Zoeken:
Sitemap Favorieten

VORMING EN TOERUSTING

Geloof is niet alleen iets voor de zondagochtend, het is iets voor elke dag en voor elk element van je leven. Naaste de erediensten en de catechese gaan er dit jaar enkele activiteiten en avonden worden georganiseerd waarbij we op een andere manier als gemeente samen bezig kunnen zijn met geloof en leven. Spannende, interessante maar ook gewoon gezellig dingen; via Tsjerkefinster zullen we u op de hoogte houden. Eén tipje van de sluier lichten we vast op; een avond voor jong&oud op vrijdag 17 november... het heeft iets met een hele oude heilige te maken. Dus houd die avond vrij!

Theo, Willemien, Sjoukje en Dingena

 

Na een prachtige startzondag zijn de voorbereidingen voor het winter-seizoen nu in volle gang. Veel activiteiten beginnen in oktober direct na de herfstvakantie. In november, op de 17e, is de eerste activiteit van de nieuwe commissie V&T... Heel veel informatie vindt u op het bijgesloten overzicht van het winterwerk. Bewaar het op uw prikbord of op de koelkast onder een magneet, het gaat een heel seizoen mee. Aanvul-lende informatie wordt in Tsjerkefinster gepubliceerd en via T&T

online.

 

 

Cursus Theologische Vorming Sneek

Ze zitten met zo’n 20 – 25 cursisten in de klas. Ze zijn leergierig, nieuwsgierig, kritisch, geïnteresseerd. Ze luisteren, stellen vragen, verwonderen zich, worden verrast. Hun leeftijd varieert: rond de 40 jaar tot tegen de 70 jaar en daar tussenin.

Ze volgen in het winterseizoen 2 x 10 dinsdagavonden (19.00-22.00 uur) lessen in Bogerman in Sneek – de tijd vliegt!

De 20 avonden (10 vóór de kerst en 10 erna) zijn verdeeld in 4 blokken van 5 weken. In elk blok krijgen ze les in twee verschillende vakken: ethiek, filosofie, oude testament, nieuwe testament, liturgie, diaconaat, wereldgodsdiensten, geschiedenis van kerk en kunst, enz.

Ze vinden het boeiend, inspirerend en verrijkend, maken wel of geen huiswerk, lezen wel of geen boeken over de aangeboden leerstof.

Wat doen zij? Zij volgen de cursus Theologische Vorming Sneek.

 

En u? Is dit misschien ook iets voor u? Had u dit ook altijd al willen doen? Al lang(er) over nagedacht maar nog nooit een besluit genomen? Hak dan

nu de knoop door, kom ook en doe met ons mee. U bent van harte welkom!

 

De cursus start op dinsdag 26 september om 19.30 uur.

Er wordt deze avond kennisgemaakt met de docenten en de vakken die zij geven.

Aansluitend volgt een gastcollege door prof. dr. Peter Nissen over ‘Vijf eeuwen Reformatie’. Het cursusgeld bedraagt € 210 per cursusjaar. Mocht dit bedrag een probleem vormen, dan kan er een beroep gedaan worden op het cursistenfonds.

Meer informatie op http://tvg-sneek.nl/ en aanmelden bij info@tvg-sneek.nl. In het portaal van de kerk en in It Lokaal ligt een informatieflyer om mee te nemen.

 

Advertenties

Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden
Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
zo 22 oktober 2017 Risktoernooi 2017
za 28 oktober 2017 Schuurverkoop TOP'63 1 - NOK 1
za 4 november 2017 Oud Papier Schuurverkoop Vechtgala 'War of the Vikings'

Uitgelicht
AFT-RVS
AFT-RVS
Shantykoor "Top & Twel Sjongers"
Shantykoor "Top & Twel Sjongers"
Realisatie TTT software