2024-01-31 14:15:31

kerkdienst zondag 25 februari - 2e zondag van de 40-dagentijd

zondag 25 februari 2024 Aanvang: 10:00

Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: dhr. Jac. De Haan – St.Annaparochie
Collectes: 1 e diaconie, ZOA Vluchtelingenzorg, 2e kerk, 3 e onderhoudsfonds

25 februari – 2e veertigdagentijd
De tweede zondag heet ‘Zondag Reminiscere’: ‘Denk aan uw barmhartigheid (Heer)’ en komt uit Psalm 25 vers 6. De barmhar-tigheid van God is ook te vinden in het verhaal van Jona. Allereerst moet Jona zelf gered worden, uit de grote vis, daarna worden de inwoners van Ninevé gered van de ondergang. Jona weet even niet zo goed wat hij aan moet met de grote barmhartigheid van zijn God. Déze ontknoping zag hij niet aankomen. “Ik wist het wel” zegt Jona “U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden. Laat mij maar sterven, Heer: ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ Maar de Heer zei: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent?’ Denk aan uw barmhartigheid…


advertentie