2022-09-05 17:01:53
maandag 5 september 2022

Nieuwe ambtsdrager(s)!?

De kerkenraad is blij en dankbaar dat Corrie Wijnia-Brouwer, Sjaerdawei 46 de taak van diaken op zich wil nemen. In een feestelijke dienst is Corrie op 4 september jl. in het ambt bevestigd.
Als er één nieuwe ambtsdrager over de drempel is … 

Ouderling, diaken of vrijwilliger worden?
Hoe zou je het vinden om ambtsdrager te worden? Ouderling of diaken of noem maar op? Misschien zeg je: ‘geen denken aan!’ en wil je gauw verder klikken in het nieuws... Maar wacht dan toch even en lees door.

Niet voor mij!

Want, inderdaad, er zijn nogal wat redenen om nee te zeggen tegen het ambt. Je hebt het hartstikke druk met je gezin, je werk, je kinderen. Je bent met pensioen en je wilt je niet voor vier jaar vastleggen. Je hebt geleerd dat het belangrijk is tijd vrij te maken voor jezelf, voor sport en ontspanning. Je vraagt je af: ‘Ben ik wel geschikt; kan ik dat wel, mensen bezoeken, vergaderen, vooraan in de kerk staan, bidden in de consistorie en heb ik wel genoeg kennis en geloof om zoiets te doen?’.

Herbezinning op kerk en ambt
Ds. Peter Verbaan schrijft in het blad Credo, dat hij deze onderwerpen in de kerkenraad heeft besproken. Dat leverde niet alleen een boeiend gesprek op, maar ook een stukje verdieping. Het gesprek spitste zich toe op de vraag: Waar komt het in de kerk nu echt op aan (back to basic)? Waar kunnen we ons op concentreren? Wat kunnen we loslaten en wat vooral wél doen? Wat is nú nodig? Hoe kunnen we de agenda van de kerkenraad vereenvoudigen? Dit gesprek leverde een lijst met interessante minnen en plussen op.

De minnen
Ja, wat zijn de minnen die het ambt bij sommigen oproept?
‘Ik doe te weinig en daar voel ik mij schuldig over; soms heb ik nog het oude beeld van ouderling X op mijn netvlies en daar beantwoord ik niet aan; de kerk lijdt aan gebrek aan daadkracht; de samenwerkingen met andere kerken is te gering; ik kom bij allerlei mensen niet binnen; echt innoveren in de kerk is moeilijk; het ambt heeft iets eenzaams, soms ben je bezig met dingen die zelfs je partner anders of niet beleeft.

De plussen
Daarnaast kwamen er ook plussen naar voren, best verrassend!
‘Het ambt geeft energie; het ambt helpt bij mijn eigen geloofsopbouw, ik kom vaker in de kerk en het doet me meer; ik word enthousiast van al die gesprekken, zowel met ouderen als met jongeren; contacten met andere ambtsdragers zijn mooie spiegelmomenten; het ambt helpt om echt iets te doen voor mensen: voedselbank, schuldhulpmaatje, hulpdienst, maar ook een telefoontje, kaartje. Je krijgt dat ook terug als je zelf ziek bent, gemeentezijn is echt meer dan een mooi woord ...’

Projectmatig
Het kan ook zijn dat je denkt: Zo af en toe wil ik wel iets doen voor de kerk. Iets projectmatigs willen doen, waarvoor je niet persé ambtsdrager hoeft te worden. Je zou dan kunnen denken aan het mede organiseren van een maaltijd, helpen met activiteiten, zoals meewerken bij de Voedselbank of als Schuldhulpmaatje, of gewoon als mentor van iemand uit de buurt.

Actief zijn voor de kerk
Tot zover ds. Peter Verbaan. Misschien helpt het je om bij jezelf na te gaan hoe dat bij jou werkt en is je interesse gewekt.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met een ds. Nicolle Pronk of iemand die je kent uit de kerkenraad.


advertentie