Zoeken:
Sitemap Favorieten

Sint

Onderweg naar Dokkum heeft op vrijdag 17 november de Sint een bezoekje aan onze gemeente gebracht; met een gezellige groep ge-meenteleden hebben we de goedheiligman welkom geheten en succes gewenst voor de komende drukke tijd. Tot onze verrassing had hij zowaar voor iedereen een aardigheidje meegenomen; we hebben onze Sinterklaasliedjes weer wat opgehaald en gaan een stukje lichter de decembermaand in. Hartelijk dank aan Sint, zijn Pieten en natuurlijk het welkomstcomité, de nieuwe commissie Vorming en Toerusting voor een mooie avond!

Op 22 en 29 januari is de volgende activiteit; drie avonden over de Islam, verzorgd door ds. Hefting. Houdt u ze vast vrij in uw agenda.

 

 

Kennismaken met de Islam

In een tweetal avonden wil ik u meenemen in de wereld van de Islam. Hoe is deze religie ontstaan? Wie was Mohammed? Wat was zijn leer? Hoe kwam het dat de Islam zo snel een wereldgodsdienst werd? Is de Islam een bedreiging of is de religie uit op "salam" (vrede).

Op de tweede avond spreken we over de Koran. Hoe is die ontstaan? Wat is dat voor een boek? Wat staat daar allemaal in? We zullen zien hoeveel Bijbelse verhalen (soms letterlijk) in de Koran staan opgete-kend. We gaan teksten uit de Koran lezen om te proeven wat de in-houd van dit boek is en hoe de Koran wordt gebruikt.

Indien de groep dat wil en als er gelegenheid is in de moskee kan er nog een derde avond aan toegevoegd worden voor een bezoek aan de plaatselijke moskee in Sneek en kunnen we in gesprek gaan met de imam en de leden van de Islamitische gemeenschap. Een datum daar-voor zal dan worden afgesproken.

De avonden zijn gepland op maandag 22 en 29 januari van 20.00 tot 22.00 uur in It Lokaal, Tsjerkebuorren 9 in Oppenhuizen (de start is één week later dan vermeld stond op het groene briefje)

Inleider is ds. Evert Jan Hefting uit Sneek

Opgave: treesbrouwer@hotmail.com / 559291

(niet verplicht, wordt wel op prijs gesteld)

Advertenties

Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden
Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
do 14 december 2017 Soos 'Bliuw Warber'
za 16 december 2017 Jingle Bell yn Top & Twel
zo 17 december 2017 Krystkonsert E&E Brass
wo 20 december 2017 Top en Twelster kerstfeest
za 23 december 2017 Kerstfeest voor Top en Twel
za 6 januari 2018 Oud Papier

Uitgelicht
Opelgarage Deinum
Opelgarage Deinum
Slagerij de Jager
Slagerij de Jager
Realisatie TTT software