontroleurs hebben we besloten dat we geen hoofdluistassen meer gaan gebruiken. De GGD geeft aan dat hoofdluis niet in kleren gaat zitten en dat de hoofdluistassen overbodig zijn. Vanaf november 2014 zullen we de hoofdluistassen gaan opruimen.

 

Leerlingenpanel

Op vrijdag 10 oktober is er een gesprek geweest met het nieuwe leerlingenpanel. Op onze website is het verslag te lezen. Klik op de onderstaande link. http://111.01.myriadm.nl/home/leerlingenpanel.html

 

Vrijwilliger(s) in het zonnetje                                                                                                     

Deze keer staat de MR in het zonnetje. We zijn als team erg blij met de inzet en de (professionele) instelling van onze MR-leden. Naast de betreffende teamleden, willen we in het bijzonder Richard Veldman, Antoinette Busch, Bernardus Hoogland en Boukje de Jager in het zonnetje zetten. Bedankt voor jullie inzet.

 

Software programma Ambrasoft

Op school wordt het software programma Ambrasoft gebruikt. De kinderen kennen dit programma onder de naam: “Mijn klas”. Met dit programma kunnen ze hun rekenen, tafels en spelling oefenen.

Sinds september kunnen de leerlingen ook thuis inloggen en met dit programma werken. Ze krijgen dan dezelfde opgaven als op school.

Op school hebben de leerlingen een inlogcode ontvangen. Mocht u de code niet meer hebben en toch met het programma willen werken dan kunt u de code alsnog aanvragen bij de leerkracht van uw kind. Deelname is gratis.

 

MR - nieuws

Wij als MR (wettelijk ingesteld overlegorgaan tussen school, ouders en bestuur) geven u graag een gezicht. Dit jaar bestaat de MR geleding uit vier ouders en drie leerkrachten.

 Om de zes weken komen wij bij elkaar om de beleidsplannen die zijn bepaald door het bestuur op verschillende manieren te toetsen. Dit klinkt dreech / zwaar” en dat is het soms ook.

Er heerst binnen de MR een goede sfeer wat resulteert tot goed overleg waarin we open en eerlijk durven te zijn.

De notulen van deze vergaderingen zijn terug te vinden op de site van CBS It Harspit en hebben een link op deze nieuwsbrief.

De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de personeelskamer op school om 19.30 uur.

Deze vergaderingen zijn voor alle ouders toegankelijk. Wilt u ook eens aanwezig zijn, dan graag dit van tevoren melden bij de secretaris.

De datum voor de volgende vergadering wordt gemeld in de laatste notulen. Deze notulen volgen binnenkort.

 

Tablets op school

In de Informatief van augustus hebben we informatie gegeven over het werken met tablets in groep 8. Deze tablets zijn gekoppeld aan onze methodes en worden gebruikt in plaats van werkboeken. Op dit moment gebruikt groep 8 ze bij rekenen en spelling.

Binnen onze Stichting Palludara zijn wij de pilotschool die deze tablets, (“Snappet”) uitprobeert.

De pilot loopt zo goed, dat we besloten hebben om deze uit te breiden met een groep. Vanaf januari gaan ook de kinderen van groep 5 met de tablets werken. Waarschijnlijk volgt groep 6/7 in maart.

Als u inhoudelijke vragen heeft, dan kunt u daarvoor bij meester Gerben Joustra terecht.

 

 

MI (Meervoudige Intelligentie)

Aanstaande woensdag 5 november van 13.00 – 14.00 uur  starten we in groep 5 t/m 8 met de eerste ronde van het MI circuit. (talentencircuit)

M.b.v. de enthousiaste inzet van de Fûgelwacht (Harry Schraa), TopHairfashion  (Anita) en de vakdocent Hester Kornelis kunnen we weer leuke workshops aanbieden. Alvast Bedankt!!

 De leerlingen konden deze keer kiezen uit de volgende workshops:

  1. Voetbal clinic
  2. Natuur /  creatief
  3. Koken
  4. Fûgelwacht / vogelhuisje
  5. Haarstylist
  6. Creatief

Als er nog ouders zijn die ons willen helpen bij het begeleiden van de workshops laat het ons dan via de mail even weten. Geef ook even aan wanneer jullie willen en kunnen en hoe vaak jullie willen helpen / begeleiden en graag  jullie telefoonnummer. Je krijgt van ons dan een mailtje terug wanneer we jullie ingedeeld hebben. Alvast bedankt!

Ronde 1:           5 november, 12 november, 19 november

Ronde 2:          26 november, 3 december, 10 december

Ronde 3:          14 januari , 21 januari, 28 januari,

Vriendelijke Groeten,

Ytsje & Brechtsje

ytsjewijbrandi@palludara.nl

brechtsjefeenstra@palludara.nl of brechtsjefeenstra@gmail.com

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3: Iedere dag zijn we druk bezig met het oefenen van letters, woorden en zinnen en we hebben in de afgelopen weken weer heel wat nieuwe woorden geleerd! Maar we lezen niet alleen, de kinderen proberen ook steeds vaker iets op te schrijven. In de klas hebben we een ‘wensdoos’ waarin de kinderen briefjes kunnen doen met een wens. Soms schrijven ze losse woorden op, maar sommigen proberen ook al korte zinnetjes te maken. Het thema waar we volgende week mee beginnen heet: ‘Waar ben ik?’ Aan de hand van een verhaal over een oma die met kinderen naar het bos gaat en verdwaalt, gaan we het hebben over onze woonomgeving.

De meeste kinderen vinden het leuk om zelf woordjes te lezen en de geschreven taal om hen heen te ontdekken, maar het is natuurlijk ook heerlijk (en belangrijk!) om nog voorgelezen te worden.

Op donderdag 20 november komt Vera Damhuis op school. Ze laat haar prenten zien met het avontuur van Fronika de vlo. Aan de hand van onderwerpen uit het verhaal maken kinderen vervolgens een collage met gemengde technieken.

Martine Steensma en Geartsje Tjeerdema

Groep 4: Dictee: de kinderen krijg drie weken achter elkaar een dicteebriefje mee om te oefenen. (les 1/2, les 3/4 en les 5/6) Na drie weken is het toets dictee en krijgen de kinderen dus geen briefje mee naar huis.

Tafels: Als het goed is hebben alle kinderen aan het eind van deze week de tafel van 1 opgezegd.

De kinderen hebben inmiddels een stencil met de tafel van 2 meegekregen. Het is de bedoeling dat ze de tafel van 2 vóór 12 november opzeggen. Leuke tip voor het oefenen van tafels:

http://www.ouders.net/product/lezen-en-rekenen/tafelrap-dvd/

Groep 5: Met de tafels gaat het goed. Steeds meer kinderen krijgen het tafeldiploma. Ook herhalen doet wonderen en dat is leuk met de tafelrap. Hierbij de link voor de tafelrap:

http://www.ouders.net/product/lezen-en-rekenen/tafelrap-dvd/

We zijn nu weer bezig met klokkijken, de kinderen kunnen thuis via Ambrasoft ook de klokken oefenen.

- Maandag wordt het een speciale dag, ’s Morgens om 11 uur starten we met muzieklessen die zeer bijzonder zijn. Meer leest u hierover in deze informatief.

- ’s Middags is de toets voor aardrijkskunde, met de uitgedeelde info kunnen alle kinderen een voldoende halen. Succes ermee!!

Groep 6/7: - Afgelopen week hebben groep 6 en 7 gewerkt aan een taalproject.

Groep 6 heeft uiteindelijk een hoorspel met zelf bedachte geluiden en teksten over “griezels” ten gehore gebracht.

Ik hoop dat iedereen na dit fantastische schouwspel heeft kunnen slapen.  Brrr.. wat spannend!

Groep 7 kon iets luchtigers ten gehore brengen en waanden zich even als DJ. Ze kregen als opdracht om een radio-uitzending te maken waarbij interviews, topsongs, spelletjes en nog veel meer spektakel werd bedacht. Dit gaf ons weer veel pezier. Top gedaan Toppers!

- Deze tekst is bedoeld voor sommige leerlingen uit groep 6 en 7. Dan weet je dat even.

Toets geschiedenis, toets Topo, spreekbeurt, voorleeswedstrijd en ga zo maar door.

Leerlingen van groep 6 en 7 dit kan niet zonder enige voorbereiding hoor! Sint is nog niet eens in het land, maar brengt je dit alvast aan het verstand.

Suc7 en suc6, kom op jongens blijf bij de les! Ouders ook jullie kunnen de kinderen thuis helpen.

- In groep 6 en 7 liggen de cruciale leermomenten vooral bij  breuken, klokkijken en meten

(metriekstelsel). Wij willen jullie ouders vragen om af en toe op spelenderwijs ook eens aandacht te geven aan deze moeilijke leerstof. Meten kan bijvoorbeeld door gezamenlijk een taart te bakken ( hoeveel gram meel heb ik nodig en hoeveel kg is dat dan?) of hoe groot is onze tuin en het hek in mm, cm of m en in dm2?Hoeveel drink ik op een dag? Hoeveel is dat in een etmaal, week, maand of jaar? Wie is de oudste thuis en hoeveel jaar, maanden en dagen zit er tussen de oudste en de jongste in het gezin? Hoeveelste deel pizza krijgt Heit en mijn zusje? Hoe laat is het ’s morgens en hoe laat is dat dan ’s middags of ’s avonds?

Naast deze praktische voorbeelden kunnen de leerlingen inmiddels thuis ook digitaal op een educatieve en speelse manier aan de slag via Ipad of computer.

- Als het goed is weet nu iedereen uit groep 6 en 7 hoe hij of zij kan inloggen via Ambrasoft. Ben jij al de snelste thuis bij de tafeltoppers?

Groep 8: Doe-Dag Maritiem Academie Harlingen

Op woensdag 19 november aanstaande organiseert de Maritieme Academie Harlingen op en rondom het moderne schoolgebouw aan de Almenumerweg 1 de jaarlijkse DOE MIDDAG voor kinderen van groep 8 van basisscholen. Het programma duurt van 13.00 tot 16.30 uur en bestaat

onder andere uit de volgende onderdelen:

„h Je persoonlijke Binnenvaart Pas maken

„h Een blaasvoertuig maken

„h Zeemansknopen leggen

„h Een machinekamer tour

„h In een vlet door Harlingen roeien

„h Rondleiding op ons opleidingsschip

„h Wonen op school

„h Snelle tijden scoren op de computer met het Binnenvaartspel

„h Schakelen van navigatieverlichting.

In het restaurant van hun huisvesting is een Oudercafé ingericht. Ouders en andere begeleiders kunnen daar kennismaken met docenten van de Maritieme Academie Harlingen. Er is allerhande documentatie en informatie en natuurlijk koffie, thee en andere versnaperingen.

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Om alles zo goed mogelijk te organiseren is aanmelding vooraf noodzakelijk. Dat kan vanaf nu via

informatie@maritiemeacademieharlingen.nl

Data voorlezen:

3 nov.:  Elze Mieke, Isa en Aeson                    4 nov.: Meike, Hester, Eline, Joliek

 

 

Verjaardagen leerlingen

We feliciteren in de maand november de volgende leerlingen:

01-11: Moniek van der Zee uit groep 1/2

02-11:Emma Visser uit groep 6/7

03-11 Hette Faber uit groep 1/2

06-11 Yaniek Hoogstra uit groep 4

10-11 Milan van der Meer uit groep 8

13-11 Jeffrey Bouwhuis uit groep 8

16-11 Doutzen de Jager uit groep 5

17-11 Ytsen de Jong uit groep 4

20-11 Eline Merkx uit groep 8

25-11 Marrit Schilstra uit groep 1/2

26-11 Nynke Hoogland uit groep 8

 

Datum kerstviering

Op de kalender, die u als ouders heeft ontvangen, staat dat de kerstviering plaatsvindt op vrijdag 19 december. Dit moet echter donderdag 18 december zijn.

 

Belangrijke data

 4 en 6 november: 10 - minuten gesprekken

13 november: Schoolkrant Herfst

17 t/m 28 november: Welbevindinggesprekken met kinderen

 5 december: Sinterklaasfeest

 5 december: Opening Brede School It Harspit

18 december: Kerstviering met ouders

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 28 november.

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van cbs It Harspit

Klaas Jan Visser

 

 

 

 

Zie de bijlage over de brede school op de volgende pagina

 


 

 

                                          TsT

                                      Talent School(t) Talent

 

 

 

Beste dorpsbewoner van Top en Twel,

 

In samenwerking met het Dorpsbelang sturen wij deze informatiebrief.

Na een periode van voorbereiding mag basisschool It Harspit zich binnenkort

“Brede School It Harspit” noemen.  De titel “brede school” mogen we dan dragen omdat er aantoonbaar met verschillende partners wordt samen gewerkt aan de ontwikkeling van de kinderen. It Harspit zal een brede school worden met het zogenaamde “buurtprofiel”. De werknaam voor dit buurtprofiel is “ Talent school(t) Talent”  ( TsT).

Om dit buurtprofiel de juiste vorm te geven hebben we u / jou nodig!

 

Op basisschool It Harspit werken we aan het ontwikkelen van talenten bij de kinderen. Dit gebeurt tijdens reguliere lessen en tijdens vrije activiteiten.

De meeste aandacht gaat op school uit naar de talentontwikkeling in rekenen, lezen en taal. De andere talenten worden niet vergeten en ook hier investeren we in.

Deze talenten verdienen echter meer tijd. We denken dan aan meer tijd voor talentontwikkeling in natuur, muziek, bewegen, koken, creativiteit, schaken en drama.

 

Binnen Top en Twel is er een breed scala aan verenigingen en clubs. Daarbinnen schuilt veel talent. Maar niet alleen in deze verenigingen en clubs, ook bij de dorpsbewoners.

We willen hier graag gebruik van maken en de kinderen zo kennis laten maken met verschillende activiteiten.

 

In samenwerking met Dorpsbelang willen we de mogelijkheden onderzoeken om deze talenten in te zetten voor de ontwikkeling van de kinderen.

 

Wat voor kansen biedt dit?

- De leefbaarheid en onderlinge betrokkenheid binnen de dorpen wordt vergroot.

- Volwassenen krijgen de kans om hun kennis en ervaring over te dragen aan de kinderen.

- De kinderen gebruiken dit om hun talenten verder te ontwikkelen.

- De verenigingen voorkomen dat hun ledental terugloopt, door kinderen

   enthousiast  te maken.

- Organisaties / bedrijven hebben de kans om zichzelf te promoten.

- Ouderen en /of alleenstaanden komen in contact met kinderen en kunnen hen wat

   leren,  bv. breien, cake bakken, vissen of schaken.

 

We realiseren ons heel goed dat we nuchter moeten blijven en klein moeten beginnen.

Er hoeven geen (nieuwe) dingen georganiseerd te worden, maar de kinderen kunnen aansluiten bij bestaande initiatieven. Dit hoeft niet voor een langere periode te zijn, maar kan ook gezien worden als een kennismaking (dus enkele weken).

Als u / jij iets nieuws wilt opstarten voor de kinderen (bijvoorbeeld een schaakclub, fotografie, vissen, bedrijfsbezoekjes) dan willen we ook meedenken over de materialen, een locatie, etc.

 

We vragen hierbij of u / jij wilt meewerken aan de kansen die we de kinderen kunnen bieden.

We hopen op enthousiaste aanmeldingen.

 

Als  u / jij mee wilt werken, mail dan voor 1 december 2014 een reactie naar ih@palludara.nl

Bellen mag ook,  naar 0515 559688

 

Daarna nemen we persoonlijk contact op.

 

Namens de stuurgroep van Brede School It Harspit,

                                                                        

Klaas Jan Visser

Schooldirecteur cbs It Harspit               

                                                                                 

 

 

 

TsT     Uitleg logo:  TsT staat voor Talent school(t) Talent. De beide  T’s staan voor het woord Talent. De verbindende factor tussen deze beide talenten (van volwassenen en kinderen) is de school. De letters staan in spiegelbeeld, omdat de volwassenen ook weer van de kinderen kunnen leren. Daarnaast beelden de beide T’s de dorpen Top en Twel uit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2014-2015              Nr. 2          26-09-2014

 

Verschijnen informatief en brieven

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de tweede Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord – themaGroot en klein

Inhoud: Over letterlijk groot en klein zijn. Over groot en klein in figuurlijke zin. Over de verrassende kracht van het kleine.

Bijbelverhalen onderbouw:

Week 40: De jonge Saul wordt koning (1 Samuël 9 en 10); De grote koning Saul steelt (1 Sam. 15).

Week 41: Een herdersjongen (1 Samuël 15 en 16); Kleine David speelt op de harp (1 Samuël 16).

Week 42/43: Klein maar dapper (1 Samuël 17).

Bijbelverhalen middenbouw:

Week 40: Een boom van een man (1 Samuël 9 en 10); Een grote koning (1 Samuël 15).

Week 41: God kiest weer een koning (1 Samuël 16, 1 – 13); Het kan raar lopen (1 Sam. 16, 14 – 23).

Week 42/43: Wie niet sterk is… (1 Samuël 17, 1 – 52).

Bijbelverhalen bovenbouw:

Week 40: Saul wordt koning (1 Samuël 9 en 10); Saul gaat de fout in (1 Samuël 15).

Week 41: David wordt tot koning gezalfd (1 Samuël 16, 1 – 13); David speelt muziek bij Saul

(1 Samuël 16, 14 – 23).

Week 42/43: David verslaat de grote Goliat (1 Samuël 17, 1 – 52).

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Van de zomervakantie tot de kerstvakantie sparen we dit schooljaar voor de actie “kinderpostzegels”.  In de lokalen hangt een spaarthermometer, waar de kinderen op kunnen zien hoeveel hun groep al heeft gespaard.

In de periode tot de zomervakantie hebben we gespaard voor de speelgoedbank. Dit heeft een bedrag van € 372,29 opgebracht!

 

MR (medezeggenschapsraad)

Via de onderstaande link komt u bij de notulen van de laatste MR vergadering.

http://111.01.myriadm.nl/home/mr/notulen-mr.html

 

Nieuwe leerlingen

In oktober start Fenne Kouer in groep 1. Van harte welkom Fenne!

We wensen je geweldige jaren toe op cbs It Harspit.

 

Geboortenieuwtjes

- Op donderdag 4 september is juf Hennie Kamstra (onderwijsassistent in groep 6/7) bevallen van een zoon. Ze noemen hem Rienk. We feliciteren Hennie, haar man Eric en hun kinderen Hieke en Tjerk.

- Op dinsdag 23 september is Evi Kim Bruno geboren, dochter van meester Boy Bruno. We feliciteren Boy, zijn vrouw Janneke en hun kinderen Noa en Dian.

                                                          

Ouderbijdrage

Begin september heeft u een brief gekregen over de (vrijwillige) ouderbijdrage.

Deze ouderbijdrage bedraagt € 30,00 per kind per schooljaar. (U mag natuurlijk meer overmaken) Voor leerlingen die vanaf januari bij ons op school komen vragen we de helft van het bedrag, n.l. € 15,00. Deze bijdrage is belangrijk voor de kinderen, omdat we hierdoor verschillende extra activiteiten kunnen uitvoeren.

Voor het schooljaar 2014 - 2015 verzoeken wij u de ouderbijdrage over te maken op bankrekeningnummer NL67RABO0132865181 ten name van St. OR cbs It Harspit.

Wilt u hierbij vermelden dat het om de ouderbijdrage gaat en welke kinderen het betreft?

We willen graag z.s.m. en uiterlijk vóór 11-10-2014 alle bijdragen binnen hebben.

 

Schoolfotograaf

U heeft in de afgelopen week een code ontvangen van de schoolfotograaf. Via deze code kunt u zelf de bestelling en de betaling regelen.

 

Vrijwilliger(s) in het zonnetje                          

Deze keer staan de kinderen van groep 4 t/m 8 in het zonnetje. Zij hebben in de afgelopen weken hard hun best gedaan met het verkopen van loten voor de Jantje Beton loterij! Goed gedaan jongens en meisjes!! Binnenkort krijgen we te horen wat de opbrengst is.

 

KINDERBOEKENWEEK 2014 met als THEMA: FEEST!

Dit jaar opent It Harspit de Kinderboekenweek op woensdag 1 oktober met de kinderen in de groep (ouders/verzorgers zijn welkom tijdens de inloop van 8:25 tot 8:40).

We zouden het leuk vinden als alle kinderen die dag in feestkleding op school komen! Alle kinderen gaan eerst in de eigen groep het liedje FEEST! van Kinderen voor Kinderen zingen en dansen. Vanaf 8:40 gaat iedereen nog een kwartier Lekker Lui Lezen in de klas.

Tijdens de Kinderboekenweek doen we in alle groepen diverse activiteiten en lessen rondom het thema feest en kinderboeken.

Op woensdag 8 oktober sluiten we de Kinderboekweek af met een 12 maanden-LEESFEEST! Door de hele school doen de kinderen in groepjes 12 lees- en doe-opdrachten, die te maken hebben met kinderboeken, lezen en feesten.  Die dag zijn alle ouders/verzorgers vanaf 12:30 tot 14:00 uur van harte uitgenodigd om naar het 12 maanden-LEESFEEST te komen kijken.

Na afloop van het 12 maanden-LEESFEEST gaan alle kinderen terug naar het eigen groepslokaal, zodat de dag met de eigen leerkracht kan worden afgesloten en de kinderen vervolgens met hun ouders/verzorgers mee naar huis kunnen.

 

Sportsnuffelweek

De kinderen hebben deze week een folder meegekregen voor de sportsnuffelweek. Via de website www.sportpas.nl kunnen ze zich aanmelden voor een kennismaking met een sport.

 

Scholen op de kaart

Op de website van “Scholen op de kaart” kunt u belangrijke informatie vinden over de basisscholen in Nederland.

Deze informatie wordt voor een gedeelte door het ministerie van onderwijs gevuld en voor een gedeelte door de school. Via de onderstaande link komt u bij onze school terecht. http://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/7562/Christelijke-Basisschool-It-Harspit

 

Continurooster

Harmke Kelderman, één van onze twee begeleiders bij het eten, heeft aangegeven dat ze niet meer kan helpen op de maandag en de dinsdag. Voor deze twee dagen hebben we gelukkig een vervanger kunnen vinden. Dit is Tessa Westerhof. Zij is tevens werkzaam bij BSO De Ule en bij de peuterspeelzaal. Harmke blijft wel begeleider op woensdag en donderdag.

 

Nieuws uit BSO De Ule

De buitenschoolse opvang draait nu een jaar in het dorp en is niet meer weg te denken. Het is erg leuk en gezellig na school met elkaar.

Door de vele nieuwe aanmeldingen dit nieuwe schooljaar breidt de BSO uit. Het is nu zo dat er vooral op maandag en dinsdag veel vraag is naar opvang en het zou mooi zijn als dit wordt verspreid over de hele week.

We zitten bijna vol op dinsdag en het zou jammer zijn dat er geen kinderen meer bij kunnen terwijl op andere dagen genoeg plaats is. De ruimte is geschikt voor maximaal 16 kinderen. Graag hoor ik voor welke dagen opvang gewenst is en misschien kunnen kinderen, die al gebruik maken van de opvang, wisselen van opvangdag.

Er is ook opvang mogelijk in de schoolvakanties.

U kunt mailen naar info@de-ule.nl of bellen met Ciska van der Veer op 06-33035919.

Met een vriendelijke groet, Ciska van der Veer

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3: - De eerste kern van Veilig Leren Lezen hebben we afgesloten en inmiddels zijn we gestart met kern 2: “Mijn lijf”. De nieuwe woorden die aangeleerd worden zijn: teen - een - neus - buik – oog. Met behulp van de tot nu toe geleerde letters ontdekken we dat we steeds meer nieuwe woorden kunnen maken.

- Op 9 september hebben de kinderen van groep 3 en 4 samen met kinderboekenillustratrice Babs Wijnstra prachtige zelfportretten geschilderd. Deze portretten vormen samen één groot kunstwerk en hangen sinds vorige week in de onderbouwhal bij elkaar. We zijn er supertrots op!

- Dinsdag 7 oktober gaat groep 3 samen met groep 4 naar het Fries Scheepvaart Museum in Sneek van 10:15 tot 11:15 voor het Kinderboekenweekprogramma ”Het is Feest! “. Admiraal Adriaan heeft een schip laten bouwen. De groep gaat eerst met admiraal Adriaan mee om een vreugdeschot uit het kanon af te vuren en andere feestelijke activiteiten uit te voeren. Daarna volgt de feestelijke doop van het schip en de tewaterlating. Welke ouder(s) zou die dag met ons mee willen om ons te vervoeren en een groepje te begeleiden?

- Wij zijn op zoek naar ouderwetse typemachines voor in de schrijfhoek! Misschien zijn er wel ouders, pakes en/of beppes die nog oude typemachines in huis hebben staan en hier niets meer mee doen. Het zou heel fijn zijn als u deze zou willen doneren aan school. De kinderen van groep 2 en 3 maken er dankbaar gebruik van!

