2020-12-27 21:42:47
woensdag 3 november 2021

Diaconaal Nieuws

Hier vindt u de actuele informatie over de diaconie


 

Schoenendoosactie

Op zondag 31 oktober, dankdag voor gewas en arbeid, is de aftrap gegeven voor de schoenendoosactie van GAIN. In de dienst is uitleg gegeven en zijn folders met informatie en deelnameformulier uitgedeeld.
Samen met gemeenteleden en dorpsgenoten, jong en oud, willen we proberen zo veel mogelijk schoenendozen te vullen voor kinderen die leven in armoede, in oorlog of op de vlucht.
Wilt u/wil je ook meedoen? Neem contact op met Trees Brouwer (559291, treesbrouwer@hotmail.com) of met één van de andere diakenen.
De dozen kunnen ingeleverd worden op zondag 14 november in de kerk voor de dienst of na de dienst in It Lokaal tot +/- 11 uur en woensdag 17 november in It Lokaal, van 14 tot 15 uur.
www.schoenendoosactie.nl


Decemberactie voor de minima

Met de feestdagen voor de deur wil de diaconie (Protestantse Gemeente) van Top & Twel een kleine financiële bijdrage bieden aan mensen in onze dorpen die moeten rondkomen van een minimuminkomen.
Indien u/je hiervoor in aanmerking wilt komen, kunt u/kun je een briefje met naam, adres, gezinssituatie en bankgegevens in een gesloten envelop sturen aan 

Penningmeester Diaconie PG}
Oppenhuizen/Uitwellingerga
t.a.v. decemberactie diaconie
Tsjerkebuorren 9 of Pontdyk 2
8625 HA  Oppenhuizen 8526 DX  Boornzwaag

Het is eventueel mogelijk de bijdrage contant de ontvangen.
Indien u/je dit wenst, dat dan graag bij de aanvraag vermelden.

Wat is het minimuminkomen: Voor een alleenstaande netto inkomen: € 1350,- of minder per maand. Voor een gezin netto inkomen: € 2050,- of minder per maand.
Wij garanderen dat uw/je aanvraag vertrouwelijk behandeld zal worden.


 


advertentie