2020-12-27 21:42:47
maandag 29 maart 2021

Nieuws van de diaconie

Hier vindt u de actuele informatie over de diaconie 

In actie voor de voedselbank Sneek

Omdat we nu al zo lang niet naar de kerk kunnen en we dus daar ook geen producten voor de voedselbank kunnen inzamelen, heeft Durk Tjalsma aangeboden dat de kratten bij hem in de winkel mogen staan. Vanaf heden kunt u dus uw donaties kwijt bij Bakkerij Tjalsma, Noardein 22.


Fryske Fekânsjewike Doorn

Al sinds jaar en dag werd er door de Werkgroep Fryske Fakânsjewike jaarlijks een Friestalige vakantieweek georganiseerd. Tot onze spijt moeten wij nu het volgende bericht met u delen:
De werkgroep Fryske Fakânsjewike heeft na lang wikken en wegen besloten om met hun activiteiten rondom het organiseren van een vakantieweek in Nieuw Hydepark in Doorn voor gasten met een beperking uit Fryslân te stoppen.
We willen de leden van de werkgroep en alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor de geweldige inzet de afgelopen jaren!

De Diaconie