- In groep 3 hebben we nu nog elke dag inloop, maar na de herfstvakantie verandert dit. Er is dan alleen nog maar inloop op woensdagochtend van 8:25 tot 8:40. Voor de rust in de groep is het belangrijk dat er op de overige dagen van de week geen ouders, oppassen, broertjes/zusjes mee komen in de klas zodat de kinderen direct zelfstandig of samen met juf aan het werk kunnen.

Martine Steensma en Geartsje Tjeerdema

Groep 4: Afgelopen dinsdag 9 september is Babs Wijnstra bij ons op school geweest. Eerst heeft ze verteld over haar werk als illustrator. Daarna heeft ze uitgelegd aan de kinderen hoe je een gezicht het best kan tekenen. Ook heeft ze de kinderen geleerd hoe je van een paar basiskleuren allemaal andere kleuren kan “toveren”. Daarna mochten de kinderen allemaal hun zelfportret schilderen. Met behulp van een spiegel gingen ze aan de slag. De resultaten van de prachtige werken hangen al in de onderbouwhal. Ook kunnen jullie de foto’s bewonderen op de website.

- Dinsdag 7 oktober gaan we samen met groep 3 naar het Fries Scheepvaart Museum in Sneek van 10:15 tot 11:15, voor het Kinderboekenweekprogramma ”Het is Feest! “. Admiraal Adriaan heeft een schip laten bouwen. De kinderen gaan eerst met admiraal Adriaan mee om een vreugdeschot uit het kanon af te vuren en andere feestelijke activiteiten uit te voeren. Daarna volgt de feestelijke doop van het schip en de tewaterlating. Welke ouder(s) zou die dag met ons mee willen om ons te vervoeren en een groepje te begeleiden?

Groep 5: In groep 4 hebben de kinderen de tafels t/m 5 en 10 geleerd. Natuurlijk gaat het door in groep 5. De tafels 6 en 7  zijn nu aan de orde. Tafels zijn belangrijk om goed te kunnen rekenen. Wilt u de tafels weer gaan oefenen met de kinderen? Wij willen graag dat voor de herfstvakantie alle kinderen een sticker hebben verdiend!

- Volgende week gaan we in het kader van de Kinderboekenweek werken aan het thema feest. Het wordt zeker een feestje om naar school te gaan.

Groep 6/7: Allemaal nieuws uit groep 6 en 7!!!

Met Rienk, zoon van juf Hennie gaat het heel goed. Wij hebben een prachtige geboorteslinger gemaakt waar iedereen z’n uiterste best voor heeft gedaan. Wat een creativiteit zit er in groep 6 en 7. We hebben de slinger via de post laten bezorgen.

Maar we mogen weer aan de slag omdat Meester Boy een gezonde dochter ( Evi Kim ) heeft gekregen. Alles is goed met moeder en kind. Gefeliciteerd namens groep 6 en 7.

We gaan alweer 6 weken naar school en zitten al goed in het ritme. Ook voor ons als leerkrachten was het even wennen, lesgeven in een combinatiegroep en het ritme van het continurooster.

Het werken met de taakbrief gaat al heel goed in beide groepen. Leerlingen houden nauwkeurig bij wat af is en strepen vervolgens de opdrachten door op de taakbrief. Als ze ook hebben nagekeken mogen ze achter elk vak de kolom af gaan kleuren. Voor een aantal leerlingen is het hard werken om de taakbrief af te krijgen. Als dat niet lukt  kunnen ze het werk mee naar huis nemen, om het af te maken, zodat ze niet teveel gaan achterlopen op de taakbrief.

Een aantal leerlingen krijgt extra instructie en hulp van onze onderwijsassistenten om hun zelfstandige werkhouding te stimuleren en achterstand te voorkomen.

We willen iedereen een groot compliment  geven voor jullie inzet en  met het werken met de taakbrief. Gaat goed en blijf zo doorgaan!!!

De volgende activiteiten van het cultuurnetwerk Sudwest – Fr hebben wij  voor groep 6 en 7 gepland:

NME: Na de vakantie hebben we regelmatig op woensdag al heel veel geoogst uit ons tuintje op it sprutsje zoals aardappelen, pompoenen en kalebassen (die liggen in de thema kasten op school) snijbonen, boontjes, aardbeien, broccoli, bloemen, worteltjes, rode bieten. Foto’s zijn binnenkort te bewonderen op onze website. Het tuintje is een groot succes, ook mede dankzij de inzet van een aantal actieve ouders. Bedankt!!!!!

De leerlingen vinden het leuk en zijn enthousiast als ze erheen mogen. We gaan kijken wat we nog kunnen oogsten richting de herfst/winter en welke activiteiten ( b.v. opruimen van uitgebloeide planten, bemesten, om scheppen van grond etc. ) er nog moeten gebeuren om het tuintje alweer klaar te maken voor het voorjaar. Hier gaan we Jan Boy voor vragen, hij is coördinator vanuit de diaconie.

- Schoolschaatsen: het is helaas niet gelukt om de organisatie voor het schoolschaatsen rond te krijgen. We willen jullie wel hartelijk bedanken voor het meedenken en de opgaven.

Groep 8: Het groepsnieuws van groep 8 wordt nog door meester Gerben naar de betreffende ouders gestuurd.

 

Verjaardagen leerlingen

We feliciteren in de maand oktober de volgende leerlingen:

01-10: Kobe Hanenburg uit groep 1/2

01-10: Mare Hanenburg uit groep 1/2

02-10: Marije de Jager uit groep 4

02-10: Rouke de Jager uit groep 4

04-10: Ankie ten Cate uit groep 5

04-10: Mirthe Kuindersma uit groep 6/7

05-10: Maartje Akkerman uit groep 6/7

10-10: Fardau Schilstra uit groep 4

10-10: Ilse Reitsma uit groep 5

10-10: Rutger Terpstra uit groep 5

11-10: Jelka Atsma uit groep 3

13-10: Annemae Tromp uit groep 3

15-10: Klaas Visser uit groep 6/7

15-10: Yme Brouwer uit groep 6/7

16-10: Mascha de Jong uit groep 5

18-10: Esmanie Hiemstra uit groep 6/7

19-10: Thirza Bouwhuis uit groep 4

 

Belangrijke data

  1 oktober: Start Kinderboekenweek; thema “Feest”

  8 oktober: Afsluiting kinderboekenweek (12.30 -14.00 uur; met ouders!)

10 oktober: Leerlingenpanel

13 t/m 17 oktober: Herfstvakantie

27 oktober: OR / MR

28 oktober: Schoonmaakavond

4 en 6 november: 10 - minuten gesprekken

13 november: Schoolkrant Herfst

17 t/m 28 november: Welbevindinggesprekken met kinderen

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 31 oktober.

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van cbs It Harspit

Klaas Jan Visser

 

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2014-2015              Nr. 1          29-08-2014

 

Verschijnen informatief en brieven

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de eerste Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord – thema

Week 36: De Verhalenboom

Inhoud: Over de kracht van verhalen, over wat een verhaal met mensen doet en wat mensen met een verhaal doen.

Bijbelverhalen onderbouw:

Week 36: De kinderzegening (Lucas 18, 15-17); Een melaatse man (Lucas 5, 12-16).

Bijbelverhalen middenbouw:

Week 36: Licht in het donker (Johannes 9).

Bijbelverhalen bovenbouw:

Week 36: De blindgeborene kan weer zien (Johannes 9).

Week 37 t/m 39: Discipline

Inhoud: Over doen wat je moet doen, ook al heb je er geen zin in. Over zelfbeheersing die sterk maakt.

Bijbelverhalen onderbouw:

Week 37: Hanna doet wat ze belooft (1 Samuël 1, 17-28); De zonen van Eli luisteren niet (1 Samuël 2, 11-26).

Week 38: Samuël is gehoorzaam (1 Samuël 3); Samuël wordt profeet (1 Samuël 3).

Week 39: Het volk krijgt een koning (1 Samuël 8).

Bijbelverhalen middenbouw:

Week 37: Doen wat je belooft (1 Samuël 1); Hoort dat nou echt zo? (1 Samuël 2, 12-26).

Week 38: Wat moet, dat moet (1 Samuël 3); Slecht nieuws voor Samuël (1 Samuël 8).

Week 39: Een echte koning (1 Samuël 8).

Bijbelverhalen bovenbouw:

Week 37: Afspraak is afspraak (1 Samuël 1); Chaos in de tempel (1 Samuël 2, 12-26).

Week 38: Een stem in de nacht (1 Samuël 3); In de fout (1 Samuël 8).

Week 39: Een koning (1 Samuël 8).

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Van de zomervakantie tot de kerstvakantie sparen we dit schooljaar voor de actie “kinderpostzegels”.  In de lokalen hangt een spaarthermometer, waar de kinderen op kunnen zien hoeveel hun groep al heeft gespaard.

 

Continurooster

We werken nu twee weken met het continurooster en de eerste reacties van de kinderen, ouders en leerkrachten zijn positief. Zowel de leerlingen als leerkrachten lijken al gewend aan het nieuwe rooster. Ook de twee begeleiders zijn erg positief over de start. We hopen deze positieve geluiden vast te houden. Mocht u een opmerking of tip hebben, laat het ons dan weten.

 

Studiedag leerkrachten; maandag 15 september: alle kinderen vrij!

Op maandag 15 september heeft het team een studiedag over (begrijpend) lezen en woordenschat. Alle kinderen zijn deze dag vrij!

 

Tablets in groep 8

In groep 8 zijn we gestart met het werken met tablets. Deze specifieke tablets worden Snappets genoemd. Deze tablets zijn gekoppeld aan onze methodes en worden gebruikt in plaats van werkboeken. Op dit moment geldt dit alleen nog maar voor het vak rekenen. Waarschijnlijk breiden we dit gedurende het schooljaar uit.

Naast het vak rekenen wordt de tablet ook tijdens mondelinge lessen toegepast. Als de leerkracht bv. een vraag stelt over het aantal inwoners van Oppenhuizen, dan kunnen alle kinderen hun antwoord op de tablet noteren. Vervolgens kunnen ze op het digitale schoolbord alle uitkomsten bekijken.

Deze manier van werken sluit aan bij onze visie op adaptief / passend onderwijs.

We laten u in de loop van het schooljaar weten wat onze ervaringen zijn en of er meer groepen mee gaan werken. Voor meer informatie verwijzen we naar www.snappet.nl

 

Schooljaarplan

De schoolontwikkeling kunt u terugvinden in ons schooljaarplan 2014-2015. U kunt dit terugvinden op onze website, onder het kopje schoolbeleid / schooljaarplan.

Als u op onderstaande link klikt komt u bij het betreffende document terecht. (Ctrl en klikken)

http://111.01.myriadm.nl/schoolbeleid/schooljaarplan-.html

 

Schoolgids 2014 - 2015

De schoolgids 2014 - 2015 is klaar en is terug te vinden op onze website, onder het kopje schoolbeleid /  Schoolgids 2014-2015.

Als u op onderstaande link klikt komt u bij het betreffende document terecht. (Ctrl en klikken)

http://111.01.myriadm.nl/schoolbeleid/schoolgids-2014-2015.html

 

Oproep van de hoofdluiscontroleurs

Voor de hoofdluiscontrole is er extra hulp nodig. We zijn daarom op zoek naar ouders die mee willen helpen. De hoofdluiscontrole vindt plaats op de eerste woensdag na een vakantie. De controle begint om 8.40 uur en het duurt ongeveer een uur.

Als u kunt helpen, dan kunt u dit aangeven bij Gea Gras of Engelien Perridon. U mag ook een mail sturen naar klaasjanvisser@palludara.nl

 

Schoolfotograaf

Op woensdag 3 september komt de schoolfotograaf op school. Er worden dan portretfoto’s, groepsfoto’s en broer/zus foto’s gemaakt. U heeft vorige week een e-mail over de broer/zus foto’s ontvangen en hoe u zich daarvoor kan opgeven.

 

Jantje Beton Loterij

Op woensdag 10 september starten de kinderen van groep 4 t/m 8 weer met de verkoop van de Jantje Beton loten. De opbrengst van deze verkoop is voor het schoolplein. De verkoop loopt tot vrijdag 26 september.

 

Nieuwe leerlingen

In september start Redmar Atsma is groep 1. Van harte welkom Redmar!

We wensen je geweldige jaren toe op cbs It Harspit.

 

Vrijwilliger(s) in het zonnetje

Deze keer staat Sjouke de Jong in het zonnetje. Sjoukje zorgt er wekelijks voor dat de handdoeken, theedoeken en schoonmaakdoekjes worden gewassen. Hartelijk bedankt Sjoukje!

Ps. Ze staat deze week extra in het zonnetje, omdat ze morgen haar verjaardag viert!

Van harte gefeliciteerd!

 

Lytse Byb

De Lytse Byb is op woensdagochtend open! De ouders kunnen dan tijdens de inloop van 8.25 tot 8.40 de boeken brengen en halen. Daarna volgen de groepen.

Mireille Prins en Trees Brouwer

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3: We zijn bijna 2 weken geleden gestart met 10 kinderen in groep 3 en wat kunnen de kinderen in die korte tijd al weer veel! Er wordt hard gewerkt, maar we hebben het ook heel gezellig met elkaar. Op maandag- en woensdagmiddag komen 11 kinderen uit groep 2 bij ons in de klas en gaan we samen spelen in de hoeken of doen we samen taal- en rekenactiviteiten.

Lezen en rekenen is extra spannend doordat we oefenen in spelvorm waarbij de juffen of de kinderen punten kunnen verdienen. Elk jaar vragen we ons af of de juffen het nou eens van de kids gaan winnen (dit is nl. nog nooit gebeurd)!

Dinsdag 9 september hebben we het project “Kopstukken” in de klas met illustratrice Babs Wijnstra. We gaan dan aan de hand van een werkboekje een mooi document van onszelf maken en daarna een zelfportret schilderen.

Hartelijke groet, Geartsje Tjeerdema en Martine Steensma

Groep 4: Inmiddels gaan we twee weken naar school en beginnen we onze draai aardig te vinden!

Hier nog een paar belangrijke punten:

Dictee: De kinderen krijgen op maandag het dictee mee naar huis om te oefenen. Op vrijdag wordt het dictee in de klas getoetst. Mocht u het briefje niet meer hebben, geef het dan even aan ons door. Dan geven we een nieuw exemplaar mee.

Gym: Voor het gymmen op school hebben de kinderen sportkleren en sportschoenen nodig. Wilt u controleren of alles compleet is? Want zonder gymschoenen kunnen ze niet meedoen.

Lytse Byb: De kinderen van groep 4 gaan zelf onder schooltijd op woensdag naar de Lytse Byb.

Op school kunnen zij hun pasje laten bewaren.  Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben kom dan gerust bij ons, onze deur staat altijd open. (mailen mag natuurlijk ook)

Groep 5: Het voelt alsof we alweer langer werken dan de eerste twee weken. De kinderen zijn weer gewend aan school en pakken alles goed op. Nieuwe vakken, aardrijkskunde en geschiedenis, vinden ze erg interessant. Tijdens de informatieavond hebt u onze werkwijze ook kunnen horen en meemaken.

Maandag 8 september wordt een speciale dag. We gaan dan ’s morgens op excursie naar “It Nannewiid”. De excursie wordt georganiseerd door Staatsbosbeheer.  Voor deze excursie hebben we wel ouders nodig die ons willen vervoeren en een groepje willen begeleiden.  De excursie is van 9.30 uur tot 11.30 uur.  Graag op school aangeven of u mee wilt helpen deze excursie tot een succes te maken. Via de mail krijgt u  nog nadere informatie van ons.

Groep 6/7: We hebben in groep 6/7 een positieve start gemaakt. Het is nog wel erg wennen voor iedereen, maar de sfeer is goed.

Tijdens de informatieavond kwamen er vragen van ouders over het vak Engels. Tijdens de eerste personeelsvergadering is er besloten dat we het onderwerp terug laten komen als actiepunt op een inhoudelijke personeelsvergadering waarbij alle collega's aanwezig zijn. De komende periode zal dus alleen groep 7 kennis gaan maken met het vak Engels.

Ook is er tijdens de informatieavond besproken dat er een mogelijkheid is om groep 6/7 dit jaar weer aan te melden voor " schaatslessen bij Thialf "in Heerenveen. De periode waarin dit zal plaatsvinden is nog onbekend.

Hier zijn enige kosten aan verbonden. Leerlingen betalen voor 4 lessen 10 euro en zorgen voor eigen schaatsen.

Normaal gesproken werd het vervoer gesubsidieerd door de gemeente, maar dit jaar is dat door bezuinigingen afgeschaft.

Graag willen wij inventariseren hoeveel ouders zich zouden willen aanmelden om voor vervoer te zorgen richting Heerenveen. Meester Boy kan zelf 4 keer rijden, maar er zijn nog 6 auto's per keer (4x in totaal) nodig om dit plan te kunnen verwezenlijken.

Graag aanmelden t/m vrijdag 5 september bij meester Boy. Als er onvoldoende aanmeldingen zijn zal deze activiteit helaas niet door kunnen gaan.

Groep 8: We hebben de eerste informatie gedeeld tijdens de informatieavond.

 

Verjaardagen leerlingen

We feliciteren in de maand september de volgende leerlingen:

04-09: Lien Akkerman uit groep 3

04-09: Ypke Veldhuis uit groep 8

05-09: Matsen Veenema uit groep 3

06-09: Bouwe Westert uit groep 6/7

09-09: Fenna Kelderman uit groep 5

10-09: Fetze Reitsma uit groep 6/7

13-09: Berend van Netten uit groep 8

15-09: Jesse Kroon uit groep 6/7

20-09: Nynke Hofstra uit groep 5

30-09: Kelvin Jongsma uit groep 6/7

 

Belangrijke data

  2 en 4 september: Door - Start gesprekken voor groep 2 t/m 8

  3 september: Schoolfotograaf

10 september: Jantje Beton loterij

15 september: Studiedag: kinderen vrij!

27 september: Schoolplein / klusjesdag

  1 oktober: Start Kinderboekenweek; thema “Feest”

  8 oktober: Afsluiting kinderboekenweek

10 oktober: Leerlingenpanel

13 t/m 17 oktober: Herfstvakantie

27 oktober: OR / MR

28 oktober: Schoonmaakavond

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 26 september.

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van cbs It Harspit

Klaas Jan Visser

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2013-2014              Nr. 11          27-06-2014

 

Verschijnen informatief en brieven

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de elfde en laatste Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord – thema

Week 27 en 28 (30 juni t/m 18 juli): Verhalenboom (slotweek)

Inhoud: Over de kracht van verhalen, over wat een verhaal met mensen doet en wat mensen met een verhaal doen.

Bijbel: De goede herder (Johannes 10).

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Tot aan de zomervakantie sparen we voor Speelgoedbank Sneek.  In de lokalen hangt een spaarthermometer, waar de kinderen op kunnen zien hoeveel hun groep al heeft gespaard.

 

Na de zomervakantie; Start Continurooster

Op maandag 18 augustus start het nieuwe schooljaar. We starten dan ook met het continurooster. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen /afspraken nog even kort genoteerd:

- Alle kinderen gaan van 8.30 - 14.00 uur naar school. Ze eten ’s middags op school.

- De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij.

- De kinderen van groep 1/2 eten van 12.00 – 12.30 uur met de leerkracht in de groep. Daarna gaan ze tot 13.00 uur buiten spelen.

- De kinderen van groep 3 t/m 8 eten van 12.00 - 12.15 uur met de leerkracht in de groep.  Tot 12.30 uur spelen ze buiten. Van 12.30 - 12.45 werken / lezen ze zelfstandig en kunnen ze eventueel nog even verder eten.

- In groep 1 t/m 4 zijn twee ondersteuners aanwezig om te helpen bij het eten en het buitenspelen. Dit zijn Harmke Kelderman en Janke de Boer. Bij toerbeurt helpen er daarnaast ook twee kinderen uit de bovenbouw.

- Harmke en Janke assisteren tevens de pleinwacht van 12.15 – 12.30 uur.

- Alle kinderen nemen zelf naast hun pauze – eten ook een lunchpakket mee.  Er zijn twee koelkasten beschikbaar voor bederf onderhevige (zuivel) etenswaren. Voor groep 1 t/m 4 staat een koelkast in het lege kleuterlokaal. Voor groep 5 t/m 8 staat een koelkast in het  handvaardigheidslokaal.  Van 8.25 tot 8.30 uur kunnen de etenswaren daar gebracht worden.

- De toiletten worden tussen 12.00 en 13.00 uur gecontroleerd en schoon gemaakt.

- De lokalen worden voldoende gelucht tijdens de pauze en de nodige schoonmaakspullen worden geregeld.

 

Door - start gesprekken

Met ingang van het volgende schooljaar wordt er, vanaf groep 2, een extra mogelijkheid voor een ouder gesprek ingevoerd, namelijk een door - start gesprek.

We vinden het belangrijk om gelijk aan het begin van het schooljaar een gesprek met ouders / verzorgers te hebben over het welbevinden van hun kind. Tijdens dit gesprek kunt u ons belangrijke informatie geven. Ook kunt u aangeven of u specifieke afspraken wilt maken over het contact met de leerkracht.

In de eerste week na de zomervakantie ontvangt u een uitnodiging met de onderwerpen die we graag willen bespreken. U kunt op het betreffende format van tevoren al aantekeningen maken. Dit format kunt u vervolgens meenemen naar het gesprek. De door - start gesprekken worden gehouden in de derde week.

We hebben ervoor gekozen om deze gesprekken nog niet in groep 1 in te voeren, omdat de betreffende leerkrachten daar kort geleden ook al de intakegesprekken met de ouders hebben gehad.

Als deze ouders toch een afspraak willen maken, kunnen ze natuurlijk altijd contact met de betreffende leerkrachten opnemen.

De informatieavonden over het programma van de groep blijven we ook houden. Deze vinden plaats in de tweede week na de zomervakantie.

 

Tablets in groep 8

Vanaf het begin van het volgende schooljaar gaan we een pilot uitvoeren met tablets in groep 8. Deze specifieke tablets worden Snappets genoemd. Deze tablets zijn gekoppeld aan onze methodes en worden gebruikt in plaats van werkboeken. We starten met het vak rekenen en breiden dit gedurende het schooljaar uit.

Deze manier van werken sluit aan bij onze visie op adaptief / passend onderwijs.

We laten u in de loop van het schooljaar weten wat onze ervaringen zijn en of er meer groepen mee gaan werken. Voor meer informatie verwijzen we naar www.snappet.nl

 

Jaarplanning en indeling bewegingsonderwijs

De jaarplanning 2014-2015 en de indeling van het bewegingsonderwijs kunt u vinden op onze website, onder het kopje nieuws / algemeen. Als u op onderstaande link klikt komt u bij de betreffende documenten terecht. (Ctrl en klikken) http://111.01.myriadm.nl/nieuws/algemeen.html

Binnenkort ontvangt u nog de jaarkalender met daarop de jaarplanning.

 

Schooljaarplan

De schoolontwikkeling voor het komende schooljaar kunt u terugvinden in ons schooljaarplan 2014-2015. U kunt dit terugvinden op onze website, onder het kopje schoolbeleid / schooljaarplan.

Als u op onderstaande link klikt komt u bij het betreffende document terecht. (Ctrl en klikken)

http://111.01.myriadm.nl/schoolbeleid/schooljaarplan-.html

 

Schoolgids 2014 - 2015

De schoolgids 2014 - 2015 is klaar en is terug te vinden op onze website, onder het kopje schoolbeleid /  Schoolgids 2014-2015.

Als u op onderstaande link klikt komt u bij het betreffende document terecht. (Ctrl en klikken)

http://111.01.myriadm.nl/schoolbeleid/schoolgids-2014-2015.html

 

Onderwijsassistenten

Onze onderwijsassistente Hennie Kamstra gaat na de zomervakantie met zwangerschapsverlof. We wensen Hennie een goed verlof toe! Tijdens haar verlof wordt ze vervangen door Thea Deinum. Thea is aanwezig op de maandag, donderdag en de vrijdag. Henriëtte Kleinsmit is op dinsdag en woensdag aanwezig.  Zij zullen samen de leerkrachten van groep 6/7 ondersteunen en ook andere (zorg)leerlingen binnen de school begeleiden.

 

Afscheid van leerlingen

Enkele weken geleden hebben we afscheid genomen van Hedzer Span uit groep 5/6. Hij is naar de Thomas van Aquinoschool in Sneek gegaan.

Vanwege een verhuizing van woonplaats nemen we volgende week ook afscheid van Hantzen Hoekstra uit groep 5/6. Zij verhuist naar De Domp in Sneek en start daarom na de zomer-vakantie op basisschool De Oudvaart.

De leerlingen uit groep 8, waarvan we afscheid nemen zijn: Dieuwke Atsma, Marten Atsma, Lars Brattinga, Susanna Brouwer, Floor van Diepen, Geeske Dijkstra, Hessel Dijkstra, Sjoukje Feenstra, Tycho Groenendijk, Femke Hiemstra, Femke Hofstra, Arjan Homsma, Nienke Hooghiemstra, Redmer IJntema, Alissa de Jong, Claudia Kroes, Jaimy Nossin, Lars Perridon, Jaap Reitsma, Mare Schriemer, Felipe Sminia en Ewoud van der Werf.

