2021-11-26 15:40:31

Kerkdienst: zondag 11 december 2022: 3e Advent

zondag 11 december 2022 Aanvang: 09:30

Aanvang: 09.30 uur                       
Voorganger: ds. Nicolle Pronk
Collecte(s):  1e diaconie, KIA – Vrolijkheid in Nederlandse asielzoekerscentra, 2e kerk

De tijd van advent is een tijd van wachten. We zien uit naar de geboorte van Jezus en naar zijn komst als mens op aarde. Tegelijkertijd wachten we ook op de tijd dat Jezus terugkomt uit de hemel. Dit wachten zien we overal in de bijbel terug. De mensen in de bijbel wachten op de vervulling van Gods belofte van Zijn goede toekomst. De mensen wachten op een messias en verlosser. Jezus – zo maakt het kerstverhaal duidelijk – is de vervulling van deze belofte. Hij verbindt God en mensen, en laat ons al iets van Gods nieuwe wereld zien. Zoals een boer wacht op de oogst. Zo wachten Maria en Jozef op hun kindje. Zo wachten Simeon, Hanna en de wijze mannen: elk op hun eigen manier op de vervulling van Gods belofte. De kring wordt steeds groter. De wereld wacht. Wacht je mee?

 

 


advertentie