2022-08-31 15:57:17
woensdag 31 augustus 2022

Bridgevereniging ‘Tops in Twel’ zoekt nieuwe leden

Kunt u klaverjassen? Dan leert u Bridge heel snel!

Bridgevereniging 'Tops in Twel' zoekt u.

Ingaande 19 september spelen we twee maandagavonden per maand in It Harspit om 19.30 tot ca. 22.30 uur. Als u dus gezellig wilt (leren) bridgen, en een beetje in de omgeving van Oppenhuizen woont, meldt u dan aan bij het secretariaat:

Sjoukje van Koningsveld:  telefoon 0515- 55939906-51384141  of via e-mail
h.koningsveld@kpnplanet.nl

Per avond 6 tafels met 4 spellen dus 24 totaal, 7 wedstrijden van september tot en met december met een Kerstdrive. Vervolgens 7 wedstrijden van januari tot en met april. 

We zijn niet aangesloten bij de Nederlandse Bridgebond, hetgeen betekent dat de contributie heel laag is.

We zullen het leuk vinden, u als nieuwe lid/leden te mogen verwelkomen!advertentie