We wensen alle hierboven genoemde kinderen een geweldige tijd op hun nieuwe school en hopen dat ze ons nog eens een bezoekje komen brengen!

 

Afscheid van juf Siebrig

Na 17 jaren werken op It Harspit en in totaal 27 jaar werkzaam te zijn geweest in het basisonderwijs gaat juf Siebrig Kootstra met pensioen.

Vandaag zetten we haar in het zonnetje op school. We bedanken Siebrig voor haar bevlogenheid, haar expertise, haar collegialiteit en haar liefde voor de kinderen.

We wensen haar alle goeds toe en nog vele jaren in gezondheid met haar man en kinderen.

 

Nieuwe leerlingen

We heten de volgende kinderen van harte welkom bij ons in groep 1/2:

Yuna Spoelstra, Rinke Wijnja, Silke Hoogland, Mirthe Hoogstra en Vera Terpstra.

We wensen jullie geweldige jaren toe op cbs It Harspit.

 

Woensdagochtend 2 juli

Op woensdagochtend 2 juli worden om 10.00 uur de kinderen van groep 8 er letterlijk “uit gegooid”, waarna ze een duik in de vijver zullen nemen. Van 11.00 tot 11.45 uur worden de groepen door geschoven en kunnen de kinderen kennismaken met hun nieuwe groep.

 

Zomervakantie

De zomervakantie begint op donderdag 3 juli om 12.00 uur en duurt t/m vrijdag 15 augustus. Op maandag 18 augustus hopen we de kinderen en u weer terug te zien.

 

Vrijwilliger(s) in het zonnetje

Deze keer staan Joke Koning en Lutske Steenstra in het zonnetje! Deze voormalige

ouders van school maken voor de afscheidsavond van groep 8 de cadeautjes voor de kinderen. Joke doet dit al een aantal jaren en Lutske assisteert haar daar nu bij. Hartelijk bedankt!

 

Foto’s schoolreis groep 1 t/m 7

Op onze website kunt u bij de groepen de foto’s vinden van het schoolreisje. Zie onderstaande links. (Ctrl en klikken)

http://111.01.myriadm.nl/groepen/groep-5-6/dolfinarium-schoolreisje-groep-3-t-m-7-2014.html

 

http://111.01.myriadm.nl/groepen/groep-1-2-/schoolreisje-gr-1-2-speeltuin-sperkhem-2014.html

 

Nieuwe hesjes

We zijn erg blij met de nieuwe hesjes die de kinderen hebben gekregen. Mede dankzij een aantal sponsoren is dit gelukt. Onze dank gaat uit naar Jachthaven De Watervriend, Brandsma Jachten, Veldman Yacht Charters, Hooghiemstra bv Straal en Coatingbedrijf, Atsma Loonbedrijf, Jansma Jacht bv , Vripack Yachting en Textielstra.nl

We hebben de hesjes al kunnen gebruiken bij de Avondvierdaagse en het schoolreisje.

Eén hesje is na de avondvierdaagse kwijt geraakt. Als u die nog thuis heeft liggen, wilt u die dan a.u.b. zo spoedig mogelijk weer inleveren?

 

Werken aan de website

In samenwerking met de MR willen we volgend schooljaar kritisch kijken naar onze website en deze vernieuwen / opfrissen. We zijn hiervoor op zoek naar enthousiaste ouders die ons op het technische vlak willen ondersteunen en / of willen helpen bij het vullen van de website.

Peter Koezema (vader van Eize- Douwe uit groep 4) heeft reeds toegezegd dat hij ons hierin wil ondersteunen. We zijn echter op zoek naar meer hulp. Als u ons wilt helpen stuur dan a.u.b. naar klaasjanvisser@palludara.nl Alvast bedankt!

 

Vakantielezen voor groep 3 en 4    (Bibliotheek Sneek)

De kinderen van groep 3(en 4) krijgen dit jaar een Vakantieleestas van de bibliotheek mee naar huis. In deze tas zitten een eerste leesboek, een voorleesboek, een zelfleesboek en een Okki  zomerboek.

De bedoeling is dat de kinderen samen met hun ouders de boeken lezen en bekijken tijdens de zomervakantie.

De meesters en juffen lezen met de kinderen mee. Zij krijgen een vakantietas mee met voorleesboeken. Na de vakantie kunnen zij vertellen over wat ze  hebben gelezen. 
Wij  zouden het leuk vinden dat er een vakantiefoto wordt gemaakt  met een favoriet boek of van een leuk leesmoment. De mooiste foto krijgt een leuke prijs, een plekje op de bibliotheekpagina en in de regionale krant. Deze foto kunt u digitaal sturen naar: f.nauta@bswf.nl

Na de vakantie gaan we met de kinderen en de bibliotheek praten over hoe het was om tijdens de vakantie, toch lekker samen te lezen. Leerlingen krijgen dan de mogelijkheid iets over een gelezen boek te vertellen.

Wij wensen u en de kinderen een fijne vakantie met veel leesplezier toe!

Bibliotheek  Sneek…………

 

MR Nieuws

Zo aan het einde van het schooljaar is het voor de MR altijd goed om terug te kijken naar wat er allemaal gespeeld heeft in en om de MR. Het eerste wat dan in ons op komt is dat het een bewogen jaar was, in de positieve zin van het woord. Want wie denkt dat er niet zoveel gebeurt, heeft het mis. Goed mis.

Zo zijn we druk doende met de continuering van het Keurmerk Veilige School. Want het behalen van dit keurmerk is belangrijk, maar het behouden ervan nog veel belangrijker! Maar het afgelopen jaar was ook het jaar van het ‘Passend Onderwijs’  en het ‘School ondersteuningsprofiel’.  Beide onderwerpen worden uitgebreid in de nieuwe schoolgids besproken en zullen ook het komende jaar op de agenda van de MR staan.

Maar het schooljaar 2013/2014 zal voor de MR de boeken in gaan als het jaar van het ‘Continurooster’. Het afgelopen jaar had de MR de opdracht gekregen om te onderzoeken of het Continurooster iets voor It Harspit zou zijn. Dat is een vraag in 1 zin, maar het antwoord had meer ruimte en tijd nodig. Het afgelopen jaar zijn er veel gesprekken geweest; zowel intern op de school als extern. Veel informatie is ingelezen en verschillende bijeenkomsten hebben wij bijgewoond/georganiseerd. Dat was voor de MR best wel een drukke tijd, maar we zijn het er over eens dat het wel een zeer leerzaam en interessant traject was (is). Daarbij willen wij de ouders en het team bedanken voor het meedenken! Wij hebben het als zeer prettig ervaren dat veel ouders en teamleden ons eerlijk en oprecht konden vertellen wat zij van het continurooster vonden. Waarbij het belang van de leerling steeds vooraan staat. Dat geeft aan hoe we met elkaar communiceren en dat doet ons goed!  Officieel zit onze taak als MR voor het continurooster erop. Echter hebben wij u beloofd een vinger aan de pols te houden en dat gaan we ook zeker doen. Mocht u vragen hebben dan weet u ons te vinden!

Afgelopen maandag heeft de MR haar laatste vergadering gehad voor dit schooljaar. Hierin hebben wij afscheid genomen van Siebrig. Naar jaren ons gesteund te hebben in de MR,  gaat zij (zoals bekend) genieten van haar pensioen. Ook via deze weg willen we Siebrig bedanken voor haar bijdrage aan de MR.  En die was niet gering! Nogmaals dank voor alles!
Siebrig zal opgevolgd worden door Antina de Boer. Ook zij zal (net als Siebrig) de onderbouw vertegenwoordigen. Welkom Antina!

Wat voor de school de MR is, is de GMR voor de stichting. Voor de GMR zoekt men nog versterking om de ouders in het algemeen te vertegenwoordigen. Lijkt u dit leuk, laat het ons weten!

Als laatste wil de MR iedereen een goede vakantie toewensen en hopen u straks allemaal weer in goede gezondheid terug te zien op de school!

Namens de MR, Richard Veldman

 

Lytse Byb na de zomervakantie

Vanaf het nieuwe schooljaar is de Lytse Byb niet meer op maandag, maar op woensdagochtend open! De ouders kunnen dan tijdens de inloop van 8.25 tot 8.40 de boeken brengen en halen. Daarna volgen de groepen.

Mireille Prins en Trees Brouwer

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3: De kinderen mochten de afgelopen weken hun lievelingsboek meenemen. Zo hadden we in de klas een tafel vol met heel veel verschillende boeken. De boeken mochten ook nog beoordeeld worden, zodat we konden zien welke boeken nu echt populair zijn in onze groep.

-Van het steunpunt voor Natuur- en Milieu Educatie (NME Groen Doen) hadden we een slakkenleskist te leen met daarin allerlei informatie over slakken, maar ook opdrachtkaarten over slakken met bijbehorende materialen. We hebben slakken gezocht en in de klas in een slakkenbak gehouden om de opdrachten mee uit te voeren. Voordat we de slakken weer vrijlieten, wilden de kinderen eerst nog een echte slakkenrace houden, maar tjongejonge…… wat duurde dit lang!

-Tenslotte een tip voor in de vakantie: Om het succes van de leesontwikkeling - opgedaan tijdens het schooljaar - vast te houden, zet de bibliotheek het leesproject ‘Vakantielezen’ in. De kinderen worden uitgedaagd in de zomervakantie zoveel mogelijk boeken te lezen en krijgen daarom een vakantieleestas mee. Dus maak hier gebruik van en blijf lekker lezen in de vakantie!

We wensen iedereen een hele fijne en zonnige zomervakantie toe! Juf Martine en juf Geartsje

Groep 5/6:- We zijn aan het slopen!! Maar…. We bouwen ook weer iets nieuws op. Met Hester Kornelis zijn de kinderen allerhande apparaten aan het slopen en de opdracht is er iets nieuws van te maken.

- En dan is het alweer het einde van juni! Alle kinderen gaan naar de volgende groep.

Wij, juf Ytsje, juf Hennie en juf Tiitia willen de kinderen  bedanken voor het fijne schooljaar dat we samen hebben gehad.

- De baby van juf Hennie komt in augustus dus na de vakantie zien we haar eerst nog niet terug.

- We wensen jullie een fijne tijd toe met juf Thea, juf Brechtsje en meester Boy.

Groep 8: Kamp: Het kamp van groep 8 is ook dit jaar weer een succes geworden. Mede dankzij de inzet van de begeleiding en het mooie weer. Het liep allemaal gesmeerd en we hebben allemaal genoten van een paar heel fijne dagen.  Ruurdina, Anneke, Sybout en Gerben bedankt!. Ook de ouders, die bereid waren om de kinderen bij de boot te brengen,  bedankt!

De foto’s, die gemaakt zijn, worden verzameld en op Cd gezet.  Deze cd ontvangen de leerlingen aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Enkele data:

Maandag 30 juni om 18.30 uur:  Generale repetitie

Dinsdag 1 juli  om 10.30 uur optreden voor de groepen.

Dinsdag 1 juli om 20.00 uur optreden voor ouders, familie, bekenden, dorpsgenoten etc.

Woensdag 2 juli worden de leerlingen om 9.45 uur op school verwacht. Om 10.00 uur worden ze  uit de school gegooid om vervolgens in de vijver de eindsprong te maken.  Na de sprong in de vijver zijn de leerlingen van groep 8 vrij.

Donderdag: 3 juli werken de leerlingen mee aan de vossenjacht, waarmee dit schooljaar voor alle groepen wordt afgesloten.

 

Verjaardagen leerlingen

We feliciteren in de maand juli en augustus de volgende leerlingen:

01-07: Adeline Bakker uit groep 5/6

01-07: Alissa de Jong uit groep 8

08-07: Arjen Hooghiemstra uit groep 4

11-07: Lars van Deene uit groep 3

17-07: Anne Femke de Groot uit groep 4

30-07: Marten Atsma uit groep 8

01-08: Hantzen Hoekstra uit groep 5/6

03-08: Arlan Jongsma uit groep 5/6

08-08: Geeske Dijkstra uit groep 8

09-08: Marvin Spoelstra uit groep 1/2

13-08: Wynold Feenstra uit groep 3

14-08: Susanna Brouwer uit groep 8

15-08: Dytmer Schraa uit groep 1/2

15-08: Imke Kazemier uit groep 1/2

18-08: Mare Schriemer uit groep 8

29-08: Marije de Groot uit groep 7

31-08: Aeson Nossin uit groep 7

31-08: Mikai Schlüter uit groep 3

 

Belangrijke data

30 juni: Schoonmaakavond

  1 juli: Afscheidsavond groep 8

  2 juli: Doorschuiven van de groepen (11.00 uur)

  3 juli: Laatste schooldag en vakantie vanaf 12.00 uur.

  4 juli t/m 15 augustus: Zomervakantie

18 augustus: Eerste Schooldag

26 t/m  28 augustus: Informatieavonden

  2 en 4 september: Door - Start gesprekken voor groep 2 t/m 8

  3 september: Schoolfotograaf

15 september: Studiedag: kinderen vrij!

 

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 29 augustus.

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van cbs It Harspit

Klaas Jan Visser

 

 

We wensen u en jullie een geweldige zomervakantie

           ………………..en hopen jullie gezond terug te zien op maandag 18 augustus!!

 

 

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2013-2014              Nr. 10          23-05-2014

 

Verschijnen informatief en brieven

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de tiende Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord – thema

Week 22 t/m 24 (26 mei t/m 13 juni): Woorden van wel

Inhoud: Over regels die voorschrijven welke dingen we niet moeten doen. Over de Tien Geboden die ons uitdagen om de juiste dingen wel te doen.

Bijbel: Hemelvaart, Pinksteren, De Tien Woorden (Handelingen 1 en 2; Exodus 19 en 20)

Week 25 en 26 (16 juni t/m 27 juni): Op je sterkst…

Inhoud: Hoe gebruik je jouw energie? Waarom komt er soms niks van terecht? En wanneer ben je op je sterkst?

Bijbel: Simson (Rechters 13 t/m 16)

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Tot aan de zomervakantie sparen we voor Speelgoedbank Sneek.  In de lokalen hangt een spaarthermometer, waar de kinderen op kunnen zien hoeveel hun groep al heeft gespaard.

 

Formatie 2014-2015

Op de vorige nieuwsbrief hebben we reeds verteld dat we volgend schooljaar weer met 6 groepen mogen werken. De verdeling van de leerkrachten over deze groepen is als volgt:

Groep 1/2: Klaske Hoekstra (ma, di, woe) + een vacature (vanwege pensioen van Siebrig Kootstra)

Groep 3: Martine Steensma (ma, di, woe) en Geartsje Tjeerdema (do, vrij)

Groep 4: Sietske Yska (ma, di) en Antina de Boer (woe, do, vrij)

Groep 5: Titia Bruinsma (ma, di) en Ytsje Wijbrandi (woe, do, vrij)

Groep 6/7: Brechtsje Feenstra (ma di, woe) en Boy Bruno (do, vrij)

Groep 8: Gerben Joustra (ma t/m vrij)

- Er is extra ondersteuning in groep 6/7 door de inzet van de onderwijsassistent Hennie Kamstra. In de eerste periode na de zomervakantie is Hennie met zwangerschapsverlof. Zodra haar vervanger bekend is, laten we u dat weten.

- Henriëtte Kleinsmit zal in het komende schooljaar minimaal 2 dagen per week aanwezig zijn voor de begeleiding van zorgleerlingen.

- Vanaf het begin van het schooljaar zal er op twee middagen in de week een combinatie tussen (een gedeelte van) groep 2 en groep 3 worden gemaakt. Gedurende het schooljaar wordt dit eventueel uitgebreid.

- Zodra we weten wie de vacature in groep 1/2 komt invullen, brengen we u daarvan op de hoogte.

 

Ouder tevredenheidspeiling

Tijdens de ouderavond op woensdag 14 maart is de ouder tevredenheidspeiling besproken. Een samenvatting van het verslag kunt u ook terug vinden op onze website onder het kopje “nieuws” en “algemeen”. Via de onderstaande link kunt u bij het verslag komen. (Ctrl en klikken)

http://111.01.myriadm.nl/nieuws/algemeen.html

 

Vrijwilliger(s) in het zonnetje

Deze maand staan Mireille Prins en Trees Brouwer in het zonnetje. Zij hebben samen de organisatie van onze Schoolbibliotheek opgepakt. Iedere maandagmiddag verzorgen zij het uitlenen van de boeken. We zijn hier erg blij mee. Hartelijk bedankt!

 

CBS It Harspit in het nieuws

In het Sneekernieuwsblad van afgelopen woensdag 21 mei stond een artikel over onze actie voor de speelgoedbank. Ook op de website van de speelgoedbank stond een artikel over onze school. Via de onderstaande link kunt u bij dit verslag komen. (Ctrl en klikken)

http://speelgoedbankfriesland.nl/inzamelaktie-christelijke-basisschool-oppenhuizen/

 

Verslag leerlingenpanel

Het verslag van het leerlingenpanel op woensdag 23 april kunt u terugvinden op onze website onder het kopje home. U kunt ook de onderstaande link aanklikken. (Ctrl en klikken)

http://111.01.myriadm.nl/home/leerlingenpanel.html

 

Oranjefeest; vrijdag 13 juni

Het thema voor het Oranjefeest 2014 is: Brazilië. De kinderen mogen dit jaar dan ook verkleed naar het feest komen in de kleuren van…….Brazilië!

Op vrijdagochtend zullen er weer spelletjes zijn voor alle groepen en  's middags is er een programma voor de kinderen vanaf groep 5.

De activiteitencommissie is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen. Binnenkort hoort u meer over het programma.

 

Zwemvierdaagse zwembad It Rak

In de bijlage kunt u een flyer vinden van de zwemvierdaagse van zwembad It Rak.

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3: Deze week zijn we gestart met kern 11 van Veilig Leren Lezen. Het thema van deze kern is “Mijn lievelingsboek”. Er zijn veel leuke en interessante boeken die kinderen enthousiast kunnen maken om te gaan lezen. Het is dus niet alleen leuk, maar ook erg zinvol om zo’n leuk of interessant boek aan elkaar te laten zien. Daarom mogen de kinderen ook hun eigen lievelingsboek mee naar school nemen.

- Op woensdag 21 mei hebben we Expeditie Kees de Koolmees gedaan in het Zwettebos in Sneek. Tijdens deze leuke en leerzame expeditie moesten de kinderen 10 opdrachten uitvoeren waarbij ze zelf ook even koolmees waren. Ze moesten vluchten voor een poes, eten voor hun jongen zoeken, rupsen vangen, raden wat koolmezen eten en nog veel meer. De moeders van Tess, Floor, Dirk Jan en Rein hebben ons daarbij begeleid, waarvoor nogmaals hartelijk dank! Binnenkort staan er foto´s van onze expeditie op de schoolsite, gemaakt door een echte fotograaf die erbij was.

Op woensdag 28 mei is het Juffendag. Die ochtend vieren we ter gelegenheid van onze verjaardagen een Hoedenfeest in groep 3! We gaan dan allerlei spelletjes met hoeden doen. Het zou leuk zijn als alle kinderen van groep 3 die dag op school komen met een hoed/pet/(thee)muts op! Helemaal verkleed komen mag natuurlijk ook. Eten en drinken hoeven de kinderen deze dag niet mee te nemen want daar zorgen wij voor. We hopen op een gezellige dag! Vriendelijke groet, Juf Geartsje en juf Martine.

Groep 4: Op woensdag 28 mei a.s. willen wij graag onze Juffendag vieren! De kinderen mogen die dag verkleed op school komen. Ook hoeven ze geen eten en drinken mee te nemen. We hopen op een gezellig dag!

- Het gaat goed met het opzeggen van de tafels. Bijna alle kinderen zijn aan de tweede kaart begonnen!  We gaan er voor dat alle kinderen vóór de zomervakantie ook voor de tweede keer de tafels van 1,2,3,4, 5 en 10 opzeggen.

- De kinderen krijgen geen dicteebriefjes meer mee, we hebben de reguliere lessen van spelling allemaal al klaar! We gaan nu verder oefenen met ander materiaal.

Groep 5/6: Wat was het gezellig tijdens het juffenfeest. Voor de regenbuien kwamen waren we op fotospeurtocht en tijdens de buien hadden we leuke spelletjes en een spannende film. Knutselen met de elastiekjes was voor iedereen een leuke opdracht. Super!

-Het is nu tijd voor de laatste spreekbeurten. Komende maandag  is Dian aan de beurt . Hedzer, Hester en Milan zijn de volgende sprekers. Succes jongens en meisjes!

Groep 7: Afgelopen week heeft groep meegedaan aan het praktijkexamen van verkeer. Alle leerlingen zijn hiervoor geslaagd! Allen gefeliciteerd met deze geweldige prestatie!

- Vorige week hebben we met z'n alleen gefierljept in IJlst. Een paar weken eerder had Fries kampioen Stefan Douma zijn spreekbeurt over dit onderwerp gedaan. Daarna kwam familie Douma met dit geweldige initiatief (bedankt daarvoor) wat zeker voor herhaling vatbaar is.  Wat een feest! Voor de foto’s verwijzen we naar de link hieronder (Ctrl en klikken)

http://www.cbsitharspit.nl/groepen/groep-7/fierljeppen-groep-7-2014.html

-Speelgoedproject: Een aantal groepjes zijn al klaar met het maken van een eigen spel. Als eerste spelen ze zelf hun eigen spel en vervolgens gaan de leerlingen uit groep 7 elkaars spel spelen.

- We hebben inmiddels twee theaterlessen gehad en de leerlingen genieten hiervan.

Op dinsdag 24 juni van 13.30 – 15.00 uur gaat groep 7 naar de eendenkooi in Goënga.  Via de mail vragen we ouders die willen rijden en begeleiden.

- Eind juni gaan we het gezellige, leerzame schooljaar afsluiten met ons meester- en juffenfeest. Dit gaan we vieren op de boerderij.

- NME : Inmiddels is er een jeugdvogelwacht opgericht door de Fûgelwacht . Deze bestaat uit 10 leerlingen uit groep 5 t/m 8. Deze kinderen denken mee in het organiseren van leuke activiteiten.

Het verslag van deze eerste bijeenkomst en alle activiteiten die in de afgelopen periode uitgevoerd zijn door de fûgelwacht, kunt U vinden op de website van de Fûgelwacht op Top en Twel online. Zie de link hieronder (Ctrl en klikken). http://www.topentwelonline.nl/site/index.php?sp=151

De leerlingen van it Harspit hebben genoten!! Dank aan de inzet van de Fûgelwacht

- It sprύtsje: De leerlingen van groep 5/6 en 7 zijn druk bezig geweest met ons eigen tuintje. Inmiddels staan de pootaardappelen, pootuitjes, aardbeienplantjes, koolplantjes, pompoenen in het tuintje en deze plantjes en het onkruid groeien goed. Afgelopen weken hebben we boontjes, wortels en spinazie gezaaid. We hebben hulp gehad van ouders  en mensen uit de gemeente die verstand hebben hoe je een tuintje maakt en moet onderhouden. Kinderen genieten van het buiten zijn  in de natuur en het ervaren van het ontkiemen van zaden en het verzorgen en onderhouden van ons eigen tuintje.

Groep 8: Verjaardag: Vrijdag op Koningsdag heb ik samen met de leerlingen mijn verjaardag gevierd. Het lokaal was prachtig versierd en alle tafels en stoelen hadden ze uit het lokaal gehaald. In de plaats daarvan hadden ze twee ronde tafels uit de hal in het lokaal gezet. Een heuse bar was  klaargezet en de twee dj’s Arjan en Marten zorgden voor de muziek. Bij onze fotograve Dieuwke kon je met je vriendinnen en/of vrienden op de foto. Sjoukje nam foto’s van de diverse dingen die we samen deden. De leiding van de dag was in handen van Dieuwke en Sjoukje. Samen hebben we met veel plezier diverse spelletjes gedaan. Het was al met al een prachtige dag. Ik hoefde mij nergens druk over te maken. Alles was geregeld.

Groep 8, bedankt voor deze fijne ochtend en het mooie cadeau.

De laatste loodjes: Op dit moment zijn we druk bezig met de musical. Het valt niet altijd  mee om de tekst in het hoofd te krijgen of om de goede toon te halen bij de liedjes maar we doen allemaal ons stinkende best. Volgende week gaan we op kamp om even lekker alles achter ons laten en te genieten van het prachtige eiland Schiermonnikoog.

 

Verjaardagen leerlingen

We feliciteren in de maand juni de volgende leerlingen:

04-06: Hester Bangma uit groep 7

13-06: Marrit Wijnia uit groep 5/6

18-06: Milan Janzen uit groep 5/6

21-06: Hanneke Westert uit groep 4

29-06:Tygo Wiersma uit groep 7

 

Belangrijke data

26 t/m 28 mei: Schoolkamp

29 en 30 mei: Hemelvaartvakantie

  2 t/m 5 juni: Avondvierdaagse

  3 juni: Schoolreisje groep 1/2

  9 juni: Pinkstervakantie

10 juni: Schoolreisje groep 3 t/m 7

13 juni: Oranjefeest

18 juni: Studiedag team: alle kinderen vrij!

