2021-11-23 12:58:59
dinsdag 23 november 2021

Diaconale Decemberactie voor minima

Hebt u een minimum inkomen? 

Met de feestdagen voor de deur wil de diaconie (Protestantse Gemeente) van Top en Twel een kleine financiële bijdrage bieden aan mensen in onze dorpen die moeten rondkomen van een minimuminkomen.
Indien u/je hiervoor in aanmerking wilt komen, kunt u/kun je een briefje met naam, adres, gezinssituatie en bankgegevens in een gesloten envelop sturen aan:

Penningmeester Diaconie PG Oppenhuizen/Uitwellingerga
t.a.v. decemberactie diaconie                               
Tsjerkebuorren 9                                           
8625 HA  Oppenhuizen                             

of          
Penningmeester Diaconie PG Oppenhuizen/Uitwellingerga
t.a.v. decemberactie diaconie                
Pontdyk 2 
8526 DX  Boornzwaag

Het is eventueel mogelijk de bijdrage contant de ontvangen.
Indien u/je dit wenst, dat dan graag bij de aanvraag vermelden.

Wat is het minimuminkomen:
Voor een alleenstaande netto inkomen: € 1350,- of minder per maand.
Voor een gezin netto inkomen:               € 2050,- of minder per maand.         

Wij garanderen dat uw/je aanvraag vertrouwelijk behandeld zal worden.


advertentie