2020-12-26 15:04:48
donderdag 15 april 2021

Quick Scan - Op maat advies voor energiebesparing

EnergieCooperatie Top&Twel biedt u de mogelijkheid om een Quick Scan Energiebesparing uit te voeren op uw huis.

Deze zal worden verzorgt door de heer Tigchelaar van Hilbrand Tigchelaar Architect BNA. Indien u interesse heeft in een Quick Scan maakt de heer Tigchelaar een afspraak met u, bij u thuis, waarin hij met u de energiebesparings-mogelijkheden doorneemt op basis van bouwtekeningen, energielabel, jaarnota’s e.d. De woning wordt opgenomen en er wordt een schriftelijk verslag gemaakt waarin de verduurzamings- en energiebesparingsmogelijkheden worden aangegeven, evenals de subsidieregelingen die aanpassingen en/of investeringen interessant voor u kunnen maken.

Als lid/klant van de ECTT betaalt u 85,- euro (niet leden/klanten: 100,- euro) incl. BTW aan de ECTT. ECTT betaalt de factuur van de heer Hilbrand (200,- EUR) met een inmiddels ontvangen SNN-subsidie. Op deze wijze draagt u en de ECTT bij aan de energiebesparingsdoelstelling van de Provinsje: 25% minder in 2030. Voor een beter binnen- en buitenklimaat. De actie loopt tot en met 28 maart 2021, u doet toch ook mee?

Aanmeldingen via: www.energiecooperatietopentwel.nladvertentie