2020-12-27 21:42:47
maandag 3 mei 2021

Diaconaal Nieuws

Hier vindt u de actuele informatie over de diaconie


 

Vakantiebijbels 2021
Vorig jaar heeft iedere ontvanger van it Tsjerkefinster een vakantiebijbel-boekje gekregen, omdat de kerk dicht was. Ook dit jaar lijkt het erop dat de kerk niet open zal zijn.
We willen u vragen aan ons op te geven of u een vakantiebijbel
wilt hebben.
U kunt dit doorgeven aan:
Durk Tjalsma tel. 559218
Sonja Ozinga tel. 559943
Fam. De Schiffart tel. 559693
We zorgen ervoor dat U het boekje thuiskrijgt in de maand juni 2021.
Met vriendelijke groet,
De Diaconie Oppenhuizen-Uitwellingerga

 


Collectes maart
07-03 Zendingswerk € 168,25
14-03 KIA Armoede in Nederland € 165,75
21-03 Amnesty International € 168,25
28-03 Stjoer (voorheen Support Fryslan) € 167,75
Alle gulle gevers hartelijk dank!


Paasproject
Rond Pasen had de diaconie een aantal projecten op touw gezet. Allereerst was er de huis-aan-huis bezorgde kaart met daarop de kerkdien-sten en mooie “eigen” foto’s. Ondertussen sloegen enkele dames aan het haken. Bloemetjes moesten er komen en dan zeker wel meer dan 100 stuks. Ze dienden als vervanging voor het gebruikelijke boeketje of plantje dat met een kaart rond gebracht wordt na de “bloemendienst”.
Tussen de bedrijven door werden er ook nog eens 20 poppen aangekleed die symbool kwamen te staan voor jongeren in vluchtelingkampen in Europa. Totaal stonden er op 2 april meer dan 4222 in Kamp Morra. Bijgaande fotocollage geeft een klein overzichtje van dit alles.


In actie voor de voedselbank Sneek

Omdat we nu al zo lang niet naar de kerk kunnen en we dus daar ook geen producten voor de voedselbank kunnen inzamelen, heeft Durk Tjalsma aangeboden dat de kratten bij hem in de winkel mogen staan. Vanaf heden kunt u dus uw donaties kwijt bij Bakkerij Tjalsma, Noardein 22.


Fryske Fekânsjewike Doorn

Al sinds jaar en dag werd er door de Werkgroep Fryske Fakânsjewike jaarlijks een Friestalige vakantieweek georganiseerd. Tot onze spijt moeten wij nu het volgende bericht met u delen:
De werkgroep Fryske Fakânsjewike heeft na lang wikken en wegen besloten om met hun activiteiten rondom het organiseren van een vakantieweek in Nieuw Hydepark in Doorn voor gasten met een beperking uit Fryslân te stoppen.
We willen de leden van de werkgroep en alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken voor de geweldige inzet de afgelopen jaren!

De Diaconie


advertentie