2022-05-10 15:53:55
dinsdag 10 mei 2022

Diaconaal Nieuws: Energie-armoede

We horen er bijna dagelijks wel iets over in het nieuws: de hoge prijzen voor gas en elektra. Het raakt niet alleen de groep met de laagste inkomens, maar ook de middeninkomensgroep wordt getroffen, omdat zij veelal niet in aanmerking komen voor gemeentelijke tegemoetkomingen.

De diaconie wil mensen die hierdoor in de problemen komen graag financieel ondersteunen. Heeft u hulp nodig, neem dan contact op met de voorzitter of de penningmeester. Ook andere diakenen en leden van de kerkenraad zullen graag bereidt zijn u door te verwijzen naar de juiste persoon. Uiteraard zal uw aanvraag vertrouwelijk worden behandeld.

Durk Tjalsma 0515-559218

Trees Brouwer 0515-559291


advertentie