2021-04-26 17:35:16
maandag 26 april 2021

Contributie Oranjevereniging 2021

Beste leden van de Oranjevereniging,

Sinds jaar en dag bent u van ons gewend dat wij elk jaar bij u langs de deur komen voor het  ophalen van de jaarlijkse ledencontributies van uw gezin. Daarbij werd het enkele jaren geleden al mogelijk om de contributie over te maken en zelfs via een automatische incasso te voldoen, waarna wij de ledenkaartjes bij u door de bus deden.

Echter door corona vinden wij het niet verstandig om langs de deur te gaan voor de contributie en vragen wij ieder om het over te maken. Heeft u automatische incasso, dan hoeft u niks te doen en wordt het bedrag automatisch afgeschreven van uw rekening. Dit zal gebeuren op 30-04-2021.

Rekeningnummer:
Oranjevereniging Oppenhuizen Uitwellingerga
NL64 RABO 0333 0955 45

Het bestuur zal halverwege mei beginnen met het rondbrengen van de ledenkaarten. U ontvangt deze zodra er betaald is.

De tarieven zijn als volgt,

Leeftijd

Contributie

0 t/m 15

Gratis (indien één of beide ouders lid zijn)

16 t/m 64

€ 8,00

Vanaf 65

€ 3,50

(Peildatum leeftijd 8 oktober 2020)

Het bestuuradvertentie