20 juni: Studiedag onderbouw (groep 1 t/m 4 is vrij!)

23 juni: Rapport 2 wordt meegegeven

24 en 26 juni: 10-minuten gesprekken

27 juni: Vrijwilligersochtend

30 juni: Schoonmaakavond

  1 juli: Afscheidsavond groep 8

  2 juli: Doorschuiven van de groepen

  3 juli: Laatste schooldag en vakantie vanaf 12.00 uur.

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 27 juni.

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van cbs It Harspit

Klaas Jan Visser

 

 

 

 INFORMATIEF           Jaargang  2013-2014              Nr. 9          25-04-2014

 

Verschijnen informatief en brieven

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de negende Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord – thema

Week 19 t/m 21 (5 t/m 23 mei): Groeien

Inhoud: Over groeien in zelfstandigheid, leren omgaan met teleurstellingen en durven doorgroeien naar een volgende, nieuwe fase in je leven.

Bijbel: Door de Rietzee, Het water van Elim, Het gouden kalf, De twaalf spionnen

(Exodus 14 t/m 32; Numeri 13 en 34)

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Tot aan de zomervakantie sparen we voor Speelgoedbank Sneek.  In de lokalen hangt een spaarthermometer, waar de kinderen op kunnen zien hoeveel hun groep al heeft gespaard.

Tijdens de paasviering is er veel speelgoed ingeleverd voor de Speelgoedbank. Super!

Op woensdag 7 mei wordt het speelgoed opgehaald. Groep 4 gaat het namens de school aanbieden aan de Speelgoedbank.

 

Formatie 2014-2015

Volgend schooljaar mogen we opnieuw met 6 groepen gaan werken op school. Na instemming van de MR is er voor de volgende groepsverdeling gekozen:

Groep 1/2, Groep 3, Groep 4, Groep 5, Groep 6/7, Groep 8.

We kunnen op dit moment nog niet vertellen welke leerkrachten er voor de verschillende groepen komen te staan. We kunnen wel vertellen dat voor de combinatiegroep 6/7 ook het volgende schooljaar weer 20 uur beschikbaar zijn voor een onderwijsassistent. Juf Hennie zal deze extra begeleiding blijven geven. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal zij echter met zwangerschaps- / bevallingsverlof zijn. Binnen onze stichting wordt voor haar een vervanger gezocht.

Juf Siebrig Kootstra gaat per 1-08-2014 met pensioen. Voor de invulling van deze uren wordt ook binnen onze stichting naar een oplossing gezocht.

 

Meester Dirk Klaren

Op de vorige nieuwsbrief hebben we u laten weten dat meester Dirk Klaren geopereerd moest worden. De operatie is moeizaam verlopen, maar na een aantal spannende weken is er nu goed nieuws. Hij komt morgen thuis uit het ziekenhuis.

 

Vertrek van leerlingen

In de afgelopen weken hebben Thijs van Diepen uit groep 4 en Mette Bijlsma uit groep 5 afscheid genomen van It Harspit. We wensen hen een goede tijd toe op obs De Wyken.

 

Vrijwilliger(s) in het zonnetje

Deze keer zetten we Ynte Dragt in het zonnetje. Ynte zorgt er namens de redactie van De Twilling voor dat onze bijdrage in de Twilling wordt geplaatst. Ynte bedankt voor je grote inzet!

 

Vrijwilligers tijdens de koningsspelen

Vandaag, vrijdag 25 april, vieren we de koningsspelen op school. We zijn erg blij met de vele ‘extra handen’ die we vandaag op school hebben. We bedanken de ouders en de studenten van het RSG voor hun hulp. In het bijzonder willen we Froucke Hoekstra noemen. Zij is vanuit haar opleiding (ALO) betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van de koningsspelen. We zijn erg blij met haar inzet.

 

Mobieltjes op school

Tijdens de ouderavond op woensdag 26 maart 2014 is gesproken over het internetgebruik en het gebruik van mobiele telefoons. Naar aanleiding van opmerkingen van ouders hebben we als team de volgende afspraak gemaakt:

De mobieltjes van leerlingen worden vanaf 6 mei in een centrale bak in de groep neergelegd. Als kinderen hun mobieltje nodig hebben voor een bepaalde opdracht, dan kunnen ze de leerkracht daar toestemming voor vragen. In de pauzes mogen ze ook gebruik maken van hun mobiel.

 

Plein

Zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn enthousiast over het experiment met een extra plein. Ook het dragen van hesjes van de pleinwachten en hun verdeling over de pleinen ervaren de kinderen als positief. We hebben ervoor gekozen om van april tot de herfstvakantie beide pleinen te blijven gebruiken. (in de wintermaanden is het gras te nat)

 

Verslag leerlingenpanel

Het verslag van het leerlingenpanel op woensdag 23 april kunt u terugvinden op onze website.

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3: De taalopdrachten van kern 10 staan in het teken van verzamelen. Veel kinderen sparen mooie voorwerpen of leggen een verzameling aan. In de klas hebben we een ´broekzakkenmuseum´ waarin allerlei ´schatten´ tentoongesteld worden en inmiddels is het museum al aardig gevuld.

- Op 4 april zijn we met groep 3 naar Scharnegoutum geweest. De bedoeling was om daar lammetjes te bekijken, maar dat viel helaas wat tegen: er was nog maar één lammetje geboren!  De eigenaresse van de schapen vertelde enthousiast over haar `kudde´ en de kinderen hebben in groepjes geprobeerd om een groep schapen binnen een omheining te drijven. Dit lukte trouwens prima. Alle ouders die geholpen hebben bij het vervoer en de begeleiding willen we nogmaals bedanken.

- De plantjes die we gekweekt hebben, zijn inmiddels mee naar huis. Ze werden te groot en stonden steeds in de hete zon, waardoor ze snel verdorden. Maar wat stond het gezellig zo´n vensterbank vol met planten. De kinderen stonden iedere ochtend te kijken hoe de zaadjes kiemden en de plantjes daarna steeds een stukje groeiden. Als de bonenplanten thuis goed verzorgd worden, kunt u misschien in de zomer wel een heerlijke maaltijd maken van vers geplukte boontjes!

-Iedere donderdagmiddag staat Fries op het programma. Vaak kijken we naar het programma ´Witwat`, maar we hebben sinds een paar weken ook een ´Witwatter fan´e wike´. Deze ´Witwatter´ houdt een soort spreekbeurt (als het kan in het Fries) en mag voor de klas iets vertellen over zijn huisdier, sport, hobby of een ander leuk onderwerp. Sommige kinderen nemen ook materialen, foto´s of plaatjes mee om te laten zien. Op deze manier oefenen de kinderen het Fries en leren ze tegelijkertijd ook hoe ze iets moeten presenteren.

-We wensen iedereen een fijne vakantie!      Juf Martine en juf Geartsje

Groep 4: Op vrijdag 16 mei gaan we Expeditie Kees de Koolmees doen in Sneek in het Zwettebos. De expeditie Kees de Koolmees is een vrolijk, leerzaam en een beetje spannend opdrachtencircuit, buiten in de natuur. De kinderen gaan in groepjes allerlei opdrachten doen waarbij ze in de huid van de koolmees kruipen. Hiervoor hebben wij begeleiders nodig die willen rijden en de opdrachten voorlezen en meedoen. We vertrekken rond half 10 vanaf school. De kinderen moeten die dag kleren aan die vies mogen worden, bij slecht weer laarzen en regenjas. Denkt u ook weer aan de stoelverhogers.

- Een aantal kinderen heeft vorige week een inlogcode meegekregen voor bloon.nl, zodat ze thuis op een leuke manier de spellingswoorden kunnen oefenen. We raden aan  om ook op papier te oefenen. Heeft uw kind geen code meegekregen maar wilt u wel graag met uw kind oefenen dan kunt u dat aan ons doorgeven.

- Op de website staan leuke foto’s van een rekenles!

Groep 5/6: Na de  meivakantie op vrijdag 9 mei is het juffendag in groep 5 en 6. Dat is een dag om te vieren en dat zullen we zeker doen. De kinderen hoeven in ieder geval geen eten of drinken mee naar school te nemen. Daar zorgen wij voor.

De spreekbeurten gaan nog even door. Op 12 mei komt Kelvin aan het woord en op 19 mei gaan Fetze en Finn het over voetbal hebben. Dian en Hedzer komen de twee weken daarna aan de beurt.

Groep 7: Donderdag 10 april zijn alle leerlingen uit groep 7 geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen. Allen van harte gefeliciteerd. We zijn enorme trots op jullie prestatie. Hopelijk kunnen we dit positieve bericht ook melden na het praktijkexamen van 15 mei. Succes met oefenen!!!

Afscheid meester Tino:

Beste ouders/verzorgers,

Mijn naam is Tino Siderius en ik volgde de opleiding Onderwijsassistent op de ROC Friese Poort in Sneek waar ik inmiddels voor geslaagd ben. Ik was deze laatste twee jaren te vinden in groep 7 als stagiair. Maar ook was ik vaak te vinden bij de hekken van de school. Deze laatste twee leuke en leerzame jaren gingen snel voorbij. De dagen wanneer ik stage liep waren op maandag, dinsdag en woensdag bij juf Brechtsje, maar ook heb ik met meester Boy wat dagen meegedraaid op donderdag en vrijdag. Op deze school kon ik veel werkzaamheden uitvoeren. Hierdoor kon ik makkelijk mijn schoolopdrachten en schoolexamens aan koppelen. Het was fijn om bij de leuke uitjes van school te zijn, namelijk de schoolreisjes en de Oranjefeesten enz. Altijd leuk om deze leuke maar ook nieuwe uitstapjes mee te maken! Woensdag 16 april was mijn laatste dag en houd ik mijn afscheid. Op deze dag heb ik een leuk presentje meegegeven aan de leerlingen die ik les gegeven heb.

In september wil ik beginnen aan de PABO (Pedagogische Academie Basisonderwijs, leerkracht basisonderwijs) op de Stenden te Leeuwarden. Het zou mooi zijn dat ik dan de stageperiodes hier weer kan uitvoeren, en hopelijk dat ik hier weer “goedemorgen” tegen u kan zeggen.

In de tussentijd ben ik druk aan het sparen voor deze studie. Ik wil hierbij graag mijn collega’s, de leerlingen en de ouders bedanken voor deze twee fantastische jaren!!!

Met vriendelijke groet, Tino Siderius (foto’s zie website)

- Even voorstellen:

Hallo,  mijn naam is Marinke Bethlehem,  eerstejaars student aan de Rijksuniversiteit van Groningen.  Hier studeer ik de AOLB (academische opleiding leraar basisonderwijs), waarmee ik in vier jaar word opgeleid tot leerkracht in het basisonderwijs en ik tegelijkertijd de universitaire bachelor Pedagogische wetenschappen volg. Voor deze studie loop ik, van februari tot en met juni, elke dinsdag stage in groep 7 bij Brechtsje Feenstra.Nu het mooie weer eraan komt, kom ik elke dinsdag op de fiets uit Scharnegoutum, waar ik nog bij mijn ouders woon. Ik voetbal hier bij de plaatselijke club en ik heb er acht jaar op de basisschool gezeten. Vorig jaar ben ik geslaagd voor mijn VWO en toen heb ik het Bogerman in Sneek omgeruild voor de universiteit in Groningen. Sindsdien reis ik vier dagen in de week heen en weer naar de buurprovincie. Afgelopen halfjaar liep ik stage in groep 6/7/8 van KNS De Reinbôge in Tersoal en ik hoop het komende halfjaar net zo’n plezierige en leerzame stageperiode tegemoet te gaan bij jullie op school. Wellicht tot ziens! Marinke Bethlehem

- Groep 7 is met de vogelwacht het land in geweest opzoek naar eieren van de kievit grutto,scholekster etc. Het is een zeer geslaagde middag geworden. Foto’s staan op de website onder groep 7.

- Ook zijn we druk bezig met ons plantjesproject. De kinderen hebben zaadjes gezaaid in een minikas en hebben deze mee naar huis genomen om er goed voor te zorgen. De plantjes doen het goed en kunnen ook al in de volle grond gezet worden. De grond van het schooltuintje bij it sprútsje  is inmiddels klaargemaakt en de aardappelplantjes, uitjes en aardbeienplantje staan in ons tuintje. Foto’s zijn te vinden op onze schoolsite bij groep 7.

- De kinderen zijn ook enthousiast bezig met het bedenken en maken van een eigen spelletje.

- In mei krijgen de kinderen  theaterlessen. In het kader van uur cultuur hebben wij hier voor gekozen.

-Links naar de hierboven genoemde onderwerpen. U kunt deze links openen met Ctrl + klik .

-Afscheid van meester Tino:

http://111.01.myriadm.nl/groepen/groep-7/afscheid-meester-tino-.html

- Plantjesproject it Sprútsje:

http://111.01.myriadm.nl/groepen/groep-7/plantjes-project-it-sprutsje-2014.html

- Speelgoedproject:

http://111.01.myriadm.nl/groepen/groep-7/speelgoedproject-gr-7-2014.html

-Vogelwacht:

http://111.01.myriadm.nl/groepen/groep-7/vogelwacht-2014.html

Groep 8: Provinciale voorleeswedstrijd: Dinsdag, 8 april,  zijn we met de hele groep naar Gorredijk geweest om Mare Schriemer aan te moedigen tijdens de provinciale voorleeswedstrijd. Mare moest het opnemen tegen 13 medekandidaten uit heel Friesland. Ze las voor uit het boek Oorlogsgeheimen van Jacques Vriens. Ondanks dat Mare weer fantastisch voorlas, viel ze dit keer niet in de prijzen. Toch was het een prachtige middag en zijn we met een ervaring rijker weer huiswaarts gekeerd.

Bankbattle: 14 April heeft groep 8 meegedaan aan de Bankbattle. Dit is een wedstrijd georganiseerd door de Rabobank. Het doel is om zo snel mogelijk achter een code te komen waarmee je de kluis kunt openen. De code kun je vinden door allerlei opdrachten uit te voeren. Je bent ingedeeld in een groep van ca. negen andere scholen. De leerlingen moeten het helemaal zelf doen en de leerkracht mag alleen ingrijpen als het uit de hand dreigt te lopen.  Het gaat vooral om het samenwerken. En dit is groep 8 gelukt.  Een mooie derde plaats en de eerste prijs voor wat betreft het samenwerken.

Uitslag:

SNEEK D 9 SNELSTE GROEP     0:42:57                         Cbs de Twine IJLST

SNEEK D 2                               0:45:46                         It wraldfinster HEEG

SNEEK D 5                               1:00:26                         CBS It Harspit OPPENHUIZEN

SNEEK D 7                               1:04:41                          CBS Op'e Hichte SCHARNEGOUTUM

SNEEK D 4                               1:15:43                          Van Haersma Buma school (team 2) HOMMERTS

SNEEK D 1                               1:21:36                          St. Gregoriusschool BLAUWHUIS

SNEEK D 8                               niets ontvangen              OBS de Pikeloer WIUWERT

SNEEK D 3                               oplossing foutief            Van Haersma Buma school (team 1) HOMMERTS

SNEEK D 6                               oplossing foutief            De Twatine GAUW

EHBO: Op 15 april heeft groep 8 het EHBO examen gedaan. Na op 2april het schriftelijk gedeelte te hebben gemaakt was nu het praktijk examen aan de beurt. Dit was best nog wel spannend, want het was niet altijd even gemakkelijk. Uiteindelijk heeft iedereen toch het diploma mogen ontvangen. Gefeliciteerd!

Voetbalwedstrijd: Woensdag, 16 april, heeft groep 8 meegedaan aan het jaarlijkse voetbaltoernooi in Heeg. Met 19 spelers ( 2 waren ziek en 1 was supporter) en met de instelling: “Wij zijn de besten” togen wij naar Heeg. En dat wij bij de besten hoorden, bleek al gauw uit het resultaat. Wij werden nr. 1 van onze poule. Na een spannende halve finale, die eindigde in een strafschoppen serie moesten we toch erkennen dat de school uit Hommerts ons de baas was. Hierna moesten we nog voetballen om de derde en vierde plaats. Tijdens deze wedstrijd bleek toch dat de voorgaande wedstrijden hun tol hadden geëist en moesten wij ons verlies nemen.  Met de vierde plek zijn we  best wel trots, want we hebben deze prijs met  z’n allen verdiend.  Het was al met al een prachtige middag.

Otterproject: Dinsdag, 22 april, is groep 8 naar It Nannewiid geweest voor het otterproject. De groep werd in 4 groepjes verdeeld. Daarna kreeg elke groep een opdracht. Bij opdracht 1 moesten de leerlingen als otters ruiken en zo een spoor volgen. Bij opdracht 2: moesten de leerlingen vragen beantwoorden en gingen ze met speciaal gemaakte kijkbuizen onder water kijken. Bij opdracht 3 leerden de kinderen sporen van de otter herkennen. Bij opdracht 4 gingen de leerlingen op zoek naar plekjes waar de otter evt. zou kunnen leven en wonen. Onderwijl maakten ze kennis met echte veengrond. De leerlingen hebben wel vermaakt. Vooral het polsstokspringen over een diepe greppel trok de belangstelling. Het duurde niet lang of de leerlingen zagen eruit als echte otters. Gelukkig hadden ze schone kleren mee. Het was een geweldige dag die ze niet gauw zullen vergeten

Bedankt: Groep 8 wil hierbij alle ouders die de afgelopen tijd mee geweest is als begeleider(ster) of als chauffeur hartelijk bedanken.

4 Mei: Nationale dodenherdenking:Tijdens de nationale dodenherdenking mogen leerlingen van groep 8 bloemen leggen bij de herdenkingssteen in de kerkmuur van de kerk in Uitwellingerga. Twee leerlingen zullen daar ook een  gedicht voorlezen. Voordat we naar het kerkje gaan, gaan we ons om 19.45 verzamelen op “de Skou”. Hier zullen ook de bloemen uitgedeeld worden. Vandaar gaan we naar de kerk. Leerlingen uit andere groepen zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Kamp: Na een drukke maand april gaan we eind mei op kamp. De kosten voor het kamp bedragen € 90,00 per leerling. Zou u dit bedrag over willen maken op rekeningnr: NL67RABO0132865181 t.n.v. Stichting Ouderraad It Harspit Oppenhuizen o.v.v. kamp en naam leerling. Informatie over wat de leerlingen mee moeten nemen ontvangt u na de meivakantie.

 

Verjaardagen leerlingen

We feliciteren in de maand mei de volgende leerlingen:

03-05: Jonna de Jong uit groep 5/6

03-05: Mimi Kuiper uit groep 4

07-05: Nienke Hooghiemstra uit groep 8

14-05: Hilde de Jager uit groep 5/6

17-05: Arjan Homsma uit groep 8

17-05: Floor Kamstra uit groep 3

17-05: Tjitse Veldhuis uit groep 4

21-05: Mark Jan Spitse uit groep 7

22-05: Meike Steehouwer uit groep 7

23-05: Allard Kuindersma uit groep 3

24-05: Tamara Jetten uit groep 7

 

Belangrijke data

25 april: Koningsspelen (sportdag)

28 april t/m 5 mei: Meivakantie

  4 mei: Dodenherdenking (groep 8)

14 mei: Ouderavond om 20.00 uur (zie uitnodiging van woensdag 23-04-14)

19 mei: MR / OR

19 t/m 28 mei: Cito-toetsen leerlingvolgsysteem

26 t/m 28 mei: Schoolkamp

29 en 30 mei: Hemelvaartvakantie

  2 t/m 5 juni: Avondvierdaagse

  3 juni: Schoolreisje groep 1/2

  9 juni: Pinkstervakantie

10 juni: Schoolreisje groep 3 t/m 7

13 juni: Oranjefeest

18 juni: Studiedag team: alle kinderen vrij!

20 juni: Studiedag onderbouw (groep 1 t/m 4 is vrij!)

23 juni: Rapport 2 wordt meegegeven

24 en 26 juni: 10-minuten gesprekken

27 juni: Vrijwilligersochtend

30 juni: Schoonmaakavond

  1 juli: Afscheidsavond groep 8

  2 juli: Doorschuiven van de groepen

  3 juli: Laatste schooldag en vakantie vanaf 12.00 uur.

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 23 mei.

 

 

    We wensen u en jullie een geweldige meivakantie en tot 6 mei!

 

 

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van cbs It Harspit

Klaas Jan Visser

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2013-2014              Nr. 8          28-03-2014

 

Verschijnen informatief en brieven

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de achtste Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord – thema

Week 12 t/m 14 (17 maart t/m 4 april): Macht

Inhoud: Over macht en onmacht, de macht van het kleine en het vermogen om goed te doen. Over verzet en bevrijding.

Bijbel: Mozes (Exodus 1 t/m 12)

Week 15 t/m 17 (7 t/m 25 april): Vasthouden en loslaten

Inhoud: Als je alleen maar vasthoudt aan het bekende, ontdek je niet hoe de wereld en jijzelf mooier en gelukkiger kunnen worden. Over Jezus die mensen meeneemt en vrij maakt, ook als hij er zelf niet meer is.

Bijbel: De storm op het meer, Zacheüs, Laatste avondmaal, Veroordeling en dood van Jezus, Paasmorgen, De Emmaüsgangers (Lucas 8, 19 en 22 t/m 24)

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Tot aan de zomervakantie sparen we voor Speelgoedbank Sneek.  In de lokalen hangt een spaarthermometer, waar de kinderen op kunnen zien hoeveel hun groep al heeft gespaard.

 

Nieuws van de Medezeggenschapsraad (continurooster)

De afgelopen weken waren drukke tijden voor de MR. Zoals u weet heeft de MR opdracht gekregen om te onderzoeken of er draagkracht is op de school voor een continurooster.

Naar aanleiding van dit onderzoek zal de MR een positief of negatief advies geven aan de schooldirectie. De afgelopen twee weken heeft de MR gesprekken gevoerd met het gehele team. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft de MR het team gevraagd of men een rooster volgens het 5 gelijke dagen model (continurooster) ziet zitten.  Als criterium heeft de MR gesteld dat er minimaal 8 van de 12 leerkrachten voor het continurooster moet zijn, wil dit in de toekomst op school ingevoerd worden.. Dit minimum is behaald. Dit betekent dat de MR verder gaat in het traject. De volgende actie is dat wij als MR een peiling onder de ouders gaan houden!

Deze peiling ontvangt u vrijdag 4 april a.s. van ons. De sluitingsdatum voor het inleveren van uw stem is vrijdag 11 april a.s. om 15.30 uur. In deze peiling vraagt de MR u of een eventuele invoering van een continurooster gepast is  voor onze school. Hierbij heeft de MR het criterium op minimaal 50% van de stemmen gezet. U zult begrijpen dat dit een zeer belangrijke peiling is en wij als MR willen u dan ook dringend verzoeken deze peiling binnen de tijd in te vullen en kenbaar te maken aan MR. De MR rekent op uw stem!

 

Nieuw mailadres voor de MR

De MR heeft vanaf nu een nieuw email adres: MZRIH@palludara.nl

 

Meester Dirk Klaren

Bij meester Dirk Klaren, die voor de zomervakantie afscheid heeft genomen van onze school, is een ernstige ziekte geconstateerd. Hij is hier afgelopen week aan geopereerd. We wensen hem van harte beterschap!

 

Extra vrije dag op de laatste schooldag

Jammer, maar dit schooljaar hebben we weer geen 11-stedentocht gekregen. Het voordeel is dat de reeds geplande vrije dag nu op een ander moment wordt ingezet. We doen dit op de laatste schooldag, op vrijdag 4 juli. Dit betekent dat voor alle kinderen de zomervakantie begint op donderdag 3 juli om 12.00 uur!

 

Paasviering; donderdag 17 april

Dit schooljaar houden we de paasviering met alle kinderen, ouders en andere belangstellenden op donderdag 17 april. De viering is van 16.30 tot 17.30 in de sporthal van MFC IT Harspit.

Meer informatie en een officiële uitnodiging volgt!

 

Vertrek van een leerling en nieuwe leerlingen

Vorige week heeft Christian Sminia uit groep 4 afscheid genomen van It Harspit. Hij is naar obs De Wyken in Sneek gegaan. We wensen Christian daar veel plezier.

Sinds 17 maart zit Marieleijne Simonse bij ons in groep 1. De familie Simonse woont sinds kort in Oppenhuizen. Hartelijk welkom!

Vanaf donderdag 3 april komt Mons Kuiper in groep 5. Mons komt van De Johannes Postschool in Sneek. Welkom terug Mons!

We wensen Marijleijne en Mons plezierige en leerzame jaren op It Harspit.

