2022-08-23 12:44:55

Kerkdienst: zondag 2 oktober: Open Deurdienst

zondag 2 oktober 2022 Aanvang: 09:30

Aanvang: 09.30 uur
Voorganger: Ds. Nicolle Pronk
Collecte(s): 1e diaconie, Leger des Heils, 2e kerk, 3e onderhoudsfonds

 

OpenDeurdienst 2 oktober
Op zondag 2 oktober is er een OpenDeurdienst met het thema ‘In nije dei’. Het koor Cantabilé verleent haar medewerking aan de dienst: we gaan dus luisteren naar, maar zeker ook veel zelf mooie liederen zingen. In vreugde en verdriet, de nachten door: steeds weer gaat de hemel open en komt er een nieuwe dag die ons de moed en de kracht geeft om weer van alles moois te ondernemen. De herfst is begonnen, maar dat weerhoudt ons er niet van steeds uit te zien naar het Licht. Een grote oproep aan u allen om in de dienst in de kerk te komen: want met velen zingt het dubbel zo krachtig en starten we de nieuwe dag met opgewekte energie. Komt allen! Aanvang 9.30 uur en koffie nadien.


advertentie