2021-11-06 11:13:47
zaterdag 6 november 2021

Helaas: verscherpte maatregelen voor de kerkdiensten

Helaas!

Helaas heeft de kerkenraad van onze dorpen, na de door het kabinet afgekondigde verscherpte maatregelen, moeten besluiten dat ook wij met ingang van zondag 7 november een aantal verscherpende maatregelen gaan invoeren:

- Draag een mondkapje als je van of naar je zitplaats loopt. Eenmaal ‘te plak’ kan het mondkapje af.
- Desinfecteer de handen bij binnenkomst.
- Houdt 1½ meter afstand van elkaar als je niet tot hetzelfde huishouden behoort.
- Er wordt gecollecteerd bij de uitgang.
- Er kunnen max. 3 personen in een bank plaatsnemen, tenzij men tot hetzelfde huishouden behoort.
- Na de dienst drinken we, tot nader bericht, geen koffie in It Lokaal. Wel kan je iemand bij je thuis uitnodigen om koffie te komen drinken; uiteraard wel met inachtneming van de gepaste afstand, 
- Voorlopig blijven we wel zelf enkele liederen zingen in de dienst.

Verder blijft het dringende advies: als je je niet lekker voelt of corona-gerelateerde klachten hebt: blijf dan thuis en laat je zo snel mogelijk testen.


advertentie