 

Vrijwilliger(s) in het zonnetje

Deze keer zetten we de alle vrijwilligers in het zonnetje, die hebben geholpen tijdens het MI-circuit (talentencircuit) voor de groepen 5 t/m 8. Deze ouders hebben diverse vrijdagmiddagen geholpen bij onderdelen van het circuit. De kinderen en wij hebben dit als geweldig ervaren. We bedanken  Jacqueline Veldman, Engelien Perridon, Siwarda Nauta, Renske Nauta, Willemien Hoogland, Regina Bangma, Foekje Veldhuis, Sarah van Netten, Ingrid Brattinga, Jan Germ Brouwer en Luuk Westert voor hun geweldige inzet!

 

Cito – Eindtoets

Groep 8 heeft de uitslag van de cito-eindtoets gekregen. De gemiddelde groepsscore was 536,9 en dat is ver boven het landelijke gemiddelde. De verwachte score van deze groep 8 lag een stuk lager, des te groter is de prestatie. Een compliment voor de goede samenwerking tussen de ouders, kinderen en school.

 

Plein

Vanaf dinsdag 1 april zijn er enkele veranderingen op het schoolplein. We hebben tot de meivakantie het experiment dat de kinderen van groep 3 t/m 8 ook op het kleuterplein mogen komen in de pauzes. Dit proberen we uit op verzoek van het leerlingenpanel. We bekijken vervolgens of we dit blijven doen tot de zomervakantie. De pleinwachten zullen zich verdelen over de twee pleinen en een hesje gaan dragen, zodat ze goed zichtbaar zijn voor de kinderen.

In de komende weken oefenen we pleinspelen met de kinderen, die ze kunnen gebruiken in de pauzes.

 

Verslag leerlingenpanel

Het verslag van het laatste leerlingenpanel kunt u terugvinden op onze website.

 

NME (staat voor Natuur en Milieu Educatie)

Himmeldei:

Op dinsdag 18 maart zijn de groepen 1 t/m 4 het dorp in geweest om schoon te maken dit was een groot succes. De leerlingen gingen met grijpers en vuilniszakken en gekleed in vel gekleurde hesjes op weg om Oppenhuizen schoon te maken. Groep 1 t/m 4 en alle begeleiders bedankt!! Op de schoolsite staan foto’s.

Vogelwacht: Op maandag 17 maart zijn Harry Schraa en Anne Visser op school geweest om te vertellen over wat de vogelwacht allemaal doet en hebben ze hun plannen verteld over het oprichten van een jeugdvogelwacht. Twee leerlingen uit de groepen 5,6,7 kunnen hierin meedraaien en samen met de vogelwacht leuke activiteiten bedenken die uitgevoerd worden in samenwerking met de vogelwacht. Groep 7 gaat elk jaar samen met mensen van de vogelwacht het land in om de weidevogels te observeren en zoeken naar nesten met eieren en misschien kunnen we ook dit jaar jonge kievieten of grutto’s bewonderen. Op woensdag 19 maart vond Sjoukje Feenstra eerst 2 kievietseieren in een nest en even later nog 4 kievietseieren in een nest. Ze was enorm blij. We hebben de eieren geregistreerd en vervolgens de vogelwacht opgebeld en zo was Sjoukje  dit jaar de eerste van de jeugd met het vinden van het eerste kievietsei en ze krijgt hiervoor een zilveren polsstokje. Op donderdag hebben alle leerlingen van de groepen 5/6, 7 en 8 de eieren kunnen bewonderen.

 

Project It Sprûtsje

Tijdens bidstond in de kerk hebben de leerlingen van It Harspit een kruiwagen met inhoud (o.a. potgrond, koemest, korrels, schep, hark, schoffel, minikassen, zaadjes en kruidenbakjes, pootaardappelen, gieters etc.) gekregen om een moestuintje te beginnen.

De diaconie zorgt voor een stukje grond bij de volkstuintjes ( It Sprûtsje). Dit stukje grond wordt klaargemaakt zodat de leerlingen zaadjes kunnen zaaien en plantjes kunnen planten en vervolgens het tuintje te onderhouden. Jan Booy is contactpersoon en zorgt voor hulp van mensen uit de gemeente om het een succes te laten worden. Als er ouders zijn die het leuk vinden om samen met leerlingen uit de midden- of bovenbouw  in het schooltuintje te werken geef het even door aan Brechtsje Feenstra of via de mail brechtsjefeenstra@palludara.nl  Het zou mooi zijn als op dankstond een fotoreportage getoond kan worden in de kerk en groenten uit eigen tuin gepresenteerd kunnen worden.

 

Nieuws van de buurtsportcoach

Sportsnuffelweek voor kinderen van groep 1 t/m 8

Vanaf 14 april gaat de Sportsnuffelweek weer van start. In de twee weken voor de meivakantie zetten de sportaanbieders in de gemeente Súdwest-Fryslân hun deuren open voor nieuwsgierige kinderen. Kinderen kunnen zich vanaf 28 maart vanaf 16.00 uur via www.sportpas.nl aanmelden voor sportkennismakingsactiviteiten. Er is keuze uit diverse soorten sporten, verspreid over de hele gemeente. Bekijk de flyer die we hebben uitgedeeld in de groep en doe mee!

Nieuwe sportmaterialen voor gymzalen in Súdwest-Fryslân

Door verschillende oorzaken is er in veel gymzalen in Súdwest-Fryslân niet genoeg klein sportmateriaal. Het gaat om bijvoorbeeld speelballen, lintjes, pittenzakjes en pionnen. Daarom ontvangen zo’n 30 gymzalen de komende maanden pakketten met sportmaterialen.

Alle gymzalen zijn geïnventariseerd door de Buurtsportcoaches van de gemeente Súdwest-Fryslân. Als er niet genoeg klein sportmateriaal is, is het lastig om kwalitatief goed bewegingsonderwijs te kunnen geven. Het basisonderwijs heeft een belangrijke rol om sporten bij de jeugd tussen 4 en 12 jaar te stimuleren. Wethouder Sinnema: “Sport is tige wichtich foar de sûnens fan al ús ynwenners. Wy hawwe de ambysje dat yn 2016 ús ynwenners aktyver binne, mear bewege en mear sporte. Dat begjint by de bêrn.” De gemeente investeert éénmalig 16.000 euro om de sportmaterialen aan te vullen.

KNVB Voorronde Straatvoetbal (Woensdagmiddag 28 mei Scharnegoutum)

Dit jaar organiseren de Buurtsportcoaches het 5e KNVB Straatvoetbaltoernooi. Vorig jaar deden in Súdwest-Fryslân ongeveer 1200 kinderen mee. Dit jaar hopen we weer op zo’n succes. De winnaars van de voorronden worden uitgenodigd voor de gemeentelijke finale op woensdag 4 juni. Kampioenen van de gemeente doen mee aan het districtstoernooi van Noord Nederland.

Hier kan een team zich plaatsen voor het Nederlands kampioenschap straatvoetbal in Amsterdam. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen deelnemen. Na de meivakantie komt Buurtsportcoach Dorien in de klas om de flyers uit te delen. Teams die zich aanmelden moeten zelf een volwassen begeleider hebben, de kinderen zoeken deze zelf. De teams kunnen zich aanmelden uiterlijk woensdag 14 mei 12.00 uur bij hun juf of meester. Na het innemen van de opgaven neemt de Buurtsportcoach alle communicatie met de deelnemers over via hun begeleider. Een week van te voren ontvangen zij het speelschema. Wilt u als werkende ouder/verzorger bij deze activiteit aanwezig zijn, dan kunt u alvast vrij vragen.

Wanneer          : woensdag 28 mei 2014

Tijd                 : Vanaf 13.00 uur

Locatie             : Parkeerterrein VV Scharnegoutum (De IJsbaan 19)

De organisatie van voorronde straatvoetbal is in samenwerking met voetbalvereniging Scharnegoutum en de Buurtsportcoaches.

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

-  We merken dat een aantal kinderen na 8.30 nog op school worden gebracht. Wilt u er rekening mee houden dat het van 8.30 - 8.40 een meeloopmoment en geen inloopmoment is?

Groep 3: We hebben op woensdag 19 maart - tijdens de open Palludaradag - een prachtige voorstelling gehouden in groep 3. Deze voorstelling was de afsluiting van ons thema bij kern 8 van de leesmethode Veilig Leren Lezen: “Op het podium”. Het was heel fijn dat er zoveel belangstellenden waren. Alle kinderen mochten iets laten zien. We hadden de volgende acts: trampolinespringen en dans, moppen, mondharmonica, raadsels, piano en kunstjes, poppenkast, goochelen en freerunning. Dit alles werd aangekondigd door presentator Rein. Binnenkort staan de foto´s hiervan op de schoolsite.

- Ook de foto´s van Himmeldei staan inmiddels op de schoolsite onder groep 3.

- We zijn vorige week begonnen aan kern 9 van Veilig Leren Lezen: “Hé, hoe zit dat?”. Bij dit thema gaan we allerlei dingen onderzoeken en proefjes doen.

- Verder hebt u vast wel gezien dat we van alles geplant en gezaaid hebben in de vensterbank van groep 3 en dat er ook al heel wat plantjes omhoog komen! Dit hoort bij het lespakket knollen en zaden.

- Op vrijdag 4 april van 09:00 tot 12:00 gaan we op excursie naar de lammetjes. Dit is een buitenactiviteit die wordt aangeboden via Groen Doen (www.groendoen.net). Deze activiteit is in Sneek (De Potten) en wordt begeleid door schaapskudde 'De Drifters'. Tijdens een speurtocht raken de kinderen bekend met begrippen als ‘een ooi’ of ‘een ram’, en ‘hoe heet een lammetje dat aan de fles moet?’. De kinderen zien de afdruk van een schaap in het zand, voelen een echte vacht of moeten het blaten van lammetjes herkennen uit andere dierengeluiden. Na de speurtocht gaan de kinderen de lammetjes van dichterbij bekijken en mogen ze ook een lammetje op schoot nemen. Voor het vervoer en de begeleiding hebben we nog een aantal ouders nodig. Heel graag horen we of u die dag wilt rijden en zo ja, hoeveel kinderen u dan mee kunt nemen in de auto. Ook vragen we alle kinderen die kleiner zijn dan 1.35 m op vrijdag 4 april een stoelverhoger voor in de auto mee te nemen naar school.  

- Het geeft meer rust aan het begin van de ochtend als alle kinderen op tijd in de klas zijn en als de ouders alleen mee de klas in komen tijdens de inloop op de woensdagochtend.

- Tenslotte nog een vriendelijk verzoek de kinderen alleen iets te laten meenemen om te laten zien op maandagochtend en niet op andere dagen.

Vriendelijke groet, Juf Geartsje en juf Martine.

Groep 5/6: De excursie naar het Woudagemaal is geslaagd. Hoewel het gemaal niet in werking was waren de kinderen onder de indruk van de grote ketels en de gekleurde pijpleidingen waar  de stoom doorheen gaat. De ouders die gezorgd hebben voor vervoer willen wij hartelijk dank zeggen.

- Tijdens de geschiedenislessen behandelen we op dit moment de tweede wereldoorlog.  Door de belevenissen van kinderen in de oorlog te volgen wordt het voor onze kinderen gemakkelijker te behappen. De gesprekken naderhand zijn erg waardevol.

- Prachtige spreekbeurten worden er door de kinderen gehouden. Een aantal kinderen zijn nog niet aan de beurt geweest.  De komende weken is de spreekbeurt van: Esmanie ( 31 maart), Adeline ( 7 april), Mirthe (14 april). Succes allemaal!!!

Groep 7: Groep 7 wenst juf Brechtsje heel veel beterschap!!!

- De klas is momenteel mooi versierd met voorjaarsbloemen als narcissen en hyacinten.

Groep 7 is daarnaast druk aan het werk geweest met aardappels. Deze zijn  versierd met tuinkers. Nu maar hopen dat het haar echt gaat groeien, want anders blijft het zo’n kale boel.

- Het verkeersboekje is helemaal doorgenomen. Nu dus  de taak aan de leerlingen om de theorie te bestuderen voor het examen. Tevens kan er geoefend worden op de site van vvn.nl. Liefst de examens oefenen voor de laatste week van het examen i.v.m. het vastlopen van de site door het vele gebruik. Onder andere leerzame fietsroutes, betekenissen van de verkeersborden en fietscontroleformulieren zijn op deze site te vinden.

Wij wensen iedereen uit groep 7 alvast veel succes op donderdag 10 april. Hopelijk is een ieder daarna ook klaar voor het praktijkexamen op donderdag 15 mei. Wij zijn hiervoor nog op zoek naar 2 hulpouders (zie info. op de eerder gestuurde mail) Graag opgeven bij meester Boy!

- Omdat we verkeer op school nu hebben afgerond zijn we weer verder gegaan met geschiedenis en zitten we momenteel in de tijd van “monniken en ridders 500-1000”. 24 April zal deze stof getoetst worden.

Groep 8: EHBO:De leerlingen hebben alle lessen gehad. Nu komt het moment dat de leerlingen laten zien wat ze geleerd hebben. Op woensdag 2 april hebben ze het theorie examen. Twee weken later op dinsdag  15 april volgt het praktisch examen.

Op 11 maart is de politie bij ons op school geweest. Het doel was om de leerlingen van groep 8 te vertellen wat de taken van de politie is en ook waar zij allemaal mee te maken krijgt. Het was een zeer leerzame ochtend.

Voorleeskampioen: Mare Schriemer: Maandag, 10 maart,  heeft Mare Schriemer uit groep 8, onze school vertegenwoordigd bij de regionale voorleeswedstrijd. Zij moest het opnemen tegen 11 andere kandidaten. Zij las een gedeelte uit het boek “Ontsnapt uit de Dode Hoek” geschreven door Paul van Loon. Nadat alle twaalf deelnemers hadden gelezen kwam de uitslag en mocht Mare zich voorleeskampioen van Súd-West Fryslân noemen. Gefeliciteerd!!!! Volgens de jury las zij duidelijk, rustig en op toon voor. Maar wat de doorslag had gegeven was, dat Mare een natuurlijke voorleeshouding had en dat ze volgens de jury elk leesboek zou kunnen voorlezen. Nu mag Mare met de hele groep op 8 april naar Gorredijk waar ze mee zal doen met de provinciale voorronde.

Klasselunch: Donderdag 20 maart heeft groep 8 samen de lunch genoten. Deze  lunch werd door Alber Heijn aangeboden. Het doel is om leerlingen bewust te laten maken, dat een gezonde lunch belangrijk is  en, dat wanneer ze straks naar het VO gaan, ook bewust blijven van wat ze eten.

Verkiezingen: Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen heeft groep 8 ook een heuse verkiezingsstrijd gehouden. Partijen werden gevormd om zich daarna te presenteren aan de groepen 3 t/m 4. Op 19 maart mochten de leerlingen stemmen in het stemlokaal.  De uitslag was erg spannend. Twee partijen gingen gelijk op.  De partij  SVDT ( School Van De Toekomst) van Floor, Mare, Geeske en Femke Hilde wisten met een verschil van 3 stemmen te winnen.  De winnende partij wil:  Open WiFi, Drie uur per week gym,  Eén keer per maand een actie, Een aula voor de TSO, In de klas een dier om te verzorgen en iedereen mag zelf ook ideeën inbrengen. Het was al met al een erg leerzame happening.

Schoolvoetbal: De komende weken zal er tijdens de gymlessen geoefend worden voor het schoolvoetbaltoernooi. Dit toernooi vindt 16 april plaats in Hommerts-Jutrijp.

Bankbattle: Op 14 april doet groep 8 weer mee aan de jaarlijkse bankbattle. Het is de bedoeling dat ze via het maken van vragen en opdrachten een code kraken. Wie het eerst de code kraakt krijgt een prijs.

 

Verjaardagen leerlingen

We feliciteren in de maand april de volgende leerlingen:

02-04 Tycho Groenendijk uit groep 8

03-04 Durk van Netten uit groep 1/2

11-04 Hessel Dijkstra uit groep 8

11-04 Rein Lanting uit groep 3

12-04 Jan Feenstra uit groep 4

12-04 Sjoukje Feenstra uit groep 8

15-04 Ruben Rook uit groep 3

17-04 Sido Terpstra uit groep 1/2

20-04 Limke de Jager uit groep 7

21-04 Bo Hanenburg uit groep 3

21-04 Lars Perridon uit groep 8

28-04 Eva Kroon uit groep 1/2

 

Belangrijke data

 4 april: De peiling voor het continurooster wordt uitgedeeld en verstuurd

11 april: Uiterlijke inleverdatum voor de peiling voor het continurooster

17 april: Paasviering (16.30 - 17.30)

18 t/m 21 april: Paasvakantie

23 april: Leerlingenpanel

24 april: Schoolkrant

25 april: Koningsspelen (sportdag)

28 april t/m 5 mei: Meivakantie

  3 juli: Laatste schooldag en vakantie vanaf 12.00 uur.

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 25 april.

 

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van cbs It Harspit

Klaas Jan Visser

 

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2013-2014              Nr. 7          21-02-2014

 

Verschijnen informatief en brieven

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de zevende Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord – thema

Week 8 t/m 11 (17 februari t/m 14 maart): Lekker makkelijk

Inhoud: Over de weg van de minste weerstand of de bereidheid om ergens moeite voor te doen.

Bijbel: Een huis op de rots, De talenten, De rijke jongeling, Het grote feest, De bruidsmeisjes (Lucas 6, 16 en 18; Matteüs 25)

Week 12 t/m 14 (17 maart t/m 4 april): Macht

Inhoud: Over macht en onmacht, de macht van het kleine en het vermogen om goed te doen. Over verzet en bevrijding.

Bijbel: Mozes (Exodus 1 t/m 12)

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Tot aan de zomervakantie sparen we voor Speelgoedbank Sneek.  In de lokalen hangt een spaarthermometer, waar de kinderen op kunnen zien hoeveel hun groep al heeft gespaard.

 

Voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie duurt van maandag 24 t/m vrijdag 28 februari.

 

Studiedag Stichting Palludara

Op woensdag 12 maart zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag van Stichting Palludara.

 

Open Dag

Op woensdag 19 maart is er een open dag op alle scholen van Stichting Palludara. U bent ook van harte welkom om woensdagochtend bij ons in de school te komen kijken. De deuren van de lokalen staan open, zodat u mee kunt kijken met de lessen.

 

Studiedag

Op woensdag 26 maart hebben de leerkrachten van It Harspit een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij!

 

Ouder tevredenheidspeiling

U heeft in de afgelopen week een envelop met een inlogcode ontvangen voor de tevredenheidspeiling. We hopen op een grote respons, zodat we een goed beeld krijgen van uw mening over de kwaliteit van onze school.

U kunt nog tot uiterlijk 14 maart de tevredenheidspeiling invullen.

 

Ouderavond

Op woensdag 26 maart houden we onze jaarlijkse ouderavond. Dit jaar is er speciale aandacht voor het internetgebruik onder kinderen. Er wordt een presentatie gehouden door GGD Fryslân.

Er volgt nog een officiële uitnodiging met een agenda.

 

Vrijwilliger(s) in het zonnetje

Deze keer zetten we de alle vrijwilligers in het zonnetje, die hebben bijgedragen aan de

organisatie van de Kerk-Gezin-Schooldienst, die begin februari gehouden is.

Ze hebben veel tijd gestoken in de voorbereiding en de uitvoering. Bedankt voor jullie inzet!

 

Harspit Talentenjacht voor groep 5 t/m 8

Op vrijdagmiddag 21 februari (de laatste vrijdag voor de voorjaarsvakantie) van 13.15 - 15.00 uur is het weer zover. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen de kans om hun talenten te laten zien bij de Harspit – Talentenjacht. U bent ook van harte uitgenodigd om plaats te nemen op de tribune van de sporthal. Kinderen, die vrij zijn, kunnen ook komen, mits ze onder begeleiding van een ouder zijn.

 

Schaatsen in Thiallf

Vorige week hebben de ouders van groep 5 t/m 8 al bericht gehad over het schaatsen in Thialff.  IJsclub Rept U! heeft het initiatief genomen om met de kinderen uit groep 5 t/m 8 te gaan schaatsen in Thialff. Dit vindt plaats op donderdag 6 maart. De bussen vertrekken om 13.00 uur vanaf school. De kinderen zullen tussen 16.00 en 17.00 uur weer terug zijn.

Het is belangrijk dat de kinderen handschoenen dragen. Als ze geen schaatsen hebben, kunnen die in Thialff gehuurd worden. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u daarvoor bij meester Boy Bruno terecht.

 

Himmeldei Fûgelwacht; zaterdag 15 maart

De jaarlijkse Himmeldei, die door de vogelwacht Oppenhuizen/Uitwellingerga wordt georganiseerd, wordt 15 maart 2014 wordt gehouden. Deze Himmeldei is bedoeld voor de kinderen van groep 5 t/m 8. We verzamelen om 8.30 uur op de Skou in Uitwellingerga.

Met een paar boten gaan we vervolgens het water op om al het afval op te ruimen.

Het is altijd een hele gezellige ochtend en aansluitend kunnen de kinderen een patatje en limonade krijgen in de kroeg. Ook krijgen ze ook nog een klein aardigheidje mee naar huis.

Met vriendelijke groeten, namens de vogelwacht, Jellie Boschma-Schriemer

 

Himmeldei in het dorp

Op dinsdagmiddag 18 maart vanaf 13.15 uur gaan we met de kinderen van groep 1 t/m 4 het dorp schoonmaken. Dit is een project van “Groen Doen”, de instantie voor onze natuur – en milieu educatie. “Groen Doen” zorgt voor handschoenen, vuilniszakken, grijpers, hesjes en er wordt een container geplaatst voor het afval.

Ouders die mee willen lopen met een groepje kinderen kunnen zich opgeven bij de leerkrachten.

 

Schoonmaakavond

Op donderdag 13 maart is er weer een schoonmaakavond in de school. Na de voorjaarsvakantie volgt er een oproep om u op te geven.

 

School zoekt raad

Wilt u ook meer betrokken zijn bij de school van uw kind? En vindt u het belangrijk dat de stem van ouders vertegenwoordigd is?

De ouderraad zoekt versterking, en is dringend op zoek naar ouders die actief willen

meedenken.

De ouderraad vormt een belangrijk klankbord voor de schooldirecteur, verleent

medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, en adviseert de

medezeggenschapsraad. We vergaderen ongeveer 6 keer per schooljaar.

Iets voor u?

Neem gerust contact op met één van de leden:

Sjoerd van Deene, tel 422181, Aljosja Akkerman, tel 750261, Tamara de Jong, tel 559897 en

Sara van Netten, tel 559592

Ouder Raad, Chr. Basisschool It Harspit

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3: - Het nieuwe thema van Veilig Leren Lezen is: ‘Op het podium’. Voorlezen, voordragen, optreden en verkleden zijn sleutelwoorden in allerlei activiteiten.

- Op dinsdag 18 maart is het ‘Himmeldei’. ’s Middags gaan de kinderen in groepjes door het dorp om te ‘himmeljen’. We zoeken hiervoor nog ouders die een groepje willen begeleiden. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Martine of Geartsje.

- Na de vakantie halen we het voorjaar in de klas, want dan starten we met het lespakket: ‘Knollen en zaden’. In het pakket zitten onder andere bollen, knollen, bonen en zaden. We gaan aandacht besteden aan hoe bollen, knollen en zaden kiemen en groeien.

Groep 4: - Op donderdag 13 maart gaan we naar het Fries Scheepvaartmuseum. Dit zal zijn van 9.00 uur tot 11.30 uur. Wij gaan hier naartoe met auto’s.  Lijkt het u leuk om mee te gaan dan kunt u zich voor 10 maart bij de juffen opgeven.

- Op dinsdag 18 maart doet de onderbouw mee aan de Himmeldei. Groep 4 gaat het dorp in om daar op te ruimen/schoon te maken. Ook hiervoor hebben we ouders nodig om groepjes te begeleiden. Graag opgeven bij één van de juffen.

- De kinderen die de tafel van 4 nog niet opgezegd hebben kunnen dit doen tot en met 7 maart.

Vanaf die datum beginnen we weer opnieuw met het opzeggen van de tafels 1,2,3,4,5 en 10, en kan er weer een sticker verdiend worden voor de nieuwe “tafelkaart”.

Groep 5/6: - Behalve naar Thialff ( 6 maart) gaan we ook naar het Woudastoomgemaal te Lemmer. Deze excursie vindt plaats op donderdagmiddag 13 maart. Voor deze excursie zoeken we nog ouders die mee willen en zo ook het vervoer van en naar Lemmer kunnen verzorgen.

- De techniekochtend voor groep 5 is mede door de hulp van Saskia (moeder van Jimte) een succes geworden. De kinderen doen door ervaren veel kennis op. Bovendien is het erg leuk samen allerlei proefjes te doen.

- Juf Hennie deed een erg leuke mededeling aan de kinderen via het spel galgje.

Gefeliciteerd, juf!!!!

