Zoeken:
Sitemap Favorieten

AANLEVEREN INFORMATIE VOOR AFKONDIGINGEN 

Afkondigingen 

Voor de afkondigingen wordt het volgende e-mailadres gebruikt: afkondigingentopentwel@gmail.com

 

Dus ouderlingen (omtinken), diakenen (collecte-informatie), ouderling-kerkrentmeesters (financiële mededelingen) en commissieleden (ander nieuws), de predikant (pastoraat) en gemeenteleden (omtinken) dienen alle informatie voor de afkondigingen naar dit adres te sturen. Dus niet naar Ida’s privémail, niet naar dominee en ook niet naar het predikantsecretariaat.

 

De afkondigingen:

Informatie voor de afkondigingen kunt u tot zaterdagavond 18.00 uur aanleveren op het bovengenoemd e-mailadres.

 

Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Oppenhuizen - Uitwellingerga

Indien nodig wordt er voor het bekendmaken van nieuws gebruik gemaakt van een nieuwsbrief of een mailing. U kunt u voor de nieuwsbrief aanmelden via deze pagina. U ontvangt dan zowel de nieuwsbrieven als de mailings. Het nieuws voor deze nieuwsbrieven en mailings komt vanuit de kerkenraad en het pastoraat. 

 

 


Voor de duidelijkheid nog alle e-mailadressen op een rijtje:

Algemene zaken betreffende de kerk: johanneskerk@topentwelonline.nl
Afkondigingen en zaken voor de zondagsbrief: afkondigingentopentwel@gmail.com
Voor contact over kerkelijke ledenbestanden etc.: johanneskerk@topentwelonline.nl

Kopij Tsjerkefinster: kerkbladtopentwel@gmail.com

Persoonlijk contact met Ds Nicolle Pronk: nicollepronk@outlook.com

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 6 februari 2021 Oud Papier
za 6 maart 2021 Oud Papier
za 20 maart 2021 Passion Live in Top en Twel

Activiteitenkalender:

- Kerkdiensten

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top&Twel, Yn Beweging

- Brug Uitwellingerga

Uitgelicht
Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO)
Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO)
Rabobank Sneek
Rabobank Sneek
Realisatie TTT software