2023-10-02 22:05:10
maandag 2 oktober 2023

Afscheid van een vrijwillige kanjer

We maken niet vaak ruimte in ’t Tsjerkefinster voor het afscheid van vrijwilligers, anders dan bij kerkenraadsleden. Deze keer maken we graag een uitzondering, want na 16 jaar verschillende functies (ambten) en taken te hebben vervuld binnen onze gemeente vindt Johannes Feenstra het vanaf 1 januari 2024 tijd voor andere dingen.
Naast dat Johannes jaren diaken is geweest, heeft hij zich, ook jarenlang, enorm ingezet voor onze kerkgemeenschap waar het gaat om de technische zaken voor beeld en geluid. Zo heeft hij ons in Coronatijd met elkaar en met ons geloof verbonden dankzij de online-uitzendingen. Met zijn talent voor goed camerawerk, kennis van de mogelijkheden voor beeld en geluid en oog voor het kleinste detail heeft hij ons enorm geholpen om ons te brengen waar wij nu staan. Met technisch hele goede apparatuur, die ons in staat stelt om prachtige uitzendingen via YouTube en Kerkomroep te realiseren en om kwalitatief mooi geluid en beeld via de beamer in de diensten te bereiken, zowel in de kerk als daarbuiten zoals in de tent of in ‘t Harspit.
Hoewel wij het jammer vinden dat Johannes zijn taken gaat neerleggen begrijpen wij zijn beslissing en bedanken hem voor zijn niet aflatende energie en inzet. Ook dank aan Brechtsje en de kinderen die, soms op onmogelijke tijden, Johannes (inclusief zijn brok energie) weer naar de kerk zagen vliegen om e.e.a. te fixen, vaak geholpen door zoon Jan.
Grote dank hiervoor en in de toekomst … wie weet hoe we elkaar weer vinden in nieuwe uitdagingen.
Voor nu: Johannes, tige tank foar alles watsto foar ús tsjerkemienskip dien hast!


advertentie