Groep 8: Cito-eindtoets: De Cito-eindtoets is geweest. Na de vakantie ontvangt u in week 11 de uitslag, de data en de tijden voor de gesprekken. Naast de Cito-eindtoets wordt nog het Leerling Volgsysteem afgenomen. Spelling, technisch lezen en rekenen hebben we ondertussen gehad. Na de vakantie volgt nog begrijpend lezen.

Voorleeswedstrijd: Op 10 maart gaat Mare Schriemer onze school vertegenwoordigen tijdens de regionale voorleeswedstrijden. Ze gaat voorlezen uit het boek: Ontsnapt uit de dode hoek van schrijver Paul v. Loon. De wedstrijd van onze regio wordt gehouden in de bibliotheek van Sneek.

Spreekbeurten: In de derde week van januari zijn wij gestart met de spreekbeurten. De spreekbeurten worden ‘s middags gehouden. De leerlingen mogen om 13.00 uur in school om zich voor te bereiden.

Voor maart zijn de volgende spreekbeurten gepland.

O3 mrt.: Floor                         13 mrt.: Felipe

04 mrt.: Mare                          17 mrt.: Geeske

10 mrt.: Jaap                           20 mrt.: Marten

11 mrt.: Tycho                          24 mrt.: Alissa

 

Verjaardagen leerlingen

We feliciteren in de maand maart de volgende leerlingen:

02-03 Arnoudt Reitsma uit groep 1/2

02-03 Dieuwke Atsma uit groep 8

05-03 Isa Bootsma uit groep 7

09-03 Sophie Visser uit groep 3

11-03 Dirk Dijkstra uit groep 5/6

11-03 Lars Brattinga uit groep 8

12-03 Doutzen Veenema uit groep 3

16-03 Evelyn Veldstra uit groep 7

20-03 Anouk Veldstra uit groep 3

20-03 Bart Veldstra uit groep 3

23-03 Yorick Hoogland uit groep 4

25-03 Ilse Jansma uit groep 4

28-03 Floor van Diepen uit groep 8

 

Belangrijke data

21 februari: Harspit Talentenjacht groep 5 t/m 8

24 t/m 28 februari: Voorjaarsvakantie

Begin maart: Ontruimingsoefening

 5 maart: Hoofdluiscontrole

12 maart: Studiedag Stichting Palludara: Alle groepen zijn vrij!

13 maart: Schoonmaakavond

19 maart: Open Dag op de scholen van Stichting Palludara

26 maart: Studiedag team: Alle groepen vrij!

26 maart: Ouderavond

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 28 maart.

 

 

We wensen u en jullie een prettige voorjaarsvakantie!!

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van cbs It Harspit

Klaas Jan Visser

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2013-2014              Nr. 6          31-01-2014

 

Verschijnen informatief

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

 

 

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de zesde Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord – thema

Week 5 t/m 7 (27 januari t/m 14 februari): Van harte!

Inhoud: Iemand helpen, je vijand vergeven, een aalmoes schenken… het is allemaal prachtig maar als je het niet van harte doet, stelt het weinig voor. Over eerlijk zijn naar jezelf en de ander.

Bijbel: De Bergrede, De balk en de splinter, De barmhartige Samaritaan, De bloemen in het veld (Matteüs 5 t/m 7 en Lucas 10 en 12)

Week 8 t/m 11 (17 februari t/m 14 maart): Lekker makkelijk

Inhoud: Over de weg van de minste weerstand of de bereidheid om ergens moeite voor te doen.

Bijbel: Een huis op de rots, De talenten, De rijke jongeling, Het grote feest, De bruidsmeisjes (Lucas 6, 16 en 18; Matteüs 25)

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Tot aan de zomervakantie sparen we voor Speelgoedbank Sneek.  In de lokalen hangt een spaarthermometer, waar de kinderen op kunnen zien hoeveel hun groep al heeft gespaard.

 

Studiedag onderbouw op maandag 10 februari

Op maandag 10 februari hebben de leerkrachten van de onderbouw een studiedag. Alle kinderen van groep 1 t/m 4 zijn dan vrij!

 

Voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie duurt van maandag 24 t/m vrijdag 28 februari.

 

Scholen op de kaart

In opdracht van het ministerie van onderwijs is de website “scholen op de kaart” ontwikkeld.

Op deze site geven basisscholen u inzicht in hun resultaten, op basis van onderwerpen die voor elke school hetzelfde zijn. De informatie komt van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van de basisscholen zelf. Hoe werkt het?

Voor iedere basisschool vindt u op deze site een eigen schoolvenster. In dit schoolvenster is informatie over de school verzameld. Waar nodig licht de school de gegevens toe. Zoek op schoolnaam, plaats of postcode en open het schoolvenster van de school.

Ook onze school kunt u terugvinden op deze website.

 

Vaderdag / moederdag cadeau en lampionnen

We kregen de volgende vraag vanuit de Ouderraad; “Waarom maken de kinderen in groep 5 t/m 8 geen vaderdag / moederdag cadeau en geen lampionnen meer bij Sint Maarten?”

Deze keuze is enkele jaren geleden door het team gemaakt en is in de afgelopen weken opnieuw besproken. We blijven bij de keuze om dit alleen in de groepen 1 t/m 4 te doen.

We hebben namelijk de ervaring dat kinderen in de bovenbouw het in de praktijk leuker vinden om iets te kopen voor moederdag en vaderdag en dat daardoor de motivatie ontbreekt.

Wat betreft Sint Maarten: veel kinderen lopen niet meer mee of kopen zelf een lampion.

Voor beide geldt dat het maken van de cadeaus veel tijd kost en we in de bovenbouw, vanwege een vol onderwijsprogramma, nu al in tijdnood komen.

In de schoolgids zullen we ook noteren dat we deze cadeaus en lampionnen t/m groep 4 maken.

 

Nieuws uit de Lytse Byb

Wij zijn nu bijna een maand actief in de Lytse Byb en we vinden het heel leuk om te doen. Ook de kinderen zijn al aardig aan ons gewend. De blauwe kratten om de boeken in te leveren worden goed gebruikt.

En afgelopen week is het computersysteem nog veranderd. Het is nu niet meer mogelijk is om zonder pasje boeken te lenen of te verlengen. Verlengen kan echter wel weer zonder boeken (maar wel met pasje!).

Op maandag 10 februari is Trees korter aanwezig, omdat de onderbouw vrij is vanwege de studiedag. Mochten er toch kinderen uit de onderbouw boeken willen inleveren/lenen houd hier dan rekening mee.

Als we  weer iets is te melden hebben, houden we jullie op de hoogte.

Groeten, Trees en Mireille

 

Kerk-Gezin-Schooldienst

Op zondag 9 februari vieren we de kerk-gezin-schooldienst in MFC It Harspit. De dienst begint om 9.30 uur. Alle groepen leveren een bijdrage.

De kinderen, ouders en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd!

Onderaan deze Informatief kunt u een officiële uitnodiging vinden.

 

Vrijwilliger(s) in het zonnetje

Deze maand staat Gryt Atsma in het zonnetje. Zij geeft elke woensdag leesbegeleiding aan kinderen uit de onderbouw. Bedankt Gryt!

 

Harspit Talentenjacht voor groep 5 t/m 8

Op vrijdagmiddag 21 februari (de laatste vrijdag voor de voorjaarsvakantie) van 13.15 - 15.00 uur is het weer zover. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen de kans om hun talenten te laten zien bij de Harspit – Talentenjacht. De kinderen kunnen zich t/m vrijdag 15 februari opgeven bij hun groepsleerkracht.  U bent ook van harte uitgenodigd om plaats te nemen op de tribune van de sporthal. Kinderen, die vrij zijn, kunnen ook komen, mits ze onder begeleiding van een ouder zijn.

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3:- De Cito-toetsen zijn net achter de rug en ook hebben we kern 6 van onze leesmethode Veilig Leren Lezen afgesloten. Een belangrijke mijlpaal want de kinderen hebben nu alle letters leren kennen en kunnen hiermee nu goed de elementaire leeshandeling toepassen.

- Inmiddels zijn we alweer begonnen aan kern 7. Deze kern gaat over Schatgravers. Dit onderwerp spreekt enorm tot de verbeelding van de kinderen en roept nogal wat vragen op: Wat voor schat is het? Waar ligt die schat? Hoe wordt de schat gevonden? Vanaf kern 7 gaan we veel aandacht besteden aan het lezen van éénlettergrepige woorden met een groepje letters voor- of achteraan (st-e-p, sch-uu-r, w-a-rm, w-o-rst).

- Het ankerverhaal van kern 7 ging over kinderen aan boord van een schip die een schat zoeken en… vinden! Ook op de thematafel is daarom van alles te vinden over het thema scheepvaart en schat zoeken.

- Met rekenen zijn we vorige week voor het eerst gaan werken met min-sommen. Voor behoorlijk wat kinderen is dit best pittig. Daarom bedenken we er rekenverhaaltjes bij: Hoeveel waren er eerst? Wat is er toen gebeurd denk je? Hoeveel zijn er over? Welke min-som past hierbij?

- Sommige rekensommen maken we nu in een eigen rekenschriftje. Dit is nieuw en spannend en leuk, maar ook best lastig! De getallen moeten nl. precies goed in de hokjes geschreven worden zodat de rekentekens netjes onder elkaar komen te staan en tussen elk rijtje moeten twee hokjes overgeslagen worden.

- In alle groepen op school passen we nu regelmatig “Denksleutels” toe. Dit zijn sleutels met daarop een vraag of opdracht die kinderen aanzet tot creatief, analytisch en praktisch denken. Vrijwel alle kinderen zijn bekend met het begrip “sleutel” als een ding dat je gebruikt om iets te openen. De denksleutels gebruiken we om ons denken te openen. Er zijn in totaal 20 denksleutels en ze kunnen bij van alles worden ingezet. In groep 3 gebeurt dit vooral tijdens Trefwoord. De denksleutels zijn gebaseerd op the Thinkers Keys van de Australiër, Tony Ryan. Zie voor meer informatie: http://www.wsnsveghel.nl/mindportaal/leerkrachten/Paginas/Denksleutels.aspx

Groep 4: : Het gaat al erg goed met het oefenen van de tafels!  Afgelopen week is de tafel van 4 al meegegeven. Dit is de laatste tafel die nog gehaald moet worden in groep 4. Verder gaan mag natuurlijk altijd! Vanaf half maart beginnen we opnieuw met de tafels van 1,2,3,4,5 en 10, zodat de kinderen de tafels goed automatiseren.

N.a.v. de cito toets spelling krijgen sommige kinderen een extra oefenblad mee naar huis. De kinderen weten zelf hoe dit werkt.

Groep 5/6: Het was een geweldige belevenis “project catwalk”.

Kijk voor foto’s en een powerpoint door de kinderen gemaakt op de webpagina van de school.

Na de cito is het ook fijn weer samen op een andere manier bezig te zijn.

Dat gaan we ook doen op maandag 10 februari wanneer er voor de kinderen van groep 5 een techniekochtend gepland staat. We zoeken hier nog twee ouders voor.

Onderwijl gaan we weer door met het schoolwerk, voor sommige kinderen net iets anders door de uitslag van de cito. We bespreken de uitslagen met de ouders tijdens de 10-minutengesprekken.

Wat vooral belangrijk blijft zijn de tafels oefenen en lezen!

Groep 7: We zijn in januari begonnen met het vak verkeer. In week 15 zal er een theoretisch verkeersexamen zijn. In week 20 wordt dit gevolgd door het praktijkexamen.

De cito toetsen zijn momenteel weer achter de rug. Soms was het wel erg lastig, maar iedereen heeft erg zijn best gedaan.

Toetsen: Op maandag 3 februari hebben de kinderen van groep 7 een Aardrijkskundetoets over thema 2. Op donderdag 13 februari hebben ze een toets voor Engels.

Op vrijdag 7 februari gaan we naar de bios in Heerenveen de film; Nono het zigzag kind zien.

We hebben genoeg ouders die willen rijden. Bedankt voor de snelle reactie via de mail.

Zoals het er nu voor staat is meester Tino  woensdag 5 februari voor het laatst bij ons op school. Hij heeft alle eindexamenopdrachten klaar en moet dan nog een eindexamen in de vorm van een presentatie geven op zijn eigen school. Dan is hij klaar met de opleiding voor onderwijsassistent.

Tino bedankt voor jouw super inzet en hulp in groep 7 en heel veel succes met de PABO opleiding!

In groep 7 zijn we begonnen met de Power Point Presentaties over verschillende dieren. In kleine groepjes worden prachtige PowerPointpresentaties gemaakt. Als ze klaar zijn presenteren de groepjes eerst voor eigen groep (krijgen tips en tops) en daarna mogen ze in een andere groep hun PPP geven. De leerlingen leren om samen te werken en een mooie presentatie voor te bereiden en uit te voeren. Alle leerlingen zijn enthousiast.

Op zondag 9 februari is de school-kerk-gezinsdienst in It Harspit. Alle groepen hebben een eigen inbreng tijdens deze  dienst. Alle ouders zijn van harte welkom!

De sfeer in de klas is momenteel erg goed. Ga zo door allemaal!

Groep 8: Doe-Dagen voortgezet onderwijs:

Dinsdag 4 februari 2014 houdt het Bogerman haar Doe-dag van 13.00-16.00 uur. Het RSG Magister Alvinus houdt haar Doe-dag op 18 februari van 13.45 – 15.30 uur. Heel groep 8 gaat naar beide Doe-dagen. We hebben besloten om hier samen op de fiets naar toe te gaan. De kinderen kunnen op dinsdag 4 februari op school eten.

Het Nordwin college (voorheen AOC ) houdt haar Doe-dag op 18 en 19 februari. Hier gaan alleen belangstellenden naar toe.

Cito-eindtoets: De Cito-eindtoets is op 11, 12 en 13 februari. De toets zal ’s ochtends worden afgenomen. De leerlingen krijgen per ochtend 4 onderdelen: 2 onderdelen taal, 1onderdeel rekenen en 1 onderdeel wereldoriëntatie. Na elk onderdeel is er een korte pauze van 5 min. Na 2 onderdelen hebben ze een kwartier pauze. De leerlingen mogen die ochtenden kauwgom en extra gezonde hapjes, voor tussendoor, meenemen. Wanneer een leerling klaar is met een onderdeel mag de leerling tekenen of lezen. Als de leerling de toets niet binnen de gestelde tijd af krijgt kan de toets op een ander moment, van de dag, afgemaakt worden. Ook bij ziekte wordt de toets later digitaal ingehaald.

LVS-Cito: Naast de cito-eindtoets maken de leerlingen van groep 8 ook de toetsen die horen bij het leerlingvolgsysteem. De gegevens van deze toets worden in de Friese plaatsingswijzer gezet. We hebben ondertussen de toetsen: spelling, technisch lezen en rekenen gemaakt. Begrijpend lezen maken we na de voorjaarsvakantie.

EHBO: Woensdag 15 januari hebben de leerlingen hun eerste EHBO les gehad. De lessenserie bestaat uit 10 lessen waarna het afgesloten wordt met een EHBO-examen. De lesboeken worden door de leerlingen gekocht. De lessen en het bijbehorende examen wordt door school vergoed.

Toets: Donderdag 6 februari heeft groep 8 een toets Engels.

Film: Op 7 febr. gaat groep 8 samen met groep 7 naar de film: Nono, het zigzag kind. We hebben afgesproken dat de kinderen daar geen drinken en popcorn kopen. Ze mogen best een rolletje snoep meenemen voor onder de film. We vertrekken om 9.30 uur en we zijn ongeveer 12.00 weer thuis.

Spreekbeurten:

In de tweede week van januari zijn we gestart met de spreekbeurten. De spreekbeurten worden ‘s middags gehouden. De leerlingen mogen om 13.00 uur in school om zich voor te bereiden.

03 febr.: Jaimy                                   20 febr.: Nienke

06 febr.: Lars Brattinga                      03 mrt.: Floor

10 febr.: Hessel                                   04 mrt.: Mare

17 febr.: Femke Hofstra                      06 mrt.: Alissa

 

Verjaardagen leerlingen

We feliciteren in de maand februari de volgende leerlingen:

03-02 Margryt Brouwer uit groep 1/2

06-02 Redmer IJntema uit groep 8

13-02 Teatske Feenstra uit groep 1/2

14-02 Charly Schaaf uit groep 5/6

21-02 Hester Atsma uit groep 5/6

24-02 Eize Douwe Koezema uit groep 4

25-02 Dave Folkerts uit groep 1/2

25-02 Joliek de Vries uit groep 7

26-02 Mette Bijlsma uit groep 5/6

27-02 Floris Reitsma uit groep 5/6

28-02 Thijs van Diepen uit groep 4

 

Belangrijke data

  9 februari: 9.30 uur: Kerk-Gezin-Schooldienst in het MFC

10 februari: Studiedag onderbouw; groep 1 t/m 4 vrij!

10 februari: OR/MR

11 t/m 13 februari: Cito-eindtoets groep 8

14 februari: Rapport 1 wordt meegegeven

18 en 20 februari: 10-minuten gesprekken

21 februari: Harspit Talentenjacht groep 5 t/m 8

24 t/m 28 februari: Voorjaarsvakantie

Begin maart: Ontruimingsoefening

12 maart: Studiedag Stichting Palludara: Alle groepen zijn vrij!

19 maart: Open Dag op de scholen van Stichting Palludara

26 maart: Studiedag team: Alle groepen vrij!

26 maart: Ouderavond

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 21 februari.

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van cbs It Harspit

Klaas Jan Visser

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2013-2014              Nr. 5          20-12-2013

 

Verschijnen informatief en brieven

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de vijfde Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord – thema

Week 2 t/m 4 (6 t/m 24 januari): Met andere ogen

Inhoud: Vaak is er meer te zien dan je op het eerste oog zou verwachten. Over vooroordelen en verder kijken dan je neus lang is. Over mogelijkheden zien in mensen die je eerst over het hoofd zag.

Bijbel: Roeping van de leerlingen, Genezing van melaatse, Zeventig maal zeven keer vergeven, Het kind in het midden (Matteüs 4, 8, 18 en Marcus 10)

Week 5 t/m 7 (27 januari t/m 14 februari): Van harte!

Inhoud: Iemand helpen, je vijand vergeven, een aalmoes schenken… het is allemaal prachtig maar als je het niet van harte doet, stelt het weinig voor. Over eerlijk zijn naar jezelf en de ander.

Bijbel: De Bergrede, De balk en de splinter, De barmhartige Samaritaan, De bloemen in het veld (Matteüs 5 t/m 7 en Lucas 10 en 12)

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Tot aan de zomervakantie sparen we voor Speelgoedbank Sneek. Speelgoedbank Sneek zamelt speelgoed in en stelt dit beschikbaar aan gezinnen die daar zelf geen financiële ruimte voor hebben. Voor specifieke projecten kunnen ze een financiële bijdrage erg goed gebruiken. Binnenkort komen ze aan onze kinderen een voorlichting geven en vertellen ze welk specifiek project er gekozen wordt voor onze school.

In de lokalen hangt een spaarthermometer, waar de kinderen op kunnen zien hoeveel hun groep al heeft gespaard.

 

Kerstvakantie (vrijdagmiddag vrij)

De kerstvakantie start op vrijdag 20 december om 12.00 uur! De groepen 5 t/m 8 zijn dan dus ’s middags vrij! De vakantie duurt t/m vrijdag 3 januari.

 

Ouderavond op donderdag 30 januari 2014; uitleg over een continurooster

Nieuws van de MR:

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat vele scholen zich aan het oriënteren zijn omtrent de invoer van het continurooster (kortere schooldag door kortere, gezamenlijke lunchpauze).  Een deel daarvan zijn in de afgelopen jaren ook daadwerkelijk over gegaan naar dit nieuwe rooster. Zo is ook onze MR gevraagd om te polsen hoe de ouders en het team denken over een continurooster. Een dergelijke verandering zou natuurlijk vele voordelen en nadelen hebben.

Graag willen wij ons, samen met u, laten uitleggen wat een continurooster inhoudt in de praktijk voor onze school.

De reden dat wij dit in de gezamenlijkheid met u, het team en ons als MR,  willen doen ligt in het feit dat wij allen hetzelfde doel hebben: het beste onderwijs voor onze kinderen!

Daarom willen wij u van harte uitnodigen op donderdag 30 januari om 19.30 uur in MFC IT Harspit voor een informatieavond over een continurooster.

Het onderwerp van deze avond is van groot belang voor een ieder en daarom hopen wij u allen te mogen begroeten op deze avond! Dus houdt deze datum alvast vrij in uw agenda!

Wij zullen u in januari, via een officiële uitnodiging,  op de hoogte stellen over de verdere invulling van deze ouderavond.

Namens de MR,  Richard Veldman (voorzitter)

 

Vrijwilliger(s) in het zonnetje

Deze maand staan Sjoerd van Deene en Aljosja Akkerman in het zonnetje. Zij hebben er samen voor gezorgd dat er een net boven het voetbalveldje is gekomen. De vraag om een net kwam van het leerlingenpanel en deze twee ouders uit de ouderraad hebben dit opgepakt.

Bedankt Sjoerd en Aljosja!

 

Mededelingenbord voor kinderen

De kinderen van het leerlingenpanel hadden het verzoek om zelf een mededelingenbord te krijgen, waar ze briefjes op kunnen hangen. Dit kunnen bv. briefjes zijn over konijntjes of poesjes die te koop zijn. Ook kunnen ze er een krantenartikel ophangen waar ze zelf in staan.

We hebben ervoor gezorgd dat zowel bij de ingang van groep 3/4 als de ingang van groep 5 t/m 8 een bordje hangt, waar ze met punaises iets op kunnen hangen.

 

Lytse Byb wordt Schoolbibliotheek

Na de kerstvakantie wordt de Lytse Byb anders georganiseerd dan u gewend bent. Dit heeft te maken met een bezuinigingsmaatregel van de gemeente SWF. De medewerker vanuit de bibliotheek wordt namelijk niet meer bekostigd voor deze activiteit.

We zijn heel blij dat twee ouders, namelijk Mireille Prins en Trees Brouwer, bereid zijn om deze taak vrijwillig over te nemen. Hierdoor blijft de mogelijkheid voor kinderen en ouders om op school boeken te komen lenen.

Er verandert wel iets:

- de naam Lytse Byb verandert in Schoolbibliotheek (afspraak van bibliotheken súdsúdwest)

- u kunt op de maandagmiddagen pas vanaf 13.15 uur in de Schoolbibliotheek terecht en uiterlijk 15.15 uur willen Mireille en Trees alles weer opgeruimd hebben.

- Er kunnen geen boeken meer besteld/gereserveerd worden. Er kunnen ook niet meer boeken uit andere bibliotheken worden ingeleverd bij de schoolbibliotheek.

- Regelmatig zullen de boeken door een medewerker van de gemeente SWF gewisseld of vernieuwd worden.

Mochten er nog meer wijzigingen komen, dan brengen we u daarvan op de hoogte.

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3: December is altijd een drukke, maar ook gezellige maand. Eerst kwam Sinterklaas met zijn Pieten op bezoek en een paar dagen later stond de kerstboom alweer in de klas.

Naast al deze bijzonderheden blijven we natuurlijk ook oefenen met taal, rekenen en schrijven. Na de vakantie starten we met het thema: Wat komt er uit een ei? Een thema over dieren.

Natuurlijk is het belangrijk om in de vakantie even niets te doen en lekker bij te komen, maar voor sommigen kinderen is het is ook belangrijk om in de vakantie af en toe nog eventjes te lezen, zodat de letters niet helemaal weggezakt zijn na de vakantie.

Deze week geven we de gymkleren mee naar huis, zodat ze gewassen kunnen worden. De tas met gymspullen wel graag direct na de vakantie weer mee naar school nemen.

We wensen iedereen een hele fijne kerstvakantie toe en tot ziens in het nieuwe jaar!

Groep 5/6: Een fijn sinterklaasfeest met prachtige surprises en mooie gedichten. Een kerstspel waar we samen iets moois van proberen te maken. Dat zijn de hoogtepunten van deze maand.

Voor de vakantie is er maar één ding:  Lekker doen waar je zelf zin in hebt en ’s avonds één tafel opzeggen. Na de vakantie weet je de tafels dan nog en dat is weer gemakkelijk bij het sommen maken. Wij wensen alle ouders een goede vakantie en fijne feestdagen.  Juf Hennie, Juf Ytsje en juf Titia.

Groep 8: Sinterklaasfeest: Wij hebben in groep 8 een mooi Sinterklaasfeest gevierd. Nadat we ’s ochtends Sinterklaas hadden binnen gehaald  hebben wij de pakjes uitgepakt. Het was een mooi gezicht, zoals die surprises daar lagen in de kring. Iedereen had zijn best gedaan, om er iets moois van te maken. Toen iedereen zijn cadeautje had, hebben we een kringspel gedaan. ’s Middags hebben we een film gezien met daar aansluitend de gymles. Al met al een leuk Sinterklaasfeest.

