Zoeken:
Sitemap Favorieten

AANLEVEREN INFORMATIE VOOR AFKONDIGINGEN EN ZONDAGSBRIEF

Afkondigingen en Zondagsbrief

Onlangs is door de opstellers van de afkondigingen en de zondagsbrief de gang van zaken rond deze twee communicatiemiddelen geëvalueerd. De conclusie was dat het aanleveren van informatie niet meer zo soepel gaat. Daarom graag aandacht voor het volgende:

Voor zowel de afkondigingen als voor de zondagsbrief wordt één e-mailadres gebruikt: afkondigingentopentwel@gmail.com

 

Dus ouderlingen (omtinken), diakenen (collecte-informatie), ouderling-kerkrentmeesters (financiële mededelingen) en commissieleden (ander nieuws), de predikant (pastoraat) en gemeenteleden (omtinken) dienen alle informatie voor de zondagsbrief en de afkondigingen naar dit adres te sturen. Dus niet naar Ida’s privémail, niet naar Dingena en ook niet naar het predikantsecretariaat.

 

De zondagsbrief:

Een zondagsbrief wordt alleen gemaakt als er veel informatie is, of als er tijdens een dienst zonder beamer een lied gezongen wordt buiten het liedboek om. Informatie voor de zondagsbrief kunt u tot vrijdagavond 18.00 uur aanleveren op bovengenoemd e-mailadres.

 

De afkondigingen:

Informatie voor de afkondigingen kunt u tot zaterdagavond 18.00 uur aanleveren op het bovengenoemd e-mailadres.

 

We hopen dat er op deze manier weer beter gebruik gemaakt kan worden van de Zondagsbrief en dat er op zondagmorgen niet nog allerhande aanvullingen voor de afkondigingen zijn. Dat is niet prettig voor degene die het mag voorlezen.

 

Voor de duidelijkheid nog alle e-mailadressen op een rijtje:
Algemene zaken betreffende de kerk
: johanneskerk@topentwelonline.nl
Afkondigingen en zaken voor de zondagsbrief: afkondigingentopentwel@gmail.com
Voor contact over kerkelijke ledenbestanden etc.: johanneskerk@topentwelonline.nl

Kopij Tsjerkefinster: kerkbladtopentwel@gmail.com

Ds Dingena Hasper via kerkelijk bureau (Esther Smit): kbtopentwel@gmail.com
Persoonlijk contact met Ds Dingena Hasper: dmhasper@ziggo.nl

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 20 juli 2019 Oud Papier
zo 28 juli 2019 Zomeravonddienst
zo 11 augustus 2019 Zomeravonddienst
za 17 augustus 2019 Oud Papier
zo 25 augustus 2019 Zomeravonddienst
za 7 september 2019 Top en Twel Motortreffen

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

- Top & Twel, Yn Beweging

Uitgelicht
Folksliet Top en Twel
Galerie De Ganzerik
Galerie De Ganzerik
Realisatie TTT software