Zoeken:
Sitemap Favorieten

Overeenkomst giften met de kerk

De kerk is een goed doel oftewel een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Als je die steunt komt de belastingaftrek om de hoek kijken. Dat is ook de reden waarom de folder van de kerkbalans daar specifiek naar verwijst. De Protestantse Kerk Nederland heeft er belang bij, met onze plaatselijke kerk als onderdeel, om met u een overeenkomst af te sluiten voor minimaal 5 jaar. Vanwege mindere tijden hoopt de PKN dat door minder belasting te hoeven betalen, via deze regeling, de kerkinkomsten gelijk blijven. En als het even kan zullen stijgen.

Dat vraagt om praktische uitleg. De belasting onderscheid algemeen twee soorten giften:

De periodieke giften en de normale incidentele giften.

Bij gewone giften gelden drempels voor aftrekbaarheid. De onderdrempel is € 60,00 en de bovengrens is

€ 1250,00. Dus tot een gift van € 60,00 krijg je niks terug en bedra

gen boven € 1250,00 aan giften kan je ook wel vergeten. Bovendien is er nog een extra drempel van 1%. Gerekend van het drempelinkomen box 1, 2, 3 zonder persoonsgebonden aftrek. Voor culturele ANBI’s, muziek, kunst, toneel, etc., mag je nog eens 25% extra aftrekken van de totale giften voor deze doelgroepen.

Nu valt de kerk niet onder een culturele doelgroep. Daarom is een periodieke gift aan de kerk over een tijdvak van 5 jaar interessant. Goed voor de kerk, goed voor uw portemonnee.

U mag het volledige bedrag van de overeenkomst met de kerk van uw inkomstenbelasting aftrekken. Dat mag zelfs meer zijn dan € 1250,00: het maximale bedrag dat normaal van toepassing is bij gewone aftrekbare giften. Wat betekent dat in de praktijk. Die is niet voor iedereen gelijk. Stel u heeft één doel: de kerk € 60,00. Een voor ons bescheiden bedrag, dat zou u in z’n geheel mogen aftrekken. Maar ook als u € 20.000 of € 30.000 per jaar verdient dan zou u € 200,00 respectievelijk € 300,00 extra mogen aftrekken (1% drempelbedragen).

De combinatie periodieke giften met de normale incidentele giften is ingewikkelder.

Het verhaal wordt anders wanneer u € 600,00 aan de kerk geeft en u doneert aan het kankerfonds € 200,00, de Hartstichting € 200,00 en it Fryske Gea € 200,00 per jaar. Want dan zijn de opgetelde incidentele giften € 600,00. Daar gaat zo wie zo (zie voorbeeld 1%) € 200,00 of € 300,00 er van af, dan heeft een overeenkomst weinig zin.

Kortom: geeft u een behoorlijk bedrag uit alleen aan de kerk? Doet u hier en daar een duit in de collectebus voor een goed doel, zonder grotere bedragen uit te geven? Kom praten met ons als Kerkrentmeesters voor een overeenkomst.

Wilt u naast jaarlijkse giften ook andere goed doelen steunen met opgetelde bedragen van meer dan € 1250,00? Trek ook hierbij de Kerkrentmeesters voor een overeenkomst aan hun jasje.

In de overeenkomst kunt u desgewenst laten opnemen dat de jaarlijkse gift stopt wanneer u of uw eventuele partner overlijdt. Bij twijfel, of voor meer informatie: neem contact op met één van de kerkrentmeesters. Die maken u een stuk wijzer. Ook kan het verstandig zijn om ons verhaal te vergelijken met de opvatting van uw boekhouder of accountant.

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
za 22 februari 2020 Fordivedaesje
do 27 februari 2020 Soos 'Bliuw Warber'
vr 28 februari 2020 Bingo
za 29 februari 2020 Kinderdisco
za 14 maart 2020 Oud Papier Repaircafé

Enquête herstart

BSO in Top & Twel

------------------------------

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

- Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top & Twel, Yn Beweging

Uitgelicht
Vier het leven
Vier het leven
Us Untwyk
Us Untwyk
Realisatie TTT software