Techniekles: 17 December hebben de leerlingen een techniekochtend gehad. O.l.v. meester Wybrand hebben we een prachtige ochtend gehad. Met veel enthousiasme werd er gewerkt aan de diverse opdrachten. De leerlingen konden: een panfluit, een fotolijstje, een armband, een ketting/sleutelhanger en een vlinder/vliegtuig in evenwicht maken. Daarnaast konden ze stroomschema’s maken en een strandstoel in elkaar zetten. Mede dankzij de moeder van Hessel , de moeder van Geeske en meester Tyno is het een groot succes geworden

Ouderavond groep 8: Maandag 13 januari is er een ouderavond voor de ouders van groep 8. Iemand van het Bogerman komt ons vertellen over de diverse schooltypes en de doorstroom -mogelijkheden. Begin januari krijgt u nog een persoonlijke uitnodiging.

 

Verjaardagen leerlingen

We feliciteren in de maand januari de volgende leerlingen:

04-01: Liselot Rook uit groep 1/2

06-01: Jimte Lanting uit groep 5/6

08-01: Olav Jaasma uit groep 3

10-01: Stefan Douma uit groep 7

11-01: Arjan Dijkstra uit groep 4

11-01: Tim van Deene uit groep 4

14-01: Dian Jansma uit groep 5/6

16-01: Rienk Schraa uit groep 1/2

18-01: Dirk Jan ten Cate uit groep 3

23-01: Wessel Oosterkamp uit groep 5/6

24-01: Claudia Kroes uit groep 8

24-01: Lisa Veldman uit groep 7

27-01: Finn Schlüter uit groep 5/6

 

Belangrijke data

20 december: 12.00 uur alle kinderen vrij!

23 december t/m 3 januari: Kerstvakantie

13 januari 2014: Informatieavond voor de ouders van groep 8

15 t/m 24 januari 2014: Cito-toetsen

22 januari 2014: Nationaal Voorleesontbijt (groep 1 t/m 4)

22 t/m 31 januari 2014: Nationale Voorleesdagen

30 januari 2014: 19.30 uur; Ouderavond; uitleg over een continurooster

31 januari 2014: Leerlingenpanel

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 31 januari.

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van cbs It Harspit

Klaas Jan Visser

 

 Het team van cbs It Harspit wenst u en jullie plezierige kerstdagen …….

 

en een voorspoedig 2014!

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2013-2014              Nr. 4          29-11-2013

 

Verschijnen informatief en brieven

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand verstuurd. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de vierde Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school en groepsnieuws te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord – thema

Week 47 t/m 49 (18 november t/m 6 december): Wakker schudden

Inhoud: Over elkaar wakker schudden en waarschuwen als het verkeerd dreigt te lopen. Over de weerstand die dit oproept en de neiging om vooral geen slapende honden wakker te maken.

Bijbel: Jeremia (Jeremia 1 t/m 28)

Week 50 en 51 (9 t/m 20 december): Goed gehoord!

Inhoud: Over de kleinen, armen en verdrukten in deze wereld die nooit gehoord worden. En over de opdracht om juist hun een stem te geven.

Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1 en 2)

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Vanaf de zomervakantie tot aan de kerstvakantie sparen we dit schooljaar voor “Plan Nederland voor water”. (voorheen “schaatsen voor water”). Dit valt onder de stichting ZOA.

In de lokalen hangt sinds kort een spaarthermometer, waar de kinderen op kunnen zien hoeveel hun groep al gespaard heeft.

 

Actie Schoenmaatjes

We hebben 68 schoenendozen binnen gekregen voor het project schoenmaatjes. Deze dozen gaan naar ontwikkelingslanden zoals Ghana, Irak, Malawi en Oeganda. De kinderen daar zullen erg blij zijn met de dozen, zoals we ook wel hebben gezien in filmpjes op school.  Alle ouders en kinderen die aan deze actie mee hebben gedaan, hartelijk dank!

Ook nog een speciaal bedankje voor de activiteiten commissie, zij hebben alle dozen gecontroleerd en er voor gezorgd dat ze verzendklaar zijn.

Op vrijdag 6 december worden de schoenendozen naar Heerenveen gebracht.

 

Doppenactie

Veel mensen weten al dat we op school doppen sparen voor de blinde geleidehonden. In alle hallen staan trommels waar u schone plastic doppen kunt inleveren.. Mevr. T. Pool uit Oppenhuizen haalt regelmatig de trommels leeg en zorgt voor verzending naar Tijnje. Daar leveren de doppen per kilo 22 cent op. De opbrengst van schone doppen wordt gedoneerd aan de Stichting Blinden-geleide hond. Doppen die vies zijn of niet bruikbaar worden omgesmolten tot lantaarnpalen.  Mocht u meer willen weten kijk dan op de website doppenactie.nl of blindegeleidehond.nl

 

Internetgebruik van kinderen

Ouders hebben ons gevraagd om aandacht te schenken aan het internetgebruik onder kinderen.

Sommige ouders lopen er tegenaan dat hun kinderen in de thuissituatie internetpagina’s opzoeken die niet geschikt zijn voor kinderen. Waarschijnlijk bent u zich er zelf ook van bewust dat u dit goed in de gaten moet houden. Vanwege de ervaring van andere willen we u hier toch nog extra alert op maken.

Internet biedt kinderen tal van mogelijkheden en kansen, maar er schuilen ook gevaren aan, als we niet weten welke sites de kinderen bezoeken. Op school hanteren we een internetprotocol (zie website bij schoolbeleid) en kiezen we ervoor om alle beeldschermen zichtbaar te laten zijn. Toch kan het ook dan nog gebeuren dat kinderen zich niet aan de afspraken houden.

We zien het als een aandachtspunt voor de school en voor de ouders. Daarom willen we op de jaarlijkse ouderavond op woensdag 26 maart 2014 het thema “internetgebruik en de eventuele gevaren” centraal stellen. We zullen een instantie uitnodigen die de voorlichting verzorgt.

 

Nieuwe leerling

Vanaf 6 januari komt Jente Abma in groep 1. In december komt hij al een aantal keren proefdraaien. Hartelijk welkom Jente! We wensen je geweldige jaren toe op It Harspit.

 

Voorleeswedstrijd

Mare Schriemer uit groep 8 heeft de voorleeswedstijd gewonnen. Zij mag zich de voorleeskampioen van It Harspit noemen. Na de groepswedstrijden in groep 7 en 8 stond Mare  in de finale tegen Carmen Gras uit groep 7. Afgelopen woensdag 27 november hebben ze voorgelezen aan de kinderen van groep 5/6 en een jury. Uiteindelijk kreeg Mare van de kinderen en de jury de hoogste score. Zij mag onze school vertegenwoordigen bij de regionale voorleeswedstrijd in februari 2014.

 

Sinterklaas

Op donderdag 5 december hopen wij Sinterklaas weer te mogen begroeten op onze school. Vanaf 8.20 zullen we de sint en zijn pieten opwachten op het plein. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen groep. De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan dan om en om in het speellokaal naar Sinterklaas toe.  De kinderen van de groep 5 t/m 8 gaan in hun eigen lokaal de surprises uitpakken. (deze mogen voor schooltijd in de klas worden gebracht)

De kinderen hoeven geen fruit en drinken mee te nemen voor de ochtendpauze.

 

6 december: Studiedag leerkrachten groep 1 t/m 4

Op vrijdag 6 december zijn alle kinderen uit de groepen 1 t/m 4 vrij, in verband met een studiedag van de leerkrachten.

 

Kerstvakantie (vrijdagmiddag vrij)

De kerstvakantie start op vrijdag 20 december om 12.00 uur! De groepen 5 t/m 8 zijn dan dus ’s middags vrij! De vakantie duurt t/m vrijdag 3 januari.

 

Kerstviering

Op vrijdagochtend 20 december hebben we een kerstviering met de kinderen. Dit schooljaar vieren we het zonder de ouders. De Paasviering is dit schooljaar wel voor zowel kinderen als ouders.

 

Vrijwilliger(s) in het zonnetje

Deze maand staan alle vrijwilligers, die een bijdrage hebben geleverd aan de Actie Schoenmaatjes, in het zonnetje. We bedanken de kinderen voor het versieren, de ouders voor het vullen en de activiteitencommissie voor het controleren van de schoenendozen.

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3: Cadeautjespiet heeft vorige week allemaal cadeautjes voor de kinderen van groep 3 met hun naam erop naar school gebracht en er was ook een cadeautje bij voor juf, maar daar zat alleen een wc-rolletje in! De rest van de cadeautjes maken we pas op 5 december open. Deze week lag er ineens een ander cadeau voor juf in de klas.

- Luisterpiet is ook langs geweest in groep 3 en heeft de boekjes gelezen die de kinderen hadden gemaakt waarin van alles over henzelf stond. Hij schreef op het bord: “Bedankt voor de informatie! Groetjes, Luisterpiet”.

- Veterpiet heeft gehoord dat nog niet alle kinderen in groep 3 kunnen veters strikken en dat is heel lastig bij gym. Het zou erg fijn zijn als iedereen dit thuis zou willen oefenen.

- Stagepiet vertelde ons dat meester Jorrit helaas is gestopt met zijn opleiding aan de PABO. In februari start hij met een nieuwe opleiding. De stage bij ons in de klas vond hij erg leuk en hij doet de groeten aan iedereen.

Groep 4: Het gaat al erg goed met het opzeggen van de tafels. Bijna alle kinderen hebben nu de tafels van 1,2,3 en 10 gehaald! De juffen zijn erg trots! Na de kerstvakantie gaan we verder met de tafel van 5.

-Sinds 11 november hebben de kinderen op maandagmiddag dansles. Dit zal 4 keer zijn.

-We willen er nogmaals op wijzen dat de kinderen bij de tweede bel (8.30 uur en 13.15 uur) in de klas moeten zijn, dan begint de les.

Groep 5/6: Donderdag 21 november was het de beurt aan groep 6 om samen met de techniekcoach de wereld van de techniek te ontdekken. De kinderen mochten de gehele ochtend proefjes doen op het gebied van magneten en verbindingen. Een grote ontdekkingsreis en een leuke manier om iets te leren. Kijk ook op de website van school voor foto’s en verhalen van de kinderen.

De ramp op de Filippijnen houdt de kinderen ook bezig. Er was een aantal vriendinnen die gezorgd heeft voor een actie. Op initiatief van Dian gingen Mirthe en Jonna mee langs de deuren om plastic flessen te verzamelen. Er werden veel flessen opgehaald . De flessen werden  ingeleverd en het bedrag werd verdubbeld door Dian haar moeder. De vader van Jonna gaf nog een aanvulling. Door deze actie werd 40 euro overgemaakt naar giro 555.

In alle drukte blijven de kinderen wel de tafels oefenen en dat is fijn want je hebt ze nodig om te kunnen rekenen, vooral om iets snel uit te kunnen rekenen.

Groep 8: Voorlezen: Nadat iedereen voor de groep een keer had voorgelezen mochten belangstellenden zich opgeven voor de wedstrijd: “Wie wordt de beste voorlezer(ster) van Nederland”.  Tien  leerlingen gaven zich op. Na een heuse battle wedstrijd mocht Mare Schriemer zich voorleeskampioen van groep 8 noemen.

Mediawijsheid:

MediaMasters: Groep 8 heeft tijdens de Week van de Mediawijsheid meegedaan aan MediaMasters 2013. Het spel is gestart op vrijdag 22 november in de klas. In deze derde editie van MediaMasters staan leerlingen voor een nieuwe uitdaging. Samen met de klas strijden zij voor het redden van een theater. Ze moeten overleggen, samenwerken, media maken en interpreteren. Doorzettingsvermogen en creativiteit zorgen ervoor dat alle leerlingen slagen voor MediaMasters 2013. Missie: Het speldoel van MediaMasters is het behalen van zoveel mogelijk punten. Deze worden uitgedrukt in de vorm van ‘volgers’ en kunnen op diverse manieren worden verdiend. Dus hoe meer volgers, hoe meer punten, des te mediawijzer de klas is. Alle kinderen die MediaMasters uitspelen hebben sowieso bewezen dat ze mediawijs zijn..

Er staan 4 thema’s centraal nl.: 1. De rol van media in je leven; 2. Research; 3. Presenteer jezelf; 4. Verleiding. Op de laatste dag wordt de finale gespeeld.

De top 10 klassen met de meeste volgers worden bekend gemaakt op vrijdag 30 november 14.00 uur. Deze klassen zullen namens Mediawijzer.net een prijs ontvangen.

Sinterklaasfeest: Op 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest. De lootjes zijn getrokken. Voor € 5,00 mag er iets gekocht worden. Een surprise of een gedicht is verplicht. Beide mag ook. We hopen op een mooi en gezellig feest.

Techniekochtend: 17 December heeft groep 8 een techniekochtend. Voor deze ochtend hebben wij nog twee begeleiders(sters) nodig. Wie helpt ermee??

Data:

3 december;     Toets Aardrijkskunde

5 december:     Sinterklaasfeest

17 december: Techniekochtend.

 

Verjaardagen leerlingen

We feliciteren in de maand december de volgende leerlingen:

02-12 Benthe de Jager uit groep 1/2

02-12 IJke Feenstra uit groep 5/6

07-12 Sigrid Siemensma uit groep 4

07-12 Tess Kuiper uit groep 3

14-12 Carmen Gras uit groep 7

15-12 Hedzer Span uit groep 5/6

16-12 Mare Perridon uit groep 3

19-12 Ewoud van der Werf uit groep 8

30-12 Elze Mieke Reitsma uit groep 7

 

Belangrijke data

  5 december: Sinterklaasfeest

  6 december: Studiedag onderbouw: Groep 1 t/m 4 vrij!

  9 december: OR/MR vergadering

20 december: Kerstviering met de kinderen (zonder ouders)

20 december: 12.00 uur alle kinderen vrij!

23 december t/m 3 januari: Kerstvakantie

13 januari 2014: Informatieavond voor de ouders van groep 8

22 januari 2014: Nationaal Voorleesontbijt (groep 1 t/m 4)

22 t/m 31 januari 2014: Nationale Voorleesdagen

15 t/m 24 januari 2014: Cito-toetsen

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 20 december.

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van cbs It Harspit

Klaas Jan Visser

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2013-2014              Nr. 3          18-10-2013

 

Verschijnen informatief en brieven

De nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand uitgegeven. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de derde Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

Deze Informatief wordt voor het eerst naar alle ouders via de mail verzonden.

Deze handeling  wordt via ons leerlingadministratie programma Parnassys gedaan. Mocht het bericht niet goed zijn overgekomen, laat ons dit dan a.u.b. weten.

Via Parnassys kunnen de leerkrachten ook berichten aan ouders sturen, zoals oproepen voor ouderhulp of een melding dat ze op een bepaalde dag afwezig zijn.

Een aantal ouders krijgt de Informatief en de brieven ook nog in papieren versie. Binnenkort vragen we deze ouders of de papieren versie voor hen nog nodig is.

 

Trefwoord – thema

Week 44 t/m 46 (28 oktober t/m 15 november): Liefde is…

Inhoud: Over liefde en liefdeloosheid. Over de liefde die je ontroert, blind maakt, verwart en beknelt, maar ook sterk maakt en je leven verandert.

Bijbel: Jozef (Genesis 37-47)

Week 47 t/m 49 (18 november t/m 6 december): Wakker schudden

Inhoud: Over elkaar wakker schudden en waarschuwen als het verkeerd dreigt te lopen. Over de weerstand die dit oproept en de neiging om vooral geen slapende honden wakker te maken.

Bijbel: Jeremia (Jeremia 1 t/m 28)

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Vanaf de zomervakantie tot aan de kerstvakantie sparen we dit schooljaar voor “Plan Nederland voor water”. (voorheen “schaatsen voor water”). Dit valt onder de stichting ZOA.

 

Inning ouderbijdrage

Zes weken geleden heeft u de officiële brief voor inning van de ouderbijdrage gekregen.

Deze bijdrage bedraagt €30,00 per kind per schooljaar. Voor kinderen die vanaf januari op school komen vragen we de helft. Voor 1 november hopen we alle bijdragen binnen te hebben.

We vragen u de ouderbijdrage over te maken naar bankrek.nr. 29.26.85.734 ten name van Ver. Prot. Chr. Basisonderwijs te Oppenhuizen. Graag de namen van de kinderen erbij vermelden.

 

Vrijwilliger(s) in het zonnetje

Deze keer staan alle kinderen uit groep 4 t/m 8 in het zonnetje. Zij hebben namelijk weer hard hun best gedaan bij het verkopen van de loten voor de Jantje Beton loterij.

Zonder iemand tekort te willen doen, noemen we in het bijzonder de naam van Milan Janzen uit groep 6. Hij heeft bijna 5 boekjes met loten verkocht, een bijzonder knappe prestatie.

Alle kinderen van groep 4 t/m 8, heel erg bedankt voor jullie inzet!

 

Entreetoets groep 7

We zijn gewend om aan het eind van groep 7 de entreetoets af te nemen. Dit om een beeld te krijgen van de mogelijkheden van de leerlingen en daarmee aan te kunnen geven welke richting ze in het vervolgonderwijs mogelijk kunnen bezoeken.

Twee jaar geleden is de Friese plaatsingswijzer geïntroduceerd. Deze geeft vanaf groep 6 een beeld van de mogelijkheden van een kind. Daarmee wordt de entreetoets overbodig.

Het team heeft daarom besloten de entreetoets in groep 7 te laten vervallen.

De leerlingen maken nog wel de toetsen van cito, die normaal ook af worden genomen in groep 7. Op deze toetsen is de Friese Plaatsingswijzer namelijk gebaseerd.

 

Techniek gastlessen

Dit schooljaar komt er weer een gastdocent van techniektalent.nu gastlessen techniek geven in de groepen 5 t/m 8. De volgende ochtenden zijn hiervoor ingepland:

groep 6 op donderdagochtend 21 november 2013, groep 7 op maandagochtend 2 december 2013, groep 8 op dinsdagochtend 17 december 2013 en groep 5 op maandagochtend 10 februari 2014.

De leerkrachten zullen een beroep op ouders doen voor ondersteuning.

 

Sport en spelinstuif herfstvakantie

In de herfstvakantie organiseren de Buurtsportcoaches weer sport en spelinstuiven.

Naast de verschillende sportverenigingen, opblaasbare spelen en andere spelen hebben we ook cultuuractiviteiten.  De basisschoolkinderen kunnen kennismaken met trompetspelen, Scheepsbingo spelen en creatief met schmink zijn.

Op woensdag 23 oktober zijn we in de Sneker Sporthal in Sneek.

We hebben twee tijden wanneer kinderen kunnen komen. Van 10.00-12.00 uur en 13.00-15.00 uur.

Entree is € 2,- en deelname is op eigen risico. We zien je graag bij de sport en spelinstuif!

Dorien van Steen Buurtsportcoach  Gemeente Súdwest-Fryslán.

 

Nieuwe leerlingen

In oktober zijn Kobe en Mare Hanenburg bij ons in groep 1 gestart. Begin november verwachten we Moniek van der Zee en Hette Faber in groep 1.

Hartelijk welkom! We wensen jullie alle vier geweldige jaren toe op It Harspit.

 

NME (natuur en milieu educatie)

Wij gaan op school aan de slag met de leskist: Kweekpakket kuikentjes uitbroeden.

Wij gaan proberen bevruchte eieren, in een broedmachine te laten uitkomen. Deze broedmachine krijgt na de herfstvakantie een plekje in de bovenbouw hal en later in de onderbouwhal. We gaan leren en ervaren hoe dit werkt. Als de eieren uitkomen gaan we de kuikentjes goed verzorgen.

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3: Afgelopen weken stond natuurlijk de kinderboekenweek centraal in onze groep. In de klas hebben we hier extra aandacht aan besteed, door voor te lezen, diverse werkjes te knutselen over boeken en hun thema, en zelfs door meel te malen en hier pannenkoeken van te bakken! Ze smaakten trouwens heerlijk.....

Sinds kort hebben we een meester in ons midden. We zijn heel blij met meester Jorrit, die stage loopt in verband met zijn opleiding aan de PABO. Iedere dinsdag is hij aanwezig en af en toe een hele week. Na de herfstvakantie krijgen we nog meer versterking en komt juf Rixt Atsma ook bij ons in de klas. In het kader van haar maatschappelijke stage komt ze op vrijdagochtend helpen bij diverse activiteiten.

Op dinsdag 29 oktober gaan we een bezoek brengen aan het Nationaal Spoorwegmuseum in Sneek (van 10.00 – 11.30 uur). Tot nu toe hebben we echter nog niet genoeg ouders die ons kunnen halen en brengen. Dus een hernieuwde oproep: wie wil met ons mee op 29 oktober? Graag even melden bij juf Martine.

Alle kinderen krijgen hun gymkleren voor de vakantie mee naar huis, zodat ze even gewassen kunnen worden. Het zou ook fijn zijn als iedereen na de vakantie passende gymschoentjes in zijn gymtas heeft.

We wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie toe!

Martine Steensma en Geartsje Tjeerdema

Groep 4: Afgelopen week zijn we met taal begonnen aan blok 5. Vanaf deze week werken we dus ook met taal in een schriftje! En ook leren we nu dat een zin begint met een hoofdletter, dit is nog best lastig!

-We zijn nog maar net begonnen met het aanleren van de tafels en nu al hebben alle kinderen de tafel van 1 en 10 gehaald! Alle kinderen hebben een blad meegekregen van de tafel van 2, het is de bedoeling dat alle kinderen vóór vandaag (18 oktober) de tafel op hebben gezegd. Op 18 oktober gaat dan het briefje voor de tafel van 3 mee. Deze moet vóór 22 november worden opgezegd. Later dit schooljaar volgen dan nog de tafel van 4 en 5.

Groep 5/6: We zijn gestart met de boekbespreking in groep 6. Tijdens de boekbespreking mogen de andere kinderen tips en tops geven. Iedereen is hier erg enthousiast mee bezig en zo geven we elkaar ook ideeën voor leuke boeken.

Af en toe proberen we groepsnieuws op de site te zetten, groepsnieuws van oktober is inmiddels te vinden op de site.

De kinderen zijn erg enthousiast met de tafels bezig. Als alle tafels zijn opgezegd krijgen ze een tafeldiploma. De eerste leerling van groep 5 heeft het diploma inmiddels behaald. Ook zijn een aantal kinderen van groep 6 weer begonnen met tafels opzeggen voor het diploma. Herhaling is altijd goed, want we komen de tafels erg veel tegen bij het rekenen.

Na de herfstvakantie krijgen de kinderen andere plaatsen in de klas

Groep 7: In week 41 zijn we begonnen met "schoolschaatsen". De leerlingen waren

allemaal enthousiast over deze eerste keer. De ene leerling is al erg geschoold, terwijl de ander zich nog letterlijk op glad ijs begeeft. Een ieder maakt enorme sprongen op zijn eigen niveau en dat maakt het erg leerzaam. Dit in samenhang met veel gezelligheid.

De Kinderboekenweek was een groot succes. De leerlingen hebben kennisgemaakt met de boeken van Corien Oranje. We hebben Corien Oranje in de bibliotheek ontmoet. Zij heeft boeiend verteld over hoe ze kwam tot het schrijven van de boeken: Kampioen, en Eiland aan de Horizon. Foto’s van dit bezoek zijn te bewonderen op onze schoolwebsite waar ook de verslagen die de kinderen hebben gemaakt binnenkort zijn te lezen.

Op maandag 4 november hebben de leerlingen een topotoets van thema 1.

Wij gaan vrijdag 7 februari naar de bioscoop in Heerenveen waar we een klassefilm gaan kijken. Ouders die willen rijden kunnen zich bij de leerkrachten van groep 7 opgeven.

In het kader van uur cultuur hebben wij er dit jaar voor gekozen om theaterlessen te volgen. Er komt iemand bij ons op school in mei om 3 lessen te geven.

Wij gaan op dinsdagmiddag 24 juni naar de eendenkooi in Goeinga. Ouders die willen rijden kunnen zich opgeven bij de leerkrachten.

Inmiddels heeft iedereen een keer voorgelezen aan de groep. De kinderen die mee willen doen aan de voorleeswedstrijd kunnen zich opgeven en lezen nog een keer voor aan eigen groep. De beste van groep 7 gaat het opnemen tegen de beste van groep 8 en wie hiervan wint is voorleeskampioen van It Harspit en gaat onze school vertegenwoordigen bij de Nationale Voorleeswedstrijd 2014.

 

Verjaardagen leerlingen

We feliciteren in de maand november de volgende leerlingen:

02-11 Emma Visser uit groep 5/6

06-11 Yaniek Hoogstra uit groep 3

10-11 Milan van der Meer uit groep 7

13-11 Jeffrey Bouwhuis uit groep 7

16-11 Doutzen de Jager uit groep 4

17-11 Ytsen de Jong uit groep 3

19-11 Jaimy Nossin uit groep 8

20-11 Eline Merkx uit groep 7

20-11 Femke Hofstra uit groep 8

25-11 Marrit Schilstra uit groep 1/2

26-11 Nynke Hoogland uit groep 7

 

Belangrijke data

21 t/m 25 oktober: Herfstvakantie

28 oktober: OR/MR vergadering

29 oktober: Schoonmaakavond

30 oktober: Luizencontrole

  5 en 7 november: 10-minuten gesprekken (de uitnodiging heeft u reeds ontvangen)

14 november: Schoolkrant Herfst

18 t/m 29 november: Welbevindingsgesprekken met leerlingen

  5 december: Sinterklaasfeest

  6 december: Studiedag onderbouw: Groep 1 t/m 4 vrij!

