2023-11-07 12:46:55
dinsdag 7 november 2023

Decemberactie voor minima in Top & Twel


Met de feestdagen voor de deur wil de diaconie (Protestantse Gemeente) van Top en Twel een kleine financiële bijdrage bieden aan mensen in onze dorpen die rond moeten komen van een minimum inkomen of door de huidige omstandigheden moeite hebben de touwtjes aan elkaar te knopen. Indien u/je hiervoor in aanmerking wilt komen, kunt u/kun je een briefje met naam, adres, gezinssituatie en bankgegevens in een gesloten envelop
sturen aan: 

Penningmeester Diaconie PG
Oppenhuizen/Uitwellingerga
t.a.v. decemberactie diaconie
Tsjerkebuorren 9 of Pontdyk 2
8625 HA Oppenhuizen 8526 DX Boornzwaag

Het is eventueel mogelijk de bijdrage contant de ontvangen.
Indien u/je dit wenst, dat dan graag bij de aanvraag vermelden. Wij garanderen dat uw/je aanvraag vertrouwelijk behandeld zal worden.


advertentie