2021-02-13 15:48:26
maandag 3 januari 2022

Nieuws van Het College van Kerkrentmeesters:

Geef vandaag voor de kerk van morgen

De laatste twee weken van januari wordt weer de landelijke Actie Kerkbalans gehouden. Wij zijn blij met de groep vrijwilligers die ons helpt bij het rondbrengen en weer ontvangen van de toezeggingsformulieren. Ook als u automatisch bijdraagt, is het noodzakelijk de toezegging ieder jaar te bevestigen, omdat het een jaarlijkse machtiging betreft.

U kunt ook eens denken aan een Periodieke gift. Dat heeft voordelen voor uzelf én voor de kerk (uiteraard ook voor andere goede doelen) vanwege de volledige aftrekbaarheid voor de belastingdienst, zonder drempel of maximum. Zo kunt u de gift voor onze gemeente verhogen zonder dat het u meer kost. Het kan als één bedrag opgevoerd worden, dus inclusief alle collectemomenten.

De overeenkomst wordt vastgelegd voor minimaal 5 jaren, maar geeft de mogelijkheid van eerder beëindigen na overlijden van de schenker. Immers, een achterblijvende partner moet hiertoe niet verplicht blijven. Op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator kunt u berekenen welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift.

Het CvK helpt u graag met het invullen van de formulieren. Vraag er maar naar.

Hartelijke groet, namens het College van Kerkrentmeesters

Hil Dijkstra 06-25130712