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 29 november.

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van cbs It Harspit

Klaas Jan Visser

 

 

        WE WENSEN U EN JULLIE EEN GEWELDIGE HERFSTVAKANTIE!

 

 

 

 

INFORMATIEF           Jaargang  2013-2014              Nr. 2          27-09-2013

 

Verschijnen informatief en brieven / informatief per mail

Deze nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand meegegeven aan het oudste kind. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.

Op dit moment krijgen 48 gezinnen de brieven en de Informatief per mail. We zien graag dat dit aantal verder stijgt, zodat we kosten kunnen besparen en u zeker weet dat u de post binnen krijgt. Als u de brieven en de Informatief per mail wilt ontvangen, dan kunt u een mail met dit verzoek sturen naar ons mailadres ih@palludara.nl 

 

Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de tweede Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl

 

Trefwoord – thema

Week 40 t/m 43 (30 september t/m 25 oktober): Bedriegen

Inhoud: Over bedriegen, sjoemelen en leugentjes om bestwil. En de bereidheid om de ander te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden.

Bijbel: Jakob en Esau (Genesis 25-33)

 

Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.

Vanaf de zomervakantie tot aan de kerstvakantie sparen we dit schooljaar voor “Plan Nederland voor water”. (voorheen “schaatsen voor water”). Dit valt onder de stichting ZOA.

 

Studiedag onderbouw op maandag 7 oktober (groep 1 t/m 4 vrij!)

Op maandag 7 oktober hebben de leerkrachten uit de onderbouw een studiedag. Dit betekent dat alle kinderen uit groep 1 t/m 4 vrij zijn.

 

Inning ouderbijdrage

Drie weken geleden heeft u de officiële brief voor inning van de ouderbijdrage gekregen.

Deze bijdrage bedraagt €30,00 per kind per schooljaar. Voor kinderen die vanaf januari op school komen vragen we de helft. Voor 1 november hopen we alle bijdragen binnen te hebben.

We vragen u de ouderbijdrage over te maken naar bankrek.nr. 29.26.85.734 ten name van Ver. Prot. Chr. Basisonderwijs te Oppenhuizen. Graag de namen van de kinderen erbij vermelden.

 

Aanwezigheidsbord

In de komende maanden zal de aankleding van de school steeds meer vorm krijgen.

U kunt nu al zien dat de themakasten weer gevuld zijn; op dit moment met spullen over het thema “kinderboekenweek”.

Ook is er bij de hoofdingang (ingang bovenbouw) een aanwezigheidsbord opgehangen. Daarop kunt u zien welke personeelsleden er op dat moment aanwezig zijn op school.

 

Vrijwilliger(s) in het zonnetje

Deze keer staan  de vrijwilligers van de  TSO in het zonnetje.

Zij zijn aan de slag gegaan met een verandering binnen de TSO. Er is een nieuwe locatie (MFC It Harspit) en een andere aanbieder (De Ûle).  We bedanken de TSO – begeleiding voor hun inzet en hun flexibiliteit.

 

Surfspot.nl

Voor ouders met kinderen in het basisonderwijs bestaat de mogelijkheid om met korting software te bestellen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de www.surfspot.nl

Bij de kleuteringang liggen ook folders.

 

Kinderboekenweek “Klaar voor de start”

Op school besteden we ook dit jaar weer uitgebreid aandacht aan de Kinderboekenweek die dit jaar volledig in het teken staat van boeken over bewegen, over winnen en verliezen en over talent en training.

De sportieve, feestelijke opening van de Kinderboekenweek is op woensdag 2 oktober om 08:30 op het schoolplein, waarbij we alle kinderen – net als de leerkrachten -  graag in sportieve kleding op school zien verschijnen. Ook ouders/familieleden/oppassen zijn bij deze opening van harte welkom!

Dit jaar combineren we de kinderboekenweek met dierendag: Op vrijdag 4 oktober doen de groepen 1 tot en met 4 een sportief circuit met dierenspelletjes in het speellokaal en de groepen 5 tot en met 8 doen die dag in groepjes in en rond de school een vogelontdektocht.

Daarnaast brengen/krijgen alle groepen een bezoek aan/van een kinderboekenschrijfster:

Op maandagmiddag 7 oktober bezoeken de groepen 7 en 8 kinderboekenschrijfster Corien Oranje in de bibliotheek in Sneek.

Op dinsdagmiddag 8 oktober bezoekt Grietje Huisman (dochter van Jopie Huisman) de groepen 1/2, 3, 4 en 5/6 om uit haar zojuist verschenen kinderboek "Tuinpatat" voor te lezen.

Op woensdag 9 oktober zal er een sportieve afsluiting met de ouders op school zijn. Van 11:00 uur tot 12:00 uur zijn alle ouders/familieleden/oppassen van harte welkom om langs de groepen te gaan en daar samen met de kinderen deel te nemen aan diverse leessporten.

 

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2:Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.

Groep 3: We zijn bijna 6 weken geleden gestart in groep 3 en wat hebben de kinderen in die korte tijd al veel geleerd! Er wordt dus hard gewerkt, maar we hebben het ook heel erg gezellig met elkaar. In de klas maken we lezen en rekenen extra spannend door te oefenen in spelvorm waarbij de juffen of de kinderen punten kunnen verdienen. Zou het de kids lukken om van de juffen te winnen?

-Dinsdag 24 september hebben we het project “Kleur lokaal” met illustratrice Babs Wijnstra in de klas gehad. We hebben met paneeltjes van mdf en kartonnen dieren prachtige kunstwerken met een verborgen dier in een schutkleur gemaakt.

-Vrijdag 18 oktober van 9.00-11.00 uur maken we een memoriespel van lapjes stof uit oude kledingstukken met Durkje de Boer. Ieder kledingstuk heeft zijn eigen verhaal met mooie herinneringen waar je blij van wordt. Deze herinnering of iets waar je blij van wordt, kun je vertalen naar een afbeelding van bijvoorbeeld een voorwerp, een dier of een symbool. We plakken of naaien de afbeelding op een lapje. Iedereen maakt setjes van twee dezelfde kleine textielwerkstukken zodat alle werkstukken samen een memoriespel vormen. De leerlingen verzamelen zelf oude kleding, lapjes en wol. Durkje de Boer neemt de overige materialen mee. Op deze dag kunnen we wel hulp van een ouder als extra begeleider gebruiken. Mocht u interesse hebben om ons te komen helpen, dan graag aanmelden bij juf Geartsje.

Dinsdag 29 oktober van 10.00-11.30 uur krijgt groep 3 een rondleiding door het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek in kleine groepjes. We krijgen dan antwoord op vragen als: Wat kun je vervoeren met een trein? Wat voor soort wagens heb je daarvoor nodig? Wat is het verschil tussen een stoomtrein en een elektrische trein? Wanneer werd de trein uitgevonden? En natuurlijk is er gelegenheid met de treinen te spelen. Wij zoeken nog 4 ouders die dan mee willen om te rijden en een groepje te begeleiden. Mocht u willen en kunnen dan graag doorgeven aan juf Martine. Indien nodig graag uw kind die dag een stoelverhoger voor in de auto meegeven.

Een vriendelijk verzoek: Graag alle kinderen dagelijks op tijd in de klas en alleen op woensdag inloop omdat we de rest van de weekdagen graag om 8:30 willen starten met zelfstandig werken, terwijl we een aantal kinderen extra leesbegeleiding geven. Daarnaast is het prettig als alle kinderen gymkleding en passende gymschoentjes op school hebben. Alvast hartelijk dank!

Geartsje Tjeerdema en Martine Steensma

Groep 5/6: We zijn druk aan het werk, alles draait weer. De tafels, boekbesprekingen en werkstukjes zijn opgezet. Groep 6 kan aangeven dat ze de boekbespreking willen houden, in de groep hangt een lijst hiervoor. Groep 5 begint in januari met de boekbespreking. De kinderen zijn enthousiast en genieten van de nieuwe onderdelen in de leerstof.

De muzieklessen op dinsdagmiddag horen daar ook bij en werpen vruchten af. We zingen zelfs een canon in drie groepen. Volgende week gaan we starten met de Kinderboekenweek en zullen er veel acties plaatsvinden. Het thema is: Klaar voor de start.

Jammer is het dat Jesse zijn horloge kwijt is. Op zondag had hij het voor zijn verjaardag gekregen en op dinsdag heeft hij het met gymnastiek afgedaan. Na de gymnastiekles was het weg!!! Misschien heeft iemand het nog gezien. Breng het dan even bij één van de juffen.

Groep 7:Gezelligheid kun je vinden in groep 7! Er heerst een goede sfeer!

In groep 7 leer je veel nieuwe dingen zoals: grote x sommen bij het vak rekenen, moeilijke woorden bij het vak taal en je leert werkwoorden in de de juiste tijd te zetten bij het vak spelling. Het goed opletten bij de instructie is van groot belang!

De eerste lessen Engels zijn gegeven. De leerlingen zijn enthousiast enweten al veel Engelse woorden. We zijn gestart met de vertalingen van kleuren en landen. English is great!

De eerste 4 lessen geschiedenis zijn inmiddels geschiedenis. Donderdag 26 september had groep 7 de eerste toets over het thema Egypte. Dit is zo'n 5000 jaar geleden.

Ook zijn we gestart met aardrijkskunde thema 1, dat gaat over onderweg. Nederlanders gaan steeds vaker en verder op vakantie. Meer dan de helft van de kinderen uit groep 7 heeft al een vliegreis vakantie meegemaakt. Begrippen die aan de orde komen zijn: infrastructuur, hemelsbreed, reistijd, bereikbaarheid, recreatie, toerisme en massatoerisme.

A.s. woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek met als thema: ”Klaar voor de start”. Om 8.30 een feestelijke, muzikale opening op het plein. Op maandag 7 oktober gaan we met groep 7 naar de bibliotheek. De kinderboekenschrijver  Corien Oranje  gaat met ons in gesprek. Wij hebben een aantal weken geleden allemaal boeken van haar gekregen om in de groep te lezen. We gaan met zijn allen op de fiets en 3 ouders hebben zich aangemeld om mee te fietsen.

We vertrekken om 13.45 uur van school en moeten om 14.15 uur bij de bibliotheek zijn. Op woensdag 9 oktober van 11.00 – 12.00 uur een feestelijke afsluiting met ouders die langs de groepen kunnen gaan.

Groep 7 loopt inmiddels weer op zolen door het gymlokaal. Een ieder heeft

inmiddels zijn gymkleding weer voor elkaar. SUPER!

Groep 8: Voorlezen: Wij zijn weer begonnen met het voorlezen, ook wel boekpromotie genoemd. De leerlingen kiezen een leuk boek en kiezen daaruit een spannend, humoristisch, of zielig stukje uit om voor te gaan lezen. Wanneer iedereen is geweest mogen ze zich opgeven voor de nationale voorleeswedstrijd. Dan houden we een echte voorleesbattle. En de beste leerling die daaruit komt mag de school vertegenwoordigen op de regionale wedstrijd.

Kunst: Op 24 september heeft groep 8 les gehad van een kunstenares. De leerlingen moesten een dier inkleuren zodanig dat je het dier nauwelijks kon zien. Het dier moest dus opgaan in zijn omgeving. De leerlingen zijn daar bijna de hele middag mee bezig geweest. En het resultaat mag er zijn, Fantastische schilderijen zijn er ontstaan.

Bibliotheek: Op 7 oktober gaat groep 8 naar de bibliotheek. Dit n.a.v. de Kinderboekenweek. We gaan op de fiets en vertrekken om 12.50 in groepjes.

Data voorlezen:

1 okt. : Redmer en Hessel                                            15 okt.: Mare en Floor

3 okt.: Ewoud en Sjoukje                                             17 okt.: Marten en Lars Brattinga

8 okt.: Femke Hofstra en Susanna                               29 okt.: Geeske en Felipe

10 okt.: Tycho en Nienke

 

Verjaardagen leerlingen

We feliciteren in de maand oktober de volgende leerlingen:

02-10 Marije de Jager uit groep 3

02-10 Rouke de Jager uit groep 3

04-10 Ankie ten Cate uit groep 4

04-10 Mirthe Kuindersma uit groep 5/6

05-10 Maartje Akkerman uit groep 5/6

10-10 Fardau Schilstra uit groep 3

10-10 Ilse Reitsma uit groep 4

10-10 Rutger Terpstra uit groep 4

11-10 Femke Hiemstra uit groep 8

11-10 Jelka Atsma uit groep 1/2

13-10 Annemae Tromp uit groep 1/2

15-10 Klaas Visser uit groep 5/6

15-10 Yme Brouwer uit groep 5/6

16-10 Mascha de Jong uit groep 4

18-10 Esmanie Hiemstra uit groep 5/6

19-10 Felipe Sminia uit groep 8

19-10 Thirza Bouwhuis uit groep 3

22-10 Jaap Reitsma uit groep 8

 

Belangrijke data

Begin oktober: ontruimingsoefening

  2 t/m 9  oktober: Kinderboekenweek (zie item op deze Informatief)

  2 oktober: 8.30 uur; opening kinderboekenweek

  7 oktober: Studiedag onderbouw (groep 1 t/m 4 vrij)

  9 oktober: 11.00 - 12.00 uur; presentaties kinderboekenweek

11 oktober: Leerlingenpanel

21 t/m 25 oktober: Herfstvakantie

28 oktober: OR/MR vergadering

29 oktober: Schoonmaakavond

30 oktober: Luizencontrole

  5 en 7 november: 10-minuten gesprekken

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 18 oktober.

 

Met een vriendelijke groet,

 

namens het team van cbs It Harspit

Klaas Jan Visser

 

 

 

INFORMATIEF Jaargang 2013-2014 Nr. 1 30-08-2013


Verschijnen informatief en brieven / informatief per mail Deze nieuwsbrief wordt iedere laatste vrijdag van de maand meegegeven aan het oudste kind. Daarnaast is hij te vinden op de schoolwebsite en op Top en Twel online. Mocht de laatste vrijdag een vrije dag zijn, dan verschijnt de informatief de vrijdag ervoor.
Op dit moment krijgen 46 gezinnen de brieven en de Informatief per mail. We zien graag dat dit aantal verder stijgt, zodat we kosten kunnen besparen en u zeker weet dat u de post binnen krijgt. Als u de brieven en de Informatief per mail wilt ontvangen, dan kunt u een mail met dit verzoek sturen naar ons mailadres ih@palludara.nl


Beste ouders en verzorgers

Voor u ligt de eerste Informatief van dit schooljaar. Op onze schoolwebsite is ook informatie over de school te vinden. Kijk op www.cbsitharspit.nl


Trefwoord – thema

Week 34 t/m 36 (19 augustus t/m 6 september): Op weg
Inhoud: Over de weg als metafoor van het leven; over ups en downs, verwachtingen en bestemmingen. Over jezelf beter leren kennen door je reisgenoten.
Bijbel: Abraham in Ur, Haran, Egypte en Kanaän (Genesis 11 t/m 15)
Week 37 t/m 39 (9 t/m 27 september): Leefbaar
Inhoud: Over een fijne omgeving, onleefbare situaties en de eigen verantwoordelijkheid van mensen voor een leefbare wereld.
Bijbel: Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach (Genesis 1-10)


Sparen voor goede doelen

De maandagochtend is het vaste moment om geld mee te nemen voor het goede doel van die periode. Mocht u het een keer vergeten zijn, dan is dat geen probleem. De kinderen kunnen het ook op een ander moment van de week nog inleveren bij meester Klaas Jan.
De opbrengst voor de Stichting “Jarige Job” is €491,46. Dit bedrag is gespaard is de periode januari – juli 2013.
Vanaf de zomervakantie tot aan de kerstvakantie sparen we dit schooljaar voor “Plan Nederland voor water”. (voorheen “schaatsen voor water”) 

‘Nieuwe’ School

Veel ouders hebben erg positief gereageerd op het ‘nieuwe’ jasje van de school. Tijdens de zomervakantie hebben er aan de buiten- en binnenkant van de school schilderwerkzaamheden plaats gevonden. Ook zijn er screens gekomen voor de ramen. De leerlingtoiletten waren al tijdens de meivakantie vernieuwd, in de zomervakantie volgde het lerarentoilet.
De school is door de witte muren ‘rustiger’ geworden en oogt ruimer. De rode deuren zijn bestemd voor het personeel en de blauwe deuren voor de kinderen.
De ouders noemen dat ze het gevoel hebben dat het een ‘nieuwe’ school is en zo voelt het ook voor ons als team. We zijn er erg blij mee en zullen in de komende periode de witte muren weer gaan aankleden. Ook volgen er in de beide hallen nog nieuwe groepstafels en stoelen.

Rapporten inleveren

Wilt u ervoor zorgen dat de schoolrapporten weer op school komen?

Meeloopkwartier voor ouders

Op de woensdagochtend is er van 8.25 tot 8.40 uur de gelegenheid om te kijken in de groepen. Bij groep 1/2 is er elke ochtend gelegenheid om tot 8.40 uur mee te lopen.

Afscheid van een leerling Herre Brijder (vorig schooljaar leerling in groep 3) is na de zomervakantie gestart op OBS De Wyken in Sneek. We wensen Herre veel plezier op zijn nieuwe school.

Schoolfotograaf

Op vrijdag 20 september komt de schoolfotograaf op school. Er worden dan portretfoto’s, broertje/zusje foto’s en groepsfoto’s gemaakt. Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een brief met een antwoordenstrook, waarop u kunt aangeven of u ook broertje /zusje foto’s wenst met kinderen die (nog) niet of niet meer op It Harspit zitten.

Oriëntatie op een continurooster

Zoals u ook in ons schooljaarplan kunt lezen (zie website), oriënteren we ons dit schooljaar op de mogelijkheden van een continurooster. De ouders worden hier gelijk bij betrokken, door de MR en de ouderraad.
De MR voert de regie over deze oriëntatie. Afgelopen maandag is er tijdens de mr – en ouderraadvergadering al over gesproken. In oktober zal er voor de MR en ouderraad een eerste voorlichting volgen door een collega-schooldirecteur van Stichting Palludara. Hij is directeur op een school met een continurooster en directeur op een school waar geen continurooster wordt gehanteerd. Waarschijnlijk zal er ook een ouder en een teamlid van de school met het continurooster aanschuiven.
Vervolgens zal de MR een tijdpad uitzetten voor voorlichting aan de ouders en het team en zullen deze naar hun meningen worden gevraagd. Als er voldoende draagvlak is, dan zal er onder andere een ouderenquête volgen.
Zodra er meer informatie is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.


Nieuws uit de MR

Het school seizoen is weer begonnen en dat betekent ook voor de MR dat er weer werk aan de winkel is. Maar voordat we beginnen nemen wij eerst afscheid van twee personen uit de MR. Na 5 jaar neemt Cathy Fennema afscheid van de MR. Zij zat in de MR als ouder en vervulde de taak als secretariaat. Cathy is vervangen door Antoinette Busch en Bernardus Hoogland. Dirk Klaren is in de MR vervangen door Boy Bruno. Ook via deze weg willen wij Cathy en Dirk bedanken voor de inzet en heten we Antoinette , Bernardus en Boy van harte welkom bij de MR. Wie zojuist heeft meegeteld weet dat de ouder geleding nu een persoon meer telt dan de personeelsgeleding. Binnen de MR is dit niet gebruikelijk omdat dan bij het stemmen de ouders per definitie in de meerderheid zouden zijn. Daarom heeft de voorzitter besloten zijn eigen stemrecht in te leveren. De agenda staat weer bol van de onderwerpen en de eerste vergadering heeft inmiddels al weer plaats gevonden. Op de agenda staan de volgende zaken zoals het continue rooster, schoolgids, Steve Jobs scholen, GMR, Keurmerk Veilige School, passend onderwijs en de BSO/TSO. De notulen van onze vergaderingen vindt u op de website van de school. Heeft u vragen aan de MR dan kunt u altijd iemand van de MR aanspreken. Onze gegevens vindt u in de schoolgids. Tevens zijn wij per mail te bereiken via: mr@cbsitharspit.nl

Plein Fun Tour

Op dinsdagmiddag 24 september organiseert de gemeente SWF de Plein Fun Tour op ons schoolplein. Het begint om 15.30 uur! Binnenkort ontvangen we nog flyers met meer informatie.

E-mail adressen van ouders

Een groot aantal gezinnen krijgt de (nieuws)brieven van school al via de mail. De anderen krijgen ze nog op papier. We streven ernaar om alle brieven via de mail te verzenden, om zo kosten te besparen. De ouders, die de brief naast de mail ook in papieren versie willen krijgen, kunnen dat nog wel aangeven. Binnenkort inventariseren we dit.
Los van de brieven willen we ook graag via de mail korte boodschappen kunnen sturen. Als we alle ouders kunnen mailen, dan kunnen we bv. ook de ziekte van een leerkracht en de vervanger gelijk aan u doorgeven.
Binnenkort krijgen de ouders, van wie we nog geen e-mail adres hebben, een persoonlijke oproep.
U kunt dit alvast aan ons mailen. ( ih@palludara.nl )
Tijdens de informatieavonden (volgende week) is er ook de mogelijkheid om uw recente telefoonnummers en e-mailadressen te geven.

Vrijwilliger(s) in het zonnetje

Deze keer staat Aljosja Akkerman in het zonnetje. Aljosja heeft ons voor de zomervakantie heel erg geholpen met het verwijderen van spullen van de muren. Dit was nodig voor de schilderwerkzaamheden. Aljosja, hartelijk bedankt!
Daarnaast staan alle vrijwilligers in het zonnetje, die hebben meegeholpen of spullen hebben uitgeleend, tijdens de afscheidsavond van groep 8. Dit is een groot aantal en we hopen dat we niemand vergeten. We bedanken Annemaike Baanstra, Joke van der Goot, Richard Veldman, Nynke van der Veen, Dirk Terpstra, Doetie Schriemer, Gea Gras, Johanna IJntema en Chantal Hoevers-Prins voor hun inzet.

Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen zit weer vol. Op vrijdag 6 september wordt de bak weer geleegd en gaan de spullen naar een goed doel.

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2: Voor specifieke groepsinformatie; zie de kleuternieuwsbrief.
Groep 5/6: We zijn weer gestart! We horen nu ook echt bij de oudste kinderen van de school. Dat betekent dat er ook meer zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid voor het werk wordt verwacht. Daar hoort het zelfstandig werken met de taakbrief bij en het zelf nakijken van je werk. Langzamerhand gaan we dit introduceren. Wat we meer gaan doen kunt u horen tijdens de informatieavond. Wat direct weer aan de orde komt tijdens het rekenen zijn de tafels.
Snel rekenen hoort bij de tafels vloeiend op kunnen zeggen. We gaan op school weer een lijst aanleggen en thuis kunnen de kinderen weer oefenen. Het dictee is van de vrijdag naar de maandag gegaan. Ook het lezen blijft een belangrijke vaardigheid. Vanaf komende dinsdagmiddag komt de muziekconsulent langs om een half uurtje met de kinderen te zingen.
Twee keer per week gymnastiek en het M I- circuit op vrijdagmiddag maken dat het vast weer een plezierig schooljaar wordt.

Verjaardagen leerlingen

We feliciteren in de maand september de volgende leerlingen:
04-09 Lien Akkerman uit groep 1/2
04-09 Ypke Veldhuis uit groep 7
05-09 Matsen Veenema uit groep 1/2
06-09 Bouwe Westert uit groep 5/6
09-09 Fenna Kelderman uit groep 4
10-09 Fetze Reitsma uit groep 5/6
13-09 Berend van Netten uit groep 7
15-09 Jesse Kroon uit groep 5/6
20-09 Nynke Hofstra uit groep 4
30-09 Kelvin Jongsma uit groep 5/6

Belangrijke data 2 t/m 5 september: Informatieavonden
11 t/m 25 september: Jantje Betonloterij
20 september: Schoolfotograaf (portret-, broer/zus en groepsfoto’s)
28 september: Schoolplein- en klusjesdag (uitnodiging volgt)

 

De volgende Informatief mag u verwachten op vrijdag 27 september.

Met een vriendelijke groet,

namens het team van cbs It Harspit
Klaas Jan Visser
 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
do 25 oktober 2018 Soos 'Bliuw Warber'
za 3 november 2018 Oud Papier TOP'63 - VHK Spoketocht 2.0
zo 4 november 2018 Popgroep Flair
za 10 november 2018 TOP'63 - Waterpoort Boys

  Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

-----------------------------

 

Enquête Doarpsbelang/

Plan De Grachten over geluidshinder A7

(klik op de afbeelding)

 

Uitgelicht
Galerie De Ganzerik
Galerie De Ganzerik
Jachthaven "De Watervriend"
Jachthaven "De Watervriend"
Realisatie TTT software